maybe americans just want a rational immigration policyhow to apply a group policy to specific users or computers

اختصاص یک group policy به چند کاربر یا کامپیوتر خاص در این پست گفتم که چطور یک گروه یا یوزر رو از یک group policy خاص مستثنی کنیم. امروز میخوام راهی رو بررسی کنیم که طی اون یک group policy رو به یک یا چند کاربر/کامپیوتر خاص اعمال کنیم. همونطور که در اون آموزش گفتم بهترین راه برای امال ... ینگ بر روی group policy استفاده از security group هاست. اینطوری شما هر دفعه برای انجام تغییرات، نیاز نیست تنظیمات gpo رو تغییر بدید و فقط با اون security group سر و کار دارید. ادامه مطلب ... ادامه ...

some usefull group policy settings for domain-based networks

group policy یکی از قویترین ابزارهای در دست administratorها در یک شبکه مبتنی بر ویندوزه. با اعمال سیاستهای محدود کننده و متمرکز بودن این سیاست ها، کمک بزر ... در حفظ امنیت سیستم ها، اجبار کاربران به رعایت اونها و در نهایت سلامت سیستم ها و اطلاعات موجود در سطح شبکه شما میشه. البته استفاده از policyها، بسته به نوع شبکه شما و سرویس های مورد استفاده و حتی نوع استفاده کاربران از ویندوز میتونه متفاوت باشه. در ادامه به معرفی و آموزش چند gpo کاربردی میپردازم. ادامه مطلب ... ادامه ...

tactical changes in russia’s foreign policy and iran's caution

tactical changes in russia’s foreign policy and iran's cautionturkey’s readiness to restore relations with moscow, britain’s exit from the european union, circulation of some rumors on the green continent about the need to revise relations with the kremlin, increased willingness among middle eastern countries to develop relations with russia, and forthcoming changes in the white house are all new opportunities, which provide moscow with more options and more expanded maneuvering space in its foreign policy. adoption of a pragmatic approach, on the other hand, makes it possible for the kremlin from both theoretical and practical standpoints to make the most of these opportunities. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

?".why did imam khomeini say, "let all your shouts and cries out on u.s

that logic is the fact that american policy is based on greed and transgression. american history is a manifestation of this during the 250 years that have p ... ed from its life. of course, in the beginning of its history, this existed to a lesser degree, but since a hundred years ago or a little time before that, this has been witnessed very clearly. the general policy of america is to ensure his domestic security through transgressing against other countries and occupying as many “zones of influence” as he can. this is how they are acting. this is their policy. they implemented this policy in west asia region. they implemented it in iran during the time of taghut and they implemented it in our neighboring countries as well. they had great rivalry with the former soviet union. there was a tug of war between america and the soviet union. so, iran was their zone of influence. the slightest negligence after the victory of the revolution would have helped the enemy whom we had kicked out of the door to enter through the window. however, imam (r.a.) did not allow this to happen and he prevented it. from the very first days, they prepared the ground for delivering a big blow to the people of iran. in other words, they offered refuge to mohammad reza in america so that they could keep him, prepare the ground for other plots, strengthen his agents in the country with him at the top of the system and repeat what they did on the 28th of mordad of 1332 – twenty five years before that time. on the 28th of mordad, mohammad reza ran away from iran. however, the english and the americans joined hands and ... e inside the country secretly. later on, they used different emb ... ies, they hid somewhere, they equipped and prepared their agents, they used the negligence that the pe ... ادامه ...

argumentation sample

issue: to immigrate to other countries a (pro): it’s a nice idea to immigrate to other countries. those who die at the same place where they were born have lived a life like animals. b (contra): everybody’s dignity is in the land that she/he is born. a: there are many people that open their eyes as new born babies and find themselves in a failed state. these people’s lives after immigration change significantly and in a positive way. there are many instances of such successful immigrants like sieve jobbs. b: immigration creates lots of trouble for the country of origin and the host country. people should stay in their land and improve the situation. moreover, there are many immigrants whose lives become worse compared to their previous situation after immigrating to other countries. a: in some cases such as occurrence of an internal armed conflict people have no option but to leave their country. actually in this situation immigration is a matter of life and death. it takes time for the immigrants to adopt themselves with the new situation and sometimes they face complicated problems but at least their next generation live in dignity and peace. b: ………. v ... ادامه ...

مهاجرت به ...

مهاجرت به ... ... یکی از کشورهایی است که بسیاری از مهاجرین را به خود جذب میکند و بسیاری از افراد به دلیل شرایط مهاجر پذیر ... خواستار مهاجرت به ... و اقامت دائم در ... هستند. در این مقاله راه های مهاجرت به ... و روشهای مختلفی که میتوان به آن روشهای ویزاهای ... را گرفت را توضیح میدهیم .به طور کلی باید بگوییم که از نظر راه های مهاجرت و اخذ ویزا برای ... به دو صورت کلی است گروه اول ، روشهایی است که مستقیما به اخذ گرین کارت منجر میشود و گروه دوم ، روشهایی میباشد که بعد از اخذ ویزا و مراجعت به ... میتوانند برای ... ب گرین کارت ... اقدام نمایند .ابتدا روشهای گروه دوم را توضیح میدهیم . روشهایی که به اخذ ویزای ... و در نهایت به اخذ گرین کارت ... ختم میشود . - ویزای تحصیلی ... یکی از ویزاهایی است که به شخص دانشجو اجازه میدهد که برای تحصیل وارد خاک ... شود . یادآور میشویم که اخذ ویزای تحصیلی ... به منزله اخذ گرین کارت ... نیست ولی این روشی است که نهایتا میتواند به اخذ گرین کارت ختم شود.- ویزای نامزدی ... نیز از دیگر ویزاهایی است که شخص به درخواست نامزد ... یی خود میتواند وارد خاک ... شود و البته شخص پس از ازدواج میتواند گرین کارت ... را دریاف ... ادامه ...

operations research and health care policy

operations research and health care policyarielle lasry, michael l. washington, hannah k. smalley, faramroze engineer (auth.), gregory s. zaric (eds.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

soviet foreign policy towards east germany

soviet foreign policy towards east germanyachilleas megas (auth.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

policy entrepreneurs in water governance: strategies for change

policy entrepreneurs in water governance: strategies for changestijn brouwer (auth.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

integrating immigrants in europe: research-policy dialogues

integrating immigrants in europe: research-policy dialoguespeter scholten, han entzinger, rinus penninx, stijn verbeek (eds.) ...دریافت فایل ... ادامه ...

پروژه کامل رشنال رز تا ی سرویس (rational rose)

پروژه کامل رشنال رز تا ی سرویس (rational rose)پروژه آماده رشنال رز تا ی سرویس پروژه کامل رشنال رز تا ی سرویس (rational rose) پروژه آمـــاده رشنــــال رُز تا ـــی ســرویــــس منـــاســـب برای دانشجـویان رشتـه ی کامپیوتر در درس ـــی نــــرم افـــزار می بـاشـــد . در این پـــروژه ای که آمــاده گشتـــه بطور کامل مجموعــــۀ تا ـــی سرویـــس را نمـــودار بنــــدی کرده و هر سطـــح آن بطور جداگـــانه رســـم گردیـــده است. هم اکنون می توانید این پروژه آماده را با قیمتی بسیــار نـــازل نسبت به دیــگر فروشــگاه ها تهیــه نمایید و مطمئن باشید که این پروژه در هیچ سایت و فروشگاه دیگــری مدل مشـــابه نخواهد داشت. پروژه کامل رشنال رز تا ی سرویس (rational rose) پروژه آمـــاده رشنــــال رُز تا ـــی ســرویــــس منـــاســـب برای دانشجـویان رشتـه ی کامپیوتر در درس ـــی نــــرم افـــزار می بـاشـــد . در این پـــروژه ای که آمــاده گشتـــه بطور کامل مجموعــــۀ تا ـــی سرویـــس را نمـــودار بنــــدی کرده و هر سطـــح آن بطور جداگـــانه رســـم گردیـــده است. هم اکنون می توانید این پروژه آماده را با قیمتی بسیــار نـــازل ن ... ادامه ...

ز له و زندگی/ مهدی عاطف راد

[دخترک سازش را از زیر آوار ز له بیرون کشیده است.] ساز زندگی میان دستهای تست، نازنین!نغمه ای بزنبا تمام شور و شوق ک نه اتو نشان بده که زندگی نمرده استو هنوز مهد زادن است و زیستن، زمین. ساز زندگی میان دستهای تست، باش پاسدار آن.خوب و محکمش نگاه دارو اجازه اش نده که سرنگون شود و بشکندیا که از نفس بیفتد و صدای گرم و روشنش شود خموش.نازنین! صدای ساز تو نوای دل نشین زندگی ست.بی نواختن دمی نمان. □ [مادر ز له زده بر گیسوان دخترش شانه می زند.] زندگی ادامه دارد و بدون وقفه پیش می رود.ز له نمی تواند از ادامه داشتنبازداردشیا که سد شور زیستن با تمام قدرت م ب و مهیب خود شود. ... ادامه ...

