more rain adds to kauai flooding but alerts get downgraded...fragile

تنها متاسف نیستم برای خودم. به شدت غمگینم از اینکه ذره ای نمیفهمم، ذره ای توان همدلی نمیدانم و بلد نیستم، ذره ای همدردی و... بعد انتظار داری آدم باشی؟ چه رسد دوست و دوست صمیم و رفیق شفیق و... چقدر غمگینم... دانستن کافی نیست باید بلد بود و من هیچ... از صدت غم نفسم مشرف به موت است ... for all those born beneath an angry star lest we forget how fragile we are on and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star on and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are on and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star on and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are how fragile we are, how fragile we are.... ... ادامه ...

tennessee rain - addison agen

لینک tennessee rain - addison agen ... ادامه ...

بوی نمـ

دیوانگیست، زیر باران دیوانه نبودن...! ... ادامه ...

داره بارووون میزنههه^_^

داشت بارون میزد صورتم رو از پنجره بیرون و باد قطره های بارون رو پاشید تو صورتم... غروب بود و صدای دعا خوندن فرهمند نمیدونم از کجا تو فضا پخش شده بود... چقد حس خوب تو این لحظه ها پیچیده بود^_^ ... ادامه ...

انواع بارندگی در زبان انگلیسی

انواع بارندگی در زبان انگلیسی types of precipitation دارد باران می بارد.it’s raining. بیرون به شدت باران می بارد.it’s pouring outside. دارد مثل سیل باران می بارد.it’s raining cats and dogs. باران سنگینی می بارد.it’s raining heavily. قطره های باران خیلی درشت است.the raindrops are huge. دارد رگبار می بارد.it’s showering. به شدت باران می بارد.the rain is coming down in s. ب باران شدیدی بارید.we had a ial downpour last night. (منظور بارانی است که از قطرات بسیار ریز ولی متراکم تشکیل شده و مخصوص مناطق ساحلی است.)it’s drizzling. i like drizzles. (منظور باران سبک و متناوب است.)it’s sprinkling. (منظور مخطوط باران و برف و یا باران و تگرگ است.)it’s sleeting. شش ساعت است که بِلاوقفه باران می بارد.it’s been raining nonstop for six hours. (منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار کوتاه مدت است.)we had a thundershower this morning. (منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگین است.)we had a thunderstorm yesterday. جاده به علت باران لغزنده است.the road is slippery because of the rain. بهنگام غروب باران های پراکنده خواهد بارید.there will be scattered rains in the evening. راه رفتن زیر باران را دوست دارم.i like walking in the rain. زیر باران خیس شدم.i got wet in the rain. خیس آب شدم.i was soaked. تا مغز استخوانم خیس شد.i got wet to the skin/ bone. میزا ... ادامه ...

باران که می بارد...

مدام به پنجره می کوبد شب تیرگی اش را به رخ می کشد و ستارگانش را کافیست چشمانم را ببندم به تو فکر کنم پشت این پنجره آسمانی شرم می کند ... joseph mallord william turner ... ادامه ...

هوای باران

به قول نیما یوشیج : خانه ام ابری ست اما ابر بارانش گرفته ... ادامه ...

future perfect continuous

positive form positive short form i will have been working i'll have been working you will have been sleeping you'll have been sleeping she will have been studying she'll have been studying he will have been cooking he'll have been cooking it will have been raining it'll have been raining we will have been exercising we'll have been exercising they will have been travelling they'll have been travelling negative form negative short form i will not have been working i won't have been working you will not have been sleeping you won't have been sleeping she will not have been studying she won't have been studying he will not have been cooking he won't have been cooking it will not have been raining it won't have been raining we will not have been exercising we won't have been exercising they will not have been travelling they won't have been travelling 'yes / no' questions will i have been working? will you have been sleeping? will she have been studying? will he have been cooking? will it have been raining? will we have been exercising? will they have been travelling? 'wh' questions where will i have been working? why will you have been sleeping? where will she have been studying? what will he have been cooking? how long will it have been raining? where will we have been exercising? how long will they have been travelling? ... ادامه ...

there is'nt any one

run like a rhin* in the rainlet the others at home remainclose your eyes and touch your brainthere is'nt any one under the rain*rhinoceros ... ادامه ...

say it

april rail songs for someone دیالوگی کاملن عاشقانه بشنوید. ... ادامه ...

believer

first things firsti'ma say all the words inside my headi'm fired up and tired of the way that things have been, oh oohthe way that things have been, oh oohsecond things seconddon't you tell me what you think that i can bei'm the one at the sail, i'm the master of my sea, oh oohthe master of my sea, oh oohi was broken from a young agetaking my sulking to the m eswrite down my poems for the fewthat looked at me, took to me, shook to me, feeling mesinging from heartache from the paintaking my message from the veinsspeaking my lesson from the brainseeing the beauty through the...pain! you made me a, you made me a believer, believerpain! you break me down, you build me up, believer, believerpain! oh let the bullets fly, oh let them rainmy life, my love, my drive, it e from...pain! you made me a, you made me a believer, believerthird things thirdsend a prayer to the ones up aboveall the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh oohyour spirit up above, oh oohi was choking in the crowdbuilding my rain up in the cloudfalling like ashes to the groundhoping my feelings, they would drownbut they never did, ever lived, ebbing and flowinginhibited, limited, 'til it broke up and it rained downit rained down, like...pain! you made me a, you made me a believer, believerpain! you break me down, you built me up, believer, believerpain! i let the bullets fly, oh let them rainmy life, my love, my drive, it e from...pain! you made me a, you made me a believer, believerlast things lastby the grace of the fire and the flamesyou're the face of the future, the blood in my veins, oh oohthe blood in my veins, oh oohbut they never did, ever lived, ebbing and flowinginhibited, limited, 'til it broke up and it rained downit rained down, like...pain! you made me a, you made me a bel ... ادامه ...

پیله و پرواز

پیله و پرواز حیف که روی من اینجا به تو هم باز نبودودراین شهر ... ی محرم این راز نبودمثل لبخند تو که قاب شده بر دیوار خیره ماندم به تو و هیبت آواز نبودصید گشته دل ماهی به مه و صد افسوسکه دل ماه به ماهی تپش ساز نبودکوک میکردی و با ساز تو می ... یدم گرچه این تنبکِ تو تنبکِ شیراز نبودترس از فاصله ها ٬ پیله زده بر تنِ من بختکی زد به تنم قدرت پرواز نبودمثل این دفتر شعرم که نشد هدیه دهمعشق هم بود ولی جرات ابراز نبودناگهان عزم سفر کردی و رفتی ز قفسزود شد دیر و دگر فرصت آغاز نبود شاعر : محمدرضا مهدیزاده ... ادامه ...

نامه ی شانزدهم

ماه بانوی عزیزم امروز صبح باد خنکی در حال وزیدنه .. آنقدر هوای پاییزی خیابانمان دیدنی است که دلم نمی آید بنویسم .. لطافت هوا و عطر خاصی که پیچیده .. عطری آشناست .. حتی کوهها و جاده ها و فاصله ها مانع رسیدن این شمیم دل ان ... ز نیست. هر ابری که از فراز این آسمان عبور می کند حامل مهربانی است .. هر نسیمی که از کوی تو بر می خیزد پیام آور عشق است .. هر سکوتی که در دل شب با خویشتن آرامش می آورد از تو نیرو گرفته .. باید خدا را سپاس بگویم برای آف ... ت .. وجود بعضی آدمها در چرخه حیات ضروریه .. مثل چرخدنده های ساعت .. عشق و محبت جزء ضروریات چرخه حیاته ... ... ادامه ...

