neon dice 3d zdnetبازی neon chrome نئون کروم برای اندروید

neon chrome بازی جدیدی در سبک اکشن برای اندروید است. این بازی متشکل از نبردهای بی پایان، مرگ و پیشرفت پی در پی است ودر آن هر لحظه انفجارهای مرگبار، گلوله های بی شمار و محیطی کشنده به دنبال از بین بردن شما هستند. هوش بازی neon chrome بسیار قوی و پیشرفته است و بازیکنان را بشدت به چالش می کشد. همچنین دشمنان مختلفی از نگهبانان امنیتی گرفته تا غول های کشنده با تجهیزات عظیم همگی سر راه بازیکن قرار می گیرند که باید با پیشرفت و آنلاک آیتم های گوناگون و سلاح ها و توانایی های مختلف سعی به مقابله با این خطرات کنید. اکنون می توانید این بازی جذاب را با و به صورت رایگان از فری گیمز کنید. بازی neon chrome نسخه v۱.۱.۲.۱۰ برای android ادامه مطلب ... ادامه ...

how to replace a 2003 monte carlo ecm

if the ecm shorts out or stops working in your 2003 monte carlo, you have to replace it if you wish to keep driving the vehicle. the ecm is the computer that regulates everything the engine does. without it, the engine cannot run because the computer tells the engine how much gas,gm tech2 air and spark it needs to properly run. without the ecm, the engine will not even fire. taking the vehicle to a dealership for repair can be very expensive. the cost makes it a perfect do-it-yourself job.gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida diceopen the hood on the monte carlo and disconnect the negative battery terminal.remove the lid from the air intake box and pull the air filter out of the box.vagcom 16.8 the ecm is located on the bottom of the air intake box.remove the left side support brace from the outside of the air intake box with a 13-millimeter socket.remove the two bolts that hold the two halves of the air box together with an 8-millimeter socket.gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dice gm tech2 vagcom 16.8 volvo vida dicepull the air box out of the car to expose the ecm under the air intake box.remove the two bolts that secure the ecm to the fender well with an 8-millimeter socket.remove the electrical connectors from the ecm by pulling on them. each connector fits into one slot only so there is no need to label them.place the new ecm into place and secure the bolts.volvo vida dice reconnect the electrical connectors. they are connected when you hear them snap into place.place the air intake box into the engine bay and secure ... ادامه ...

برای قلب های به لطافت گلبرگ پشت ظاهر مردانه شان....^_^

گفته ام بارها و می گویم بی وجودش حیات مکروه است همه ی عمر تکیه گاهم بود پدرم نام دیگرش کوه است* *امید صباغ نو ... ادامه ...

highly quality volvo vida dice diagnostic tool

learn how to see the instrument panel fault novice to drive, learn to look at the dashboard is very important. always pay attention to the pointer on the dashboard, look at the icon displayed on the dashboard at any time. all see the red light on the dashboard, as soon as possible to stop the check. when traveling in the rugged road, knowledge of vehicle maintenance should pay special attention to avoid the ch is scratch, otherwise it may put the oil pan pot broken, causing the oil leak. of course, in this case, the dashboard will show a red oil pot and water signs of water. at this time should immediately stop and check. if you do not know the situation, continue to move forward, it will be a big problem, resulting in damage to the engine. parking must pull the hand brake for car owners, in addition to some time to adapt to the dashboard, car and pull the handbrake to shift a lot of practice. some owners in the habit of stopping the gear lever in the neutral, in fact, this habit is not good, easy to make the shift lever into forward gear, which lead to danger. from the safety point of view, the new owner in the parking must pull the handbrake, especially on the ramp, avoid the risk of car back. also, once the car will travel, handbrake must be put in position to start. many novice, the new owner for a new car, often easy to ignore this problem, until the car "quack" hard driving for a while realized, however, did not put the handbrake, is also very large for car damage. at any time to pay attention to the abnormal sound of the car driving, the driver should pay close attention to the sound of each part of the vehicle. once the car has abnormal sound, first of all to accurately determine the sound from the car or outside the car. if the abnormal sound from the car, you ... ادامه ...

how to remove a nissan titan ecu

the ecu in a nissan titan controls everything from the air/fuel mixture to idle speed.digiprog iii the ecu is the "brain" of the car, and the vehicle wouldn't run without it. if you need to replace the ecu in your nissan titan, you can do it yourself. the job should take about 45 minutes the first time you do it. open the hood and disconnect the negative cable from the negative terminal on the battery. unhook the positive cable from the positive terminal on the battery. unbolt the battery tie down rods and remove the battery and the battery holder.vagcom 15.7 the battery holder just sits under the battery and should not be fastened down. remove the fuse box next to the battery compartment. it's held in place with clips. remove the second box, which is held in place with several bolts,volvo vida dice to gain access to the lower 10 mm bolt below that. unbolt the lower 10 mm bolt and carefully remove the ecu, which is held in place with retainer clamps. if you break these clamps, you will need to buy a new ecu, so be careful when removing it. ... ادامه ...

درباره بتل فیلد یک

ین نقد و بررسی بر اساس بخش تک نفره (single player) نوشته شده است. میدان نبرد ۱، بازی شجاعی است، باید به این نکته اعتراف کنیم که همه ما با دیدن اولین نمایش های بازی ترسیدیم، بازگشت به جنگ جهانی اول؟ مگر می شد از سلاح های عجیب و غریبی که در بازی های جدید ساخته می شوند دل کند، اصلا مگر امکان داشت که اجازه بدهیم سری ندای وظیفه (call of duty) برود به آینده و ما بازگردیم به اوایل قرن ۲۰؟ به جنگ بزرگ!اما با همه ترس های ما انگار سازنده ها دقیقاً می دانستند که چه می خواهند، در شماره های قبلی سری همیشه شاهد اعتراض هایی به ماهیت جنگ بودیم، اما این حربه با توجه به داستان بخش تک نفره و کمپین بازی چندان کار ساز نبود، می دانید چرا؟ چون سازنده ها یک جنگ راه می انداختند که بگویند جنگ بد است. چین و آذربایجان را به خاک و خون می کشیدند تا با یک داستان آبکی و شخصیت پردازی های سطحی به همه بفهمانند که چهره جنگ زشت است.اما این بار، انگار سازنده ها در استدیو dice به اشتباه چندین ساله خودشان پی برده اند، آن ها برای رسیدن به هدفِ معین شده ای که در نظر داشتند، در اولین قدم به جن ... بازگشتند که سرنوشت انسان را برای همیشه تغییر داد. آن ها داس ... ادامه ...

in the city

somewhere out on that horizonout beyond the neon lightsi know there must be somethin' betterbut there's nowhere else in sightit's survival in the citywhen you live from day to daycity streets don't have much pitywhen you're down, that's where you'll stay ... ادامه ...

how to install an ecu in a 2003 buick

the engine control unit (ecu) in a toyota prius is the computer responsible for operating all of the engine's electronic components. this computer monitors data from various sensors throughout the vehicle in order to determine its operational state. when the ecu senses a problem with the engine or one of its related systems it stores a code in its flash memory and turns on the service engine soon (ses) light.creader crp229 a computerized scan tool is required to reset these codes and return the computer to its normal state.place the car's transmission in park and apply the parking brake. turn the ignition to the "off" position to kill the engine. rotate the ignition back to the "on" position, but do not start the engine.upa usbconnect the scan tool's data connector to the vehicle's 16-pin diagnostic data port, located underneath the driver's side dashboard/footwell area. power on the scan tool.select "ecu" from the scan tool's main menu. choose "codes," then select "clear all current and stored dtc's." dtc is an abbreviation for "diagnostic trouble codes."wait for the scan tool to clear the codes. the display will read "all codes cleared." unplug the scan tool and start the vehicle.volvo vida dice ensure that the ses light is not turned on. the ecu is now reset. ... ادامه ...

ا ین نسخه بازی battlefield bad company 2 برای کامپیوتر

سری بازی های بتلفیلد همواره توانسته بازیکنان خود را با سو رایزهای فراوان شگفت زده کرده و هر نسخه شاهد نسخه ای باکیفیت تر از گذشته هستیم، بازی battlefield bad company 2 نیز از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است که در سال 2010 توسط ea dice ساخته شد و به دست ea این بازی انتشار یافت و توانست نظر بسیاری از بازیکنان سرسخت سبک شوتر اول شخص و منتقدین را جلب کند. battlefield bad company 2 شما کنترل یکی از اعضای گروه bad company به نام preston marlowe را به دست می گیرید، bad company گروهی است که توسط دستور گرفته و آن ها مأموریت دارند تا جلوی سلاحی به نام aurora را بگیرند. داستان بازی ضعیف نیست و پیچیدگی های زیادی در آن وجود دارد و شخصیت ها بسیار خوب کارشده اند همچنین بازی دارای کات سین های فوق العاده ای است که به روایت داستان کمک بسیار زیادی می کنند. گیم پلی بازی در سبک شوتر اول شخص قرار دارد و در طول مراحل داستانی بازی کمی عمل نیز دیده می شود، بازی دارای سلاح های بسیار متنوعی است و اکثر آن ها سلاح های کلاسیک جنگ جهانی هستند، گیم پلی بازی بسیار هیجان انگیز است و مراحل بازی بسیار خوب کارشده اند و محیط ها متنوع هستند، همچنین شما می توانید در بخش تک نفره نیز ... ادامه ...