پایان نامه با موضوع rational unified process

پایان نامه با موضوع rational unified processمقدمه : ی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .درواقع ی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستی به راه حل ها ودستی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد . ی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .۲-۱ ساخت یافتگی و ی نرم افزارساخت یافتهدر رهیافت طراحی نرم افزار بر اساس روش ساحت یافته، ابتدا به مسئله در ح کلی نگاه می شود، آنگاه مسئله به قسمت های کوچکتر ش ته می شود، این کار آنقدر تکرار می گردد تا مسائل د شده به اندازه کافی قابل فهم و ساده باشند. این مراحل به تجزیه عملیاتی معروف است. بیشتر اجزاء (توابع) در این روش نیاز به داده ها دارند که در سیستم عملیات در بانک های اطلاعاتی نگهداری می شوند. در واقع در این روش داده ها و توابع عملیاتی از هم تفکیک می گردند. پس از حل مسائل کوچکتر و ترکیب آنها با هم، مسئله اصلی قال حل خواهد بود. ... ادامه ...

iran and the principle of balance and containment in russia's middle east policy

iran and the principle of balance and containment in russia's middle east policyalthough russia is very much different from its soviet predecessor and its current ... ets do not allow for all-out competition or rivalry with the west, the issue of maintaining the “balance” is still important to it from the viewpoint of both security and identity. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ز له/ مهدی سهیلی

لبخندها فسردپیوندها گسست آوای لای لای ن در گلو ش ت گلبرگ آرزوی جوانان به خاک ریخت جغد فراق بر سر ویرانه ها نشست از خشم ز له پوپک، ش ته بال به صحرا پرید و رفت گلبانگ نغمه در رگ نای شبان فسرد هر کلبه گور شد عشق و امید مُرد.***در پهن دشت خاک که اقلیم مرگهاست با پای ناتوان و نفسهای سوخته هر سو دوان دوان افسرده ک ن ز پی مادران خویش دلدادگان دشت سر داده اند گریه پی دلبران خویش.***در جست وجوی دختر خود، مادری غمین با صد تلاش پنجه فرو می برد به خاک او بود و دختری که جز او آرزو نداشت اما چه سود؟ دختر او، آرزوی او ه است در درون یکی تیره گون مغاک.***بس ک ن که رنگ یتیمی گرفته اند بس مادران به خاک غریبی نشسته اند بس ا که گور هزاران امید شد شام سیاه غم به سر شهر خیمه زد آه غریب غمزدگان ش ته دل بالا گرفت و هاله ی ابری سپید شد.***آن کومه ها که پرتو عشق و امید داشت غیر از مغاک نیست آن کلبه ها که خانه ی دلهای پاک بود جز تل خاک نیست.***این گفته بر لبان همه بازمانده هاست: ای دست آفتاب! دیگر مپاش گرد طلا در فضای شهر ای ماه نقره رنگ! دیگر مریز نقره به ویرانه های ده ما را دگر نیاز به خورشید و ماه نیست دیگر نصیب مردم خاموش این دیار غیر ا ... ادامه ...

فایل برای درس ... ی نرم افزار

فایل برای درس ... ی نرم افزار فایل برای درس ... ی نرم افزار دسته بندی کامپیوتر و it بازدید ها 19 فرمت فایل zip حجم فایل 1438 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 13 فروشنده فایل کد کاربری 5973 تمام فایل ها پژوهش برای درس ... ی نرم افزار این فایل شامل تصاویر نرم افزار rational rose می باشد که برای یک سیستم مکانیزه انجمن موسیقی نوشته شده است و در آن فقط تصاویر اجرا شده در این نرم افزار وجود دارد و خود فایل این نرم افزار موجود نمی باشد. rational rose ابزار قدرتمند مدلسازی نرم افزاری از طریق زبان مدلسازی uml می باشد. پژوهش برای درس ... ی نرم افزار ... ادامه ...

استراتژی امنیتی در دوران بوش و اوباما: تغییر یا تداوم

محمد جمشیدی؛ فرناز نوری the united states national security strategy under bush and obama: continuity and change mohammad jamshidi; farnaz noori the foreign policy of states determines the way they behave in the international arena. accurate analysis of official foreign policy documents of a country is helpful in that it shows what the international priorities of a country are at specific periods. this article reviews the u.s. national security strategy documents published in 2002, 2006, 2010 and 2015 from the perspective of the perception of threats to the u.s. security and perception of the u.s. role in the world. it tries to study the differences and similarities between the bush and obama administrations in this regard using a neocl ical realist framework. the results show that the obama administration identified a wider range of threat sources to u.s. national security while providing less detailed solutions to them. also, as democracy promotion abroad ceased to be a priority in 2015, compared to 2002 and 2006, counterterrorism continues to be at the top of u.s. security agenda. in line with neocl ical realism, creation of an international order under u.s. leadership is an important priority mentioned in the nss of 2015. full text ... ادامه ...

طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار rational rose

طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار rational rose در این پروژه سعی بر آن بوده است که با استفاده از یکی از ابزارهای ی نرم افزار به نام select یک پروژه واقعی و فنی را پیاده سازی کنیم دسته بندی کامپیوتر و it بازدید ها 11 فرمت فایل doc حجم فایل 1914 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 130 فروشنده فایل کد کاربری 15 تمام فایل ها در این پروژه سعی بر آن بوده است که با استفاده از یکی از ابزارهای ی نرم افزار به نام select یک پروژه واقعی و فنی را پیاده سازی کنیم. در ابتدا لازم بوده است که به بررسی محتوای قضیه پرداخته شود تا خواننده و کاربر براحتی بتوانند با سیستم مزبور رابطه برقرار کنند. برای شروع کار مطالبی راجب ی نرم افزار و علت پیدایش آن پس از دوران بحران نرم افزار را بیان میکنیم. سپس الگوها و روش های جاری و مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای مبحث ی نرم افزار تعریفی از مت وژی و وم استفاده از آن بیان شده است. پس از مبحث ی نرم افزار به مبحث آنالیز و طراحی می پردازیم. در این مبحث نحوه مدل سازی سیستم از دیدگاه های موجود و نکات اصلی بیان میشود. سپس به اصل موضوع یعنی case tools select میرسیم. برای آشنایی بیشتر ابتدا یک آموزش کل ... ادامه ...

پروژه uml+رشنال رز ثبت احوال

برای مشاهده اینجا یا بر روی تصویر کلیک نمایید ... ادامه ...

معرفی کتاب: تحریمهای ایران در روابط و چین. iran sanctions in us-china relations

تحریمهای ایران در روابط و چین؛ نویسنده: اسفندیار خ ؛ انتشارات لمبرت آلمان، 2017 book: iran sanctions in us-china relations; by esfandiar khodaee, 2017 لینک ید کتاب link china and the united states have different perceptions of iran and its nuclear program. in order to make sanctions effective in pressuring tehran, the obama administration needed cooperation from china as a veto power in the u.n. security council and as the first trade partner of iran. washington tried to make beijing cooperate with sanctions through bargaining an pressure strategies. china didn't share western concerns over iran nuclear program and followed its own interests in this dispute. beijing even had some interests in a powerful and resistant iran to challenge us he ony over the energy-rich middle east and to make america entangled in this region away from east asia and chinese borders and dependent to china's cooperation. this study plans to clarify us strategies and china's responses in this regard. american carrot and stick policy could eventually make china vote to the u.n. resolutions against iran after some modification in texts. but beijing continued and even expanded relations with iran, and followed a bold policy to make us achievements costly and abortive without directly standing against washington. ... ادامه ...

معرفی کتاب: تحریمهای ایران در روابط و چین. iran sanctions in us-china relations

تحریمهای ایران در روابط و چین؛ نویسنده: اسفندیار خ ؛ انتشارات لمبرت آلمان، 2017 book: iran sanctions in us-china relations; by esfandiar khodaee, 2017 لینک ید کتاب link china and the united states have different perceptions of iran and its nuclear program. in order to make sanctions effective in pressuring tehran, the obama administration needed cooperation from china as a veto power in the u.n. security council and as the first trade partner of iran. washington tried to make beijing cooperate with sanctions through bargaining an pressure strategies. china didn't share western concerns over iran nuclear program and followed its own interests in this dispute. beijing even had some interests in a powerful and resistant iran to challenge us he ony over the energy-rich middle east and to make america entangled in this region away from east asia and chinese borders and dependent to china's cooperation. this study plans to clarify us strategies and china's responses in this regard. american carrot and stick policy could eventually make china vote to the u.n. resolutions against iran after some modification in texts. but beijing continued and even expanded relations with iran, and followed a bold policy to make us achievements costly and abortive without directly standing against washington. ... ادامه ...

درس آزمایشگاه ... ی نرم افزار-کارشناسی کوشیار رشت

با سلام ، مباحث مطرح شده در کلاس از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشد:- جلسه تاریخ 94/11/28 دریافت- اسلاید مربوط به مبحث مفاهیم شی گرایی دریافت- فایل های مربوط به rational rose دریافت ... ادامه ...