پیله و پرواز

پیله و پرواز حیف که روی من اینجا به تو هم باز نبودودراین شهر ی محرم این راز نبودمثل لبخند تو که قاب شده بر دیوار خیره ماندم به تو و هیبت آواز نبودصید گشته دل ماهی به مه و صد افسوسکه دل ماه به ماهی تپش ساز نبودکوک میکردی و با ساز تو می یدم گرچه این تنبکِ تو تنبکِ شیراز نبودترس از فاصله ها ٬ پیله زده بر تنِ من بختکی زد به تنم قدرت پرواز نبودمثل این دفتر شعرم که نشد هدیه دهمعشق هم بود ولی جرات ابراز نبودناگهان عزم سفر کردی و رفتی ز قفسزود شد دیر و دگر فرصت آغاز نبود شاعر : محمدرضا مهدیزاده ... ادامه ...

گوگل آلرت چیست و چه کاربردهایی دارد؟

google alerts آیا می دانید گوگل آلرت چیست و به چه صورتی می توان از آن استفاده نمود؟در این مقاله سعی می کنیم تعریفی واضح و روشن از google alerts برای شما ارائه کنیم. مطمئنا شما کلمه گوگل را بارها شنیده اید و با معنی و مفهوم آن کم ... ش آشنا هستید اما واژه “آلرت” به چه مفهومی می باشد؟می دانیم که معنی لغوی کلمه آلرت ، هشدار است و بیشتر برای یادآوری و اعلان بکار می رود اما کاربرد این قابلیت هشدار در گوگل چیست؟ همانطور که مطلعید روزانه اسپایدرهای گوگل (رباتهای نرم افزاری گوگل) به سایتهای مختلف سر می زنند و مطالب و اخبار جدید را ایند ... می کنند ( است ... اج می کنند ) آیا شما دوست دارید در مورد کلمه و یا واژه های جدیدی که مد نظرتان است بمحض انتشار در محیط اینترنت به شما اطلاع رسانی شود؟ بگذارید ساده تر و راحت تر بحث را با بیان یک مثال ادامه دهیم . فرض کنید شما در مورد محصول خاصی مثل موبایل در حال فعالیت می باشید و گوش به زنگ هستید تا آ ... ین اخبار و اطلاعات در مورد گوشی ها و همچنین مدلهای جدید و… را از اینترنت دریافت کنید تا از رقبای خود جلوتر باشید. اما چگونه ؟؟!شما با امکان فوق العاده گوگل آلرت می توانید در این مورد به ... ادامه ...

گوگل آلرت چیست و چه کاربردهایی دارد؟

google alertsآیا می دانید گوگل آلرت چیست و به چه صورتی می توان از آن استفاده نمود؟در این مقاله سعی می کنیم تعریفی واضح و روشن از google alerts برای شما ارائه کنیم.مطمئنا شما کلمه گوگل را بارها شنیده اید و با معنی و مفهوم آن کم ... ش آشنا هستید اما واژه “آلرت” به چه مفهومی می باشد؟می دانیم که معنی لغوی کلمه آلرت ، هشدار است و بیشتر برای یادآوری و اعلان بکار می رود اما کاربرد این قابلیت هشدار در گوگل چیست؟ همانطور که مطلعید روزانه اسپایدرهای گوگل (رباتهای نرم افزاری گوگل) به سایتهای مختلف سر می زنند و مطالب و اخبار جدید را ایند ... می کنند ( است ... اج می کنند ) آیا شما دوست دارید در مورد کلمه و یا واژه های جدیدی که مد نظرتان است بمحض انتشار در محیط اینترنت به شما اطلاع رسانی شود؟بگذارید ساده تر و راحت تر بحث را با بیان یک مثال ادامه دهیم . فرض کنید شما در مورد محصول خاصی مثل موبایل در حال فعالیت می باشید و گوش به زنگ هستید تا آ ... ین اخبار و اطلاعات در مورد گوشی ها و همچنین مدلهای جدید و… را از اینترنت دریافت کنید تا از رقبای خود جلوتر باشید. اما چگونه ؟؟!شما با امکان فوق العاده گوگل آلرت می توانید در این مورد به خ ... ادامه ...

رفع شبهه

به جز ش تن و بستن چه مانده از باور؟بخوان پ ِ افتاده را، منم؛ دفتر:کبوتری که به تمرینِ نقشِ روشنفکردو بال سوخته اش ماند زیر خا ترکدام دست به آتش کشید باران راکه روی صحنه ندیدیم جز تماشاگرچه افتخارِ کثیفی ست این که چرکِ غرورتو را بزرگ کند در جهانِ بی داورچقدر حوصله ی گریه ت جدّی ست؟که خنده را بگذارم به فرصتی دیگر مریم جعفری آذرمانی (کتاب قانون) نکته:یکی از دوستان، اخیراً در مورد این غزل گفت: مصراعِ «کدام دست به آتش کشید باران را...» مثل یک عبارت از آهنگِ خوانندۀ بریتانیایی adele است، که می گوید: but i set fire to the rain، شما وقتی این غزل (اعتراض) را می گفتید این ترانه (عاشقانه) را شنیده بودید؟ گفتم: نه، من این را مدتها بعد از گفتنِ غزلم شنیده ام.حالا جواب این دوستمان را به طور دقیق تر اینجا هم می نویسم:غزل من که بیت مذکور را دارد در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال 1388 (برابر با سیزدهم ژوییه 2009) سروده شده و در کتاب قانون می توانید تاریخ شعر را ببینید، اما آهنگ set fire to the rain در سال 2011 (دو سال بعد از غزل من) منتشر شده است. ... ادامه ...

عطر ادکلن لاپق میدنایت رین-la prairie midnight rain

عطر ادکلن لاپق میدنایت رین-la prairie midnight rain عطری است شیرین.این عطر در سال ۲۰۰۶ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد.عطر ادکلن لاپق میدنایت رین-la prairie midnight rain عطری است نه و شیک. عطر ادکلن لاپق میدنایت رین-la prairie midnight rainعطر ادکلن لاپق میدنایت رین-la prairie midnight rain، تعبیری از گرفتن زمان در دست ، نفس کشیدن در هوای مطبوع و زیبایی باران شبانه که همان رایحه ی midnight rain است ، می باشد.این محصول به دلیل هارمونی خاصی که با گل های خوشبو ، میوه های دلپذیر و نت های چوبی دارد مخصوص لحظاتی از شادی ، ، رویا پردازی و عشق است. شما می توانید توسط این محصول و رایحه ی شگفت انگیزش خواب شبانه ی خود را هدر نداده و از آن بهترین لذت را ببرید. بطری بسیار جالب این عطر شبیه به طرحی از آسمانی پر ستاره در شب می باشد.رایحه های تشکیل دهنده این عطر میوه guava ، انار ، شکوفه بهار نارنج ، فریزیا ، زنبق ، ارکیده ، شکوفه آلو ، زوفای مصری ، نعناع هندی ، مشک ، خس خس و چوب کشمیر می باشد. رایحه اولیه : ماندارین – انار – انار استوایی – مانگا رایحه میانی : زنبق زرد – شکوفه آلو – ارکیده – زوفا رایحه پایه : چوب کشمیری – غلات هندی – نعناع هندی – مشک عطر لیلیوم ارای ... ادامه ...

