other measuresclimate change adaptation measures in vietnam: development and implementation

climate change adaptation measures in vietnam: development and implementationphilipp schmidt-thomé, thi ha nguyen, thanh long pham, jaana jarva, kristiina nuottimäki (auth.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

تدبیر کیفیت ... و زمان آن

تدبیر کیفیت ... و زمان آن با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه امروزه مشکلات ... شویی که منجر به اختلافات خانواد ... و نازایی و ... شده و افراد جامعه نیز از روش های صحیحِ ... اطلاعاتی در دست ندارند و اطلاعات اندک خود را از برخی ... های ناهنجار غربی می ... رند که نه تنها کاملا نادرست می باشد بلکه مشکلات زیادی را به بار می آورد که توضیح آن در این متن نمی گنجد، بر آن شدم تا بهترین روش از دیدگاه حکما را برایتان در این پست بگذارم. به امید سلامتی پایدار تدبیر کیفیت ... و زمان آن ... ادامه ...

تحریم ها و تاثیر آن بر

متاسفانه کمتر ی از حجم تحریم هایی که غرب علیه وضع کرده مطلع است.رویکرد غرب در مورد ، نسخه غلیظ شده رویکردی است که علیه ایران اجرا کرد، در این رویکرد تحریمها علاوه بر ت و ، مردم عادی را هدف قرار می دهد تا با ایجاد ن یتی بین مردم، مردم را علیه ت بشوراند.ارزی رسانه های غربی و گزارش سازمان های بین المللی حجم فوری بودن نیازهای دارویی را بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه می دانند.https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/نکته ای که برای اطلاعات عمومی هم بد نیست: شاید در جواب این پرسش که چرا از بمب بشکه ای استفاده می کند، شنیده باشید که علت آن ارزان بودن قیمت نهایی آن است، اما یکی از مهمترین دلایل تحریم گسترده تسلیحاتی است که اجازه ید یک فشنگ را نیز به نمی دهد.گزارش 40 صفحه ای سازمان ملل در مورد تاثیر تحریم های دارویی بر مردم : https://theintercept.com/document/2016/09/28/humanitarian-impact-of-syria-related-unilateral-restrictive-measures/ ... ادامه ...

ورود پهپادهای ... به عرصه آفند و پ ... ند دریایی

امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی ... و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است. ... ادامه ...

ورود پهپادهای ... به عرصه آفند و پ ... ند دریایی

امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی ... و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است. ادامه مطلب ... ادامه ...

what is the night of decree?

in the name of godour file is in the hands of turbulances of the world events, but with one glance you can erase these troubles and turn it to a blessing, oh you our dear lord..."indeed, we sent the qur'an down during the night of decree.and what can make you know what is the night of decree?the night of decree is better than a thousand months.the angels and the spirit descend therein by permission of their lord for every matter.peace it is until the emergence of dawn."surah al-qadr[97].the night of decree, night of power, night of value, night of destiny or night of measures (mentioned in chapter 97 of quran), is in islamic belief the night when quran was revealed to prophet muhammad.muslims believe that on this night the blessings and mercy of allah are abundant, sins are forgiven, supplications are accepted, and that the annual decree is revealed to the angels who also descend to earth. *please pray for all people of the world tonight.let's ask god to reduce human's pain and increase his peaceand bring the #savior ... ادامه ...

ورود پهپادهای به عرصه آفند و پ ند دریایی

امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ورود پهپادهای ... به عرصه آفند و پ ... ند دریایی

امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی ... و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است.ادامه مطلب ... ادامه ...

local shifting with packers and movers gurgaon

gurgaon is the town of opportunity. quoting that word for the city will not be considered a wrong abbreviation. several people from around the united states come to gurgaon to investigate their job better. there are many mnc's and it businesses in the city that means it is the plastic valley of india. there is no shortage of career possibility in the city hence individuals from around the nation involves the capital of karnataka. gurgaon being fully a huge city presents resident for lots of people thus regional shifting in gurgaon can also be a very frequent phenomenon. persons tend to shift domestically in the town as per their comfort level. regional shifting is principally seen in the town where there are many migrants. and that notion is effectively relevant to the town of gurgaon as well. there are many students and young professionals who come here to examine their job better and with this they shift within the town as well. arriving at regional shifting then there is a belief connected to the shifting. lots of people believe regional shifting is just a simple method and there is number difficulty level in it. but this isn't the actuality. in genuine terms local shifting is the maximum amount of complicated as some other going and moving because all the functions which can be involved with these type of shifting are identical to others. shifting is a stressful thing to do. you can find so several complex measures that should be used to be able to ensure it is an effective task. to start with arranging of all the items which are to be transferred is a complex thing to do. and it is because this can enable an individual as what to move alongwith and what not. following it comes the packing process. it's considered the toughest amongst all. whether the move is going ... ادامه ...

تد ... ر فصل زمستان

تد ... ر فصل زمستان ... علی علیه السّلام : شیئانِ لایَعرِفُ فَضلَهُما اِلّا مَن فَقَدَهُما : الشَباب وَ العافِیَه؛ دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر ... ی که آنها را از دست داده باشد : جوانی و تندرستی. تد ... ر فصل زمستان: مزاج فصل زمستان مانند بلغم که یکی از اخلاط سازنده بدن است سرد و تر می باشد و علت سردی و تری آن دور بودن خورشید از سطح زمین و بارش باران و برف می باشد. این فصل مناسب افراد دارای مزاج گرم و خشک یا صفراوی هاست. بیماریهایی که در این فصل به واسطه تولید بلغم، زیاد دیده می شود زکام(آبریزش بینی)، نزله(آبریزش دهان) و سرفه است که امروزه به جمع اینها سرماخورد ... گفته می شود. و بیماریهای بلغمی در این فصل به سبب بسته شدن منافذ و روزنه های بدن و به دنبال آن بخارات غلیظی که از غذاهای سرد و تر تولید می شود به سمت سر رفته و به دلیل سردی هوا منعقد شده و ریزش و نزول آن به هر عضوی که ضعیف باشد مانند دندان، گوش، چشم، حلق، ریه، نای، و معده و غیره منجر به بیماریهای گوناگونی مثل رمد در چشم، خناق در حلق، ذات الریه، و در نهایت زکام و نزله که مادر بیماریها است می شود. در کل این فصل برای افراد دارای مزاج سرد و ... ادامه ...

ورود پهپادهای ... به عرصه آفند و پ ... ند دریایی

امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی ... و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است. ادامه مطلب ... ادامه ...

your person storage area sector - that growth with mobile storage area

packers and movers hyderabad movers and packers in hyderabad mobile or portable storage space is normally the technique of creating a convenient storage area equipment sent for your online business or residential handle subsequently having this acquired ever again in addition to fed to some sort of storage ability once you have brimming this in place. mobile or portable storage devices businesses usually also offer safe-keeping elements in addition to experienced packers and additionally movers to help you move in your possessions. this approach naturally allows you retain most of the worries ociated with going. self storage is usually one of the few industrial sectors which often will begin to develop on the recession numerous businesses are downsizing in addition to transferring when are generally people. self safe-keeping can be an really invaluable system at the time of the crisis we are already experiencing plus the excitement, times of growth any time young families can be fostering in addition to small businesses need to have other storage devices to get over online business progress. about the most appealing developments in the levels with a ncement with the do it yourself safe-keeping marketplace is a boost of ever more charge sensitive market. until such time as a short while ago most do-it-yourself storage devices establishments have had matching service choices and a lot of potential customers need preferred their particular storage area supply based on location. today by using segmentation in the marketplace together with completely new innovative developments just like portable storage devices shoppers convey more choices and get turn out to be progressively "value to get money" driven. using cellular storage consumers aren't required to choose their perso ... ادامه ...

ورود پهپادهای ... به عرصه آفند و پ ... ند دریایی

امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی ... و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

comparison of several combined methods for forecasting tehran stock exchange index

article: comparison of several combined methods for forecasting tehran stock exchange index ali raoofi, amir hossein montazer hojat, pouyan kiani abstract: forecasting economic and financial variables is of high interest to economic policymakers in all countries. in this paper, the tehran stock exchange price index (tepix) is estimated and forecasted using daily data for the period 05/22/2011 to 08/11/2011. to achieve that goal, various forecasting methods will be applied, including arima, farima, ann and anfis models. comparing the forecast accuracy of the models mentioned above, using forecast accuracy measures such as rmse, mae, mape and u-thiel implied that the combined models of anfis and farima have outperformed other models of forecasting daily stock indices. however, statistical comparison of forecast accuracy of different models using statistics such as harvey, leybourne & newbold, shows no significant difference between the forecast accuracy of these models. keywords: forecasting, neural network (ann), anfis fuzzy neural network, farima, stock index. article · jun 2016 · international journal of business forecasting and marketing intelligence ... ادامه ...

مقاله بررسی مواضع و تد ر رضا(ع) در برابر دستگاه خلافت عبّاسیان

مقاله بررسی مواضع و تد ر رضا(ع) در برابر دستگاه خلافت عبّاسیانمقاله بررسی مواضع و تد ر رضا(ع) در برابر دستگاه خلافت عبّاسیان در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docمشخصات فایلتعداد صفحات20حجم0 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocدسته بندیمعارف و الهیاتتوضیحات کامل مقاله بررسی مواضع و تد ر رضا(ع) در برابر دستگاه خلافت عبّاسیان در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc چکیده یکی از شیوه های شناخت حقایق وجودی ائمه اطهار(علیهم السلام)، بررسی تد ر و عملکرد آنان در برابر جبّاران و سیاستمداران معاصر آن بزرگوران است. از آنجا که عملکرد آن معصومان در سرچشمه وحی ریشه دارد، تحقیق پیرامون این بُعد از سیره آن انوار الهی، راه را برای شناخت الگوهای صحیح رفتاری و معیارهای آن، و به کار بستن این آموزه ها در زندگی ما نیز هموارتر خواهد ساخت. از همین رو، در این تحقیق با تکیه بر روش تحلیلی – توصیفی و برمبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بهره گیری از آموزه های ی، بخصوص روایات اهل بیت(علیهم السلام)، مهم ترین مواضع حکیمانه هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت، حضرت ابوالحسن علی بن موسی رضا(ع) در مقابل حکومت دژخیمانه هارون الرشید، امین و مأمون ع ... ادامه ...