ا ین نسخه بازی battlefield bad company 2 برای کامپیوتر

سری بازی های بتلفیلد همواره توانسته بازیکنان خود را با سو رایزهای فراوان شگفت زده کرده و هر نسخه شاهد نسخه ای باکیفیت تر از گذشته هستیم، بازی battlefield bad company 2 نیز از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است که در سال 2010 توسط ea dice ساخته شد و به دست ea این بازی انتشار یافت و توانست نظر بسیاری از بازیکنان سرسخت سبک شوتر اول شخص و منتقدین را جلب کند. battlefield bad company 2 شما کنترل یکی از اعضای گروه bad company به نام preston marlowe را به دست می گیرید، bad company گروهی است که توسط دستور گرفته و آن ها مأموریت دارند تا جلوی سلاحی به نام aurora را بگیرند. داستان بازی ضعیف نیست و پیچیدگی های زیادی در آن وجود دارد و شخصیت ها بسیار خوب کارشده اند همچنین بازی دارای کات سین های فوق العاده ای است که به روایت داستان کمک بسیار زیادی می کنند. گیم پلی بازی در سبک شوتر اول شخص قرار دارد و در طول مراحل داستانی بازی کمی عمل نیز دیده می شود، بازی دارای سلاح های بسیار متنوعی است و اکثر آن ها سلاح های کلاسیک جنگ جهانی هستند، گیم پلی بازی بسیار هیجان انگیز است و مراحل بازی بسیار خوب کارشده اند و محیط ها متنوع هستند، همچنین شما می توانید در بخش تک نفره نیز ... ادامه ...

samplestate little helpers vol. 7 - hermanez wav rex

fantastic | dec 07 2016 | 898 mbsamplestate is very proud to present the 7th volume in our little helpers series produced by the belgium born underground powerhouse that is, hermanez. hermanez is perhaps mostly ... ociated with his grooving, tribal-flecked tech-house productions, which has helped him find favour with the great and good including luciano, loco dice and reboot to name a few. a closer look at his back catalogue unveils an all-encomp ... ing production portfolio that confidently moves through the different realms of techno.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

بازی battel fild 3 برای کامپیوتر

... بازی اکشن و محبوب battlefield 3 نسخه نهایی با ... ... نسخه کم حجم blackbox با ... + کرک بالا ... ه نسخه نهایی بازی اکشن و محبوب battlefield 3 برای کامپیوتر منتشر شد. battlefield 3 با استفاده از تکنولوژی های جدید توسعه یافته کمپانی dice ساخته شده است. این نسخه ی جدید دارای موتور گرافیکی frostbite می باشد که به همین مناسبت نامش frostbite 2 انتخاب شده است. اساس کار در این بازی ارائه بازیکن با کیفیت عالی گرافیکی ، مکان ها و محل های نسبتا باور ن ... ی ، نابودی کامل اشیا توسط شما ، صدا پویا و بر اساس شخصیت واقعی است. در این بازی شما قادر خواهید بود میدان جنگ را با سوت زدن گلوله ، دیوارهای شکننده و صداهای انفجار تجربه کنید. در battlefield 3 شما وارد نیروهای دریایی نخبه ... می شوید و می توانید هیجان تک نفره و جنگ چند نفره را در سراسر جهان ، از جمله پاریس ، تهران و نیویورک تجربه کنید. شما هم اکنون می توانید این بازی اکشن و فوق العاده زیبا را از سایت اندرویدر4 دریافت نمایید. ادامه مطلب ... ادامه ...

battlefield 4 - ps4 فروش دیتای بازی

فروش دیتای بازی battlefield 4 - ps4 battlefield 4، یکی از پر طرفدارترین بازی های شوتر اول شخص و ساخته کمپانی dice است که در سال 2013 برای پلتفرم های ps3، x360، ps4، xone و کامپیوترهای شخصی عرضه شد و با گذشت 3 سال، هنوز هم یکی از حکمرانان بازی های شوتر در بخش چند نفره به حساب می آید.battlefield 4، با محیطی وسیع و ت ... یب پذیر، تمامی ابعاد یک جنگ واقعی را به نمایش می گذارد. این بازی علاوه بر بخش تک نفره جذایب و چالش بران ... ز، بار دیگر تجربه ای بی نظیر در بخش چند نفره آنلاین را به بازیکنان ارائه می دهد. در این بخش می توانید با دوستان خود به صورت گروهی، در کنار هم و یا در دو جبه ی مقابل مبارزه کنید و به تنوع وسیعی از سلاح ها، تجهیزات و ماشین آلات جن ... دسترسی خواهید داشت. ... ادامه ...

تویوتا techstream tis 11.00.017، چه جدید و که در آن برای به دست آوردن؟

ین همه چیز در مورد تویوتا techstream tis v11.00.017، از جمله رایگان لینک ، اطلاعات جدید (مدل، ویژگی های، اصلاحات). رایگان techstream tis techstream_setup_v11.00.017.rar techstream 10.30.029.zip (ترک خورده) techstream 10.10.018.zip (ترک خورده) techstream 10.00.028.zip (ترک خورده) 9.30.002.zp techstream (ترک خورده) تویوتا تیس techstream v10. 30.029 ابزار برای تویوتا تیس کوتاه vci کابل xhorse mvci 3 در 1 رابط پوشش خودرو برای جریان نسخه 11.00.17 پشتیبانی فنی کامل 2016 و قبل از آن مدل سال همه مدل در حال حاضر پشتیبانی پوشش خودرو (* اضافه شده در tis v11.00.17) ل وستویوتاقلمه '17 نام شهری در ایتالیا *'17 im * '17 پریوس v *'17 fr-s * '17 پریوس phv * '17 کرولا * '17 یاریس * پشتیبانی جزئی ل وستویوتاقلمه پیشرفت هیچ پیشرفت برای این نسخه از نرم افزار وجود دارد. ویژگی های جدید هیچ ویژگی های جدید برای این نسخه از نرم افزار وجود دارد. نرم افزار اصلاحات این نسخه به تعدادی از اشکالات نرم افزار است. برای جزئیات بیشتر، لطفا به v11.00.017 شناخته شده در فهرست اشکالات مراجعه کنید. در صورت شما تجربه یک ناهنجاری نرم افزار با v11.00.017، لطفا ارسال گزارش خطا با استفاده از کلید f12 است. نظرات شما اطمینان از کیفیت نرم افزار برای نسخه های آینده کمک خواهد کرد. اط ... ادامه ...

عرضه کروم 61 با رفع باگ های متعدد

به تازگی نسخه 61 از مرورگر گوگل کروم به کاربران عرضه شده که در آن اغلب آسیب پذیری های امنیتی این نرم افزار رفع شده و قابلیت های جدیدی نیز بدان افزوده شده است. به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از وب سایت خبری تحلیلی zdnet، بدون شک یکی از محبوب ترین مرورگرهای وب جهان را باید مرورگر کروم دانست؛ و در صورتی که شما نیز یکی از کاربران این مرورگر هستید، حتماً خبر جالبی خواهد بود که بدانید نسخه جدیدی از این مرورگر توسط گوگل عرضه شده است. نسخه کروم 61 علاوه بر اینکه به طور مشخص تعداد 22 حفره امنیتی موجود در این مرورگر وب را رفع می کند، به فناوری webusb جدید نیز می پردازد. این قابلیت ویژه شامل امکان اتصال کیت های یواس بی به شبکه است که می توان کاربری های جدیدی را بر روی این مرورگر تجربه نمود. شایان ذکر است که این به روزرسانی بر روی سیستم های عامل مایکروسافت، مک و لینو عرضه شده است و البته عرضه نسخه اندرویدی آن نیز تا هفته آینده انجام خواهد شد. بدین ترتیب کروم 61 نخستین مرورگر گوگل خواهد بود که از فناوری webusb پشتیبانی می کند، که این امر موجب می گردد، افراد بتوانند بر روی دو دستگاه یواس بی و در سطحی فراتر از مشخصات سخ ... ادامه ...