[1000]( april rain (discog hy

april rain به مناسبت هزارمین روز تاسیس وبلاگ کاست ! فول آلبوم ِ اگر نگم بهترین یکی از بهترین گروه هایی که تا الان شناختمو براتون قرار دادم . اگر ارتباط برقرار کنید باهاشون قطعن لذت خواهید برد البته در فایل ت ت پایین قطعات برگزیده ی هر آلبوم مشخص شدن. و اینکه ممنون از شما بخاطر همراهیتون و این کلیشه جات :) #v waiting for sunrise (2013) one is glad to be of service (2014) songs for someone (2014) leave me no light (2015) a melting snowman (2016) selection ... ادامه ...

تصویر انگلیسی- باران و استجابت دعا time to pray for imam mahdi reappearance

استجابت دعا در زیر باران را فراموش نکنیم ادامه مطلب ... ادامه ...

سعدی ...

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم تا که رفتی ز برم صورت بی جان بودم ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^از م ... ترین آهنگ هایی که تو عمرم شنیدم(میشه باهاش زند ... کرد...)on rainy daysاز beastاینم متنشwhen the world turns darkand the rain quietly fallseverything is stilleven today, without a doubti can’t get out of iti can’t get out from the thoughts of you.nowi know that it’s the endi know that it’s all just foolishnessnow i know that it’s not truei am just disappointed in myself fornot being able to get a hold of you because of that pride.on the rainy days you come and find metorturing me through the nightwhen the rain starts to stop, you followslowly, little by little, you will stop as welli must be drunk, i think i need to stop drinkingsince the rain is falling, i think i might fall as wellwell this doesn’t mean that i miss you, no it doesn’t mean thatit just means that the time we had together was a bit sharpwhen it’s the type of day that you really likedi keep opening the raw memories of youmaking the excuse that it’s all memories, i take a step forwardi don’t even make the effort to escapenowi erased all of youi emptied out all of youbut when the rain falls againall the memories of you ihid with effortit all comes back, it must be looking for youon the rainy days you come and find metorturing me through the nightwhen the rain starts to stop, you followslowly, little by little, you will stop as well(to you)now there is no path for me to returnbut looking at your happy facei will still try to laughsince i was the onewithout the strength to stop youon the rainy days you come and find metorturing me through the nightwhen the rain starts to stop ... ادامه ...

داروخانه

در این بخش مجموعه ای از را ارها که به کم و دور وسوسه کمک میکنه ارائه میشه 1.به یاد خدا باشیم و ازش کمک بخواهیم(توکل) و استفاده از اذکار و سوره ها 2.ختم صلوات,زیارت عاشورا،دعای عهد و ... 3.حذف شکن 4.اینترنت هدفمند فقط برای امور مهم از نت استفاده کنید و زمان بندی خاصی داشته باشید. 5.افزایش وعده های ،خواندن شب و روزه گرفتن 6.فکر به عواقب و پشیمونی بعد عمل 6.تنفس در هوای آزاد 7.گوش دادن به آهنگ یا نوحه 8.فرار از تنهایی و بودن در بین اعضای خانواده 9.نگاه به مناظر زیبای طبیعت(مجازی یا واقعی) مثل این ع ها: ادامه مطلب ... ادامه ...

داروخانه

در این بخش مجموعه ای از را ارها که به کم و دور وسوسه کمک میکنه ارائه میشه 1.به یاد خدا باشیم و ازش کمک بخواهیم(توکل) و استفاده از اذکار و سوره ها 2.ختم صلوات,زیارت عاشورا،دعای عهد و ... 3.حذف شکن 4.اینترنت هدفمند فقط برای امور مهم از نت استفاده کنید و زمان بندی خاصی داشته باشید. 5.افزایش وعده های ،خواندن شب و روزه گرفتن 6.فکر به عواقب و پشیمونی بعد عمل 6.تنفس در هوای آزاد 7.گوش دادن به آهنگ یا نوحه 8.فرار از تنهایی و بودن در بین اعضای خانواده 9.نگاه به مناظر زیبای طبیعت(مجازی یا واقعی) مثل این ع ها: ادامه مطلب ... ادامه ...

rain <3

دلیل از خواب پ های نیمه شب رو نمیدونم؛ اما واقعا لذت بخش بود که بیدار شدم و دیدم صدای بارون مییاد. رفتم پشت پنجره و دیدم بالا ه بعد از گذشتن نصف پاییز بارون اومده :] میشه یه روز بیدار بشم و ببینم کابوس این چند روز ساخته ی ذهن آشفته ام بوده و نه واقعی؟ دعا کنید، مرسی. ... ادامه ...

after the rain

پس از باران نام مانگا: after the rain مانگاکار: jun mayuzuki ناشر: shogakukan سبک: romance نام مجله انتشار دهنده: monthly big comic spirits تعداد فصل: 10 کارگردان انیمه: ayumu watanabe استودیو سازنده: wit studio تعداد قسمت: 12 سال انتشار: 2018 موسیقی: ryo yoshimata دوبلورها: sayumi watabe ( در نقش akira tachibana ) ، hiroaki hirata ( در نقش masami do ) امتیاز: myanimelist ( 7.7/10 ) ، imdb ( 7.5/10 ) ادامه مطلب ... ادامه ...

احتمال باران اسیدی

احتمال باران اسیدى 1080p رایگان احتمال باران اسیدى به کارگردانی بهتاش صناعی ها کامل احتمال باران اسیدى با کیفیت بالا عالی + نسخه کم حجمfree full & direct risk of acid rain new iranian movie by behtash sanaeeha احتمال باران اسیدى - ehtemale barane asidiنویسنده : بهتاش صناعی ها و مریم مقدمتهیه کننده : سمیرا برادری و روح الله برادریسال ساخت : 1393 | پخش : 95کارگردان : بهتاش صناعی ها لیست بازیگران احتمال باران اسیدىشمس لنگرودی ، مریم مقدم ، حبیب پورسیفی ، ارسلان عبداللهی ، عیسی حسینی ، پوریا رحیمی و پروین ملکی. خلاصه داستان احتمال باران اسیدىمنوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته به جز خسرو. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

بارانگیر پنل آیفون تصویری مدل کشویی

بارانگیر پنل آیفون تصویری سیماران برای محافظت پنل از آبخوردگی و حتی گاهی برای سایبان آفتاب نبز مور استفاده قرار می گیرد. این بارانگیر مقاوم، از ف آب دیده ضد زنگ ساخته شده و قابلیت تنظیم ارتفاع از 20 سانتیمتر تا 32 سانتیمتر را دارا میباشد.با نصب این بارانگیر کار برای ان پنل نیز مشکل شده و کار باز این قاب بارانگیر آیفون تصویری بسیار زمانبر می باشد. ورق استفاده شده در این محصول بسیار مقاومتر از مدلهای مشابه بوده و در مقابل ضربه تغییر شکل نخواهد داد. این بارانگیر پنل آیفون تصویری مناسب مدلهای زیر می باشد: پنل فراز و فروز آیفون تصویری سیماران پنل های ثمین، سهند و سپهر آیفون تصویری تابا پنل های ساخته شده از شرکت الکتروپیک پنل کدینگ و ساده شرکت تکنما پنل طرح قدیم و جدید آیفون تصویری سوزوکی پنل های شاستی دار کوما و دیگر پنل های مرسوم بازار ابعاد این بارانگبر پنل عرض 10 سانتیمتر و ارتقاع 20 تا 32 سانتیمتر قابل تنظیم است. ... ادامه ...

crying rain

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید ... ادامه ...