خواص سوره های قرآن،فضیلت سوره های قرآن

gameover.blog.ir خواص سوره های قرآن به اجمال: 1- فاتحه : مال وثروت - زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها – رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان – راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط – بخشایش گناهان پدر ومادر 3- آل عمران: درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات – ازدیاد روزی 4- نساء : پاداش الهی – حکم صدقه – رهایی از فشار قبر 5- مائده : استقامت در توحیداعطای حسنات – بخشش گناهان 6- انعام : رفع بیماری – ستایش فرشتگان تا روز قیامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما لیخولیا – دفع بلایا 7- اعراف : رفع بازخواست روز قیامت – ه نی با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان 8- انفال : محافظت از نفاق – افتخار شیعه – شرمندگی دشمنان – شفاعت در روز قیامت – محافظت در برابر تعدی – پیروزی در جنگ ها - درود فرشتگان – بخشندگی گناهان – ارتقای مقام 9- توبه : جلوگیری از نفاق – محافظت از دستبرد ان محافظت از آتش – اعطای حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پیری –آشکار شدن عیوب - اعطراف 11- هود علیه السلام : ا ... ادامه ...

چگونه امیلهای ناخواسته و تکراری را از بین ببریم؟

نرم افزار یافتن خطوط تکراری در فایل های متنی، حذف ایمیل های تکراریقیمت: 9500 توماننرم افزاری کاربردیست که وظیفه ی آن یافتن خطوط تکرار شده در فایل های متنی، ا ... ل و اسناد ورد می باشد. حتماً تا به حال هنگام کار با اسناد خود به این فکر افتاده اید که آیا یک متن را دو یا چند بار تکرار کرده اید یا خیر و احتمالاً تنها راهی که پیش رویتان بوده خواندن دوباره کل نوشته بوده است. از این پس با در اختیار داشتن این برنامه می توانید به ساد ... هر چه تمام تر از متن های تکرار شده در اسناد خود آگاهی ی ... د. این نرم افزار از توابع مختلفی برای یافتن داده های دوتایی برخوردار است که می تواند شما را در رسیدن به نتیجه ای بهتر یاری نماید.علاوه بر قابلیت یافتن متون می توانید از این نرم افزار برای است ... اج ایمیلها از منابع مختلف، چسباندن چندین فایل متنی در قالب یک فایل یکتا و تبدیل از یونی ... ومکینتاش به فرمت های متنی doc و textfileویندوزاستفاده کنید.قابلیت های کلیدی نرم افزار:نرم افزار حذف ایمیل های تکرارینرم افزار حذف شماره تماس های تکراری- یافتن خطوط تکرار شده در فایل های متنی، ا ... ل و اسناد ورد- مرتب ... خطوط در فایل های متنی، به ... ادامه ...

نرم افزار یافتن خطوط تکراری در فایل های متنی، حذف ایمیل های تکراری قیمت: 6800 تومان

نرم افزار یافتن خطوط تکراری در فایل های متنی، حذف ایمیل های تکراریقیمت: 6800 توماننرم افزاری کاربردیست که وظیفه ی آن یافتن خطوط تکرار شده در فایل های متنی، ا ل و اسناد ورد می باشد. حتماً تا به حال هنگام کار با اسناد خود به این فکر افتاده اید که آیا یک متن را دو یا چند بار تکرار کرده اید یا خیر و احتمالاً تنها راهی که پیش رویتان بوده خواندن دوباره کل نوشته بوده است. از این پس با در اختیار داشتن این برنامه می توانید به سادگی هر چه تمام تر از متن های تکرار شده در اسناد خود آگاهی ی د. این نرم افزار از توابع مختلفی برای یافتن داده های دوتایی برخوردار است که می تواند شما را در رسیدن به نتیجه ای بهتر یاری نماید.علاوه بر قابلیت یافتن متون می توانید از این نرم افزار برای است اج ایمیلها از منابع مختلف، چسباندن چندین فایل متنی در قالب یک فایل یکتا و تبدیل از یونی ومکینتاش به فرمت های متنی doc و textfileویندوزاستفاده کنید.قابلیت های کلیدی نرم افزار:نرم افزار حذف ایمیل های تکرارینرم افزار حذف شماره تماس های تکراری- یافتن خطوط تکرار شده در فایل های متنی، ا ل و اسناد ورد- مرتب خطوط در فایل های متنی، به صورت صعودی یا ... ادامه ...

تغییرات مهم در برنامه های مهاجرتی سال 2017

تغییرات مهم در برنامه های مهاجرتی سال 2017این هفته تعطیلی کانادا به دلیل جشن شکر گزاری thanksgiving طولانی مدت بود و بعد از آن اداره مهاجرت کانادا خبر های خوبی را در مورد تغییر قوانین مهاجرت به کانادا در سال 2018 و 2017 را منتشر کرد؛1- سن فرزند وابسته: طبق قوانین جدید سن فرزند وابسته از 19 سال به 22 سال تغییر پیدا می کند. در حال حاضر سن فرزند ازدواج نکرده که می تواند در پرونده والدین مهاجر خود قرار ... رد 19سال است. به نظر اداره مهاجرت این افزایش سن باعث ورود مهاجرین جدید به همراه والدین و کاهش پرونده های درخواست مجدد برای فرزندان به عنوان دانشجویی و ... می شود.2- اقامت شرطی برای اسپانسرشیپ همسر:در حال حاضر همسران اسپانسر شده که فرزند ندارند، در طی دوسال اول دریافت کارت پی آر ، دارای کارت اقامت شرطی هستند و باید دوسال با همسرکانا ... خود زند ... کنند تا کارت اقامتشان دائمی شود. پیش بینی می شود تغییراتی جدی در این زمینه صورت ... رد.3- تغییر قوانین سیتی زن شیپی:طبق گفته ... مهاجرت تغییراتی در آ ... ین قوانین سیتی زن شپی c-24 اعمال خواهد شد.(طبق این قوانین مقرر شده بود که برای دریافت سیتی زن شپی فرد دارای پی آر می بایست 4سال ا ... ادامه ...

our goal is to establish a new islamic civilization: ayatollah khamenei

our goal is to establish a new islamic civilization : ayatollah khamenei in the name of allah, the beneficent, the merciful all praise is due to allah, the lord of the worlds, and peace and greetings be upon our master and prophet, ab-al-q ... em al-mustafa muhammad and upon his immaculate, pure and chosen household, especially the one remaining with allah on earth this meeting is a very very enlightened meeting! this is because of the presence of you youth and teenagers. the reflection of divine lights in the enlightened and sincere hearts of youth illuminates and brightens up the environment. the likes of this humble person benefit from the sincerity of your hearts and from the reflection of divine lights in your pure hearts. you are most welcome here. you began the meeting in a very good fashion. thankfully, the very good, masterly and exquisite recitation of the dear brother of ours, the ayahs that he had chosen and after that, the beautiful song that was performed in chorus – which had good content and which was very mellifluous – imbued the meeting with the scent of your innovations. well, this meeting is on the occasion of the 13th of aban, which is tomorrow. although the 13th of aban is a day during which several events coincide – the event of our magnanimous imam’s (r.a.) exile, and the event of the m ... acre of students on the streets of tehran – the event which has turned this day into an outstanding day is the event of seizing and capturing the u.s. emb ... y or, to put it correctly, the den of american espionage. therefore, the 13th of aban – which has been named “the day of fighting against arrogance” and which is a correct name in my opinion – is the day of youth. it is the day of pious, revolutionary, courageous, bold and innovative yo ... ادامه ...

۱۷ % دوره جدید دعوتنامه صادر شده برنامه کار آفرینی استان منیتوبا به متقاضیان ایرانی تعلق گرفت

در جدیدترین گزارش اداره مهاجرت استان منیتوبا که در تاریخ 17 آگوست 2016 منتشر شد، نتایج برنامه کار آفرینی منیتوبا از تاریخ 1 می 2016 ( 12 اردیبهشت 1395) تا 31 جولای 2016 ( 10 مرداد 1395) اعلام گردید. در طی این دوره برای 130 نفر ( 10 دعوتنامه در هفته) دعوتنامه جهت اقدام از طریق برنامه کار آفرینی منیتوبا صادر شد. از این 130 متقاضی ، 69 متقاضی در مدت تنها 1 هفته موفق به دریافت دعوتنامه شده اند. حداقل امتیاز قبولی در این طی این 2 ماه 82 بوده است. برای اینکه تصور بهتری از این امتیاز داشته باشید یک متقاضی با شرایط زیر را در نظر بگیرید: سن بین 30 تا 45 سال دارایی بین 350 تا 500 هزار دلار کانادا دارای مدرک زبان آیلتس با نمره 4.5 حداقل 10 سال سابقه کار حداقل 3 سال سابقه ب و کار شخصی و یا ثبت شرکت یا جواز کاری انجام یک سفر اکتشافی 7 روزه به استان منیتوبا فردی با شرایط بالا امتیاز 83 را اخذ و میتواند در برنامه شرکت کند. نکته قابل توجه در این دوره این است که 17% دعوتنامه های صادر شده متعلق به متقاضیانی که از ایران اقدام کرده اند می باشد. این بدین معنی است که در این دوره تعداد 23 نفر متقاضی ایرانی موفق به دریافت دعوتنامه شده اند. طبق روال گذشته کشور ... ادامه ...

