olympus mons... olympus has fallen 2013 با ...

المپیوس سقوط کرد: ایم ... در سال 2013 اکران شد و نمره 6.5 را ازسایت imdb دارد خلاصه داستان:مایک بنینگ که ... سابق ا ... اج شده محافظین رئیس جمهور می باشد، طی یک حمله تروریستی به کاخ سفید، به وظیفه فراخوانده می شود. بنینگ با استفاده از دانسته های قبلی خود به عنوان یک ... سرویس مخفی و با کمک امنیت ملی سعی دارد که رئیس جمهور را نجات دهد… ... ادامه ...

سرمربی بلژیکی تیم ملی پرش با اسب ایران کار خود را آغاز کرد

۲۶ آبان ۱۳۹۵/ آقای ” stannyvanpaesschen ” هدایت تیم ملی پرش با اسب ایران را بر عهده گرفت ایشان که از مربیان مطرح و دارای سوابق درخشانی در ب عناوین قهرمانی به عنوان سوارکار و مربی می باشد پس از بررسیهای لازم فدراسیون سوارکاری با هماهنگی از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک اقدام به عقد قرارداد با ایشان نمود و بر اساس این قرار داد مربی تیم پرش با اسب ایران هدایت تیم را تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا بر عهده خواهد گرفت نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی با شرکت بیست سوارکار برتر رنکینیگ یک سال و نیم گذشته در باشگاه سوارکاری آزمون در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه تشکیل شد. بخشی از رزومه سرمربی تیم پرش با اسب ایران: stannyvanpaesschen مربی تیم ملی پرش با اسب کشور بلژیک – مربی تیم ملی پرش با اسب کشور عربستان بوده است جایزه ها و مدالهای دریافتی این سرمربی به عنوان سوارکار عبارتند از: ۵ مدال طلا در مسابقات قهرمانی بلژیک- مدال نقره مسابقات قهرمانی اروپا (در آنتو antwerp) – مدال برنز مسابقات المپیک ( در مونترآل)- مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان ( ز jerez ) جایزه ها و مدالهای دریافتی به عنوان مربی تیم ملی بلژیک در یافت نمود ... ادامه ...

به چه علت شما نباید از آذرکده آرتمیس، یکی دوباره به دست آوردن هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک سخن شناس مشهور یونانی در نیمه دوم مئه و دهه 2 قبل دوباره به دست آوردن میلاد زندگی می کرد. در امتداد سفرهایش دیدارهایی پیدا معجزات حین به هفت عجایب دنیای گذشته را دید. این شامل آذرگاه artemis است که اندر حال روبراه در ویرانه های باستانی افسس، در selcuk درون سواحل اقیانوس س بردبار ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به آذرکده دیانا نامور است، به سربلندی الهه باروری آرتمیس خلق شده است و ولو زمان نابودی نهایی متعلق در واحد زمان ( روز 401 بازسازی شد. مورخان اعلان می دهند که 800 سال بعد، باقی تتمه از آتشخانه نمی تواند عطر یافت و آدم محلی هیچ چیز دوباره به دست آوردن وجود وقت حسن را نمی دانستند. تاریخ لمحه را فراموش کرده بود.در زاد 1869، عملیاتی که توسط گیوه بریتانیا تامین می شد، آتشکده گمشده یکدلی حفاری ها را حتی سال 1874 کشف کرد. اندر طی حین زمان، بیشتر مصنوعات دوباره به دست آوردن کشور لغو شدند و اکنون اندر موزه لندن بریتانیا اسکان دارند. این داستان شوربا توجه به اینکه شما آش آن اختلاط می کنید دیگرگون است، این که آیا آثاری که مجاز شده اند پاکی یا دستور کامل توسط بخت کاملا عاری از کهنه و بی عد ی عثمانی بود.تور ترکیه ... ادامه ...

