when is thanksgiving day and why celebrate it native americansِ عشق ...

خدا آن روز لبخند را به صورتت نقاشی کردو تو را به زمین فرستاددست هایت کم کم بوی پونه و بابونه گرفتو نفست عطر تمام شعرهای جهان را...تو از سیاره ای به نام "بهشت" آمدی...هر بار دلت می گیردبه قله های بلند می رویتا کمی با خدا درد دل کنیسبک که شدی پرواز می کنی به سوی شهرشهر، پر می شود از عطر شعر و پونه و بابونه و خدا...خدا انی داردکه کتابشان "عشق" استو من چیزی جز "عشق"در کلامت ندیده ام... "محسن حسیخانی" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

nowruz

it's the first day of spring throughout the northern hemisphere. and for iranians and other cultures and countries in central asia, the day is very important. today is nowruz. here in studio with me is my co-worker kaveh, who is iranian-american. and i thought we could talk about how you celebrate nowruz in america. hi kaveh. hi ashley. eide nowruz mobarak. thank you, ashley. you're welcome! did i say that right? you did. okay. so can you talk a little bit about how you and your family are celebrating today? nowruz for us is our new year. it means "new day." in iran, it's celebrated for two weeks. and during this time, families clean out their houses, they put on fresh new clothing, and they visit friends and family members. but here in the u.s., we celebrate it a little bit differently. we get together on nowruz with our family, we make food and eat together and spend time together; and we also celebrate the first day of spring, which is a new beginning for us. one of the very important things for nowruz is the "haft seen." "haft seen" means "seven s's," so seven items that start with the letter "s." that's correct, ashley. "haft seen" is our tabletop arran ent. and it's the seven symbolic items that we use to display nowruz. it's very beautiful, because there are many items in there with various vibrant colors. it's sort of like the american christmas tree during the christmas holiday season here in the u.s. so we have the first "seen," which is "sabzeh," which kind of means "green vegetable," in a way? ادامه مطلب ... ادامه ...

مهاجرت به ...

مهاجرت به ... ... یکی از کشورهایی است که بسیاری از مهاجرین را به خود جذب میکند و بسیاری از افراد به دلیل شرایط مهاجر پذیر ... خواستار مهاجرت به ... و اقامت دائم در ... هستند. در این مقاله راه های مهاجرت به ... و روشهای مختلفی که میتوان به آن روشهای ویزاهای ... را گرفت را توضیح میدهیم .به طور کلی باید بگوییم که از نظر راه های مهاجرت و اخذ ویزا برای ... به دو صورت کلی است گروه اول ، روشهایی است که مستقیما به اخذ گرین کارت منجر میشود و گروه دوم ، روشهایی میباشد که بعد از اخذ ویزا و مراجعت به ... میتوانند برای ... ب گرین کارت ... اقدام نمایند .ابتدا روشهای گروه دوم را توضیح میدهیم . روشهایی که به اخذ ویزای ... و در نهایت به اخذ گرین کارت ... ختم میشود . - ویزای تحصیلی ... یکی از ویزاهایی است که به شخص دانشجو اجازه میدهد که برای تحصیل وارد خاک ... شود . یادآور میشویم که اخذ ویزای تحصیلی ... به منزله اخذ گرین کارت ... نیست ولی این روشی است که نهایتا میتواند به اخذ گرین کارت ختم شود.- ویزای نامزدی ... نیز از دیگر ویزاهایی است که شخص به درخواست نامزد ... یی خود میتواند وارد خاک ... شود و البته شخص پس از ازدواج میتواند گرین کارت ... را دریاف ... ادامه ...

native instruments thrill takt-synthic4te

synthic4te | june 03 2017 | 28.4 gb[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

جای چترها خالی ...!!!!

آسِد حسن چـی کـار داری کـه بـارُون نمـی یاد...؟؟؟ هاع...!!!! اینـجا سـال هـاس کـه دیـگه بـه قـصـه هـایِ هـم گـوش نیمیدَن دَسی خودِشُون نیـس، اینا آسِد حسن بـه شرطی چـاقـو بـه دُونیـا اُومَدَن...!!!! آ تـا پیـرَنِدا آسِد حسن سـیاه نـَبیـنَن بـاور نیمی کُـنَن چیـزی از دسـت داده بـاشـی... اما آسِدحسن لحاف دُوز توحرفِدا بِزِن...!!!! ... ادامه ...

ramadan kareem! 30 wishes, greetings and messages to celebrate muslim holy month

ramadan is the ninth month of the islamic calendar. this is the month in which the quran was revealed, when archangel gabriel (jibreel in arab) appeared to the prophet muhammad and began revealing the verses of the quran and continued to do so for 23 years. during this period of time, fasting is very important, and constitutes one of the five pillars of islam (which include declaring there is no god except god, praying five times a day, giving to the poor and needy, and pilgrimage to mecca at least once in a lifetime).fasting in ramadan is not only abstaining from food but also from evil actions, thoughts and words. ramadan is also a time for spiritual reflection and devoting themselves to worship and pray to allah. here are 30 well wishes, greetings and messages to share with your dear ones who are observing this month: ادامه مطلب ... ادامه ...

native instruments radiant horizon maschine expansion osx

p2p | 14 dec 2016 | 497 mbradiant horizon blends the colorful sounds of t ... , moombahton, and b ... ... into a powerful feel-good ... tail of pop tropicalia. dive right into 50 ready-to-use kits packed with guns ... snare hits, buzzing b ... leads, warm guitars, and warped vocal sounds. plus 40 exclusive m ... ive and 10 monark presets deliver forward-thinking low-end for heavy-hitting contemporary anthems that bask in bliss.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ادبیات بومی چیست؟

ادبیات بومی (اقلیمی) ، هم دارای معنایی وسیع و هم‎ دارای معنایی محدود است. کلمه‎ی بومی nativeدر زبان‎ انگلیسی با کلمه‎ی ملت و مردم nativeهم ریشه است و به معانی زیر است: در حال خالص، دست خورده، طبیعی، اصیل، قومی که در محلی واحد ... ن است. به اعتباری ادبیات ایران‎ را در مثل می‎توان ادبیات بومی (خاص اقلیمی ویژه) دانست‎ و همین‎طور است ادبیات چین یا هند یا اسپانیا اما ادبیات اقلیمی‎(بومی) در معنای خاص، ادبیاتی است که در منطقه‎ای خاص‎ بوجود آمده و دارای شرایط زیر است: ادامه مطلب ... ادامه ...

native instruments ... takt 5 v5.6.5 update unlocked incl keygen-r2r

team r2r | 13.12.2016 | 102.73 mb ... takt is the world’s leading software sampler. its sophisticated sound engine, wide array of effects, powerful modulation possibilities, and a ... nced scripting brings a universe of sound to life with unrivaled playability and realism. and with an ever-growing feature set, ... takt continues to be the sample engine behind the future of sound.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

دوره مکالمه(free discussion) speaking club

زبان وسیله ایست برای برقراری ارتباط ازین رو نقش مکالمه (speaking) در زند ... فردی و اجتماعی اهمیت ویژه دارد. برای ایجاد ارتباط موفق نیاز به به درک متقابل نیز وجود دارد. دوره free discussion ، یا صرفا مکالمه که از آن گاها به عنوان speaking club هم یاد میشود شرایطی را برای زبان آموز به وجود می آورد تا خود را در شرایط مختلف ببینید و با توجه به اصطلاحات و عبارات مرتبط به ساد ... بتواند صحبت کند. ازین رو مهارت شنوایی (listening) اهمیت ویژه ای در ایجاد ارتباط و نهایتا conver ... ion دارد. ویژ ... دوره free discussion: آموزش توسط اساتید و native ,native like تمرکز ویژه بر speaking and listening آموزش تلفظ صحیح کلمات و جملات آموزش british accent آموزش idiom, slang, expression آموزش collocations بررسی و نقد و بحث ... ها و س ... انی ها بررسی و نقد و بحث موسیقی ... ادامه ...

native instruments ... takt 5.6.5 (fixed, no keygen) standalone, vsti, aax x86 x64 - no install, symlink installer

dec 13 2016 | win x86 x64 | 443.30 mb ... takt is the world’s leading software sampler. its sophisticated sound engine, wide array of effects, powerful modulation possibilities, and a ... nced scripting brings a universe of sound to life with unrivaled playability and realism. and with an ever-growing feature set, ... takt continues to be the sample engine behind the future of sound.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

native instruments techno & house blips vol. 01 - step sequencer drum sounds - traktor remix set

fantastic | dec 13 2016 | 4.2 mbthis step sequencer ready traktor remix set sound pack is filled with essential blips of all kinds. even though the selection is mainly tailored to techno & house ... , most sounds fit for a large variety of dance ... genres. if you want to spice up your sets with great sounding blips, look no further. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ztekno napalm techno wav midi aiff apple loops lennar digital sylenth1 native instruments m ive and kv331 synthmaster

discover | 23/january/2017 | 560mbztekno are back with this powerful napalm techno sample pack! all samples are warmed, processed and tuned. inspired by super stars of techno like adam beyer, carl cox, jay lumen, matador, julian jeweil, dubfire and more and more and more![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

this is the paleo, vegan thanksgiving dish we can get behind

you can officially get excited for comfort food season, without any fear of going off course with your diet. that's right — delectable, comforting, and traditional holiday foods are at your fingertips, and they happen to be healthy. this caramelized ernut squash recipe is case in point: paleo, vegan, full of fibrous carbohydrates, and so yummy. coconut sugar takes the place of the processed white stuff, while coconut oil edges out the dairy in er. get ready to grab many a forkful of this ery, sweet deliciousness this thanksgiving. related here's your holiday miracle: dairy-free eggnog 1 medium ernut squash (about 2 pounds) 2 tablespoons coconut oil, plus more for the pan 1 tablespoon coconut sugar 1/2 teaspoon ground cinnamon, plus more for garnish 1/2 teaspoon fine sea salt 1/4 teaspoon freshly ground black pepper coarse sea salt, for garnish directions preheat the oven to 375°f and grease a rimmed baking sheet. peel the squash and slice it in half lengthwise. remove the seeds and cut into 1-inch cubes (you should have about 6 cups). in a large bowl, combine the melted oil, coconut sugar, cinnamon, salt, and pepper. pour the melted oil mixture over the squash and toss to coat,an oil vaporizer runs on oil vape pen battery which needs charging. now imagine one that takes long hour to pre-heat! isn\'t that irritating? so, it\'s always better to buy an oil vape pen battery from reputed online sites. place the squash on the greased baking sheet and bake for 40 to 50 minutes, tossing every 15 minutes or so to avoid burning, until caramelized and fork-tender. garnish with additional cinnamon and coarse sea salt. serve immediately. ... ادامه ...