بازی willy nilly knight شوالیه سرزمین افسانه ای برای کامپیوتر

willy nilly knight بازی جدیدی در سبک ماجرایی است که در سال ۲۰۱۷ توسط double dice games برای کامپیوتر منتشر شده است. در این بازی شما نقش شوالیه ای را در یک سرزمین افسانه ای بازی می کنید که پر از اژدها، جادوگر، شوالیه و موجودات افسانه ای دیگر است و در دنیایی پر از رویدادهای غیر قابل پیش بینی و عجیب هستید و باید برای یافتن حقایق این دنیا بهترین تاکتیک ها را در جنگ بکار ببندید. از ویژگی های این بازی می توان به ماجراجویی های هیجان انگیز، نوبتی بودن و در عین حال لحظه ای بودن بازی، شگفتی های مختلف و آیتم های طراحی شده مختلفی که می توانید برای ارتقای بازی یداری کنید اشاره کرد. بازی willy nilly knight نسخه ۳dm برای pc ادامه مطلب ... ادامه ...

بازی willy nilly knight شوالیه سرزمین افسانه ای برای کامپیوتر

willy nilly knight بازی جدیدی در سبک ماجرایی است که در سال ۲۰۱۷ توسط double dice games برای کامپیوتر منتشر شده است. در این بازی شما نقش شوالیه ای را در یک سرزمین افسانه ای بازی می کنید که پر از اژدها، جادوگر، شوالیه و موجودات افسانه ای دیگر است و در دنیایی پر از رویدادهای غیر قابل پیش بینی و عجیب هستید و باید برای یافتن حقایق این دنیا بهترین تاکتیک ها را در جنگ بکار ببندید. از ویژگی های این بازی می توان به ماجراجویی های هیجان انگیز، نوبتی بودن و در عین حال لحظه ای بودن بازی، شگفتی های مختلف و آیتم های طراحی شده مختلفی که می توانید برای ارتقای بازی یداری کنید اشاره کرد. بازی willy nilly knight نسخه ۳dm برای pc ادامه مطلب ... ادامه ...

battlefield hardline - origin فروش اکانت اشتراکی

فروش اکانت اشتراکی battlefield hardline - origin ( گارانتی تعویض ) نسخه ی جدید بازی با عنوان hardline به در ... ری های درون شهری میان دو گروه خلافکار و نیرو های ویژه ی پلیس می پردازد. بدون شک انتخاب قا ... از طرف استودیوی در نظر گرفته شده برای ساخت نسخه ی جدید بسیار هوشمندانه و نوآورانه به نظر می رسد. استودیوی کار کشته ی visceral games که همگان آن را با عنوان فوق العاده ی dead space می شناسند این بار بر خلاف همیشه که dice ساخت بازی را بر عهده داشت، وظیفه ی به ارمغان آوردن یک میدان نبرد داغ دیگر را بر دوش می کشد. سفارش اکانت اشتراکی بازی battlefield hardline با قابلیت بازی آنلاین و آفلاین origin ، این اکانت شامل بازی های دیگر بوده که داخل اکانت قابل ... و بازی میباشد. ... ادامه ...

هشتم مهرماه، تولد ویندوز 9 مایکروسافت!

2 سال قبل در: اخباربدون نظر مایکروسافت قصد دارد تا در ماه دیگر جانشین ویندوز 8 را در یک رویداد مطبوعاتی مخصوص معرفی کند، منابع آشنا با نقشه های مایکروسافت اعلام کرده اند: “مایکروسافت قصد دارد نسخه جدید ویندوز را در روز 30 ماه سپتامبر (هشتم مهرماه) با نام رمزی “threshold” معرفی کند، البته ممکن است این تاریخ تغییر کند.” اما threshold در حال حاظر در حال توسعه هست و مایکروسافت قصد دارد نسخه پیش نمایش سیستم عاملی که احتمالا ویندوز 9 نام گذاری خواهد شد را در 30 سپتامبر یا کمی بعد ازآن به توسعه دهندگان عرضه کند، این تاریخ بر اساس گزارش zdnet که اذعان داشته بود مایکروسافت عرضه یک نسخه پیش نمایش از ویندوز را در اوا سپتامبر و یا اوایل اکتبر برنامه ریزی کرده است، به دست آمده است. پیش نمایش اولیه به توسعه دهندگان یک نیم نگاه از استارت منوی جدید (مینی استارت منو) در کنار حذف نوار charms و چند تغییر در ui را می دهد. همچنین مایکروسافت در حال آماده نسخه اولیه کورتانا می باشد که البته به نظر نمی آید در این پیش نمایش آماده باشد. در حالی که threshold احتمالا با نام ویندوز 9 شناخته خواهد شد، به نظر نمی آید مایکروسافت در رویداد مطبوع ... ادامه ...

کشف ب زار بسیار خطرناک در سیستم عامل اندروید

به تازگی یک نرم افزار بسیار خطرناک بر روی سیستم عامل اندروید یافت شده است که می تواند تمامی اطلاعات شخصی کاربر را به سرقت ببرد.به گزارش ایتنا از شماران سیستم به نقل از وب سایت خبری تحلیلی zdnet، سیستم عامل های همراه در دنیای امروزی ما به شدت در معرض خطر حملات نرم افزاری هستند، و این آسیب پذیری به ویژه برای سیستم های عامل پرکاربرد و همه گیر، بیشتر و پررنگ تر می شود.در این میان سیستم عامل گوگل یعنی اندروید که طیف وسیعی از دیوایس ها را پشتیبانی می نماید، به تازگی با یک بحران امنیتی جدید روبرو شده است.ماجرا از این قرار است که به تازگی یک ب زار جاسوسی بسیار خطرناک در این سیستم عامل کشف شده است که می تواند به رها اجازه دستی به اطلاعات ارتباطی شخصی صاحب دستگاه را بدهد.بطوری که کارشناسان امنیتی اعلام کرده اند، این نرم افزار جاسوسی بسیار خطرناک می تواند تعداد بسیار زیادی از نرم افزارهای محبوب اندروید را تحت کنترل خود درآورده و اطلاعات آنها را به صورت کامل شنود کند.بر اساس اعلام رسمی شرکت گوگل، نرم افزارهای زیر در لیست اه و قربانیان این نرم افزار جاسوسی قرار دارند:- جی میل- هنگ آوتز- لینکدین- کاکائو تا ... ادامه ...

لیست عناوین دوشنبه 95.07.05

95.07.05 ع عناوین دوشنبه 95.07.05 زیـرنویـس پـارســی abcs of death 2 2016holding the man 2015molly moon and the incredible book of hypnotism 2015jimmy vestvood amerikan hero 2016the purge election year 2016 کیفیت عالیsully 2016 ایoperation chromite0 2016.subconscious 2015found 2012goodbye mr loser xia luo te fan nao 2015tanna 2015the london firm 2015bounty hunters 2016mohenjo daro 2016the fool (durak) 2014from afar 2015angel of rec ing 2016i t 2016the gunfighter 2015amerigeddon 2016a floresta que se move 2015next avengers heroes of tomorrow 200810000 days 2014ghostbusters 2016 کیفیت عالیswiss army man 2016miss stevens 2016viking legacy 2016just a little chemistry 2015independence day resurgence 2016 کیفیت عالیrustom 2016the night my mother killed my father 2016blood t 2015the high frontierder bunker 2015blair witch 2016 ای menu 9 pele birth of a legend 2016 --9the neon demon 2016 --9interrogation 2016 --9lost in the sun 2015 --9tini depois de violetta 2016 --9caged no more 2016 --9the neighbor 2016 --9the american side 2016 --9level up 2016 --9the perfect weapon 2016 --9a bigger splash 2015 --9cell 2016 --9kingsglaive final fantasy xv 2016 --9straight outta compton 2015 --9 menu 9 + doble x-men apocalypse 2016 --9 doblegods of egypt 2016 --9 doblethe legend of tarzan 2016 --9 doblemaze runner the scorch trials 2015 --9 doble doble + zirnevis aqua tales 2012 ... ادامه ...

کارت گرافیکی در خدمت هوش

به نظر می رسد که فناوری هوش ، نه تنها در دنیای نرم افزار و کاربردهای گوناگون به سرعت در حال گسترش است، بلکه پای این فناوری به دنیای سخت افزار نیز باز شده و این نکته ای ست که البته کارشناسان it، آن را نشانه ای از تعمیق و ریشه دار شدن این تکنولوژی، آینده درخشان آن می پندارند. به تازگی شرکت انویدیا تصمیم گرفته است که انواع مختلفی از تلفیق گرافیک را برای هوش و همچنین یادگیری عمقی مورد استفاده قرار بدهد. به گزارش ایتنا به نقل از وب سایت خبری تحلیلی zdnet، شرکت انویدیا هر چند به عنوان یک غول فناوری های نیمه هادی شناخته می شود، ولی شواهد محکمی نشان از آن دارد که این شرکت قصد دارد تا بازار خود را به سطوح بزرگ تری گسترش بدهد. گفتنی است که این شرکت مدت ها پیش نسل محصولات x86 را به عنوان یک استاندارد محبوب به بازار عرضه کرد، ولی ممکن است شما نیز مانند بسیاری ندانید که محصولات x87 این شرکت در حقیقت به عنوان پردازنده هایی برای محاسبات ریاضی به بازار عرضه شده و برای سال ها به عنوان ساختار پردازش عمل کرده اند. با این حال با گذشت زمان، پیشرفت های فناوری موجب شده است که این سری نیز به پایان راه رسیده و جای خود را به ف ... ادامه ...

