religious leadersآیا علم و دین مخالف هم هستند؟

آیا فرگشت دین را رد میکند؟ آیا علم خدا را دفن کرده است؟ گه گاهی این جملات بی پایه و غیر حرفه ای از بیخدایان شنیده میشود که در این پست با چند نقل قول از سایت ها معتبر جهان به نقد این ادعا میپردازیم not all religious people are the same: there are great variations in religious belief, practice and denominational affiliation. this means that it is downright erroneous to depict all religious people in science as fundamentalists . almost half of all scientists describe themselves as religious, which is an eye-opening statistic.همه افراد مذهبی ی ... ان نیستند..... ادامه مطلب ... ادامه ...

محبوب خدا

محبوب خداروی زمین درعرفات است/آن حجت حق نورمبین درعرفات است/درحج برود مهدی وهرفیض درآنجاست/گلبانگ دعابهرهمین درعرفات است/اشکی بشود متصل زمزم وجاری است/یوسف بنگر هم چو نگین درعرفات است/درروز نهم لطف خدا کرببلایی است/هرچندکه آن گوهردین درعرفات است/یارب مددی کن برسد روز ظهورش/همراه همه حق یقین درعرفات است/ ... ادامه ...

دست مهربانی

بادست مهربانی خوشحال کن خدارا/بازمزم محبت تکمیل کن عطارا/احسان برخلائق انسانیت ببارد/اشک یتیم بردار یاری نماولارا/انفاق بهرمسکین گنجینه مسلمان/با یاری برادرتعجیل کن دعارا/دست خدابگیرد احسان بندگانش/ازدرگه الهی برگیرآن رضارا/انسان باکرامت گیردنسیم ایزد/حیدرعطا نموده انگشترش گدارا/بهرظهورمهدی شو دستگیرشیعه/تسکین اهل عالم آردهمه شفارا/ ... ادامه ...

کاشانه ایمان

معرفت یعنی که دل راخانه جانان کنیم/قلب راکاشانه ای ما ازبرایمان کنیم/درسپهر حق پرستی نام ایزددلرباست/پاکی درزندگانی مرهم رحمان کنیم/مصطفی وآل پاکش جلوه های رحمتند/حب آنهاراسراسرگلشن برجان کنیم/امتحان ماهمیشه هست تاروزظهور/دررکاب خود عشق راآسان کنیم/بهرمهدی و ظهورش یک جهان آماده باش/یاورمولا تمام شیعه وایران کنیم/ ... ادامه ...

فراق یار

دلتنگ مهدی گرشدی یاداز فراق یارکن/در کوی اوبامعرفت باگریه ات ایثار کن/هر روز وشب ذکرو دلت بانام اوآرامش است/در این مسیرعاشقی هرمشکلی هموارکن/از خلقت آدم نگرتا روزم یاد اوست/بهر وصال روی او آماده بردیدارکن/دیوار کش بر قلب خود ازهرچه وگناه/کاشانه دل بهراو خالی زآن اغیارکن/اندررکاب نائبش باید فداکاری کنی/بهرولایت خویش راچون مالک و عمارکن/ ... ادامه ...

اعمال شب و روز عید غدیر

عید غدیر خم روز ۱۸ ذی الحجه در تقویم ... ی می باشد عید غدیر خم روز ۱۸ ذی الحجه در تقویم ... ی می باشد ای علی تو نشان هدایت این امتی؛ هر ... تو را دوست بدارد، رستگار شود و هر ... تو را دشمن بدارد، به هلاکت افتد. ... اکرم (صلی الله علیه و آله)خداوند پس از غدیر خم برای ... ی حجت و عذری باقی نگذاشت. حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام)شب هیجدهم ذیحجه، شب عید غدیر و شب با شرافتى است سیّد در اقبال دوازده رکعت ... به یک سلام به کیفیتى مخصوص براى این شب با دعائى نقل کرده است. علاقمندان می توانند به کتاب اقبال رجوع کنند. ادامه مطلب ... ادامه ...

روانشناسی دین

هنگامی که مسئله رضایت از زندگی مطرح میشود ، به نظر میرسد که افراد دیندار بیشتر از زندگی خود راضی تر هستند when it comes to life isfaction, those who are actively religious appear to have an edge over those who are not.مرکز آمار گالوپ http://www.gallup.com/poll/10333/faith-factor-religious-life-happier-one.aspx ادامه مطلب ... ادامه ...

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است * تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر خاک نباشد، با ریگ و اگر ریگ نباشد، با کلوخ و چنان چه کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.* تیمم برسنگ گچ و سنگ آ صحیح است و با بودن چیزی که تیمم بر آن صحیح است. احوط آن است که به گچ و آ پخته تیمم نکند.* اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که در فرش و لباس و مانند اینها نشسته اگر ظاهر است تیمم کند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نیست، ولی وقتی دست به آن می‎زنند گرد برمی‎خیزد، احتیاط جمع بین تیمم به آن و تیمم به گل است و چنان چه اصلا گرد پیدا نشود، باید به گل تیمم کند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط آن است که را بدون تیمم بخواند ولی واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد.* اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمم به گل باطل می‎باشد.* ی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنان چه ممکن است، باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید، و ... ادامه ...

setting the right mission and vision for your business

in a previous blog, i provided an overview of how to unite your company with a strong brand identity, including four core elements—vision, mission, character, and personality—essential to any successful enterprise. for over 15 years, i have facilitated strategic planning initiatives with many diverse organizations. from my experience, i believe there is a lot of confusion regarding the difference between a vision and mission statement. i regularly see vision statements that are mission statements and vice versa—from fortune 500s, nonprofits, and government agencies. i also see well-intended vision and mission statements that are uninspiring, confusing, and so long that they are impossible for anyone to remember! many business studies indicate that organizations with clearly defined vision and mission statements that are aligned with a strategic plan outperform those who do not. what is a vision statement? a vision statement defines the optimal desired future state—the mental picture—of what an organization wants to achieve over time; it functions as the “north star”—what all employees understand their work contributes to over the long term; and, it is written succinctly in an inspirational manner that makes it easy for everyone to remember. defining an organization’s vision is not always easy for senior leadership to do. james m. kouzes and barry z. posner, creators of “the leadership practices inventory,” analyzed responses from over one million leaders about this. the data indicated that one of the things leaders struggle with the most is “communicating an image of the future that draws others in—that speaks to what others see and feel.” kouzes and posner’s research also indicated that “being forward-looking—envisioning exciting possi ... ادامه ...

3 questions great leaders ask

the big idea: routinely ask these questions to keep your team enthusiastic, committed, and confident in achieving a shared vision. great leaders know that everyone wants to be a part of creating the vision. keep your team involved and motivated by asking these three questions. 1. “how are things going?” you don’t have to wait for the annual review to check in with your team. asking “how are things going?” is an excellent way to keep staff engaged and working together. inquiring about their task at hand, their progress on a project, or about their career path. frequent in-the-moment feedback will help everyone know their contributions are critical to achieving the vision. 2. “what do you think?” “managers do not talk to their subordinates about their problems, but they know how to make the subordinates talk about theirs.” – peter drucker drucker’s quote is a great reminder that a leader’s role is to help their staff succeed. help your team dig deeper by asking them what they think. being a leader is not about having all the right answers. leadership is about facilitating others to find a solution. try to reach out to all your staff, not just outspoken team members. everyone has an idea of how to achieve the vision. listen and share those ideas with all your team members. you will be surprised how team members can inspire each other. 3. “how can i help you?” “life’s most persistent and urgent question is, ‘what are you doing for others?’” – martin luther king jr. king’s famous quote is correct in every aspect of life. don’t wait for issues to come to you. ask those around you how you can lend a hand. then, follow through with action: make sure tasks are done, work side-by-side with your staff, and become their biggest cheerleade ... ادامه ...