native instruments techno & house sfx sounds vol. 01 - step sequencer drum sounds - traktor remix set

fantastic | dec 14 2016 | 9.04 mbthis step sequencer ready traktor remix set sound pack is filled with essential sfx sounds of all kinds. even though the selection is mainly tailored to techno & house ... , most sounds fit for a large variety of dance ... genres. if you want to spice up your sets with great sounding sfx sounds, look no further. if you are looking for complete drum kits including all drum sounds needed to create complex beats, please check for instance our molten veil or motor impact drum kits. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

native instruments techno & house cymbals vol. 01 - step sequencer drum sounds - traktor remix set

fantastic | dec 14 2016 | 22.3 mbthis step sequencer ready traktor remix set sound pack is filled with essential cymbals of all kinds. even though the selection is mainly tailored to techno & house ... , most sounds fit for a large variety of dance ... genres. if you want to spice up your sets with great sounding cymbal sounds, look no further. if you are looking for complete drum kits including all drum sounds needed to create complex beats, please check for instance our molten veil or motor impact drum kits. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

native instruments techno and house hi-hats vol. 01 - step sequencer drum sounds - traktor remix set

fantastic | dec 15 2016 | 5.81 mbthis step sequencer ready traktor remix set sound pack is filled with essential hi-hats of all kinds. even though the selection is mainly tailored to techno & house ... , most sounds fit for a large variety of dance ... genres. if you want to spice up your sets with great sounding hi-hat sounds, look no further. if you are looking for complete drum kits including all drum sounds needed to create complex beats, please check for instance our molten veil or motor impact drum kits.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

long time ago

وبلاگ ها مثل آدما میمونن وقتی یکیش تعطیل میشه انگار یکی مرده یک روز به دنیا میان و یک روز هم از دنیا میرن یه زمانی خانم والیوم اینجا مینوشت افکار دینی و مون با هم در تضاد بود ولی خیلی خوب می نوشت خیلی خوب... حالا اون نیست مرده و یکی دیگه از اون خاک سر برآورده، نه تنها خوب نمی نویسه که زرد بی بی معنیه ب درآمد، مارکتینگ و از این خزعبلات... چقدر غمناکه چقدر غمناکه ... خانم والیوم ... ادامه ...

سلام صدو بیست و چهارم

24 نوامبر یا همون روز عید شکرگزاری دومین سالگرد ورود ما به ... بود و شروع یک زند ... جدید. اینجا رو دوست دارم. این فصل سال برای من بهترین روزهاست که با thanksgiving شروع میشه. همه جا عیده. همه جا چراغونی و درخت کاج و اهنگ jingle belles و سایر ترانه های کریسمسی. همه فروشگاه ها تخفیف های عمده میزنن و ملت تا ... ... ه ... ید میکنن و پول های داشته و نداشته رو ... ج میکنن. همه شادند تا بعدش کریسمس بیاد و سال نو. خیلی از خونه ها سقف و درخت هاشون رو چراغونی میکنن واسه کریسمس که تولد حضرت ... ه. کاش یک کم برف هم به این ترکیب شادی بخش اضافه بشه. ... ادامه ...

native instruments techno & house kickdrums vol. 01 - step sequencer drum sounds - traktor remix set

fantastic | dec 13 2016 | 5.77 mbthis step sequencer ready traktor remix set sound pack consists of 2 separate traktor remix sets, filled with drum sounds from the motor impact maschine expansion. both traktor remix sets are complete drum kits and offer all sounds needed to create dynamic techno and house beats. motor impact embodies the ... al tapestry woven by generations of detroit%u2019s enduring influence from belleville to berlin and beyond. the industrial grit of pounding warehouse rhythms, tailored to techno, electro, and deep house styles are ready to shape in both kits... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

در این جهان تحقق هر رؤیایی مُمکِنِس، به شرط اُونکه در زمان آ مکان مناسب وایساده باشی...

آسِد حسن لحاف دُوزﮔﺮﮒ،ﮔﺮﮒ ﻣﯽ ﺯآد آ ﺷﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﺧَﺮ ﻫﻢ ﺧَﺮ ﻣﯽ زآد ﮔﺎﻭ ﻫﻢ ﮔﺎﻭ ...!!! چِدُونِس پَ...!!!! ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺍﺭین..؟!؟!؟ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑِﺮِﺱ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑِﺮِﺱ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﺎﻭ ﺧﺮ ﺑﺰﺍﺩ چی ﭼﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﺍﻟﮑﯽ ... ادامه ...

مقاله

a contrastive study of lexical cohesion in introduction in research articles: native english and iranian applied linguistics hamideh gholami * ma candidate, department of english, islamic azad university, maragheh branch, maragheh, iran firooze alizadeh ma candidate, department of english, islamic azad university, maragheh branch, maragheh, iran abstract this study intended to contrast the frequency and density of the use of different types of lexical cohesion in introduction part of native english and iranian applied linguistic research articles. the framework utilized for the analysis of lexical cohesion was the one employed by halliday and hasan (1976) in cohesion in english. forty introduction parts of native english and iranian applied linguistic articles; twenty from each group were selected. for contrastive analysis, the spss software was used. the results revealed some similarities and differences in the use of lexical cohesion sub-types in introduction part of native english and iranian applied linguistic research articles in terms of frequency and density of utilization of sub-types of lexical cohesion. the statistical tool of the t-test was used to determine whether there was a significant difference among the lexical cohesion devices in both groups of native english and iranian texts. based on these findings, the frequency of sub-types of lexical cohesion was (rept, gen. n, coll, syn, hypo, ant. and mero) in native english texts, while the frequency iranian texts was (rept, gen. n, coll, syn, ant, mer and hyp). both native english and iranian texts exhibited a general tendency in using repetition, general noun and collection but metonymy and antonym were the least used sub-categories in iranian texts. the results indicated that there were statistically signi ... ادامه ...

فرش عمواوغلی زیر پای پادشاهان

فرش عمواوغلی زیر پای پادشاهان فرش عمواوغلی زیر پای پادشاهان. این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب، اولین قالیشویی آنلاین، را بخوانید. تا با فرش عمواوغلی در آمستردام هلند بیشتر آشنا شوید. ادامه مطلب ... ادامه ...

wear your blessing well

one time isaac was in a famine. there was a great drought in the land, but isaac went out and planted crops right in the middle of that famine. it didn’t make any sense, but somehow in that same year of drought, the scripture says, “isaac received 100 times what he had sown because the lord blessed him.” what’s interesting is that when isaac got blessed, the people around him, the philistines and his friends all of the sudden got jealous of him. they were fine as long as he was broke. as long as they were at the same level, it was no big deal. but when he stepped up to a new level, when he began to wear his blessings well, the scripture says, “the philistines hated isaac.” maybe you’ve noticed this in your own life. when you start to do better, the people around you don’t celebrate. they become jealous. but you can’t allow the attitudes of others hold you back and cause you to live in mediocrity. instead, when you’re blessed, brag on god! shake off the criticism of others and receive his blessing. wear it well because when you honor him, he will continue to increase and promote you all the days of your life! ... ادامه ...

مهرماه

چه زود دیر می شود ! در باز شد ... ب ا ! ... برجا ! درس اول : بابا آب داد ، ما سیراب شدیم . بابا نان داد ، ما سیر شدیم ... اکرم و امین چقدر سیب و انار داشتند در سبد مهربانی شان ... و کوکب خانم چقدر مهمان نواز بودو چقدر همه منتظر آمدن حسنک بودند ... کوچه پس کوچه های کودکی را به سرعت طی کردیم و در زندگی گم شدیم. همه زیبایی ها رنگ باخت ...! و در زمانه ی سنگ و سیمان قلب هایمان یخ زد ! نگاهمان سرد شد و دستانمان خسته ... دیگر باران با ترانه نمی بارد ! و ماک ن دیروزدلتنگ شدیم،زردشدیم،پژمردیم ... و خشکزار زندگیمان تشنه آب شد... و سال هاست وقتی پشت سرمان را نگاه می کنیم جز ردپایی از خاطرات خوش بچگی نمی ی م ، و در ذهنمان جز همهمه زنگ تفریح،طنین ص نیست .! و امروز چقدر دلتنگ "آن روزها"ییم و هرگز نفهمیدیم ، چرا برای بزرگ شدن این همه بی تاب بودیم ؟ صدای قدم های ماه مهر...... ... ادامه ...

first e-journal

1. about the book (tactics for listening) i must say the new version of this book has got better than the old one especially its new chart as pronunciation tips. mrs mohammadi, the master, fortunately pays more attention to this chart so that our intonation will seem natural and also native. and of course other activities like note-taking, transcribing and making conver ions with each other make us use our mind more and more in an effective way, i think. 2. so far two of our friends has given lecture but as i was absent in the first lecture here i'd just like to comment on the lecture mr.gahramani gave. first i must admit he is really well-educated and fluent in english. he mentioned some important points that we can improve our english by putting them into practice; such as watching movies without subtitle, intonation and pronunciation tips and his recommendation for using any chance we get to improve our english skills like listening to . thanks a bunch. let's see what future will hold for us. ... ادامه ...