صنایع فناوری و بحران کمبود نیروهای تخصصی متن باز

هر چند در بخش های مختلف عرصه فناوری اطلاعات با پیشرفت روزافزون مواجهیم و این صنعت در حقیقت به افزایش ظرفیت دیگر صنایع نیز یاری می رساند، اما به تازگی مشکل جدیدی در صنایع فناوری اطلاعات به وجود آمده است که جالب توجه است؛ موضوع از این قرار است که این صنایع با کمبود جدی نیروهای کاری متخصص در زمینه منابع متن باز روبرو شده است. به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از وب سایت خبری تحلیلی zdnet، به نظر می رسد که دنیای فناوری روزبه روز و بیش از گذشته به سوی توسعه متن باز بودن این حوزه حرکت می کند و این روند پیشرفت به اندازه ای سریع بوده است که به نظر می رسد عرضه و تقاضا در این بازار برابر نیست و این مسئله به تدریج به یک معضل بدل می گردد. مطابق گزارش های جدیدی که اخیراً توسط بنیاد لینو و شرکت دایس ارائه گردیده، مشخص شده که مشاغل مربوط به سیستم های متن باز به داغ ترین سوژه استخدام تبدیل شده است. بر اساس بخشی از گزارش ها و ارقام ارائه شده از سوی این دو مرکز تحقیقاتی بزرگ، نیروهای کاری و متخصص در زمینه متن باز به اندازه ای کم هستند که حدود ۸۹ درصد از مدیران فعال در این صنایع اعلام کرده اند که برای یافتن نیروهای مت ... ادامه ...

بازی fifa 17 برای pc

بازی fifa 17 برای pc | نسخه super deluxe edition-full unlocked بازی اضافه شد… | | آپدیت ورژن 2 بازی اضافه شد… | بازی fifa 17 قویم و سیستم روزشماری برای عاشقان فوتبال با بقیه مردم تفاوت دارد! برای این دسته از مردم هر سال از اوا تابستان و با شروع فصل جدید لیگ های فوتبال آغاز می شود که دقیقا مصادف است با عرضه فیفا. نسخه pc ،playstation 4 و xbox one عنوان fifa 17 برای اولین بار با استفاده از موتور بازی سازی استدیو dice یعنی frostbite که اخیرا در عناوینی چون need for speed و star wars battlefront به کار گرفته شد، ساخته می شود. عناوین اخیر این سری با استفاده از موتور بازی سازی ignite ساخته می شدند. ea اعلام کرده که چندین سال بر روی انتقال اطلاعات سری fifa به موتور frostbite کار کرده است. طبق وعده سازنده ها، با استفاده از این موتور بازی سازی، بازیکنان وارد واقع گرایانه ترین و اصیل ترین دنیای فوتبالی شده و احساسات و عمق واقعی شخصیت ها را درک خواهند کرد.تهیه کننده سری fifa در مورد تغییر موتور بازی می گوید: “frostbite درهای دنیایی از امکانات جدید را بر روی فرنچایز fifa و طرفداران آن باز خواهد کرد. هیچگاه تا این اندازه برای آینده فوتبال و تجربه ای که قرار است با fifa 17 خلق کنیم، هیجان زد ... ادامه ...

خدا حواسش هس

** در حین جلسه با گوشی احمد منچ بازی میکردیم! احمد مهره آبیه، علی قرمزه و منم سبز. من حواسم به کار خودم بود میخاستم مهره هامو برسونم خط پایان. اما احمد همیشه دنبال اینه که مهره های بقیه رو بزنه و از" زدن" لذت بیشتری میبره تا "بردن"! وقتی تاس 6 آورد از خوشحالی یه متر پرید هوا. میخاست مهره منو بزنه! اما هرچی با شوق و ذوق مهره خودشو لمس میکرد حرکت نکرد! نوبت با قرمز بود!احمد بجای علی تاس انداخته بود! علی مهرشو حرکت داد و احمد افتاد بیرون!! :)اگه به کار خودمون تمرکز داشته باشیم و نخایم مزاحم بقیه بشیم، خدا خودش حواسش بهمون هس.حتی اگه ما حواسمون نباشه.** اختراع گوشیهای موبایل کمک مهمی شد برای فرار از برخی مجالس به بهانه پاسخگویی تلفن، فرار از حرفهای مفت و یا پالس منفی بعضی محافل، فرار از رخوت بعضی کلاسها و اجتماعات،کمک به آگاهی ا آکاهیها و... هرچند باعث ه که حاضرین در جلسه ای به این شکل محترمانه به اون جلسه پشت کنن اما صاحبان جلسه لازمه.حکایت صداو سیمان خودمون که به محض پیدا شدن دسترسی های جدیدی مثل اینترنت،گوشیهای هوشمند و...(نه وما ) برای خیلیها رسما رفته گاراژ!** وجود انگلها و رقبا لازمه! با وجود انگلها سی ... ادامه ...

آموزش تصویری قرار دادن استوری متنی در اینستاگرام

اینستاگرام سرانجام امکان قرار دادن استوری تمام متنی را فراهم کرد. به این ترتیب می توانید به راحتی با قلم دلخواه و افکت های مختلف استوری های متنی به اشتراک بگذارید. پیش از این برای قرار دادن استوری متنی کاربران مجبور بودند از صفحه یک اپلیکیشن یادداشت برداری اسکرین شات بگیرند و یا یک ع خالی را به استوری اضافه کرده و روی آن بنویسند. اما حالا همان طور که انتظار داشتیم امکان قرار دادن استوری متنی رسماً به اینستاگرام اضافه شده است. چگونه در اینستاگرام استوری متنی بگذاریم؟ پیش از هر چیز مطمئن شوید که اینستاگرام خود را به آ ین نسخه به روز کرده اید. استوری متنی از نسخه 31 اینستاگرام اضافه شده است. instagram android instagram ios حالا کافیست اینستاگرام را باز کرده و دکمه دوربین بالای صفحه را لمس کنید. از ح های پایین صفحه اولین ح از سمت چپ یعنی type را انتخاب کنید. حالا با لمس صفحه می توانید متن دلخواه خود را بنویسید. از بالا می توانید بین ح های مختلف modern، neon، typewriter و strong یکی را انتخاب کنید. توجه کنید اگر متن شما انگلیسی باشد این افکت های نوع قلم را نیز تغییر خواهند داد. علاوه بر این می توانید در پایین صفحه با دکمه سمت چ ... ادامه ...

مایکروسافت اپ های owa برای ios و اندروید را بازنشسته می کند

مایکروسافت در حال بازنشسته اپ های وب اوتلوک خود (owa) برای آیفون، آیپد و اندروید و، در عوض، سوق دادن کاربران به اپ مستقل اوتلوکش است. به گزارش ایتنا به نقل از سایت اینکوایرر، مایکروسافت در یک پست پشتیبانی گفته است که، از ماه آوریل، اپ های owa دیگر از پلی استور گوگل و آیتیونز اپل قابل نیستند. این شرکت، به همراه ارائه لینکی برای اپ اوتلوک، اعلام کرد که: «کاربران اپ موبایل owa مکررا یک پیام درون اپ را مشاهده خواهند کرد که به آنها درباره تاریخی که این اپ بازنشسته خواهد شد تذکر می دهد.» در روز 15 مه، فعالیت اپ های owa متوقف خواهد شد، و کاربرانی که برای آنها تلاش کنند با پیامی مواجه خواهند شد که آنها را به سمت دانولد اوتلوک برای ios و اندروید سوق می دهد. اوژنی بوریگ، یکی از بازاریابان محصولات مایکروسافت، توضیح داده است که «معماری اوتلوک برای ios و اندروید کاملا قدرت گرفته از microsoft cloud است و امتیاز +4.5 در اپ استورها دارد.» وی امزوده: «ما، در تلاش برای بهبود طیف محصولات موبایلمان، قادر خواهیم شد که بیشتر بر ارائه بهترین عملکرد جست وجو و تقویم، پست گرید سازمانی و بهترین راه برای تجربه قابلیت های office 365 بر روی یک ... ادامه ...