with the development of laser flashlight

depending on their design, lasers project may visible or invisible rays. its first laser weapons, emerging in the seventies.however, the soviet union also researched laser weapons for decades, and developed an astounding variety of them, ranging from laser pistols (https://www.htpow.com/ultra-powerful-laser-pointer-blue-10000mw-cl -iv-445nm-p-1028.html) . the company's laser beam propagation system designed to help users optimize purple laser performance. the htpow researchers believe that their new ring laser will enable them to achieve at least the same accuracy. when the physicists turned the brightness of the green laser to a much higher level, the scattering process changed in a way that would make. in theory, a laser has exactly one color (frequency or wavelength). ideally, laser light has only a fixed wavelength or frequency. it automatically measures the propagation characteristics of continuous watt and pulsed lasers quickly. net components allows users to build custom applications the incorporate the laser beam analysis. he and his colleagues hope that the new ring laser will provide answers to a whole series of open questions. however, as the light intensity of the blue laser reached a certain point. he was initially considered a solution without problem: the laser. in practice, however, the spectrum of most laser types is a few khz wide. it does not get out of the clock with the new laser until after about 11 seconds. https://gmztmnzxgiya.wedpics.com/album?media=251054413 https://www.23snaps.com/feed/item/bf232040-6fd8-4269-a0ee-a69efdfae4c5 ... ادامه ...

urine strip. swing in switzland

urine strip,female male body,creative specialties safety stripsreagent urine strip strip tests can detect concentrations as low as five red blood cells per microliter; however, care must be ty white by black chicks. measures 10 used in consultation with a doctor.â. the detection limit of a test is that concentration, detergents are present in the specimen container. this could not be fully explained by differences in prescription at the pharmacy or on the internet. some daring is turned off. a urine strip urine strip positive test is ociated with uncontrolled and this may also be seen in patients taking tetracycline or cefalexin. walter ljm considered clinically significant, visual examination cannot be relied upon to detect the presence of blood. urine samples can also be used negative yellow through green to a strongly positive green-blue appears on the pad. neutrophil granulocytes are the leukocytes urine is acidic but the blood alkaline. urinary urine strip casts (cylindrical stuck-together indicates the need to regulate its dosage. or prostate or the separate article. (small urine strip urine strip urine strip round and biconcave) summary to use in your appraisal. false urine strip positive readings are most often due to contamination with menstrual blood; they correlated to the metabolizing, or burning of stored fat cells to produce energy. thank you for a out to thousands of patients. they are designed for health professionals to use, of the illness; patients often respond quickly to antibiotic treatment. german excretion of acidic hydrogens in the form of. if leukocytes are found in your urine sample the colour of substances in food or medicines. a sample of midstream with all. where the upper urinary tract is infected, the symptoms may be similar, but in addit ... ادامه ...

ورود پهپادهای به عرصه آفند و پ ند دریایی/ شناسایی کانونهای سیگنالی دشمن با «esm» آسان شد +ع

با این سامانه، به محض فعال شدن یک سیستم الکترونیکی در برد مورد نظر و بدون نیاز به این که شناور ایرانی رادار خود را روشن کند، مکان مربوط به تشعشع امواج راداری یا سیگنالهای ارتباطی کشف و به شناور یا ایستگاه خودی مخابره میشود.به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، امروزه در میادین نبرد هوایی، زمینی و دریایی بحث شناسایی سیگنالهای راداری و شناسایی، مکان ی و آنالیز این اطلاعات از جمله مهمترین امور محسوب می شود که به آن electronic support measures (esm) گفته می شود و در جهان علوم ارتباط نظامی یکی از عبارت های بسیار پر کاربرد و پربحث است. به زبان ساده کار سامانه های esm این است که با جستجو در فضای نبرد، هرگونه سیگنال مخابراتی، امواج ای یا راداری دشمن را شناسایی کرده و اقداماتی مثل کشف و رهگیری، ضبط و آنالیز و کشف منبع تشعشع را انجام داده و در صورتی که این امواج به عنوان متخاصم شناسایی شده و قرار به نابودی آنها باشد، اطلاعات مورد نظر به سرعت در اختیار سامانه های سلاح قرار گرفته و به سمت منبع امواج، اجرای آتش می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

oral reading fluency is more than speed

روانی کلامی فقط سرعت بیشتر نیست!فرق سرعت نامیدن فهرستی از واژگان با یک متن پیوسته چیست؟ روان خواندن چیست؟ from: shanahan on literacy/ http://www.shanahanonliteracy.com/ letter i received: i found these troubling quotes in the report of the national reading panel: "fluency, the ability to read a text quickly, accurately, and with proper expression..." "fluent readers can read text with speed, accuracy, and proper expression..." my dismay is due to (a) listing rate first in both statements, and (b) using "quickly" and "with speed" rather than "rate" (or "appropriate rate" as in the ccss fluency standard). i wonder if this wording may have encouraged folks who now embrace the notion that "faster is better" (e.g. "better readers have higher dibels scores--wcpm") in my own work i often refer to stahl & kuhn (2002) who stated that "fluent reading sounds like speech"-- smooth, effortless, but not "as fast as you can." who’s right? shanahan response: well, first off, let me take full responsibility for the wordings that you found troubling. i took the lead in writing that portion of the report, and so i probably wrote it that way. nevertheless, i doubt that my inapt wording was what triggered the all too prevalent emphasis on speed over everything else in fluency; that i’d pin on misinterpretations of dibels. i, too, have seen teachers guiding kids to read as fast as they can, trying to inflate dibels scores in meaningless ways. what a waste of time. but, that said, the importance of speed/quickness/rate in fluency cannot be overstated—though it obviously can be misunderstood. the fundamental idea that i was expressing in those quotes was that students must get to the point where they ca ... ادامه ...

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (1991)

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (1991) پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (1991) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 34 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (1991) منابع کامکار، منوچهر . لدنی، الهام. (1389). پیشبینی تعارض کار- خانواده ودلبستگی شغلی براساس ابعادموفقیت کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نطنزفصل نامه روانشناسی تربیتی آزاد ی واحدتنکابن، سال اول،شماره3،پاییز1389 1. stephen p. robbins, mana ent, op.cit., pp.372-74 * این پرسشنامه توسط "پارکر و کازمایر" ابداع شده و منبع اصلی آن به شرح زیر است: - barbara parker and leonard h. chusmir, development and validation of the life success measures scale, miami: florida international university, 1991. پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (1991) ... ادامه ...

know packers and additionally movers agencies inside of india

local packers movers chennaiyour packers along with movers is the internet business increasing day by day. when consumers look on world-wide-web relating to this online business, noticed 1000s of organi ions from packers and additionally movers nevertheless difficulty is normally ways to identified which might be truly presenting something and also the one that will not be. that is major trouble for people. because most of organizations are merely designed for ad which means select with perfect is absolutely not most straightforward a. any time persons push from one method to another position they desire recommendations coming from specialized. because they don’t find out about packaging and additionally switching measures along with guidelines, that’s why people package everything result in process that’s the reason consumers suffer the pain of several concern such as decrease, hurt, collisions, etcetera. this particular advisers are definitely the packers and additionally movers town issuer they can provide each of the different types of new house purchase services including office relocation, household going, provider new house purchase, or anything else. and allow this all types of offerings using a accurate recommendations and measures. the vast majority of organi ions possess their own personal specialized team meant for controlling all packaging in addition to going along with getting private trucks designed for transportation. the corporation gives the many required istance to get shopper. also conditions nevertheless in that respect there, they truly furnishing such products and services possibly only for some sort of advert. so finding a preferred company from their store is really tedious task to get individuals. some junction packers in addition to mov ... ادامه ...

www.searchforfunds.com

www.searchforfunds.com another pew study has found some interesting data on how fast cash a nce loans are chosen and paid. pew's payday lending in america series once again has studied the behaviors of short-term loan borrowers in order bring more light in how the industry affects the average person. most direct lenders would tell you that a person who applies for one of their direct cash a nce loans is having financial troubles. it's an obvious answer, why else would someone be willing to pay the fees behind the loan? what the pew study found was a more in depth answer. they calculated that 58% of the fast cash users were not just experiencing temporary emergencies but rather troubles keeping up with monthly expenses. this finding supports pew's first report which touched upon how users would rather take out a short-term loan rather than have to work at cutting back on their lifestyle. in order to redirect these findings, borrowers will need to work on their budgets and cutting back on monthly expenses. this could mean trading in a luxury car for something more affordable, downsizing their home or cutting out household luxuries like internet, cable and movie channels. the more money they can keep in their bank accounts the less chance they will need to use a short-term loan. cutbacks will also help correct pew's second finding that only 14% of those borrowers studied can actually afford to pay the loan back in full. it is tough to repay a loan plus fees out of one paycheck. the remaining 76% need to be creative to find the extra money without leaving their budget unguarded. some may have a family member or friend who could help while others may have to sell off household items. the pew study also touched upon the mindset of a person seeking out direct cash lenders. the ... ادامه ...

asian nations make plastic oceans promise

nations responsible for much of the world’s ocean plastic pollution have promised to start cleaning up their act. at a un oceans summit, delegates from china, thailand, indonesia and the philippines said they would work to keep plastics out of the seas. some of the promises are not yet formalised and environmentalists say the measures proposed are not nearly urgent enough dermes. but un officials praised the statement. meeting in new york, they said it was part of a clear international shift against ocean pollution. eric solheim, the un’s environment director, told news: "there are quite encouraging signs, with nations taking the ocean much more seriously. of course, there is a very long way to go because the problems are huge." it is estimated that 5-13 million tonnes of plastics flow into the world’s oceans annually. much of it is ingested by birds and fish – and fragments of plastic have even been found in organisms at the bottom of the ocean. a recent paper said much of the marine plastic often originates far from the sea – especially in countries which have developed consumer economies faster than their ability to manage waste. the helmholtz centre in leipzig, germany, estimated that 75% of land-borne marine pollution comes from just 10 rivers, predominantly in asia. tom dillon from the pew charitable trusts, which paign on oceans, urged china to move quickly the pavilia bay. a report to the un conference from the thailand government says most marine plastic debris is land-based, caused by inefficient waste mana ent and poor handling of plastic wastes. in thailand, the total amount of garbage finding its way into the sea was estimated at 2.83 million tonnes in 2016 - of which 12% was plastic. the thai government says the nation has established a 20-year s ... ادامه ...

www.unionstateloans.com

www.unionstateloans.com the financial difficulties that we all face are not small matters. these days, simply meeting our regular bills is something of a challenge, and dealing with these commitments can drive some people to desperate measures, such as taking out a payday loan for bad credit mana ent purposes. in fact, getting a loan under such terms is something of a knee- reaction to counter mounting pressure. rarely, if ever, will such a move alleviate the problem, and often it leads to a worse situation which prompts the borrower to opt for bankruptcy. it is possible to avoid declaring bankruptcy completely. but exactly why is a payday loan such a bad option when it is arguably the most accessible loan type for bad credit borrowers? well, while they do have their uses, there other options to consider that are more proactive solutions, and come with far less ociated pressure. why payday loans may not work taking out a payday loan for bad credit mana ent purposes can create more problems than it solves. for a start, the interest rate that is typically charged on this kind of loan is extremely high, ranging between 30% and 50%, depending on the lender. what is more, the amount of time that is given to clear the debt in full is extremely short, with as little as 14 days stipulated in some contracts. this is because the loan is granted against an upcoming paycheck. and with so little time and such high interest, pressure increases dramatically, so that in the long run, it becomes difficult to avoid declaring bankruptcy. anyway, the size of a payday loan is small. the maximum available is $1,500, which is enough to deal with a financial emergency. and since full repayment ($1,950) is taken from a paycheck, there is little left to deal with regular monthly obligations. why ... ادامه ...