داروخانه

در این بخش مجموعه ای از را ارها که به کم و دور وسوسه کمک میکنه ارائه میشه 1.به یاد خدا باشیم و ازش کمک بخواهیم(توکل) و استفاده از اذکار و سوره ها 2.ختم صلوات,زیارت عاشورا،دعای عهد و ... 3.حذف شکن 4.اینترنت هدفمند فقط برای امور مهم از نت استفاده کنید و زمان بندی خاصی داشته باشید. 5.افزایش وعده های و روزه گرفتن 6.فکر به عواقب و پشیمونی بعد عمل 6.تنفس در هوای آزاد 7.گوش دادن به آهنگ موردعلاقه یا نوحه 8.فرار از تنهایی و بودن در بین اعضای خانواده 9.نگاه به مناظر زیبای طبیعت(مجازی یا واقعی) مثل این ع ها: ادامه مطلب ... ادامه ...

یادداشت صد و چهل

*همیشه به این فک میکنم که آدمایی که تنهان و ی رو ندارن چه جوری روزگار میگذرونن.شایدکم کم عادت میکنن به تنهایی.به سکوت.به نگفتن.اینکه ادم همدم و هم صحبت و سنگ صبور نداشته باشه سخته.خیلی وقتا میتونیم برای همدیگه هم صحبت و سنگ صبور باشیم و دریغ میکنیم.خود من ادمهایی دوروبرم هستن که میدونم تنهان.ولی تا حالا نشده برم جلو و شنونده باشم و اون آدم دلش گرم بشه به وجود من.دوری میکنیم از گفتن حرف دلمون.می ترسیم و ترجیح میدیم تو تنهایی مون بمونیم.دلم میخواد بهش بگم حالا که ما دوروبری هات آدمای بدرد بخوری نیستیم کاشکی یه وب یا صفحه یا یه جایی رو داشته باشی که اونجا حرفاتو بزنی وخالی شی. **میم و از صبح که رفته سرکار تا الان که نزدیک هشت شبه ندیدمش. ب یه سر به مامان و باباش زدیم و امروز تا عصر هم من و بچه ها خونه مامانم بودیم.امروز همش احساس خستگی داشتم و بی انرژی بودم.هوا خیلی سرد شده و منه گرمایی حس لرز امروز.در کل روز دلگیری بود برام. *** آرزو کن واسه فردا، اگه امروزتو چیدن، آرزوهاتو بغل کن، آرزوهات همه چیتن، اگه دنیات رفته از دست، اگه غمگینی و بی ، آرزو کن که حواس، یه نفر هنوز به تو هست؛ ... ادامه ...

عاشقى کن، پنجره ات را به روی پاییز باز کن

ﺭﺍﺿﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﺎﺰِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨ ﻣﻦ ... ﻣ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻣ ﺑﻮﻢ ﺑﺮﻬــــﺎ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰﺕﺭﺍ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻢ ﺩﺭ هوایت ﺑﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﺑﻮ ﺧﺎ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮ ﺧــــــــــﺪﺍ ﻣﻓﻬﻤﻢ ﺍﺯ ﺗـــﻮ دوباره پاییز اما نه «فصل خزان» زرد! دوباره پاییز اما نه فصل اندوه و درد! دوباره پاییز فصل زیبای ساد ... دوباره پاییز، موسم شدید دلداد ... ... ادامه ...

make it rain down lord...

آن روزی که داشتم در آشپزخانه شان پارچ آب را پر می ... و کله ... شیر ظرفشویی تالاپی توی پارچ آب افتاد، همه با هم ختدیدیم؛ اما امروز که آن سوراخ روی سقف را دیدم که مثل همان شیر بدون کل ... شرشر آب راه انداخته بود به نظرم حتی افتادنش توی پارچ آب هم خنده دار نبود. و الان از فرط نگرانی که نکند یک وقت خانه روی سرشان ... اب شود خوابم نمی برد؛ توی ذهنم هوای سردی می چرخدو برای اولین بار در زند ... ام به این فکر می کنم که باران هم ممکن است دوست نداشتنی و بی رحم باشد.. ... ادامه ...

melting in the rain

ناخواسته سقوط ، اما بعدش سعی ن خودم رو بیرون بکشم و با اینکه داشتم خفه می شدم و نمی تونستم نفس بکشم سعی خودم رو پایین تر بکشم انقدر پایین برم که از شدت درد بدن ام بی حس بشه. در عین حال نمی خواستم با یه بار پ همه چی تموم شه برای همین بود که اون روز بالای اون پل روی اتوبان ایستادم و به پایین خیره شدم اما پرواز ن من چیزی فراتر از اون می خواستم. می خواستم ذره ذره با موسیقی دردناک تار و پودم از هم دیگه جدا شه و به پرواز در بیام. ... ادامه ...

آهای بارون پاییزی...

امروز بالا ... ه پاییز شد.از صبح هوا سرد بود و باد میومد.طرفای ساعت سه بود خوابم برد،بعد پا شدم دیدم بوی بارون میاد. بارون همه جا رو خیس کرده بود و رفته بود... حالا تو این هوا چی می چسبه؟ ;-) +بشنوید ع ... از اینترنت،خیابان ارم شیراز ... ادامه ...

surrender to the rain

بارون درشت داره با متانت میزنه به شیشه و چنان از زند ... بزرگسالی خلع سلاحم میکنه که حس میکنم هیچ مشکلی تو دنیا نیست.بچه که بودم باغچه رو عصرا با شلنگ صورتی شیار شیار آب می دادن، میرفتیم حیاط بازی میکردیم با الهام. عجب بوی ساده ی نوستالژی بود دختر!میخوام چشام و ببندم، بارون خنک دونه درشت روی جمجمه م بباره و هی بوسم کنه که بوی باغچه بدم و خوابم ببره... ... ادامه ...