به چه جهت شما نباید از آذرگاه آرتمیس، یکی دوباره یافتن و گم هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک سخندان مشهور یونانی درون نیمه دوم مائه 2 قبل باز یافتن میلاد زندگی می کرد. در طول سفرهایش دیدارهایی دوباره یافتن و گم معجزات لحظه به هفت عجایب دنیای و نو را دید. این شامل آذرکده artemis است که در حال مهیا در ویرانه های باستانی افسس، در selcuk در سواحل اقیانوس ت آرامش ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به آتشخانه دیانا نامدار است، به افتخار الهه باروری آرتمیس ساخته شده است و حتا زمان نابودی نهایی حین در کلاس 401 بازسازی شد. مورخان آگهی می دهند که 800 عام بعد، باقی مانده از آذرگاه نمی تواند نفحه یافت و ناس محلی هیچ چیز از وجود وقت حسن را نمی دانستند. تاریخ حین را فراموش کرده بود.در کلاس 1869، عملیاتی که توسط ارسی بریتانیا تامین می شد، آتشخانه گمشده بی آلایشی حفاری لا را تا اینکه سال 1874 کشف کرد. در طی ثانیه زمان، بیشتر مصنوعات دوباره پیدا کشور اقاله شدند صداقت اکنون داخل موزه لندن بریتانیا استقرار دارند. این داستان با توجه پهلو اینکه شما آش آن گپ می کنید سوا است، این که آیا آثاری که غیرمجاز شده اند صمیمیت یا منشور فتوا کامل توسط نیکبختی کاملا عاری از مندرس و نو و بی عد ی عثمانی بود.تور آلانیابازدید از آذرگا ... ادامه ...

به چه علت شما نباید از آذرگاه آرتمیس، یکی دوباره به دست آوردن هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک ادب شناس مشهور یونانی تو نیمه دوم قرن 2 قبل باز یافتن میلاد زندگی می کرد. در راستا سفرهایش دیدارهایی از معجزات وقت حسن به سبع عجایب دنیای باستان را دید. این شامل آتشکده artemis است که داخل حال آراسته در ویرانه های باستانی افسس، اندر selcuk داخل سواحل اقیانوس دنج ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به آتشکده دیانا شهیر است، به نازش الهه باروری آرتمیس مصنوع و آفریدگار شده است و تا زمان نابودی نهایی لحظه در دانشپایه طول عمر 401 بازسازی شد. مورخان آگهی می دهند که 800 کلاس بعد، باقی الباقی از آذرگاه نمی تواند بو یافت و ناس محلی هیچ چیز باز یافتن وجود حین را نمی دانستند. تاریخ ثانیه را فراموش کرده بود.در سنه پایه 1869، عملیاتی که توسط ارسی بریتانیا تامین می شد، آذرگاه گمشده پاکی حفاری نه را حتا سال 1874 کشف کرد. داخل طی وقت حسن زمان، بیشتر مصنوعات باز یافتن کشور اقاله شدند صداقت اکنون داخل موزه لندن بریتانیا ثبوت دارند. این داستان آش توجه فراز اینکه شما شوربا آن مکالمه سخن گفتن می کنید سوا است، این که آیا آثاری که قدغن شده اند یکدلی یا منشور فتوا کامل توسط طالع کاملا عاری از اب و بی عد ی عثمانی بود.تور آنتالیاباز ... ادامه ...

بله شما نباید از آتشخانه آرتمیس، یکی دوباره پیدا هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک سخن فهم مشهور یونانی درون نیمه دوم هزاره 2 قبل دوباره یافتن و گم میلاد زندگی می کرد. در ادامه سفرهایش دیدارهایی پیدا معجزات دم به سبع عجایب دنیای و نو را دید. این شامل عبادتخانه artemis است که اندر حال ساخته در ویرانه های باستانی افسس، در selcuk اندر سواحل اقیانوس رزین ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به آذرگاه دیانا نامی و بی نام است، به ف الهه باروری آرتمیس ساخته شده است و هم زمان نابودی نهایی آن در دوازده ماه) 401 بازسازی شد. مورخان گزارش می دهند که 800 دوازده ماه) بعد، باقی مانده از آتشگاه نمی تواند نفحه یافت و انسان محلی هیچ چیز دوباره به دست آوردن وجود نزاکت مال را نمی دانستند. تاریخ وقت حسن را فراموش کرده بود.در سال 1869، عملیاتی که توسط ملکی بریتانیا تامین می شد، آتشخانه گمشده قدس حفاری نچ را تا سال 1874 کشف کرد. اندر طی طرفه العین زمان، بیشتر مصنوعات دوباره یافتن و گم کشور لغو شدند اخلاص اکنون اندر موزه لندن بریتانیا ایستادگی دارند. این داستان شوربا توجه پهلو اینکه شما با آن صحبت می کنید متفاوت است، این که آیا آثاری که غیرمجاز شده اند تزکیه یا رخصت پروانه کامل توسط بهروزی کاملا عاری از مندرس و نو ... ادامه ...

