sonos prepares for ipo as soon as juneبازی last day of june آ ین روز ژوئن برای کامپیوتر

last day of june بازی جدیدی در سبک ماجرایی است که در سال ۲۰۱۷ توسط ۵۰۵ games برای کامپیوتر منتشر شده است. این بازی درواقع یک داستان تعاملی در رابطه با عشق و از دست دادن را بازگو می کند که توسط تیمی از ستارگان تولید شده از جمله کارگردانی که از سوی منتقدین بسیار تحسین شده و نوازنده و اعضای دیگری که همگی جوایز متعددی برنده شده و بسیار سرشناس هستند. شما در بازی last day of june به carl و june می پیوندید تا ماجراجویی را شروع کنید که اول به قصد سفر به محلی جادویی شروع می شود و بعد در این راه با چالش های مختلفی روبرو می شوید و باید حوادث مختلف را با موفقیت سپری کنید تا جان june را نجات دهید. بازی last day of june نسخه reloaded برای pc ادامه مطلب ... ادامه ...

بازی last day of june آ ین روز ژوئن برای کامپیوتر

last day of june بازی جدیدی در سبک ماجرایی است که در سال ۲۰۱۷ توسط ۵۰۵ games برای کامپیوتر منتشر شده است. این بازی درواقع یک داستان تعاملی در رابطه با عشق و از دست دادن را بازگو می کند که توسط تیمی از ستارگان تولید شده از جمله کارگردانی که از سوی منتقدین بسیار تحسین شده و نوازنده و اعضای دیگری که همگی جوایز متعددی برنده شده و بسیار سرشناس هستند. شما در بازی last day of june به carl و june می پیوندید تا ماجراجویی را شروع کنید که اول به قصد سفر به محلی جادویی شروع می شود و بعد در این راه با چالش های مختلفی روبرو می شوید و باید حوادث مختلف را با موفقیت سپری کنید تا جان june را نجات دهید. بازی last day of june نسخه reloaded برای pc ادامه مطلب ... ادامه ...

welding technology

the ociate of applied science degree in welding technology is a two year program that prepares graduates to enter the field of welding. a graduate with this degree should have a strong foundation in welding and be able to a nce to the upper pay level grades at a much higher pace than those untrained. the program prepares the graduate in the selection of the right equipment; selection of filler metals; pre, intermediate and post heat treatment of welded metals; and proper weld techniques. the program stresses industry-wide safety procedures and trains the student to read weld symbols and detail drawings. the student is presented with a general knowledge of many fields in welding thus allowing them to choose an area(s) to specialize in if they desire to do so. lastly, the welding technology program provides the student with a solid foundation which will enable them to enter into areas of the construction, engineering, manufacturing, heavy equipment repair, and plant maintenance and/or weld engineering if they should decide to continue their education ... ادامه ...

operational research: io 2013 - xvi congress of apdio, bragança, portugal, june 3-5, 2013

operational research: io 2013 - xvi congress of apdio, bragança, portugal, june 3-5, 2013joão paulo almeida, josé fernando oliveira, alberto adrego pinto (eds.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

curves and surfaces: 8th international conference, paris, france, june 12 , 2014, revised selected papers

curves and surfaces: 8th international conference, paris, france, june 12 , 2014, revised selected papersjean-daniel boissonnat, albert cohen, olivier gibaru, christian gout, tom lyche, marie-laurence mazure, larry l. schumaker (eds.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

qcd mastercl 2017, saint-jacut (france) - 18-24 june 2017

dear colleagues we would like to remind you about the summer school 'qcd mastercl ', that will take place on 18-24 of june 2017 in saint-jacut-de-la-mer (west of france). the school is aimed in priority at ph.d. students and postdocs in theoretical high energy physics, but senior researchers can also apply. all interested candidates should apply via the pre-registration form _before march 15, 2017_ at https://indico.cern.ch/event/547800/registrations/ the candidates are expected to apply for the complete duration of the school. successful applicants will be notified shortly after the deadline for application. the registration fee is fixed to 400 euros and includes the full board accommodation from june 18 (evening) to june 24 (morning). the fee will be waived for selected participants from cnrs. the program of the qcd mastercl consists in four topical lectures in qcd (~6-8 hours each) given from monday to friday. topics and lecturers are: resummation in qcd - eric laenen (nikhef, amsterdam, the netherlands) uration in qcd - alfred mueller (columbia university, new york, usa) theory of quar ium production - jianwei qiu (jefferson lab, newport news, usa) color structure of qcd - to be announced please forward this second circular to anyone who may be interested. for any question, feel free to contact us at [email protected] . best regards, francois arleo, stephane peigne (chairs of the qcd mastercl organizing committee) ... ادامه ...

رستورانی در کانادا با کارکنان مبتلا به ایدز

کشور کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و با مردمی متمدن و مبادی آداب شناخته شده است. اخیرا در این کشور برای احترام به حقوق بیماران مبتلا به hiv مثبت و باز محیط جامعه برای حضور عادی این افراد، رستورانی به نام رستوران june's تاسیس گردیده که تمامی آشپزها و کارکنان آن مبتلا به ایدز هستند. اگر برای نمایشگاه ساختمان تورنتو کانادا به این کشور سفر کردید، بد نیست سری هم به رستوران june's بزنید. هدف از افتتاح این رستوران قبولاندن این واقعیت به مردم است که مبتلایان به ایدز می توانند با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی به راحتی میان دیگر مردم زندگی کرده و تماس با این افراد هیچ آسیبی را برای دیگران در پی نخواهد داشت. همین طور رستوران june's توانسته برای مبتلایان به بیماری ایدز یک نور امید بخش بوده و به نوعی این رستوران قدم مثبتی برای بهبود شرایط زندگی این افراد در جامعه فراهم آورده است. رستوران june's بر آن است تا به مردم نشان دهد، تغذیه از غذایی که به وسیله ی افراد مبتلا به ویروس hiv مثبت تهیه می شود، موجب ابتلا نخواهد بود. ویروس hiv فقط به از راه تماس ترشحات فرد آلوده با خون یک شخص سالم انتقال یافته و حتی تماس پوستی م ... ادامه ...

روزهای قانون اساسی در ژوئن

1) دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (festa della repubblica) است که در سال 1946( 12 داد 1325)، همه پرسی تبدیل حکومت از نظام سلطنتی به جمهوری برگزار گردید. 2) پنچم ژوئن 1849 برابر است با [15 داد 1228] روز ملی و قانون اساسی پادشاهی دانمارک که همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی در قانون اساسی این کشور بزرگ داشته می شود. 3) ششم ژوئن 1809 برابر با [16 داد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن ت و ساختار آن در قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید. 4) 18 ژوئن برابر است با روز ملی و تعطیل رسمی در جمهوری سیشل که مصادف با تصویب قانون اساسی جدید در سال 1993[1372]، برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر پایه نظام چند حزبی در این کشور می باشد. 5) روز قانون اساسی اوکراین 28 ژوئن و بزرگداشت تصویب قانون اساسی آن کشور در 1996 [1375]می باشد. سایر قوانین و دیگر اقدامات اصولی و نظارتی اوکراین باید مطابق قانون اساسی باشد. حق اصلاح قانون اساسی از طریق رویه ویژه قانونی تنها به مجلس واگذار شده است. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است. نوع حکومت اوکراین جمهوری و ز ... ادامه ...

کنفرانس های بین المللی

کنفرانس های بین المللی ارائه شده : 1h.jokar "relibility centered maintenace in power transmission line with hgapso algorithm" international conference in dubai-uae on 10th of march 2016 2h.jokar ,h.zangooyi "planning,maintenace of the distribution network airlines axis pso algorithm to maintain relibility" international conference in dubai-uae on 10th of march 2016 3h.jokar,h.zangooyi "maintenace airlines substations distribution network using genatic algorithm to maintain relibility" international conference in dubai-uae on 10th of march 2016 4h.jokar,h.zangooyi "relibility centered maintenace (rcm) in power transmission lines above substations distributed hybrid genetic-particle swarm optimization algorithm" 3r d international conference in batumi-georgia on 5th of june 2016 5h.jokar,m.da ... r "mathemetical model to improve the efficacy on tpm in positions of electrical substation and industrial centers" 3r d international conference in istanbul-turkey on 2th of june 2016 6h.jokar,m.da ... r "optimization locating electrical substations in refineries and industrial facilities using genetic" international conference in tehran-iran on 1th of june 2016 7h.jokar,m.da ... r "using gis technology main substation persian gulf star oil refinery" 3r d international conference in berlin-germany on 9th of july 2016 8h.jokar,m.da ... r "the use of sf6 keys in electrical substations, oil and gas refineries" 4r d international conference in rome-italy on 10 and 11th of july 2016 ... ادامه ...