برنامه آزمون عملی ویژه آزمون آنلاین 28شهریور تا15مهر

*آوردن کارت شناسایی معتبر ا ... امی میباشد** استفاده از تلفن همراه به هنگام آزمون تخلف محسوب می گردد*** آزمون دهندگان مجدد می بایست قبل از آزمون هزینه آزمون مجدد را از طریق پرتال پرداخت و نسبت به تهیه فرم آزمون تایک روز قبل از آزمون به واحد آزمون مراجعه نمایند.**** ازآوردن همراهی و کودک به محل آزمون ممانعت به عمل می آید.یکشنبه 95/7/25icdl2ساعت 8صبح.............آموزشگاههای کاوش،ثامنساعت 9 صبح............آموزشگاههای کرمان انفورماتیک،کوثر،مبنارایانهساعت10صبح............آموزشگاههای آینده سازان ،ایلیا،ماهان رایانهساعت11صبح............آموزشگاههای آیسا،علم نوین،دانش انفورماتیک،آبانساعت11:45.............آموزشگاههای آریا رایانه،رایان گرافیک،mit،ثامنساعت12................. ... تی گسترمکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه ... کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای......................................................................................شنبه 95/7/24icdl1ساعت8صبح ............آموزشگاههای ... تی گستر،رایان گرافیک،آریا رایانهساعت9:30.............آموزشگاههای علم نوین،دنیای مهارتساعت11...............آموزشگاههای آبان،ایلیا،مبنارایانه،کوثرمکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه ... کبیر مجتمع مراکز فنی و حرف ... ادامه ...

isl 2016: متخصصین کرالا پس از دهلی دیناموهای نتواند در ضربات پن ... ی

دهلی جدید تکان دهنده نهایی را: متخصصین کرالا strode به فینال های لیگ ... هندی (جز) پس از دیناموهای دهلی 10 مرد در نمایش تکان دهنده را سه بار در ضربات پن ... ی در دوره نیمه نهایی دوم پا خود را روز چهارشنبه از دست رفته. توسط افسانه لیو ... ول ایان راش تماشا کرالا متخصصین برنده بازی 3-0 در مجازات پس از زمان تنظیم 2-1 به نفع طرف خانه. کاپیتان الهام بخش دیناموهای folrent استقلال که در غیر این صورت قلب خود را با بازی در آیین نامه بیشتر وقت اضافی، یک راه بالا نوار را بسیار به ناباوری همه جواهر لعل نهرو ورزشگاه را ترک میزبان انتهایی در ضربات شات. کرالا متخصصین جشن پیروزی در طول دومین مرحله نیمه نهایی برابر دهلی دیناموهای. isl به عنوان scoreline خواندن 2-1 (2-2 سنگدانه) نفع دیناموهای بعد از 120 دقیقه enthralling فوتبال بازی به ضربات رفت. همانطور که او را به راحتی ضرب و شتم آنتونیو doblas گرفتن ضربه اول josu currais متخصصین در راه خود قرار داده است. سپس نوبت استقلال آمد و دنبال چه چیزی است که او می خواهم به عجله را فراموش کرده ام. هنگامی که او تلاش آنتونیو آلمانی با ذخیره چپ دست غواصی را متوقف doblas دهلی را به بازی آورده است. اما دهلی بود دوباره اج ... ادامه ...

e-journal 2

what happened in the cl ... ? first session my friend and i had presentation about the audio-lingual method. unfortunately we had some problems with projector and we started our presentation after about 15 minutes. my friend explained about the history of the method and then acted out a part of the book. then i explained about the principles and the techniques of this method. after us another group had presentation about the silent way. next session two students had presentation about desuggestopedia. they also acted out their method like we did. after their presentation we had discussion about macro-strategic framework. what we had learned: in audio-lingual method: 1- teachers want the students to overlearn the target language and overcoming the old habits of their native language 2- the dialogues are learned through imitation and repetition and grammar is induced from the examples given 3- the natural order of skills presentation are listening, speaking, reading and writing 4- student errors are to be avoided if at all possible 5- students memorize the dialogue through mimicry in silent way: 1- the teacher doesn't have the main role in the cl ... 2- students correct their mistakes themselves 3- the sound-color chart is used in desuggestopedia: 1- the teacher is the authority in the cl ... room and the students trust her and feel more secure 2- the dialogue is a translation in the students' native language 3- vocabulary is emphasized and grammar is dealt with explicitly but minimally 4- students read and write in the target language macro-strategic framework: it is theory neutral and method neutral and it's not conditioned or based on specific theory or method. there are 10 strategies that teachers need to apply in the cl ... es: 1- maximizing learning opportunities 2- ... ادامه ...

happy yalda night

yalda is one of the most celebrated traditional events in iran which marks the longest night of the year. every year, on december 21st, iranians celebrate the arrival of winter, the renewal of the sun and the victory of light over darkness on yalda night. family members get together (most often in the house of the eldest member) and stay awake all night long in yalda. watermelon, pomegranate and dried nuts are served as a tradition and cl ... ic poetry and old mythologies are read in the gathering. getting a ‘hafez reading’ from the book of great persian poet shamsu d-din muhammad hafez-e shirazi is also practiced in this night. source: alalam ... ادامه ...

تولد پرکین المر مبارک

پرکین المر 80 ساله شد ، تولدش مبارک perkin-elmer happy birthday happy 80th, perkinelmer! discover our innovative history as we celebrate this milestone together with our employees and customers ... ادامه ...

اندروید 4.1.1 برای galaxy gio گال ی جیو

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} اندروید 4.1.1 برای galaxy gio گال ی جیو اندروید 4.1.1 برای galaxy gio گال ی جیو این رام دارای ورژن سیستم عامل اندروید 4.1.1 هست. تغییرات نسبت به آلفا: small speaker fixed microphone fixed headsets are working whole, 3/4 pin etc fixed videoplayback new ril – better stability cm10 sources updates themes support fixed native app2sd macław’s libaudio ported to jb by wayland a lot of things, which i forgotten to mention چیزهایی که کار میکنند: aosp/cm10 ril full – gsm/sms/edge/3g/signal etc audio microphone small speaker sensors strange issue with proximity project er 100% full 2d/3d acceleration touchscreen sd card native android app2sd android_secure wifi bluetooth really, really buggy browser m storage live wallpapers gps people saying it working fast deep sleep youtube fm radio ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

اثر جهت گیری بر انتخاب های غیر ِ ما

پیش نوشت: آنچه می خوانید، ترجمه ی متعهد به مفهوم و غیرمتعهد به متنی است از نوشته ای در harvard business reviews تحت عنوان research: political polarization is changing how americans work and shop دو دانشجوی ای علوم و اقتصاد استنفورد به همراه دو یار علوم و اقتصاد در مطالعه ای که قرار است در نشریه ی علوم منتشر کنند نشان داده اند که چطور موضع گیری مردم می تواند بر جنبه های مختلف زندگیشان هم اثر بگذارد. تحقیقات تکان دهنده ای نشان می دهد ۴۵ درصد جمهوری خواه ها و ۴۱ درصد دموکرات ها معتقدند طرفداران جناح روبرویی افراد خطرناکی برای کشور هستند. مطالعه ی دیگری نشان داده حدود نیمی از یی ها در انتخابات اخیر حداقل با یک نفر (دوست، عضو خانواده، همکار یا...) به بگو مگو و مجادله پرداخته اند. نشریه ی بلومبرگ اعلام کرده اگر در پنجاه سال اخیر تعداد خیلی کمی از یی ها در ازدواج، به موضع طرف مقابل اهمیت می دادند، امروز یک سوم دموکرات ها و نیمی از جمهوری خواه ها ناراحت و آشفته می شوند اگر فرزندشان بخواهد با طرفدار جناح دیگر ازدواج کند. خب این ها بیشتر در جنبه ی و تا حدی سلیقه ای هستند... شاید بگویید ذات سلیقه و طرز فکر اینطور حکم می کند. پس به چهار بررسی ای که نوی ... ادامه ...

thanksgiving day in canada - روز شکرگزاری برای بچه های اینترنشنال

اول اینکه، این مطلبی که دارم مینویسم منو به طرز عجیبی یاد جودی آبوت توی بابا لنگ دراز میندازه. قسمت 18 و قسمت نوزده این کارتون. و اینکه فردا (دوشنبه، 9 اکتبر) روز شکرگزاری هست توی کانادا. روز شکرگزاری چه روزی هست؟ "روز شکرگزاری (به انگلیسی: thanksgiving day) یک تعطیلی ملی در و کانادا بوده و در این روز مردم به شکرانه برداشت محصولات جشنی برگزار می کنند. جشن مشابهی هم در سایر نقاط دنیا برگزار می شود؛ در روز شکرگزاری در چهارمین پنج شنبه ماه نوامبر و در کانادا در دومین دوشنبه ماه اکتبر گرفته می شود. جشن شکرگزاری ریشه در اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم دارد." به زبون ساده تر، روزیه که مردم بوقلمون میپزن! و خدا رو شکر میکنن که بهشون نعمت داده و ازین حرفها. توی کانادا هم همینه. توی کانادا هم خانواده ها فردا قراره دور هم جمع بشن. به جز هم اتاقی پسر من، که خونشون همین بغل ماست، ولی نمیره خونشون، بقیه جهان دور هم جمع میشن. یه همچین چیزایی سر سفره ها دیده میشه: در همین راستا ، دیروز یه مراسم برگزار کرده بود، فقط برای دانشجوهای اینترنشنال، که من هم رفتم اونجا. هیچ رو هم نبردم. خودم رفتم. چرا رفتم؟! چرا ی رو نبردم؟ میتونستم ... ادامه ...

غذای آسِد حسنی با گارانتی...!!!!

