personality profilingcult of personality - living colour

لینک cult of personality - living colour ... ادامه ...

#10

today's lesson: keep hidding your real personality. ppl don't expect it, and won't accept it! keep playing. be the good one. we all have 3 aspects of personality:" the good the bad and the dirty" show ppl the good:) وقتی ی نفر خودش نخاد قاطی جمع بشه. با اون شرایط کنار بیاد. سعی نکنه تو گفتگو ها شرکت کنه و منتظر باشه تمام توجهات ب سمت اون باشه هیچ کاری براش نمیشه کرد. خودت باید سعی کنی خودتو تو جریانات وارد کنی و لذت ببری. همیشه تمام موضوعاتی ک مطرح میشه چیزی نیست ک تو دوست داشته باشی. در این موضوعات میتونی اضحار نظر نکنی... سکوت کنی... گوش بدی! دلیل بر تعویض بحث نیست(ب جز زمانی ک ملت دارن در مورد کله پاچه حرف میزنن. چون احتمال بالا اوردن ی وجود دارع. پس وقتی ی گفت تمومش کنین واقعا تمومش کنین!) میدونی...:) احتمالا برم ازینجا:) خاطراتمون بمونه؛) ... ادامه ...

growing up

i’m not sure if it’s out of p ion or wisdom, but it’s such an adult i can’t stand.true it is, when you really like someone, you protect them by all means, but this very fact, requires a big amount of adulthood mixed into your personality which is sad to think of... because you are old enough to it up and let things go... ... ادامه ...

موضوع و فایل های هفته 11 مکالمه موضوعی پیشرفته 2

قابل توجه زبان آموزان دوره مکالمه موضوعی 2:موضوع این هفته:personality and communicationpersonality vocabulary practiceearly life experiences and the development of personality disorderseffective communicationself-help strategies for relief from anxieties, worries, and fearstop 10 ways to improve your communication skillswhat is psychological trauma ... ادامه ...

مقاله مربوط به پرسش مهر سال 95-96

رابطه ویژ ... های شخصیتی و سلامت معنوی با کاهش خشونت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مرودشت فاطمه رحیمی چکیده پژوهش هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژ ... های شخصیتی و سلامت معنوی با کاهش خشونت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مرودشت بوده است. روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبست ... بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مرودشت می باشد. به منظور انتخاب گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه ... ری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدندابزار اندازه ... ری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه پرسشنامه خشونت ادلسون (1982)، ویژ ... های شخصیتی که توسط مک کری وکاستا (1985)، سلامت معنوی که توسط پولوتزین و الیسون (1982)، بوده است. که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. نتایج ضرایب همبست ... نشان داد که بین ویژ ... شخصیتی روان نژندی با کاهش خشونت رابطه مع ... و معناداری وجود دارد بین ویژ ... شخصیتی برون گرایی با کاهش خشونت رابطه مع ... ی و معناداری وجود دارد. بین ویژ ... شخصیتی دلپذیر بودن با کاهش خشونت رابطه معناداری وجود دارد . بین ویژ ... شخصیتی انعطاف پذیری با کاهش خش ... ادامه ...

the illusion of continuity is only created when you look for it

this so called "me" is just a reconstruction every moment we create if you can have one, then why not 2? or ? or seven? specially with those found of multiple personalities and hence multiple narrative centers of gravity.well the next question is what holds it all together? huh? nothing. so now, if we can have 2 or multiple personalities, how about a half one? what would be a fractional personality disorder? ... ادامه ...

کتاب ورق زن صوتی-تصویری زبان نهم prospect 3 - درس اول my personality

کتاب ورق زن صوتی-تصویری زبان نهم prospect 3 - درس اول my personality شامل: - صوت تمام قسمتهای درس - به اضافه ی صداگذاری تمام جملات موجود در مکالمه آغازین و practice ها به صورت مجزا - صداگذاری تصاویر داخل درس - صداگذاری جملات قسمت language melody به صورت کامل و به صورت جمله به جمله - کلید پاسخ سوالات قسمت listening, reading and writing - چند سوال مربوط به listening comprehension در پایان مکالمه ابت - به همراه speaking task در قسمت practice ها ... ادامه ...

چهار نیاز شیعیان

قال ال الکاظم(ع): لاتستغنی شیعتنا عن اربع: خمرهًْ یصلی علیها، و خاتم یتختم به، و سواک یستاک به، و سبحهًْ من طین قبر عبدالله(ع). کاظم(ع) فرمود: شیعیان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند: 1- سجاده ای که برروی آن خوانده شود 2- انگشتری که در انگشت باشد 3- مسواکی که با آن دندان ها را مسواک کنند 4- و تسبیحی از خاک مرقد حسین(ع) (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــ1- تهذیب الاحکام، ج6، ص75 ... ادامه ...

چرا به شناخت تیپ های مختلف نیازمندیم؟

همه ما به دلیل شناخت ناقص و محدود از خودمون معمولاً در انتخاب رشته ی تحصیلی ،در انتخاب شغل ، در عشق و ازدواج و در حقیقت در تمام مواردی که انسان می خواهد درباره ی موضوعی مهم در ارتباط با آینده اش دست به انتخاب بزنه و تصمیم ... ری داشته باشه، دچار اشکال می شویم ! روانشناسان حرفه ای به کرات با مردمانی مواجه می شوند که انتخاب نامناسبی در امور زند ... شون داشتند و به دنبالش مسیر درست را گم ... .عجیب این که افرادی که از خارج به موضوع نگاه می کنند ،اشتباه بودن انتخاب برای آنها کاملاً واضح و آشکار است ،اما این اشتباه همواره به علت داشتن تصویر از خود ،یعنی قصور شخص در اینکه خود را به درستی بشناسد ، تکرار شده است. برای ... ب اطلاعات از زمان و مکان برگزاری کارگاه های تیپ شناسی می توانید به عضویت در این کانال درآمده و آن را به دیگر دوستان خود معرفی کنید. کانال توانا شو https://telegram.me/tavanasho1 ... ادامه ...

یادداشت اول

hello dear samira, i'm so happy you broke into that! congratulations...!!!i did this because i wanted to say you what goes on for my other dimension. i have minor bipolar disorder. simply saying, i have two personalities inside. one is the one that you already know and almost everbody knows. it is the one that works, loves, speaks, sleeps, etc. but the other personality is always hidden. i never let him show himself.but now, he is doing what he had wished for a long time ago...: "my dear, i have so much strong feelings towards you. i can remember the first time i saw your face on that social network. you were teenager back then. i had an strange feeling, you know, a mix of love and anger. did you have such feeling toward anyone?as time p ... ed and we met each other, this feeling changed. i have never told you what my heart said. but now i'm telling you what i always wanted to: ".. .-.. --- ...- . -.-- --- ..-" ... ادامه ...

ترجمه مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند

عنوان انگلیسی مقاله: the relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyersعنوان فارسی مقاله: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برندمطالعه تجربی یداران اسباب بازی ها و بازی های ویدئوییصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برنددسته: اقتصاد - بازاری فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نماییدترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد.نکته:ترجمه تا بخش refreens (ضمیمه شامل ترجمه نمی باشد)_______________________________________چکیده ترجمه:هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند، می باشد.طرح، روش ، رویکرد- از روش نمونه برداری راحت برای جمع آوری داده های مقدماتی استفاده شد. در مجموع از 400 مصرف کننده بزرگسال که به دنبال ید یا قصد ید اسباب بازی یا بازی های ویدئویی در پاساژ های شهر تایپه بودند مصاحبه ای گرفته شد، و 387 پرسش نامه گرداوری شد؛ نرخ پاسخ مفید 96.75 درصد بود. تحلیل رگرسیون منطبق با فرضیه های تست شده بود. یافته ها- یافته های اصل ... ادامه ...

ترجمه مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند

عنوان انگلیسی مقاله: the relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers عنوان فارسی مقاله: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند مطالعه تجربی یداران اسباب بازی ها و بازی های ویدئوییصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند دسته: اقتصاد - بازاری فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27 جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد. نکته: ترجمه تا بخش refreens (ضمیمه شامل ترجمه نمی باشد) _______________________________________ چکیده ترجمه: هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند، می باشد. طرح، روش ، رویکرد- از روش نمونه برداری راحت برای جمع آوری داده های مقدماتی استفاده شد. در مجموع از 400 مصرف کننده بزرگسال که به دنبال ید یا قصد ید اسباب بازی یا بازی های ویدئویی در پاساژ های شهر تایپه بودند مصاحبه ای گرفته شد، و 387 پرسش نامه گرداوری شد؛ نرخ پاسخ مفید 96.75 درصد بود. تحلیل رگرسیون منطبق با فرضیه های تست شده بود. یافته ها- یافته ... ادامه ...