pcb anzeige für vxdiag vcx nano gm

heute habe ich mich ein wenig gelangweilt und den vxdiag vcx nano gm geöffnet, um zu sehen, was drin lauert:top 7 gründe, car diagnostic tool vxdiag vcx nano für gm / opel zu bekommen:1. flexible figuration unterstützt kabelgebundene oder drahtlose nektivität 2. kompatibel mit anwendungen, die motoren, getriebe, abs, armaturenbretter und mehr diagnostizieren 3. ischte flottenfähigkeiten mit umf ender protokollunterstützung 4. schneller zugriff auf fahrzeugdaten für wartungs- oder mana entberichte 5. schnell wird an den diagnosestecker des fahrzeugs angeschlossen 6. kann mit einem desktop-pc oder laptop verwendet werden 7. gds2: windows 7 64bit oder windows 8 64bit; tech2win: xp win7 win8 32bit oder 64bites ist von http://www.fobdii.com/wholesale-100-vxdiag-vcx-nano-for-gm-opel-gds2-wifi-version.htmlfunktionen, die ich bestätigt habe, um an meiner saab 9-5 2006 zu arbeiten:- sid2 einschalten (bordcomputer, alarm, geschwindigkeitswarnung usw.): funktion: erneut sid-programmierung in 6 schritten. das war der hauptgrund, warum ich vcx gekauft habe!- danach habe ich mein radio gesperrt. zwei tage später fand ich heraus, d ich die fahrgestellnummer in sid setzen muss. radio begann während dieser vin-installation wieder zu arbeiten. ich war sooo glücklich, nachdem das radio eingeschaltet wurde- lesen sie alle fehlercodes und löschen sie sie- figurieren / aktivieren / ändern optionen in dice, ac, sid, ecu ...- lesen sie alle parameter, signale, lesen sie trionic, starten sie anp ungen in at, überprüfen sie lüfter usw.http://www.fobdii.com ... ادامه ...

خدا حواسش هس

** در حین جلسه با گوشی احمد منچ بازی میکردیم! احمد مهره آبیه، علی قرمزه و منم سبز. من حواسم به کار خودم بود میخاستم مهره هامو برسونم خط پایان. اما احمد همیشه دنبال اینه که مهره های بقیه رو بزنه و از" زدن" لذت بیشتری میبره تا "برنده شدن"! وقتی تاس 6 آورد از خوشحالی یه متر پرید هوا. اولش نفهمیدم چرا انقدر ذوق کرد بعد فهمیدم میخاست مهره منو بزنه! اما هرچی با شوق و هیجان مهره خودشو لمس میکرد حرکت نکرد! نوبت با قرمز بود!احمد بجای علی تاس انداخته بود! علی مهرشو حرکت داد و احمد افتاد بیرون!! :)اگه به کار خودمون تمرکز داشته باشیم و نخایم مزاحم بقیه بشیم، خدا خودش هوامونو داره.حتی اگه ما حواسمون نباشه.** اختراع گوشیهای موبایل کمک مهمی شد برای فرار از برخی مجالس به بهانه پاسخگویی تلفن، فرار از حرفهای مفت و یا پالس منفی بعضی محافل، فرار از رخوت بعضی کلاسها و اجتماعات،کمک به آگاهی ا آکاهیها و... هرچند باعث ه که حاضرین در جلسه ای به این شکل محترمانه به اون جلسه پشت کنن اما برای تنبیه صاحبان جلسه لازمه. البته اگه شعورشون برسه.حکایت صداو سیمان خودمون که به محض پیدا شدن دسترسی های جدیدی مثل اینترنت،گوشیهای هوشمند و ... ادامه ...

خدا حواسش هس

** در حین جلسه با گوشی احمد منچ بازی میکردیم! احمد مهره آبیه، علی قرمزه و منم سبز. من حواسم به کار خودم بود میخاستم مهره هامو برسونم خط پایان. اما احمد همیشه دنبال اینه که مهره های بقیه رو بزنه و از" زدن" لذت بیشتری میبره تا "برنده شدن"! وقتی تاس 6 آورد از خوشحالی یه متر پرید هوا. اولش نفهمیدم چرا انقدر ذوق کرد بعد فهمیدم میخاست مهره منو بزنه! اما هرچی با شوق و هیجان مهره خودشو لمس میکرد حرکت نکرد! نوبت با قرمز بود!احمد بجای علی تاس انداخته بود! علی مهرشو حرکت داد و احمد افتاد بیرون!! :)اگه به کار خودمون تمرکز داشته باشیم و نخایم مزاحم بقیه بشیم، خدا خودش هوامونو داره.حتی اگه ما حواسمون نباشه.** اختراع گوشیهای موبایل کمک مهمی شد برای فرار از برخی مجالس به بهانه پاسخگویی تلفن، فرار از حرفهای مفت و یا پالس منفی بعضی محافل، فرار از رخوت بعضی کلاسها و اجتماعات،کمک به آگاهی ا آکاهیها و... هرچند باعث ه که حاضرین در جلسه ای به این شکل محترمانه به اون جلسه پشت کنن اما برای تنبیه صاحبان جلسه لازمه. البته اگه شعورشون برسه.حکایت صداو سیمان خودمون که به محض پیدا شدن دسترسی های جدیدی مثل اینترنت،گوشیهای هوشمند و ... ادامه ...

5 eyeshadow s for spring

looking for some simple ways to refresh your eye makeup this spring? i know a few eyeshadow s that you can use this spring to make your eyes look impossibly beautiful. you can create an absolutely different look in a matter of a few minutes just by applying the right shades of eyeshadow. among the best makeup trends for spring 2015 are fine lines, brown eyeshadows, light lavender eyeshadows you beauty hard sell, charcoal smoky eyes, as well as neon eyeshadows to create a bold look. no matter what trend you’ll choose to follow, here are 5 eyeshadow s you should know. 1. choose your key color whether it’s fall or spring, it’s crucial to know your most fabulous eyeshadow shade. you may use black eyeshadow during the fall season and look fantastic, but it can make you look older and lifeless during the spring season. however, you shouldn’t overdo with the color, too. light lavender eyeshadow is one of the best trends to try this spring. it works with almost any eye color, helps refresh your look, and makes your eyes pop. if you are lucky to have hazel eyes, opt for a green eyeshadow. brown eyed s can opt for navy, plum, and purple. if your eyes are green, choose taupe and heather eyeshadows. light purples and brown shadows are perfect for blue eyes. 2. mix colors we all have eyeshadows that we never use because we don’t like the color. instead of throwing them away, choose a few shades and mix them together. you will get a unique eyeshadow that you won’t find at any store. plus, you will have a unique color to rock this spring season. 3. enhance your eyes when choosing your perfect eyeshadow, opt for lighter shades if you want to enhance your eyes. use a black or dark brown eyeliner to line the upper lids to make your eyes appear bigger. you can also apply a dab ... ادامه ...

eyeshadow ... s for spring

looking for some simple ways to refresh your eye makeup this spring? i know a few eyeshadow ... s that you can use this spring to make your eyes look impossibly beautiful. you can create an absolutely different look in a matter of a few minutes just by applying the right shades of eyeshadow. among the best makeup trends for spring 2015 are fine lines, brown eyeshadows, light lavender eyeshadows, charcoal smoky eyes, as well as neon eyeshadows to create a bold look. no matter what trend you’ll choose to follow, here are 5 eyeshadow ... s you should know wedding gown rental. choose your key color whether it’s fall or spring, it’s crucial to know your most fabulous eyeshadow shade. you may use black eyeshadow during the fall season and look fantastic, but it can make you look older and lifeless during the spring season. however, you shouldn’t overdo with the color, too. light lavender eyeshadow is one of the best trends to try this spring. it works with almost any eye color, helps refresh your look, and makes your eyes pop. if you are lucky to have hazel eyes, opt for a green eyeshadow. brown eyed ... s can opt for navy, plum, and purple. if your eyes are green, choose taupe and heather eyeshadows. light purples and brown shadows are perfect for blue eyes. mix colors we all have eyeshadows that we never use because we don’t like the color. instead of throwing them away, choose a few shades and mix them together. you will get a unique eyeshadow that you won’t find at any store. plus, you will have a unique color to rock this spring season. enhance your eyes when choosing your perfect eyeshadow, opt for lighter shades if you want to enhance your eyes. use a black or dark brown eyeliner to line the upper lids to make your eyes appear bigger. you can also apply a d ... ادامه ...