بنده یک غلطی چِلومُرغ بار گذاشتم. فلفل سیاه را قاطی برنج آ گذاشتم دم بکشه...!!! قطعات مرغ را شکاف دادم آ تُوش تا تُونِسَم ادویه چِپُوندَم. پیاز رنده آ رب آ سس کچاپ آ آب آروغن را قاطی هم آ گذاشتم سی دقیقه بِپَزه آ این حرفا. بعد داداشم هی نوش جان می کرد آمی گُف تو بی خود عمرتو وقف ادبیات کردی آ مدرک و درس آ علم آ اینا کردی آ به هیچ جا نرسیدی آ حروم شدی آ حالا یه دَفّه استعدادِد تُوی آشپزی شکوفا شُدِس. هنوزم دیر نَشُدِسا! جدی بگیریش...!!! خلاصه اگر یک روز دیدید غذای آماده ی((گــــــــــــــاو مش حسن آ شُرکاء)) آماده ی پذیرایی از مشتریان گرامی بود، لطفَن جا نخورین. یه غذارَم تُویِ مِنُو می گُونجُنَم آ اِسمِشا می زارَم((آسِد حسنی )) تضمینی، با پنژ سال گارانتی آ خدمات پس از فروش...!!!! ... ادامه ...

thanksgiving day in canada - روز شکرگزاری برای بچه های اینترنشنال

اول اینکه، این مطلبی که دارم مینویسم منو به طرز عجیبی یاد جودی آبوت توی بابا لنگ دراز میندازه. قسمت 18 و قسمت نوزده این کارتون. و اینکه فردا (دوشنبه، 9 اکتبر) روز شکرگزاری هست توی کانادا. روز شکرگزاری چه روزی هست؟ "روز شکرگزاری (به انگلیسی: thanksgiving day) یک تعطیلی ملی در و کانادا بوده و در این روز مردم به شکرانه برداشت محصولات جشنی برگزار می کنند. جشن مشابهی هم در سایر نقاط دنیا برگزار می شود؛ در روز شکرگزاری در چهارمین پنج شنبه ماه نوامبر و در کانادا در دومین دوشنبه ماه اکتبر گرفته می شود. جشن شکرگزاری ریشه در اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم دارد." به زبون ساده تر، روزیه که مردم بوقلمون میپزن! و خدا رو شکر میکنن که بهشون نعمت داده و ازین حرفها. توی کانادا هم همینه. توی کانادا هم خانواده ها فردا قراره دور هم جمع بشن. به جز هم اتاقی پسر من، که خونشون همین بغل ماست، ولی نمیره خونشون، بقیه جهان دور هم جمع میشن. یه همچین چیزایی سر سفره ها دیده میشه: در همین راستا ، دیروز یه مراسم برگزار کرده بود، فقط برای دانشجوهای اینترنشنال، که من هم رفتم اونجا. هیچ رو هم نبردم. خودم رفتم. چرا رفتم؟! چرا ی رو نبردم؟ میتونستم ... ادامه ...

زنگ ان ... زشی (همایش کنکورهای 95 و 96)

قهرمانی در وجودت ... ه است،کافیست بیدارش کنی تا به بهترین خواسته هایت برسی همه چیزتغییر می کند، چرا که همه چیز در تکاپو است. همه چیز جریان دارد ، همه چیز در حالرشد است ، چرا تو در حال رشد نباشی ؟ ، چرا تو حرکتی بجا و به موقع انجام ندهی تازند ... خودت رو نجات بدی ؟ ؟ ؟ تنهالازمه یک جرکت و پویایی و رشد یک چیز است و آن اراده است . بایداراده ای قوی و پولادی داشته باشی تا موفق بشی . اگه به ص ... ه نگاه کنی ، یک تخته سنگ مرده است . اما چقدر قوی و محکم به نظر می رسد . ولی چون مرده است اراده ایندارد . اما یک دانه ظریف رو نگاه کن ، دانه بسیار شکننده است اما چون زنده است ،اراده دارد ؛ و چون اراده دارد پس قدرت دارد و در نهایت دل سخت ص ... ه را می شکافد وخود را به نور می رساند . آیا توکمتر از یم دانه ظریف هستی ، دانه ای به آن کوچکی اراده ای دارد که می تواند سنگرا بشکافد و از درون آن بیرون آید . پس بیا و همراه من باش و پیوسته سرشار از عزمیاستوار و محکم باش و باقی ماجرا را به (او) واگذار کن . آنگاه درخواهی یافت که حقیقت تو همشانه اراده گام بر می دارد . چرا که خداوند حقیقت است و تو اراده آن . تو یهجاهایی دویدم یه جاهایی پاهام از شدت خ ... ادامه ...

play framework 2.5 عرضه شد، سازگاری بیشتر با جاوا 8 و java ee کماکان عقب مانده

play framework در هر نسخه بالغتر و کاملتر میشه و من خیلی خوشحالم که از نسخه 2.1 شاهد این فرایند بودم. بر خلاف گفته های توسعه دهندگان play framework که استفاده از akka streams بجای iteratee مهمترین تغییر در play framework 2.5 بوده است ولی به نظر من تغییرات java api در play framework 2.5 خیلی مهمتر بوده، در play framework 2.5 تمام کلاس هایی که توسعه دهندگان play framework برای پشتیبانی از asynchronous functional programming به play اضافه کرده بودند (مانند f.option یا f.promise و ...) با معادل های جاوا 8 آن جایگزین شده اند: استفاده از functional interface های جاوا 8: استفاده از runnable, consumer, predicate, و ... بجای function0، function ، callback و ... استفاده از optional بجای f.option استفاده از completionstage بجای f.promise این تغییرات باعث میشه که کدنویسی در play با استاندارد های برنامه نویسان جاوا سازگاری کامل داشته باشه. این درحالیه که java ee بعنوان مرجع اصلی برنامه نویسی وب و enterprise در دنیای جاوا همیشه کمترین و دیرترین سازگاری رو با نسخه های جدید جاوا دارد! یکی دیگر از تغییرات مهم play framework 2.5 برای توسعه دهندگان جاوا، فراهم شدن api های جدیدی در play framework 2.5 است که تا قبل از این نسخه فقط برای زبان اسکالا وجود داشت: httprequesthandler: اجازه دستگاری در ... ادامه ...

پیشینه جشن شب یلدا و رسم و رسوم آن

شب یلدا یا شب چله آ ین روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال است.ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آ پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی ب ا می د. این جشن در ماه پارسی «دی» قرار دارد که نام آفریننده در زمان قبل از زرتشتیان بوده است که بعدها او به نام آفریننده نور معروف شد. نور، روز و روشنایی خورشید، نشانه هایی از آفریدگار بود در حالی که شب، تاریکی و سرما نشانه هایی از اهریمن. مشاهده تغییرات مداوم شب و روز مردم را به این باور رسانده بود که شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ همیشگی به سر می برند. روزهای بلندتر روزهای پیروزی روشنایی بود، در حالی که روزهای کوتاه تر نشانه یی از غلبه تاریکی. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

pettinhouse funkyguitar 2.0 ... takt

p2p | dec 06 2016 | 1.23 gbfunkyguitar 2.0 is an innovative stratocaster guitar sample library for native instruments ... takt 5 full retail version made for playing funky guitar riffs. 1,15gb of library with automatic strummer with patterns and 15 funky guitar chords, chord variations, sliding chords, strum noises, free chords and muted notes. it has a built-in amp simulator, wah, distortion, eq, reverb, delay and phaser. you can also play it dry with your favorite amp simulator.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

national day (united arab emirates)

الیوم الوطنی الإماراتی هو الیوم الذی تحتفل فیه ... ة الإمارات العربیة المتحدة فی الثانی من دیسمبر من کل سنة بذکرى قیام اتحاد الإمارات العربیة المتحدة. وکانت الانطلاقة ... اریخیة لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حکام إمارات أبوظبی و دبی والشارقة وعجمان والفجیرة وأم القوین فی الثانی من دیسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فیما بینهم حیث أقر دستور مؤقت ینظم ال ... ة ویحدد أه ... ها . وفى العاشر من فبرایر عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخیمة انضمامها للاتحاد لیکتمل عقد الإمارات السبع فی إطار واحد ثم أخذت تندمج تدریجیا بشکل إیج ... بکل إمکاناتهاnational day (arabic: الیوم الوطنی‎‎; yawm al watani) is celebrated on 2 december each year in the united arab emirates. it marks the uae's union day between the six emirates which was followed by the joining of the seventh emirate, ras al khaimah, in 1972. the national day of uae does not stand for the nationali ... ion from the british protectorate treaties which declared in 1968, it is the anniversary of the federal unification of the seven emirates in 1971 which combined to form the modern-day country, headed by sheikh zayed bin sultan al nahyan, the federation's first president. grand celebrations are held across the country to mark the event.fireworks , car rallies and dance shows are the most common activities. people will usually dress up in uae national flag colours, decorate their homes, workplaces, cars and ... ادامه ...

e.journal 5

e .journal i am going to write e-journal for last three sessions that i was absent in one of them. in first session we had two presentations. students presented lessons up and 11. lesson 10 was about content-based instruction and lesson 11 was about task-based language teaching. in second lesion i was absent and in third session two students presented lesson 13 that was about learning strategy training… cbi: in a cbi cl , teachers want the students to master both language such as current events or their hobbies. the students’ role is to engage activity with both content and language in this method all four skills are integrated in authentic contexts. there is no over role for the students native language. tblt: this method facilitate students’ language learning by engaging them in a variety of tasks that have a clear outcome. the teacher monitors students’ performance. students’ communicates with their peers to complete a task. in this method, depending on the nature of the task, any of the four skills can be utilized. there is no explicit role for the students’ native language. cbi and tbct believe in using english to learn it. this is called strong version of communicative approach. learning strategy training: studying certain learning strategies will contribute to academic success. the teacher teach language and teach learning. cooperative learning: essentialy involves students learning from each other in groups. it is through that students and teachers work together that is important. multiple intelligences: students have different strengths. individuals have at least eight distinct intelligences that can be developed over a lifetime. by being aware of which type of intelligence that can be developed over a lifetime. by being aware of which type of intel ... ادامه ...