شاخه زرد

قلم را داد دستم . گل کشیدم به روی ساقه اش بلبل کشیدم قلم بش ت و جای برگهایش دو شاخه زرد جای گل کشیدم #گیتی_رسائی ... ادامه ...

illmind blap kits special limited edition claps on fleek wav

fantastic | dec 13 2016 | 9 mbcrunchy, animated, snappy, dynamic & colored are a few words to best describe 'claps on fleek'. finding that perfect clap is an on-going challenge for us ... producers. to help solve this probelm, i've created & molded a collection of claps with big personality. every clap was created from scratch, using a combination of live clap performances + various analog equipment with intense sound design. i take pride in creating sounds and textures you've never heard. this is no exception. an absolute must-have." - !llmind[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ترجمه مقاله تاثیرات هویت و تصویر محبوبیت برند در اذهان عمومی

عنوان انگلیسی مقاله: effects of brand love, personality and image on word of mouthعنوان فارسی مقاله: تاثیرات ، هویت و تصویر محبوبیت برند ، در اذهان عمومی: برند های مد در میان مصرف کنندگان جواندسته: اقتصادفرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17جهت ... رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نماییدترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ... ید می باشد._______________________________________چکیده ترجمه:هدف – در حوزه ارتباطات مشتری با برند، محبوبیت برند مد روز، موضوع اصلی می باشد. مدیران برند، به برند با محبوبیت بیشتر تمایل دارند، مانند برند مک دونالد که در آن نوشته شده : عاشقشم. با این وجود، در مقالات و کتاب های بازاری ... در مورد اهمیت این موضوع، به اندازه کافی بحث نشده. بعلاوه هرگز در مورد تاثیر خصوصیت برند و تصویر برند بر روی محبوبیت برند تحقیق تجربی صورت نگرفته است. هدف این مقاله، رسید ... به این بی توجهی است، که با توسعه مدل ترکیبی سببی در محبوبیت برند، خصوصیت برند، تصویر برند، و شایعات و اذهان عمومی و همچنین بررسی روابط بین آنها، به آن خواهیم رسید. اطلاعات در مورد طراحی، روش شناسی و رویکرد با استفاده از نظرسنجی با ... ادامه ...

آیا عشق ... -اجتماعی هم داریم؟

من معتقدم ما یک عشق بیشتر نداریم. عشق بذاته باید امری بسیط، ازلی-ابدی و واحد باشد اما می تواند ظهورات و تجلیات مختلفی داشته باشد و این ظهورات می توانند ذومراتب نیز باشند. اگر بنا باشد عشق را تنها در رابطه ی رمانتیک جست وجو کنیم آن وقت سوال جدی تر این است که عشق به فرزند، وطن، طبیعت، ... اهان و حیوانات و امثالهم از کجا می آید؟ چرا و چطور ... ی نگهبانی از جنگل را به عهده می ... رد و حاضر می شود برای آن جان خود را نیز بدهد؟ ادامه مطلب ... ادامه ...

ترجمه مقاله مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: brand personality factor based models عنوان فارسی مقاله: مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی دسته: اقتصاد - حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 19 جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: شخصیت نام تجاری به طور فزاینده به یک مفهوم مهم با تئوری نام تجاری تبدیل شده و پژوهش های مبتنی بر عامل ، روشی است که به طور گسترده در مطالعه شخصیت نام تجاری مورد استفاده قرار می گیرد . برخی از جنبه های مدل عامل اولیه مورد انتقاد قرار گرفته که، منجر به تحول و توسعه ای در روش های بکاربرده شده در گسترش مدل عامل شده است. با این حال، مشکلات متعددی باقی مانده که هنوز به آنها رسیدگی نشده ، و سوالاتی را در مورد اینکه این مدلها دقیقا چه چیزی را اندازه گیری می کنند ایجاد کرده است .این مقاله به معرفی و بیان مشکلات سردرگمی های دسته ای ، دامنه تغییرات با معنی و مشکل انتخاب توصیفگر می پردازد .در انجام این کار، این مقاله به گسترش انتقاد های موجود در مورد روش های پژوهش عامل ش ... ادامه ...

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی

1. an introduction to psychology 2. history of psychology3. research methods in psychology4. the biology of behavior5. the cerebral cortex6. sen ion7. vision8. perception9. perceptual learning10. learning11. reinforcement12. memory13. thinking process14. problem solving15. motivation16. social motives17. the physiology of emotion18. personality19. leaning and behavioral theories of personality20. intelligence21. statistics in psychological researchreferences انتشارات سمت مولف حسن رستگار پور ... ادامه ...

jkd

in the name of god jeet kune do jeet kune do is bruce lee's philosophy in fighting, art, martial art, life and all of thing. so many years were spent by bruce lee to cure this a nced art between other once. first of named it was called jun fun gung fu. bruce lee used to use of his philosophy and art for fighting and teaching. he used to fight with every kind of person and martial artist to know more about personality, hits, styles and every part of action and reaction. in through, he used to see every part of his foe's characteristic then he used to use lee formula that was its sign in his gym. he used to learn from everything and teach honestly to his students. ... ادامه ...

small bath solution

small bath solution 194 صفحه pdf راه حل های درآوردن سرویس و روشویی در فضاهای کوچک را به زبان انگلیسی در پلان وتصویر بررسی می کند وشامل قسمت های زیر می شود: 1 compact creativity. . . . . . . . . . . . . . . .6 open and accommodating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 squared off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 moving up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 master peace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 smart growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 seashell personality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 room to breathe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 space exploration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 complete recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 aptly adapted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 from thin air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 refined beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2 spa inspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 clean sweep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 guest privileges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 seasoned serenity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 practical magic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 tranquil translation. . . . . . . . ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اقدام به خودکشی

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اقدام به خودکشی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اقدام به خودکشی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 70 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 28صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل خودکش بر این باور است که در زندگی به اه و امیال خود نرسیده است و زندگی مفهوم خود را از دست داده است ومرگ بهترازآن قلمداد می شود ( قائمی، 1364). خودکشی از ترکیب دو واژه­ی (sui)1 به معنی خود و (cide)2 به معنی کشتن تشکیل شده است. خودکشی عملی است که با قصد آسیب رساندن به خود توسط شخص انجام می­شود که می­داند چه می­کند و چه پیامد احتمالی خود را می­داند (فولادی، 1381). خودکشی در لغت نامه ی دهخدا به معنای " خود را به وسیله ای کشتن ، انتحار ،کار زیاد ، کوشش بسیار " آمده ا ... ادامه ...

شتغال ن در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه

#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:white;} .prod-img img{width:100px;height:110px;} .buylink{margin-top:4px;} .buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;} .buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;} .clear{clear:both;} اشتغال ن در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ن قیمت 20000 تومان توضیحات اجرای اسکلت بتنی 1 قیمت 20000 تومان توضیحات اجرای اسکلت بتنی قیمت 20000 تومان توضیحات اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه قیمت 20000 تومان توضیحات قران olom قیمت 20000 تومان توضیحات نهضت ملی شدن صنعت نفت قیمت 20000 تومان توضیحات نگرشی بر فعالیتهای بالا ... ادامه ...

setting the right mission and vision for your business

in a previous blog, i provided an overview of how to unite your company with a strong brand identity, including four core elements—vision, mission, character, and personality—essential to any successful enterprise. for over 15 years, i have facilitated strategic planning initiatives with many diverse organizations. from my experience, i believe there is a lot of confusion regarding the difference between a vision and mission statement. i regularly see vision statements that are mission statements and vice versa—from fortune 500s, nonprofits, and government agencies. i also see well-intended vision and mission statements that are uninspiring, confusing, and so long that they are impossible for anyone to remember! many business studies indicate that organizations with clearly defined vision and mission statements that are aligned with a strategic plan outperform those who do not. what is a vision statement? a vision statement defines the optimal desired future state—the mental picture—of what an organization wants to achieve over time; it functions as the “north star”—what all employees understand their work contributes to over the long term; and, it is written succinctly in an inspirational manner that makes it easy for everyone to remember. defining an organization’s vision is not always easy for senior leadership to do. james m. kouzes and barry z. posner, creators of “the leadership practices inventory,” analyzed responses from over one million leaders about this. the data indicated that one of the things leaders struggle with the most is “communicating an image of the future that draws others in—that speaks to what others see and feel.” kouzes and posner’s research also indicated that “being forward-looking—envisioning exciting possi ... ادامه ...