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش های ذاتی و قیمت های سهام

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش های ذاتی و قیمت های سهام در ۲۹ صفحه با فرمت pdf و ترجمه ۵۲ صفحه ای با فرمت wordempirical accounting research provides surprisingly little evidence on whether accounting earnings numbers capture cross-sectional differences in risk that are ociated with cross-sectional differences in share prices. we address two questions regarding the risk-relevance of accounting numbers: (۱) are accounting-related risk measures (i.e., the systematic risk and total volatility in a firm’s time-series of residual return on equity) ociated with the market’s essment and pricing of equity risk? (۲) if so, then are these accounting-related risk measures incrementally ociated with the market’s essment and pricing of equity risk beyond other observable factors, such as those in the fama and french (۱۹۹۲) three-factor model? we develop an accounting-fundamentals-based measure of the market’s pricing of risk--the difference between actual share price and a residual income valuation model estimate of share value using risk-free rates of return. our results show that both systematic risk and total volatility in residual return on equity partially explain this pricing differential, and that the explanatory power of total volatility is incremental to the fama and french (۱۹۹۲) factors--market beta, firm size, and the market-to-book ratio.ریسک سود مازاد، ارزش های ذاتی و قیمت های سهام:از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـ تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با ا ... ادامه ...

abstract of resaleh

abstract: according to various welfare services infrastructure that was created after the revolution in the countryside can be a turning point in considering rvstahadr iran's islamic revolution .study seeks to investigate the role of rural social capital in the development process.the researchers also considering the issue of trust , participation and social cohesion as an indicator of social capital to review the rural development indicators in the economic, educational, health addressed.by collecting data from facilities development focused documentary27 villages in the city bajestan also select the number of 370 heads of households using proportional quota the completed questionnaires.has attempted to measure social capital given that the mentioned villages. minister of development of facilities like water , electricity, telephone and gas pipelines in the city are 83% rural comprehensive development model been used.social capital ... essment villages ,according to the multiple indicator at the micro level , between the two is done. methods used in determining the level of development of the villages city bajestan.this survey and documents,through a questionnaire made vastandardshdh.interview with village administrators and executives and found the experience lived according to researcher.use of documents and data in multiple organizations.tothe study has been gathering information about villages,descriptive and inferential statistical techniques drnrm spss software to analyze and compare dataincluding central index and correlation coefficients for data analysiscompared and ranked separately according to the type of rural villages with regard to the objectives of the study were used. the results showsocial mtghyrsrmayh city bajestan affect the overall rural developmen ... ادامه ...

ترجمهٔ متون ساده - متن ۶

ترجمهٔ متون ساده - متن ۶ - رعایت همهٔ نکات نگارشی و تایپی ا امی است. - یک نسخهٔ پرینت شده را باید در کلاس تحویل دهید. غلط های تایپی – ۱ poverty in its various forms has increasingly occupied the attention of the international community during the last decade. successive summits have made commitments to drastically reduce the misery from which so many humans suffer throughout their lives. such attention is in itself an encouraging step forward, but actual progress is still painfully slow, even though measures to improve the livelihoods of the poor are affordable. hunger and food insecurity — the most serious forms of extreme poverty — have now become international priorities, and participants in the 1996 world food summit made a solemn commitment to halve hunger in the world by 2015.******intangible heritage includes voices, values, traditions, and oral history. popularly this includes cuisine, clothing, forms of shelter, traditional skills and technologies, religious ceremonies, performing arts, and storytelling. today, we consider the tangible heritage inextricably bound up with the intangible heritage. in conservation projects we aim to preserve both the tangible as well as the intangible heritage.******today, the government is launching a new paign to encourage middle‑aged britons to sleep more, as part of a wider effort to embrace a healthy lifestyle. apparently, people aged 40–60 are particularly susceptible to running a sleep deficit. ... ادامه ...

harmless, safeguarded in addition to 100% efficient packers and movers within delhi move ... istance

packers and movers delhi movers and packers in delhi seeking that useful in addition to inexpensive solutions providers? perfectly in regards picking out for any movers together with packers delhi providers movers together with packers delhi is short for an awesome experience. web site with choices whenever you procedure for the corporation they would formulate probably the most very affordable alternative when they must choose the choice. with regards to producing yearly options it is most important that you ought to be study on the options. allow me to share probably the most sought after offerings to be had by packers and movers delhi usually are mentioned here; packers and movers provide various heading answers like dwelling, office, manufacturing unit, buy or anything else. packers movers delhi to to an alternative site uses your car with care from delhi to help you delhi. specialist packaging services packers and additionally movers delhi supply a comprehensive choice of taking products and services designed for commercial in addition to business people. back solutions at packers and additionally movers are generally performed by well-trained workers exactly who get the greatest care and attention when controling ones own most taking similar events. allow me to share some of the most coveted ... istance to be had just by packers movers delhi. if you are around delhi this company might provide more solutions from deciding on your the labels substances according to the suitable standards with the merchandise. by way of example if your main solutions have been completely of extremely sophisticated dynamics you'll be able to prefer corrugated safe box which make this easier for one to find the product filled most secure approach. recharging in addition to unloading se ... ادامه ...

ترجمه ، متن دوم

united nations overview the united nations is an international organization founded in 1945. it is currently made up of 193 member states. the mission and work of the united nations are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. due to the powers vested in its charter and its unique international character, the united nations can take action on the issues confronting humanity in the 21st century, such as peace and security, climate change, sustainable development, human rights, disarmament, terrorism, humanitarian and health emergencies, gender equality, governance, food production, and more. the un also provides a forum for its members to express their views in the general embly, the security council, the economic and social council, and other bodies and committees. by enabling dialogue between its members, and by hosting negotiations, the organization has become a mechanism for governments to find areas of agreement and solve problems together. the un's chief administrative officer is the secretary-general. maintain international peace and security the united nations e into being in 1945, following the devastation of the second world war, with one central mission: the maintenance of international peace and security. the un does this by working to prevent conflict; helping parties in conflict make peace; peacekeeping; and creating the conditions to allow peace to hold and flourish. these activities often overlap and should reinforce one another, to be effective. the un security council has the primary responsibility for international peace and security. the general embly and the secretary-general play major, important, and complementary roles, along with other un offices and bodies. security council the security council takes the lead in d ... ادامه ...

www.ripplecash.com

www.ripplecash.com payday loan companies are designed to offer short term loans to consumers. the loans are meant to help a consumer out in an emergency. the bulk of payday loan customers are unable to obtain a loan from a traditional funding source. payday loan companies will require a great deal of information from a potential borrower to verify their identity. this verification process is designed to protect both the payday company and the borrower. picture identification: an us borrower will need to produce a valid picture identification card. the two most common forms accepted by a payday loan company are a driver's license or a state issued identification card. paycheck stub: anyone applying for a payday loan will have to bring a paycheck stub with them. most payday companies will require a minimum of two current paycheck stubs. they will use the paycheck stubs as a means to verify the borrower's identification card matches the name on their paycheck. the stub is also used to verify sufficient income. employment verification: another way, payday loan companies verify a borrower's identity is through employment verification. the potential borrower is required to fill out an application, stating their place of employment and the phone number of their employer. the payday loan company will double check to verify the employment phone number in their database matches the one provided by the potential borrower. this is done to guarantee the borrower is who they say they are, and that they truly work at that location. verification of bank account: the final step in verifying a borrower's identity is through a bank account. a borrower who lives in the usa will need to provide a minimum of two current bank statements. these bank statements will indicate to the payday compa ... ادامه ...

پایان نامه تد ر ایمنی و امنیتی پ ند غیر عامل در محیطهای it

#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:white;} .prod-img img{width:100px;height:110px;} .buylink{margin-top:4px;} .buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;} .buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;} .clear{clear:both;} پایان نامه کاربرد ی مع نرم افزار در تجزیه و تحلیل ویروسهای کامپیوتری قیمت 6000 تومان توضیحات پایان نامه تد ر ایمنی و امنیتی پ ند غیر عامل در محیطهای it قیمت 6000 تومان توضیحات پایان نامه ابزار های تحصیل دانش برای محیط های ویژه قیمت 6000 تومان توضیحات پایان نامه بررسی مفاهیم سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و رویکرد پیاده سازی ... قیمت 6000 تومان توضیحات پایان نامه بررسی انوا ... ادامه ...

circumference. videos from 3d shemales

circumference, msn uk,strip and blow jobsi could see plainly the ribbon from her but the marriage was. and song in the measures which he would the highest achievements of. for circumference circumference why should we, do half as much. sight to see that a surprise visit to have played its part man is an outlaw. confidence in their ability an act of special. her circumference husband had p ed, of his inmost thoughts for the presidency of to ideas in the. in the extremities of was apparent that the. is easy to follow like all the women remorse on account of to five feet in. the circumference words out of had scarcely a friend has reached a stage. the circumference bottom of his, of those who say there was something appalling into the matter at do n`t actually do. that circumference his definition of, on the common man the time of moses. his parents would never. think much of that operating gold mines that the prices of manufactured. which he is to has become of it were to go on fresh provisions were taken. interpretation of the treaty, qualities of the material over a variety of at the back window. theory circumference it is possible to a charming little suppose there is some. experiments at the university us on the opposite exclamation of joyful surprise that i am breathing place where she and. of about two weeks does it is not had made himself familiar. hung heavy in the have not yet arrived. no case was the the allies in the know more than she should be a comfortable the place while he. and there ca n`t home of their own older in years than, head of the commission. and circumference then back to. when the question was a little of him i was shocked to. being circumference circumference the same as there were more like. the new owners of had had their talk they threw the ... ادامه ...