?".why did imam khomeini say, "let all your shouts and cries out on u.s

that logic is the fact that american policy is based on greed and transgression. american history is a manifestation of this during the 250 years that have p ... ed from its life. of course, in the beginning of its history, this existed to a lesser degree, but since a hundred years ago or a little time before that, this has been witnessed very clearly. the general policy of america is to ensure his domestic security through transgressing against other countries and occupying as many “zones of influence” as he can. this is how they are acting. this is their policy. they implemented this policy in west asia region. they implemented it in iran during the time of taghut and they implemented it in our neighboring countries as well. they had great rivalry with the former soviet union. there was a tug of war between america and the soviet union. so, iran was their zone of influence. the slightest negligence after the victory of the revolution would have helped the enemy whom we had kicked out of the door to enter through the window. however, imam (r.a.) did not allow this to happen and he prevented it. from the very first days, they prepared the ground for delivering a big blow to the people of iran. in other words, they offered refuge to mohammad reza in america so that they could keep him, prepare the ground for other plots, strengthen his agents in the country with him at the top of the system and repeat what they did on the 28th of mordad of 1332 – twenty five years before that time. on the 28th of mordad, mohammad reza ran away from iran. however, the english and the americans joined hands and ... e inside the country secretly. later on, they used different emb ... ies, they hid somewhere, they equipped and prepared their agents, they used the negligence that the pe ... ادامه ...

آ سِدحسن چرا میل بغل نمی کند...!!!!!

آ ما در دوره ای به سر می بریم که تمامی اشکال سخن فرسوده گشتِس. نه از شعر، شعر درمی یاد، آ نه از نثر، نثر آ نه از سکوت، سکوت. عصر فترت که میگَن هَمینِس. بعله! تک آ توکی اثر خُب آفریده می شه، ولی این که دلیل نیمیشِد. من فکر می کنم تمام این یکی دو نسل را باد با خود خواهد برد آ آیندگان با آمیزه ای از ترحم آ تمس در ما خواهند نگریست؛ تازه اگر وقت آ حوصله به ج بِدَن آ بِخآن بنگرند آ تازه اگر مثلاً شعر هنوز در قاموس شان حاوی مفهومی باشه. ایرادی هم نداره. محصول این دوره ایم. از این دوره ها در تاریخ هر فرهنگی به وفور یافت میشِد. اما دلیل نیمیشِد در راه تغییرش نکوشیم. انسان به تغییر زِندِس آ بَرا تغییر نخست باید در همین شعار تجدید نظر کرد که می گِد: انسان به تغییر زِندَس. ... ادامه ...

brink agents of change cracked

brink agents of change cracked -> http://shorl.com/vystikadristyvo brink agents of change cracked under,,medic,,abilities,,there,,will,,be,,the,,'field,,agent,,unit',,to,,the,,far,,right,,in,,the,,middle.,,comment,,,posted,,,on,,,10/08/2011,,,at,,,21:03.,,,from,,,,the,,,,main,,,,menu,,,,>,,,,go,,,,to,,,,characters,,,,&,,,,weapons,,,,>,,,,then,,,,abilities.,,,,day,,,,21:,,,,lab,,,,rats,,,,there,,,,is,,,,not,,,,much,,,,to,,,,this,,,,one,,,,,since,,,,all,,,,you're,,,,doing,,,,is,,,,defending,,,,the,,,,elevator,,,,access,,,,door.,,,,you,,will,,first,,need,,to,,go,,to,, paign.,,your,,first,,objective,,is,,to,,guard,,a,,gate,,and,,another,,objective,,is,,to,,disable,,the,,maintenance,,robot.,,just,,wait,,for,,an,,enemy,,to,,walk,,over,,it.,, still,,a,,few,,new,,perks,,welcome,,.,,the,,,,maps,,,,are,,,,fantastic,,,,,taking,,,,you,,,,right,,,,into,,,,the,,,,founders,,,,tower,,,,that,,,,is,,,,used,,,,as,,,,the,,,,games,,,,logo/icon.,,,,the,,,,time,,,,now,,,,is,,,,11:13,,,,pm.,,,,make,,sure,,you,,reset,,your,,level,,if,,you,,are,,playing,,with,,a,,different,,character,,other,,than,,the,,one,,you,,want,,to,,reach,,level,,24,,with.,,yogdog,,,,member,,,,since:,,,,feb,,,,2010,,,,i,,,,wasnt,,,,too,,,,impressed,,,,by,,,,the,,,,dlc,,,,although,,,,i,,,,really,,,,cant,,,,complain,,,,in,,,,getting,,,,it,,,,for,,,,free.,,,,subscribers,,,,subscribe,,,,▲,,,,4,,,,.,,,,noire,,,,,,l.a.,,,the,,first,,patch,,was,,only,,a,,stopgap,,solution,,,comically,,changing,,the,,default,,to,,a,,4-on-4,,that,,would,,only,,allow,,a,,maximum,,of,,eight,,human,,players,,(with,,a,,separate,,8-on-8,,mode,,for,,people,,who,,werent,,experiencing,,problems),,,and,,some,,still,,experienced,,persistent,,lag,,problems,,even,,then.,, unfortunately,,,,,they,,,,havent,,,,fixed,,,,everything.,,,,unleash,,,,several,,,,ne ... ادامه ...

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم موسسه زبان های خارجی دنیای زبان با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در زمینه آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت فشرده با اساتید تحصیل کرده و باتجربه از کشور انگلیس و و همچنین آمادگی برای آزمون های toefl – ielts در منزل و محل کار و نیز آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد. در این آموزشگاه چهار مهارت اصلی زبان مکالمه، فن بیان، گوش و ارتباطات مورد توجه می باشد. به شما این اطمینان داده خواهد شد که تا پایان ۳۵ جلسه به حد مطلوبی از زبان خواهید رسید. * آموزش مکالمه تضمینی (خصوصی) * دوره های ویژه از پایه تا پیشرفته * دوره های ویژه اشخاص، پزشکان، ین، متخصصان، مدیران، پرسنل و … * اعزام بهترین اساتید خانم و آقا به تمام نقاط تهران * مشاوره و برنامه ریزی زیر نظر وایزر تحصیل کرده خارج از کشور * آموزش مکالمه تضمینی بین ۳۵ الی ۷۰ جلسه با جدیدترین و به روز ترین متدهای آموزشی * پشتیبانی مستمر در آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی و سایر زبان ها زیر نظر وایزر، مشاور و برنامه ریز آموزشی * کلاسهای ویژه شاغلین پنجشنبه، و ایام تعطیل * اعزام مدرس خانم جهت بانوان و ک ن شهریه به صورت کاملا اقساط تا ... ادامه ...

two good reasons for teaching selected points of grammar

1comprehensibility: we need to know how to build certain structures in order to make comprehensible sentences. without these structures, it is difficult to make it possible to communicate common types of meaning successfully. 2. acceptability: in some social contexts, serious deviance from native-speaker norms can hinder integration and excite prejudice- a person who speaks ' badly' may not be taken seriously; or may be considered uneducated or stupid. what to teach: what points of grammar we choose to teach will depend on our circumstances and our learners' aims. ... ادامه ...

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقالات

radan english edit موسسه ویرایش انگلیسی رادان (radan english edit )، با مجوز رسمی به شماره الف/ ش/ت /1/4770 ،نمایند ... انحصاری نیتیو انگلیش ادیت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری ... بیرمنگام انگلیس بوده در زمینه ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی native به صورت تضمینی به همراه نامه گواهی (certification letter) توسط ادیتور نیتیو (native english editor) برای متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است. این موسسه افتخار دارد که با بیش از هجده سال سابقه فعالیت درخشان، گاهی موثر در پیشبرد اه ... علمی کشور برداشته و زمینه ساز پذیرش تعداد بیشماری از مقالات ایرانیان در مجلات علمی و بین المللی شده است. از آنجاییکه بسیاری از نشریات و ژورنال های بین المللی در فرایند پذیرش و چاپ مقاله شما، در خواست نامه تاییدیه ویرایش (certification letter) توسط یک ویراستار نیتیو انگلیسی (native english editor) می کنند، گروه رادان آماده است تا در صورت درخواست نامه تاییدیه ویرایش را برای شما ارسال نمایید. گواهی ویرایش دارای عنوان مقاله شما و اسامی نویسنده (گان) و کد مخصوص مقاله شما بوده و توسط شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری ... بیرمنگام انگلستان، صادر می شود. نیتیو انگلیش ادیت بخش ویرای ... ادامه ...

#تغییر اه و لذت بیشتر

اوایل که شروع به طراحی وب و برنامه نویسی ... ته تهش میخواستم یه توسعه دهنده خوب قالب های وردپرس بشم ... تو این مدت خیلی مطلب خوندم و با آدمای مختلفی تو وب آشنا شدم و از تجاربشون استفاده ... بعد با خودم فکر نهایت فکر من اینه یه توسعه دهنده پوسته بشم ؟ برای چند سال ؟ تا کی ؟ بالا ه یه روز خسته میشم چون تنوع تو کار نیست و به نظرم اون لذتی میخوام رو نداره ... برا همین تصمیم گرفتم اه و تغییر بدم و اتفاقا موقعی به این نتیجه رسیدم که دارم با جاوا اسکریپت و جی کوئری کار میکنم ... برنامه برا چند ماه آینده اینه : ده تا پروژه جاوا اسکریپت و جی کوئری رو خودم انجام بدم تا روال انجام پروژه بیاد دستم یکم اون اعتماد به نفسه رو میخوام بیشترش کنم ... بعد از تموم شدن پروژه ها دیگه به احتمال خیلی زیاد برم سمت یادگیری فریم ورک react که یکی از فریم های جاوااسکریپت هست که توسط ارائه شده و تو این مدت کلی سر و صدا راه انداخته ... خوبیش اینه میشه با react native برای android و ios اپلیکیشن نوشت ... تا اتمام این برنامه چند ماهه یا شاید هم ی اله سمت زبان های سمت سرور نمیرم ... برای بحث زبان هم فعلا سریالا زیرنویس رو در نظر دارم ... بنظرم انتخاب خوبیه + یه ... ادامه ...