تغییر زمان ساعات آرام در ویندوز 10

تغییر زمان ساعات آرام در ویندوز 10در ویندوز 10 ح ی به نام quiet hours یا ساعات آرام وجود دارد که در صورت فعال بودن آن، در ساعات بین 12 نیمه شب تا 6 صبح پیام های اطلاع رسانی ویندوز و نرم افزارها از ح نمایش خارج شده و می توانید این ساعات را با آرامش سپری کنید. به عنوان مثال اگر تلگرام را بر روی ویندوز نصب کرده باشید، در این ساعات پیام های اطلاع رسانی آن نمایش داده نمی شود و مزاحمتی برای تان ایجاد نخواهد شد. اما ممکن است زمانی که نیاز به آرامش داشته باشید خارج از 12 تا 6 صبح باشد. در قسمت تنظیمات ویندوز گزینه ای برای تغییر این ساعات وجود ندارد و برای این کار بایستی از طریق ویرایشگرهای رجیستری یا group policy اقدام نمایید. در این ترفند به نحوه ی انجام این کار می پردازیم.فعال quiet hours برای فعال سازی ساعات آرام در ویندوز 10 کافی است ابتدا کلیدهای ترکیبی win+a را فشار دهید تا نوار action center نمایان شود. سپس با انتخاب quiet hours آن را فعال کنید. تغییر زمان quiet hours از طریق ویرایشگر رجیستری بر روی دکمه ی start کلیک کرده و عبارت regedit را وارد نموده و enter بزنید. در محیط رجیستری به مسیر زیر بروید:hkey_current_user\software\policies\microsoft\windows\currentversionاکنون بر ... ادامه ...

why germans work fewer hours but produce more: a study in culture***

why germans work fewer hours but produce more: a study in culturepublished on november 17, 2014nipun duttaui developer, web developer, ios, sap-sdwhy germans work fewer hours but produce more: a study in culture when many americans think of germany, images of wwii soldiers and hitler often come to mind. but what many people don’t realize is that germany is the industrial powerhouse of europe, and is a leading manufacturer of goods for export to developing asian nations. we don’t hear about the superiority of german engineering in volkswagen commercials for nothing! the economic engine of the eu, germany single-handedly saved the eurozone from collapse in 2012. at the same time, german workers enjoy unparalleled worker protections and shorter working hours than most of their global counterparts. how can a country that works an average of 35 hours per week (with an average 24 paid vacation days to boot) maintain such a high level of productivity? hi there! knote publishes great ideas for how to be more productive every day. get on the mailing list for the best of. and sign up for knotable, the app we made that lets you bring people and messages together in one place — so you have fewer meetings, less email, and you can get back to work. working hours mean working hours in german business culture, when an employee is at work, they should not be doing anything other than their work. facebook, office gossip with co-workers, trolling reddit for hours, and pulling up a fake spreadsheet when your boss walks by are socially unacceptable behaviors. obviously, in the united states these behaviors are frowned up on by mana ent. but in germany, there is zero tolerance among peers for such frivolous activities. in the documentary “make me a german“, a young german woman exp ... ادامه ...

اثر جهت گیری بر انتخاب های غیر ِ ما

پیش نوشت: آنچه می خوانید، ترجمه ی متعهد به مفهوم و غیرمتعهد به متنی است از نوشته ای در harvard business reviews تحت عنوان research: political polarization is changing how americans work and shop دو دانشجوی ای علوم و اقتصاد استنفورد به همراه دو یار علوم و اقتصاد در مطالعه ای که قرار است در نشریه ی علوم منتشر کنند نشان داده اند که چطور موضع گیری مردم می تواند بر جنبه های مختلف زندگیشان هم اثر بگذارد. تحقیقات تکان دهنده ای نشان می دهد ۴۵ درصد جمهوری خواه ها و ۴۱ درصد دموکرات ها معتقدند طرفداران جناح روبرویی افراد خطرناکی برای کشور هستند. مطالعه ی دیگری نشان داده حدود نیمی از یی ها در انتخابات اخیر حداقل با یک نفر (دوست، عضو خانواده، همکار یا...) به بگو مگو و مجادله پرداخته اند. نشریه ی بلومبرگ اعلام کرده اگر در پنجاه سال اخیر تعداد خیلی کمی از یی ها در ازدواج، به موضع طرف مقابل اهمیت می دادند، امروز یک سوم دموکرات ها و نیمی از جمهوری خواه ها ناراحت و آشفته می شوند اگر فرزندشان بخواهد با طرفدار جناح دیگر ازدواج کند. خب این ها بیشتر در جنبه ی و تا حدی سلیقه ای هستند... شاید بگویید ذات سلیقه و طرز فکر اینطور حکم می کند. پس به چهار بررسی ای که نوی ... ادامه ...

why germans work fewer hours but produce more: a study in culture***

why germans work fewer hours but produce more: a study in culturepublished on november 17, 2014nipun duttaui developer, web developer, ios, sap-sdwhy germans work fewer hours but produce more: a study in culture when many americans think of germany, images of wwii soldiers and hitler often come to mind. but what many people don’t realize is that germany is the industrial powerhouse of europe, and is a leading manufacturer of goods for export to developing asian nations. we don’t hear about the superiority of german engineering in volkswagen commercials for nothing! the economic engine of the eu, germany single-handedly saved the eurozone from collapse in 2012. at the same time, german workers enjoy unparalleled worker protections and shorter working hours than most of their global counterparts. how can a country that works an average of 35 hours per week (with an average 24 paid vacation days to boot) maintain such a high level of productivity? hi there! knote publishes great ideas for how to be more productive every day. get on the mailing list for the best of. and sign up for knotable, the app we made that lets you bring people and messages together in one place — so you have fewer meetings, less email, and you can get back to work. working hours mean working hours in german business culture, when an employee is at work, they should not be doing anything other than their work. facebook, office gossip with co-workers, trolling reddit for hours, and pulling up a fake spreadsheet when your boss walks by are socially unacceptable behaviors. obviously, in the united states these behaviors are frowned up on by mana ent. but in germany, there is zero tolerance among peers for such frivolous activities. in the documentary “make me a german“, a young german woman exp ... ادامه ...

نکات مهم درس پیکربندی سرورهای شبکه برای امتحان

1. نکات مهم این درس برای امتحان از اسلاید 87، مفهوم active directory آغاز می شود. (اسلایدهای قبل از این مفهوم، در امتحان عملی سوال شده و برای امتحان نظری نیازی به پرسش مجدد آن نیست) 2. مفاهیم اکتیو دایرکتوری، workgroup و دامین، adds، replication، اشیاء، اسکیما، واحد سازمانی، تعریف group policy، سایت، جنگل، گلوبال کاتالوگ، درخت، sysvol، بسیار مهم هستند که بایستی هم تعریف و هم لاتین آنها قید شود. (اسلاید 88 تا 106 و 120) 3. نام های ممتاز ldap + سینت آن (مثال). (اسلاید 140 تا 143) 4. اما جزوه دوم که مربوط به group policy است؛ تعریف آن + سطوح آن (دو delegation وgpo پیش فرض) + مفهوم gpo ... ادامه ...

اعتقاد و ایمان بزرگترین دانشمند تاریخ (ایزاک نیوتن) به حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم)

اعتقاد و ایمان بزرگترین دانشمند تاریخ (ایزاک نیوتن) به حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) به عنوان فرستاده ی خداوند: ✍️ نیوتن که از او به عنوان بزرگترین دانشمند تاریخ یاد می شود، اعتقاد به خداوند را یک حقیقت انکار نشدنی می دانست. در کت که کمبریج منتشر کرده، به این موضوع اینگونه اشاره شده است: newton saw god as the masterful creator whose existence could not be denied in the face of the grandeur of all creation. ترجمه: نیوتن خدا را به عنوان یک خالق قدرتمند و توانا میدید که در برابر تصویر عظمت و شکوه جهان خلقت نمیتوان وجودش را نادیده گرفت. https://en.wikipedia.org/wiki/religious_views_of_isaac_newton منبع مستقیم در کتاب منتشر شده ی کمبریج webb, r.k. ed. knud haa ssen. "the emergence of rational dissent." enlightenment and religion: rational dissent in eighteenth-century britain. bridge university press, bridge: 1996. p19. نکته ی بسیار جالب اینکه نیوتن معتقد بود حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) فرستاده ی خداوند است. در کتاب دیگری که کمبریج منتشر کرده، آمده است که نیوتن معتقد بود خداوند حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم) را به سوی اعراب فرستاده است. در صفحه ی 388 این کتاب آمده است: a report deriving from newton’s bridge period has him believing that god had sent muhammad to reveal the one god to arabs. ترجمه: گزارش حاصل ش ... ادامه ...

disable shutdown and restart in windows

روشن نگه داشتن ویندوزهای کاربران، بعد از پایان وقت اداری، مناسبترین زمان یرای حذف و نصب نرم افزارها و بروز رسانی سیستم های عامل رو در اختیار مدیر شبکه قرار میده. سیستم عامل ویندوز به چند طریق امکان بستن گزینه های مربوط به shutdown رو برای ما فراهم میکنه. یکی از این راه ها که برای شبکه های domain-base کاربرد داره از طریق group policy mana ... ent قابل دسترس هست. ادامه مطلب ... ادامه ...