پاو وینت شخصیت سازمانی و ادراک- 43 اسلاید

پاو وینت شخصیت سازمانی و ادراک- 43 اسلاید پاو وینت شخصیت سازمانی و ادراک- 43 اسلاید شخصیت: personality -هیلگارد: مراد از شخصیت ، الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوۀ سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند. -گوردن آلپورت: شخصیت مجموعه سیستم روانی و فیزیکی است که عامل تعیین کننده سازش فرد با محیطش میباشد. - -گیلفورد : شخصیت عبارت است از الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی. - -سانتراک: شخصیت به مجموعه افکار ، هیجانات و رفتارهای متمایز و پایداری گفته می شود که شیوۀ انطباق ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تست شخصیت شناسی

خامروز میخواستم ع یه نی نی خوشگل که لبخند نازی داره رو براتون بذارم، ناخوداگاه یکی از دخترای مون یادم افتاد که شبیه لاله و لادن، دوقلوهای به هم چسبیده بود و بعدش مغز روانیم رفت اینو گوگل کرد و سرم گیج رفت... دوقلوهای به هم چسبیده خدایا ما خیلی ناشکریم. قدیم ندیما، وقتی محمد خیلی خیلی بیشتر از من میدونست (و الانم همینطوره) بهم گفت که برم تست disc رو بزنم. اینجا، یه مدته که میرم جلسات خود ارزی ، و جلسات آمادگی برای کار پیدا . تو این جلسات ارزی خود، یه سری تستها میزنیم و یه سری کتابها میخونیم که کمک میکنه خودمون رو بیشتر بشناسیم. یکی از بهترین کارهایی که همین بوده. رفتن به این جلسات. تو یه سایتی به اسم 16personalities سوالاتشو جواب دادم و personality type من رو نوشته enfj اینجا 16 تا تایپ مختلف هست، اگه وقت آزاد دارین پیشنهاد میکنم حتما این تست رو امتحان کنین. من کنار این تست، 4 تا تست دیگه هم زدم از چهار جای مختلف و جالبه که نتیجه این تست، هر چهار رو کامل در بر داشت. خیلی دقیقه و خیلی به واقعیت نزدیکه. خوبیش به اینه که به مغز آدم جهت میده. مثلا: وقتی توضیحات این تایپ پرسونالیتی رو تو کتابش میخوندم، مثلا دو مورد واضح هست ( ... ادامه ...

infj

infj functions: introverted intuition, observation and ni as an infj having an inferior se function and lacking a si function, i always felt like infjs see the world through a different set of eyes then other people. most people are largely dependent on their senses and observe the world in detail through their vision, smell, touch and hearing. they take in all the sensory details about their surroundings and are quick with observing changes. intuitive’s and especially ni dominants take in their surroundings in a different matter. we see the external in it’s whole, it feeds our intuition with sensory data which sort out the hidden meanings and details than can be hidden from the normal senses. our inferior se function feeds our ni information and often we are not conscious of everything we see because our ni sorts out the important parts in an unconscious process. the perk of our ni is that it gives us unique insights from our senses in connecting the dots between what is going on in front off us and behind the scenes. we might be slow in analyzing what is going on in our environment consciously, but we see things for what they really are and not only how they appear to us. this is the beauty of ni, which is why it can be very hard to lie or trick an ni dominant personality since we look past what our senses tells us and connect to the core of things. taking in all of this information can be exhausting and because we operate in such a fashion always, we might need more alone time then other types of introverted personalities. this unique way of analyzing the external is why infjs can be such good psychologists or artists. not only do we have the power to emphatically see things from the same angle as other people, we can also see it from angles others cannot. ni is ... ادامه ...

****an ai expert explains how robot-human offspring would work

planned parenthood an ai expert explains how robot-human offspring would work written by david levy obsession life as laboratory december 22, 2017 can robots and humans make babies together? this is a serious question inspired by some of the a nces already achieved in the 21st century by researchers in cell biology and in a discipline variously known as biorobotics, synthetic biology, or bionanotechnology. although it had long been a truth universally acknowledged that ual intercourse was an essential precursor to conception, it was only around 150 years ago that early studies of embryology revealed the reason why, according to the dogma of the time, intercourse was “essential” in human reproduction. the reason was that only an egg from a female, fertilized by a sperm from a male, can result in a live birth. but thanks to the nobel prize winning work of researchers like embryologist john gurdon and stem cell researcher shinya yamanaka, it has become possible during the past few years to create both sperm cells and eggs in the laboratory from skin cells, obviating the need for a human mother or father to kick off the reproductive process. it has become possible during the past few years to create both sperm cells and eggs in the laboratory from skin cells. at the end of april 2016, stanford university and the valencia infertility institute announced the result of a collaboration project in which human sperm, with tails, were created from skin cells. just five months later, testifying to the speed with which stem cell research is progressing, researchers at the university of bath reported that they had discovered a method of creating offspring without the need for a female egg. this was heralded as a major breakthrough which rewrites 200 years of biology teaching, and ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری (rebt)

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری (rebt) چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفهوم روش عقلانی عاطفی رفتاری rebt)) دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 76 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 47 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 47صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری rebt)) رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری: روش منطقی- عاطفی- رفتاری(rebt) یک تئوری شخصیت و شیوه ای برای مشاوره و روان درمانی است که به وسیله آلبرت الیس در سال 1955 تأسیس شد. بر طبق این نظریه، اگر نتیجه یا عارضه و رفتاری با بار عاطفی فوق العاده ای که دارد به دنبال حادثه محرکیبیاید، چنین به نظر می رسد که آن حادثه محرک، باعث این نتیجه شده است. در صورتی که واقعاً چنین نیست، عوارض و نتایج عاطفی عمد ... ادامه ...

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی موفقیت شغلی براساس ویژگی های شخصیتی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی موفقیت شغلی براساس ویژگی های شخصیتی عنوان تحقیق به فارسی: ارزی موفقیت شغلی براساس ویژگی های شخصیتی در کارکنان عنوان تحقیق به انگلیسی: essment of career success based on personality traits in employees با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات : 23 صفحه بیان مسأله : ضرورت و اهمیت پژوهش : اه تحقیق: هدف اصلی: اه فرعی: سوال­های تحقیق: سوال اصلی: سوال­های فرعی: تعاریف نظری تحقیق : موفقیت شغلی پیشینه تحقیق: روش تحقیق: متغییرهای تحقیق: جامعه و نمونه آماری: روش نمونه گیری: روش گردآوری اطلاعات: ابزارهای سنجش اطلاعات: - فهرست منابع و مأخذ (فارسی و غیر فارسی) : پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرات ورزی و خ رآمدی فرزندان با pdf

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرات ورزی و خ رآمدی فرزندان با pdf دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرات ورزی و خ رآمدی فرزندان با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است مقدمه:بی تردید کمال گرایی یکی از ویژگی های شخصیتی می باشد که می تواند هم سازنده، مفید و مثبت باشد و هم نوروتیک و کژ کنش. نیروی انگیزشی هر فرد به سوی رشد و خود شکوفایی است. همه افراد نیاز دارند که توانایی های بالقوه خود را تا بالاترین اندازه ممکن شکوفا کنند و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابند. گرایش طبیعی افراد حرکت از مسیر تحقق توانایی های بالقوه خودش است، هرچند ممکن است در این راه با برخی موانع محیطی و اجتماعی رو به رو شوند. البته رسیدن به کمال و شکوفا ساختن استعدادها و توانایی های نهفته و بالقوه فرد به خودی خود بسیار ارزشمند است و در این وادی کمال گرایی امری مثبت و پسندیده است ولی آن چه که به آن اشاره شده است ج ... ادامه ...

who is mehrbanoo

mehrbanoo is the only person who taght me many thing even if she is very smaller than me but she did it ! she made me a lover ! she conqured the whole territory of my heart just with a simple thing called : kindness , called : love , called : politeness and good morality ! i could never appreciate the work she has done for me ! mehrbanoo is the only person who let me taste being loved and respected by others ! now she is the only reason for me to continue the life ! i can never believe she likes a person like me ! i dont have anything , any score any exellence any special a ... ntage but she likes me . it is both strange and incredible and enjoyable for me ! because this ... has a very respectful personality and terrific soul . i bet that i dont have the qualifaction to breath near her but she trend and like it ! so i can say that i am the luckiest boy in the history , at least one of the luckiest boys ! it's 5:09 am now ! yesterday in 25 azar 95 which was my brother's birthday ! she ... e with her mom and bro to celeberate the birthday together near our grandpa nad grand ma and some other aunts ! fortunately there was a good time for me to talk with her and say the words which i must have told them long ago but i hadnt any opportunity to see her atall and i see her rarely and very little which s very far from my need ! i try my best to see her at least one day a week ! and if i dont do it , i'll be very unhappy , depressed, lone , nostalgic, heavy hearted and low spirited ! i saw her and i could relate very well with her as i wanted ! we told many thing to each other ! i cant write them here but i realized finally which we can understand each other well , we love each other and we agree to live together forever but just the fate , the destiny , the conditions , maybe p ... ادامه ...