کنفرانس بین المللی

کنفرانس های بین المللی ارائه شده : 1h.jokar "relibility centered maintenace in power transmission line with hgapso algorithm" international conference in dubai-uae on 10th of march 2016 2h.jokar ,h.zangooyi "planning,maintenace of the distribution network airlines axis pso algorithm to maintain relibility" international conference in dubai-uae on 10th of march 2016 3h.jokar,h.zangooyi "maintenace airlines substations distribution network using genatic algorithm to maintain relibility" international conference in dubai-uae on 10th of march 2016 4h.jokar,h.zangooyi "relibility centered maintenace (rcm) in power transmission lines above substations distributed hybrid genetic-particle swarm optimization algorithm" 3r d international conference in batumi-georgia on 5th of june 2016 5h.jokar,m.da ... r "mathemetical model to improve the efficacy on tpm in positions of electrical substation and industrial centers" 3r d international conference in istanbul-turkey on 2th of june 2016 6h.jokar,m.da ... r "optimization locating electrical substations in refineries and industrial facilities using genetic" international conference in tehran-iran on 1th of june 2016 7h.jokar,m.da ... r "using gis technology main substation persian gulf star oil refinery" 3r d international conference in berlin-germany on 9th of july 2016 8h.jokar,m.da ... r "the use of sf6 keys in electrical substations, oil and gas refineries" 4r d international conference in rome-italy on 10 and 11th of july 2016 ... ادامه ...

apple-picking robot prepares to compete for farm jobs***

intelligent machines apple-picking robot prepares to compete for farm jobs orchard owners say they need automation because seasonal farm labor is getting harder to come by. by tom simonite may 3, 2017 roughly $4 billion worth of apples are harvested in the u.s. each year. startup abundant robotics hopes to up some of it with a machine that vacuums ripe fruit off the tree.today apple orchards rely on people to pick their crops. dan steere, cofounder and ceo of abundant, says recent tests in australia, where apple season is under way, proved that the company’s prototype can spot apples roughly as accurately as a human, and pull them down just as gently. the machine deposits apples in the same large crates that human pickers use.“the results convinced us that we’re on the right path to scale up to a full commercial system,” says steere.his company is planning more tests of its prototype in washington this fall and aims to have a multi-armed system on sale to growers in 2018. “our commercial system will pick at rates that match crews of tens of people,” says steere.abundant spun out of independent research lab sri in 2016 and was initially funded in part by the washington tree fruit research commission. mike willett, manager at the commission, says that growers are eager for automation because of a long-term decline in the availability of seasonal agricultural labor in the u.s.the current political climate has sharpened those concerns, he says. president trump’s tough talk on immigration has farmers of all kinds of crops worried that immigrant labor will dry up. abundant announced $10 million of new investment funding wednesday, led by google’s investment arm.manoj karkee, an ociate professor at washington state university, says that what he has seen of abun ... ادامه ...

floating cities likely to become reality in 5 years

june 29, 2017 ‘floating cities likely to become reality in 5 years’ – interview blue21 at bnr nieuwsradioon june 20th, bnr nieuwsradio eyeopeners broadcast an interview with bas buchner, director of marin (maritime research institute netherlands), and our karina czapiewska, explaining the need and extensive possibilities for floating developments, such as floating energy, aquaculture and cities.please click here to hear the interview with karina czapiewska and here to hear the complete broadcast on bnr nieuwsradio. ... ادامه ...

cooperative learning

the traditional nature of cl ... room instruction in iran depends largely on lecturing and memorizing without any emphasis on the communicative aspects in real situations. as a consequence, students do not normally acquire proficiency in communicative skills. cooperative learning as a new approach toward lg learning has emerged and opened a new area for researchers. howard(2004) indicates that the primary reason for this interest is that it provides learners with opportunities to explore the world beyond the cl ... room and prepares them for the workplace. zhang(2010) ... erts that people working in a cl activity gain higher achievement than those who perform individually. cl is designed "to foster cooperation rather than competition, to develop critical thinking skills, and to develop communicative competence through socially structured interaction activities"( richards & rodgers, 2001). the findings of the study by johnson & johnson (1994) point to the fact that in a cooperative framework, learners clearly perceive a sense of positive interdependence and recognize that each group members' efforts are important for group success, contribution and rich sources. and duxbury and tsai( 2010) point out that cooperative learning enables students to use the target lg more often, support communication with others in the lg, create an environment for stimulating cl ... room activities, and bring about variety to lg learning. ... ادامه ...

us-china relations: from economic cooperation to strategic competition

13th lodz east asia meeting power shifts in east asia: prospects for developing asian-european ties university of lodz, poland june 1-2, 2017 full text ... ادامه ...

کتاب

calculus vol.2openstax ... eco-friendly nano-hybrid materials for a nced engineering applicationskumar, s. ananda ... handbook of digital image synthesis: scientific foundations of renderingpegoraro, vincent ... quantitative methods in reservoir engineeringwilson c. chin ... international neurologyrobert p. lisa (ed.), daniel d. truong (ed.), william m. carroll (ed.), roongroj bhidayasiri (ed.) ... a nces in food biotechnologyrai, v. ravishankar ... energy geotechnicsfrank wuttke, sebastian bauer marcelo sanchez ... automatic processing of natural-language electronic texts with nooj: 9th international conference, nooj 2015, minsk, belarus, june 11-13, 2015, revisetatsiana okrut, yuras hetsevich, max silberztein, hanna stanislavenka (eds.) ... , mind, and embodiment: 11th international symposium, cmmr 2015, plymouth, uk, june 16-19, 2015, revised selected papersrichard kronland-martinet, mitsuko aramaki, sølvi ystad (eds.) ... byzantine naval forces 1261-1461: the roman empire’s last marinesraffaele d’amato, peter dennis & igor dzis ... a nces in industrial mixing : a companion to the handbook of industrial mixingsuzanne m. kresta, arthur w. etchells iii, david s. dickey, victor a. atiemo-obeng, north american mixing forum ... drug discovery and evaluation: pharmacological aysfranz j. hock (eds.) ... ... ادامه ...

آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت

آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت آهنگ نیما علامه دنیام بهم ریخت با کیفیت های ۳۲۰ – ۱۲۸ + پخش آنلاین new nima allameh called donyam beham rikht on persia آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت متن آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت یه ص هنوزم رو درو دیوار گوشمهیه بغض لعنتی سنگین میشه انگار روی دوشمه ♫♪♫♪♫♪♫چی بپوشم که کی خوشش بیادمن چیکار باید می که به چشش بیاد ♫♪♫♪♫♪♫چیکار باید می که به چشت بیادچشمامو بستم بعدش دلم ریخت ♫♪♫♪♫♪♫چشم تو چرخید دنیام بهم ریختدور شدی از من دلم از دست رفت ♫♪♫♪♫♪♫این زمستونم نه نمیاد برفچشمامو بستم بعدش دلم ریخت ♫♪♫♪♫♪♫ آهنگ نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت ♫♪♫♪♫♪♫چشم تو چرخید دنیام بهم ریختدور شدی از من دلم از دست رفت ♫♪♫♪♫♪♫این زمستونم نه نمیاد برفبه جون تو فقط این دل دیوونه شده همخونم ♫♪♫♪♫♪♫بدون تو دیگه اینجوریا نیست و نمیتونممن زنده نمیمونم من بی تو نمیتونم ♫♪♫♪♫♪♫چشمامو بستم بعدش دلم ریختچشم تو چرخید دنیام بهم ریخت ♫♪♫♪♫♪♫دور شدی از من دلم از دست رفتاین زمستونم نه نمیاد برف ♫♪♫♪♫♪♫چشمامو بستم بعدش دلم ریختچشم ... ادامه ...

spitfire audio bml mural symphonic evolutions takt

fantastic | june 25 2017 | 25.5 gb[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

keygen mp3 free

keygen mp3 free >>> http://shorl.com/frybrybyfyvaki h2o...all....rights....reserved.about....usterms....of....service.........interview....+....minimix:....virtual....riot....show....me....love....on....colbert:....bts.....home...releases...explore...interview...gallery...video...story...mixes...spotlight... ...treats...eats...about...mid...year...report...timeline...2016...november...october...september...august...july...june...may...april...march...february...january...2015...december...november...october...september...august...july...june...may...april...march...february...january...2014...december...november...october...september...august...july...june...may...april...march...february...january...2013...december...november...october...september...august...july...june...may...search.......check..out..keygenjukebox....ads..by..google..previous..postsimplemeet:..instantly..create..chatrooms..for..convenient..text..messagingnext..postcool..websites..and..tools..[september..8th,..2011]..2..comments..write..a..comment..kaly..september..11,..2011..at..6:46..am..did..you..read..the..article?..i..guess..you..need..to..look..up..the..meaning..of..keygen..tunes...intros...soon...evolved...into...what...is...now...known...as...demos,...which...had...crews...coming...together...to...create...something...like...a... ...video...that...was...completely...programmed...with...computer...code...to...run...in...real...time....betamaster....cerberus.....sergant.....please..inform..the..author..of..that..page..about..the..error...zwt....dynamics140685...required....fields....are....marked....*comment....name....*....email....*....umar....1101....articles....advertisement....latest....giveaways....google....pixel....xl....review....and....giveaway....google....pixel....xl....review....and ... ادامه ...

native instruments thrill takt-synthic4te

synthic4te | june 03 2017 | 28.4 gb[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

8dio studio percussion exotic takt

fantastic | june 03 2017 | 7.06 gb[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت

آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت آهنگ نیما علامه دنیام بهم ریخت با کیفیت های ۳۲۰ – ۱۲۸ + پخش آنلاین new nima allameh called donyam beham rikht on persia آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریختمتن آهنگ جدید نیما علامه به نام دنیام بهم ریختیه ص هنوزم رو درو دیوار گوشمهیه بغض لعنتی سنگین میشه انگار روی دوشمه♫♪♫♪♫♪♫چی بپوشم که کی خوشش بیادمن چیکار باید می که به چشش بیاد♫♪♫♪♫♪♫چیکار باید می که به چشت بیادچشمامو بستم بعدش دلم ریخت♫♪♫♪♫♪♫چشم تو چرخید دنیام بهم ریختدور شدی از من دلم از دست رفت♫♪♫♪♫♪♫این زمستونم نه نمیاد برفچشمامو بستم بعدش دلم ریخت♫♪♫♪♫♪♫ آهنگ نیما علامه به نام دنیام بهم ریخت♫♪♫♪♫♪♫چشم تو چرخید دنیام بهم ریختدور شدی از من دلم از دست رفت♫♪♫♪♫♪♫این زمستونم نه نمیاد برفبه جون تو فقط این دل دیوونه شده همخونم♫♪♫♪♫♪♫بدون تو دیگه اینجوریا نیست و نمیتونممن زنده نمیمونم من بی تو نمیتونم♫♪♫♪♫♪♫چشمامو بستم بعدش دلم ریختچشم تو چرخید دنیام بهم ریخت♫♪♫♪♫♪♫دور شدی از من دلم از دست رفتاین زمستونم نه نمیاد برف♫♪♫♪♫♪♫چشمامو بستم بعدش دلم ریختچشم تو چرخی ... ادامه ...

آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشی

آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشی آهنگ امو باند هر جا که باشی با کیفیت های ۳۲۰ – ۱۲۸ + پخش آنلاین new emo band called harja ke bashi on persia آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشی متن آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشی درگیر عشق تو شدم تو که خواب و خیال شبامیقید همه چیزو زدم واسه اینکه الان تو باهامی ♫♪♫♪♫♪♫هرچی تو دنیاست به کنار تو تموم چیزی که میخوامیوقتی بهت خیره میشم چشام از تو سیر نمیشن ♫♪♫♪♫♪♫رویای منی تو همونی که عاشقشمزندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصورشم ♫♪♫♪♫♪♫هرجا که باشی تو فکر توام حس میکنم پیش منیباور قلب من اینه که ما تا آ ش مال همیم ♫♪♫♪♫♪♫ماه قشنگ شبام مثل یه خو براملحظه به لحظه ی زندگیمو با تو فقط سر میکنم ♫♪♫♪♫♪♫ آهنگ امو باند به نام هر جا که باشی ♫♪♫♪♫♪♫وقتی تو چشمام زل میزنی عشقتو باور میکنمهرجوری باشی باهام دنیارو با تو میخوام ♫♪♫♪♫♪♫بذا دستتو توی دستم که بدون تو از همه خستمتو که بهتر از هرکی میدونی تو خیالمی هرجا که هستم ♫♪♫♪♫♪♫تو چیکار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستمبذا دستتو توی دستم که بدون تو از همه خستم ♫♪♫♪♫♪♫تو که بهتر از ... ادامه ...

spitfire audio david fanshawe earth encounters 1 takt

team magnetrixx | 18 june 2017 | 12.9 gb[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

spitfire audio bml mural symphonic string ensembles takt

fantastic | june 24 2017 | 19 gb[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشی

آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشی آهنگ امو باند هر جا که باشی با کیفیت های ۳۲۰ – ۱۲۸ + پخش آنلاین new emo band called harja ke bashi on persia آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشیمتن آهنگ جدید امو باند به نام هر جا که باشیدرگیر عشق تو شدم تو که خواب و خیال شبامیقید همه چیزو زدم واسه اینکه الان تو باهامی♫♪♫♪♫♪♫هرچی تو دنیاست به کنار تو تموم چیزی که میخوامیوقتی بهت خیره میشم چشام از تو سیر نمیشن♫♪♫♪♫♪♫رویای منی تو همونی که عاشقشمزندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصورشم♫♪♫♪♫♪♫هرجا که باشی تو فکر توام حس میکنم پیش منیباور قلب من اینه که ما تا آ ش مال همیم♫♪♫♪♫♪♫ماه قشنگ شبام مثل یه خو براملحظه به لحظه ی زندگیمو با تو فقط سر میکنم♫♪♫♪♫♪♫ آهنگ امو باند به نام هر جا که باشی♫♪♫♪♫♪♫وقتی تو چشمام زل میزنی عشقتو باور میکنمهرجوری باشی باهام دنیارو با تو میخوام♫♪♫♪♫♪♫بذا دستتو توی دستم که بدون تو از همه خستمتو که بهتر از هرکی میدونی تو خیالمی هرجا که هستم♫♪♫♪♫♪♫تو چیکار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستمبذا دستتو توی دستم که بدون تو از همه خستم♫♪♫♪♫♪♫تو که بهتر از هرکی م ... ادامه ...

کتاب

من خودم کتاب یدن و خوندن رو خیلی دوست دارم مخصوصا وقتی بدونم یه کتاب محتواش چیه و به سوالای من جواب میده یا نه اینکه جایی باشه که بتونم اطلاعات کتاب هایی که کلا وجود داره رو به راحتی پیدا کنم و کمکم بشه تا بتونم کتاب های خوبی پیدا کنم و بخونم اتفاق خوبی بود که توسط دوستان مون افتاده. همون روز اول دوم که با پیج معبر آشنا شدم این اتفاق افتاد و کانالی زده شد و ترتیبِ معرفی و اطلاعات دادن از تمام کتاب های کشور فراهم شد. برای حمایت شون و برای اینکه کتاب های بیشتری رو بشناسید من هم این کانال رو نشر دادم. آدرس : چهار حرفیِ پنج هزار ساله #موقت ... ادامه ...

کتاب

1001- a nces and applications in nonlinear control systems 1002- a nced visual interfaces- supporting big data applications: avi 2016 workshop, avi-bda 2016, bari, italy, june 7–10, 2016, revised selected papers [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

step 7 micro win crack internet

step 7 micro win crack internet -> http://shorl.com/tuhabihinyhy step 7 micro win crack internet turn on more accessible mode turn off more accessible mode . terimakasih ibud reply eduard berarujanuary 6, 2012 at 1:32 ampermalink sorry my error, at 99% of is: internet explorer cannot &&.from hercules.oron.com the operation timed out reply ibudpost authorjanuary 6, 2012 at 8:17 pmpermalink dear eduard beraru, i using oron.com to store my files. click it and that's it, you're done amigo! siemens step 7 microwin v4.0 sp9 iso lz0 will begin. the error could be in oron.com, or your internet connection. step 7 microwin v4.0.8.06 sp8.part1.rar step 7 microwin v4.0.8.06 sp8.part2.rar step 7 microwin v4.0.8.06 sp8.part3.rar extract using winzip, winrar or 7zip before use. 3. disqus - step 7 micro win crack gta. many thanks. submit file didn't found proper siemens step 7 microwin v4.0 sp9 iso lz0 link? registered users can fill in file request form or subscribe for alert and we will notify you when new siemens step 7 microwin v4.0 sp9 iso lz0 files will be found. menyalakan komputer (saya pake laptop) 24 jam nonstop untuk seed juga belum menjadi pilihan saya. sios . this is completely free! latest searches first world manifest screeching weaselanitek blue suede througha sideman s journeyklaus voormann friendsrob ogeto boys grip itpedology j sehgalimpressive teen 20beyond the valleypleasant screamsmw3 mod menu ps3 usb rarbucketheadland pikescrock grokpokemon cheat filesources of specialmentsavoy brown 50 yearsthe devil isn t reddear diary my teen angst has a bodycountla muerte y el sicarioimpressive teen 2 home youtube to mp3 contact/dmca 2016 all rights reserved tra .co - shared files and streams . and microwin as the programming software is always developed by siemens as the mak ... ادامه ...

spitfire audio bml mural symphonic evolutions takt

fantastic | june 25 2017 | 25.5 gbthe most extraordinary selection of beautiful, haunting and utterly unique symphonic evolutions (evos) presented both as standard 'long' articulations in the bml codebase and as spitfire's totally unique "evo grid" system. these fantastic creations from the mind of ben foskett are so unbelievably special and unique that we've decided to make them ultra exclusive by only offering them as part of the key bundles. these ultra unique articulations will take you to the next level and help your sine, beacon-like, with originality.home page ... ادامه ...

my beloved angel,

i am nearly mad about you, as much as one can be mad: i cannot bring together two ideas that you do not interpose yourself between them. i can no longer think of nothing but you. in spite of myself, my imagination carries me to you. i grasp you, i kiss you, i caress you, a thousand of the most amorous caresses take possession of me. as for my heart, there you will always be — very much so. i have a delicious sense of you there. but my god, what is to become of me, if you have deprived me of my reason? this is a monomania which, this morning, terrifies me. i rise up every moment say to myself, ‘come, i am going there!’ then i sit down again, moved by the sense of my obligations. there is a frightful conflict. this is not a life. i have never before been like that. you have devoured everything. i feel foolish and happy as soon as i let myself think of you. i whirl round in a delicious dream in which in one instant i live a thousand years. what a horrible situation! overcome with love, feeling love in every pore, living only for love, and seeing oneself consumed by griefs, and caught in a thousand spiders’ threads. o, my darling eva, you did not know it. i picked up your card. it is there before me, and i talked to you as if you were here. i see you, as i did yesterday, beautiful, astonishingly beautiful. yesterday, during the whole evening, i said to myself ‘she is mine!’ ah! the angels are not as happy in paradise as i was yesterday! honoré de balzac to countess ewelina haska (june, 1835) ... ادامه ...

آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادی

آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادی آهنگ پازل باند گاف دادی با کیفیت های ۳۲۰ – ۱۲۸ + پخش آنلاین new puzzle band called gaf dadi on persia آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادی متن آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادی زدی دلمو پس خیلی خستسجاده ایی که داری یه طرفه میری دیگه بسته ست ♫♪♫♪♫♪♫هر چی بود بست الان یه هفتستگاف دادی و به روت نیاوردمو ♫♪♫♪♫♪♫از ته دل خنده هامو شد غمودیگه نمی بینی هیچکیو شبیه منو ♫♪♫♪♫♪♫دیگه نمیگم نرو بین خودمون باشهاونیکه میخواست باشه دیگه رفت دیگه رفت دیگه رفت ♫♪♫♪♫♪♫بین خودمو بمونه دلی که میخواست بمونه دیگه رفت دیگه رفت دیگه رفت ♫♪♫♪♫♪♫بین خودمو باشه اونیکه میخواست باشه دیگه رفت دیگه رفت دیگه رفت پازل باند گاف دادی آهنگ با کیفیت 128 ... ادامه ...

آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادی

آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادی آهنگ پازل باند گاف دادی با کیفیت های ۳۲۰ – ۱۲۸ + پخش آنلاین new puzzle band called gaf dadi on persia آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادیمتن آهنگ جدید پازل باند به نام گاف دادیزدی دلمو پس خیلی خستسجاده ایی که داری یه طرفه میری دیگه بسته ست♫♪♫♪♫♪♫هر چی بود بست الان یه هفتستگاف دادی و به روت نیاوردمو♫♪♫♪♫♪♫از ته دل خنده هامو شد غمودیگه نمی بینی هیچکیو شبیه منو♫♪♫♪♫♪♫دیگه نمیگم نرو بین خودمون باشهاونیکه میخواست باشه دیگه رفت دیگه رفت دیگه رفت♫♪♫♪♫♪♫بین خودمو بمونه دلی که میخواستبمونه دیگه رفت دیگه رفت دیگه رفت♫♪♫♪♫♪♫بین خودمو باشه اونیکه میخواستباشه دیگه رفت دیگه رفت دیگه رفتپازل باند گاف دادی آهنگ با کیفیت 128 ... ادامه ...

میخکوب شدگانیم

اگه میخواید حدودِ دو ساعت میخ شید به سرِ جاتون و محوِ هنرِ هفتم، اونم به معنای واقعیش بشید، life رو از دست ندید! یه ِ علمی - تخیلی - تا حدودی ترسناکِ فوق العاده خوش ساخت. با کیفیتِ باحال و حجمِ حدودِ یه گیگ از اینجی از معدود هایی که توش عقده ای بازی و ندید بدید بازی های سانسورچی خوشحال کننده نداره و حتی میتونید پدرِ گرام رو بیارید کنار دستتون و با هم ببینیدش! به همین برکات! برید و ببینید و راضی باشید ناقوسأ. ... ادامه ...

میخکوب شدگانیم

اگه میخواید حدودِ دو ساعت میخ شید به سرِ جاتون و محوِ هنرِ هفتم، اونم به معنای واقعیش بشید، life رو از ندید! یه ِ علمی - تخیلی - تا حدودی ترسناکِ فوق العاده خوش ساخت. با کیفیتِ باحال و حجمِ حدودِ یه گیگ از اینجی از معدود هایی که توش عقده ای بازی و ندید بدید بازی های سانسورچی خوشحال کننده نداره و حتی میتونید پدرِ گرام رو بیارید کنار دستتون و با هم ببینیدش! به همین برکات! برید و ببینید و راضی باشید ناقوسأ. ... ادامه ...

high voltage-boosting converters

high voltage-boosting converters فایل زیر شبیه سازی یک مقاله ای تری پلی 2013 می باشد. در فایل علاوه بر خود شبیه سازی، گزارش کار به صورت ورد و اصل مقاله هم قرار داده شده است. اجهت اطمینان خاطر مشتری، عنوان مقاله در زیر اورده شده است. high voltage-boosting converters based onbootst capacitors and boost inductors ieee transactions on industrial electronics, vol. 60, no. 6, june 2013 فایل برای شروع اینجا کلیک کنید آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران ادامه مطلب ... ادامه ...

جدیدترین فایل ها

drugs and poisons in humans: a handbook of practical analysisprof. osamu suzuki, oc. prof. kanako watanabe (auth.) ... modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysiswade d. cook, joe zhu (auth.), joe zhu, wade d. cook (eds.) ... computational intelligence for agent-based systemsraymond s.t. lee, vincenzo loia ... communications and multimedia security: 10th ifip tc-6 tc-11 international conference, cms 2006, heraklion, crete, greece, october 19-21, 2006. proceehuafei zhu, feng bao, jianwei liu (auth.), herbert leitold, evangelos p. markatos (eds.) ... software composition: 5th international symposium, sc 2006 vienna, austria, march 25-26, 2006 revised papersqwolf zimmermann, michael schaarschmidt (auth.), welf löwe, mario südholt (eds.) ... autonomic mana ent of mobile multimedia services: 9th ifip/ieee international conference on mana ent of multimedia and mobile networks and servicemd. mustafizur rahman, choong seon hong (auth.), ahmed helmy, brendan jennings, liam murphy, tom pfeifer (eds.) ... ki 2007: a nces in artificial intelligence: 30th annual german conference on ai, ki 2007, osnabrück, germany, september 10-13, 2007. proceedingssahin albayrak (auth.), joachim hertzberg, michael beetz, roman englert (eds.) ... dna computing: 12th international meeting on dna computing, dna12, seoul, korea, june 5-9, 2006, revised selected papersmihai ionescu, andrei păun, gheorghe păun, mario j. pérez-jiménez (auth.), chengde mao, takashi yokomori (eds.) ... bank capital and risk-taking [electronic resource]: the impact of capital regulation, charter value, and the business cyclestephanie m. stolz ... hepatology: textbook and atlas 3rd edqerwin kuntz, hans-dieter kuntz ... endogenous market structures and the macroeconomyfederico e ... ادامه ...

تازه های فراخوان بین المللی مقالات، بورسیه ها و کنفرانس های بین المللی پانزدهم دی 1396 - بخش دوم

1) فراخوان دوره پست ی دانشکده حقوق کپنهاگ the faculty of law (faculty), university of copenhagen, is seeking applications for 1-2 postdoc positions for two (2) or three (3) years (number and duration to be decided) within the faculty’s research centre - cevia (centre for enterprise liability). the position(s) includes research-, teaching- and administrative responsibilities. the positions are available from 1 may 2018. start date is negotiable. 2) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس با موضوع: دیوان ها و دادگاه های بین المللی گروه علاقه دانشکده حقوق ج مارشال شیکاگو the international courts and tribunals interest group (ictig) of the american society of international law (asil) is pleased to announce a call for papers. international courts and tribunals interest group the deadline to submit an abstract is january 12, 2018. cfp 3) فراخوان دوره تابستانی وریجه آمستردام بهمراه ده بورسیه برای هزینه دوره و اقامت پذیرفته شدگان این یک تحقیقاتی بین المللی شناخته شده است که در سال 1880 تاسیس گردیده و دارای بیش از 120 برنامه به زبان انگلیسی در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و مقطع ا است و دانش جویان و کارکنان آن متشکل از 78 ملیت متفاوت هستند که توانسته است محیطی علمی بین المللی پویا برای تحصیل و آموزش ایجاد در این کشور ایجاد نماید. the summer school team is there for you all the way, making sure you feel at home from the moment you arrive. we offer various ... ادامه ...

جرایم سایبری

جرایم سایبری نفوذ رهای احتمالا تی به تأسیسات هسته ای ژاپن به گزارش تیم بررسی امنیت سایبر - نشانه ای دیگر از تبدیل فضای سایبری به عرصه جنگی تمام عیار و بسیار خطرناک در دنیای واقعی یک مرکز تحقیقاتی هسته ای در ژاپن شده است و 59،000 فایل از آن به سرقت رفته است. مرکز پژوهشی university of #toyama’s hydrogen isotope research center یکی از پیشروترین سازمانهای تحقیقاتی در حوزه tritium است. همچنین tritium ، که با نام hydrogen-3 نیز شناخته می شود، یک ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن است که سوختی مهم برای همجوشی هسته ای کنترل شده(controlled nuclear fusion)، و یک جزء کلیدی برای بمب های هیدروژنی است. براساس اخبار رسانه های ژاپنی، نفوذگران، تحقیقات #tritium آزمایشگاه را همراه با اطلاعات شخصی 1493 پژوهشگر به سرقت برده اند. سرقت داده ها در سه نوبت انجام شده است:december 2015 سپس march 2016 و نهایتا june 2016. تیم بررسی امنیت سایبر ... ادامه ...