دانستنی ها

بسم الله الرحمن الرحیم دانستنی ها آثار پزشکی ... بیش از 100 تصویر و نوشته متحرک مذهبی عاقبت پافشاری بر گناه ! آیا خدا من را فراموش کرده است؟ برای عبور از گردنه صراط چه کنیم؟ دعای حضرت آدم(ع) برای مبارزه با نفس دعاهایی برای پرداخت قرض و بد ... اری ریشه پریشانی زند ... ها توجیه گناه خطری در کمین انسان ... ادامه ...

fidel castro, a leader who relied on his people and they admired him: ayatollah khamenei

fidel castro, a leader who relied on his people and they admired him: ayatollah khamenei nov 26, 2016 print the cuban government has some problems, but it relatively relies on the people to resolve those problems; and it has fought against arrogant powers by relying on the support of its people. thus, the cuban government e into power with the people's approval. i have talked extensively to fidel castro--in person. he has a character that makes him popular among the people. the reason why the arrogant powers haven't managed to overthrow him is due to his trust in his people. may 27, 1992. i am very happy to meet you again. in tehran, you are among some people who know you well and like you as well. i have known you for years, and our people hold your name and your positive stances in high esteem. surely the common points and affinities that we share have played an important role in creating the cordial and spiritual bonds that exist between us. when i first met you, in zimbabwe, i felt a close connection between us. this is due to the affinities and common beliefs and stances that we share. i hope your visit to iran will open a new chapter in relations between our countries. although we are far from each other geog hically, still we can have close ties and relations. today, the world is mainly suffering from injustice. some european countries that had waged devastative wars in the past are today chanting the slogan of peace, but they never raise the issue of justice, which mankind needs today. peace should be based on justice, and it is the responsibility of the christian church to play a more active role in this regard. we believe that religion should fulfill the basic needs of mankind. these could include personal, emotional or social needs. we believe that islam is a ... ادامه ...

اعمال شب چیست؟؟؟

اعمال شب شب را اعمال بسیارى است که ما در اینجا تنها به ذکر چند عمل بسنده می ‏کنیم. اوّل:یکی از اعمال شب بسیار گفتن‏ «سبحان اللّه،و اللّه اکبر،و لا اله الاّ اللّه»و زیاد صلوات فرستادن در این شب است. روایت شده: ،شبش تابناک و روزش بس روشن‏ است،پس ذکر«سبحان اللّه،و اللّه اکبر،و لا اله الاّ اللّه»بگوئید و بر محمّد و آل محمّد بسیار صلوات فرستید و در روایت دیگر در مورد اعمال شب آمده: که کمترین صلوات در شب ،صد مرتبه است،و هرچه بیشتر باشد بهتر است. ادامه مطلب ... ادامه ...

خلاصه ای از زند ... نامه ... رضا (ع)

... رضا (ع) هشتمین ... شیعیان از سلاله پاک رسول خدا (ص) و هشتمین جانشین ... مکرم ... (ص) است. بنابر نظر مشهور مورّخان وی در یازدهم ذی قعده سال ۱۴۸ هـ. ق، در مدینه منوّره متولد شد. نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قرة ‏اعین المؤمنین و... هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.پدر بزرگوار ... رضا، ... موسی کاظم (ع) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال ۱۸۳ ﻫ.ق، به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند، و مادر گرامیشان نجمه (تکتم) نام داشت. ادامه مطلب ... ادامه ...

اعمال روز عرفه

روز نهم ذی الحجه روز عرفه و از اعیاد عظیمه است، هرچند به اسم عید نامیده نشده و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و مؤید جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر و در خشمناکترین اوقات خواهد بود. روایت شده که حضرت زین العابدین ـ علیه السلام ـ شنید در روز عرفه صدای سائلی را که از مردم سؤال می نمود. فرمود: وای بر تو. آیا از غیر خدا سؤال می کنی در این روز و حال آن که امید می رود در این روز برای بچّه های در شکم آن که فضل خدا شامل آنها شود و سعید شوند و از برای این روز اعمال چند است: اول: غسل دوّم: زیارت حسین ـ علیه السلام ـ که مقابل هزار حجّ و هزار عمره و هزار جهاد بلکه بالاتر است و احادیث در کثرت فضیلت زیارت آن حضرت در این روز متواتر است و اگر ی توفیق یابد که در این روز در تحت قُبّه مقدّسه آن حضرت باشد، ثوابش کمتر از ی که در عرفات باشد نیست، بلکه زیاده و مقدّم است. سوم: پس از عصر، پیش از آن که مشغول به خواندن دعاهای عرفه شود دو رکعت بجا آورد در زیر آسمان و اعتراف و اقرار کند نزد حق تعالی به گناهان خود تا فایز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزیده ش ... ادامه ...

say “thank you”

the simple “thank you” is one of the most powerful ways i know to engage people. i noticed in my consulting work how much this means to leadership teams, to ... ociates, and myself. i learned how at the end of a difficult project people leave with a smile because of a simple thank you. how the long, grueling days of building strategy melted away when each knows their efforts were appreciated (“thanks, luke, for your insights on the customer today.”). how the last interaction of the day be ... e their most recent thought and made them look forward to coming in the next day, knowing that their contributions are helping the team get the result. the most effective leaders i know work diligently to thank their people. the validation can come from the end of day departures and acknowledging extra effort on the fly, or even just thanking them for doing their routine work, giving input, or being positive throughout the day. these leaders know the value of their people, and by saying, “thank you,” they help feed the hunger people have for belonging, esteem, and self-actualization. take every opportunity to find a reason to say “thank you” as often as you can. thanking your people for their joint efforts is a straightforward and easy way to make a powerful, lasting impression in your organization. try taking time today to say, “thank you.” you will see how powerful it is at engaging people. ... ادامه ...

... ید سهام زائرسرا در مشهد مقدس

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(ع) فرم تقاضای ... ید سهام زائرسرا در مشهد مقدس (انجمن خیریه فاطمه ا ... هرا با همکاری شورای ... ی) عزیزان می توانند فرم را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 31/6/95 آن را به دفتر انجمن خیریه تحویل یا به آدرس [email protected] ارسال نمایند. فایل فرم درکانال نسیم بافران https://telegram.me/nasimebafran (لطفاً اطلاع رسانی شود) اجرکم عندا... ... ادامه ...

bloody mess

the whole situation leading to this shambles in syria started with the amazing yet foolish celebrations that was called the arab spring. both the ... and the guardian believed that the downfall of despotic leaders mubarak and gaddafi would bode well for the region which history already tells us was completely misguided. we then decide with the us that ... ad is the bad guy so we arm the rebels who turn out to be isis who bury women and children alive and send their jihadis to bomb and kill wherever possible. we have no bloody clue what we are doing in the middle east but by interfering we have migrated the problems to western europe. what a bloody mess ... ادامه ...

دق الباب یا کوبیدن در 7 مسجد در ماه صفر سند شرعی دارد؟

دق الباب می کنند تا آمدن ماه شادمانی ها را تبریک بگویند دق الباب می کنند تا آمدن ماه شادمانی ها را تبریک بگویند دق الباب می کنند تا آمدن ماه شادمانی ها را تبریک بگویند»؛ برخی افراد در شب پایان ماه صفر و آغاز ماه ربیع الاول به درب هفت مسجد می روند تا به قولی « دق الباب » کنند، رسمی که گفته می شود ... افه ای بیش نیست.گفته می شود در شب اول ماه ربیع الاول چند ساعتی قبل از ... صبح باید درِ هفت مسجد را کوبید و با این کار پایان دوماه عزاداری و آغاز ماه شادمانی حضرت زهرا (س) را اعلام کرد و این گونه از دستان حضرت زهرا (س) صله دریافت کرد و حاجت طلبید. در سال های ابت ... این مراسم، به کوبیدن در مسجد و سپس اقامه ... صبح در آ ... ین مسجد اکتفا می شد. اما با گذشت زمان برخی کارهای دیگر به آن اضافه شد، تضرع، ناله، گریه بر در مسجد، پخش نذورات، شیرینی، شکلات و پس از آن در آ ... ین مسجد خواندن دعای توسل و حتی روشن ... شمع بر در مسجد و آب و جارو ... مقابل آن و البته برخی نیز برای بی بهره نماندن از خواب شب، این رسم را تا آن جا جلو بردند که از ... مغرب و اول شب، این رسم را آغاز می ... د. ادامه مطلب ... ادامه ...