زند ... حدفاصل ترس تا امید قرار گرفته. نگرفته؟

متاسفانه مرورگر شما، ق ... لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب ... 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ... ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلا ... ن خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. دریافت half a mile from the county fair and the rain keep pourin' down me and billy standin' there with a silver half a crown hands are full of a fishin' rod and the tackle on our backs we just stood there gettin' wet with our backs against the fence oh, the water oh, the water oh, the water hope it don't rain all day [chorus:] and it stoned me to my soul stoned me just like jelly roll and it stoned me and it stoned me to my soul stoned me just like goin' home and it stoned me then the rain let up and the sun ... e up and we were gettin' dry almost let a pick-up truck nearly p ... us by so we jumped right in and the driver grinned and he dropped us up the road we looked at the swim and we jumped right in not to mention fishing poles oh, the water oh, the water oh, the water let it run all over me [chorus] on the way back home we sang a song but our throats were getting dry then we saw the man from across the road with the sunshine in his eyes well he lived all alone in his own little home with a great big gallon jar there were bottles too, one for me and you and he said hey! there you are oh, the water oh, the water oh, the water get it myself from the mountain stream ... ادامه ...

rain

نشستم جلوی پنجره تا ته باز اتاقم....به بوی بارون اجازه دادم بپیچه تو اتاقم بوی بارون با بوی نرگس با روی قهوه قاطی شد.....گتسبی بزرگو که چند روز نخونده بودم گرفتم دستم....ژاکتمو تنم و شرو ....یه صدای اروم همش میگفتبزن بارون....زندگی چقدر زود تغییر موضع میده. چقدر زود آدما راهشون جدا میشه اما بازم کنار همدیگن....راحیل پنج شنبه میره آزمایش بده.مامانم اومد گفت میای بریم پیاده روی تو بارونگفتم نه. و تنها رفت و دلم گرفت.بابام خزید تو اتاقش و تنهایی.... ... ادامه ...

rain reminds me that you are everywhere

یک روز بالا ... ه ... باهم زیر باران قدم خواهیم زد ... و فراموش میکنیم هرآنچه که بین مان گذشته است را ... آن روز فقط یکدیگر را داریم... این بار باز هم باران نجات مان میدهد... آراممان میکند می بارد روی زخم هایمان میشویدش دلم میخواهد تا ابد باران ببارد.. آ ... تو را میشناسم... عاشق بارانی... مهربان میشوی زیر باران! و شاید لحظه ای مرا هم به سان باران دوست بداری و همان برای من کافی ست... که از ته دل حس کنم که خوشبختم... یعنی میشود؟ که برسد آن روز؟ بی صبرانه منتظرش هستم که بیایی و مرا با خود ببری به آنجایی که هیچوقت باران تمام نشود آ ... من دختر بارانم. .. -مجبوری- مرا هم دوست داشته باشی.... ... ادامه ...

تک بیتی !محمدکدخ (عرفان)

تک بیتی ! ز شوق و شور دیدن ها نگاه در چشم می د ز بهت دل تپیدن ها نفس در می لغزد محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

افسونگر

بر دردِ بی درمانِ من، آشنا هرگز نشد دردی که در دل مانده است، فهمیده او هرگز نشد در فصلِ تنهاییِ من،چیزی بجُز باران نبود دریاکویرِ جانِ من، سیراب ولی هرگز نشد دادم زِ دست بینای خود، شب گریه ها، بیدادِ دل چشمانِ غم بارم زِ تو، غافل ولی هرگز نشد در جُستجویت، موی سیاهم، سپیده گشته در فصلِ بی برگیِ من، دیدارِ تو، هرگز نشد سالی دگر، عُمرم برفت، وز غافله جامانده ام "ای ساربان آهسته ران"، راهم جُدا هرگز نشد افسونگری! بر جانِ پائیزان دمی، بهاره ای! جادوی چشمانت ولی، تسلیمِ من هرگز نشد هر عاشقی از راهِ عشق، مستیِ جاویدان بَرَد کز آتشش، بهای دل، تضمین ولی هرگز نشد # برجک6 #سربازی_نوشت_8 ... ادامه ...

ترفند های زیبای عکاسی

15+ pictures that reveal the truth behind p ... og ... hy the internet is full of beautiful and amazing p ... og ... hs, but do you ever stop and wonder just what went into that perfect s ... ? i'm not just talking about the digital manipulation side of the process, although there's certainly plenty of that involved. no, i'm talking about the physical hard work combined with the often super-creative approaches that p ... og ... hers employ in order to ensure that their final s ... is the very best it can be. take a look at these behind-the-scenes pictures to see what we mean. compiled by bored panda, they're sure to give the budding p ... og ... her some fresh ideas while giving the rest of us an enlightening glimpse into the reality that hides behind many a perfect picture. #2 ... enjoying rain ... ادامه ...

آهنگ های تیتراژ شروع و پایان سریال پس از باران

آهنگ های تیتراژ شروع و پایان سریال پس از باران + موسیقی متن سریال با موسیقی بیکلام سریال پس از باران به کارگردانی سعید سهیلی با آهنگسازی سعید انصاری و خوانندگی فریدون پوررضا. آهنگهای محلی پس از باران آهنگهای سریال پس از باران آهنگ ابت – آهنگ پایانی – موسیقی متن 1 – موسیقی متن 2 – موسیقی متن 3 – ... ادامه ...

missing someone i've never seen

april rain songs for someone 2014 دلتنگی برای ی که تا بحال ندیدم ! بشنوید و فکر کنید . ... ادامه ...

rain

به خودم می گمبا خودم تکرار میکنمباعث شرمندگیم نشوi push myself to my limitsو نتیجه میدهمی دونم تقصیر من می دونم بخاطر کم کاری منحتی می دونم اونم تقصیر من بودو پشت گوش انداختن هام و کم کاری هامحتی قضیه پدرم تقصیر من بودبعد دورم جمع شدن بهم گفتن تقصیر تو نیستتو تلاشت کردیولی من فکر می باید بیشتر تلاش می و الان به خودم میگم داری تلاش می کنی؟خج زدم نکن ناامیدم نکنباید بیشتر تلاش کنیبعد دقیقا وقتی میخوام بیشتر تلاش کنمانگار دارم توی باتلاق فرومی رمهر چقدر جلوتر میرم کندتر میشمسنگینی اون چند تا کلمه رو روی قلبم حس می کنمشرمندم نکن ... ادامه ...

ببار بارون ؛ دلُم تب داره امشو . . .

بخدا گر که بیفتد ، ارتقـــاء بی " ارتقــاء " با کفن بخشم ، عطای زندگی را بر لقاء سالهای ما همه،با زخمِ خاموشی گذشت روز و عدو ، با طعمِ مِی نوشی گذشت حال اگر او خنده بر ریشِ رفیقان می کند پس بدان حال خودش را،خوب درمان می کند پیش ما آهوی دشتی می شود،امّا بدان شیرِ جنگل هم سیاست می زند با دیگران از برای ارتقاء قصدِ سفر کرده ، عجب گر چنین باشد،کنم من تی ها را ادب شهر من با این جوانان غیورش،خواب نیست قلب ما چون دشتِ فولادِ شما،بی آب نیست هر جوانش ؛ " تی " باشد برای آرزو همزمانی گر نباشد، گفتگو بی گفتگو ارتقاء از یک طرف،یعنی غروبِ زندگی غیبتِ غیرت،نبودِ نیم وجب مردانگی ! توی خضری،ما برای زندگی جان می دهیم جان خود را در رهِ طغیانِ طوفان می دهیم فک نکن ما یک دهه،غرقِ جم بوده ایم یا که دلتنگِ نقاب و خطّ وخ بوده ایم ! ما مسیر خضر را با عطر ایمان رفته ایم هر کجای این طریق را با کریمان رفته ایم گر کلاهِ تو قشنگ است،بر سرِ خود جای ده این کُلَه دیگر ندارد،این زمان هیچ فایده ما همان هستیم که موسی را به لرز آورده ایم گر چه در ذهنش،چو ارباب است و ما هم بَرده ایم گر که بر تاریخِ شهرم ، یک مروری میزدی جای خوشبینی به ف ، ... ادامه ...