بدست آوردن تاریخ ساخت بازی

آموزش بدست آوردن تاریخ ساخت بازی کلش در اندروید و ios طریقه یافتن تاریخ ساخت بازی کلش آف کلنز , سلام . بسیاری از شما ممکن است برای سل بارها و بارها تیکت یا ایمیل ارسال کرده باشید و سل برای احراز هویت از شما چند سوال پرسیده باشد که معمولاً اولین سوال آن این است : در چه تاریخی بازی خود را ساخته اید؟ ممکن است با خوتان بگویید چه سوال مس ه ای ! آخه چه ی تاریخ ساخت بازیش رو یادشه ؟ به هر حال سل هم از شما تاریخ دقیق دقیق نمیپرسد بلکه تاریخ حدودی هم میتواند به کمک شما بیاید . مثلاً ماه aprilیا بین ماههای april تا june سال ۲۰۱۴ . ولی در اینجا برای انی که اپل و اندروید دارند و البته بازی آنها روی گیم سنتر اپل و پلی گیمز اندروید سیو است، یک راه کاربردی آموزش میدهیم که به راحتی دقیق ترین زمان را برای ساخت بازی خود به دست آورید . روش زیر مخصوص کاربران آی او اسی هست در ادامه این آموزش برای کاربران اندرویدی نیز را ار ارائه داده ایم . برای این منظور دکمه home گوشی را بزنید و از میان برنامه های موجود برنامه game center را که چند توپ رنگی است را باز کنید: سپس بر روی گزینه games که توپ قرمز رنگ است کلیک کنید: یک صفحه باز میشود که تمام بازی ... ادامه ...

آغاز مراسم بیست وهفتمین سالگرد ارتحال ... (ره)

آغاز مراسم بیست وهفتمین سالگرد ارتحال ... (ره) بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ... ... (ره) از ساعت 9 صبح آغاز شد و در حال برگزاری است. کد خبر: ۵۹۴۵۱۸ تاریخ انتشار: ۱۴ ... داد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷ - 03 june 2016 بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ... ... (ره) از ساعت 9 صبح آغاز شد و در حال برگزاری است.یه گزارش ایسنا، مراسم سالگرد ارتحال ... ... (ره) با حضور پر شور مردم مؤمن و انقل ... امروز ... ۱۴ ... داد در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب ... ی آغاز شد.حضرت آیت الله ... معظم انقلاب ... ی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.400 مهمان خارجی در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ... ... شامل سفرای کشورهای خارجی در ایران حضور دارند.در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ... ... (س) هم چنین حضور مهمانانی از تانزانیا، بنگلادش، ترکیه، کویت،آلمان، بنگلادش، کویت، هلند، آفریقای جنوبی، اتریش، رومانی، اردن، کروواسی، پا ... تان نخجوان و ... را شاهد هستیم. ... ادامه ...

crack zip p word linux mint

crack zip p word linux mint - http://shorl.com/motigabrivufra .. you can use this method in case you forget your winrar p word or kind like that. when one does get root access and the /etc/shadow file, you still have to crack the hashes with john or other cracking tool.otw reply 1 neeraj pal 2 years ago sir . simply googling "p word list" or similar key words will provide you with many word lists, some with millions of entries.otw reply 1 naughty criss 3 years ago thanks for the reply. ok, thats not entirely true, theres one of the most important part that you forget, the cracking part . ok, lets get started. and only if that fails will it attempt a brute-force attack, which is the most time consuming. back rarcrack p word cracker for rar archives16kb install categories: accessories releases: qiana (0.2-1) sarah (0.2-1) score: 0 no reviews description: this program uses a brute force algorithm to guess your encrypted compressed file's p word.this program can crack zip,7z and rar file p words. if that fails, it will try a hybrid attack. back fcrackzip p word cracker for zip archives26kb install categories: accessories releases: isadora (1.0-1) lisa (1.0-2) olivia (1.0-4) qiana (1.0-5) sarah (1.0-6) score: 0 no reviews description: fcrackzip is a fast p word cracker partly written in embler. let's boot up backtrack and get ing! where linux p words are storedlinux p words are stored in the /etc/p wd file in cleartext in older systems and in /etc/shadow file in hash form on newer systems. but my question is: whats the work or the use of shadow and p wrd in this tutorial. we should expect that the p words on anything other than old legacy systems to be stored in /etc/shadow. now were you able to copy the shadow and p wd file to your current directory in step 4? reply 1 horls ... ادامه ...

the role of complementary and alternative medicine ( ... ) in germany

full text in pdf: http://cdn.persiangig.com/ ... /sbnisurnuc/the%20role%20of%20 ... %20in%20germany.pdf/dl full text in ... : http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-8-127 abstract the role of complementary and alternative medicine ( ... ) in germany – a focus group study of gps stefanie joosemail author, berthold musselmann, antje miksch, thomas rosemann and joachim szecsenyi bmc health services research20088:127 doi: 10.1186/1472-6963-8-127 © joos et al; licensee biomed central ltd. 2008 received: 24 august 2007 accepted: 12 june 2008 published: 12 june 2008 open peer review reports abstract background there has been a marked increase in the use of complementary and alternative medicine ( ... ) in recent years worldwide. in germany, apart from 'heilpraktiker' (= state-licensed, non-medical ... practitioners), some general practitioners (gps) provide ... in their practices. this paper aims to explore the attitudes of gps about the role of ... in germany, in relation to the healthcare system, quality of care, medical education and research. furthermore, experiences of gps integrating ... in their daily practice were explored. methods using a qualitative methodological approach 3 focus groups with a convenience sample of 17 gps were conducted. the discussions were transcribed verbatim and analysed using qualitative content analysis. results the majority of the participating gps had integrated one or more ... the ... ies into their every-day practice. four key themes were identified based on the topics covered in the focus groups: the role of ... within the german healthcare system, quality of care, education and research. within the theme 'role of ... within the healthcare system' there were five categories: integration of ... , ... in the ... ادامه ...

اعداد

اعداد اصلی و ترتیبی اعداد اصلی و ترتیبی ordinal and cardinal numbers اعداد اصلی (cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و .... هستند. به غیر از چند استثناء . . . اعداد اصلی و ترتیبی ordinal and cardinal numbers اعداد اصلی (cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و .... هستند. به غیر از چند استثناء برای ساختن عدد ترتیبی به آ ... عدد th اضافه می کنیم. (در عدد یک از st – در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده می شود.) 0th= zeroth or nought 1st = first 2nd = second 3rd = third 4th = fourth 5th = fifth 6th = sixth 7th = seventh 8th = eighth 9th = ninth 10th = tenth 11th = eleventh 12th = twelfth 20th = twentieth 21st = twenty-first 25th = twenty-fifth 30th = thirtieth 32nd = thirty-second 40th = fortieth 50th = fiftieth 58th = fifty-eighth 60th = sixtieth 64th = sixty-fourth 70th = seventieth 79th = seventy-ninth 80th = eightieth 83rd = eighty-third 90th= ninetieth 99th = ninety-ninth پس به طور کلی عدد هر چه باشد آن را می خوانیم و به آ ... ین عدد st, nd, rd یا th اضافه می کنیم. طرز گفتن روز و ماه و سال مرسوم ترین روش برای گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تایی است. یعنی به سال 1920 گفته می شود: nineteen-twenty 1bc= one bc سال یک قبل از میلاد 235 = two thirty-five 999 = nine ninety-nine 1000 = one thousand 1225 = twelve twenty-five 1900 = ninet ... ادامه ...

شمارش پذیری مجموعه ها

stephen l. pbell, countability of sets, amer. math. monthly, 93 (june-july 1986), no. 6,480 – 481 در دروس مقدماتی، معمولاً شمارش پذیری اعداد گویا به کمک استدلال های مبتنی بر قطری سازی ثابت می شود. ولی روش دیگری نیز وجود دارد که شاید از نظر شهودی مناسب تر باشد. این ایده از من نیست؛ من نیز آن را 15 سال پیش شنیده ام. اما پس از آن هرگز به شخص دیگری که آن را شنیده باشد برخورد نکرده ام. گوییم عدد اصلی دو مجموعه با هم برابر است هرگاه بتوان یک تناظر یک به یک بین آنها برقرار کرد. یک مجموعه شماراست هرگاه عدد اصلی آن با عدد اصلی مجموعه ی اعداد طبیعی برابر باشد.قضیه: مجموعه ی اعداد گویا شمارش پذیر است.اثبات: واضح است که اعداد صحیح را می توان به اعداد گویا نگاشت. حال توجه کنید که با استفاده مبنای 11 هر عدد گویای $a/b$ را می توان به یک عدد صحیح نظیر کرد که در آن نماد $/$ به جای عدد 10 به کار می رود. برای مثال داریم: $$2/3=2(11^2)+10(11^1)+3(11^0)=355$$بدیهی است که با به کارگیری مبناهایی بزرگتر، به آسانی می توان شمارش پذیری بسیاری از مجموعه های دیگر را نشان داد. برای مثال، مجموعه ی چندجمله ای های روی اعداد گویا را می توان با استفاده از مبنای 16 با نمادهای $$\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,/,+,-,\%,\&,x\}$$ ب ... ادامه ...