... جعفر طیار برای ازدواج

با فضیلت ترین وقت خواندن ... جعفر (طیار) روز ... هنگام بالا آمدن آفتاب است با فضیلت ترین وقت خواندن ... جعفر (طیار) روز ... هنگام بالا آمدن آفتاب است در روزگاری که خیلی ها برای حل مشکلاتشان دست به کارهای ... افی و بعضا غیر شرعی روی می آورند مرحوم آیة الله بهجت را ... اری کارآمد ارائه می دهند که نیاز به اعتقاد و مداومت دارد. از آیة الله بهجت پرسیده شد؛برای برآورده شدن حوائج کدامیک از ... هایی که برای حاجت ذکر کرده اند خوب است؟ ... روز پنجشنبه (در روز پنج شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت ... بخواند (دو ... دو رکعتی )در رکعت اول بعد از حمد یازده مرتبه سوره قل هواللّه احد و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و یک مرتبه سوره قل هواللّه احد را و پس از سلام ... دو رکعت دوم را شروع کند.در رکعت اول بعد از حمد سی و یک مرتبه قل هو الله احد را بخواند و در در رکعت دوم چهل و یک مرتبه قل و هواللّه را بخواند.و پس از سلام ... پنجاه و یک مرتبه قل هو الله احد و پنجاه و یک مرتبه صلوات بر حضرت رسول. بعد به سجده رفته، صد مرتبه یا اللّه بگوید و حاجتش را از خدا بخواهد که ان شاءاللّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهار رکعت ... تسبیح حضرت زهرا(سلام ا ... ادامه ...

بررسی تاثیر سبک ی مدیران ارشد بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

abstract government policies of iran have encouraged public universities to be autonomous and financially capable in supporting their own operations. these changes have an impact on the administrative of all public universities. there are few leadership studies in iran which examined transformational leadership behaviors. therefore, the objective of this study is to investigate transformational leadership correlation with student student in an iranian context that focus on public leaders in iranian universities.on the basis of the full-range theory of quality mana ent, several hypothesis designed the population in this research was identified as senior leaders of tehran university , resulting in 43 individual surveys and students for analysis. research methodology used in this study is combine quantitative and qualitative approach. data were collected in two stages, by means of the malcom baldrige and efqm leadership questionnaires and student average marks. qualitative research methodology by using instructed-interviews also was conducted in this research to obtain in-depth data and major information for clearly understanding and describe leadership styles from many level of administration. the findings supported the main hypothesis: there is a positive and statistically significant relationship between the transformational leadership style with student success. the findings have important implications for leadership practice and future research. key words: leadership style, student success, quality mana ent ... ادامه ...

experience, perception and understanding of iranian family

the structure of the iranian family is one of the oldest structure in iran and includes the most extended members of the family. it is a system of norms and values, formed by a sense of obligations, privileges and trust. the family brings an emotional, financial and social security. this form of system has been implemented and reinforced by the support of the religious laws, defining marriage, divorce, inheritance, and guardianship, in order to protect the integrity of the family. to reach this goal, the law emphasises the role of the father in the family. in a similar way, economic, political and other form of iranian institutions have been influenced by the family values. nowadays, the economic situation of iran is not in favour of young couples and families. the opinions of iranian students about the political system are contrasted, and a hope for a better political mana ... ent can be felt. young iranians, with religious or secular values, especially influenced by globali ... ion, cannot reconcile with traditional norms. they have an awareness of being dependent of the family, but often wish more independence. but, from my personal experience, couples who have been away few years from their hometown and family tend to try to come back. young couples living close to their family, even if they enjoy independence and a deeper westerni ... ion, visit very often their family and still consider family as the core of their life. sources among the iranians, sophia a. koutlaki chapin metz helen (1987), iran: a country study. washington: gpo for the library of congress ... ادامه ...

let’s organize ourselves for the arrival

let’s organize ourselves for the arrival salam alikum our master, imam mahdi(aj) is coming one of these days inshaallah we should prepare and organize ourselves and others for the arrival inshaallah we all should be leaders and commandors for groups of people our master looks for 313 leaders for his armies he needs 313 abbas abelfazl we are supposed to follow that aim as soon as possible by getting special trainings, inshaallah ainaansarolmahdi-e.blog.ir telegram.me/aheadtothearrivalofimam [email protected] ... ادامه ...

ماه مبارک رمضان

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه، روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم را نیز همانند شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را بر من ببخش اى معبود جهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق کتابخانه عمومی الغدیر ... ادامه ...

از دید ... مهمترین وظایف زن کدامند؟

مهمترین وظیفه زن، شوهردارى و تربیت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است مهمترین وظیفه زن، شوهردارى و تربیت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است مهمترین وظیفه زن، شوهردارى و تربیت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است و هیچ کارى نباید این مسئله مهم را تحت الشعاع قرار دهد و انجام چنین مسئولیت بزرگى نیازمند به ... ب اطلاعات لازم مى باشد چه اینکه بدون شناخت نسبت به مسائل تربیتى، اخلاقى و ... ب مهارتهاى ارتباطى براى ایجاد روابط گرم و صمیمى با شوهر امکان پذیر نیست لذا هر کدام از زوجین با توجه با پیچیده شدن مسائل زندگى باید اطلاعات لازم را در این زمینه از طریق مطالعه کتاب هاى مفید، مجلات و دیدن ... هاى تربیتى به دست آورند و اگر ... ن درس می خوانند باید رشته ی تحصیلی شان مرتبط با و ظایفشان باشد، و الا در امر تربیت فرزند و داشتن یک زندگى سالم و بانشاط با مشکلات جدى مواجه خواهند شد. ادامه مطلب ... ادامه ...

best day

hello.how,s going? good or bad..no problem because i want to talk about my a nice day. today i get up 6 o,clock and eat break fast with my family and next i want to go to mean rena shrine.mean reads shrine is one of the important religious shrines.and in this place is very famous hemens and if you want to go in this shrine you can go to iran country and next go to masthead city. i hope you enjoy this travel . best wishes ... ادامه ...

هدیه

بسم الله الرحمن الرحیم شنیدید میگن محبت، محبت میاره؟ هر ی یه روشی برای ابراز محبتش داره. بعضی هم از اون دسته افرادی هستن که شاید دیگران رو خیلی دوست داشته باشن اما اصلا اهل ابراز نیستن. یکی از راه های ابراز محبت به انی که دوستشون داریم هدیه دادن هست. خیلی خوبه که با دلیل و بی دلیل هدیه بدیم. اینطور میتونیم در دلها محبت بکاریم. این هدیه دادن برای اهل خانه خیلی اهمیت بیشتری داره. اگه از کودکی در قلب فرزندانمون محبت بکاریم و اون ها رو از این نظر تأمین کنیم، میتونیم برای آینده اون با اطمینان برنامه ریزی کنیم و خیالمون راحت باشه. (البته که خیلی مسائل هم دست ما نیست و باید به خدا بسپریم، اما ما هم وظیفه داریم که هر آنچه که در توانمون هست رو انجام بدیم.) اگه به بهانه تشویق یا هر بهانه ای به بچه هامون هدیه بدیم، اون ها رو از نظر عاطفی بیمه کردیم. لازم نیست هدیه هامون حتما هدیه های آن چنانی و گرونی باشه، مهم اینه که اون محبت و دوست داشتن از اون هدیه مشخص بشه. اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می فرمایند: به یکدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یکدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه کینه ها را می برد1. ان شا ... ادامه ...

?what is the hijab

hijab literally means to prevent, as cast between two separate things, cover and cover. today, the term is meant to cover legal texts veils in public and religious language used by women. hijab, rather than have individual aspects, social behavior, the wise man must, in addition and when dealing with others, in terms of coverage, requirements and limitations, accepts that the cultures, religions and societies are different. in religious belief, principle, requirements and constraints and norms determines the presence of religion in society. and the veil tent ... ادامه ...

وصیت حضرت فاطمه زهرا (س) به علی (ع)

وصیت حضرت فاطمه زهرا (س) به علی (ع)در ایام بیماری، حضرت زهرا (س) روزی علی (علیه السلام) را فراخواند و آن حضرت را وصی خویش قرار داد و به آن حضرت وصیت نمود که پس از وفاتش، فاطمه (علیها السلام) را شبانه غسل دهد و شبانه کفن نماید و شبانه دفن کند و احدی از انی که در حق او ستم روا داشته اند، در مراسم تدفین و خواندن بر جنازه او حاضر نباشند. ... ادامه ...