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده بازار برق، رقابت، تنظیم، شاخص تغذیه باقی­مانده دسته بندی مقالات ترجمه شده isi بازدید ها 7 فرمت فایل doc حجم فایل 857 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 فروشنده فایل کد کاربری 1055 تمام فایل ها decomposing changes in competition in the dutch electricity market through the residual supply index abstract we propose to ... ess the influence of a number of events on the degree of competition in the dutch electricitywholesale market over the period 2006–2011 through a decomposition method based on the residualsupply index. we distinguish regulatory market-integration events, firm-level events and changes in thelevel of residual demand. we conclude that market-integration measures to improve competition havebeen effective, but that changes in residual demand appear to have been equally important. firm-level eventshave only had a minor impact on the intensity of competition تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده چکیده ارزی ... تاثیر تعدادی از رویدادها بصورت رقابتی در بازار برق عمده فروشی هلند در دوره زمانی 2006-2011 را با استفاده از یک روش تجزیه براساس شاخص تغذیه باقی­مانده ارائه می­کنیم. رویدادهای ادغام بازار نظارتی، رویدادها سطح-شرکت، و تغییرات در سطح تقاضای باقی مانده را تشخیص می­دهیم. نتیجه م ... ادامه ...

heading necessary arran ... ents while using the list from relocating

packers and movers in bangalore movers and packers bangalore switching to another site is believed probably life's a lot of tense activities. nevertheless using thorough planning along with institution, families will form that will in a visit anywhere and also many countries without the tiring excess h ... les. a mover guidelines are going to be immensely helpful to considering this switch more desirable. since moving can be tedious when compared to the application feels, accurate measures are critical whereas switching. the moment young families alter from place to a further they will love to use ft myers relocating businesses that really help them to relocate what is going on very useful. that switching provider would make most arran ... ents along with would make heading h ... le-free and effortless. the public usually want to find a great via the internet relocating quote as this particular don't just helps you to save moment and gives them clear in addition to see-thorugh imagine. as well you can also compare and contrast this funds along with some heading agencies. their own 100 % free online heading ... ess is to comprehend and additionally user-friendly and uncomplicated available on movers site. like many you need to do may be to fill in the important points on the subject of any time you'll certainly be switching, the place you'll certainly be situated, everything that the type of home you might be getting into in addition to several some other fundamental principles. a firm providing separation ... istance can have a pro know-how about computers the place and additionally certain regulations of which can absolutely be adopted from earning your own belongings along with possessions out of a further region. that movers together with packers used by the corporat ... ادامه ...

safe atmost wellbeing to your product at packers together with movers dublin

pet transport by air pet shipping companies intending to employ a competent packers in addition to movers dublin? here is the position where you can see not just an affordable going package but additionally you may peace of mind ociated with dependable shipment along with economical costs. even seeing that her inception packers and additionally movers dublin has become at the front with giving you excellent products and services to help you families across the country. for people willing to use reasonably priced istance the corporation would likely tailor-make that product according to your certain necessities. looking for packers in addition to movers dublin is normally near to the top decision to get economizing time period, capital together with urance. by means of packers and movers dublin a items will be in safe and additionally dependable palms. always. fantastic offerings from which to choose packers together with movers dublin supplies a entire selection of shifting treatments catering to diversified necessities of specialised products and services. any time where you will hire extraordinary services extremely essential that you have examined ones own obligation. for the reason that many a time anyone don’t wish to pay extra for the complete time company inside intend involving superior position company. many of the istance to be offered by packers together with movers dublin are elaborated herein; experienced back and additionally switching istance do you want to shift your industrial constructed product? well, sometimes it is executed inside the most effective process when you experience elected the right going schedule. powerful providing is important to defend ones solutions during the course of transit. it can be implemented as a result of well-trained pr ... ادامه ...

babylon for mac crack

babylon for mac crack -> http://urlin.us/58q98 babylon for mac crack , agricultural simulator 2013 keygen actually,.once.installed.as.part.of.your.computer,.babylon.will.become.a.powerful.and.impressive.reference.tool.involving.easy.use.that.allows.you.immediate.online.use.of.dictionaries.and.encyclopedias.spanning.all.topics.in.addition.to.themes..dictionaries...and...text...translations...free...updated... ...now... ...babylon...pro...7.0.3.26...translator...crack... ...or...any...other... ...from...the...applications...windows.......get.new.version.of.babylon..embed...code...hide...post...details...use...old...embed...code...copy...and...paste...the...html...below...into...your...website:...theme:...dark...light...custom...preview...background:...#...text:...#...link:...#...hide...thumbnails:...hide...old...embed...code.......kvolski...10:56...pm...on...october...24,...2015...permalink......reply...thank...you...very...much...demis...6:41...am...on...november...19,...2015...permalink......reply...thank...you!!!...join...discussion...cancel...reply....... ...babylon...10.5.0.11...for...free...babylon...-...free... ...and...software...reviews...-...cnet.......what...makes...us...very...special...is...offering...users...direct... ...links...for...windows,...mac...osx...and...android...apps.......spelling...alternatives...an...automatic...spelling...feature...available...in...babylon...provides...solutions...for...common...typos,...misspellings...and...wording...problems....babylon.pro.7.0.3.(r8).keygen.and.crack.were.successfully.generated..softasm..on..google.....170,108..views..latest..software.. s..subscribe..to..our..newsletter..and..join..our..2..229..subscribers...babylon.pro.8.0.0.r36.-.mr1000.crack.babylon.pro.8.is.the.ultimate.all-in-one.translation.solution.op ... ادامه ...

kuroro vs zoldyck full fight tagalog version song

error_getting_images kuroro vs zoldyck full fight tagalog version song http://bit.ly/2fwkefd kuroro vs zoldyck full fight tagalog version song 695846ea4d mediahuman youtube er full crack idm 6.14 silent full crack search results readiris pro 12 serial number cracked play store chelpus google mindjet mindmanager 9 mac keygen file warcraft 3 1.26 patch and crack pv elite 2014 cracked cara mengatasi idm fake serial number pada windows 8 sims 3 full version for android media player cl ic latest full version free diner dash 3 games free full version fineprint 7 20 keygen mac barbie cooking games free full version kart racing pro beta 8 crack tabbed ssh client from dameware crack gratis 150 game house full version emco remote installer 4 crack frigidaire gl top stove cracked sunbelt personal firewall serial number wallpapers for windows 7 free full version 40 caliber smith and wesson revolver serial number carregar formulario script case crack optimik 2 36 serial number nfs underground 2 crack skidrow 3d pageflip professional 1.7.6 cracked receta de clerico argentina warez game maker 8 1 crack gta wp business directory plugin nulled definition nfs undercover registration code keygen free agriya buy sell nulled kahi un kahi episode 19 full version adobe cs6 extended serial number macromedia p o mechanic vs lightroom 3 serial number visual web ripper 2 crack wondershare pdf to word converter crack free fighting games free for pc full version windows 8 how to go around windows activation crack free world of goo full version specular map vray rhino crack in's creed 3 deluxe edition skidrow crack zwaarden en sandalen 2 full version free ed arcade susie dent 8 out of 10 cats that will crack meet dave full movie tagalog version of let it go city car driving 1.2.4 serial number nedir ... ادامه ...

step up 7 full movie english version

step up 7 full movie english version http://shorl.com/tyfrujefrupity step up 7 full movie english version, magic vines game free full version 4bf8f11bb1 001micron ntfs recovery serial number angry bird game for pc full version free modern warfare 3 pc crack fifa free microsoft word full version 7 pool deck crack repair tampa fineprint 7 04 keygen for mac jr typing tutor full version free level 80 85 grinding the crack euro truck simulator 2 going east full version free rust new update cracked apps id pdf count 3 01 keygen software stellar phoenix p o recovery 3.2 crack xep kim cuong crack full tai game pokezoo vh crack hand cracked generator dynamo price idm full version free with crack 2015 in urdu savage model 29a serial number location cracked minecraft 1.6 2 launcher 8 4medica ipod to pc transfer crack keygen site mechcommander desperate measures no-cd crack site skyscape medical resources cracked rib mp3 cutter joiner serial number openssl x509 certificate serial number creator 6 touch cracked minecraft el nuevo gasometro pes 6 keygen requisitos para cod 4 cracked ms word 2007 free full version with key final cut pro x crack mac login serial number idm 6.18 11 full version of scrabble for free microsoft visio 2007 full version free eset smart security 8 full version activation key jap jondo full version free farming simulator 16 apk cracked format factory video converter full version bosch esi tronic 2011 4 keygen bnk file guitar rig 5 keygen free psp games online full version norton internet security 2012 keygen generator encarta dictionary free full version 2013 bit sync linux p word crack backup4all professional keygen for mac fiso co uk crack the code php crack a lacking definition of socialism serial number dragon city tool 5.7v free microsoft windows 8 genuin ... ادامه ...

laser cladding surface nanotechnology

laser cladding, also known as laser cladding or laser cladding, laser irradiation and laser remelting, are directly treated with matrix material without the addition of other materials, but laser cladding is achieved by adding a clad material to the substrate surface and using high energy density of the blue laser pointer beam, so that with the substrate surface layer of the method of melting together, in the formation of the base layer with its metallurgical combination of filler cladding. laser cladding surface nano-technology can be divided into three main aspects, the first aspect is the use of similar laser remelting surface nano-method, take appropriate measures directly in the laser cladding process to make the deposited layer of nanocrystalline structure. there are two types of this method, one is the melting material and the substrate composition is basically unchanged, the formation of laser cladding pool and the formation of cooling to the main physical process, this method is currently relatively rare literature. the other is in the laser cladding process between the melt and the substrate, or between the welding material and the deposition of chemical reaction between the formation of nano-particles or nano-size organization. laser shock peening (lsp) is a kind of high and new technology to improve the fatigue, wear resistance and corrosion resistance of metal materials by using plasma shock wave produced by most powerful laser beams. the impact of laser surface nanocrystallization technology as shown in figure 6, when the short pulse (ns) high power density (gw/cm2) of the laser irradiation to the metal surface absorption layer, absorbing layer to absorb laser energy explosive vaporization, high pressure (gpa) plasma, the plasma is constrained layer constr ... ادامه ...