برند چیست ؟

نام تجاری چیست ؟ تعریف نام تجاری ( اسم تجاری / نام برند ) brand name. صفات برند چیست ؟ تعریف صفات برند ( ویژ ... برند ، خصیصه برند ) ، ویژ ... های یک برند brand attributes . جایگاه برند چیست ؟ تعریف جایگاه ی ... برند brand positioning . هویت برند چیست ؟ تعریف هویت برند brand positioning . منابع هویت برند چیست ؟ توصیف منابع هویت برند brand identity resources . تصویربرند چیست ؟ تعریف تصویر برند brand image . مقایسه هویت برند با تصویر برند مقایسه هویت برند با تصویر برند brand identity vs. brand image . شخصیت برند ؟ تعریف شخصیت برند brand personality . ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 40 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 17صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل در مطالعه شخصیت انسان «هویت» جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن فرد با گذشته خود ارتباط یافته، در زندگی احساس تداوم و یکپارچگی می­کند. شکل گیری هویت، ترکیبی از مهارتها، جهان بینی و همانندسازی­های دوران کودکی است که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید که برای فرد، حس تداوم گذشته و جهت گیری به سوی آینده را فراهم می سازد. اری ون بر این باور است که شکل گیری و پذیرش هویت فرد، تکلیفی به طور کامل دشوار و اضطراب­زاست. افرادی که به هویتی قوی دس ... ادامه ...

تا بیاد دارم حال وهوای وبلاگ های به روز شده همینطور بوده

از دست خودم!ordibehesht75. آینده ای خواهم ساخت:که گذشته ام جلویش زانو بزند سبک زندگی ایرانی- یirilife. پ ند غیر عامل بزرگترین سایت تفریحی در خاورمیانهmeka. personality zedboykalkal. خدا_تو_من خاطراتkhaterat1378. ham-namham-nam. هلیوم سرگردان در میان انبوه عناصرstringss. بازار و تجارت - بورس نگار boursenegar. بورس نگار نقطه ای کوچک همچون جزیره ای در اقیانوس بیکران اقتصاد آرام همچون نیل ...nilll630. واسه دل خودم مینویسم اربعین حسینیarbaeenehosaini. تبلیغات برای شیعه و جهانی شدن شیعه توسط توسل به کشتی نجات حسین عل ... نجواhojat-faramarzi. یا صاحب کل نجوا و یا منتهی کل شکوی خط خطی های یک روانیtanha-boy-tanha. پیرمرد روانی entzarbetraylove. صبر داشته باشigottago. سالها به ظاهر جوان بودم اما زنی سخت سالخورده درون من می زیست و زیر لب ... چیزنوشتalone-angel- . بازگشت مقتدرانهpen3l. وبلاگی متفاوت جدیدترین اخبار تا تان،ایران وجهانtakestan20. دانه های سیاه در متن بالای سایت جهت تولید انرژی بکار می رفته که بنا بد ... معجزه ی عاشقانهangelanddiv. نگاهی به آموزش وپرورش شهرستان حمیدیهfathmedu. دبیرستان جواد الائمه-د ده شعر ها و ترانه های عاشقانهsherhayehasheghane. شعر ها و ترانه های سعید سعادتی فر+ع های عاشقانه بی نظیر+عاش ... ادامه ...

پایان نامه ارشد تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیدهپژوهش حاضر بررسی و مقایسه الگوهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی ... تهران است که در آن ویژ ... های منابع اطلاعاتی مورد استناد شناسایی و تفاوت ها و شباهت های آنها در این رشته ها مشخص شده است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی-تطبیقی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی صورت گرفت و در آن 14231 استناد متعلق به 160 پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که میان ... ن تعداد استناد در هر پایان نامه برای رشته علم اطلاعات 73 و برای رشته روانشناسی 105 استناد و برای کل جامعه آماری مورد پژوهش، 89 استناد است. در رشته علم اطلاعات نشریات با 46%، کتاب ها با 28% و در رشته روانشناسی نشریات با 61%، کتاب ها با 29% استنادها بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده اند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ( ... شه و رفتار) و journal of personality بالاترین میزان استناد در مجلات فارسی و لاتین رشته روانشناسی و فصلنامه کتاب و scientometrics بالاترین میزان استناد در رشته علم اطلاعات را دارا هستند. در دو رشته علم اطلاعات و روانشنا ... ادامه ...

پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)

پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) cognitive emotion regulation questionnaire منابع garnefski, n., kraaij, v., & spinhoven, p. (2001). negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. personality and individual differences, 30 (8): 1311– 1327. عبدی، سلمان (1386). ارتباطعلی بین مقایسه هیجانی، جهت گیری نقش ، خودبازبینی و تنظیم هیجانی با همدلی اجتماعی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1386، 44-39. فیروزی، علی اصغر. (1391). ارتباطنگرانیدربارهتصویربدنی،سبکهایدلبستگیوراهبردهایتنظیمهیجانبانشانههایاختلالخوردندردانشجویان جن اپوراهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده. شهید چمران اهواز. ... ادامه ...

پرسشنامه حساسیت اضطر asi فلوید و همکاران (2005)

پرسشنامه حساسیت اضطر asi فلوید و همکاران (2005) پرسشنامه حساسیت اضطر asi فلوید و همکاران (2005) دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 پرسشنامه حساسیت اضطر asi فلوید و همکاران (2005) منبع بیرامی، منصور، اکبری، ابراهیم، قاسم پور، عبدالله و عظیمی، زینب (1391). بررسی حساسیت اضطر ، فرانگرانی و مؤلفه های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه روانش ناسی بالینی، سال 2، شماره 8، صفحات 69-43. مشهدی، علی، قاسم پور، عبدالله، اکبری، ابراهیم، ایل بیگی، رضا و حسن زاده، شهناز (1392). نقش حساسیت اضطر و تنظیم هیجانی در پیش بینی اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال 14، شماره 2، صفحات 99-89. قاسمی، نوشاد (1391). مقایسه حساسیت اضطر و شادکامی بیماران سندروم روده تحریک پذیر (ibs) با افراد سالم در شهر شیراز. مجله علوم پزشکی فسا، سال 2، شماره 2، صفحات 112-101. reiss, s., peterson, r. a., gursky, d. m., & mcnally, r. j. (1986). anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. behavior research and the y, 4(3): 241-248. floyd, m., garfield, a., & marcus, t. (2005). anxiety sensitivity and worry. personality and individual differences, 38, 1223-1229. ... ادامه ...