عالم همه قطره و دریاست حسین

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین السلام علیکم یااباصالح المهدى (عج)السلام علیک یاامین الله فى ارض وحجته على عباده(یاصاحب ا مان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسین تسلیت عرض مینمایم) ... ادامه ...

اعمال عید غدیر

در باب عید غدیرآمده است:روز عید غدیر عید الله الاکبر و عید آل محمّد(ص) است و در روایتی از ... صادق(ع) آمده است که از آنجناب پرسیده شد آیا مسلمانان را غیر از ... و فطر و قربان عیدی هست؟ فرمودند:آری. عیدی هست که حرمتش از همۀ اعیاد بیشتر است. راوی گفت: کدام عید است؟ حضرت فرمودند: روزی است که ... (ص) ... المومنین علی(ع) را به جانشینی خود نصب فرمود و اعلام کرد: هر که من مولا و آقای اویم، پس علی مولا و آقا و پیشوای اوست و آن روز هیجدهم ذی الحجه است. راوی گفت: در آن روز چه کار باید انجام داد: فرمود: باید روزه بدارید و عبادت کنید و محمد و آل محمد(ص) را یاد کنید و بر ایشان صلوات فرستید. رسول خدا(ص)، علی(ع) را وصیّت کرد که این روز را عید گرداند و هر ... ی به جانشین خویش وصیّت می کرد این روز را عید گرداند. و در حدیثی از ... رضا(ع) خطاب به ابن ... نصر بزنطی آ مده است که فرمود: ای پسر ... نصر! هر کجا که باشی بکوش روز عید غدیر نزد قبر مطهّر حضرت ... المومنین حاضر شوی. به درستی که خداوند می آمرزد در این روز از هر مرد و زن مومن گناه شصت سال ایشان را؛ و از آتش دوزخ آزاد می کند دو برابر آنچه که در شبهای قدر و فطر و ماه رمضان آزاد کرده است و پرداخت ... ادامه ...

الهی دستم ب ... ر

الهی دستم ب ... ر الهی! اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو ... ی ندارم.الهی! تو دوستان را به دشمنانت می نمایی،درویشان را غم و اندوه دهی، بیمار کنی و خود بیمارستان کنی، درمانده کنی و خود درمان کنی، از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، مجلسش روضه رضوان کنی،الهی! از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم ... ر که جز تو پناهم نیست.الهی! دستم ... ر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.الهی! خود را از همه به تو وابستم، اگر بداری تو را پرستم و اگر نداری خود پرستم نومید مساز ب ... ر دستم.الهی! ای دورنظر و ای نیکو حضر و ای نیکوکار نیک منظر، ای دلیل هر برگشته، و ای راهنمای هر سرگشته، ای چاره ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده. دست ما ... ر ای بخشنده بخشاینده.الهی! کار آن دارد که با تو کاری دارد. یار آن که دارد چون تو یاری دارد. او که در هر دو جهان تو را دارد هرگز کی تو را بگذارد.الهی! در سر گریستنی دارم دراز. ندانم از حسرت گریم یا از ناز.الهی! یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو میان سر وجان.الهی! یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی ... ادامه ...

توبه حقیقی

توبه حقیقی یعنی انصراف جدی و بازگشت واقعی از گناه به سوی صلاح و ارشاد؛ و بدیهی است که اگر انصراف، جدی و واقعی باشد و معلول مشاهده کیفر نقد و حاضر نباشد، البته خداوند متعال به رحمت واسعه خود آن را می پذیرد. توبه در دو موقف و دو موطن پذیرفته نمی شود: یکی در همین دنیا آنگاه که کیفر رسیده باشد، و در حقیقت ح ی که انسان در این وقت به خود می گیرد صورت توبه دارد ولی حقیقت توبه ندارد. منبع:www.beytoote.com ... ادامه ...

دلیل بزرگداشت اربعین چیست؟

اربعین -دلیل بزرگداشت اربعین چیست ؟ مجموعه: متفرقه دینی دلیل بزرگداشت اربعین حسینی چیست ؟ اربعین -اعتبار اربعین حسین (ع ) از قدیم الایام میان شیعیان و در تقویم تاریخی وفاداران به حسین (ع ) شناخته شده بوده است . کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی که حاصل گزینش دقیق و انتخاب معقول شیخ طوسی از روایات فراوان در باره تقویم مورد نظر شیعه در باره ایام سوگ و شادی و دعا و روزه وعبادت است ، ذیل ماه «صفر» می نویسد: نخستین روز این ماه(ماه صفر) (از سال 121)،روز کشته شدن زید بن علی بن الحسین است . روز سوم این ماه(صفر) از سال 64روزی است که مسلم بن عقبه کعبه را آتش زد و به دیوارهای آن سنگ پرتاب نمود در حالی که به نمایندگی از یزید با عبدالله بن زبیر در نبرد بود. روز 20 صفر ـ یعنی اربعین ـ زمانی است که حرم حسین (ع ) یعنی کاروان اسرا، از شام به مدینه مراجعت د. و روزی است که جابر بن عبدالله بن حرام انصاری ، صح رسول خدا (ص )، از مدینه به کربلا رسید تا به زیارت قبر حسین (ع ) بشتابد و او نخستین ی است از مردمان که قبر آن حضرت را زیارت کرد. در روز اربعین زیارت حسین (ع ) مستحب است واین زیارت ، همانا خواندن زیارت اربعین است که از عسکری (ع ) روایت ش ... ادامه ...

اموات و وحشت

صادق ـ علیه السّلام ـ هر شب برای فرزندش و در هر روز برای پدر و مادر خود دو رکعت می گزارد، در رکعت اول سوره ی قدر و در رکعت دوم سوره ی کوثر می خواندند.[1] وحشت مستحب است در شب اول قبر دو رکعت وحشت برای میّت بخوانند، در دو رکعت اول سوره ی حمد و آیه الکرسی، و رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره ی قدر بخواند، و بعد از سلام بگوید: «اللهم صل علی محمد وآل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان » و به جای این کلمه اسم میّت را بگوید. برادر وخواهر! وحشت هدیه ای است از شما به ی که از دنیا رفته است، این را برای آشنایان بخوانید تا دیگرا ن هم برای شما بخوانند.[2] شب اول قبر (وحشت) و سید بن طاوس از حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ روایت کرده که فرمود: نمی گذرد بر میّت ساعتی سخت تر از شب اول قبر، پس رحم نمایید مردگان خود را به صدقه، و اگر نیافتی چیزی که صدقه بدهی، پس یکی از شما دو رکعت بخواند و در رکعت اول حمد یک مرتبه و سوره ی توحید دو مرتبه، و در رکعت دوم حمد یک مرتبه و سوره ی تکاثر ده مرتبه، و سلام دهد و بگوید: « اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر ذلک المیت فلان بن فلان ». پس حق تعالی می فرستد همان ساعت هزار ملک به سو ... ادامه ...

کانال آهنگ پیشواز ربنا ایرانسل

کانال آهنگ پیشواز ربنا ایرانسل کانال آهنگ پیشواز ربنا ایرانسل کانال آهنگ پیشواز ربنا ایرانسل کانال آهنگ پیشواز ربنا ایرانسل کانال آهنگ پیشواز ربنا ایرانسل ادامه مطلب ... ادامه ...

what is patanjalis ashtanga yoga?

the sanskrit word 'yoga' has two meaning, because it is derived from two roots - one is 'yujir yoge' and other is 'yuj samadhou'. the root 'yujir yoge' means to join or to unite. religious leaders accept hong g companies registry this meaning because their philosophy is based on dualism. they always try to project an external god and become gog's representitives. by this they rule over their followers. however the other root 'yuj samadhou' means to concentrate. patanjali tried to preach that yoga where mind is concentrated in order to realise the true self(svarup). mind is concentrated when thoughts arising in mind is controlled through yogic practice. total concentration(samadhi) is that state where mind is free from all worldly thoughts and a seer rests in his true self. patanjali's yoga is called 'ashtanga yoga' for it is divided into eight parts or limbs. these are - yama(abstention), niyama(discipline), asana(posture), pranayama(breath control), pratyahar(withdrawal), dharana(to hold), dhyana(meditation) and samadhi(concentration)(ii.29). yama and niyama are the external limbs which are to be observed in school of el and tourism mana ent social life, while others are the internal limbs which are to be practiced in order to concentrate mind. yama(abstention) there are five kinds of yama; these are - ahimsa(nonviolence), ya(truth), asteya(not to steal), brahmancharya(to think about brahman) and aparigraha(not to accept)(ii.30). ahimsa - a yogi should give up violence and cruelty against men and animals. when one gives up violence completely in thought as well as in action and remains firm in nonviolence, animosity disappears(ii.35). then one realises the unity of all. ya - while leading social life, one should be truthful. he who follows truthfulness none of his acti ... ادامه ...