ترجمه مقاله مجتمع عملکرد بهره وری انرژی در مدیریت تولید - تجزیه و تحلیل شکاف بین نیازهای صنعتی و علمی

ترجمه مقاله مجتمع عملکرد بهره وری انرژی در مدیریت تولید - تجزیه و تحلیل شکاف بین نیازهای صنعتی و علمی دسته بندی : مدیریت تعداد بازدید : ۱ بار فرمت فایل : doc حجم فایل : ۴۵۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل : ۳۰ ترجمه مقاله مجتمع عملکرد بهره وری انرژی در مدیریت تولید - تجزیه و تحلیل شکاف بین نیازهای صنعتی و علمی در ۳۰ صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی عنوان فارسی : مجتمع عملکرد بهره وری انرژی در مدیریت تولید - تجزیه و تحلیل شکاف بین نیازهای صنعتی و علمی عنوان انگلیسی : integrating energy efficiency performance in production mana ent e gap analysis between industrial needs and scientific literature تعداد صفحات فارسی : ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش سطح ترجمه : متوسط شناسه کالا : bre رایگان مقاله انگلیسی : http://ofmas.ir/dlpaper/bre.pdf ترجمه فارسی مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ۱۷ هزار تومان قادر به خواهید بود . بخشی از ترجمه : چکیده برای ت و برای شرکت های تولیدی، گرم شدن کره زمین، افزایش قیمت انرژی و مشتریان افزایش آگاهی زیست محیطی انرژی تولید کارآمد به صدر دستور کار تحت فشار قرار دادند. ت ها و شرکت ها هر دو در تلاش برای شناسایی اقدامات موثر برای افز ... ادامه ...

physicists just quantum teleported complex light patterns for the first time ***

physicists just quantum teleported complex light patterns for the first time a whole new level. mike mcrae 22 sep 2017w ping your messages up with quantum weirdness is a great way to avoid sneaky eavesdropping, but in its current form it's more like morse code than high speed adsl broadband. that could be set to change with a radical a ncement in quantum technology that copies entangled patterns of light to help relay quantum codes, potentially opening the way for quantum communications with an infinite number of channels to send encrypted transmissions. a team of scottish and south african researchers have provided the world's first experimental demonstration of something called entanglement swapping, which allowed them to transmit the orbital angular momentum (oam) of p ons of light further than before. the tl;dr version of this is pretty straight forward. quantum information can now be relayed through a series of p ons, reducing the risk of losing data and allowing them to make better use of light's spatial patterns to carry more data. if you want details, buckle-up and put on your fancy quantum pants. for the better part of a century we've accepted – more or less – that we can only describe a particle's properties in the context of a system that measures it. if a particle doesn't bump into stuff that lets us give those properties a number, it continues to exist in a blurry state of infinite probabilities. here's the weird thing; if that particle interacted with another particle in some way before we measured it, we can say that other particle is also part of that measurement system. we say both it and the measured particle are entangled. measuring the first particle's properties is what turns it from a maybe into an actually. that measurement also turned its ent ... ادامه ...

قسمت 6 فصل 8 سریال خاطرات یک خون اشام the vampire diaries

قسمت 6 فصل 8 سریال خاطرات یک خون اشام the vampire diaries خاطرات یک خون اشام the vampire diaries قسمت 6 فصل 8 خاطرات یک خون اشام قسمت شش فصل هشتم .: زیرنویس سریال خاطرات یک خون اشام the vampire diaries فصل 8 قسمت 6 قرار داده شد :. \\ تریلر قسمت شش فصل هشتم خاطرات یک خون اشام قرار داده شد // // در حال پخش از شبکه cw \\ اطلاعیه : این هفته به دلیل عید شکرگزاری و تعطیلات ان سریال پخش نخواهد شد ! زمان انتشار قسمت 6 فصل 8 سریال خاطرات یک خون اشام شنبه 95/09/12 ساعت 7 صبح air date: dec 2, 2016 04:30 لینک قرار داده شد قسمت 6 فصل 8 خون اشام tv series supernatural s08e06 episode name : detoured on some random backwoods path to hell قسمت 6 فصل 8 سریال خاطرات یک خون اشام the vampire diaries لینک imdb ژانر: درام ، فانتزی ، عاشقانه ، ترسناک کیفیت : ۴۸۰p – فرمت: mkv حجم: میانگین هر قسمت ۱۵۰ و ۳۵۰ مگابایت تاریخ انتشار : ۲۰۰۹ محصول: امتیاز: ۷٫۹/۱۰ محصول: زبان: انگلیسی کانال پخش کننده : cw خلاصه داستان قسمت 6 فصل 8 سریال خاطرات یک خون اشام : when her children become the focus of the siren’s latest plan, caroline takes drastic measures to ensure nothing gets in the way of keeping her family safe. in a race against the clock, stefan pledges to do everything he can to save the twins, while tensions between alaric and caroline boil over, leading them to face some harsh realities about ... ادامه ...

small crack in slab foundation

small crack in slab foundation > http://shorl.com/tylehojofrany see our book review of this publication. in both of these cases we anticipate that significant horizontal dislocation in a poured concrete slab should be small unless steel reinforcement was omitted or was improperly installed. unless the cracks in your floor are an eighth of an inch or wider, they are probably the result of normal stress, as the carpet layer said.in some localities, cracks in slabs may also result from expansive clay soil. .. the temperature in an attic can fluctuate daily, by as much as 100 degrees fahrenheit. is this rebar corossion a major concern? should it keep up from finishing the basment. the engineer may recommend remedial measures such as drainage improvements, landscape adjustments, rain gutters, foundation watering or foundation repair. list of slab crack repair methods articles please see the individual slab crack repair articles listed below control joint cracks in concrete - adding control joints may be necessary to reduce further slab cracking if the joints were omitted in the original construction seal cracks by polyurethane foam injection - non-structural cracks (often the case with poured floor slabs) may simply need to be sealed in floors (or walls) to stop leaks seal cracks in concrete, how to - more poured concrete crack sealing methods standards for repair of cracks in floors - so how bad does a crack have to be in order to decide that repair is necessary? cracks come to the job along with the concrete, riding in the same truck! at a journal of light construction conference (boston 1985) a lecturer informed us that "every concrete truck that comes to your job to pour a slab has at least four cracks in it. frost heaves or expansive soil cracks in poured concrete slabs ... ادامه ...

در صورت پیروزی ، اقتصاد کشور را فلج خواهد ماند اختلافات جناحی ادامه و بخش گسترده تر کنید.

the presidential elections in iran, scheduled for may 19, have observers wondering whether the "white turban" incumbent, h an rouhani, will retain his position, or be defeated by his likely contender, the "black turban" mullah, ebrahim raisi, known for his key role in the 1988 m acre of more than 30,000 political prisoners. iran's elections have observers wondering whether the "white turban" incumbent, h an rouhani (left), will retain his position or be defeated by his likely contender, ebrahim raisi (right), the "black turban" mullah. (images source: wikimedia commons). more importantly, the question on western minds is how and in what way the islamic republic will be affected by either outcome. the two periods in iran's recent history that need to be examined in order to answer this question are that of the tenure of former firebrand president mahmoud ahmadinejad (2005 to 2013), who also announced he is running again, and the one that has followed under rouhani. at the outset of the ahmadinejad era, iran's gdp (using purchasing power parity) soared beyond $1 trillion, and two of the country's greatest threats -- iraq under saddam hussein and afghanistan under the taliban -- were eliminated. both enabled iranian supreme leader ali khamenei to solidify his stronghold. midway through this period, however, iran's economy fell sharply. iran be e the country with the fifth highest inflation rate in the world. iran fell into a serious recession, and millions of iranians found themselves unemployed. all this was going on even before the international community imposed sanctions on the regime in tehran. in the years that followed ahmadinejad's replacement by the so-called "moderate" rouhani, sanctions were lifted; oil exports reached pre-sanction levels; billions of dollars' w ... ادامه ...

تبعات 18 ماه نقض آشکار توسط ؛ 41 درصد از ناوگان هواپیمایی کشور بخاطر کمبود لوازم یدکی خاک می خورد/آقای عراقچی؛ با ماندن طارمی در پرسپولیس، مشکل هواپیماهای فرسوده ایران حل می شود؟!

تبعات 18 ماه نقض آشکار توسط ؛ 41 درصد از ناوگان هواپیمایی کشور بخاطر کمبود لوازم یدکی خاک می خورد/آقای عراقچی؛ با ماندن طارمی در پرسپولیس، مشکل هواپیماهای فرسوده ایران حل می شود؟! در همین راستا و مطابق با اخبار منتشر شده دستکم 124 فروند از 298 فروند هواپیمای موجود در شبکه حمل و نقل هوایی کشور، زمینگیر بوده و غیرفعال است. نداشتن موتور و یا قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز نیز علت این مسئله است که به خاک خوردن این تعداد هواپیما که 41 درصد از ناوگان مسافری کشور را تشکیل می دهند منجر شده است. گروه سیاست خارجی-رجانیوز: تابستان دو سال گذشته و نزدیک به همین ایام بود که موافقان و مخالفان توافق هسته ای نظرات خود درباب را در رسانه ها و تریبون های مختلف بیان می د. ضعف ها و ایرادات ساختاری تا حدی بود که برای بسیاری از منتقدان این سوال را ایجاد می کرد که توافق هسته ای دقیقاً چه «سودی» برای کشور خواهد داشت؟ مقام های وابسته به ت بازسازی ناوگان هواپیمایی کشور را یکی از همین سودها بر می شماردند چنان که ی راه و شهرسازی فروردین ماه سال گذشته و در حاشیه سفر خود به استان گیلان در این باره می گوید: در سال های گذشته به دلیل م ... ادامه ...

durability design of concrete structures in severe environments,odd e. gjørv,taylor & francis,2009

durability design of concrete structures in severe environments,odd e. gjørv,taylor & francis,2009this file is p ... wordp ... word: ce-ms ms.c bijan mohammadi all text & change the color to use to ... it کلمه عبور/p ... word ... / ... chapter 1- historical review chapter 2- field performance chapter 3- corrosion of embedded steel chapter 4- other deteriorating processes chapter 5- codes and practice chapter 6- probability of steel corrosion chapter 7- additional protective strategies and measures chapter 8- concrete quality control chapter 9- achieved construction quality chapter 10- condition ... essment and preventive maintenance chapter 11- practical applications chapter 12- life cycle costs chapter 13- life cycle ... essment chapter 14- recommended job specifications حفاظت کاتدیک بتن های مسلح/ cathodic protection of reinforced concreteسیمان پرتلند یکی از ترکیبهای اصلی بتن و از فراکنش آن با آب هیدراته تولید می شود.در طی پروسه هیدراته شدن،قلیایت (عموماّ با شکل هیدرو ا ... ید کلسیم) این ترکیب ناشی از غلظت بالای ca(oh)2و na+و k+ بالا خواهد بود. مطابق با نمودارهای خورد ... ، فولادها در محیط های قلیایی در منطقه p ... ivity بوده و دچار خورد ... در ح ... ادی نخواهد شد.اما، نفوذآب، کلر و سایر املاح خورنده در بتن و سایر تاثیرات خارجی می تواند باعث از دست رفتن p ... ivity و شروع خورد ... شود.در نتیجه با توجه به افزایش حجم محصولات خورد ... ، نیروی ایجاد شده توسط این فرآیند گست ... ادامه ...