آتنا، پرسفون، هرمس و هستیا-قسمت دوم

همین امروز وقتی از خواب بیدار شدم، بی اختیار یاد این افتادم: یادمه جدی همیشه میگفت من نمیذارم تو زمین بخوری، به ی باج بدی، و اگه زمین بخوری، دستتو میگیرم میکشمت بالا. ولی همین ب، همین با!! بهم گفت فعلا باید یه مدتی سرتو بندازی پایین و به آدما باج بدی تا reputation ب کنی!!!! این کلمه باج رو نوشته بود. میدونی، من جونم بره، قولم نمیره. زیر حرف نمیزنم. از طرفی، من به جدی به طریقی مدیون هم هستم. چون نقش خیلی پررنگی تو پیشرفتم داشت. جدی بیش از حدی که رو بقیه وقت میذاره، رو من وقت گذاشت و دستمو گرفتو منو کشید بالا (و در نوع خودش، یه نوع فداکاری محسوب میشه این کارش حتی)، من همینطوریشم ازش خیلی ممنونم و لطفاشو حتما جبران خواهم کرد. ولی در کل، آدم اشتباهی پیدا کرده بودم! همه چی از حماقت خودم ناشی میشه و به ی نمیشه ده گرفت. بعد خیلی باحاله، این گروه از آدما، دربارشون نوشته که (از دو جا وصل میشه جدی به این گروه آدما، فک نکنین فقط چون شبیه هرمسه میگم)، اینا یهو وارد زندگی یه زن میشن، و یهو ازش میان بیرون! دقیقااااااااااااااااااااااا برای من اتفاق افتاده!!!!!! خدایا احساسات پاکمو واسه کیا ج میکنم!!! دوستای دختر من، دیدین ... ادامه ...

scientist’s ground-breaking research uncovers new risks of gmos, glypho e***

scientist’s ground-breaking research uncovers new risks of gmos, glypho e by ken roseboro published: january 26, 2017 issue: february category: glypho e and pesticide hazards within just a few weeks, two studies were published in the peer-reviewed journal scientific reports that cast new doubts on the safety of genetically modified foods and glypho e herbicide. the first found that a genetically modified corn, nk 603, was not substantially equivalent to a non-gmo counterpart, which is contrary to claims of gmo proponents. the second study found that glypho e, the main ingredient in monsanto’s roundup herbicide, can cause a serious liver disease at doses thousands of times lower than that allowed by law. dr. michael antoniou, head of the gene expression and the y group at king’s college london in the united kingdom, led the ground-breaking research. the main focus of research within dr. antoniou’s group is the study of the molecular mechanisms of the regulation of gene function. he has used these discoveries to develop efficient gene expression systems for efficacious and safe biotechnological applications, including gene the y. more recently, dr. antoniou has expanded his research program to include using molecular profiling “omics” methods in evaluating the safety of foods derived from gmo crops, low dose exposure from their ociated pesticides, and other chemical pollutants. dr. antoniou is also a co-author of gmo myths and truths, an evidence-based examination of the claims made for the safety of genetically modified crops and foods. i recently interviewed dr. antoniou about his newly published studies. please summarize the findings of your study showing that the gmo corn nk 603 was not substantially equivalent to a non-gmo corn. dr. michael antoniou: we u ... ادامه ...

پروپوزال بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین کارکنان شهر ایلام

پروپوزال بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین کارکنان شهر ایلام از میان ویژگی های مختلف چیزی که می تواند به انسان ها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسد شخصیت است یعنی جنبه ای ازحیات انسان که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد دسته بندی مدیریت بازدید ها 1063 فرمت فایل doc حجم فایل 54 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23 فروشنده فایل کد کاربری 52 تمام فایل ها از میان ویژگی های مختلف چیزی که می تواند به انسان ها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسد شخصیت است یعنی جنبه ای ازحیات انسان که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد. روان شناسان در مورد ابعاد شخصیتی افراد نظرات گوناگونی ارایه داده اند، از جمله این نظرات می توان به نظر برن رویتر اشاره کرد که در آن شخصیت دارای شش جنبه 1- تمایل به عصبی بودن، 2-تمایل به باخود بودن، 3- درون گرایی-برون گرایی، 4- سلطه جویی- سلطه پذیری، 5- اعتماد به نفس و 6- اجتماعی بودن می باشد. هر چه سازگاری و تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر باشد، رضایت شغلی بیشتری را در پی خواهد داشت ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین ومذهب دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 44 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 26صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل 2-12-2- نیاز همیشگی به دین علامه مصباح با رد ادعاهای انی که یا اصل نیاز به دین را قبول ندارند و یا با پذیرش اصل نیاز به دین، وم آن را در این زمان انکار می کنند و برای احکام ، مانند احکام دیگر ادیان، تاریخ مصرف قایل هستند، به تبیین ضرورت نیاز به دین در همه زمان ها از طریق اثبات ضرورت بعثت ان (ص) می پردازد. با توجه به اینکه هدف از افرینش انسان، رسیدن او به کمال اختیاری از طریق عبادت و بندگی خداست ( ر.ک: ذاریات : 56)، اراده حکیمانه خداوند متعال، اص اً به سعادت انسان تعلق ... ادامه ...

اختلال شخصیت ضد اجتماعی(به انگلیسی: antisocial personality disorder) یا aspd

اختلال شخصیت ضد اجتماعی(به انگلیسی: antisocial personality disorder) یا aspd نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد نمی تواند با موازین اجتماعی سازگار شود و در قبال رفتارهایش احساس گناه و اضطراب ندارد.[۱] مشخصه این اختلال، اعمال مداوم ضد اجتماعی یا خلاف قانون است، اما این اختلال مترادف با بز اری نیست. icd-10 آن را اختلال شخصیت مردم ستیز (به انگلیسی: (dissocial personality disorder)) نامیده است. همه گیر شناسی میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی سه درصد در مردان و یک درصد در زنهااست. این اختلال از همه بیشتر در نواحی فقیر نشین شهری و در جمعیت غیر ثابت این نواحی شیوع دارد. پسر بچه هایی که مبتلا به این اختلال اند، خانواده هایی بزرگتر از های مبتلا به این اختلال داشته اند. این اختلال پیش از پانزده سالگی شروع می شود. ها معمولا پیش از رسیدن به سن بلوغ و پسر بچه ها حتی از این هم زودتر علایمی دارند. شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی در زندانیان، بسیار بالا یعنی حدود هفتاد و پنج درصد است. این اختلال الگویی خانوادگی دارد، به طوری که شیوعش در بستگان درجه اول مردان مبتلا به این اختلال، پنج برابر افراد گروه شاهد (کنترل) است. خصایص بالینی بیماران دچار اخ ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دارد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت. گارانتی بازگشت وجه دارد. فرمت : doc تعداد صفحات : 28 بخشی از متن : مفهوم وابستگی به مواد (اعتیاد) اعتیاد به به عنوان یک اختلال روان پزشکی به ابعاد زیست شناختی روان شناختی اجتماعی و معنوی یکی از مشکلات عصر حاضر است اعتیاد[1] معمولاً به مجموعه وابستگی فیزیکی و روانی اطلاق می شود ولی در مجموع مفهومی مبهم دارد(بلوم[2] ،1984 (اعتیاد عبارتست از وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت محض و در زمان های معین از نظر مصرف کننده ضروری بود و دارای ویژگی های زیر است: ایجاد وابستگی جسمانی فی ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دارد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره وابستگی به مواد خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت. گارانتی بازگشت وجه دارد. فرمت : doc تعداد صفحات : 28 بخشی از متن : مفهوم وابستگی به مواد (اعتیاد) اعتیاد به به عنوان یک اختلال روان پزشکی به ابعاد زیست شناختی روان شناختی اجتماعی و معنوی یکی از مشکلات عصر حاضر است اعتیاد[1] معمولاً به مجموعه وابستگی فیزیکی و روانی اطلاق می شود ولی در مجموع مفهومی مبهم دارد(بلوم[2] ،1984 (اعتیاد عبارتست از وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت محض و در زمان های معین از نظر مصرف کننده ضروری بود و دارای ویژگی های زیر است: ایجاد وابستگی جسمانی فی ... ادامه ...

why arts examination is no longer a shortcut

art test is still " " in the half-month period, the sichuan conservatory of “populates the crowd” and is the only test center for the sichuan arts exam entrance exam . the province’s cl candidates will gather here,the primary function of healthcare distribution companies is to deliver products in an appropriate and timely manner in order to fulfill the requirements of the providers. song shiqi, a cl candidate, applied for a vocal performance and education major. if she p es the exam, she is ready to attend the southwestern university exam. before she consulted, she had studied in depth the previous examinations with the teacher. she felt that the number of competitors this year has increased significantly, and many of the candidates interviewed agree. "not only the number of people has increased, but many students have very good professional conditions." mao linhui, director of the admissions office of the sichuan conservatory of , told reporters that the number of sichuan examinees has increased by about 10% this year. although the final admission quota has not yet been determined, the number of people is strictly controlled and it is not expected to increase. “from the perspective of urbanization, arts students will only continue to increase.” qiu zhenglun, a professor at southwest university’s academy of fine arts, believes that arts test is not simply a blind choice of students and parents. in the past, some candidates and parents took arts examinations as a shortcut to study, but arts examinations are still . on the one hand, because people’s fashion life is basically based on urbanization, the urbanization process makes the art consumer market expand; on the other hand, the concept of parents has gradually changed and children are allowed to apply fo ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه پایان نامه خانواده و عملکرد خانوادگی