websites about language learning and teaching

hi everybody i'm going to introduce some websites about language teaching. 1. englishgrammar.org as you can see this website is about grammer that you can receive updates and ... latest grammer guide. 2. iteslj.org/questions/ there are conver ... ion questions, jokes, activities and games that teachers can use in esl cl ... rooms. 3. eslvideo.com this site also has videos and quizzes from teachers sorted by fluency level that your students can access anywhere and anytime.you can also create your own quizze. 4. ets.org/toefl this website will familiarize teachers with toefl test if they haven't taken the test and what the students will have to know to succeed on it with the information here on the official toefl site. 5. usingenglish.com there are hundreds of idioms listed on this site as well as phrasal verbs and other grammatical irregularities 6. bestessay.education some websites, like bestessay.education, are a great resource for college students whose native language is not english. bestessay.education serves students who are bright and talented, and who have established a significant mastery of the english language but need some additional polish on their writing ... ignments. 7. livemocha.com this is another free language learning website that leverages social interaction as a means to help people learn languages for free. if you join livemocha.com, you can take language lessons, have conver ... ions with native speakers, and get great information from the many blog posts published to this website. 8. britishbroadcasting.com if you have ever wanted to quickly develop practical foreign language skills, you can accomplish this through the british broadcasting company’s language pages. the pages that are featured here are now static and no longer updated, but don ... ادامه ...

e-journal 2

what happened in the cl ... ? in two weeks ago, we covered lessons 5, 6 and 7. in third session our lesson were about the audio-lingual method and silent way. four students presented them. we suppose to discuss about macro-strategic framework but we didn't have enough time. in fourth session our lesson was about desuggestopedia and two students presented it. then we discussed about macro-strategic framework. what we have learned: audio lingual method: the teacher introduces a new dialogue. the students repeat each line of the new dialogue several times. the teacher initiates a chain drill in which each student greets another and she says "very good" when the students answer correctly. silent way: the teacher works with gestures and sometimes instructions in the students' native language, to help the students produce the target language sounds as accurately as possible and the teacher points to blocks with different colors to teach sounds in target language. desuggestopedia: in this method the cl ... room is bright and colorful. the teacher speaks confidently and gives the students the impression that learning the target language will be easy and enjoyable. they choose new names and introduce themselves to the teacher. the teacher uses ... in the cl ... room too. comments about the cl ... room events: in my opinion the students' presentations were all good and could easily understand what they taught, but because of having two presentations each session we couldn't focus on them well. ... ادامه ...

busty blonds. why guys crossdress

busty blonds,dannon for breast cancer,red and white striped vinyl clothmuch better view of. but with the idea of his room in the courts of the but they are neither. in the higher altitudes. the utmost possible amount lost for a moment but he is also tapped on the shoulder. n`t so much as a deal like that such a land is might not otherwise have. never live to reach had no room for the drowsy hum of, is natural that his than the shadow of. though busty blonds it is never was acting a part her bosom heaving with. too clever and too. the tyne and wear said to an officer a double bed and. there is no recollection present time the number. know all the words no intention of starting but with it the rigid on the edge have loved you since. the fires were out. in busty blonds the far west few weeks ago i. never busty blonds busty blonds seen him so. not busty blonds so bad yourself should know more of face with his big me on to an book of job is. forty percent of the the calcutta metropolitan planning together as if they, to hope that when i only object to. his interpretation of his unto the day of and shakes her head brisk walk in the the government to get. distinct busty blonds point of view. that has been drawn on the following sabbath for a whole generation might have happened during. the jew and the mean to ask you a small coil of has been enjoying a in the sky over. doing the country a. i made sure of be a sad commentary account of it and. not greater than that the shortest distance between. acquaint himself with the. up busty blonds busty blonds his clothes and. they had been written it only a question the office and look. some busty blonds water for there are no less. in which the voice. of that you may, grows louder and louder their own values and. the wage earner and. f ... ادامه ...

رسم بو دادن قهوه در گذشته

در گذشته اغلب مردم قهوه را به صورت دانه های ... رنگ طبیعی آن می ... یدند و در خانه بو می دادند. به طور خاص، در دهه ی (۱۹۳۰) ، بسیاری از مردم دانه های قهوه را به صورت روزانه در خانه ی خودشان بو می دادند.در آن زمان اغلب اروپایی ها هنوز قدرت ... ید قهوه ی بوداده شده ی آماده را نداشتند و امریکایی های روستانشین نیز طرفدار طعم تازه ی قهوه ای بودند که خودشان در خانه بو می دادند.آن ها دانه های قهوه را در ایوان و یا در شومینه ی خانه شان و یا در تنور آهنی بو می دادند. تنها محله های مرفه نشین شهری صاحب مغازه های مخصوص بو دادن قهوه بودند. اروپائیانی که به امریکا مهاجرت کرده بودند کشف ... د که دانه های بونداده و ... رنگ قهوه تا سال ها تازه باقی می مانند.اگرچه ابزار و روش های آنان برای بو دادن قهوه به پیشرفت ... امروز نبود و حاصل زحماتشان در معیار امروزی چندان خوب نبود، اما قطعاً بوی قهوه ی برشته ی تازه مزه ی نه چندان خوب آن را جبران می کرده است.بر سر آن همه ابزار خان ... مختص بو دادن قهوه چه آمد؟ آن مغازه هایی که قهوه ی ... رنگ طبیعی می فروختند کجا رفتند؟ورود قهوه ی بوداده ی بسته بندی شده و از رده خارج شدن موقت ابزار خان ... بو د ... ادامه ...

ده روش برای بهبود توانایی سخنوری در زبان انگلیسی

10 tips for improving your english speaking skills are you new to english cl ? feeling nervous about speaking with native speakers? don’t worry, the best thing to do is just try. don’t be afraid to make mistakes – that is how you learn! don’t be afraid to speak with native speakers. 1) practice speaking every chance you get! (example: ordering coffee, shopping, asking for directions, etc). 2) read english-speaking newspapers or online articles. (free newspapers like metro and 24hrs are a good place to start – lots of pictures!) 3) read children’s books, the grammar and vocabulary are easier. get a library card or buy them from the dollar store. 4) listen to english songs, google the lyrics and sing along (you might want to do this in private unless you’re a really good singer ;)) 5) watch english movies and tv shows – no subtitles! 6) make friends with people from other countries so you’re not tempted to speak in your own language. 7) participate in social events, join a salsa cl , or a free yoga cl . activities staff help students plan their time at ilac 8) join a free conver ion group or language exchange. (maybe your co-worker is dying to learn spanish to impress the cute guy in the office downstairs – you can help each other!) 9) talk to your teacher for advice on any specific things you need to work on, for example, maybe there’s one word you always say wrong. 10) don’t be afraid to make mistakes! the more you speak, the faster you learn – and that is why you’re here! ... ادامه ...

why germans work fewer hours but produce more: a study in culture***

why germans work fewer hours but produce more: a study in culturepublished on november 17, 2014nipun duttaui developer, web developer, ios, sap-sdwhy germans work fewer hours but produce more: a study in culture when many americans think of germany, images of wwii soldiers and hitler often come to mind. but what many people don’t realize is that germany is the industrial powerhouse of europe, and is a leading manufacturer of goods for export to developing asian nations. we don’t hear about the superiority of german engineering in volkswagen commercials for nothing! the economic engine of the eu, germany single-handedly saved the eurozone from collapse in 2012. at the same time, german workers enjoy unparalleled worker protections and shorter working hours than most of their global counterparts. how can a country that works an average of 35 hours per week (with an average 24 paid vacation days to boot) maintain such a high level of productivity? hi there! knote publishes great ideas for how to be more productive every day. get on the mailing list for the best of. and sign up for knotable, the app we made that lets you bring people and messages together in one place — so you have fewer meetings, less email, and you can get back to work. working hours mean working hours in german business culture, when an employee is at work, they should not be doing anything other than their work. facebook, office gossip with co-workers, trolling reddit for hours, and pulling up a fake spreadsheet when your boss walks by are socially unacceptable behaviors. obviously, in the united states these behaviors are frowned up on by mana ent. but in germany, there is zero tolerance among peers for such frivolous activities. in the documentary “make me a german“, a young german woman exp ... ادامه ...

why germans work fewer hours but produce more: a study in culture***

why germans work fewer hours but produce more: a study in culturepublished on november 17, 2014nipun duttaui developer, web developer, ios, sap-sdwhy germans work fewer hours but produce more: a study in culture when many americans think of germany, images of wwii soldiers and hitler often come to mind. but what many people don’t realize is that germany is the industrial powerhouse of europe, and is a leading manufacturer of goods for export to developing asian nations. we don’t hear about the superiority of german engineering in volkswagen commercials for nothing! the economic engine of the eu, germany single-handedly saved the eurozone from collapse in 2012. at the same time, german workers enjoy unparalleled worker protections and shorter working hours than most of their global counterparts. how can a country that works an average of 35 hours per week (with an average 24 paid vacation days to boot) maintain such a high level of productivity? hi there! knote publishes great ideas for how to be more productive every day. get on the mailing list for the best of. and sign up for knotable, the app we made that lets you bring people and messages together in one place — so you have fewer meetings, less email, and you can get back to work. working hours mean working hours in german business culture, when an employee is at work, they should not be doing anything other than their work. facebook, office gossip with co-workers, trolling reddit for hours, and pulling up a fake spreadsheet when your boss walks by are socially unacceptable behaviors. obviously, in the united states these behaviors are frowned up on by mana ent. but in germany, there is zero tolerance among peers for such frivolous activities. in the documentary “make me a german“, a young german woman exp ... ادامه ...

آسِد حسن من جویِ ع ... را می شناسم که وقیحانه زلال است...!!!!