شمارش پذیری مجموعه ها

در دروس مقدماتی، معمولاً شمارش پذیری اعداد گویا به کمک استدلال های مبتنی بر قطری سازی ثابت می شود. ولی روش دیگری نیز وجود دارد که شاید از نظر شهودی مناسب تر باشد. این ایده از من نیست؛ من نیز آن را 15 سال پیش شنیده ام. اما پس از آن هرگز به شخص دیگری که آن را شنیده باشد برخورد نکرده ام. گوییم عدد اصلی دو مجموعه با هم برابر است هرگاه بتوان یک تناظر یک به یک بین آنها برقرار کرد. یک مجموعه شماراست هرگاه عدد اصلی آن با عدد اصلی مجموعه ی اعداد طبیعی برابر باشد.قضیه: مجموعه ی اعداد گویا شمارش پذیر است.اثبات: واضح است که اعداد صحیح را می توان به اعداد گویا نگاشت. حال توجه کنید که با استفاده مبنای 11 هر عدد گویای $a/b$ را می توان به یک عدد صحیح نظیر کرد که در آن نماد $/$ به جای عدد 10 به کار می رود. برای مثال داریم: $$2/3=2(11^2)+10(11^1)+3(11^0)=355$$بدیهی است که با به کار ... ری مبناهایی بزرگتر، به آسانی می توان شمارش پذیری بسیاری از مجموعه های دیگر را نشان داد. برای مثال، مجموعه ی چندجمله ای های روی اعداد گویا را می توان با استفاده از مبنای 16 با نمادهای $$\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,/,+,-,\%,\&,x\}$$ به اعداد صحیح نگاشت که در آن $\%$ ... س آغازی، $\&$ ... س پایانی ... ادامه ...

... سریال چینی نوع متفاوتی از مردی زیبا ۲۰۱۴ a different kind of pretty man

... سریال چینی نوع متفاوتی از مردی زیبا ۲۰۱۴ a different kind of pretty manکشور: mainland chinaزبان: mandarinشبکه پخش: hunan ... ellite tvتاریخ پخش: june 29, 2014ساعت پخش: sunday 10:00 p.m. (به وقت چین)تعداد قسمتها: ۲۰خلاصه سریالدرابتدا سریال شبیه سری شهاب(پسران برتراز گل) محبوب خواهد بود اما دران تنوعهای زیادی بوجود میاید.این سریال درمورد۴پسر پولداروزیبا ویک دختر بدشانس هستش که درحال تحصیل درمدرسه بامشکلاتی روبه رو میشوند...... 360p قسمت:01قسمت:02قسمت:03قسمت:04قسمت:05قسمت:06قسمت0:7قسمت0:8قسمت:09قسمت:10قسمت:11قسمت:12قسمت:13قسمت:14قسمت:15قسمت:16قسمت:17قسمت:18قسمت:19قسمت:20 ... کامل ... سریال به زودی...... ... ادامه ...

تازه های فراخوان مقالات، کنفرانس و بورسیه های بین المللی بیست و سوم آذر 1396

1) فراخوان مقاله مجله حقوق اروپایی و بین الملل اوترخت برای اوت 2018 با موضوع عمومی حقوق اروپایی و بین الملل utrecht university's journal of international and european law is accepting submissions for its general issue on international and european law to be published in august 2018. deadline to submit is april 9, 2018. the word limit is 15,000 words. cfp 2) پنجمین کنفرانس سالانه حقوق شهری تطبیقی و بین الملل international & comparative urban law june 21st & 22nd, 2018, sao paulo, brazil cfp 3) فراخوان دوره های تابستانی با موضوعات میانجی گری گفتگوی میان فرهنگی در موسسه صلح و گفتگو institute for peace & dialogue, ipd / switzerland school of peacebuidling, mediation, conflict resolution, intercultural dialogue, security, leadership, human rights cfp 4) فراخوان کنفرانس با موضوع مطالعات حقوقی تجربی در اروپا ku leuven faculty of law, leuven, belgium, thursday 31 may through friday 1 june 2018. keynote speakers:cfp eric talley (columbia university) justin mccrary (university of california at berkeley) christoph engel (max planck institute for research on collective goods) simon deakin ( bridge university) 5) فراخوان مقاله با موضوع دادگاه ها، قدرت و حقوق اساسی در آفریقا the african network of constitutional lawyers (ancl), in collaboration with the department of law at the university of botswana and partners, is organising the next ancl biennial conference in gaborone, botswana, october 11-14, 2018. cfp 6) فراخوان مقاله با موضوع ساخت قانون اساسی قرن بیست ... ادامه ...

operational research: io 2013 - xvi congress of apdio, bragança, portugal, june 3-5, 2013

optical beam characterization via phase-space tomog hyalejandro cámara (auth.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

جامعه شناسی دروغ

دروغ چیست؟ سخنی که با هدف ایجاد یک باور یا تصور غلط گفته می شود. تلاش برای ایجاد باوری که درست نیست. دروغ گفتن بر اساس مطالعات انجام شده هم پدیده روانشناختی و هم جامعه شناختی است. چرا افراد دروغ می گویند؟ 1- ترسfear، ترس عامل مهمی در دروغ گفتن است. هر وقت عامل ترس قوی تر از سایر عوامل باشد دروغ گویی رواج پیدا می کند. ترس از اینکه دیگران چی فکر می کنندو ترس از آنچه اتفاق خواهد افتاد و .. 2- دستکاری manipulation به طور معمول ان ... زه و میل افراد برای انجام کاری، یا اتخاذ یک تصمیم به نفع فرد درغگو فرد دروغ می گوید. ممکن است افراد دروغ میگویند تا چیزی مانند جنس، پول، موقعیت ، قدرت، عشق ، و غیره را بدست آورند. در غرب دروغ بیشتر در حوزه واژه عشق استفاده می شود . اغلب یک مرد یا دختر به دروغ می گویند من شما را دوست دارم ، در حقیقت به ساد ... احساس شخص و یا افراد دیگر را به راحتی دستکاری می کنند. 3- غرور و ف ... فروشی pride افراد برای ایجاد یک تصویر مطلوب از خود به اغراق می افتند و دروغ می گویند. یکی از مقالات خوب کیفی در زمینه جامعه شناسی دروغ نوشته شده در فصلنامه qualitative sociology است . عنوان مقاله دروغ گفتن در زند ... روزمره است: telling ... ادامه ...

برگ شصت و نهم

این تست و از وب بودا ورداشتم. خیییلی خوشم اومد چون نمیتونم براش کامنت بزارم نتیجشو اینجا میزارم. میگم چرا علاقه دارم برم امریکا نگو اونجایی بودم. این علاقه م به درسم که نگووووو in your previous life you were a scientist, a biochemist and a mechanic all in one. you worked on the development of new kinds of medicine for a biomedical company. however, your inventions were not revolutionary enough to make you well-known all around the world. despite this, you had a very high iq and you were also a pretty tenacious person. you were born in washington in 1890 but due to your father´s job you had to move to new york when you were sixteen. you were brough up in a decent family and you had two brothers.because you had a high iq in you previous life, it is possible and predictable that you also have a high iq today! when you were thirty-three you married your fiancé "kevin" and you lived a peaceful life in kansas. you died on 3rd june 1954. ... ادامه ...

*اوپا مینهو *

تو این پست میخوام چند تا از خوشگلترین ع ای اوپا مینهو جونمو واستون بزارم من که خیلی دوسشون دارم امیدوارم شما هم خوشتون بیاد بریم سراغ ع ا قربون خنده هات این ع اشم عالین!!!! امید وارم خوشتون بیاد درضمن نظر نشه فراموش خوشحال میشم نظراتتونو بخونم !راستی سعی میکنم پستای وبلاگم متفاوت باشن یعنی فقط مربوط به لی مین هو نباشن ولی بازم این وبلاگ فقط واسه لی مین هو جونمه خوش باااشید چینگو های گلم [ بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:18 ] [ arefeh ] [ 2 نظر ] کامل ترین بیوگرافی لی مین هو با اجازه خدای مهربونم سلام به همه ی چینگو های گلم امیدوارم خوبو خوش باشید. میخوام اولین پست وبلاگمو با کامل ترین بیو گرافی از اوپا مین هو جونم شروع کنم البته با اینکه امروزا همه اشنایی کاملو با ایشون دارن ولی بازم به خاطر کامل بودن وبلاگه!! نام به انگلیسی : lee min-ho · نام به کره ای : 이민호 · نام به پارسی : لی مین هو · زمینه فعالیت : مدل و بازیگروخواننده · تاریخ تولد : june 22, 1987 · قد : 187 سانتی متر · وزن:۷۱کیلو گرم · تحصیلات:b.a film & arts · گروه خونی : a · وب سایت :http://www.leeminho.kr/ lee min ho در تاریخ june 22, 1987 در heukseok-dong, dongjak-gu سئول کره جنوبی به دنیا آمد . خانواده لی می ... ادامه ...