#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:white;} .prod-img img{width:100px;height:110px;} .buylink{margin-top:4px;} .buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;} .buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;} .clear{clear:both;} مبانی نظری و پیشینه پایان نامه خانواده و عملکرد خانوادگی قیمت 27000 تومان توضیحات مبانی نظری و پیشینه پایان نامه جرم و مجرمیت (بز اری) قیمت 27000 تومان توضیحات مبانی نظری و پیشینه پایان نامه تحول اخلاقی قیمت 27000 تومان توضیحات مبانی نظری و پیشینه پایان نامه بی اشتهایی عصبی و پر اشتهایی عصبی قیمت 27000 تومان توضیحات مبانی نظری و پیشینه پایان نامه انگیزه پیشرفت قیمت 27000 تومان ت ... ادامه ...

dialkeys gen 2$ serial number

dialkeys gen 2$ serial number > http://bit.ly/2ftnqlo 695846ea4d crack proshow producer 5.0 build 32224 the odd couple female version full script animation software free full version for windows 7 32bit dsa theory test for car drivers no cd crack spot shield apk cracked minecraft video converter free full version for mac mediafour macdrive pro 9.0.5.14 keygen idm autocad 2012 crack 64-bit keygen wrc 3 fia world rally championship crack adobe premiere tutorial beginners cs5 serial number cinema 4d mac os x crack crack each other up definitions crack idm 6.17 gratis free latest full version of adobe reader spss free full version 222 free logo design studio pro full version no crack hand cream dumont co la crosse wisc plus 2d gl crack png keying suite 11 keygen crack cdma workshop 2 7 cracked yes band cytus full version ios ipod burny super grade serial number fgua any dvd converter professional 4.3 9 free full version cracked wood cave oblivion movie homeguard activity monitor full crack plumber's crack ouflage t shirt for sale tour model ii serial number 307842 autocad 2007 serial number key crack disk drive security full version free avs video converter 8.3 crack keygen software gta v keygen 1.12 macro recorder keygen crack bullets in illustrator cs4 serial code flexisign for mac crack homeo apathy leftover crack discog hy fifa 2004 full version torent prensa para ladrillos ecologicos argentina warez letra de cancion monumental crack family juanchu em sandesam ledu full video song with lyrics female version of bruce parallel to serial converter vhdl code encoder mastering tips for izotope o-zone 5 keygen hyip manager pro script nulled themes ccleaner pro full version free how to use netstumbler to crack wpa kali allfusion model navigator keygen crack officescan 10 6 key ... ادامه ...

مدل مو مردانه کلاسیک و خامه ای و ساده ایرانی

در این مطلب مدل مو مردانه کلاسیک و خامه ای و ساده ایرانی اماده شده مدل موی دیوید بکهام ستاره ی فوتبال و از برترینهای مد مدل های لایت ریش و مو زیبا و جوان پسند مدل مو هایلایت همراه با کات خط مدل خامه ای ابت که برای افراد میانسال مورد استفاده است مدل خامه ای با کات کنار مو مدل خامه ای همراه با هایلایت و ته ریش مدل موی شخصیتی همراه با ته ریش مدل ملقب به مدل ایرانی که در کشورمان رواج دارد-مدل مو ایرانی مدل موی پیتاژ که در بین جوانان پر طرفدار است مدل موی کپ خامه ای مدل کپ دور کات همراه با ته ریش برای ب اطلاعات در مورد مدل مو روی لینک زیر کلیک کنید مدل مو مردانه کلاسیک و خامه ای و ساده ایرانی مدل مو جدید مردانه 2017،مدل مو کوتاه مدل مو متناسب با چهره،انواع مدل مو مدل مو بلند جذاب،مدل مو گوشی و باب مدل مو جدید،مدل مو مردانه 2017 مدل مو پسرانه،انواع مدل مو کوتاه ... ادامه ...

ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار آلیاژ fsx-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد

ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار آلیاژ fsx-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار آلیاژ fsx414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 8 صفحه پی دی اف دسته بندی ی متالورژی بازدید ها 19 فرمت فایل doc حجم فایل 6360 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 13 فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها ترجمه مقاله اتصال فاز مایع گذار آلیاژ fsx-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 8 صفحه پی دی اف عنوان انگلیسی مقاله : transient liquid phase bonding of fsx-414 superalloy at the standard heat treatment condition عنوان فارسی مقاله : اتصال فاز مایع گذار آلیاژ fsx-414 در شرایط عملیات حرارتی استاندارد تعداد صفحات : 13 صفحه فارسی قابل ویرایش با فرمت doc ( ترجمه کامل به همراه رعایت نیم فاصله و استانداردهای نگارشی می باشد ) به همراه اصل مقاله انگلیسی در 8 صفحه پی دی اف سطح ترجمه : عالی شناسه ثبت محصول : ss18 فروشنده : گروه ترجمه تخصصی آفمَس ترجمه مقاله به زبان فارسی به همراه اصل مقاله انگلیسی : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 19000 تومان قاد ... ادامه ...

نمونه سوال انگلیسی نهم ترم اول :: با جواب / danlod nemone soal english nohom

نمونه سوال انگلیسی نهم ترم اول :: با جواب / danlod nemone soal english nohom پاسخ تمرینات کتاب و فعالیت ها و خودآزمایی های کتاب انگلیسی نمونه سوال پایه نهم درس انگلیسی نمونه سوال امتحانی نوبت اول انگلیسی نهم متوسطه توضیحات کتاب درسی انگلیسی نهم: کتاب درسی انگلیسی نهم ، پایه سوم دبیرستان / متوسطه ، نظام آموزشی جدید و قدیم لینک نمونه سوالات: با حجم ۴ مگابایت (pdf) لینک کمکی برای این فایل: با حجم ۴ مگابایت (لینک کمکی) شما میتوانید این نمونه سوالات را در کانال تلگرام ما نیز کنید، آدرس کانال تلگرام ما : برای ورود کلیک کنید : https://telegram.me/joinchat/dafkkj_jkrfs_ha7fsjtwa منبع: پی سی موب نمونه سوال امتحانی از درس زبان انگلیسی از نهم www.kanoon.ir › نهم › زبان انگلیسی نمونه سوال امتحانی از درس زبان انگلیسی از نهم. ... نمونه سوال امتحان زبان - داد 95. تعداد : 35223 · نمونه سوال امتحان زبان نهم -دی 94. تعداد : 75979 · نمونه سوال امتحان زبان ... نمونه سوال امتحانی از درس زبان انگلیسی از هفتم - کانون فرهنگی آموزش قلم چی www.kanoon.ir › هفتم › زبان انگلیسی نمونه سوال امتحانی از درس زبان انگلیسی از هفتم. ... تعداد : 117736 · زبان انگلیسی- نجف آباد-رس . تعداد : 76680 · زبان ان ... ادامه ...

بدترین فرد برای ازدواج کیست؟!

بسم الله الرحمن الرحیم بدترین فرد برای ازدواج کیست؟! جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید ی که مبتلا به اختلال شخصیت است در زندگی فردی خود و با تمام روابط بین فردی خود مشکل دارد ولی معتقد است که او سالم است و دیگران مشکل دارند. ارتباط برقرار با این افراد کار سختی است و نیاز به درمان فردی دارند. تشخیص انواع اختلال شخصیت (بد گمان، نمایشی، دوری گزین، وابسته و ... تنها توسط روانشناس متخصص و یا با اجرای آزمون های روانی خاص امکان پذیر است). فرد روان رنجور می کوشد گذشته را در آینده بیابد و به این ترتیب اکنون را از دست می دهد و نابود می کند. ی که زندگی نمی کند بیشتر از همه از مرگ می هراسد. اگر می خواهید چگونه زیستن را بیاموزید در مورد مرگ بین ید. پس زمینه سیاه و تیره مرگ، رنگ های لطیف زندگی را با همه خلوصشان آشکار می کند و به چشم می آورد. همانطور که گفتیم ارتباط برقرار با این افراد کار سختی است و نیاز به درمان فردی دارند. برای مثال، ی که اختلال شخصیت خود شیفته دارد: ... ادامه ...