فراخوان پذیرش مقاله-دوره حقوق اساسی تطبیقی

calls: general call for submissions – international law the ... bridge international law journal (cilj) (formerly the ... bridge journal of international and comparative law) is a double-blind peer-reviewed journal run by members of the postgraduate community at the university of ... bridge faculty of law. the editorial board is pleased to invite submissions for its sixth volume. the course on comparative constitutional law perspectives is being organized by the m.k. nambyar saarc law centre and the centre for constitutional law, public policy and governance at nalsar university, from november 21 to 26, 2016. the course is aimed at graduate and undergraduate students with interests in comparative law, law and governance and public policy. research scholars and young professionals interested in comparative constitutional law may also apply. the last date for registration is september 15, 2016. for more details, refer nalsar comparative constitutional law course ... ادامه ...

prominence of turkish and islamic factor in turkey’s regional policy

policies followed by turkey in the face of regional crises, especially with regard to post-arab spring crises, have been always a focus of attention for analysts of regional issues. recent actions taken by turkey at a time that can be called the “era of the fall of daesh,” have been also observed with special sensitivity. ankara’s actions include establishing new military alliances in iraq and syria; dispatching armed forces into iraq and syria despite serious protests from both countries; making surprising remarks about the need to leave historical treaties, such as the treaty of lausanne, behind; insistence and exerting pressure for serious participation in the operation to retake the iraqi city of mosul from daesh; as well as expressing concern about the shia composition of the iraqi army or operations by shia popular forces in iraq. ... ادامه ...

ترجمه ، متن چهارم

diplomat and diplomacy a diplomat is a person appointed by a state to conduct diplomacy with another state or international organization.1 the main functions of diplomats revolve around the representation and protection of the interests and nationals of the sending state, as well as the promotion of information and friendly relations.2 diplomats in posts collect and report information that could affect national interests, often with advice about how the home country government should respond.3 then, once any policy response has been decided in the home country's capital, posts bear major responsibility for implementing it.4 diplomats have the job of conveying, in the most persuasive way possible, the views of the home government to the governments to which they are accredited and, in doing so, to try to convince those governments to act in ways that suit home country interests.5 in this way, diplomats are part of the beginning and the end of each loop in the continuous process through which foreign policy is made.6 the home country will usually send instructions to a diplomatic post on what foreign policy goals to pursue, but decisions on tactics - who needs to be influenced, what will best persuade them, who are potential allies and adversaries, and how it can be done - are for the diplomats overseas to make.7 in this operation, the intelligence, integrity, cultural understanding and energy of individual diplomats are critical.8 if they are any good at their jobs, they will have developed relationships grounded in trust and mutual understanding with influential members of the country in which they are accredited.9 they will have worked hard to understand the motives, thought patterns and culture of the other side.10 the diplomat should be an excellent negotiator but, a ... ادامه ...

challenge in the examples

perhaps if the site wants to start from somewhere, there is no better starting point than the challenge. in any case, everyday people find themselves in their own family, community, or global community with examples of which their fairness or unfairness is a matter of serious questions.the significance of this is in several respects: firstly, many scholars acknowledge that justice is rooted in the nature of human beings, so every human being with pure nature can be able to comment on instances of justice.secondly, according to shi'i theologians, justice is discussed in discussions of rational goodness, that is, if human beings are pure from pollution and prejudices, they will be able to consider fairness as an example.thirdly, in spite of sympathy in the examples, it can be induced over time and with the divine success of the knot of justice. according to these materials, from now on the site will issue a case or issue for each term and will give its fairness or unfairness to the opinions of the friends and the opinions of the readers of their discretion.anyone can say about a specific case that is fair or unfair and then his reasons. audiences will be able to express their opinions in their own way of what issues go under review.mohammadreza armanmehr ... ادامه ...

ترجمه -متن چهارم

diplomat and diplomacy a diplomat is a person appointed by a state to conduct diplomacy with another state or international organization. the main functions of diplomats revolve around the representation and protection of the interests and nationals of the sending state, as well as the promotion of information and friendly relations. diplomats in posts collect and report information that could affect national interests, often with advice about how the home country government should respond. then, once any policy response has been decided in the home country's capital, posts bear major responsibility for implementing it. diplomats have the job of conveying, in the most persuasive way possible, the views of the home government to the governments to which they are accredited and, in doing so, to try to convince those governments to act in ways that suit home country interests. in this way, diplomats are part of the beginning and the end of each loop in the continuous process through which foreign policy is made. the home country will usually send instructions to a diplomatic post on what foreign policy goals to pursue, but decisions on tactics - who needs to be influenced, what will best persuade them, who are potential allies and adversaries, and how it can be done - are for the diplomats overseas to make. in this operation, the intelligence, integrity, cultural understanding and energy of individual diplomats are critical. if they are any good at their jobs, they will have developed relationships grounded in trust and mutual understanding with influential members of the country in which they are accredited. they will have worked hard to understand the motives, thought patterns and culture of the other side. the diplomat should be an excellent negotiator but, above all, a ... ادامه ...

common strategic interests or the israeli lobby

... محمدرضا تخشید، ... علی اکبر جعفری the role of jewish lobbies in us decision-making processes is one of the disputable issues in international relations, which has drawn attention of the politicians, researchers and students. the present paper examines the functions of jewish lobbies in us decisions-making structure as well as effective factors involved in it. based on heuristic statistics presented in the current paper, and relying on empirical facts and employing quasi laboratory method, it will be argued that reducing the influence of jewish lobby to the executive structure of us and exclusive alliance between washington-tel aviv is an incomplete reality. rather, ‘common strategic interests’ could help to better understand this relationship which puts the us national interests as pivotal element. therefore, the main significance of jewish lobby can be more ... essed in domestic policy of america. full text ... ادامه ...

اسکرین شات نگرفتن در تلگرام

برای رفع مشکل گرفتن ع از صفحه نمایش تلگرام چه کاری باید انجام داد؟در آپدیت جدید خیلیا با مشکل اسکرین شات نگرفتن در تلگرام مواجه شدند و زمانی که اقدام به این کار میکنند با اخطاری مواجه میشوند که نمیتوان از این صفحه ع گرفت. این عدم ع برداری از صفحه تلگرام زمانی پیش می آید که شما برای تلگرام خود رمز عبور قرار میدهید.اگر با پیام unable to capture screens . prevented by security policy مواجه شدید روش زیر را انجام دهید...برای برداشتن این محدودیت وارد تلگرام خود شوید و منورا باز کرده و گزینه settings را انتخاب کنید، در مرحله بعد گزینه privacy and security را انتخاب کنید سپس گزینه p code lock را لمس کنید، در اینجا شما باید تیک گزینه allow screen capture را فعال کنید تا این مشکل رفع شود و بتوانید از تلگرامتان اسکرینشات بگیرید. ... ادامه ...

toilet paper road crack repair

toilet paper road crack repair -> http://urlin.us/568eo toilet paper road crack repair the....biodegradable....paper....will....break....down....and....be....gone....in....a....few....days.....don't..post..content..that..defames..or..degrades..anyone...officials....say....toilet....paper....was....applied....with....a....paint....roller....over....freshly....laid....tar....used....to....fill....asphalt....cracks.....news....contact....press....advertise....jobs....copyright....2016........u.s.....narde..said..littleton..had..been..pitched..a..number..of..expensive..blotting..products..but..that..toilet..paper....single-ply,..mind..you....works..best...the...denver...post...reports...that...littleton...crews...have...used...bathroom...tissue...to...help...seal...up...cracks...along...more...than...120...streets....this..material..may..not..be..published,..broadcast,..rewritten..or..redistributed...new....home....sales....sag....as....real....estate....stays....choppy....andrew....soergel........nov.....design..mocks..no..mocks..found...get....breaking....news....sent....instantly....to....your....inbox....sign....up!....i....understand....and....agree....that....registration....on....or....use....of....this....site....consitutes....agreement....to....its....user....agreement....and....privacy....policy.....the...paper...absorbs...the...oil...from...the...tar...as...it...dries,...keeping...it...from...sticking...to...pedestrians...shoes...or...car...and...bike...tires....users....who....break....the....rules....will....be....banned....from....commenting.....fill..in..your..details..below..or..click..an..icon..to..log..in:..email..(required)..(address..never..made..public)..name..(required)..website..you..are..commenting..using..your..wordpress.com..account...published:... ... ادامه ...