iranian national identity

nowadays, in the month of muharram, and the happening of mourning ceremonies for imam hossein, we can see that religion on one hand and the rituals and traditions on another hand can be considered as two dimensions of the iranian national identity. what is the place of rituals and religion on the iranian national identity? can we consider that the rituals are from religion and are more important to build the iranian national identity than the religion itself? firstly, many traditions and rituals followed by iranians have for origin religions. as an example of islamic ritual: the muharram ceremonies and the fast of ramadan. it has be to noted here that the mourning ceremonies for imam hossein are also practised by some other religious minorities, such as christian iranians. also, one's shouldn't forget celebrations originating from zoroastrianism such as shab-eh yalda and now rouz. however, if zoroastrianism as a part of the ancient history of iran and its legacy as the now rouz rituals can be considered as a component of the iranian identity, zoroastrianism as a religion is usually not considered as part of the iranian identity anymore. nowadays, many iranians attend those ceremonies as a cultural heritage and a tradition. a friend living in france, recently wrote to me: "i really miss ashura in iran, i have been watching ashura mourning on youtube couple of weeks ago. i am not religious but it brings up a lot of memory from back home. and i actually like it as a cultural heritage." secondly, the islam propagated by the islamic revolution is a political islam, which has not been approved by all the clergy, and which has been rejected during decades by the ulema. moreover, political islam is more and more contested among the young iranians who were born after the revolut ... ادامه ...

حدیث سرزمین نجات

قال رسول الله صلى الله علیه و آله: یقبر ابنى بأرض یقال لها کربلا هى البقعة ى کانت فیها قبة ال نجا الله ى علیها المؤمنین الذین امنوا مع نوح فى الطوفان. خدا (ص) فرمود: پسرم حسین در سرزمینى به خاک س مى‏شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازى که همواره گنبد بوده است، چنانکه خدا یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد. ... ادامه ...

یاحسین(ع) مظلوم...

... ... (ص) فرمود: کربلا پاک ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ ترین بقعه ها است و الحق که کربلا از بساط هاى بهشت است. شخصیت، قیام و نهضت ... حسین (ع) همیشه در کلام معصومین (ع) وجود داشته است و عجب آنکه حتی معصومین پیش از ... حسین (ع) نیز اشاراتی به این واقعه و سرزمینی که در آن مصائب عاشورا رخ داد، داشته اند. در این نوشتار 40 حدیث در باره ... حسین (ع) که در سایت آیت الله محمدتقی بهجت آمده، منتشر می شود. 1- حریم پاک عن النبى (ص) قال: ... و هى اطهر بقاع الارض واعظمها حرمة و إنها لمن بطحاء الجنة. (1) ... ... (ص) در ضمن حدیث بلندى مى فرماید: کربلا پاک ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ ترین بقعه‏ ها است والحق که کربلا از بساط هاى بهشت است. 2- سرزمین نجات قال رسول الله صلى الله علیه و آله: یقبر ابنى بأرض یقال لها کربلا هى البقعة ... ى کانت فیها قبة ال ... نجا الله ... ى علیها المؤمنین الذین امنوا مع نوح فى الطوفان. (2) ... خدا (ص) فرمود: پسرم حسین در سرزمینى به خاک س ... مى‏شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازى که همواره گنبد ... بوده است، چنانکه خدا یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد. 3- مسلخ عشق‏ قال على علیه السلام ... ادامه ...

لبیک یاحسین(ع)...

بسم الله الرحمن الرحیم دم می زنم به هوایت تا آ ین نفسم بی تاب وصل تو هستم تا کربلا برسم دل می برد ز همه عالم، موج پرچم تو دریای عشق تو راه افتاد از محرم تو با هر عمود، با هر قدم در ام شوق حرم با هر عمود، با هر قدم در ام شوق حرم دلتنگی دل عشاقت از فراق تو بود گر پا نهاده ام اینجا از اشتیاق تو بود روی زمین شده م تنها به خاطر تو هفت آسمان نشود گرد پای زائر تو دلتنگی من را ببین از اربعین تا اربعین به عشق تو بزند طنین هر تپشم پیاده آمده ام، فزون شود عطشم وش ما همه در غمت خلاصه شده همین زیارت تو، خودش حماسه شده فریاد زنم: لبیک یا حسین، لبیک یا حسین (4) یا حسین کو آنکه در طلب دیدار تو خسته شده با نام نامی تو هر مرزی ش ته شده شکر خدا در این ره ام من پای تو سر می دهم منم ف تو، همین بود هدفم به راه کرب و بلا، همیشه جان به کفم جهان نظاره کند که ما که ایم وفا به رغم همه، میان معرکه ایم فریاد زنم: لبیک یا حسین، لبیک یا حسین (4) یا حسین هماهنگ ... ادامه ...

آثار صلوات

صلوات، موجب کمال دعا و استجابت آن می شود یکی از سنت های اصیل و ارزشمند الله، صلوات بر ... وآل او(صلی الله علیه و اله)است . صلوات بهترین ذکر برای برآوردن حاجات ، درمان امراض و رفع گرفتاری ها ست . مسلمانان هر روز، حداقل 9 مرتبه در ... های یومیه آن را بر زبان جاری می کنند. بیایید با ذکر صلوات ، خود را بیمه نماییم و ذکر صلوات را نصب العین خود قرار دهیم تا دعاهایمان مستجاب شود . حضرت علی (علیه السلام) فرمود : دعایی مستجاب است که در اول و آ ... آن، بر محمد و آل او (صلی الله علیه و اله) صلوات فرستاده شود . پند های صلواتی صلوات، بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است . صلوات، تحفه ای از بهشت است . صلوات، روح را جلا می دهد . صلوات، عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند . ادامه مطلب ... ادامه ...

چسبیده

دعاى روز اوّل ماه مبارک رمضان اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِیامى فیهِ صِیامَ الصّآئِمینَ، وَقِیامى فیهِ قیامَ خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم را نیز همانند الْقآئِمینَ، وَنَبِّهْنى فیهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلینَ، وَهَبْ لى جُرْمى فیهِ یا اِلـهَ شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را بر من ببخش اى معبود الْعالَمینَ، وَاعْفُ عَنّى یا عافِیاً عَنِ الْمُجْرِمینَ جهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران * این پست هر چند روز یک بار تغییر می کند و تاریخچه ی تغییرات آن هم در آرشیو، غیرقابل دسترسی است! * آ ین تغییر: شنبه، ششم داد ۹۶ ... ادامه ...

چه سالی دو ماه رمضان خواهیم داشت؟!

تاریخ هایی زیر شروع ماه مبارک رمضان در ده سال آینده می باشد. در این ده سال اتفاقات جالبی رخ خواهد داد.١) ده سال طول می کشد تا ماه مبارک رمضان به صورت کامل در زمستان باشد.٢) سال ١۴٠٢ دو ماه رمضان خواهیم داشت یعنی مثل همین امسال که دو بار روز زن در تقویم سال ٩۵ وجود دارد.٣) در سال ١۴٠١ فردای سیزده بدر باید روزه گرفت.1395/03/181396/03/061397/02/251398/02/151399/02/041400/01/241401/01/141402/01/031402/12/221403/12/101404/11/30 ... ادامه ...

طرح ختم سوره مبارکه کوثر بمناسبت ایام فاطمیه

طرح ختم سوره مبارک کوثر بمناسبت ایام ماتم و اندوه فاطمیه هدیه محضر شریف بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به نیت تعجیل در فرج فرزند دلبندشان مهدی صاحب زمان عج اللهو سلامتی و خشنودی حضرت و تسلی قلب مقدس و اندوهناک مولا در این ایامو مراقبت از اعمالمان ان شاالله توام با تهذیب نفس به نیابت از و لطفا جهت مشارکت در طرح نورانی و با برکت، تعداد را ذکر بفرمایید جزاکم الله خیرابســـم الله... اسامی شرکت کنندگان و همراهان بزرگوار در ادامه مطلب ادامه مطلب ... ادامه ...