موزیک های باحال و خیلی قشنگ خارجی

این آهنگها رو به دوستانی که طرفدار موزیک های آروم و زیبا خارجی هستند پیشنهاد میکنم .یه آهنگ انگلیسی آروم و بسیار زیبا لینک آهنگ بسیار زیبا از taylor swift به نام shake it off لینک آهنگ sugar از گروه maroon 5 لینک آهنگ taylor swift به نام sparks fly لینک آهنگ taylor swift به نام back to december لینک آهنگ taylor swift به نام dear john لینک آهنگ بسیار زیبای blake shelton به نام neon light لینک آهنگ بسیار زیبای alan walker به نام faded لینک آهنگ بسیار زیبای anna naklab به اسم whole لینک آهنگ بسیار زیبای dimitris nikopoulos به اسم believe لینک گلچین آهنگهای زیبای خارجی بخش اول لینک حجم 128mb گلچین آهنگهای زیبای خارجی بخش دوم لینک حجم 178mb( نظر یادتون نره ) ... ادامه ...

بازی machinarium

* این بازی را از ما به قیمت خیلی کمتر دریافت کنید * بازی محبوب و جذاب machinarium با قیمت کم تر نسبت به مارکت های خارجی، از این پس در سایت idom1جوزف روبات کوچکی است که بر خلاف میلش در میان ابه ای از آهن ها گرفتار شده است. به جوزف کمک کنید تا معماهای پیچیده ی هر مرحله را حل کند و قطعات آهنی گمشده ی مورد نیاز برای فرار را به دست آورد تا به شهر machinarium بازگردد، جایی که دسته ای از روبات های خطرناک دوستش را گروگان گرفته اند و شهردار شهر را زندانی کرده اند.ویژگی های بازی:- بازی برگزیده ی پلت فرم های اندروید و آی او اس- منتخب igf برای هنرهای تجسمی - بهترین بازی مستقل سال به انتخاب gamasutra-بهترین بازی مستقل سال به انتخاب vgchartz- بهترین موسیقی متن، pc gamer- منتخب سیزدهمین جشنواره جوایز محصولات تعاملی (dice awards)- معماهای بسیار هوشمندانه و سرگرم کننده- داستان جذاب و هیجان انگیز دارای قسمت help + فایل نصبی و دیتا قیمت در کافه 12هزار تومان و از سایت ما با کمترین هزینه کنید. لینک فایل apk رایگان دیتا یدنی ************************************** پخش ویدیو ... ادامه ...

نفوذ ۳ ساعته به ویندوز ۱۰ اس بر خلاف ادعای امنیتی مایکروسافت

مایکروسافت در زمان معرفی windows 10 s اعلام کرده بود هیچ یک از باج افزار های شناخته شده و خطرناک روی این نسخه از سیستم عاملش قابل اجرا نخواهند بود؛ نسخه ای که در حقیقت برای رقابت با سیستم عامل خالی از ویروس و ب زار chrome os ساخته شده است. اما حالا سایت معتبر zdnet خبر می دهد یک محقق حوزه امنیت به نام matthew hickey از موسسه er house موفق شده ظرف تنها ۳ ساعت از سد محافظتی ویندوز ۱۰ اس عبور نماید. این محقق با موفقیت از راه دور به عنوان ادمین به سیستم وارد شده و تنظیمات امنیتی دستگاه را برای به اجرا در آوردن بد افزار غیر فعال کرده است. آقای هیکی برای این منظور از روش موسوم به تزریق dll استفاده کرده است، یعنی اجرای کد های م ب در قالب عملکردهایی که سیستم آنها را امن و بدون مشکل تلقی می کند. برای مثال در این روش خاص برای دور زدن محدودیت اجرای نرم افزارهایی که توسط فروشگاه نرم افزاری microsoft store تایید نشده اند، ماکرو های داخلی نرم افزار word مورد استفاده قرار گرفته است. آقای هیکی در توضیح روش خود می گوید اگر فایل م ب را از طریق ایمیل یا لینک اینترنتی به کامپیوتر مورد نظر ارسال می کرد، مکانیزم های ضد اجرای ماکروهای آلوده در نرم اف ... ادامه ...

و نرم افزار

هندی فن – fan 2016 ی با ژانر درام و هیجان انگیز با بازی ستاره بالیوود شاهرخ خان میباشد که توانسته از منتقدان بیشترین نمره را ب کند. برای ساخت این برای اولین بار در جهان روی صورت جلوه های ویژه انجام شده است . همچنین بودجه این بیش از 100 کرور میباشد. داستان در رابطه با “گورو”، طرفدار سرسخت ستاره ی های بالیوودی “آریان کانا” می باشد که به بمبئی سفر می کند تا بلکه خداوند آرزوی روز تولدش را برآورده کند. اما زمانی که همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود، وسواس “گورو” روی “آریان” از حد و مرز عبور می کند و… هم اکنون این دیدنی را میتوانید به صورت سانسور شده در کنار خانواده تماشا کنید . ترسناک “احضار روح 2” به خوبی توانست موفقیت قسمت قبلی خود را تکرار کند و در نخستین هفته ی اکرانش فروش خود را به 40.3 میلیون دلار برساند و در رتبه ی اول ج با آفیس آ هفته ی هالیوود جای بگیرد. این رقم با اضافه میزان فروش این در دیگر نقاط جهان به 90 میلیون دلار می رسد که با توجه به بودجه ی 40 میلیون دلاری پروژه آغازی بسیار موفق برای “احضار روح 2” به شمار می رود. و همین طور در چند هفته توانست فروش خوبی در با افیس داشته باشد. داستان این قسمت از ... ادامه ...

اصول کار با pdms the principles of pdms

اصول کار با pdms the principles of pdms سیستم مدیریت طراحی کارخانه plant design mana ent system یا pdms یک نرم افزار کامپیوتری است که به شما اجازه می دهد یک مدل به اندازه واقعی و با تمام جزئیات از تمام قسمتهای قابل توجه یک کارخانه فرآیندی در حافظه کامپیوتر بسازید دسته بندی فنی و ی فرمت فایل doc حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 32 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها اصول کار با pdms the principles of pdms چگونه pdms می تواند به شما کمک کند؟ سیستم مدیریت طراحی کارخانه plant design mana ent system یا pdms یک نرم افزار کامپیوتری است که به شما اجازه می دهد یک مدل به اندازه واقعی و با تمام جزئیات از تمام قسمتهای قابل توجه یک کارخانه فرآیندی در حافظه کامپیوتر بسازید. با نصب pdms روی رایانه های مناسب این کار، pdms به شمار اجازه می دهد که با پیشرفت کار طراحی پروژه، یک مدل کامل رنگ و نو ردازی شده از کارخانه را مشاهده کنید که این کار باعث می شود، تکنیک های طراحی به حدی به واقعیت نزدیک شود که تا کنون سابقه نداشته است. در مدل رایانه ای شما می توانید حجم عظیمی از اطلاعات مرتبط با به وضعیت مکانی، اندازه، تعداد قطعات و ارتباط جغرافیایی نسبت به قسمت ... ادامه ...

winiso standard 6 3 keygen free

winiso standard 6 3 keygen free http://shorl.com/jilirasudyhi ..free..winiso,..winiso..6.4.0.5170.. ..-..brothersoft www.brothersoft.com/winiso-2333.html jul..11,..2012....free.. ..winiso..standard..6.2..for..pc..full.....microsoft..toolkit..2.4..beta..6.. for..office..2013..·..youwave..for..android..2.3.3..full..serial..keygen ...winiso..6.4.0.5170..+..serial..keys..&..crack..free.. ..-..full.. needofsoftwares. .com//winiso-6405170-serial-keys-crack-free.html 3..•..riyazstudio..keygen..•..cs5..design..standard..keygen..toad..for..oracle..12.4.. ..crack...winzip..19..pro..serial..key..is..here....1...winiso..standard..6..1..keygen ...winiso....standard....6.4....crack....plus....key....free.... ....-....onhax idregefon1970.over-blog.com// -winiso-standard-6-1-0-4463-incl-key-bssbig.html mar....6,....2015........winiso....standard....6.4....crack....is....a....professional....cd/dvd/blu-ray....disc....image....file.... utility....tool....that....you....can....open,....create,....edit,....extract,....mount,....convert ..... ...winiso...standard...6...1...0...4463...incl...key...bssbig...-... ... gingaperu.org/?page=winiso-standard-6-2-0-46743 jan...18,...2015......winiso...standard...6...serial...key...keygen... :...winiso...standard...6......other...0... soft...pro...winiso...cddvdblu-ray...of...3...cddvdblu-ray...4584 ....winiso...standard...6.3.0.4748...full...+...crack...mediafire...link...-...mata... matafreeware. .com//winiso-standard-6304748-full-crack.html mar...4,...2014......winiso...6.4.0.5170...+...serial...keys...&...crack...could...be...a...professional...cd/dvd/blu- ray...disc...image...file...utility...tool...that...you...simply...will...open,...create, .... ..winiso..6.4.1.5976..multilingual..-..badr4soft full.badr4soft.com/ -winiso-6-4-1-597 ... ادامه ...