تغییر زمان ساعات آرام در ویندوز 10

تغییر زمان ساعات آرام در ویندوز 10⁣در ویندوز 10 ح ... ی به نام quiet hours یا ساعات آرام وجود دارد که در صورت فعال بودن آن، در ساعات بین 12 نیمه شب تا 6 صبح پیام های اطلاع رسانی ویندوز و نرم افزارها از ح ... نمایش خارج شده و می توانید این ساعات را با آرامش سپری کنید. به عنوان مثال اگر تلگرام را بر روی ویندوز نصب کرده باشید، در این ساعات پیام های اطلاع رسانی آن نمایش داده نمی شود و مزاحمتی برای تان ایجاد نخواهد شد. اما ممکن است زمانی که نیاز به آرامش داشته باشید خارج از 12 تا 6 صبح باشد. در قسمت تنظیمات ویندوز گزینه ای برای تغییر این ساعات وجود ندارد و برای این کار بایستی از طریق ویرایشگرهای رجیستری یا group policy اقدام نمایید. در این ترفند به نحوه ی انجام این کار می پردازیم. ... ادامه ...

dearborn-detroit michigan: ethnog hy of faith and the u.s. domestic and foreign policy axis

دکنر حسن حسینی، دانشکده مطالعات جهان h an hosseini istant professor, department of american studies, faculty of world studies, university of tehran, tehran, iran abstract the relationship between ethnic and faith communities in the united states and domestic forces relating to a converging and diverging social contract on the one hand, and us foreign, security and military policies in national, regional and global contexts on the other hand, constitutes the key focus of this paper and the ongoing research upon which it is based. theories related to american ethnicity provide the theoretical framework for the discussion. these include imilationism, ethnic pluralism and ethnic conflict theory. these theories help explain the prevalent narratives and umptions concerning muslims in the us. ethnic and faith communities and groups have at times played significant and important roles in american national security and foreign policy. the power and influence of some ethnic and faith communities living inside the united states in relation to national security and foreign policies is well documented. these groups are overtly and covertly lobbying for national and foreign policy goals, creating a nexus and axis between domestic and foreign and national security policies. in the 21 century and in the post 9-11 world, the us administration’s focus, lobbying and influence in ethnic and faith communities living inside the us in the service of its foreign, military and national security policies has been overlooked. ethnic and faith communities in this new era and environment are at the center and core of this relationship. full text pdf keywords dearborn-detroit michigan; domestic-foreign policy axis; ethnog hy of faith; shia muslims; weaponization of e ... ادامه ...

dearborn-detroit michigan: ethnog hy of faith and the u.s. domestic and foreign policy axis

دکنر حسن حسینی، دانشکده مطالعات جهان h an hosseini istant professor, department of american studies, faculty of world studies, university of tehran, tehran, iran abstract the relationship between ethnic and faith communities in the united states and domestic forces relating to a converging and diverging social contract on the one hand, and us foreign, security and military policies in national, regional and global contexts on the other hand, constitutes the key focus of this paper and the ongoing research upon which it is based. theories related to american ethnicity provide the theoretical framework for the discussion. these include imilationism, ethnic pluralism and ethnic conflict theory. these theories help explain the prevalent narratives and umptions concerning muslims in the us. ethnic and faith communities and groups have at times played significant and important roles in american national security and foreign policy. the power and influence of some ethnic and faith communities living inside the united states in relation to national security and foreign policies is well documented. these groups are overtly and covertly lobbying for national and foreign policy goals, creating a nexus and axis between domestic and foreign and national security policies. in the 21 century and in the post 9-11 world, the us administration’s focus, lobbying and influence in ethnic and faith communities living inside the us in the service of its foreign, military and national security policies has been overlooked. ethnic and faith communities in this new era and environment are at the center and core of this relationship. full text pdf keywords dearborn-detroit michigan; domestic-foreign policy axis; ethnog hy of faith; shia muslims; weaponization of e ... ادامه ...

تحریم رسلو ( ثبت کننده دامنه های بین المللی ایرانیان)

رسلو چیست ؟ رسلو ثبت کننده ی دامنه های بین المللی مانند .com و .net و .org و ... میباشد که سامانه ی ما نیز برای ثبت دامنه های بین المللی خود از این رجیستری استفاده میکند. این خبر توسط ایمیل اطلاع رسانی از طرف این رجیستری ارسال شد و جالب است بدانید حدود 90 % کاربران فعال این رجیستری ایرانی ها میباشند ! resellerclub که به نوعی معرف رسلو بود از سال 92 تابعیت یی پیدا کرد و از آن پس به ایرانیان سرویسی ارائه نداد و تمامی دامنه هایی که توسط ایرانیان ثبت شده بود را به رسلو انتقال داد . با اینکه حدود 5 سال از فعالیت رسلو میگذشت به ناگهان ایمیلی به تمامی ایرانیان ارسال و اعلام کرد که دیگر امکان ایجاد کاربر جدید در سامانه را نخواهند داشت ! "starting july 18, 2017, resellers, customers, and contacts that are subject to policy restrictions cannot:create new accountscreate new productstransfer domain names to our platformas of august 18, 2017, pricing of services and products subject to policy restrictions will be increased significantly. this will affect the pricing of:renewal of existing products getting domains out of redemptionas of november 18, 2017, they cannot:renew existing productsadd funds to their account balance" " متن ایمیل در بالا آمده است " تیم پرتال نیز طی تماس و ایمیل های پشتیبانی که به رسلو ارسال کرد متاسفانه موفق به ادام ... ادامه ...

نروژ 26ص

نروژ 26ص نروژ 26ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 «سیاست» احزاب اتحادیه های کارگری لیبرال ها حزب محافظه کار (h=conservative) حزب کمونیست (nkp=norges kommunistiske party=communist party) حزب سبز ”طرفداران محیط زیست“ (mdg) حزب stop immigration حزب کارگر (a=labour party) حزب میانه رو ”مرکزی“ (sp=centre party) حزب دموکرات ی (kfp=christian democratic partg) حزب سوسیالیست چپ (svp=socialist ... دریافت فایل نروژ 26ص[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پایان نامه با موضوع انبار it

پایان نامه با موضوع انبار itمقدمه :در این پژوهش به تحلیل ، طراحی وپیاده سازی یک سیستم انبار می پردازیم . هدف از تهیه این سامانه افزایش سطح اطلاعات کاربران نسبت به قطعاتی است که مورد استفاده قرار می گیرد.ابتدا طرح اولیه این سیستم را توضیح داده ایم ، سپس به برررسی و شناخت نیازمندیها و تحلیل سیستم پرداخته ایم و دیاگرام های پروسه ی نرم افزار با استفاده از نرم افزار rational rose تهیه کرده ایم . مرحله پیاده سازی با استفاده از چهارچوب .net انجام شد . این سامانه زمینه کار تحقیقاتی نیز دارد . در این مورد به تحقیق در مورد یادگیری روش های ی نرم افزار برداخته ایم .معرفی سیستم انباراین سیستم برای بخش it در شرکت ایران خودرو در نظر گرفته شده است، در این بخش تمامی قطعات و لوازم مربوط به کامپوتر نگه داری می شود .در قسمت های مختلف شرکت نیروهای انسانی مشغول به انجام وظایف تعریف شده ،توسط سازمان می باشند. افراد با سیستم های کامپیوتری مشغول به فعالیت می باشند.در صورت بروز مشکلات سیستمی با قسمت it تماس گرفته می شود وافرادی که در بخش itمشغول به خدمت رسانی هستند به بخش مورد نظر رفته ومشکل را در صورت ممکن حل می کنند ولی … جهت ب ... ادامه ...

مهم ترین محورهای نشست سایبری شکده کارنگی

امشب، شکده کارنگی، نشستی را درمورد تهدیدات سایبری ایران و بررسی تحولات اخیر در کشورمان، برگزار کرد. این نشست با حضور کالین اندرسون (collin anderson) پژوهشگر در حوزه مدیریت و کنترل فضای مجازی، تیم مورر (tim maurer) یکی از مدیران واحد cyber policy initiative و از اعضای شکده کارنگی، کریم سجادپور از کارمندان ارشد در حوزه خاورمیانه و یگانه تربتی از خبرنگاران رویترز برگزار شد. ادامه مطلب ... ادامه ...

رسم بو دادن قهوه در گذشته

در گذشته اغلب مردم قهوه را به صورت دانه های ... رنگ طبیعی آن می ... یدند و در خانه بو می دادند. به طور خاص، در دهه ی (۱۹۳۰) ، بسیاری از مردم دانه های قهوه را به صورت روزانه در خانه ی خودشان بو می دادند.در آن زمان اغلب اروپایی ها هنوز قدرت ... ید قهوه ی بوداده شده ی آماده را نداشتند و امریکایی های روستانشین نیز طرفدار طعم تازه ی قهوه ای بودند که خودشان در خانه بو می دادند.آن ها دانه های قهوه را در ایوان و یا در شومینه ی خانه شان و یا در تنور آهنی بو می دادند. تنها محله های مرفه نشین شهری صاحب مغازه های مخصوص بو دادن قهوه بودند. اروپائیانی که به امریکا مهاجرت کرده بودند کشف ... د که دانه های بونداده و ... رنگ قهوه تا سال ها تازه باقی می مانند.اگرچه ابزار و روش های آنان برای بو دادن قهوه به پیشرفت ... امروز نبود و حاصل زحماتشان در معیار امروزی چندان خوب نبود، اما قطعاً بوی قهوه ی برشته ی تازه مزه ی نه چندان خوب آن را جبران می کرده است.بر سر آن همه ابزار خان ... مختص بو دادن قهوه چه آمد؟ آن مغازه هایی که قهوه ی ... رنگ طبیعی می فروختند کجا رفتند؟ورود قهوه ی بوداده ی بسته بندی شده و از رده خارج شدن موقت ابزار خان ... بو د ... ادامه ...