بیماری حضرت زهرا (س) و عیادت از او

حضرت زهرا (س) سرانجام بر اثر شدت ضربات و لطماتی که به او بر اثر هجوم به خانه اش و وقایع پس از آن وارد گشته بود، بیمار گشت و در بستر بیماری افتاد. فاطمه زهرا (س) گاه به زحمت از بستر برمی خاست و کارهای خانه را انجام می داد و گاه به سختی و با همراهی اطفال کوچکش، خود را کنار تربت (صلی الله علیه و آله و سلم) می رساند و یا کنار مزار حمزه عموی (صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر ی احد حاضر می گشت و غم و اندوه خود را بازگو می نمود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پاداش زیارت ... حسین(ع) از راه دور

زیارت ... حسین(ع) پاداش زیارت ... حسین(علیه السلام) از راه دور:همان گونه که از زیارات گذشته به دست آمد زیارت ... حسین(علیه السلام) از راه دور نیز فضیلت بسیار دارد (چنان که زیارت هر معصوم دیگرى نیز این گونه است) و روایات بسیارى در این رابطه وارد شده که ما در این جا به ذکر چند روایت اکتفا مى کنیم:1ـ آنچه به عنوان روایت علقمه گذشت شاهد خوبى است، زیرا در صدر این روایت وقتى ... باقر(علیه السلام)پاداش زیارت عاشورا در حرم آن حضرت را با آن عظمت بیان مى کند. علقمه مى پرسد: فدایت شوم براى ... ى که در ... اى دور از کربلا باشد و در چنین روزى (روز عاشورا) رفتن به سوى قبر آن حضرت برایش ممکن نباشد و بخواهد در این روز از دور زی ... کند چه ثوابى دارد؟ حضرت در جواب، پس از بیان آدابى که خواهد آمد، فرمود: من ضمانت الهى مى کنم ... ى که ... حسین(علیه السلام) را در این روز (با رعایت آدابى که خواهد آمد) زیارت کند تمام آن ثواب ها برایش نوشته شود.(1) ادامه مطلب ... ادامه ...

ایه الکرسی

فواید شگفت انگیز آیت الکرسی مجموعه: داروخانه معنوی آیه الکرسی آیتی از گنج عرش است عبدالله بن عوف گفته است: شبی خواب دیدم که قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی د. آنگاه مرا به بهشت بردند و کاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این کاخ را بشمار؛ من هم شمردم ۵۰ درب داشت بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم ۱۷۵ خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم که از خواب پ و خدا را شکر گفتم.صبح که شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف .او گفت: معلوم است که تو آیه الکرسی زیاد می خوانی. گفتم: بله؛ همین طور است. ولی تو از کجا فهمیدی. گفت برای اینکه این آیه ۵۰ کلمه و ۱۷۵ حرف دارد. من از زیرکی حافظه او تعجب . آنگاه به من گفت: هر که آیه الکرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود.۱- آیه الکرسی نوری از آسمان است. ۲- آیه الکرسی آیتی از گنج عرش است. ۳- آیه الکرسی باعث ایمنی در سفر است. ۴- آیه الکرسی اعلاترین نقطه قرآن است. ۵- ذکر رسول مکرم در بستر؛ خواندن آیه الکرسی بود. ۶- با خواندن آیه الکرسی انسان دچار هیچ گونه آفتی نخواهد داشت. ۷- برای رفع فقر آیه الکرسی مؤثر ا ... ادامه ...

طرح ختم سوره مبارکه کوثر بمناسبت ایام فاطمیه

طرح ختم سوره مبارک کوثر بمناسبت ایام ماتم و اندوه فاطمیه هدیه محضر شریف بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به نیت تعجیل در فرج فرزند دلبندشان مهدی صاحب زمان عج اللهو سلامتی و خشنودی حضرت و تسلی قلب مقدس و اندوهناک مولا در این ایامو مراقبت از اعمالمان ان شاالله توام با تهذیب نفس به نیابت از و لطفا جهت مشارکت در طرح نورانی و با برکت، تعداد را ذکر بفرمایید جزاکم الله خیرابســـم الله... اسامی شرکت کنندگان و همراهان بزرگوار در ادامه مطلب ادامه مطلب ... ادامه ...

mahdavi vigil - 2016 - english subtitle

one of the nights in which repentance, invocation and prayer have been highly recommended is the night of nime sha'aban, where vigil during this night is highly recommended.you can refer to mafatih al jinan for the religious deeds to be performed on this night.link watch video ... ادامه ...

اعمال شب و روز محرم

دانکه این ماه ، ماه حُزن اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان است و از حضرت ... رضاعلیه السلام روایت استکه چون ماه محرّم داخل مى شد پدرم را ... ى خندان نمى دید و اندوه و حُزن پیوسته بر او غالب مى شد تا روز دهم چون روز عاشورا مى شد آن روز، روز مصیبت و حزن و گریه او بود و مى فرمود امروز روزى است که حسین علیه السلام شهید شده است . شب اوّل سیّد در اقبال براى این شب چند ... ذکر فرموده : اوّل : صد رکعت در هر رکعت حمد و توحید بخواند . دوّم : دو رکعت در رکعت اوّل حمد و انعام و در دوّم حمد و یَّس . سوّم : دو رکعت در هر رکعت حمد و یازده قُل هُوَاللّهُ اَحَدٌ در روایت است از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله که هر که در این شب این دو رکعت ... را بجا آورد و صبحش را که اوّل سال است روزه بدارد مثل ... ى است که تمام سال را مُداومت به خیر کرده و در آن سال محفوظ باشد و اگر بمیرد به بهشت برود . ... ادامه ...

حضرت یحیی علیه السلام

زندگینامه حضرت یحییزکریا (ع) یکى از ان الهى است که عمر با برکت خویش را در راه دعوت به خداپرستى و خدمت در بیت‏ المقدس سپرى نمود. وى آرزومند بود خداوند به او پسرى مرحمت کند تا پس از او رس پدر را استمرار بخشد و قوم او به گمراهى نیفتند؛ زیرا نشانه‏ هاى گمراهى میان آنان هویدا بود، ولى پیرى و سالخوردگى حضرت و نازایى همسر سالخورده‏اش امید و آرزوى فرزند داشتن او را کاهش مى‏داد، امّا زکریا که به پروردگار خویش ایمان داشت، مى‏ دانست هیچ مانعى نمى تواند در برابر قدرت الهى عرض اندام کند. ادامه مطلب ... ادامه ...

کتاب قران وحج

کتاب قران وحج نویسنده:محسن قرائتی ناشر:فارسی کتاب تعدادصفحات:217 خلاصه ای ازموضوع کتاب:دراین کتاب به موضوع کلی نیاز به دین پرداخته است وسپس نیازهای انسان راذکرکرده است : همه انسانها3نوع نیازدارند:1-نیازشخصی 2-نیازاجتماعی 3-نیازعالی برای ... کلیک کنید ... ادامه ...

برای چه اهل تسنن دست بسته ... می خوانند!

درباره دست روى دست گذاشتن در ... میان علماء (اهل سنت) اختلاف است ... اهل تسننپیش از پاسخ لازم است یاداور شوم که اختلاف بین مسلمانان در مسائل عملی و برخی جزئیات اعمال عبادی و اعتقادی ، موجب ... وج هیچ یک از فرق مسلمان از دایره ... نمی شود . علمای ... اعم از شیعه و سنی در طول تاریخ به این مهم اذعان داشته و همواره بر اساس آن زند ... همراه با صلح و محبت و برادری با برادران مسلمان خود داشته اند . پس توجه شود که بحث از چرایی برخی اختلاف نظرها و عمل ها به معنی جدابودن و متحد نبودن مسلمانان نیست . همه مسلمانان در عین داشتن اختلافات ، در ریشه ها و اصول دینی مشترکات بسیار زیاد و فراوان دارند .نکته دیگر درباره ریشه برخی اختلافات در زمینه احکام ومناسک دینی به نوع نگاه مسلمانان به منابع برداشت از سنت رسول خدا (ص) و وظایف شرعی پس از ... گرامی ... بر می گردد . در این میان به شیعه ... یه بنا به سفارشهای مؤکد رسول خدا (ص) همواره برای فهم اصول و فروع دین، نگاهش به عترت پاک رسول خدا بوده و سعی می کرده سنت و سیره ... را از دریچه نگاه علی (ع) و اهل بیت ... ببیند . شیعیان ،در طول تاریخ ، از زمان ... علی"ع" تاکنون، همواره بر روش و سیره و تعالیم اه ... ادامه ...