شبکه های بیسیم (wi fi)

توضیحات :شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های نسبتآ کوتاه در حدود 10 متر استفاده می شوند. بر خلاف شبکه های بی سیم محلی، ارتباط روی wpan ها نیاز به تجهیزات زیر ساختی کمی دارد و یا اصلآ به چنین تجهیزاتی نیاز ندارد. این خصوصیت راه حل هایی ساده، کارآ از نظر مصرف انرژی و ارزان برای پیاده سازی روی محدوده ی وسیعی از دستگاه ها را فراهم می کند. در این پروژه به مطالعه ی استانداردهای ieee 802.11 (wifi) پرداخته ایم. نرخ ارسال در این استاندارد 1مگا بیت تا 54 مگا بیت می باشد که به عنوان یک تکنولوژی شبکه پرسرعت است که بطور وسیعی در خانه ها، مدارس، کافه ها، هتل ها و سایر مکان های عمومی مانند کنگره ها و فرودگاه ها مورد استفاده قرار می ... رد استاندارد ieee 802.11 در june 1997 برای wlan ها منتشر شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

... ... ژاپنی mars: tada- kimi wo ai ... eru 2016

... ... ژاپنی mars: tada- kimi wo ai ... eru 2016 عنوان : mars – mars: tada, kimi wo ai ... eruژانر : درام – دوستی – مدرسه ایکارگردان : saiji yakumoنویسنده : fuyumi soryo (manga), tetsuya oishiتاریخ پخش : june 18, 2016مدت زمان : 98 دقیقهزبان : ژاپنیمحصول : ژاپنزیرنویس : فارسی بازیگران : kubota ma ... akafujigaya taisukeiitoyo marieyamazaki hironainaba yu ... uhara haruka خلاصه داستان : آسو که دانش آموزی دبیرستانی می باشد،پدرش را زمانی که کودک بوده توسط تصادفی از دست داده است … ... ... کیفیت 480 | کیفیت 540 | کیفیت 720 لینگ دیگر ... کیفیت 480 | کیفیت 540 | کیفیت720 ... ... ... به زودی … در صورت ترجمه ... ادامه ...

world salt symposium

call for papers the tenth world salt symposium is organized by the salt institute, in cooperation with several other salt organizations around the world, and will be held in park city, utah, usa on june 19-21, 2018. it is the tenth in a series of symposia since 1962, when the first meeting was held in cleveland, oh, usa. the world salt symposium focuses on the latest research and development in the international salt sector. it covers a wide spectrum of subjects embracing the science, engineering, technology, economics and history of all forms of sodium chloride salt and related evaporites. as a broad international platform, the world salt symposium 2018 will enable researchers, producers and users of salt to become acquainted with the latest developments and technologies in this important industrial area. call for papers and key dates prospective authors are invited to submit abstracts in isfactory english of their original research contributions or practical experience electronically to: [email protected]: scientific and technical subcommittee. key dates feb 30, 2017 abstract submission deadline apr 31, 2017 abstract approval and notification deadline learn more at www.worldsaltsymposium.org ... ادامه ...

driver detective free full version

driver detective free full version >>> http://shorl.com/styprabranegyne driver detective free full version driver detective 9 key free. driver detective setup . 3). choose your vista driversdriver detective will display a list of vista compatible drivers that match the hardware for your system. here. search free sign up login home forum how to news encyclopedia . free driver detective 9 serial key. it is very easy to use. it is using a comprehensive and accurate dse (driver scanning engine) for a complete scan. automatic updates: the software takes into account systematically new changes or the latest innovations on the net. so to all these problems their is only one solution that driver detective. enjoy share tweet pin it related clonecd 5.3.4 crack + keygen full may 19, 2016 0 abbyy finereader professional 12.14.11 crack may 16, 2016 0 tweakbit driver updater 1.7.2 final 2016 ml july 30, 2016 0 gr valley edius pro 8.20 full + keygen may 14, 2016 0 about the author swara email author recent posts nero 2017 platinum full v18.0.06100 crazy talk animator 3 full crack driver toolkit 8.5 full crack with license key avira system speedup 3.0.0.3494 full crack spyhunter 4.24.3.4750 full crack recent commentsprivat on bulk image er 4.96 crack incl registration codenetuser on netbalancer 9.7.1 full + activation code crack freehashmi on solid 2016 keygen & crack + activation key linda on dvdfab 10.0.1.1 full crack + registration key freefaisal on wondershare dr.fone for ios 7.6.2 crack + serial keyarchives november 2016 october 2016 september 2016 august 2016 july 2016 june 2016 may 2016 april 2016 categories activator antivirus business software cd/dvd burning convertor crack data recovery design er driver managment game programming g hics idm mobile support multimedia office pc ... ادامه ...

حال و هوای عید فطر در اهواز/ گزارش تصویری

این روزها اهواز حال و هوای دیگری دارد. پایان رمضان و یک ماه بندگی و عبودیت خالصانه و جشن رمضان در خوزستان و بویژه شهر اهواز حال و هوای خاصی دارد. مردم به دید و بازدیدهای عیدانه می روند و عید فطر را به هم تبریک می گویند کد خبر: ۴۴۸۹۸۲تاریخ انتشار: ۰۶ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶ 27 june 2017منبع: تابناک ... ادامه ...

world environment day

خب امروز روز جهانی محیط زیسته! و به گفته ی ویکیپدیا «روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با ت یب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری، به عنوان روز میحط زیست انتخاب شده است.» و شعار امسال «من با طبیعت هستم» می باشد! {زشت میشه دو تا «هست» پشت سر هم!} راستش زیاد حوصله ندارم بنویسم ولی انقد مهم بود برام که حتمن اشاره ای بهش داشته باشم و یادآوری کرده باشم که «زمین دومی وجود ندارد!». توی سایتشون نوشته : «on 5 june, go outside and show us that you’re with nature. breathe in the beauty and remember that by keeping our planet healthy, we keep ourselves healthy too» و خب نمی دونن ما سالی یه بار سیزده به در میریم اوتساید و خار نیچرو بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــب. خلاصه اینکه مواظب زمین باشیم . خصوصن حالا که تابستووووووووووووونه فصل شادی و خنده ... نه اون یه چیز دیگه بود... فصل مسافرت و لب دریا و جنگل و ... . حواستون باشه وقتی میرید توی طبیعت چیزی جا نذارید. مرسی اه. ... ادامه ...

دورهمی مَجازیِ شما

سی و چهار شرکت کننده قطعی به علاوه حضور احتمالی آزیتا رکورد شلوغ ترین دورهمی تاریخ وبلاگ رو ش ت! سی پنج نفر... دومین دورهمی وبلاگی نمایشگاه کتاب (دِد ونک) میزبان این بلاگرها و خوانندگان خواهد بود: امید ظریفی - نیوشا یعقوبی - خورشید - نرگس سبز - توکا - حریر - صبا - ف.ن - زمر ۵۳ - سارا خانی - مجتبی جمشیدی - ... - فائلا - گلبول سفید - پری - مینای تاج سر - کروکدیل بانو - جولیک - مهدی صالح پور و بانو - مینای بلاگر - jud - عارفه - life er - ماهی - روزالیند فرانکلین - مُکرّر - حورا رضایی - آقاگل - سید طاها - زهرا یگانه - اویان سین - سلوچ - احتمالاً آزیتا و هولدن کالفیلد این پست رو البته برای خودمون نمیذارم، برای شمایی میذارم که نتونستید بیاید! اینجا میتونید حرف بزنید، با هر ی دوست دارید، اگر پیغامی برای ی دارید، حرفی دارید، چیزی میخواید بگید! همینجا بگید! اگر حتی دوست دارید با هم حرف بزنید، همین جا بزنید! خلاصه، قول میدم بهتون همه پیغامهاتون رو برای بچه ها بخونم و جاتون رو خالی کنم! این پست سر تا تهش برای شماییه که افتخار میزبانیتون رو نداشتیم! راحت باشید! جای همه شما خالی، ایشالا یه روز با شما! ... ادامه ...

راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات

راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات (ipm) در کنترل جوندگان مضر کشاورزی by اکرم اسدی | on june 22, 2007 | in علوم کشاورزی | rated 1. مقدمه جوندگان در سطح وسیعی به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت می زنند. با توجه به این برآورد می شود در هر سال 20 درصد ذخایر غذایی جهان توسط جوندگان مصرف یا آسیب می بیند. جدی ترین مشکلات ایجاد شده توسط جوندگان در زمین های کشاورزی بر سر محصولات گر ... دریافت فایل راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

شبیه سازی مقاله در زمینه blind compressive sensing dynamic mri

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} شبیه سازی مقاله در زمینه blind compressive sensing dynamic mri فایل زیر شبیه سازی مقاله blind compressive sensing dynamic mri می باشد. در شکل کنار تصویر وجی شبیه سازی را مشاده می نمایید. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و می توانید بر روی هر شکل دلخواه دیگری اعمال کنید. علاوه بر شبیه سازی اصل مقاله هم در فایل زیر قرار دارد. مشخصات مقاله در زیر داده شده است: blind compressive sensing dynamic mriieee transactions on medical imaging ( volume: 32, issue: 6, june 2013 ) لینک مقاله http://ieeexplore.ieee.org/document/6488855/ ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) ک ن تقی زاده (1391)

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) ک ن تقی زاده (1391) پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) ک ن تقی زاده (1391) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) ک ن تقی زاده (1391) منبع: نقی زاده، شریف، (۱۳۹۱)، مقایسه میزان همدلی ک ن سالم و عقب افتاده ذهنی، مطالعه موردی: شهرستان سقز، پایان نامه کارشناسی، پیام نور، علوم تربیتی. – b. auyeung‚ s. wheelwright‚ c. allison‚ m. atkinson‚ n. samarawickrema‚ s. baron-cohen‚ (۲۰۰۹) the children’s empathy quotient and systemizing quotient: differences in typical development and in autism spectrum conditions. journal of autism and developmental disorders: 17 june 2009 پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) ک ن تقی زاده (1391) ... ادامه ...