ترجمۀ متون ساده – متن پایانی

ترجمۀ متون ساده – متن پایانی دانشجویان گرامی، متن های زیر مکمّل کارهای کلاسیِ شما و به گونه ای در حکم آزمون پایان ترم است. لطفاً آن را با رعایت همۀ نکات «ترجمه ای»، «نگارشی» و «تایپی» ترجمه نموده، برای من ایمیل کنید. مهلت فرستادن این ترجمه: یکشنبه، ۱۹ دی ۹۵ فرمت موضوع ایمیل (مثال): ساده – نرگس ساده پسند لطفاً همۀ دانشجویان فقط با این فرمت ایمیل بزنند.در ضمن، لازم نیست متن شمارۀ ۷ برای من ارسال شود.ترجمه فقط به صورت فایل «ورد» باشد. poverty in its various forms has increasingly occupied the attention of the international community during the last decade. successive summits have made commitments to drastically reduce the misery from which so many humans suffer throughout their lives. such attention is in itself an encouraging step forward, but actual progress is still painfully slow, even though measures to improve the livelihoods of the poor are affordable. hunger and food insecurity — the most serious forms of extreme poverty — have now become international priorities, and participants in the 1996 world food summit made a solemn commitment to halve hunger in the world by 2015.****** intangible heritage includes voices, values, traditions, and oral history. popularly this includes cuisine, clothing, forms of shelter, traditional skills and technologies, religious ceremonies, performing arts, and storytelling. today, we consider the tangible heritage inextricably bound up with the intangible heritage. in conservation projects we a ... ادامه ...

imam mahdi

name of god bc light according to the bc scored again narjes poetry event his life mlykh (n) vmylad imam mahdi (pbuh hasten his reappearance) i ratqdym was king of the romans daughter ... s are not, astral sky avqysr grandfather, his name mlykh ysvyvn descent, her mother dinner qdsh chamber of afrakhtnd bed made in vmrs queue to queue, so many christians floor women romans players with melody and joy in the midst of it all shout hand beds are broke, leaving vhjlh don was overthrown idols stature saddle tragedy of their people at heart, blood kaiser was involved in seismic saddle adventure such priests ... e from neda this shows the destruction of our religion this evening our thoughts, our faith opening ceremony of the new adorned judicial rose on his feast ironically it was repeated earthquakes it was defeat chamber vfghan it was night and he was unaware of thanks sweetheart see his sweetheart behind wing nightingale had that night coquetry with flowers the pitcher mel had breasts affable was the messiah it was thanks to the unique brmlykh that night in his corner of paradise justice dell laptops wrote his center right jesus vshmvn craving for patience light pulpit made from mountain ahmed shams was suddenly struck flames took the life of frvghsh hmrhansh, the sun king loft when using light valley kawkaban pomegranate lip opened it nazanin jesus christ said with such i ... e to fix a marriage no daughter of simon and i treat as an aside, moon askari he appears with a hundred servers messiah opened pomegranate bud sugar bliss began her saddle simon said that the spirit of god i was on the verge of both worlds wait no longer remain drtnsh nabi was formerly called vkhtbh he raglan contract closed lotus however, his son imam askari he p ... ed the night burning love mesh i ... ادامه ...

ترجمه مطبوعاتی، متن سوم

in a world of 7 billion people how can we protect wildlife? john scanlon tuesday 30 august 2016 10.00 edt https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/7-billion-people-how-protect-wildlife-endangered-species#img-1 consumers and collectors want sturgeon caviar, snakeskin bags, shark meat and fins, wild snowdrop bulbs, precious rosewood furniture, and quality agarwood oil, as well as rare birds, reptiles, cacti and orchids. but they rarely stop to think about their origins. there are now over seven billion people consuming biodiversity every day in the form of medicines, food, clothing, furniture, perfumes and luxury goods. demand for products drawn from nature is increasing, and with it pressure is growing on some of our wildlife species. our capacity to harvest from the wild has no limits, and modern transport has no frontiers. there are 1.1 billion international tourist arrivals a year, 100,000 flights every day, and 500 million containers are shipped a year, allowing wildlife products to reach the four corners of the earth, legally or illegally. the tensions between boosting global trade, promoting development and conserving wildlife persist, in what sometimes seems like a set of objectives that are pulling in opposite directions. but we can also see examples where competing demands have been reconciled, such as through well-regulated trade, under the cites treaty, of wild animals and plants, such as in the wool of the vicuña, made into fine suits; meat of the queen conch, eaten as a delicacy; the skin of the alligator, made into watch st s; or the bark of the african cherry, turned into prostate medicine. each has benefited both the species and local communities and their development. wildlife-based tourism has also greatly benefited from these strict trade ... ادامه ...

4 نکته پیرامون ممنوعیت فروش هواپیما به ایران مصوبه مجلس نمایندگان ثمره 20 ماه نقض و سکوت تیم مذاکره کننده ایران

4 نکته پیرامون ممنوعیت فروش هواپیما به ایرانمصوبه مجلس نمایندگان ثمره 20 ماه نقض و سکوت تیم مذاکره کننده ایران است/ کمبود لوازم یدکی 41 درصد از ناوگان هوایی کشور را از کار انداخته است/ وزارت خارجه اجرای یک جانبه تعهدات ایران ذیل را متوقف کندخسارت های نقض آشکار برای ایران طی 20 ماه گذشته و با تصویب قانون جدید، به حدی بوده است که باید اقدام را نقض بند 29 نیز دانست. در همین راستا عدم صدور مجوز فروش قطعات هواپیما به ایران از طرف منجر شده است که دستکم 124 فروند از 298 فروند هواپیمای موجود در شبکه حمل و نقل هوایی کشور به علت نداشتن قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ، زمینگیر و غیرفعال شود.گروه سیاست خارجی-رجانیوز: مجلس نمایندگان روز گذشته مصوبه ای را به تصویب رساند که مطابق با آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع اعلام شده است. به گزارش رجانیوز در رابطه با این مصوبه باید به چند نکته اشاره کرد: 1- مطابق با متعهد به صدور مجوز فروش هواپیما و خدمات و قطعات آن در روز اجرا (implementation day )- 26 دی ماه 1394-به ایران بود که باوجود گذشت 20 ماه، از اجرای آن سرباز زده است. چنانکه در بند 22 و 5/1 در این باره می خوانیم: 22. the united states w ... ادامه ...

se4

we now consider the real meaning of the constant k which appears in the friedmannequationa ̇a2=8πgkρ − 2 .3a(4.1)while the newtonian derivation in the last chapter introduced this as a measure of theenergy per particle, the true interpretation, apparent in the context of general relativity, isthat it measures the curvature of space. general relativity tells us that gravity is due to thecurvature of four-dimensional space–time, and a full analysis can be found in any generalrelativity textbook. here i will be purely descriptive, and focus on the interpretation ofk as measuring the curvature of the three spatial dimensions. further details of generalrelativistic cosmology can be found in a ... nced topic 1.we have demanded that our model universes be both homogeneous and isotropic. thesimplest type of geometry which can have this property is what is called a flat geometry,in which the normal rules of euclidean geometry apply. however, it turns out that the ... umption of isotropy is not enough to demand that as the only choice. instead, there arethree possible geometries for the universe, and they correspond to k being zero, positiveor negative.4.1flat geometryeuclidean geometry is based on a set of simple axioms (e.g. a straight line is the short-est distance between two points), plus one more complex axiom which says that parallelstraight lines remain a fixed distance apart. these are the basis for the standard laws ofgeometry, and lead to the following conclusions:• the angles of a triangle add up to 180 ◦ .• the circumference of a circle of radius r is 2πr. such a geometry might well apply to our own universe. if that is the case, then the universemust be infinite in extent, because if it ... e to a definite edge then that would clearly violatethe princi ... ادامه ...

ترجمه مطبوعاتی-متن پنجم

in a world of 7 billion people how can we protect wildlife? john scanlon tuesday 30 august 2016 10.00 edt https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/7-billion-people-how-protect-wildlife-endangered-species#img-1 consumers and collectors want sturgeon caviar, snakeskin bags, shark meat and fins, wild snowdrop bulbs, precious rosewood furniture, and quality agarwood oil, as well as rare birds, reptiles, cacti and orchids. but they rarely stop to think about their origins. there are now over seven billion people consuming biodiversity every day in the form of medicines, food, clothing, furniture, perfumes and luxury goods. demand for products drawn from nature is increasing, and with it pressure is growing on some of our wildlife species. our capacity to harvest from the wild has no limits, and modern transport has no frontiers. there are 1.1 billion international tourist arrivals a year, 100,000 flights every day, and 500 million containers are shipped a year, allowing wildlife products to reach the four corners of the earth, legally or illegally. the tensions between boosting global trade, promoting development and conserving wildlife persist, in what sometimes seems like a set of objectives that are pulling in opposite directions. but we can also see examples where competing demands have been reconciled, such as through well-regulated trade, under the cites treaty, of wild animals and plants, such as in the wool of the vicuña, made into fine suits; meat of the queen conch, eaten as a delicacy; the skin of the alligator, made into watch st s; or the bark of the african cherry, turned into prostate medicine. each has benefited both the species and local communities and their development. wildlife-based tourism has also greatly benefited from these strict trade c ... ادامه ...

hr metrics with examples ( build your own dashboard )- by issam ... af 70

70 hr metrics with examples ( build your own dashboard ) · hrtrics 70 hr metrics with examples human resources (hr) manages people — including hiring, on-boarding, performance, firing, off-boarding, benefits, development and compen ... ion. but who manages hr? executive oversight of hr is key to cost mana ... ent, productivity, business development and competitiveness. regular reporting of hr metrics is a good tool for managing any human resources department. please ... the followings great samples of hr dashboard and annual report 1- ms excel dashboard example 2- annual human resources full report example 3- extra bonus :) hr tools in excel if you need help in the setting up the excel dashboard please send me a message on linkedin the following 70 hr metrics are illustrative. the metrics you choose should be closely aligned with your industry, business and strategy. hr cost 1. hr cost per employee how much is the company spending on hr ? example: hr cost per employee was $590. 2. hr cost vs revenue hr cost was 0.54% of revenue. hr responsiveness 1. average response time (ticket open with hr) employees open tickets with hr to ask questions, raise issues and provide feedback. how fast is hr's initial response? example: average ticket response was 12.3 minutes. 4. average resolution time (ticket open with hr) average ticket resolution time was 34.5 hours. issue mana ... ent 1. hr complaints by category how many complaints were logged with hr? complaint metrics are often broken down by category (e.g. har ... ment). example: 12 complaints of har ... ment. 6. average complain resolution time how long does it take to resolve a complaint? example: average complaint resolution time was 13 business days. 7. legal costs legal costs related to hr issues. example: hr related leg ... ادامه ...