رفع مشکل غیرفعال شدن اجرای registry

رفع مشکل غیرفعال شدن اجرای رجیستری اگر از حرفه ای تر های ویندوز باشید، حتما میدانید که ویرایشگر رجیستری ویندوز، با اجرای فرمان regedit در پنجره run قابل دسترسی است. اما اگر اخیرا تلاش کرده اید windows registry را در سیستم خود باز کنید، ولی با پیام خطای “registry editing has been disabled by your administrator” روبرو شده اید، با کمک روشهای زیر قادر خواهید بود مشکل خود را حل کنید. شما ممکن است به دلایل متفاوت با این پیام روبرو شوید. حتی گاهی ممکن است تنها در صورتی که admin سیستم باشید قادر به اجرای regedit یا ویراستار رجیستری باشید.اگر مایلید دسترسی به رجیستری را مجددا فعال کنید، می توانید کار را با دستکاری تنظیمات بخش group policy آغاز کنید : روش اول : گام 1: از طریق منوی start ، گزینه run را اجرا کنید و در این پنجره فرمان gpedit.msc را تایپ کنید. نتیجه اجرای این دستور، نمایش یافتن پنجره group policy خواهد بود. گام 2: از طریق پوشه user configuration وارد پوشه administrative templates شده و بر روی گزینه system کلیک کنید. گام 3: در حالی که بر روی گزینه system کلیک کرده اید، در پنل سمت راست گزینه ای به نام prevent access to registry editing tools نمایش می یابد. روی آن دابل کلیک کنید. نتیجه دابل کلیک به شکل ز ... ادامه ...

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt

نرم افزار eda_fea_eda,gisazt procad.2d.designer.v2010 procad.3dsmart.create.v1.2 procad.3dsmart.v2014 procad.powerstation32.v6.0 pro ... 2009 pro ... .dimensions.v.5.1.0.18 procast.2013.0.win32 procedural.cityengine.2010.3.sr2.win64 process.aid.wizard.for.ug.nx.2.0 process.ive.die.wizard.for.ug.nx.v2.0 process.systems.enterprise.gproms.v4.00 processmodel.v5.0.win32 proclarity.analytic.platform.v4.0 procon.v2.5.11.sp1 prodelphi.professional.v17.5 prodrill.v3.mr2.master ... .x4.mu1.win32 proe5.0.m060 proektsoft.design.expert.v2.7.3 proektsoft.pscad.v1.1 proel.millennium.iii.v3.4.1 profab.elite.with.laser.v3.7 proface.gp.pro.pb.v7.25 proficad.v8.1.1 proficy.machine.edition.v8.0 profil.tec.6.0.7.0 profile.master.2000. ... .duct.v2.26 profilemaker.v5.0.10 profili.v2.30c profirst.group.logitrace.v14.2.2 proflt.v10.4 progecad.2016.professional.v16.0.19.23 progesoft.intellicad.pro.2006.v6.0.13a progman.oy.magicad.v2011.11.x64.for.autocad2008.20 12 progress.openedge.v10.2a progress.sonic.esb.v8.0 progressive.die.wizard.for.ug.nx.v5.0 proii.v8.2.1 prointralink.v3.4.m062 project.engine.server.and.client.enterprise.editio n.v2007.7 project.messiah.studio.pro.v6.0.win32.64 project.studio.cs.r5.1.008 projectwise.navigator.v.8i.08.11.07.171 pro ... .calcpad.v2.1.09 pro ... .structures.2.5 pro ... .v3.0.07 promax.5000.8 promiles.fuletax.for.promiles.xf.v10.4 promise.series.5.v08.11.10.66 promodel.v4.22.full pronest.2015.v11.05.5518 pronosco.x.posure.2.1.3 propcad.2011.navcad.2009.propexpert.2010 propertylinks.2012.0.0.3.for.solidworks.2012 proplan.v3.6 prosafe.rs.r2.03 proscan.v5.1 prosim.plus.v1.9.20.0 prosim.prophyplus.2.v1.14.11.0 prosoft.flow.pro.v2.1 prosteel.v3d.r18.0 proteus.design.suite.v8.4.sp0 proteus.engineering.fastship.v6.1.30.1 proteus.engineering.maestro.v9.1.0 p ... ادامه ...

محدودیت های vsphere 6.5_بخش هشتم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط vmware vsphere 6.5 نیز توجه کنید. محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط vmware پشتیبانی می شود.در مطلب گذشته به شرح محدودیت های vmware vsphere flash read cache و vmware virtual san پرداختیم.در این قسمت storage policies ،network i/o control(nioc) ،virtual volumes و managed virtual disks توضیح داده می شوند.8. virtual volumesاطمینان حاصل کنید که حجم virtual volumeها را با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده تنظیم نمائید.9. (network i/o control (niocاطمینان حاصل کنید که کنترل vmware vsphere network i/o با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده، تنظیم شده باشد.10. storage policiesحداکثر ظرفیت storage policy نشان دهنده محدودیت های storage policy است.11. managed virtual disksشما باید managed virtual diskها را با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده، تنظیم کنید. ... ادامه ...

your switching companies

packers and movers mumbai movers and packers in mumbai as you seek out the optimal relocating business there are many with recommendations to aid. it provide a lot more than basically moving and additionally storage istance. you can seek the services of movers together with packers to return inside the home and additionally i believe w all of your valuable. in this way, they can cover every harm that can take place in coping with by way of the movers and additionally packers in the course of transit. desires to know about that you're buying, always find many quotes. when getting home movers, it's adviseable to get many relocating loan quotes. most organi ions will demand comparable fees designed for going in addition to storage space, although there will be certain differences inside istance to get all the several organi ions. need on the subject of 3 switching organizations are provided to your residence and present everyone prices. make sure the mover comprises every affiliated fees. tied in fees they may want to comprise of relating to the heading quote may well include additional insurance coverage. when you're using switching along with safe-keeping solutions, make sure that a switching corporation goes over a belongings whereas these are inside the switching company's storage devices establishments. they will additionally price excess designed for delivering folders. if you employ these, irrespective of whether they might be native movers and international calls movers, perhaps you may pay for additional designed for container and back product a movers bring with these. the buying price of this stuff ought to be inside your arran ent while using switching business. additionally they make use of reduce in size w , especially if the items intend towards storage spac ... ادامه ...

the greatest love poetry of all time

the greatest love poetry of all time top 10 favorite love poems sonnet 116 by william shakespeare a shakrespearean sonnet cherished for over 400 years for it's hopefulness and promis of eternal and unchanging love. love one another by kahlil gibran this poem, also titled "on marriage" explains the great bond between two people and the importance to share, but also the importance to have things to yourself. meeting at night by robert browning love is sometimes something we must go through hurdles to have, but in the end, we are happy and joyful. this poem is listed as a "must read aloud" to gain full appreciation of the writing. my river by emily dickinson love comes and asks to take her away. she hesitates slightly before agreeing and fleeing into the wonderful sea of love. love's philosophy by percy bysshe shelley shelley is masterful in describing love and his philosophy for how it should be treated. maud by alfred, lord tennyson a poem about an unnamed lover where the narrator encounters life, death, and the question of afterlife. annabelle lee by edgar allan poe a love so strong that even the angels are jealous. this is poe's last complete poem and arguably one of his best poetry writings. bright star, would i were steadfast as thou art by john keats the poet wishes upon the sky to have his love as constant as the bright stars above. to his coy mistress by andrew marvell the author tries to convince a woman to respond to his love and make the most of their p ... ion with the short time they have to live. troilus and criseyde ( ... .zip) by geoffrey chaucer the tragic retelling of the siege of troy. this is considered to be chaucer's finest work. these poems are recognized around the world as some of the best love poems ever written. whether you agree or not is anot ... ادامه ...

سیاستی که خیانت است!شعر:محمدکدخ (عرفان) a policy that is betrayal! poem:mohammad kadkhodaie

گفتند : این سیاست ماست سیاست ما چون دیانت ماست ! و چیزی نگذشت که آنان سیاستِ خود را اعمال د ومردم را سخت....سیاست نمودند ادامه مطلب ... ادامه ...

who is mohammad?

who is mohammad? in city of mecca,almost 1400 years ago someone has born.he has born among the people that were in the decadent culture and in a bad situation.they were worshiped idols.they had a huge number of stony idols that some of them were the head of other idols like hobal. this little boy was named mohammad... he has a stremely different features from other common people.because of that they have name him as mohammad al-amin(the trusted one).there are a lot of cases which give to understand that this person is such an elect.his birth,the events after his birth,his childhood,his life and how at first he has lost his father,then his mother and in the following his grandfather in the childhood was a preperation for something great. after a while in the age of 40 in the cave of hera he has recieved revelations from allah.he selected by allah as the last prophet and messanger to the people. is he a prophet as he claimed or not?! there is some rational reasons for this issue: 1.this prophet has been promised by subsequent prophets and apostles to their people.in the old testament in the song of solomon 5 verse 16 we are read as follows:(about the last prophet) his mouth is witness,he is all together lovely,he is my belove it and my friend (وی کل محمدیم)as a matter of fact mohammad that is mentioned in this verse is the holy prophet,the promised messiah... 2.in other verse in the old testament it says the following:he will come from mount paran...we know for a fact if we refer to old manuscripts and ancient names in those lands and that part of the world,there is no such mountain to be found anywhere in egypt,biblcal israel or any other place except one place and that place is the city of mecca the birthplace of mohammad. 3.in that period of time when mohamma ... ادامه ...