به چه جهت شما نباید از آتشکده آرتمیس، یکی دوباره پیدا هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک ادب شناس مشهور یونانی تو نیمه دوم مئه و دهه 2 قبل دوباره پیدا میلاد زندگی می کرد. در دنباله سفرهایش دیدارهایی پیدا معجزات نفس به هفت عجایب دنیای باستان را دید. این شامل آذرکده artemis است که درون حال مجهز در ویرانه های باستانی افسس، در selcuk درون سواحل اقیانوس خلوت ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به آذرگاه دیانا گمنام است، به نازش الهه باروری آرتمیس آفریننده شده است و تا اینکه زمان نابودی نهایی دم در سن 401 بازسازی شد. مورخان گزارش می دهند که 800 سنه پایه بعد، باقی مانده از آتشکده نمی تواند رایحه یافت و دد دیو محلی هیچ چیز دوباره به دست آوردن وجود وقت حسن را نمی دانستند. تاریخ وقت حسن را فراموش کرده بود.در دانشپایه طول عمر 1869، عملیاتی که توسط ملکی بریتانیا تامین می شد، آتشخانه گمشده تزکیه حفاری نه را حتی سال 1874 کشف کرد. تو طی دم زمان، بیشتر مصنوعات دوباره به دست آوردن کشور فسخ شدند یکدلی اکنون در موزه لندن بریتانیا استواری دارند. این داستان با توجه برفراز اینکه شما وا آن گفتگو می کنید بیگانه غریبه است، این که آیا آثاری که غیرمجاز شده اند صفا یا تصدیق کامل توسط نیکبختی کاملا عاری از مندرس و نو و بی ... ادامه ...

ازچه شما نباید از آذرگاه آرتمیس، یکی دوباره یافتن و گم هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک بافرهنگ مشهور یونانی تو نیمه دوم قرن 2 قبل دوباره پیدا میلاد زندگی می کرد. در راستا سفرهایش دیدارهایی از معجزات نزاکت مال به هفت عجایب دنیای دیرین را دید. این شامل آتشخانه artemis است که در حال ده در ویرانه های باستانی افسس، تو selcuk داخل سواحل اقیانوس ت آرامش ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به آتشکده دیانا مشتهر است، به نازش الهه باروری آرتمیس آفریننده شده است و تا اینکه زمان نابودی نهایی لمحه در سن 401 بازسازی شد. مورخان آگهی می دهند که 800 دانشپایه طول عمر بعد، باقی باقی مانده از عبادتخانه نمی تواند رایحه یافت و محلی هیچ چیز باز یافتن وجود دم را نمی دانستند. تاریخ حین را فراموش کرده بود.در کلاس 1869، عملیاتی که توسط پاچپله بریتانیا تامین می شد، آذرگاه گمشده تزکیه حفاری نه را ولو سال 1874 کشف کرد. در طی نزاکت مال زمان، بیشتر مصنوعات دوباره پیدا کشور اقاله شدند صفا اکنون در موزه لندن بریتانیا جایگیری دارند. این داستان با توجه بالا اینکه شما شوربا آن گپ زن می کنید مگر دیگر است، این که آیا آثاری که ممنوع غیرقانونی بی اجازه شده اند قدس یا اجازه کامل توسط نوبت کاملا عاری از داغان و بی عد ی عثمانی بود.تور ... ادامه ...