شعر از حمید مصدق

شیشه پنجره را باران شست . همراه با دکلمه در ادامه مطلب [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ultimate ufd2 decrypter nitro full version free

ultimate ufd2 decrypter nitro full version free >> http://bit.ly/2fipoqi ultimate ufd2 decrypter nitro full version free , quickbooks data transfer utility crack jump to:select a forum--revenge community--your first forum. it's my little secret: i can crack the p word and monitor my husband facebook account! justin tadlock said: ultimate ufd2 hash decrypter efficiently decrypts ufd2 hash within minutes ! it improves our time of private investigation for our customers cases.. to ultimate ufd2 decrypter nitro full version mediafire please click one of the search results bellow. browse file by alphabet: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz . the mediafire downoad link that appears related to ultimate ufd2 decrypter nitro full version mediafire is taken from mediafire.com. mediafirefile.com 2016 dmca contact us . on a typical four-year-old cpu free ufd2 decrypter is capable of generating and comparing over 5 million hashes per second. with mediafirefile.com you can search all file and that file from mediafire. search attention! mediafirefile.com only give the link from mediafire.com, we do not store any file in our server and we do not responsible for the third party website content. similar topicswebsite version of forzatune free demosony vegas 9.0 free :psims 2 ultimate collection freefree multiplayer fps kitfritz 5.32 - free version !. .. ultimate ufd2 decrypter nitro full version mediafire. jennifer elways said: thank you! it looks like everybody is happy and isfied with the work you have done, and consider my isfaction to be the first on the list. login or register site menu homeforumsguild rostermembers characters id raidstandings leaderboard current dkp raids your signups upcoming past create new events recent items recent prices reports global attendance event attendance item ... ادامه ...

take me to the finish line

don't make me sad, don't make me cryباعث ناراحتی و اشک ریختن من نشوsometimes love is not enough and the road gets toughگاهی عشق کافی نیست در حالی که زندگی پر از مشکلاتهi don't know whyنمیدونم چراkeep making me laughاما فقط باعث خوشحالی من شوlet's go get highبیا تا آ ش بریمthe road is long, we carry onعمر طولانیه و ما زندگی میکنیمtry to have fun in the meantimeسعی کن در طول زندگیت شاد باشیcome and take a walk on the wild sideبیا و عاشق شو ریسک کنlet me kiss you hard in the pouring rainyou like your s insanechoose your last wordsبرای هر حرفی فقط یه بار فرصت داری this is the last timeهر بار آ ین باره cause you and i, we were born to dieچون به دنیا اومدیم تا بمیریم و زندگی فقط همین یه باره+خود برداشت ++ آهنگ born to die-لانا دلری ... ادامه ...

بپر!

تنها چیزی که قطعیه اینه که بعد از اینکه طوفان گذشت تو دیگه همون ی نیستی پیش از طوفان بوده. feet don't fail me nowtake me to your finish lineoh my heart it breaks every step that i takebut i'm hoping that the gates, they'll tell me that you're minewalking through the city streetsis it by mistake or design?i feel so alone on a friday nightcan you make it feel like home if i tell you you're mine? it's like i told you, honey don't make me sad, don't make me crysometimes love is not enough and the road gets tough, i don't know whykeep making me laughlet's go get highthe road is long, we carry ontry to have fun in the meantime come take a walk on the wild sidelet me kiss you hard in the pouring rainyou like your s insaneso choose your last words, this is the last time'cause you and i, we were born to die lost but… ... ادامه ...

تا بدیدم ترا

رفته از کف اختیارم سالها خویش را نفرین نمودم بارها تا بدیدم من ترا بی خود شدم گل کجا دارد نظر بر خارها #گیتی_رسائی ... ادامه ...

تاثیر سخن نرم و سلام

قال ال علی (ع): «عوّ د لسانک لین الکلام و بذل السلام، یکثر محبوک و یقل مبغضوک» علی (ع) فرمود: زبان خود را به نرمگویی و سلام عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند. (1)___________________1- تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 435 ... ادامه ...

باران باش ...

کردها واژه های محبت آمیز زیادی دارند، بیشتر از هر واژه دیگری به یارشان، دلبرشان، به عشقشان "شیرین " می گویند، به زیباترین شکل ممکن، به جای "عزیزم" یا "عشقم"، ی را که دوست دارند "شیرینم" صدا می کنند. یعنی تمامِ معانی عاشقانه در یک واژه جمع می شوند، مثل ابری که تمام ِ باران های خنک را در خودش جمع کرده باشد، آن وقت می رسند به او، به او می گویند "شیرینم" و ابر درست بالای سر شیرین می‎بارد ... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

چهارصد و چهار

مدعیان یک بار برای همیشه موضع خودتون رو مشخص کنید، نژادپرست هستید یا نه؟ شرکت داو برای چندمین بار از این دست تبلیغات متتشر کرد. * ی هست آقای jose feliciano رو بشناسه و گوش بده آهنگاشو ؟ من دو تا آهنگ ازش تو آهنگهام دیدم به اسم gypsy و rain که عالی هستن . دیگه چه آهنگیش خوبه ؟ ... ادامه ...

... آهنگ جدید راین بند به نام خاطرات

... آهنگ جدید راین بند به نام خاطرات ... آهنگ خاطرات از راین بند دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز راین بند با نام خاطرات مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از راین بند به نام خاطرات در جعبه ... ... new and amazing ... named khaterat produced by rain band ادامه مطلب ... ادامه ...

ترجمه مقاله تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل

عنوان انگلیسی مقاله: evolution and mechanisms of plant tolerance to flooding stress عنوان فارسی مقاله: تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل. دسته: زیست شناسی - کشاورزی فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11 جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد. _______________________________________ چکیده متن ترجمه شده: - تاریخچه: در تایید 200 ام ین سالگرد تولد چار داروین، این مقاله در زمینه تنش سیل نه تنها سهم زیاد داروین را در مفهوم تکامل تایید می کند، بلکه همچنین بررسی فیزیولوژی گیاهان را نیز تایید می کند. در زیست شناسی مدرن، زیست شناسی واگشت گرایی الهام گرفته شده از نظریه ی داروین، مکانیزم هایی را روشن می سازد که به مزیت قیاسی در اکثر محیط های متغیر و چالشی اشاره دارد که شامل محیط هایی می باشد که در آنها سیل رایج می باشد. - حیطه: سیل ملایم توسط اکثر گیاهان زمینی تجربه می شود ولی با افزایش شدت، گونه های کمتری قادر به رشد و بقا می باشند. در ح شدید، سبک زندگی آبزی شدیدا انحصاری به نظر می رسد که در طول 120 میلیون سال گذشته به میزان قابل توجهی تکامل یافته است. ... ادامه ...