تبریک تولد

نمی دونم چطور شد که من خیلی به رضا (ع) نزدیک شدم ...این جور اقبال ها تا خود وجود مقدسشون نخواد امکان پذیر نیست ...اما قلب من عضو کوچکیه که برای ایشون و خاندان ایشون می تپه ... گاهی یه عیدیایی از ایشون می گیرم که توصیف شدنی نیست ...روی لبم هزار رضا (ع) هست و یکی نیست ...رضا(ع) که یکی هست ولی در قلب هزاران ....................................................میلاد فرزند رضا (ع) رو به ایشون . زمانمون وهمه پیروان ولایت و ت تبریک می گم ...شیرینی عید صدهزاران بادا ...میلاد ت مبارک بادا ... ادامه ...

... توبه و فضیلت آن

توبه در لغت به معناى دست کشیدن از گناه می باشد توبه در لغت به معناى »دست کشیدن از گناه، بازگشتن بر طریق حق، پشیمان شدن از گناه است. توبه را مى توان از الطاف و محبّت‏هاى الهى دانست، پس از گناه، جاده و راهى براى بازگشت ایجاد مى‏شود، تا بنده خطاکار به محض آگاهى از بدى گناه، از آن راه باز گردد. توبه نعمت بزرگى است که بر بشر ارزانى شده است. معناى واقعى توبه چیست؟ چگونه مى توانیم خود را از گناهان پاک کنیم و موفق به توبه شویم؟توبه در لغت به معناى »دست کشیدن از گناه، بازگشتن بر طریق حق، پشیمان شدن از گناه« است. توبه را مى توان از الطاف و محبّت‏هاى الهى دانست، پس از گناه، جاده و راهى براى بازگشت ایجاد مى‏ شود، تا بنده خطاکار به محض آگاهى از بدى گناه، از آن راه باز گردد. توبه نعمت بزرگى است که بر بشر ارزانى شده است. حقیقت توبه ندامت و پشیمانى از گناه است که لازمه آن تصمیم بر ترک در آینده است. اگر کارى بوده که قابل جبران است، در صدد جبران بر آید. گفتن استغفار بیانگر همین معنا است، به این ترتیب ارکان توبه را مى توان در پنج چیز خلاصه کرد. ترک گناه، ندامت و پشیمانى، تصمیم بر ترک در آینده، جبران گذشته و استغف ... ادامه ...

آد ... برای زنده ... روح و نورانیت دل

آدابى که روح را زنده مى کنند 1. سخن گفتن با علما2. دیدار با رفقا (28) آدابى که دل را روشن مى کند 1. بسیار قل هو اللّه خواندن2. کم خوردن3. هم نشینى با علما4. ... شب5. رفتن به مساجد براى ... (29) آدابى که موجب نور دل مى شوند 1. خوردن سرکه ، به و انار2. شستن سر با سدر3. خضاب ... 4. مسواک زدن5. گفتن لا اله الا اللّه6. خواندن سوره ناس7. تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام8. مکرر گفتن این ذکر:توکلت على الحى الذى لایموت و الحمداللّه الذى لم یتخذ صاحبة و لا ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا. ... ادامه ...

نگاه گردشگری مذهبی به مراسم سنتی عزاداری شوشتر

نگاه گردشگری مذهبی به مراسم سنتی عزاداری شوشتری ها از دیدگاه یک خبرنگارگزارشی از آیین عاشورا در شهر قدیمی شوشتر، استان خوزستان شوشتر نگو، بمبئی رنگارنگی اقوام ایرانی در همه شئون زندگی ایشان هویداست، به ویژه در آیین‏های سور و شادمانی و در نقطه مقابل آیین‏های سوگ و سوگواری. حال اگر به منطقه‏ای از ایران برویم که محل برخورد چند فرهنگ متفاوت باشد، طبیعتاً شگفتی خواهیم دید. ده فرهنگ‏هایی که نه مزاحم یکدیگر بلکه گاه مکمل هم به نظر می‏رسند. استان خوزستان پس از پایتخت به دلیل موقعیت صنعتی و اقتصادی و طبیعی‏اش، متنوع‏ترین جمعیت قومی ایران را در خود جای داده که شاید بتوان گفت این استان به تنهایی یک ایران کوچک است. شهرستان شوشتر به مرکزیت شهر قدیمی شوشتر واقع در 90 کیلومتری شمال اهواز یکی از نقاط ویژه از نظر رنگارنگی اقوام ایرانی است. از یک سو، نان بومی و عموماً پارسی زبان این شهر، هویت اصلی زادگاه‏شان را شکل می‏دهند و از سوی دیگر اقوام بختیاری، عرب و لر و همچنین مهاجرینی از آبادان و مشهر که به سبب جنگ هشت ساله ایران و عراق سر از این جا در آورده‏اند، کامل کننده فرهنگ و هنر شهر شوشترند. از آن ج ... ادامه ...

اباعبدالله الحسین ع -53

اباعبدالله الحسین (ع)- 53 اِمامُُ دَعی اِلیَ اللهِ فَاَجابوهُ اِلَیهِ , وَاِمامُُ دَعی اِلیَ الضّلالَهِ فَاجابوهُ اِلَیها, هُولاءفِی الجِنَّهِ وهُولاءِفِی النّار. پیشوائی مردم رابه سوی خداوند می خواند وگروهی دعوتش رامی پذیرند,پیشوائی نیزمردم رابه گمراهی می کشدوگروهی به او می گرایند,آنان به بهشت می روند واینان به دوزخ . there are two kinds of leaders ; one who invites people to worship god and one leads them astray; those who obey the former will be heaven and those who follow the latter will go hell. این راهبراست سوی یزدان کریم وان راهنماست درره دیو رجیم جمعی پی آن روند وجمعی پی این آنان به جنان روند واینان به جحیم = ترجمه شعری وانگلیسی ابوالقاسم ح = گردآوری : م .الف زائر ... ادامه ...

چگونه با قافله کربلا همراه شویم؟

چگونه با قافله کربلا همراه شویم؟بودند انی که بی خبر از آن حادثه بزرگ به ب و کار خویش مشغول بودند.بودند انی که حق را شناختند اما سر یاری (,ع) را نداشتند.بودند انی که از میانه راه بازگشتند.بودند انی که شبانه (ع) را ترک د.بودند انی که تا ظهر عاشورا در جبهه (ع) جنگیدند اما گریختند.بودند انی که دنیایشان را در یزید دیدند وبه روی حجت خدا تیغ کشیدند.بودند انی که از یزید به (ع) شتافتند.بودند انی که تا پای جان در راه حسین (ع) جنگیدند و جاودانه شدند. ... ادامه ...

?is justice a mystery

the puzzle is a question that must be solved with the power of thought and with respect to other symbols, usually the puzzle is ultimately solvable, but different people from different aspects offer answers, although it may be solved in several different ways, but usually there is one best way.the reason that justice seems to be a mystery is that throughout history, many scholars have been theoreticians in this field, from religious scholars to scholars of other disciplines, from plato and aristotle to rawls and sen... interestingly, there have been different attitudes in different disciplines of the humanities. so justice is a puzzle and maybe we can say one of the biggest puzzles.according to the writer, the riddle of justice is a simple but difficult puzzle, that is, of the kind of mysteries that when it will be solved, everyone is told how easy it was? in order to solve the riddle of justice, one can first of all use the teachings of revelation, in the next part of the co-thinking of the intellect, and eventually the development will also guide the discovery of the secular justice.while pursuing justice in all disciplines and trends, the web is looking specifically at economic justice, in spite of its education, although for the purpose of discovering economic justice, the first node of justice in philosophy should also be opened up, as the discovery of justice in other disciplines will also help to unravel the thrust of economic justice. thus, all intellects are called for thought and presentation, and it does not constrain any intellectual owner in this field. mohammadreza armanmehr ... ادامه ...