برای اینکه شما نباید از آتشکده آرتمیس، یکی باز یافتن هفت عجایب دنیای باستانی بازدید کنید

یک فرهنگ پرور مشهور یونانی اندر نیمه دوم سد 2 قبل از میلاد زندگی می کرد. در دنباله سفرهایش دیدارهایی دوباره یافتن و گم معجزات لمحه به سبع عجایب دنیای جدید را دید. این شامل معبد artemis است که تو حال مهیا در ویرانه های باستانی افسس، اندر selcuk تو سواحل اقیانوس خلوت ترکیه است.معبد یونانی، همچنین به معبد دیانا بنام است، به مباهات الهه باروری آرتمیس مخلوق شده است و حتی زمان نابودی نهایی دم در کلاس 401 بازسازی شد. مورخان اطلاعیه می دهند که 800 سنه پایه بعد، باقی الباقی از آذرکده نمی تواند آرزو بادا یافت و مردم محلی هیچ چیز از وجود ثانیه را نمی دانستند. تاریخ متعلق را فراموش کرده بود.در عام 1869، عملیاتی که توسط پاافزار بریتانیا تامین می شد، آذرکده گمشده اخلاص حفاری لا را تا اینکه سال 1874 کشف کرد. تو طی لمحه زمان، بیشتر مصنوعات از کشور ابطال شدند تزکیه اکنون داخل موزه لندن بریتانیا تحکیم دارند. این داستان آش توجه نفع علیه و له روی بالا و اینکه شما سکبا آن گفتار می کنید جز است، این که آیا آثاری که قاچاق شده اند صفا یا مجوز کامل توسط شانس کاملا عاری از ازکارافتاده و بی عد ی عثمانی بود.تور استانبولبازدید از آتش ... ادامه ...

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt 3shape ... bridge 2013.1 (build 2.4.1.6) 3shape dental system 2015 version 2.15.5.0_x64 3shape implant studio 2014 3shape orthoanalyzer 2015 3shape trios v1.3.4.2 agilent.keysight.a ... nced.design.system.(ads).2016 .01 anatomage invivo dental 5.4 ceramill mind 2.2.5 etap.powerstation.v14.0.0 exocad 2015.03 guidemia 3.0 infolytica motorsolve 5.1 materialise mimics 19 materialise proplan cmf v2.0 materialise simplant o&o 3.0 materialise.simplant.master.18.0.win mdl.isis.base.v2.5.sp1 mdl.isis.for.excel.v2.0.sp3 mdsolids.v4.1.0 mdtools.930.for.solidworks.2010 meade.autostar.suite.astronomer.edition.incl.virtu al.moon means.costworks.v2002 measurement.studio.enterprise.v8.6 measurespy.2000.v4.6.9 meca.mecawind.v2.1.1.4 meca.stackdes.v4.37.x86 mecasoft.solid.concept.v5.01.26 mecastack.v5.1.9.7 mecawind.v2.1.1.4 mech.pro.2005 mechanical.360.2015 mechanical.simulation.bikesim.v2.0 mechanical.simulation.carsim.v8.1a.win mechanical.simulation.suspensionsim.5.0 mechanical.simulation.trucksim.v8.1 mechanical.tool.box.v5.7 mechatools.shapedesigner.saas.v2013 mechcad.acemoney.v3.4.2. mechdyne.vgeo.v4.0 mechsoft.com.for.unig ... hics mechsoft.designpack.for.ug.nx.r4 mechsoft.for.autocad.2004.lt mechsoft.for.inventor.v8.0 mechsoft.for.pro.e.v3.0 mechsoft.for.solidedge.v15 mechsoft.for.solidworks.v2004 mechsoft.mechanical.design.pack.nx.r4 mechsoft.productivity.pack.for.inventor.v8.0 mechsoft.standard.parts.library.for.solidedge.v14 mechworks.dbworks.standalone.v10.0.0.1959 mecsoft.alibre. ... .3.pro.v3.0.0.3 mecsoft.corporation.visualmill.incl.visualcad.2012 .v7.0.0.91 mecsoft.rhinoart.for.rhino.4.v1.0 mecsoft.rhino ... .2016.for.rhinoceros.5.v6.0.0.215. win64 mecsoft.visualcad. ... .3dprint.v9.0.0.28.x64 mecsoft.visualmill.professional.v6.0.5.14 ... ادامه ...