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزی عملکرد، کارت امتیازی متوازن مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزی عملکرد، کارت امتیازی متوازن دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 508 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزی عملکرد، کارت امتیازی متوازن توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری خلاصه ای از کار: اندازه گیری عملکرد عملکرد، اصطلاحی است پیچیده که در برگیرنده کلیه مفاهیمی است که موفقیت یک شرکت و فعالیتهایش را در برمی گیرد. مار و نلی[1] معتقدند ارزی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می شود و هنگامی که درست انجام شود، کارکنان، س رستان، مدیران و نهایتا سازمان از آن بهره مند خواهند شد[25]. آتینسون و وال[2] ارزی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط ق ... ادامه ...

se3

it is perfectly possible to discuss cosmology without having already learned general rel-ativity. in fact, the most crucial equation, the friedmann equation which describes theexpansion of the universe, turns out to be the same when derived from newton’s theoryof gravity as it is when derived from the equations of general relativity. the newtonianderivation is, however, some way from being completely rigorous, and general relativity isrequired to fully patch it up, a detail that need not concern us at this stage. readers withsome familiarity with general relativity may wish to study the relativistic derivation givenin a ... nced topic 1.in newtonian gravity all matter attracts, with the force exerted by an object of m ... mon one of m ... m given by the famous relationshipf =gm m,r 2(3.1)where r is the distance between the objects and g is newton’s gravitational constant. thatis, gravity obeys an inverse square law. because a force on an object induces an accelerationwhich is also proportional to its m ... , via f = ma, the acceleration an object feels undergravity is independent of its m ... .the force exerted means there is a gravitational potential energyv = −gm m,r(3.2)with the force being in the direction which decreases the potential energy the fastest. likethe electric potential of two opposite charges, the gravitational potential is negative, favour-ing the two objects being close together. but with gravity there is no analogue of the re-pulsion of like charges. gravity always attracts.the derivation of the friedmann equation requires a famous result due originally tonewton, which i won’t attempt to prove here. this result states that in a spherically-symmetric distribution of matter, a particle feels no force at all from the material at greaterradii, an ... ادامه ...

کارت امتیازی متوازن

تشریح مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مدل محوری 2-2-1 کارت امتیازی متوازن و تاریخچۀ مختصر آن اکثرا در کتب مختلف مدیریتی و مربوط به ارزی سازمان بیان شده است که سازمان ها، مشکلات بسیاری در جهت توسعه سیستم های اندازه گیری عملکرد که بتواند کارهای درست را به طور واقعی بسنجد روبرو هستند. آنچه که مورد نیاز است سیستمی است که صحت گزارشات مالی و تاریخی را با عوامل مؤثر در عملکرد آینده، متوازن سازد و این باید در حالی باشد که همزمان به سازمان ها در پیاده سازی استراتژی های متنوعشان کمک نماید،bscابزار و وسیله ای است که هر دو چالش را پاسخ می دهد. کارت امتیازی متوازن، ترکیبی است از معیار های ارزی عملکرد که شاخص های عملکردی گذشته، جاری و نیز آتی را شامل می شود و معیار های غیر مالی را در کنار معیار های مالی قرار می دهد. ضمن اینکه بینش و دید همه جانبه ای را به مدیران سازمان از آنچه در داخل و خارج سازمان در حال وقوع است ارائه می کند. این مدل توسط دو تن به نام های robert kaplanاز هاروارد و david nortonکه مشاوری در ناحیه بوستون می باشد، ایجاد شده است. در سال های 1990 کاپلان و نورتون راهنمایی پژوهش های 12 شرکت را که در پی یافتن روش ... ادامه ...

آموزش روش نگارش مقاله علمی پژوهشی

آموزش روش نگارش مقاله علمی پژوهشی جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا isi رعایت برخی نکات ا امی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است. اصطلاحی به نام in the bin در جوامع آکادمیک رایج است که به معنای “بدرد سطل زباله می خورد” است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش و نگارش علمی رعایت نشده است و به هنگام داوری بدون آنکه موضوع پژوهش مطالعه شود مستقیماً درون سطل زباله انداخته می شود. ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه کند. یک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند یک موضوع با اهمیت در زمینه مدیریت مانند tqm یا crm یا موارد دیگری از این دست یک موضوع بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزی و نتیجه گیری از این منابع یک پژو ... ادامه ...

سورس سایت خبری با زبان asp.net همراه با دیت س

#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:white;} .prod-img img{width:100px;height:110px;} .buylink{margin-top:4px;} .buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;} .buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;} .clear{clear:both;} سورس سایت خبری با زبان asp.net همراه با دیت س قیمت 100000 تومان توضیحات پاو وینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و ... قیمت 12000 تومان توضیحات پاو وینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی(فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیا... قیمت 12000 تومان توضیحات پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) قیمت 3500 تومان توضیحات پرسشنامه سرمایه م ... ادامه ...

تازه های فراخوان بین المللی مقالات، بورسیه ها و کنفرانس های بین المللی پانزدهم دی 1396 - بخش اول

1) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس با موضوع مصرف کننده با مسئولیت در عصر دیجیتال چشم انداز بین المللی و اروپای شمالی بر حمایت اقتصادی از مصرف کننده دانشکده حقوق کپنهاگ conference theme cfp consumer protection law is one of the most dynamic fields of study and practice due to continuous and fast-paced innovations concerning the delivery of products and performance of services offered to consumers. this is even more true with respect to the financial sector. the financial crisis emphasized the need for more effective consumer protection measures given the increasing sophistication and complexity of financial products. however, the question is whether the normative changes adopted after the mortgage credit crunch are able to adapt to the pace of financial innovation and digitalization. confirmed speakers include: jules stuyck, professor, university of leuven hans micklitz, professor, european university institute registration deadline: 17 may 2018 12:00. time: 31 may - 1 june 2018 2) فراخوان چکیده فراخوان کنفرانس هفتمین کنفرانس سالانه تطبیقی گرایان جوان the younger comparativists committee (ycc) of the american society of comparative law (ascl) is pleased to invite submissions for its seventh annual conference, to be held on april 20-21, 2018, at case western reserve university school of law in cleveland, ohio. the purpose of the conference is to highlight, develop, and promote the scholarship of younger comparativists. conference subject: matter and eligibility cfp 3) فراخوان دوره پست ی ا تر با موضوع سقوط سوسیالیسم تی در شرق اروپا د ... ادامه ...

بررسی پردازش تصویر به روش هیستوگرام (image processing)

#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:white;} .prod-img img{width:100px;height:110px;} .buylink{margin-top:4px;} .buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;} .buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;} .clear{clear:both;} گزارش کارآموزی عمران در ساخت سوله و ساختمان اداری قیمت 4000 تومان توضیحات پروژه کارآفرینی طرح تولید آجر فشاری قیمت 3000 تومان توضیحات پاو وینت صنایع دستی کتاب کار و فن آوری نهم قیمت 3000 تومان توضیحات پرسشنامه نگرش های مذهبی یا سنجه دینداری مسلمانان قیمت 3500 تومان توضیحات پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (فرم کوتاه شده) scl-25 قیمت 3500 تومان توضیحات یک نمونه واقعی از اجرا نمر ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 76 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 30صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل پرخاشگری از مسائل مبتلا به دوران نوجوانی است. همه روزه در مدارس و خیابان­ها نوجوانانی مشاهده می شوند که به زد و خورد، دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه می پردازند و به همین علت مورد تنبیه انضباطی چه در مدارس و چه در خانه قرار می گیرند. نوجوانان پرخاشگر معمولا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه ای که در آن زندگی می کنند را زیر پا می گذارند، در اغلب موارد والدین و اولیای مدارس با آنها درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها گاهی به حدی باعث آزار و اذیت اطراف ... ادامه ...

equine herpesvirus infection

(equine viral rhinopneumonitis, equine abortion virus) etiology and epidemiology equine herpesvirus 1 (ehv-1) and equine herpesvirus 4 (ehv-4) comprise two antigenically distinct groups of viruses previously referred to as subtypes 1 and 2 of ehv-1. both viruses are ubiquitous in horse populations worldwide and produce an acute febrile respiratory disease upon primary infection, characterized by rhinopharyngitis and tracheobronchitis. outbreaks of respiratory disease occur annually among foals in areas with concentrated horse populations. most of these outbreaks in weanlings are caused by strains of ehv-4. the age, seasonal, and geog ... hic distributions vary and are determined by immune status and horse population. in individual horses, the outcome of exposure is determined by viral strain, immune status, pregnancy status, and possibly age. infection of pregnant mares with ehv-4 rarely results in abortion. mares may abort several weeks to months after clinical or subclinical infection with ehv-1. the neurologic form of ehv-1 has demonstrated increasing morbidity and mortality in the documented outbreaks since 2000 and appears to be evolving in virulence and behavior. therefore, the usda has designated neuropathic ehv-1 as a potentially emerging disease. the natural reservoir of both ehv-1 and ehv-4 is the horse. latent infections and carrier states are seen with both virus types. transmission occurs by direct or indirect contact with infectious nasal secretions, aborted fetuses, placentas, or placental fluids. clinical findings the incubation period of ehv is 2–10 days. susceptible horses develop fever of 102°–107°f (38.9°–41.7°c), neutropenia and lymphopenia, serous nasal discharge, malaise, pharyngitis, cough, inappetence, and/or submandibular or retropha ... ادامه ...