تکلیف شرعی و انسانی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) religious and human duty! mohammad kadkhodaie

اگر مسلمانی ، تکلیف شرعی داری ! و اگر انسانی ، مسئولیت انسانی داری ، که به آنچه میگویم بین ی و اگر باورش نداری ، تحقیق کنی ! ادامه مطلب ... ادامه ...

وقایع ماه ربیع ‏الاول + اعمال ربیع الاول

مستحب است، روز اول ربیع الاول را روزه ب ... رید و صدقه و انفاق نمایید وقایع ماه ربیع ‏الاول:1- خارج شدن ... اعظم از مکه و مخفی شدن آن حضرت در غار ثور در آغاز ربیع الاول.2- رهسپار شدن ... (ص) به سوی مدینه و آغاز هجرت آن بزرگوار به آن شهر.3- ارتحال ... حسن عسگری در سن 28 سال ... در سال 260 ه.ق‏4- آغاز ... ت حضرت بقیة اللَّه اعظم در نهم ربیع الاول سال 260 ه.ق‏5- ازدواج ... (ص) با حضرت خدیجه «ام المومنین» در دهم ربیع الاول.6- وفات عبدالمطلب در دهم ربیع الاول.7- ورود ... اعظم به مدینه در دوازدهم ربیع الاول.8- میلاد ... اکرم (ص) در سال عام‏ الفیل در هفدهم ربیع الاول. اعمال ماه ربیع الاولروز اوّل ماه ربیع الاول: علما گفته اند مستحب است، به شکرانه هجرت موفّقیت آمیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله) این روز را روزه ب ... رند و صدقه و انفاق و احسان نمایند، و همچنین زیارت آن بزرگوار، در این روز مناسب است.مرحوم «سیّد بن طاووس»، دعایى را براى این روز در کتاب اقبال نقل کرده است.اللهم لا اله إلا انت، یا ذا الطول والقوة، والحول والعزة، سبحانک ما أعظم وحدانیتک، وأقدم صمدیتک، وأوحد إلهیتک، وأبین ربوبیتک، وأظهر جلالک، وأشرف بهاء آلائک وأبهى کمال ... ادامه ...

درسوگ حضرت فاطمه زهرا (س ) 3

وقتی بگو بخند تو در خانه جا نشدلفظ بیا ببند به زخمت روا نشدصبح دراز تو سر مغرب شدن نداشتمویت سفید گشت و رفیق حنا نشدقدری غذا بخور جگرم ریش ریش شدشاید که م و سفرت از قضا نشددر خانه روسری به سرت قاتل من استقتل ی به پارچه ای نخ نما نشدقحط طبیب شرم علی را مضاف کرد قحطی چنین پر آب عیان هیچ جا نشدجان خودم قسم که همین چند روز پیش گفتم که کج کنم سر این میخ را نشدپهلوی و روی موی و وضوی جبیره اتچون من بساط قتل ی رو به را نشد ***محمد سهر *** ... ادامه ...

درسوگ حضرت فاطمه زهرا (س ) 23

وقتی بگو بخند تو در خانه جا نشدلفظ بیا ببند به زخمت روا نشدصبح دراز تو سر مغرب شدن نداشتمویت سفید گشت و رفیق حنا نشدقدری غذا بخور جگرم ریش ریش شدشاید که م و سفرت از قضا نشددر خانه روسری به سرت قاتل من استقتل ی به پارچه ای نخ نما نشدقحط طبیب شرم علی را مضاف کرد قحطی چنین پر آب عیان هیچ جا نشدجان خودم قسم که همین چند روز پیش گفتم که کج کنم سر این میخ را نشدپهلوی و روی موی و وضوی جبیره اتچون من بساط قتل ی رو به را نشد ***محمد سهر *** ... ادامه ...

christian malcolm|christian schachinger jan 6 wednesday 2016

2 https://thecouncil.on.ca/ /12067feb 2, 2016 - the congregation, some members observe ash wednesday, maundy thursday, ... antiochian orthodox christian. theophany. *january 6, 2016.christian festivals – christian religious calendar 2016 - calendar labswww.calendarlabs.com/christian-calendarday, date, holiday. wednesdaywed, jan 06, 2016jan 06, epiphany. sundaysun, jan 10, 2016jan 10, baptism of the jesus. tuesdaytue, feb 02, 2016feb ...christian festivals – christian religious calendar 2016 - calendar labswww.calendarlabs.com/christian-calendar/2016list of the christian festivals and religious days celebrated in 2016. here you ... christian religious holiday calendar for 2016 ... wed; jan 06, 2016.christian fuchs (@fuchsofficial) | twitterhttps://twitter.com/fuchsofficial?lang=enthe latest tweets from christian fuchs (@fuchsofficial). proud father! player at @lcfc. founder of @foxsocceracadny. a @pumafootball athlete.oxytech records | facebookhttps://www.facebook.com › places › mykolayiv › productionyesterday at 2:50am ·. sasha neurofaza ... date 25.11.2016. otr550 - christian schachinger - killing floor [25.11.2016] ... jan12. oxytech podcast #9. thu 2:00 pm utc · london, united kingdom. 1 person .... november 14 at 6:20am ·.events | blackest ever blackblackesteverblack.com/events/his dj set at the idle hands x beb party back in january knocked us out. ... tickets are just €4+booking fee if you take a ntage of the early bird offer, or €6 on the ..... in early 2016, blackest ever black will release new lp and cd editions of af ..... christina nemec and christian schachinger – at nk, berlin, on thursday 23 ...austria: wolf theiss - one of the leading law firms in central ...www.wolftheiss.com/offices/austria/?tx_address_pi1%5baddress%5d=428&chash...sch ... ادامه ...

محرم ماه خون

محرم آمد! یادمان باشد : اول حسین،بعد عزای حسین اول شعور حسینی،بعد شورحسینی محرم و صفر زمان بالیدن است نه فقط نالیدن بساطش آموزه است نه موزه ... ادامه ...

فقط دو روز دیگر فرصت باقی است!

روزهای آ اسفند را که خوب به یاد دارید. وقتی تنها یکی دو روز مانده است به پایان سال، همه انگار در حال دویدن هستند. انگار احساس می کنیم فرصتی دارد از دست می رود و آنها جامانده اند! آآاااییی جامانده های ماه رجب! میهمان های سفره الهی! فقط دو روز دیگر فرصت داریم از نهر شیرین و بهشتی رجب، جرعه ای نوشیده و تشنه کام نمانیم. دو روز هم برای خودش دو روز است. همه ائمه و رسول الله یک روز روزه ماه رجب را هم نعمت و ره توشه ای ارزشمند برای سفر آ تمان دانسته اند. آنهایی که مثل من از درک فیض این ماه پر برکت جامانده اند دو روز فرصت دارند تا دست خالی نمانند. یادمان نرود که طرف معامله ما، اهل کرامت و سخا و رحمت است. قدر همین دو روز باقی مانده را لااقل بدانیم. شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان در باب اعمال ماه رجب، روایتی را بیان می کند که مطالعه آن برای این روزهای ما مفید است: ابن بابویه از سالم روایت کرده است که گفت: در اوا ماه رجب که چند روز از آن مانده بود، خدمت صادق(علیه السلام)رسیدم. وقتی نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد فرمود که آیا در این ماه روزه گرفته‏ اى؟ گفتم نه والله اى فرزند رسول خدا. فرمود که آنقدر ثواب از ... ادامه ...

داستان حضرت نوح (ع)

حضرت نوح(ع) یکی از ان الهی است، که نام مبارکش چهل و سه بار در قرآن مجید آمده و نیز سوره ای مستقل به نام او در قرآن وجود دارد. وی اولین اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده و دعوت جهانی داشته و همچنین اولین بعد از ادریس(ع) است. منقول است که در سال رحلت آدم(ع) به دنیا آمد. شغل او نجاری و مرد بلند قامت، ادامه مطلب ... ادامه ...

ان حقیقی ودروغی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) true and false leaders

ان حقیقی خود را با جامعه و زمان وفق میدهند اما ان دروغین میخواهند که جامعه را کوچک کرده و زمان را نگاه دارند تا آنان را با بینش حقیرخویش وفق دهند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...