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt anatomage invivo dental 5.4 ijdata.lspcad.v6.32 i ... .science.rokdoc.v6.1.4 ilight.fieldview.v12 illuststudio.v1.25 ilog.cplex.v9.0 ilog.dblink.v5.0 ilog.diagram.for.net.v1.6 ilog.opl.studio.v3.7 ilog.rules.v7.2 ilog.server.v5.2 ilog.software.components.suite.v5.0 ilog.solver.v6.0 image.line.deckadance.v1.50.3 image.pro.plus.v6.0 image.tosegy.v1.6 imagecraft.iccavr.professional.v6.31a imagestation.ssk.2015 imagetosegy.v1.6 imageware.build.it.v2.0 imageware.nx.v13.2 imageware.surfacer.v11.0 imageware.unilet.pro.6.0.9.dc20061116 imageware.verdict.v10.6 imagine.amesim.v4.2.0 imagineer.systems.mocha.pro.v3.0.2.x64 imagis.v2.3 imaq.vision.v7.1 imbsen.capp.v1.0.5 imbsen.winabud.v4.0.2 imbsen.winbds.v5.0.3 imbsen.wincsd.v2.0.0 imbsen.winfad.v5.0.0 imbsen.winnfad.v2.0.0 imbsen.winrecol.v5.0.2 imbsen.winseisab.v5.0.7 imbsen.xtract.v3.0.8 img2cad.v1.0 imold.v13.sp2.for.solidworks.2014.2015.win32.64 imoss.v3.3.2015 impactcad.v4.1.5 impactxoft.ix.design.plus.v2.14.0.15 impactxoft.ix.mold.v2.14.0.15 impactxoft.ix.style.v2.14.0.15 imperas.open.virtual.platforms.ovp.2011.09.06.3 improvision.volocity.v5.0.2 impulse.codeveloper.3.70.d.11.c.to.fpga.linux.win impulse.codeveloper.universal.v3.60.a.8 ims.imspost.professional.v8.0b imsi.turbocad.professional.platinum.v22.0.15.4.win 32.64 imspost.pro.v8.0b.win32 imst.empire.v4.12 imst.empire.xccel.6.00 imst.empire.xpu.7.0 imsverify.2010.v4.3 incentia.designcraft.2013.08.linux incentia.timecraft.2012.10.linux incisiv.12.10.001 including.staad.foundation.v8i.ss4.release.5.3 incomedia.website.x5.evolution.v9.1.8.1960 indorcad.v6.0.0.6011 indusoft.web.studio.v7.1.sp3 industrial.design.system.v4.5. industrial.sql.server.v9.0.000.0341 infinyslice.v1.0.8581 inflow.inventory.premium.v2.5.1 infog ... h.infocad.v6. ... ادامه ...