crack battlefield 3 pc kick

crack battlefield 3 pc kick -> http://shorl.com/fygrefusastudy link,,software:,, ,,battlefield,,(bf),,3,,game,,for,,pc,,full,,version www.game studios.com/battlefield-3- / dec,,13,,,2015,,,,battlefield,,3,,pc,,game,,overview.,,it,,is,,a,,new,,and,,,,battlefield,,3,,game,,kick ,, .,,friends,,,this,,is,,,,x,,pro,,plus,,latest,,with,,crack,,dow.,,battlefield,,,,4,,,,pc,,,, ,,,,-,,,, ,,,,games,,,,free https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=725802264 nov,,,,11,,,,,2013,,,,,,,,on,,,,this,,,,page,,,,you,,,,will,,,,find,,,,battlefield,,,,4,,,,pc,,,, ,,,,given,,,,for,,,,free.,,,,,,,,after,,,,the,,,, success,,,,of,,,,battlefield,,,,3,,,,it,,,,was,,,,imperative,,,,that,,,,the,,,,developers,,,,bring,,,,their,,,,a,,,,game,,,, to,,,,make,,,,battlefield,,,,4,,,,and,,,,that's,,,,.,,,,is,,,,a,,,,64,,,,bit,,,,crack,,,,needed?,,,,can,,,,only,,,,play,,,,with,,,, 32bit,,,,and,,,,cant,,,,seem,,,,to,,,,change,,,,settings?,,,,,,,,mp,,,,will,,,,kick ,,,,anyway.,,,,battlefield,,,4,,,-,,,allgames4me,,,©,,,2014,,,allgames4me,,,©,,,2014 https://www.facebook.com/computer.soft1/posts/212822628891713 nov,,,21,,,,2014,,,,,,following,,,are,,,the,,,main,,,features,,,of,,,battlefield,,,4,,,pc,,,game,,,,,,tagged,,,battlefield,,,4,,, android,,, battlefield,,,4,,,cd,,,crackbattlefield,,,4,,,cheatsbattlefield,,,4,,,cheats,,,,,,4,,, ,,,kick ,,,battlefield,,,4,,, ,,,reactor ,,,battlefield,,,4,,, version,,,pc ,,, ,,,battlefield,,,4,,,,,,jan,,,20,,,,2016,,,0,,,3,,,comments .,,,need,,,,battlefield,,,,3,,,,multiplayer,,,,-,,,,sri,,,,lankan,,,,gaming,,,,and,,,,e-sports,,,, highlyhub. .com//battlefield-hardline-highly-compressed.html or,,,,you,,,,can,,,,use,,,,this,,,,link,,,,http://kick .to/battlefield-3-single-,,,,.,,,,can,,,,i,,,,play,,,,the,,,, cracked,,,,version,,,,on,,,,my,,,,pc,,,,while,,,,i, ... ادامه ...

75 اُمین : آهنگ حفظی!

تکلیف دارم که این آهنگ رو حفظ بفهمم و یاد بگیرم! متن آهنگ همراه ترجمه اش که کپی (شکلکِ دست بر چشمان قرار دادند) "i don’t wanna talk about things we’ve gone through, نمی خواهم درباره ی چیز هایی صحبت کنم که دیگر گذشته اند though it’s hurting me, now it’s history. با این که هنوز مرا آزار می دهند ، اما دیگر گذشته اند i’ve played all my cards and that’s what you’ve done too, تمام شانسمان را امتحان کرده ایم nothing more to say, no more ace to play. چیزی بیشتری برای گفتن ندارم، وقتی بازی قهرمانی ندارد، برای چه بازی کنیم؟ the winner takes it all, برنده همه چیز را می گیرد the loser standing small beside the victory, that’s her destiny. بازنده همانند موجودی پست، کنار پیروزی ایستاده است، این سرنوشت اوست i was in your arms thinking i belonged there, وقتی در آغوشت بودم، فکر می که به آن جا تعلق دارم i figured it made sense, building me a fence, او را با احساس مجسم می ، تا برایم حصاری بسازد building me a home, thinking i’d be strong there, تا خانه ای برایم بسازد، فکر می در آن جا احساس قدرت خواهم کرد but i was a fool, playing by the rules. ولی من احمق بودم، ازقوانین پیروی می the gods may throw a dice, their minds as cold as ice, شاید خدایان هم تاس می ریزند، مغزشان به سردی یخ است and someone way down here loses someone dear. و هر که به این جا قدم ... ادامه ...

cracked apps for windows 8 rt

cracked apps for windows 8 rt -> http://shorl.com/nehestusegugry how,to,play,android,games,(and,run,android,apps),on,windows,8, stackoverflow.com//can-an-adobe-air-portable-app-run-on-windows-8-rt various,android,app,emulators,have,been,available,for,windows,for,a,while,,but, they,,it's,only,available,for,both,windows,8,and,8.1,systems,,not,windows,rt .,what's,,,blocking,,,my,,,file,,, s,,,in,,,windows,,,8?,,,|,,,technology,,, www.hanselman.com//10newfeaturesinwindows81previewthatsavedmysurfacert.aspx aug,,,29,,,,2013,,,,,,i,,,am,,,on,,,windows,,,8,,,with,,,ie10,,,and,,,norton,,,internet,,,security.,,,.,,,however,,,,if,,,you,,,like,,, "modern",,,aka,,,metro,,,apps,,,for,,,windows,,,8,,,and,,,rt,,,,you,,,could .,,,windows,rt,jailbreak,smash:,run,any,app,on,surface,slabs,•,the, arstechnica.com//first-cracks-appear-in-windows-rts-locked-down-desktop/ jan,7,,2013,,windows,rt,,which,is,a,straight-up,arm,port,of,windows,8,for,portable, computers,,was,built,to,only,run,apps,that,are,signed,using,a .,how,to,sideload,modern,apps,on,windows,8 www.vivektripathi.yolasite.com/crack/windows-8-paid-apps-for-free nov,23,,2012,,windows,8,offers,two,ways,to,sideload,unapproved,apps,,which,are,,can't, install,any,desktop,applications,on,devices,running,windows,rt.,play,,,vob,,,files,,,on,,,windows,,,8,,,rt,,,–,,,convert,,,vob,,,to,,,microsoft,,,surface,,, www.lovemysurface.net/troubleshoot-surface-touch-screen-problems/ aug,,,16,,,,2014,,,,,,play,,,vob,,,files,,,on,,,windows,,,8,,,rt,,,–,,,convert,,,vob,,,to,,,microsoft,,,surface,,,rt,,,format,,,,,, you,,,may,,,try,,,your,,,best,,,to,,,crack,,,and,,,rip,,,dvds,,,to,,,vob,,,files,,,,so,,,that,,,to,,,save,,,,,, ,,,and,,,install,,,the,,,vob,,,to,,,surface,,,rt,,,convert,,,app,,,and,,,follow .,,, ,all,angry,birds,games,for,windows,8,,wi ... ادامه ...

php holidays script nulled g hics

php holidays script nulled g hics >> http://shorl.com/frarebakodifa php holidays script nulled g hics universe....opener....-....project....for....after....effects....(videohive).....the....script....phpholidays....is....a....portal....site....designed....to....travel....agencies....and....tour....operators,....online....booking....packages.....text..matrix..-..project..for..after..effects..(videohive)....all..rights..reserved.follow..my..blog..with..bloglovin.....codecanyon...-...socioquiz...v1.1.2...-...viral...quiz...website...with...facebook...login...codecanyon...-...css...animated...image...galleries...friends...joomlalock...joomlalock.com...-...free... ...premium...joomla...templates...&...extensions...copyright......2016...codenull.net....25...typog hy...fonts...roundup.... p oshop...text...effects...-...neon,...3d...vintage,...burning,...chrome...and...others......all4share.net..twitter..find..us..on..facebook..top..10..news..javascript..and..jquery:..interactive..front-end..web..development..1st..edition..adult..video..script..v3.1..+..non..adult..and..plugins....nulled..themeforest..-..club..cube..-..responsive..html5..theme..for..night..club..themeforest..-..atlant..v1.5..-..bootst ..admin..template..with..frontend..flynax..-..escort..agency..software..4.3..+..all..plugins..+..all..themes..themeforest..-..porto..admin..-..responsive..html5..template..adobe..-..creative..cloud..collection..20..december..2014..for..windows..sh404sef..v.4.4.4.1791..for..joomla..1.5..-..2.5..&..3.x..codecanyon..-..namebot..whois..script..v2.2..themeforest..-..progressive..-..multipurpose..responsive..drupal..theme..friends..joomlalock..joomlalock.com..-..free.. ..premium..joomla..templates..&..extensions..copyright....2016..all4share.net...christmas..ball..mockups..13855446...pa ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم کارکرد خانواده(فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم کارکرد خانواده(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم کارکرد خانواده(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 12 فرمت فایل docx حجم فایل 100 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 37 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم کارکرد خانواده(فصل دوم تحقیق) توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و ... ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از مبانی نظری متغیر: تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده نمای تاریخی لغت خانواده بسیار قدیمی است. خانواده از لغت فامیلیا مشتق شده است) 100تا 300 بعد از میلاد)که به همه افراد یک خانواده اعم از خویشاوندان، غیرخویشاوندان، مستخدمان، برده­ها و کارگران نسبت داده می­شود. سپس در نتیجه رشد طبقه متوسط یا سرمایه­داری خانواده محدودتر به وجود آمد (1215 تا1600بعد از میلاد ... ادامه ...