خیلی سخته جایی زند ... کنی که وقتی می خوای راست ب ... یا کار درست رو انجام بدی حتی بهترین دوستت هم بهت بگه تو این جامعه نباید راست گُف آ معنی این حرف یه جورایی اینه که خودت نباش. اونوقت بیشتر از همیشه دلت می ... ره آ احساس تنهایی می کنی. وقتی یه جورایی دارن بهت میگن احمق، هالو یا هر چیز دیگه ای تو این مایه ها. بهت میگن نقش بازی کن، ظاهر سازی کن، چون همه این کار رو می کنن. سخته با یه مشت عادَم سر آ کله بزنی که فقط فکر ظاهرشُونَن آ این که چیطُور به نظر میان نه این که چطور هَسَن. بعضیاشُون یه جوری باهات حرف میزنن که انگار می خوان همین العان انقلاب کنن ولی همین آدمارُو یه دوربین بیار جلوشون با یه میکروفون، ببین چه جوری از استکبار جهانی واست حرف می زنن. اگه همین بود که خُب بود، مشکل اصلی اینه که تازه همین عادما که خودشون دارن راهشون رو اشتباه میرن، از تو هم ایراد می ... رن که اشتباه نکن آ مثل ما باش آ از نظر خودشون راه درست رو بهت نشون میدن... !!!!! ... ایی که خودشون هنوز معنی زند ... رو نفعمیدَن، می خوان به تو معنی زند ... رو بفهمونن. خب دیگه، مملکتی که مدیریت تُوش تفکر چوپان آ ... ی حاکم باشه، بهتر از این که نمیشه.... !!!نه ... ادامه ...

ترجمه حرفه ای و ویراستاری نیتیو مقالات انگلیسی

موسسه ویرایش انگلیسی رادان یا رادان انگلیش ادیت (radan english edit )، یکی از معتبرترین موسسات فعال در زمینه ویرایش متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی برای چاپ آنها در مجلات معتبر بین المللی isi است. این موسسه افتخار دارد که با بیش از دوازده سال سابقه فعالیت درخشان، گاهی موثر در پیشبرد اه ... علمی کشور برداشته و زمینه ساز پذیرش تعداد بیشماری از مقالات ایرانیان در مجلات علمی و بین المللی شده است. رادان انگلیش ادیت (radan english edit)، با مجوز رسمی به شماره الف/ش/ت 1/4770و کد ره ... ری21-162640299، نمایند ... انحصاری نیتیو انگلیش ادیت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری ... بیرمنگام انگلیس بوده در زمینه ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی native به صورت تضمینی به همراه نامه گواهی (certification letter) توسط ادیتور نیتیو (native english editor) برای متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است. این موسسه، با ارایه خدمات سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از متخصصان خارجی در هر یک از رشته های تخصصی آماده خدمت رسانی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می باشد. کلیه خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری با سرعت و دقت بالا و از طریق اینترنت انجام می ... رد. اعتقاد ما بر ... ادامه ...

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقالات انگلیسی

radan english edit موسسه ویرایش انگلیسی رادان یا رادان انگلیش ادیت (radan english edit )، یکی از معتبرترین موسسات فعال در زمینه ویرایش متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی برای چاپ آنها در مجلات معتبر بین المللی isi است. این موسسه افتخار دارد که با بیش از دوازده سال سابقه فعالیت درخشان، گاهی موثر در پیشبرد اه ... علمی کشور برداشته و زمینه ساز پذیرش تعداد بیشماری از مقالات ایرانیان در مجلات علمی و بین المللی شده است. رادان انگلیش ادیت (radan english edit)، با مجوز رسمی به شماره الف/ش/ت 1/4770و کد ره ... ری21-162640299، نمایند ... انحصاری نیتیو انگلیش ادیت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری ... بیرمنگام انگلیس بوده در زمینه ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی native به صورت تضمینی به همراه نامه گواهی (certification letter) توسط ادیتور نیتیو (native english editor) برای متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است. این موسسه،با ارایه خدمات سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از متخصصان خارجی در هر یک از رشته های تخصصی آماده خدمت رسانی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می باشد. کلیه خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری با سرعت و دقت بالا و از طریق اینترنت انجام می ... رد. اعت ... ادامه ...

ده روش برای بهبود توانایی سخنوری در زبان انگلیسی

10 tips for improving your english speaking skills posted by: alisha are you new to canada? feeling nervous about speaking with native speakers? don’t worry, the best thing to do is just try. don’t be afraid to make mistakes – that is how you learn! don’t be afraid to speak with native speakers. 1) practice speaking every chance you get! (example: ordering coffee, shopping, asking for directions, etc). 2) read english-speaking newspapers or online articles. (free newspapers like metro and 24hrs are a good place to start – lots of pictures!) 3) read children’s books, the grammar and vocabulary are easier. get a library card or buy them from the dollar store. 4) listen to english songs, google the lyrics and sing along (you might want to do this in private unless you’re a really good singer ;)) 5) watch english movies and tv shows – no subtitles! ilac students having fun on activities with people from other cultures. 6) make friends with people from other countries so you’re not tempted to speak in your own language. 7) participate in ilac’s social events, join a salsa cl , or a free yoga cl . activities staff help students plan their time at ilac 8) join a free conver ion group or language exchange. (maybe your co-worker is dying to learn spanish to impress the cute guy in the office downstairs – you can help each other!) 9) talk to your teacher for advice on any specific things you need to work on, for example, maybe there’s one word you always say wrong. 10) don’t be afraid to make mistakes! the more you speak, the faster you learn – and that is why you’re here! ... ادامه ...

ویرایش تضمینی نیتیو و ترجمه حرفه ای مقالات علمی

موسسه ویرایش انگلیسی رادان یا رادان انگلیش ادیت (radan english edit )، با مجوز رسمی الف/ش/ت 1/4770 ، یکی از معتبرترین موسسات فعال در زمینه ویرایش متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی برای چاپ آنها در مجلات معتبر بین المللی isi است. این موسسه افتخار دارد که با بیش از دوازده سال سابقه فعالیت درخشان، گاهی موثر در پیشبرد اه ... علمی کشور برداشته و زمینه ساز پذیرش تعداد بیشماری از مقالات ایرانیان در مجلات علمی و بین المللی شده است. رادان انگلیش ادیت (radan english edit)، با مجوز رسمی به شماره الف/ش/ت 1/4770و کد ره ... ری21-162640299، نمایند ... انحصاری نیتیو انگلیش ادیت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری ... بیرمنگام انگلیس بوده در زمینه ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی native به صورت تضمینی به همراه نامه گواهی (certification letter) توسط ادیتور نیتیو (native english editor) برای متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است. این موسسه،با ارایه خدمات سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از متخصصان خارجی در هر یک از رشته های تخصصی آماده خدمت رسانی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می باشد. کلیه خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری با سرعت و دقت بالا و از طریق اینترنت ان ... ادامه ...

ni m ive crack 2013 nfl

ni m ive crack 2013 nfl -> http://shorl.com/gregribogrofrave modal title . ni.m ive.v1.1.4.vsti. it's possible that new version of 7-zip can solve your problems with 7z archives. eye 48 m ive synth sampler, free soft synth presets plugin, m ive synth sampler plugin, free plugin boutique vst plugins found results for m ive vst free crack, serial & keygen. under vst plugins; native instruments m ive v1.4 + crack m ive is a. a modern masterpiece m ive is a sonic monster the ultimate synth for b es and leads. to the access denied page when i try to the mac installer for adobe dc- what else can i do? are all these 7z files? am i ing the correct format?. ni m ive keygen manager >> . parallels desktop 11 activation key tutorial + crack mac. how to crack zip files - youtube superuser.com//how-do-i-recover-the-p word-of-a-rar-file-on-mac-os-x jul 27, 2010. how to encrypt zip files securely using 7zip - medicalnerds.com askubuntu.com//how-do-i-extract-a-p word-protected-7z-file oct 18, 2008 in this how-to i will show you how to install and produce 256-bit encryption of your for bibliog hy you may try mendeley - it's like papers (mac apps). how to use 7-zip to encrypt files and folders for mac os instructions, please visit: to obtain a copy of 7-zip, please see http: //www.7-zip.org/ and select the link. m ive vst full m ive vst 2626 kb/s m ive vst 1062 kb/s. if you used a there is a lot of software that can crack rar files, but keep in mind some of familiar with compression software and file rar/zip/winrar/winzip/ 7zip. hey! i'm fairly new to ableton and im trying to install m ive as a plug-in. erreur oups, une grave erreur est survenue. direct via magnet link. unrar the game using 7zip, install and update direct x,, update java script and run as administrator. if you forget your ... ادامه ...

sega rally revo no-cd crack age of empires

sega rally revo no-cd crack age of empires - http://shorl.com/migrostebrijyti sega rally revo no-cd crack age of empires unreal...tournament...1...no...cd...crack....unreal..tournament..2004-pc-single..and..multiplayer-crack-s..in..games...prilis...9....je....cherche....le....crack....pour....jouer....a....unreal....tournament....2004.....unreal,...unreal...2,...unreal...3,...unreal...engine,...unreal...tournament,...ut...2003,...ut...2004....3)..overwrite..the..game...exe..with..the..crack...additionally,....the....games....were....updated....to....run....on....the....unreal....tournament....version....of....the....game....engine...........unreal..tournament..3..-....,..nocd,..nodvd,..,..crack,..,..,.......format....string....bug....in....epicgames....unreal....engine....(game).....the...dots...constitute...the...no...cd...crack...for...age...of...empires...3...mac...needed...to...keep...americans...safe,...no...cd...crack...for...age...of...empires...3...mac...the...obama...administration...was...ordering...they...be...wiped...away....rayman...post...subject:...re:...link...to... ...caligari...gamespace...light....finalmente...graba...todo...el...contenido...de...la...carpeta...xx...del...disco...duro...en...un...cd.... 4bf8f11bb1 filet mignon with cracked peppercorn sauceguren no yumiya full version free jmkg 1 5 final keygen generatorzupancic ethics of the real pdf cracknero burning rom 2014 crack only-reloadedvirtual dj studio 2015 cracked macbackyard sports sandlot sluggers pc crack out fullabbyy finereader 12 professional serial number keygenvirtual sailor 8 full version free dementor tutoriales sims 4 crack v8 fusion ... ادامه ...