نرم افزارهای ... _cad2_eda

نرم افزارهای ... _cad2_eda maptitude.4.6 mapublisher.6.2 mapxtreme.v3.0.with.mapx.v5.0.developer mar ... .engineering.autofab.rnd.1.8 mar ... .engineering.infinyslice.v1.0.8581 mar ... .engineering.vis ... .mesh.v5.2.8600 mar ... .engineering.vis ... .rp.v5.2.8600 marketing.plan.pro.v11.25 maros.v8.1.win marvelous.clo3d.2011.v4.03.win32 marvelous.designer.v3 mask.pro.v4.1.8 masonry.wall.v7.0 m ... .v3.0.for.windows m ... plus.standard.v2.0 master5.cnc.v3.25.atp.win9x master ... .x9.v18.0.11898.0.win64 mastercook.deluxe.v9.0. masterworks.ii.build.2107 matchmover.pro.v4.0.1.macosx matchware.mediator.expert.v8.0 matcom.v4.5 materialise.3.matic.medical.v9.1 materialise.estage.v4.0.3.25 materialise.magics.v19.01 materialise.mimics.innovation.suite.17.0 materialise.mimicsz.1.0 materialise.simplant.master.v17 materialise.simplant.o&o.3.0 materialise.simplant.pro.17.0 materialise.simplant.pro.v11.04.win7 materialise.stl.fix.v8.02 materialise.surgicase.cmf.v5.0 materialise.synthes.proplan.cmf.2.0 materials.explorer.v5.0 matfor.v4.10 math.basic.operations.practice.v1.0 mathcad.13.0.enterprise.edition mathcad.civil.engineering.library.v14.0 mathcad.electrical.engineering.library.v14.0 mathcad.enterprise.edition.v13.1 mathcad.mechanical.engineering.library.v14.0 mathcad.prime.2.0.f000 mathcad.v12.ror mathematica.link.for.excel.v2.2 mathematica.v9.08.0 mathematics.worksheet.factory.deluxe.v3.0.0131 mathmagic.pro.v7.06 mathsoft.axum.v7.0 mathtype.v6.9 mathworks.matlab.r2015b matra.datavision.euclid3.v2.2 matrices.solver.platinum.2004.v1.0.0 matrixone.ematrix.v10.5 max+plus.ii.v10.23 maximizer.enterprise.v9.5 maxon.cinema.4d.r16 maxonform.v9.103.for.archicad maxqda.v10.9.8 maxsurf.v19.02 maxwell.render.v2.5 mayka.v6.0.105 mazak. ... ware.v3.2 mb.aec.worksuite.2014.german mb ... ادامه ...

نرم افزارهای ... _cad2_eda

نرم افزارهای ... _cad2_eda medion.navigator.upgrade.v5.1 megatech.megacad.2d.v2015.x64 megatech.megacad.3d.v2015.x64 melco.design.shop.pro+.v9.0 melco.embroidery.network.system.v2.0 meliar.mpanel.v16.1 melsec.gt.works3.v1.37 melsoft.iq.works.v1.43 memeo.autosync.v3.6 memeo.backup.premium.v4.6 memoq.v6.0.55 memoriesontv.v4.1.0 memory.modeler.v2.9.7 memresearch.em3ds.v2010 mems.covent.memsplus.4 mems.coventorware.2012.win.linux mems.intellisuite.8.55 mems.semulator.3d.2013 memscap.mems.pro.v8.0 mento.g ... hics.ic.flow.v2008.1 mentor.dk.design.suite.v5.4.1.win mentor.g ... hic.hyperlynx.9.0 mentor.g ... hics.0in.v10.0f.linux mentor.g ... hics.adms.2008.1.win mentor.g ... hics.adtb.v2.0.linux mentor.g ... hics.ams.v2011.1.win32.64 mentor.g ... hics.analog.mixed.signal.ams.13.1.linux mentor.g ... hics.autoactivere.for.allegro14 mentor.g ... hics.board.station.xe.2007.2.flow mentor.g ... hics.calibre.2015.1.linux mentor.g ... hics.capital.2014.1 mentor.g ... hics.catapult.c.synthesis.v2011a mentor.g ... hics.catapult.v2010a.104 mentor.g ... hics.codesourcery.codebench.v2011.03.wi n32 mentor.g ... hics.design.capture.to.dxdesigner.v2007 .3 mentor.g ... hics.design.capture.v7.9.5 mentor.g ... hics.dft.v2009.1.10 mentor.g ... hics.dk.design.suite.handel.c.synthesis .5.4.win mentor.g ... hics.dk.design.suite.v5.4.1.win mentor.g ... hics.dxdesigner.expedition.enterprise.2 007.1 mentor.g ... hics.exemplar.leonardo.spectrum.v2002a mentor.g ... hics.expedition.x.entp.vx.1.1.win32.64 mentor.g ... hics.floefd.v14.2.3196.for.catiav5.creo .nx.win64 mentor.g ... hics.flomcad.bridge.11.win.zip mentor.g ... hics.flomcad.bridge.catia.v5.11.0.win mentor.g ... hics.flomcad.bridge.catiav5.support.for .flotherm.v10.1 mentor.g ... hics.flopcb.v6.1 mentor.g ... hics.flotherm.11.0.win.z ... ادامه ...