مدل موفقیت مدیریت دانش

مدل موفقیت مدیریت دانشاین مقاله ترجمه مقاله: un jan, alberto amp; contreras, vilma (2016). success model for knowledge mana ent systems used by doctoral researchers. computers in human behavior. vol.59, june 2016, pages 258 ndash;264. the purpose of this paper is to propose a model to anticipate the success in the use of a knowledge mana ent system (kms) by doctoral researchers. doctoral researchers who are preparing their doctoral dissertation are requested to prepare a tool to manage the ...دریافت فایل ... ادامه ...

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. docدر این پروژه قاعده فقهی (تحذیر) و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc پرداخته شده است پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc نوع فایل: wordقابل ویرایش 30 صفحه مقدمه: نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی ، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.قاعده & تحذیر& برگرفته از حدیث & قد عذّر من حذّر& است. این روایت منسوب به صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر ی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشوند ... ادامه ...

هاآرتص: تهدید ایران درباره انتقام حمله به را بسیار جدی گرفته است

رو مه هاآرتص نوشت: ک نه امنیتی روز چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل جلسه داد زیرا تل آویو تهدیدات ایران درباره انتقام گیری از حمله به را بسیار جدی گرفته است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، رو مه «هاآرتص» در مطلبی به تحولات اخیر منطقه حول پرداخته و نوشت که تل آویو تهدیدات ایران درباره پاسخ دادن به حمله به را «بسیار جدی» گرفته و تمام مناطق شمالی فلسطین ی به ح آماده باش درآمده است.این رو مه با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری ک نه امنیتی رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه، نوشت: « همچنین در حال آماده شدن برای سومین تظاهرات فلسطینیان در مرز غزه است».هاآرتص با بیان اینکه اعضای ک نه امنیتی رژیم صهیونیستی ارزی ها و هشدارهایی را درباره حمله چندملیتی به در جلسه مذکور ارائه د، نوشت: «این اولین بار نیست که درباره تاسیس پایگاه نظامی ایران در و خط قرمز بودن آن هشدار داده است».رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه به خاک حمله موشکی انجام داده بود. وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد که دو جنگنده اف15 رژیم صهیونیستی 8 فروند موشک به پایگاه هوایی تی4 در حمص شلیک د. 5 فروند از این موشک ها توسط سامانه پ ندی هدف قرار داد ... ادامه ...

رزومه کامل جناب آقای علی محمدی پور به زبان فارسی

جهت دریافت فایل pdf رزومه کامل علی محمدی پور به زبان فارسی، لینک ذیل را کلیک فرمایید.عنوان: روزمه کامل فارسی جناب آقای علی محمدی پورحجم: 1.88 مگابایتتوضیحات: review date: june 1st, 2017 جهت مشاهده رزومه کامل جناب آقای علی محمدی پور به زبان فارسی، لطفا بر روی عنوان این مطلب کلیک فرمایید. push the headline of this subject to see full cv (resume) dr. ali mohammadipour in persian language ادامه مطلب ... ادامه ...

بانکوک شهر معابد

بانکوک یا بانگکوک پایتخت کشور تایلند با جمعیتی در حدود 10,000,000 نفر است.این شهر یکی از توریستی ترین شهر های جهان می باشد که سالانه میزبان میلیون ها توریست و گردشگر است.نام رسمی این شهر را پادشاه بوداکرونگتِپ (شهر فرشته ها) قرار داد به این دلیل که تنها فرشته ها قادر به ساخت همچین شهر زیبایی می باشند و به مدت دویست سال است که بومیان، این شهر را با این نام می شناسند اما خارجی ها این شهر را به نام بانکوک یا بانگکوک می شناسند. شهر بانگکوک دارای صدها معبد می باشد که در تور بانکوک بهار97 و تور بانکوک تابستان 97 از معابدی چون معبد پو (wat pho) که دارای مجسمه ای از بودا به صورت خو ده قرار گرفته، معبد پرا کاو (wat phra kaew) که در داخل کاخ بزرگ بانکوک ساخته شده است، معبد بنجا (wat benja) که تمامی دیوارهای خارجی این معبد از سنگ های مرمر وارداتی از ایتالیا ساخته شده است و معبد سوتات (wat suthat) با برج بزرگ قرمز رنگ خود شناخته شده است از جمله 400 معبد موجود در بانگکوک تایلند می باشند. اگرچه که هزینه اقامت در بانکوک ارزان خواهد بود اما در فصل توریستی هزینه پرواز و محل اقامت بسیار گران خواهد شد.اغلب گردشگران برنامه سفر خود به بانکوک ر ... ادامه ...

sencha architect 2 crack

sencha architect 2 crack - http://shorl.com/buvurostomadu sencha architect 2 crack, dr.fone for android crack keygen patch heidenhain itnc 530 crack . get started designing and building your app faster with these new and improved capabilities: + customizable themes + app templates + enhanced code editing + new ui improvements + user extension support + cmd integration : uploaded + baidu links : sencha architect html5 builder 3.0.1 build 001343 full + crack rate this article!sencha architect html5 builder 3.0.1 build 001343 full + crack,2.50 / 5 ( 2votes )you need to enable javascript to voteprevnext comments facebook comments leave a reply cancel replyyou must be logged in to post a comment. theyre editable and customizable. simply reuse themes by exporting and importing them into your next project. search translate: recent posts grams/ai spectroscopy software thermo scientific free software cracked available for instant sonar x3d producer edition unlocked g hics pack part-2 felined81 042014 ipt free software cracked available for instant [projectsam] lumina takt cinematic sampler free software cracked available for instant [powerdirector 12 ultimate] fastest and powerful video editing free software cracked available for instant archives december 2015 july 2015 june 2015 may 2015 april 2015 march 2015 february 2015 january 2015 december 2014 november 2014 october 2014 september 2014 august 2014 july 2014 june 2014 may 2014 april 2014 march 2014 february 2014 january 2014 . after a good application development, developers can sencha architect 2 packaged applications to deploy to the web or to publish to store original application. architect comes with several professionally designed themes you can customize. incoming search terms:extjs 4 crack sencha architect 2 crackse ... ادامه ...

ع / تبریک عید سعید فطر توسط ی

تبریک عید سعید فطر توسط یکد خبر: ۴۰۶۱۷تاریخ انتشار:۰۴ تیر ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۰ - 25 june 2017 ... ادامه ...

future perfect

the future perfect is made with the future simple of 'have' (will have) and the past participle. for regular past participles add 'ed' to the verb ('play' becomes 'played'). click here to learn about irregular past participles. here's the positive: by six pm tonight: i will have finished this book you will have studied the english tenses she will have cooked dinner he will have arrived we will have met julie it will have stopped raining they will have left japan for the short form, we change will to 'll. but, when we are speaking, we also make 'have' shorter, so it sounds like i'll've finished (don't write this!) here's the negative: by next week, i will not have finished this book you will not have studied the english tenses she will not have cooked dinner he will not have arrived we will not have met julie it will not have stopped raining they will not have left japan the future perfect tense the future perfect tense is only used in a few situations, but it's still good to know it. here's how to make it.click here to learn about how to use this tense. the future perfect is made with the future simple of 'have' (will have) and the past participle. for regular past participles add 'ed' to the verb ('play' becomes 'played'). click here to learn about irregular past participles. here's the positive: by six pm tonight: i will have finished this book you will have studied the english tenses she will have cooked dinner he will have arrived we will have met julie it will have stopped raining they will have left japan for the short form, we change will to 'll. but, when we are speaking, we also make 'have' shorter, so it sounds like i'll've finished (don't write this!). here are some examples for you to listen to: i'll have finished this book you'll have studied the english te ... ادامه ...

what’s next for business after ‘brexit’?

scarecrows depicting david eron, left, the former prime minister of britain, and boris johnson, the foreign secretary, are displayed during the scarecrow festival in britain on july 31. credit darren staples/reuters in the run-up to britain’s vote to leave the european union, the two sides of the referendum debate had diametrically opposing views of the economics. was voting for “brexit” casting a ballot in favor of recession, or a vote for financial freedom? more than a month on, little is clear. britain’s trading relationship with the european union will probably be in limbo for years. companies are re essing their long-term investments in britain. and no one is sure what will happen to the europeans working in the country. here is how the “brexit” vote has shaped business so far: financial ripples $6,858.95 the last price of the ftse as of friday. the ftse has gone up about 8 percent since its close price just before the referendum vote on june 24. the impacts of the “brexit” vote have been felt most sharply in the markets.the pound has plummeted, and is now more than 10 percent lower against the dollar compared with a year ago. mutual funds dependent on the country’s property sector have felt the strain — real estate funds run by aviva investors, standard life and m&g investments, among others, shut their doors as panicked customers sought to withdraw their cash en m e. stocks, however, have been more resilient. after falling sharply in the wake of the referendum, britain’s benchmark share index is now comfortably above its close on june 23, the day of the vote. the new art of the deal $1.31 the price of the pound in dollars, rounded as of urday. the british pound has dropped 11 percent since it was valued at $1.47 just before the vote to leave ... ادامه ...