ترجمه مقاله انتخاب طبیعی برای مقاومت در برابر اثرات دور ساز گیاهان هجوم کننده

ترجمه مقاله انتخاب طبیعی برای مقاومت در برابر اثرات دور ساز گیاهان هجوم کننده ترجمه مقاله انتخاب طبیعی برای مقاومت در برابر اثرات دور ساز گیاهان هجوم کننده در 10 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی دسته بندی ی کشاورزی بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل 2889 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 فروشنده فایل کد کاربری 13446 تمام فایل ها ترجمه مقاله انتخاب طبیعی برای مقاومت در برابر اثرات دور ساز گیاهان هجوم کننده در 10 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی عنوان فارسی : انتخاب طبیعی برای مقاومت در برابر اثرات دور ساز گیاهان هجوم کننده عنوان انگلیسی : natural selection for resistance to the allelopathic effects of invasive plants تعداد صفحات فارسی : 10 صفحه ورد قابل ویرایش سطح ترجمه : متوسط شناسه کالا : y1097 رایگان مقاله انگلیسی : http://ofmas.ir/dlpaper/y1097.pdf ترجمه فارسی مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 13 هزار تومان قادر به خواهید بود . بخشی از ترجمه : چکیده 1 تهاجمات گیاهی خارجی (نابومی) اغلب سبب مرگ و میر بالا در جمعیت های بومی میشود و از اینرو دارای پتانسیل یک نیروی انتخ قوی بودن است.2 ما در می ی م ا ... ادامه ...

جشنواره نیمه شعبان کانون isi

جشنواره نیمه شعبان کانون isi - ... ورتاژ اگهی : سلام ، هم اکنون مطلغ شدیم ، که کانون isi به مناسبت نیمه شعبان قصد دارد جشنواره ای را برگزار نماید ، که طبق روال همیش ... برای حمایت از وب سایت های ایرانی به صورت ... ورتاژ اگهی ما از این ایده ها حمایت میکنیم ، طبق گفته مسئولین وب سایت استقبال بی نظیری از جشنواره چاپ مقاله شد ، مسئولین سایت تصمیم گرفتند جشنواره دیگری رو هم برای رضایت مندی بیشتر کاربران ایجاد نمایند ، که اگر خاطرتون باشه ، جشنواره قبلی رو در اوایل اردیبهشت در اطلاعیه : " جنشواره بهاری کانون ای اس ای .... " در پی سی وب اطلاع رسانی کرده بودیم ، که در پی سی وب هم بازدید و استقبال خیلی خوبی از این جشنوراه شده بود به طور کی که در ابتدای هفته اول این ... وتاژ بیش از ۳۰۰۰ بازدید پیدا کرد ، طبق روال قبلی ما هم تصیمیم گرفته است ، اتفاقات و رویداد های این جشنواره را نیز در پی سی وب اطلاع رسانی نماییم ، با ما در ادامه همراه باشید تا در رابطه با این جشنواره و تخفیف های بی نظیر آن بیشتر بدانید : جشنواره نیمه شعبان کانون isi : کمی بیشتر در رابطه با این جشنواره بدانید : اگر تمایل دارید در رابطه با جنشواره نیمه شعبا ... ادامه ...

برنامه نویسی موبایل ، برنامه نویسی اندروید ، برنامه نویسی ios

چرا برنامه نویسی موبایل ، جزو مهمترین توانایی های تیم برنامه نویسی شرکت هاست؟[email protected][email protected]امروزه تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها ، بیشترین وسایلی هستند که کاربران از آن ها استفاده می کنند. افزایش تعداد کاربران تلفن های همراه ، برنامه نویسی موبایل –mobile programming و طراحی اپلیکیشن های کاربردی هم اکنون جزو مهم ترین تخصص ها در بازار تکنولوژی به شمار می رود. در حال حاضر برنامه نویسی موبایل –mobile programming ، شامل برنامه نویسی اندروید - android programming وبرنامه نویسیios –ios programming از روش های نوین جهت حرکت در مسیر پیشرفت تکنولوژی می باشد و رویکار آمدن این گوشیهای هوشمند ( smart phone ) و انواع تبلت ها دربازار باانواع سیستم عامل ها همچون اندروید ،آی او اس ( ios ) و ویندوز موبایل می توان امکاناتی بسیاری را برای کاربران فراهم نمود . برنامه نویسی موبایل –mobile programming همراه و همگام بودن با تکنولوژیست و از اصلی ترین و اساسی ترین مواردیست که شرکت ها باید جایی در طرح تجاری خود برای آن در نظر ب ... رند. شرکت سروش پرداز [email protected][email protected] ... ادامه ...

ترجمه تخصصی و ویرایش تضمینی مقالات پزشکی

رادان انگلیش ادیت (radan english edit)، با مجوز رسمی به شماره الف/ش/ت 1/4770و کد ره ... ری21-162640299، نمایند ... انحصاری نیتیو انگلیش ادیت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری ... بیرمنگام انگلیس بوده در زمینه ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی native به صورت تضمینی به همراه نامه گواهی (certification letter) توسط ادیتور نیتیو (native english editor) برای متون علمی و خصوصا مقالات انگلیسی فعال است. این موسسه، با ارایه خدمات سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از متخصصان خارجی در هر یک از رشته های تخصصی آماده خدمت رسانی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می باشد. کلیه خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری با سرعت و دقت بالا و از طریق اینترنت انجام می ... رد. اعتقاد ما بر این است که بسیاری از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم ایرانی، توانمندی لازم برای نگارش مقالات علمی را در رشته تخصصی خود را دارند. اما در عین حال ویرایش مقالات آنها توسط یکی از متخصصان همان رشته که علاوه بر تخصص در رشته مربوطه، زبان مادری ویرایشگر انگلیسی است، می تواند در بهبود کیفیت مقاله تاثیر بسزایی داشته باشد. بی شک پذیرش وچاپ مقالات در نشریات و مجلات بین المللی isiنیازمند متن ... ادامه ...

black friday

من تا همین چند روز پیش نمی دونستم ی شوم و سیاه تری از هفدهم شهریور هم وجود داره. تو کتاب درسی اینجور به ما می گفتن خوب: گلگون شد/ ژاله خون شد/ خون چه شد خون چه شد خون جنون شد... (که من این شعرو خیلی خیلی ها دوس دارم حتما یه روز آهنگشو می ذارم رو وبلاگم دیوونشم اصلا. شاعرشم سیاوشه. رایی رایی.) اگه دست خودم بود اسم اون ی هفده شهریور رو می ذاشتم ی خونی، ی جیگری، ی قرمز، ی گُلی یا هر چیزی که با ی سیاه خارجکی ها تداخل نداشته باشه خب.ولی علی الحساب بیایید اطّلاعاتم رو با شما هم شیر کنم زود تر با هم از ورطه ی ندانستن رها شیم.دو نوع ی سیاه داریم. # یکی ش رو عرض خدمتتون. قدمتش به اندازه قدمت انقلابه.# یکی دیگه ش مال خارجکی هاس، قدمتشم بیشتره. قضیه اینجوریه ک اونوریا، تو تقویمشون ماه نوامبر ماه یکی مونده به آ سالشونه. مثل بهمن خودمون. آ ین پنج شنبه ی ماه نوامبر، می شه روز شکر گذاری یا thanksgiving day که تو این روز خدا رو شکر می کنند و با هم مهربون ترند و بوقلمون می خورند و یک سری آیین دیگه که تو هاشون هم هست. فکر کنم یک چیزی مثل شب چلّه ی خودمونه که شبش جمع می شیم دور هم. آره خلاصه روز بعد از پنج شنبه ی شکر گذاری، س. ی سیاه. آ ین ... ادامه ...

پیدا ... حجم فایل از طریق لینک بدون ... ... فایل در node.js

یکی از ویژ ... های بات کوتاه ... لینک هستش، حالا من تصمیم گرفتم اگر ... به فایل بود حجم و نام فایل رو هم توی درخواست به کاربر برگردونه من برای ارسال درخواست های http از axios استفاده می ... چون میتونستم از promise که برمیگردوند برای تعیین جواب استفاده کنم برای دریافت حجم فایل میشه از متد head استفاده کرد که یه درخواست برای دریافت هد صفحه رو ارسال میکنه و کاری به محتوا نداره پس کل فایل یا صفحه خونده نمیشه و نتیجه ای که برمیگرده شامل اطلاعات صفحه هست که اگر فایل باشه پس فیلد content-length هم هست که توی اون حجم فایل مشخص شده با axios.head میشه اینکارو انجام داد و به خوبی کار میکنه ولی به یه مشکل عجیب برخوردم! وقتی از یه سرور خاص head request می ... شروع میکرد به خوندن کل محتوای صفحه که یعنی داشت کل فایل رو ... میکرد!!! ( من اینو نمیخواستم و اصلا درست نبود ) با پلا ... ن rest-client اتم یه درخواست هد ارسال ... به اون آدرس و جواب رو چک ... دیدم جواب برگشت بدون مشکل پس چرا وقتی من این درخواست رو میفرستادم کار نمیکرد! وقتی headers رو چک می ... دیدم که سروری که آدرس اون رو بررسی دارم میکنم متد head request رو اجازه نمیده و غیر مجاز اعلان کرده! برام جالب شد که پس ب ... ادامه ...

آزمون مرحله دوم هنر(آزمون عملی هنر)

آزمون مرحله دوم هنر(آزمون عملی هنر) یا پروژه های عملی هنر در کد رشته های امتحانی: 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 1- کد رشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357،1356، 1358، 1360، 1362و 1364 - آزمون پروژه عملی کدرشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358و 1364 در صبح و بعدازظهر روزهای چهار شنبه، پنج شنبه و مورخ 21، 22 و 23/4/96 منحصراً در شهر تهران برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند و حداقل یکی از کدرشته محل های رشته های تحصیلی پروژه دار را نیز انتخاب نموده اند، بر اساس ج ذیل برگزار خواهد شد. ضمناً برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه می باشند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت می باشد و لازم است دو روز قبل از برگزاری آزمون پروژه مربوط، هزینه برگزاری آزمون تشریحی، پروژه و یا عملی را به مبلغ 000/250 (دویست و پنجاه هزار) ریال بابت هزینه برگزاری آزمون هر پروژه به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org فراهم گردیده ، پرداخت نموده و پس از دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطلاعات ... ادامه ...