xforce keygen autocad 2012 mem patch

xforce keygen autocad 2012 mem patch -- http://bit.ly/2ftmkps programas...autodesk...2013...+...keygen...[x-force]...|...descarga2.me pantip.com/topic/30256076 7...abr...2012......luego...da...click...en..."mem...patch"...(debes...ver...que...diga..."successfully...patched)....... aldemonio87...april...10,...2012......necesito...ayuda...para...descargar...el...x-force...autocad... 2013,...aparece...un...virus....y...necesito...tener...el...link...correcto...dice...q ....autocad...2012...keygen...only-xforce...-...aureus...health...services imgur.com/gallery/fvv77 when...i...try...to...open...the...x-force...keygen...for...64bit...a...threat...of...avg...pops...up...and.......of... the...message...that...appears...when...mem...patch... on...doesn't...work........i...have...a... problem...with...my...keygen...for...autocad...2012.it...doesn't...patch...but...it ....autocad..free.. autocad-archdevil. .com/ jan..21,..2015....dec..20,..2012autocad..2012..xforce..keygen..x86..x64..free....click..on..mem..patch.. you..xforce..keygen..32bits..autocad..2011.. ..apr..21 ...xforce.mem.patch.no.debug.|.www.broadcastprome.com https://www.behance.net/gallery/37568955/autocad-2012-x64-ke- mar.8,.2015..ableton.live.7.crack.serial.number.captivate.3ds.max.2012.xforce.8.1...autocad. 2008.32.bit.keygen.autocad.2011.keygen.autodesk.autocad..code.copy. that.into.the.xforce.then.click.mem.patch.then.generate.even.if ..autocad.2013.xforce.keygen.problem.–. s-home.org s-home.org/2015/08/13/autocad-2013-xforce-keygen-problem/ .with.autocad.2011.installation.and.last.step.(keygen.activation).and.it..just. right.click.over.the.patch.and.select."run.as.administrator"..product...key...para...los...programas...autodesk...2012...+...keygen...-...taringa! www.taringa.net//product-key-para-los-progra ... ادامه ...

... بازی موتوری 2 آپدیت 29 آذر :: آموزش ... ... نسخه مود شده

... بازی موتوری 2 آپدیت 29 آذر :: آموزش ... ... نسخه مود شده آرشیو بازی های موتوری ، ماشینی ، هیجانی ، کیفیت بالا ، آنلاین ، hd ، رقابتی رکوردی گوشی های android آموزش ... ... و نسخه مود شده بازی موتوری 2 اندرویدی با پول و سکه بی نهایت کافه بازار ... بازی motori 2 با حجم 76 مگابایت نام بازی: موتوری 2 / motori 2 حجم: 76 mb امتیاز: 4.6 از 5 کمپانی سازنده: glim games 2 سبک بازی: موتوری ، ماشینی ، هیجانی ، کیفیت بالا ، آنلاین ، hd ، رقابتی رکوردی توضیحات بازی موتوری 2 اندروید: دوست داران و دشمنان موتوری... بشت ... د که موتوری 2 رسید.توی موتوری 2 همه کارهایی که تو موتوری میکردید، رو میتونید انجام بدید و خیلی چیزها هم اضافه شده. از تعداد موتورها و حرکت ها ب ... رید تا شخصیت های داستانی که تو طول بازی باهاشون تعامل دارید.باید ... یت ها رو انجام بدید و برای خودتون لباس و موتور آزاد کنید. اگه رفتید روی حرکت زدن، سعی کنید تعادلتون رو رو موتور حفظ کنید تا بتونید سکه های بیشتری ب ... رید. هر چی سطحتون توی بازی بالاتر بره، حرکت های بیشتری براتون باز میشه.باید مسافرتتون رو تو 4 تا شهر ادامه بدید و از ماجراهای زند ... آقای موتوری با خبر بشید.برای اولین بار در تاری ... ادامه ...

s4 cracked screen repair cost singapore street

s4 cracked screen repair cost singapore street - http://shorl.com/gryfregrotagesta cost,,to,,replace,,ipad,,screen,,singapore https://www.yelp.ca/biz/the-techknow-space-toronto-2 from,,htc,,repair,,in,,singapore,,to,,samsung,,phone,,repair,,,you,,will,,be,,certain,,to,,,, from,,cracked,,screens,,to,,chip,,level,,issues,,,we,,have,,you,,covered,,at,,irepair. shower,,,,ipad,,4,,,ipad,,3,,,ipad,,2,,,samsung,,galaxy,,note,,3,,,note,,2,,,note,,1,,,s4,,,s3,,, s2,,,ace,,,,,irepair+,,is,,located,,at,,dhoby,,ghaut,,area,,,prinsep,,street,,,which,,is,, within,,a .,,iworkshop,,,deals.,,,unbeatable,,,daily,,,deals,,,on,,,cudo. https://www.taxisingapore.com/lost-and-found/ today's,,,deal:,,,fix,,,your,,,damaged,,,iphone,,,,samsung,,,galaxy,,,or,,,ipad,,,from,,,$29.,,,,,, seven,,,nights,,,of,,,signature,,,sofitel,,,splendour,,,in,,,singapore,,,.,,,option,,,four:,,,just,,, $99,,,for,,,samsung,,,s3,,,or,,,s4,,,screen,,,repair.,,,,,,is,,,damaged,,,internally,,,,iworkshop,,, does,,,offer,,,repairs,,,which,,,will,,,incur,,,an,,,additional,,,cost,,,,,,ashop,,,30/140,,,william,,, street.,,,the,techknow,space,-,31,p os,&,43,reviews,-,it,services,,-,yelp https://www.consumeraffairs.com/apple-news?page=2 i,dropped,my,samsung,s4,and,my,screen,went,out.,was,looking,at,a,,front,st., w.,and,2,more,stations,.,best,was,that,the,repairs,cost,me,just,under,70$.,samsung,,lcd,,cracked,,screen,,repair,,for,,galaxy,,s4,,mini,,i9190,, cellphonelcdscreenreplacement.sale.qualitytoyschina.com/iz6401e6a-samsung-lcd-cracked-screen-repair-for-galaxy-s4-mini-i9190-samsung- quality,,samsung,,lcd,,screen,,replacement,,big,,images,,provide,,samsung,,lcd,, cracked,,screen,,repair,,for,,galaxy,,s4,,mini,,i9190,,,,,samsung,,galaxy,,s,,lcd,,screen .,,tech,,,and,,,gadget,,,archives,,,-,,,techfresh,,,,consumer,,,electroni ... ادامه ...

nowruz

https://persianmama.com/tag/nowruz/ persianmama ...خوابش نمی بُرد. بلند شد. خیاری از میوه خوری روی میز برداشت. خواست پوست د و بخورد. خوب نمی دید. عینکش را زد، کارد را برداشت، سر و ته خیار را نگاه کرد. گُل ریز و پژمرده ای به سرِخیار چسبیده بود. به تابلویی که روی کمد بود نگاه کرد. هر وقت می خواست خیار بخورد، آن را می دید و لبخند می زد. «زندگی به خیار می ماند، ته اش تلخ است.» دوستش گفته بود: - از قضا سرش تلخ است. مردم اشتباه می کنند. سر و ته خیار را اشتباه می گیرند. سرخیار آن جایی است که زندگی خیار آغاز می شود. یعنی از میان گلی که به ساقه و شاخه چسبیده به دنیا می آید و لبخند نمی زند. رشد می کند پیش می رود تا جایی که دیگر قدرت قد کشیدن ندارد. می ایستد. و دیگر هیچ، یعنی تمام. پایان زندگی خیار.... «زندگی به خیار می ماند، ته اش تلخ است.» این کتاب به همت انتشارات معین واد بازار نشر شده است. کتاب «ته خیار» شامل 30 داستان کوتاه به قلم هوشنگ مرادی کرمانی است. او در این داستان ها با نگاهی طنز و یا به قول نویسنده زهرخند به موضوعات تلخی چون مرگ، پیری، مشکلات زندگی، بی پولی و ... پرداخته است. معرفی کتاب "اگر آدم برفی ها آب نشوند"انتشارات نیستان(1388) هو ... ادامه ...