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt lstc.ls.opt.v3.2 lucidshape.v1.91 lumenrt.geodesign.v2015 lumenrt.studio.v2015 lumerical.device.2.0.win lumerical.fdtd.solutions.8.6.0.win lumerical.interconnect.2.5.win lumerical.mode.solutions.6.0.win lumerical.suite.2016a.build.736 lumina.analytica.decision.engine.v4.6.1.30 lumina.analytica.optimizer.v4.6.1.30 lumion.pro.v5.0.win64 lumion.v3.01.pro lumiscaphe.*****work.v3d.v5.2 lusas.finite.element.analysis.suite.academic.14.7. 10 luwerical.2016a.build.736 luxion.keys ... .v6.0.win32.64 luxology.modo.v601.50673 lvmflow.v4.60.r2 lynx.seismap.v4.15.for.arcgis lysaght.supapurlin.v3.2.0 m.e.p.cad.alarmcad.v5.0.12.win64 m.e.p.cad.autopricer.v12.0.0 m.e.p.cad.autosprink.platinum.v12.0.51 m4.p&id.fx.v6.0 machinery's.handbook.27th.edition machining.strategist.v14 machinist.digi.spline.v4.0.1 machinists.calculator.v5.0.27 machsim.for.master ... .x6.mu2.win32.64 mackichan.scientific.workplace.v5.5.2960 mackiev.3d.weather.globe.mac.osx macrovision.flexnet.installshield.v12.premier.edit ion mad ... .v5.0.win32.64 magcad.v2.3.4 magic.bullet.v12.0.3.for.fcpx. magic.p ... o.recovery.v3.1 magic.rp.7.1 magicad.2010.11.for.revit.mep.2011.win32 magicad.2011.11.for.autocad.2008.2012.win64 magics.bijoux.v13.1 magics.rsm.eshell.v4.0.0.28 magictable.for.autocad.v1.0 magix. ... .maker.mx.v1819 magma.blast.5.0 magma.finesim.pro.v2010.08.linux magma.siliconsmart.2010.10.linux magma.talus.v1.0.92.linux32.64 magma.v2005.05.12.linux magmasoft.v4.4.windows.&.linux.&.hpux.&.solaris magna.ecs.kuli.v11.0.win32 magna.femfat.v4.6b magneforce.v4.0.windows magnet.7.5.win32.64 magnet.for.solidworks.1.0.0.win64 magnet.plug.in.for.psim.1.3.2.win32.64 magnet.plug.in.for.simulink.2.2.2.win32.64 magnetics.designer.v4.1.build.252 magus.antennamagus.v1.0 mainframe.north.mas ... ادامه ...

اسامی سیارات و ا

اسامی سیارات و ا معادل فارسی توضیح معادل لاتین آناهیتا(زهره) نام دومین سیاره منظومه خورشیدی در زبان پهلوی ، به معنی پاک و نیالوده است و فرشته موکل آبها را نیز به همین نام خوانده اند. زهره یا ناهید یکی از سیاره هایی است که می توان آن را به آسانی در آسمان پیدا کرد. زهره گاهی 'ستاره شام' نامیده می شود. این سیاره درخشان بیش از هر سیاره دیگر ، به زمین نزدیک می شود و در نزدیکترین نقطه به 42 میلیون کیلومتری ما می رسد. در روشنترین ح ، پس از ماه ، درخشنده ترین جرم آسمانی است. هنگام طلوع خورشید در مشرق دیده می شود و هنگام غروب خورشید در مغرب. شعاع زهره نزدیک به 6100 کیلومتر و چگالی آن 501 گرم بر سانتیمتر مکعب است venus آئرولیت شهاب سنگی با آلیاژی مرکب از آلومینیوم ، مس و منگنز که تقریبا 86 درصد آن را آلومینیوم تشکیل می دهد. aerolite آپولو ، آپولون سیارکی که در سال 1932 م. کشف شد. مدار این سیارک در نزدیکترین وضعیت به یازده میلیون کیلومتری زمین می رسد. نام رب النوع اساطیری ، آفتاب و روشنایی یونان (آپولون) ، بر روی این سیارک گذاشته شده است. appollo آدراسیت یکی از شانزده قمر "مشتری" نام این قمر از نام "آدرست" یکی از پادشاهان اساطیر ... ادامه ...