712- to miss as it's happening

در حالی که caught out in the rain روی پخشه و بوی نارنگی جای خالیِ الف رو غمگین تر می کنه، به all for love یا the world well lost فکر می کنم و سعی می کنم برای خاطر قول بیهوده ای که به ر دادم، دانشجوی خوبی باشم و شنبه حرفی برای گفتن داشته باشم. بعضی روزها بیهودگی تو ذوق نمی زنه. بیهودگی ضروری ترین بخشِ سالم زندگی ه. تماشای جاری بودنِ زندگی، زندگی بخشه. پوست نارنگی رو بو می کنم و میرم به شبی که چشم دریایی رو تماشا می که با وسواس نارنگی های به خیالِ خودش شیرین رو برام سوا می کرد و نمی دونست که "دل می رود ز دستم" وفردا "شهر مرا حبس می شود". شاید هم می دونست و موتیفِ خوب بودن، خیالِ ماندگار شدنه و هیچ از ما استثنا نیست و "گل بی خار کجاست". و حقیقتا این ها چه اهمیتی دارن وقتی که نتِ نواخته شده دلنشینه؟ و مگه ما چی می خوایم جز یه مشت زندگی؟ ... ادامه ...

ز خ ت خ *

*زندگی خودت، تباهی خودت. علامت اختصاری از این دلبرتر؟ [:))] به درد اوضاع احوال این روزای من می خوره. تباهی قشنگتر از این راهی که دارم توش قدم برمی دارم سراغ ندارم واقعاً.[:d] ولی مطمئنم بعدها دلم برای این دوران عجیـب تنگ خواهد شد، پس بذار منفعتش رو حداقل ببریم...در ضمن؛ می تونه هشتگ خوبی برای ع زیر باشه. نمی دونم باید به سرماخوردگی و مایتعلقاتش بپردازم یا این اتاق رو بچینم که انگار سیرمونی نداره لامصب. yiruma - kiss the rain [از سری خاک خورده های پلی لیست][اصفهان بطلبه چند روزی بریم استراحت..ان شاء الله] ... ادامه ...

فساد و صلاح اخلاق

قال ال علی(ع): فساد الاخلاق بمعاشرهًْ السفهاء و صلاح الاخلاق بمنافسهًْ العقلاء علی(ع) فرمود: فساد اخلاقی به سبب معا و ه نی و رفاقت با سفیهان و نادانان حاصل می شود، و اخلاق صالح و شایسته با همراهی عاقلان و شمندان به دست خواهد آمد. (1)____________________1- بحارالانوار، ج 75، ص 82 ... ادامه ...

future simple

the simple future tense is very easy to make and is very useful. click here to learn how to use this verb tense. here's the positive form (it's just 'will' + infinitive): i will meet him later (i'll ..) you will come (you'll..) it will rain tomorrow (it'll) she will be late (she'll..) he will help us later (he'll..) we will get married in september (we'll) they will cook dinner (they'll..) the short form: 'll is very, very common, and is almost always used when speaking. next, here's the negative form (just add 'not' - remember will not = won't): i will not go (i won't ..) you will not be late (you won't ..) it will not snow tomorrow (it won't..) she will not get the job (she won't..) he will not p ... the exam (he won't ..) we will not come (we won't..) they will not stop (they won't ..) finally, here's the question: 'yes / no' questions: will i go? will you come early? will it be cold? will she dance? will he arrive soon? will we cook? will they leave? 'wh' questions: where will i go? why will you come early? when will it be cold? who will she dance with? what time will he arrive? what will we cook? when will they leave? ... ادامه ...

پیانو و باران

(نقل از کارناوال) ع ازطبیعت می نوازد برای گوش های تو ص آرامش بخش و روح نواز را.باران می بارد و هر قطره اش جانی به طبیعت می دهد و پرندگان سرمست از این طراوت جاودانه به این سو و آن سو پر می کشند و آواز شادی سر می دهند. به زیر درختی می رویم و می نشینیم، چشم هایمان را که می بندیم غرق در صدای اطرافمان می شویم. باران که می بارد همه چیز متفاوت به چشم می خورد، ازدرخت گرفته تا چمن های زیر پایمان (نقل از کارناوال) : شما هم بشنوید : پیانو و باران ... ادامه ...

made of scars

this one e from looking, this one opened twicethese two seemed smooth as silk, flush against my eyesthis one need stitches, and this one e from ringsthis one isn't even there, but i feel it more because you don't careyeah, cut right into meyeah, because i am made of scarsyes, i am made of scarsthis one had it coming, this one found a veinthis one was an accident, but never gave me painthis one was my father's, and this one you can't seethis one had me scared to death, but i guess i should be glad i'm not deadyeah, cut right into meyeah, because i am made of scarsyes, i am made of scarsthis one was the first one, this one had a vicethis one, here, i like to rub on dark and stormy nightsthis one was the last one, i don't remember howbut i remember blood and rain, and i never saw it coming againyeah, cut right into meyeah, because i am made of scarsyes, i am made of scarsthat's what i'm made of ... ادامه ...

بی تو ...

باران مرا به تو رساند و شعر تو را به من ؛ ما رسیدیم با عطر بهار و قد کشیدیم تا عشق اینک در هم تنیده ایم . بی تو نه عطر بهار را می خواهم نه خاطر باران را بی تو عشق ، حسرتی ست در دوردستِ یاد و من شعری نا تمام که دیگر به بلندای هیچ عاشقانه ای هرگز نمی رسم... ملاحت ... ادامه ...

خدا خدای دوتایی ...

به نام بارشِ باران وَ یک هوای دوتاییبه یادِ خاطره ای در سروده های دوتایییک استکانِ پُر از چای و حسّ بودنِ باهمنمی دهم به جهان این خلوصِ چای دوتاییازین حصارِقَوافی که بُگذری،غزلت را؛به آسمان برسانی...به یک دعای دوتاییوَ من همیشه به فکر سروده های نجیبمبه فکر واژه ی ما، یک وجب فضای دوتایی...من این زبانِ غزل را به لطف چشم تو دارمکه می برد دل من را به یک صفای دوتایینگاه کن تو به لفظِ قشنگ و تازه ی "عاشق"ببین اسیر تو ام با همین هجای دوتاییبه جای قافیه چیدن بگو به این زن عاشقموافقی سر سفره به یک غذای دوتایی؟چه حس خوب و قشنگی،همین که پیش تو هستمهمین که نیمه ی شب ها...خدا خدای دوتایی..."مریم عظیمی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

p oshine moi nhat full crack

p oshine moi nhat full crack - http://urlin.us/58ooi p oshine moi nhat full crack 6313173622 traktor dj windows 7 crack nova launcher prime 2.3 apk cracked ipa sony vegas pro 12 cracked version of p oshop ads blocker internet explorer crack captain claw game free full version for windows 7 does apple tv have serial number martin co guitars serial number datanumen outlook repair 5.2 keygen for mac battle of gods dragon ball z full movie tagalog version of thinking trabajo sobre el crack del 29 sacred 2 fallen angel keygen chomikuj p oshop 7 free full version mac powersuite 2013 serial keygen cd-key mp3 to karaoke converter software free full version office 2013 for windows 8.1 crack crack 1.07 reloaded pes 2014 p af panorama pro apk cracked rulers of nations geopolitical simulator 2 4.30 crack rar linux ezkeys grand piano keygen s mac per pro serial keygen ws mac drive pro 9 serial number two and a half men final episode full version codevisionavr 3.12 full crack internet crack ielts in a flash pdf books pc maintenance software full version free da crack menu kauai map coollector movie database 4 crack sony vegas pro 13 serial number khg crack rar p word without brute force artrage studio pro 3.5 crack powercinema 6 serial keygen cd-key rachel riley 8 out of 10 cats that will crack landsky ls1600u nagra 3 crack daemon tools keygen 2014 calendar sony vegas pro 9 serial number 1t4 transmitter aggiungere font p oshop cs5 mac keygen ... ادامه ...