شخصیت

تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده اند. هیلگارد (hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می شوند» تعریف می کنند.شخصیت (personality) از ریشه لاتین (persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نق دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد».شخصیت، مجموعه ای از رفتار و شیوه های تفکر شخص در محیط کار و زندگی روزمره است که با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی مشخص می شود. در محیط سازمانی یکی از عوامل اثرگذار بر روی عملکرد فردی و سازمانی شخصیت فرد است. مدل رشد و عدم رشد آرگریس بر اساس این تئوری، شخصیت انسان ها در امتداد هفت بعد از نابالغ به سمت بالغ رشد می کند (مور ... ادامه ...

free and perfectly smooth

is your hair luscious like the l’oreal commercials? all these factors come into play when people define beauty, but that is not what beauty is about. don’t believe all the media you read, it will mislead you and never lead you to happiness. what defines beauty is your personality and your attitude. someone could be perfectly beautiful, yet they are the most shallow and mean person you could ever meet. here are the true traits of why you’re a beautiful . 1. your p ion speaks louder than your looks your p ion defines you more than your looks. you are so p ionate, you radiate an attitude of ambition and enthusiasm. having something you are p ionate about means you have goals in mind and you are not afraid to go for it. you are striving for success, not sitting back and saying “i can’t do that, why bother?” you don’t let fear hold you back, but instead you focus on something that will make you happy. it doesn’t matter if you are a new director who produces films that only a few people view on youtube. or that you are just starting out as an actress, who played an extra for a minute in the school play. what matters is your drive and that you are p ionate about something and you won’t take no for an answer. determination and p ion is what makes you a beautiful person. 2. you are yourself around others you don’t let others hold you back from being yourself. to many people, showing your real face to others is terrifying. but you are always yourself. you don’t let others opinions scare you into being someone else. instead you choose to be you, flaws and all. you are truly a beautiful if you possess this quality. people can often sense when you are being fake, or notice if you are reserved and afraid to speak. to be able to be yourself is inspiring and beaut ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 62 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها این فایل فهرست نداردمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری فرمت : doc تعداد صفحات : 46 پرخاشگری تعریف پرخاشگری پرخاشگری، معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که هدف از آن، صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به شخص دیگر، یا نابود دارایی آن است. بنابراین، آسیب زدن اتومبیل یک شخص به دست شخص دیگر، خفه ن توسط یک جانی و خشونتی که ت برای برقراری نظم و قانون اعمال می کند، تماماً اعمالی هستند که در تعریف پ ... ادامه ...

بردگی ک ن

ک نمان امانت خدا و دوران ، به ما هستند . باید روش تربیتی ریسک ناپذیری را درباره موفقیت زندگی وعزت وسلامتی وصلابتشان اتخاذ کرد همه ک ن جهان و وطن فرزندان و برادران و خواهران، و بلکه آینده و آرمان های ما هستند. ومادرقبال آینده ی آنها مسئولیم. ک ن نسل اکنون به شدت در حال برده شدن و اسارت هستند برده ی برنامه ریزی نرم و جذاب ولی بسیار خطرناک ان فکری و سیاست گزاران حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد دنیا هستند که از هر حربه ای برای استثمار بهره می برند نقش صنایع دیجیتالی برای قطع دست والدین و یا فرهنگ اصیل واعتقادات و ازهمه مهمتر سنت های بنیادین فکر وعقیده بر ما روشن است نقشی که درآن ک ن به سبک ان تربیت می شوند وهیچ سنخیتی با آموزه های ملی و مذهبی خود ووالدینشان ندارند جنگ ها. نزاع هایی که درخانه ها رخ می دهد ونا بهنجاری هایی که در جامعه به عنوان انفجار اخلاق می بینیم محصول این بردگی و جنگ نا برابر است همه ی حکام و ان مذهبی ادیان و تهای ی. مسلمان. زرتشتی . یهودی وادیان الهی موظف هستند تا از ک ن بعنوان سرمایه ی جامعه به خوبی مراقبت ومحافظت کنند و آموزه های بومی. دینی و ارزشها وکرامت انسانی را با ظرافت ودقت به آ ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 57 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 41 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها این فایل فهرست نداردمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی فرمت : doc تعداد صفحات : 41 هوش هیجانی تاریخچه هوش هیجانی افلاطون 2000 سال پیش گفته است؛ تمام یادگیری ها دارای یک زیربنایی هیجانی و عاطفی هستند. بر اساس گفته افلاطون از آن زمان تاکنون دانشمندان، پژوهشگران و فیلسوفان زیادی در جهت اثبات یا نفی نقش احساسات در یادگیری، مطالعات زیادی انجام داده اند. متأسفانه تفکر حاکم در این ... ادامه ...

چرا گربه ها انقدر از خیار میترسند؟

گربه ها حیوانات بسیار کنجکاوی هستند. البته ما هم نسبت به آنها همین حس را داریم و به همین خاطر درمقاله قبل در مورد چشم های آنها صحبت کردیم. به هر صورت تحقیقات اخیر نشان داده است که ما انسان ها در نگاه این شیرهای کوچک چیزی به جز صاحب خانه هایی بی استفاده، گربه هایی بدون مو و حتی زباله هایی بی ارزش نیستیم. با این حال به تازگی در دنیای اینترنت ای دیگر از اسرار این دوستان مرموز برداشته شده است که گراف درباره آن توضیح می دهد: ترس دیوانه وار گربه ها از خیار… همانطور که در ویدئوی بالا تماشا کردید، زمانی که گربه ها مشغول غذا خوردن یا سرگرم به کار دیگری هستند، صاحب شان خیاری سبز و بزرگ پشت سر آنها قرار می دهد. به محض اینکه گربه ها سر خود را برگردانده و خیار را می بینند، عقل شان را از دست داده، به هوا می پرند و در نهایت پا به فرار می گذارند. در بعضی دیگر از تصاویر، گربه ها با کنجکاوی خاصی به خیار خیره می شوند و منتظر اولین حرکت از سوی آن هستند. اما هنوز هم سؤال ما بی پاسخ است: کجای این خیار باعث ترس گربه ها می شود؟ پیش از هر چیز باید در مورد ویدئوی بالا نکته ای یادآور شویم؛ هیچ کدام از گربه ها از فاصله دور خیا ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 76 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 30صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل پرخاشگری از مسائل مبتلا به دوران نوجوانی است. همه روزه در مدارس و خیابان­ها نوجوانانی مشاهده می شوند که به زد و خورد، دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه می پردازند و به همین علت مورد تنبیه انضباطی چه در مدارس و چه در خانه قرار می گیرند. نوجوانان پرخاشگر معمولا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه ای که در آن زندگی می کنند را زیر پا می گذارند، در اغلب موارد والدین و اولیای مدارس با آنها درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها گاهی به حدی باعث آزار و اذیت اطراف ... ادامه ...

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد یتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می گردد در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می کنند اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7169 تمام فایل ها چکیده نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد یتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده اند. بدین منظور قصد بررسی و پ ... ادامه ...

7 گام مهم که باید پس از اتمام ... انجام دهید!

افزودن این مقاله به علاقه مندی ها شما پس از اتمام ... و شادمانی بعد از جشن فارغ ... حصیلی خود وارد مرحله جدیدی از زند ... می شوید. در این زمان عمده سوالی که ممکن است اطرافیان از شما بپرسند این است که قصد دارید در آینده چه کاری انجام دهید؟ با این سوال شاید ترس و نگرانی وجودتان را فرا ب ... رد و پاسخی برای آن نداشته باشید. یعنی هیچ ایده ای برای ادامه زند ... به ذهنتان نرسد. اما نگران نباشید، خوشبختانه هنوز زند ... به پایان نرسیده است. رایان کان (ryan kahn) از مربیان مسیر حرفه ای شغل و بنیانگذار گروه هایرد (the hired) در مقاله ای با نام «چگونه می توان استخدام و جذب شد»، بخشی از نکاتی را که می تواند باعث آرامش و پیشبرد زند ... حرفه ای افراد شود، را مرور کرده است. در ادامه گزیده ای از مطالب این مقاله به صورت هفت گام تشریح می شود: 1.بدانید که این نگرانی طبیعی است. اولین گام قبول ... این موضوع است که همیشه رسیدن به آرزوهای شغلی راحت نیست و در مسیر مستقیم پس از ... قرار ندارد. به گفته کان آنچه اهمیت دارد این است که شما باید در مسیر درست شغل حرکت کنید. ممکن است دوران شغل و یا طی ... مسیر آن جذاب تر از رسیدن به مقصد باشد. اگر این نصحیت ن ... ادامه ...