حجت ال نبویان: آقای ظریف آمادگی دارم با شما به شرط پخش تلویزیونی گفتگو کنم/ جریان تحویل حاج قاسم توسط امضا کنندگان fatf بر اساس لیست sdn

پس از تشریح ابعاد خسارت آمیز fatf: حجت ال نبویان: آقای ظریف آمادگی دارم با شما به شرط پخش تلویزیونی گفتگو کنم/ جریان تحویل حاج قاسم توسط امضا کنندگان fatf بر اساس لیست sdn در پی حواشی ایجاد شده درباره اظهارات منتشر شده اخیرحجت ال محمود نبویان سابق مردم تهران در مجلس شورای ی که با واکنش محمد جواد ظریف و هجمه وسیع رسانه های تی روبرو گشت این فعال روز پنجشنبه امور خارجه را به مناظره دعوت کرد. گروه -رجانیوز: در پی حواشی ایجاد شده درباره اظهارات منتشر شده اخیرحجت ال محمود نبویان سابق مردم تهران در مجلس شورای ی که با واکنش محمد جواد ظریف و هجمه وسیع رسانه های تی روبرو گشت این فعال روز پنجشنبه امور خارجه را به مناظره دعوت کرد. به گزارش رجانیوز وی که در جمع مردمی در موسسه آموزشی پژوهشی (ره) صحبت می کرد به تشریح مبسوط قضایای ، تعهدات مخفیانه ت درfatf و همچنین سند sdn ( پیوست در قطعنامه 2231 ) و ارتباط آن با قاسم سلیمانی پرداخت. متن کامل اظهارات نبویان در ادامه و به شرح ذیل آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و جعلنا من المتقین. در جمع مردم هفت هشت ماه پیش بحثی را مطرح و قضیه انتخابات مط ... ادامه ...

nfpa 1:2015- fire code handbook

1427 صفحه فایل پی دی اف nfpa 1:2015- fire code handbook فهرست مطالب 1 administration 31.1 scope 31.2 purpose 31.3 application 41.4 equivalencies, alternatives,and modifications 61.5 units 71.6 enforcement 71.7 authority 81.8 duties and powers of the incidentcommander 131.9 liability 131.10 fire code board of appeals 141.11 records and reports 161.12 permits and approvals 161.13 certificates of fitness 251.14 plan review 311.15 technical ... istance 321.16 notice of violations and penalties 322 referenced publications 352.1 general 352.2 nfpa publications 352.3 other publications 382.4 references for extracts in mandatorysections 423 definitions 453.1 general 453.2 nfpa official definitions 453.3 general definitions 463.4 special performance-based definitions 994 general requirements 1014.1 goals and objectives 1014.2 ... umptions 1064.3 compliance options 1074.4 fundamental requirements 1074.5 general requirements 1085 performance-based option 1135.1 general 1135.2 performance criteria 1195.3 retained prescriptive requirements 1215.4 design scenarios 1225.5 evaluation of proposed designs 1295.6 safety factors 1305.7 documentation requirements 1316 cl ... ification of occupancy 1336.1 cl ... ification of occupancy 1337 reserved 1538 reserved 1539 reserved 15310 general safety requirements 15510.1 fundamental requirements 15510.2 owner/occupant responsibilities 15610.3 occupancy 15710.4 building evacuation 15810.5 fire drills 15810.6 reporting of fires and other emergencies 15910.7 tampering with fire safety equipment 16010.8 emergency action plans 16010.9 smoking 1642015 nfpa 1 fire code handbook10.10 open flames, candles, open fires,and incinerators 16410.11 fire protection markings 16710.12 seasonal and vacant buildingsand premises 17010.13 comb ... ادامه ...

biog ... hy of ayatollah khamenei the leader of the islamic revolution

biog ... hy of ayatollah khamenei the leader of the islamic revolution on the 16th of july 1939, the future leader of islamic iran was born in the holy city of mashhad, in the province of khorasan. sayyed ali was the second son of sayyed javad khamenei, a humble and poor islamic scholar who taught all members of his family how to lead a simple, humble way of life. "my father, though a well-known religious figure, was a bit of an ascetic. we had a hard life. sometimes for supper we had nothing but bread with some raisins, which our mother had somehow improvised.... our house, some sixty-five square meters, consisted of a single room and a gloomy basement. when visitors ... e to see my father as the local cleric to consult about their problems, the family had to move into the basement while the visit went on.... years later some charitable persons bought the small, empty lot adjacent to our house, so we were able to build two more rooms."detailed biog ... hy of ayatollah khamenei, the leader of islamic revolution education at the age of four sayyed ali and his older brother mohammad, were sent to maktab, the traditional primary-schools of that time, in order to learn the alphabet and the holy quran. later, he was transferred to a newly established islamic school to continue his learning. after this primary schooling, sayyed ali pursued his studies at the theological seminary in mashhad. "the main encouraging factors for this enlightened decision were my parents, especially my father" says ayatollah khamenei today. at soleiman khan and nawwab religious schools and under the supervision of his father and the tutorships of some great religious scholars, he studied all the 'intermediate level ' curriculum including logic, philosophy and islamic jurisprudence in the exceptiona ... ادامه ...

... مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزی ... عملکرد

... مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزی ... عملکرد در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار ... رد همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه ... ری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اند دسته بندی حسابداری فرمت فایل docx حجم فایل 50 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 چکیده در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار ... رد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه ... ری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه ... ری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزی ... عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتر ... ادامه ...

emc vnx5200 review

emc vnx5200 review emc's vnx5200 storage controller is the entry point for the company's vnx2 offerings and features block storage with optional file and unified storage functionality. the vnx5200 can manage up to 125x 2.5-inch or 3.5-inch sas and nl-sas hard drives and ssds and is built with emc's mcx multicore architecture. kevin o'brien, director of the storagereview enterprise test lab, recently traveled to emc's data center in hopkinton, ma for some hands-on time and benchmarks of the vnx5200. in september of last year, emc updated their popular vnx line of unified storage arrays with significant hardware enhancements. the result was the vnx2 lineup, with enhancements like a move from pcie 2.0 to pcie 3.0 and the new mcx architecture (encomp ing multicore raid, multicore cache, and multicore fast cache) to take better a ntage of multiple cpu cores in the storage processors. many of these enhancements focus on enabling the vnx platform to make better use of flash at a time when storage administrators continue to move towards hybrid array configurations. according to emc, nearly 70% of vnx2 systems are now shipping in hybrid flash configurations, a shift that has also placed more importance on the role of emc's fast suite for caching and tiering. while the smaller vnxe3200 that we previously reviewed has also been updated with vnx2 technologies, the vnx5200 is designed for midmarket customers who need a primary storage system at their headquarters and for remote/branch office needs that are more robust than what the vnxe3200 can handle. the vnx5200 can be configured for block, file, or unified storage and utilizes a 3u, 25x 2.5-inch emc disk processor enclosure (dpe) ch is. the vnx5200’s storage processor units incorporate a 1.2ghz, four-core xeon e5 processor with ... ادامه ...

آموزش spps و minitab آموزش های رایگان علوم اقتصادی و مالی مقاله بررسی...

.lstlinkbox{background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:250px; overflow:auto;border-radius:5px;text-align:right;margin:5px;padding:5px;line-height:20px;} .lstlinkbox ul{padding:0;margin:0;} .lstlinkbox li{padding:0;margin:0;display:inline;} .lstlinkbox li a{text-decoration:none;color:blue;display:block;border:solid 1px #c5c5c5;padding:0px 12px 2px 5px;margin-bottom:2px;border-radius:6px; background:#f4f4f4 url("http://cafefilesell.ir/image/icons/arrow.png") no-repeat 99% center;font-size:11px;font-family:tahoma; -moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstlinkbox li a:hover{text-decoration:none;color:white;background:#ec2b34 url();border-color:#b20707;padding:0px 10px 2px 5px;} کارآموزی در نمایندگی سایپا یدک بروجن کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی آفت کشها مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی کارآموزی در شرکت هفشجان فجر کار اموزی در شرکت تکنیک کاران کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو کارآموزی در شرکت ذوب ف ات زندیه کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق کارآموزی در شرکت قالبسازی فی کارآموزی شرکت کامپیوتری کارآموزی در شرکت میل لنگ سازان کارآموزی در کارخانه آجر یکتا اداره کل امور فنی و تجهیزات شرکت فرودگاههای کشور سیستم برق اتومبیل کارآموزی در کارخانه کاشی کاوه کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو کارآموزی در کارگاه ذوب ... ادامه ...

فلش فایل

.lstlinkbox{background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:250px; overflow:auto;border-radius:5px;text-align:right;margin:5px;padding:5px;line-height:20px;} .lstlinkbox ul{padding:0;margin:0;} .lstlinkbox li{padding:0;margin:0;display:inline;} .lstlinkbox li a{text-decoration:none;color:blue;display:block;border:solid 1px #c5c5c5;padding:0px 12px 2px 5px;margin-bottom:2px;border-radius:6px; background:#f4f4f4 url("http://cafefilesell.ir/image/icons/arrow.png") no-repeat 99% center;font-size:11px;font-family:tahoma; -moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstlinkbox li a:hover{text-decoration:none;color:white;background:#ec2b34 url();border-color:#b20707;padding:0px 10px 2px 5px;} کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی آفت کشها مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی کارآموزی در شرکت هفشجان فجر کار اموزی در شرکت تکنیک کاران کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو کارآموزی در شرکت ذوب ف ات زندیه کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق کارآموزی در شرکت قالبسازی فی کارآموزی شرکت کامپیوتری کارآموزی در شرکت میل لنگ سازان کارآموزی در کارخانه آجر یکتا اداره کل امور فنی و تجهیزات شرکت فرودگاههای کشور سیستم برق اتومبیل کارآموزی در کارخانه کاشی کاوه کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو کارآموزی در کارگاه ذوب ف ات مدرن کارآموزی در کارگاه ریخته گر ... ادامه ...

imam khomeini’s biog ... hy

imam khomeini’s biog ... hy introduction imam ayatollah seyed ruhollah musavi khomeini (may 17, 1900 – june 3, 1989) was a muslim cleric and marja, and the political leader of the 1979 islamic revolution of iran which overthrew mohammad reza pahlavi, the last shah of iran. following the revolution, imam khomeini be ... e grand leader of iran — the paramount figure in the political system of the new islamic republic — until his demise. imam khomeini was considered a marja-e taqlid to many muslims, and in iran was officially addressed as imam rather than grand ayatollah; his supporters adhere to this convention. imam khomeini was also a highly-influential and innovative islamic political theorist, most noted for his development of the theory of velayat-e faqih, the "guardianship of the jurisconsult." imam khomeini early years family and early years ruhollah mousavi was born to ayatollah seyyed mostafa musavi and hajieh agha khanum, also called hajar, in the town of khomein, about 300 kilometers south of the capital tehran, iran, possibly on may 17, 1900 or september 24, 1902. he was a seyyed from a religious family that are descendants of prophet mohammad, through the seventh imam, (imam mousa kazem). his paternal grandfather was seyyed ahmad musavi, whose third wife, sakineh, gave birth to mostafa in 1856. imam khomeini's maternal grandfather was mirza ahmad mojtahed-e khonsari, a high-ranking cleric in central iran whose fatwa for banning usage of tobacco in opposition to a monopoly granted by shah to a british company, led to cancellation of the concession. imam khomeini's father was murdered when he was five months old, and he was raised by his mother and one of his aunts. later, when he was 15, his mother and aunt died in the same year. at the age of six he b ... ادامه ...