... آهنگ جدید میلاد ملک زاده به نام رویای بارون

... آهنگ جدید میلاد ملک زاده به نام رویای بارون ... آهنگ رویای بارون از میلاد ملک زاده دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز میلاد ملک زاده با نام رویای بارون مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از میلاد ملک زاده به نام رویای بارون در جعبه ... ... new and amazing ... named dream of rain produced by milad malekzadeh ... آهنگ جدید میلاد ملک زاده به نام رویای بارون ادامه مطلب ... ادامه ...

انگلیسی

انواع آب و هوای گرم و سرد خیلی گرم (سرد) extreme ( / cold) شرایط آب و هوایی در ارتفاعات alpine خنک cool سرد cold خیلی سرد و یخبندان freezing ملایم mild آفت sunny مرطوب humid = damp = moist خشک dry گرم warm داغ خیلی گرم و سوزان scorcher غبارآلود mist صاف clear طوفانی stormy متغیر changeable شرجی muggy هوای خفقان آور stifling ابری cloudy ل کننده dull بارانی rainy بادی windy یخبندان freeze مه آلود foggy رعد و برق thunder and lighting طوفان شدید – گردباد hurricane – typhoon تگرگ hailstone رگبار hailstorm طوفان همراه با آذرخش (رعد) thunderstorm برف snow باران rain تابش شدید نور خورشید sunshine ابر cloud باد wind شرایط آب و هوایی سخت storm بهار spring تابستان summer پاییز autumn – fall زمستان winter دوره یا فصولی که هوا مرطوب است wet دوره یا فصولی که هوا خشک است dry #زبان_خارجه ... ادامه ...

معیارهای پیوند دوستی

گرامی (ص) فرمود: مردم را به دوستانشان بیازمایید (بشناسید)، زیرا آدمی با ی که از رفتارش خوشش بیاید، دوستی می کند.(1) علی(ع) فرمود: خوب یاری رساندن به دوست، در تنگنا آشکار می شود.(2)در فرازی دیگر آن حضرت فرمود: هر چه محبت داری نثار دوستت کن، اما هر چه اطمینان داری به پای او مریز.(3)همچنین آن حضرت فرمود: عاجزترین مردم ی است که از به دست آوردن دوست عاجز بماند، و از او عاجزتر ی است که دوستان به دست آورده رااز دست بدهد.(4) صادق(ع) فرمود: هر سه بار بر تو خشم گرفت ولی به تو بد نگفت، او را برای خود به دوستی انتخاب کن.(5)___________________1- مجموعه ورام، ج 2، ص 2492- تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 4243- همان، ص 4214- نهج البلاغه صبحی صالح، ص 4705- معدده الجواهر، ص 34 ... ادامه ...

eboostr 4 final full crack

eboostr 4 final full crack -> http://bit.ly/2ftm0kw eboostr 4 final full crack links: click show logo virtual dj mac crack to eboostr 4.5 full crack there is a trial version available that allows to test the features of the program for two hours at a time, but your time and money will most likely be better invested in buying additional ram and a solid state drive for your computer . just because your computer is slowing down doesnt mean its time to abandon it. this is nothing new, but eboostr adds the ability to choose which programs should be given the highest priority. to complement any ram you have installed, windows 7 introduces eboostr 4.5 full crack which allowed the use of a usb drive as virtual ram. join 337 other subscribers email address facebookgoogle pluslinkedinpinterestrss feedtumblrtwitter 2015-2016 copyright license serial number key and new version softwares all rights reserved menu disclaimer comic life serial number keygen generator us privacy policy about us . www.masterkreatif.com/2012/02/eboostr-4-pro-2012-full-crack.html 26.jan.2013.eboostr.adalah.salah. u.software.unik.yang.mampu.mengubah.media. an.alternative.solution.to.vista's.readyboost.and.superfetch.eboostr.4.5.pro.full.crack..-.telecharger.-.darmowy.hosting telecharger.cba.pl/eboostr-4-5-pro-full-crack/ eboostr.4.pro.2012.full.crack.-.eboostr.is.a.software.that.can.change.the.flash. responsivitas.aplikasi.dengan.menggunakan.memori.flash.dan.eboostr.pro.v.4.5.for.pc.gratis.full.crack.terbaru.2015..biray. eboostr is designed to make your computer faster. why join the navy if you can be a pirate ? . home about us contact us dmca sitemap home antivirus audio tool maker activator operating system p o editing tools manager games cricket games ip tools wifi spot home system tools eboostr 4.5 ful ... ادامه ...

خدانگهدار آقای بلاگر

تاحالا این حسو تجربه نکرده بودم! اما تو این دو ماه تجربه ش ! از نزدیک لمسش ! و عِشــــــق و عِشــــــــــق و عِشــــــــــــــــق... حس خلا دارم! دارم دیوونه میشم خدا! دیدم پست گذاشته ک میخواد بره! پیش دستی و من رفتم! تا اون بمونه! با همه ی بی معرفتیاش، منِ هنوز دوسش دارم! وقتی خواست بعد مدتها بخونه ، کلی ذوق ! وقتی دیدم دسنشو با کاتر بریده، داشتم دق میکدم! وقتی حالش گرفته بود ، حال منم داغون میشد! وقتی وقتی وقتی... لعنت به من ! لعنت به اینهمه احساس! لعنت به لجبازی! لعنت به غرور! و لعنت به عشق! به قول خودش: دوسِت دارم خَره! از اون دوس داشتنا که "سینِش" میزنه! خداحافظ آقای بلاگر برای همیشه!!! صدای بارون ... ادامه ...

some people feel the rain others get wet

از راه های جدید خاص شدن در اینستاگرام که معمولا بین دانشجوهای ... ای مطرح رایجه اینه که می گردین توی اینترنت ببینین مشکلات و بیماری های روحی انیشتین و صادق هدایت و حالا هر ادم بزر ... ک می شناسین چی بوده معمولا اسمای قشن ... هم پیدا می کنین ک گفتنشون کلاس جدیدی رو به شخصیت ساخت ... تون اضافه می کنه بعد کافیه بزیر یکی از پستاتون که مثلا ع ... نیمرو یا ج ... خیابون یا محتویات کیف پولتونه ی بار اسمشونو بیارین با این عنوان ک مثلا " به افسرده ها احترام بذارید" یا " افسرده ها بهترین ها هستند" لازم هم نیست زیاد تو انتخاب نوع بیماری وسواس ب ... ج بدین توی علایم فقط کافیه مثلا "خواب زیاد" یا "سردرد" یا "خست ... بی دلیل" رو پیدا کنید حالا اشکالی هم نداره که خواب زیاد و خست ... بی دلیل ناشی از تنبل بودنتون باشه و سردرد ناشی از زل زدن بیست و چهار ساعته به تلویزیون یا لپ تاپ و گوشی یا حتی نشستن بیش از حد جلوی باد کولر همین که این نشانه ها تو شما وجود داره شما شانس اینو دارین که اون بیماری رو داشته باشین یا به عبارتی انیشتین باشین! ... ادامه ...