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیتچکیده: تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده اند. هیلگارد (hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می شوند» تعریف می کنند.شخصیت (personality) از ریشه لاتین (persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نق دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می توان این خصلتها را شامل شه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می شود. شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشا ... ادامه ...

بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان

بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطة بین نگرش مذهبی و و تقلب دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور در این پژوهش به بررسی رابطة نگرش مذهبی و تقلب پرداخته شده است.هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان ایذه بوده و فرضیة اصلی تحقیق این است که بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان آزاد ی واحد ایذه رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة مورد بررسی 100 نفر از دانشجویان که در رشته های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک و ...در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از میان پنج کلاس انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 20 سؤال، سه گزینه ای) و پرسشنامه پژوهش (ghq) برای سنجش ملاک های سلامت، شامل مذهبی بودن ، ارتباط با خداوند، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار تقلب تحقیق استفاده شد و داده های به دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم اف ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 19 فرمت فایل docx حجم فایل 56 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 32 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت در 32صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیت تعریف شخصیت: صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی از کلمۀ شخصیّت تعریفهای گوناگونی ارائه داده اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلمۀ شخصیّت که معادل کلمۀ personality انگلیسی است درحقیقت از ریشه لاتین persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره م ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 20 فرمت فایل docx حجم فایل 56 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 32 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت در 32صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیت تعریف شخصیت: صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی از کلمۀ شخصیّت تعریفهای گوناگونی ارائه داده اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلمۀ شخصیّت که معادل کلمۀ personality انگلیسی است درحقیقت از ریشه لاتین persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره م ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های فرزند پروری مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های فرزند پروری منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد فرمت doc تعداد صفحات 36 دسته بندی روانشناسی بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل 50 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها این فایل فهرست ندارد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های فرزندپروری خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های فرزندپروری فرمت : doc تعداد صفحات : 36 سبک های فرزندپروری راه های انتخاب روش های تربیتی تا چند سال اخیر، اکثر مطالعات مربوط به اجتماعی شدن بر این نکته تأکید داشت که فنون تربیت و رفتارهای والدین، بر رشد کودک اثر می گذارد و به آن شکل می دهند. این تحقیقات نقش کودک را به عنوان عام ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خ رآمدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خ رآمدی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خ رآمدی دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دسته بندی روانشناسی بازدید ها 3 فرمت فایل doc حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق خ رآمدی خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت. گارانتی بازگشت وجه دارد. تعداد صفحات : 31 فرمت فایل : ِdoc بخشی از متن : خ رآمدی عمده ترین و اصلی ترین مکانیسم در کارکرد شناختی انسان به شمار می رود و عبارت است از باور های افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث موثر زندگی (بندورا، 1992). در چهار چوب نظریه خ رآمدی بندورا چنین عنوان می شود که افراد دارای باورهای قوی در مورد توانایی های خود نسبت به افرادی که در مورد توانایی های خود تردید دارند ، در انجام تکالیف کوشش و پافشاری می کنند و در نتیجه عملکرد آن ها در انجام تکالیف بهتر است . عوامل بسیاری در شکل گیری عوامل انگیزش و شناختی نقش دارند. ... ادامه ...

جملات وکلمات انگلیسی با ترجمه

داستان های کوتاه انگلیسی بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج می ... رندthe kites always rise with adverse winds.—————————————برای خود زند ... کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگرانlive for ourselves not for showing that to others..—————————————سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شودa distant tour begins with one step…————————————— جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جو ... را می بیندthe losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.—————————————به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی ش ... ت بخورم که از آن لذت می برم(هینزسیندی)instead of success in a base i hate, i prefer to loose in a base i enjoy.—————————————بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفتif the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…————————————— جملات زیبای انگلیسی با ترجمه آن چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کردyou will reap what you plant in your minds farm.—————————————اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شدif you won’t be patient in the flow of river, every driftwood wi ... ادامه ...

ن در چه سنی بشتر تحریک می شوند

ن در چه سنی بشتر تحریک می شونددر این مقاله تغییراتی که قرار است با افزایش سن در رابطه تجربه کنید را با شما در میان می گذاریم.1 . رابطه برایتان رضایت بخش تر خواهد شدبه گفته خانم ر نسون robinson بر اساس مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی ، دو سوم ن از زندگی خود راضی بودند از جمله ن 80 ساله. حتی بهتر از آن ، 67% ن مسن اعلام کرده بودند که در بیشتر اوقات یا همیشه را تجربه می کنند. بر اساس گفته محققین سن دیگو در کالیفرنیا با افزایش سن کیفیت رابطه بهبود پیدا می کند.به گفته سوزان ترامپتر susan trompeter، همکار این مطالعه، " نه تنها ن مسن تر شرکت کننده در این مطالعه بیشترین رضایت را از رابطه داشتند بلکه نرخ رسیدن به در آن ها در مقایسه با ن جوان تر ی ان بود."2 . شریکتان می داند که دارد چه کار می کند به گفته لورن استریچر lauren streicher، متخصص ن در شیکاگو و نویسنده rx: hormones, health and your best ever ، زمانی که صحبت از رابطه بهتر به میان می آید، تجربه نقش بسیار مهمی ایفا می کند، به همین دلیل نی که در دهه 40 و بعد از آن هستند مزیت بهتری در این زمینه خواهند داشت. همه فکر میکنند که رابطه در دهه 20 زندگی بهترین کیفیت را دارد ولی به سادگی باید بگویم که حقیقت ... ادامه ...

از رابطه مغز و شخصیت بیشتر بدانید !

آیا می شود گفت آدم ها با مغزهای متفاوت شخصیت های متفاوتی دارند؟ آیا بخش های مختلفی از مغز مسؤل ویژ ... های مختلف شخصیتی هستند؟ آیا می شود با اسکن مغز آدم ها دانست که چه ویژ ... شخصیتی دارند؟ جواب دادن به این سوال ها، سال های سال است که گروه بزر ... از دانشمندان- از جمجمه شناسان و عصب شناسان گرفته تا روانشناسان و حتی جرم شناسان- را به تحقیق واداشته است. آنها مخصوصا پیش از آغاز قرن بیستم به نتایجی رسیده اند که شاید حالا در نظر یک دانش آموز دبیرستانی که فقط زیست یک را پاس کرده هم خنده دار باشد، اما همان نتایج پیش نیاز تحقیق های درست و درمانی است که در قرن حاضر دارد انجام می شود. در این مطلب می خواهیم خیلی کوتاه تاریخ تفکر در مورد این رابطه مرموز را مرور کنیم. سایک نیوز، طبق معمول بحث های علمی، اول این ماجرا هم در یونان شروع می شود. بقراط حکیم، غیر از نوشتن اصول اخلاقی پزشکی نظریه های دیگری هم دارد. به نظر بقراط دنیا از چهار عنصر بیشتر تشکیل نشده است: «خاک، باد، آب، آتش». همچنان به نظر ایشان، این چهار عنصر در بدن آدمیزاد تبدیل می شود به اخلاط چهارگانه یعنی خون، بلغم، صفرا و سودا. حالا تا اینجای حرف های بق ... ادامه ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 12 فرمت فایل doc حجم فایل 78 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 38 فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه مبانی نظری شخصیت تعاریف شخصیت: مسئله تعریف شخصیت یک مشکل عمده است و در خلال سال‏‏ها تعاریف مختلفی از شخصیت ارایه شده است. آلپورت توانست حدود 50 معنا را برای این اصطلاح مطرح کند. تحلیل آلپورت منطبق با تاریخ مفهوم شخصیت بود که با اصطلاح به نقاب آغاز شد این اصطلاح به نقاب که ابتدا در نمایشنامه‏‏های یونان قدیم به کار برده می‏شد ،اشاره داشت و مضامین مختلف آن در زمینه‏‏های مختلفی مانند:الهیات، فلسفه، جامعه شناس ... ادامه ...