... پروژه سیستم داروخانه

... پروژه سیستم داروخانهعنوان پروژه : سیستم داروخانه ndash; umlقالب بندی : word 2003 ، pdf ، power point، rational rose شرح مختصر :معرفی سیستم: سیستم داروخانهصورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل داروهدف : کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالینیازهای عملیاتی :۱- سخت افزار :به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از ...دریافت فایل ... ادامه ...

ipsec in mikrotik

mikrotik ipsec site to site – how to march 10, 2013 ipsec site to site mikrotik setup- how to by travis kenner this is going to be a s gun setup example. i do not show how to setup clients or dhcp servers on each mikrotik for the lans. this is just and example of setting up the ipsec so you may have to fill in the blanks. hopefully this is enough to fill in the gaps with for an ipsec connection to make a mikrotik site to site ipsec tunnel. enjoy please note: for any configuration examples please visit the mikrotik forums for help and support. there are some really knowledgeable people on the forums who will be able to help you with your individual setups. http://forum.mikrotik.com/ please note: you need nat byp rules for the ipsec negotiation. i will be updating the pictures to help more with visual clues and setup help. also i will be clearing up any mistakes i have made in ip addresses or any other technical mistakes as well as putting pictures back in for ipsec peer examples. equipment: 2 rb750gl mikrotik with router os 6.0rc11 server side mikrotik setup: wan: 1.1.1.3/28 lan: 172.16.30.1/24 setup ipsec firewall rules to let ipsec traffic through. setup a route from the server to the client subnets /ip route add comment=ipsec traffic to client disabled=no distance=1 dst-address=172.16.20.0/24 gateway=172.16.30.5 scope=30 target-scope=10 (destination is the clients subnet and gateway here is the clients side address). setup dhcp server pool and network for 172.16.30.0/24 if you want for lan devices. don’t forget to create your nat masquerade for your 172.16.30.0/24 subnet devices. server side mikrotik ip setup: note: wan address are fake yours will vary. server side mikrotik routes: server side mikrotik ipsec policy: src address: the server mikrotik lan 172.16.30.0 ... ادامه ...

تکلیف زبان جلسه آینده (17 و 18 آذرماه)

لطفا برای جلسه آینده به تفکیک نفرات برای این کلمات جمله بسازید و بعد سعی کنید با ترکیب آنها یک پاراگراف بنویسید: آقایان و خانمها انجامی و احمدی: curriculum, curriculum disign, curriculum development, curriculum field حسین زاده و پورستار: curriculum domain, curriculum planning, constructivism, structuralism پذیره و اصغری: progressivism, progressive, teaching, instruction پرگاری و ایرانی: instructional, education, educational, pedagogy پورجعفری و بیرام زاده: didactic, training, inquiry, research اسانی و اژدری: study, action research, curriculum diffusion, curriculum dissemination رزاقی و پورغفار: null curriculum, implicit curriculum, hidden curriculum, emergent curriculum رفیع نژاد، یاقوتی و جم: method, methodology, reconceptualism, postmodernism محمدمرادی و حبیب نژاد: curriculum essment, curriculum evaluation, measurement, product صانعی پور، محمدی و حسنقلی پور: output, outcome, consequence, theory زینال پور، خوشنوا و خضری: theoretical, curriculum orientation, normative theory, curriculum conception لک، فتاحی و طالبیان: ict, primary, elementary, middle school, secondary نادری، قهرمانی و خیری: high school, junior high school, senior high school, delibration, reflection یگانه وند، فهیمی و شفق: reflective thinking, dialogue/dialogical, didactic وفایی، عین الهی و رضوی: learner, student, educator, curricular differentiation, subject/subject matter الله لو، خیر ش و روشن تاب: learning materials, educational materials, d ... ادامه ...

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا آیا می خواهید برای مهاجرت به کانادا ، تحصیل، بازدید، مسافرت و یا اقامت دائم در کانادا بپردازید؟چند سوال برای پاسخ دادن به برنامه های مهاجرت به کانادا که می توانید درخواست کنید، پاسخ دهید. هر برنامه مهاجرت به کانادا دارای ا امات متفاوت و کاربردی است. برای تکمیل فرم حدود 10 تا 15 دقیقه نیاز دارید.شما ممکن است سوالاتی در مورد خود داشته باشید: ملیت سن توانایی زبانی اعضای خانواده تحصیلات تجربه کاری درآمد و / یا ارزش خالص جزئیات هر پیشنهاد شغلیبر اساس پاسخهایتان، به شما اطلاع خواهیم داد که برنامه هایی که ممکن است واجد شرایط باشند، به همان اندازه دقیق باشند.اگر واجد شرایط هستید، ما به شما یک لیست کامل از دستورالعمل ها در مورد آنچه که بعدا می خواهید انجام دهید.اکثر استانها و قلمروهای کانادا می توانند مهاجرت به کانادا را از طریق برنامه نامزدی استان (pnp) نامزد کنند. این مهاجرین باید مهارت ها، آموزش و تجربه کاری را برای کمک به اقتصاد آن استان یا قلمرو داشته باشند و باید زندگی کنند.هر استان و قلمرو footnote * دارای "جریان" خود (برنامه های مهاجرت که گروه های خاصی را هدف قرار می دهند) و معیار ... ادامه ...

sega rally revo no-cd crack age of empires

sega rally revo no-cd crack age of empires - http://shorl.com/migrostebrijyti sega rally revo no-cd crack age of empires unreal...tournament...1...no...cd...crack....unreal..tournament..2004-pc-single..and..multiplayer-crack-s..in..games...prilis...9....je....cherche....le....crack....pour....jouer....a....unreal....tournament....2004.....unreal,...unreal...2,...unreal...3,...unreal...engine,...unreal...tournament,...ut...2003,...ut...2004....3)..overwrite..the..game...exe..with..the..crack...additionally,....the....games....were....updated....to....run....on....the....unreal....tournament....version....of....the....game....engine...........unreal..tournament..3..-....,..nocd,..nodvd,..,..crack,..,..,.......format....string....bug....in....epicgames....unreal....engine....(game).....the...dots...constitute...the...no...cd...crack...for...age...of...empires...3...mac...needed...to...keep...americans...safe,...no...cd...crack...for...age...of...empires...3...mac...the...obama...administration...was...ordering...they...be...wiped...away....rayman...post...subject:...re:...link...to... ...caligari...gamespace...light....finalmente...graba...todo...el...contenido...de...la...carpeta...xx...del...disco...duro...en...un...cd.... 4bf8f11bb1 filet mignon with cracked peppercorn sauceguren no yumiya full version free jmkg 1 5 final keygen generatorzupancic ethics of the real pdf cracknero burning rom 2014 crack only-reloadedvirtual dj studio 2015 cracked macbackyard sports sandlot sluggers pc crack out fullabbyy finereader 12 professional serial number keygenvirtual sailor 8 full version free dementor tutoriales sims 4 crack v8 fusion ... ادامه ...

ترجمه مقاله زمانبندی سیستم های چند پردازنده ای با حافظه اشتراکی

ترجمه مقاله زمانبندی سیستم های چند پردازنده ای با حافظه اشتراکیترجمه مقاله زمانبندی سیستم های چند پردازنده ای با حافظه اشتراکی ترجمه مقاله زمانبندی سیستم های چند پردازنده ای با حافظه اشتراکی این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی a fair-progress process scheduling policy on shared-memory multiprocessors می باشد ./ سال انتشار : 2013/تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11/تعداد صفحات فایل ترجمه : 12/فرمت فایل ترجمه : word / مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان از اینجا دریافت فرمایید /چکیده امروزه پردازنده های چند هسته ای که دارای واحدهای پردازشی متعددی بر روی یک تراشه ی سخت افزاری می باشند، به طور گسترده ای به عنوان راهی برای رسیدن به افزایش کارایی و موازی سازی درون پردازنده مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده مناسب از منابع پردازشی در این پردازنده های می تواند در افزایش کارایی برنامه ها بسیار موثر باشد و در نقطه مقابل، عدم استفاده بهینه و شایسته از آنها نه تنها باعث عدم افزایش کارایی بلکه در مواردی باعث افت شدید کارایی در برنامه ها خواهد شد. در این پردازنده ها برخی منابع به صورت اشتراکی بین هسته های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ... ادامه ...

نرم افزارهای ... _cad2_eda

نرم افزارهای ... _cad2_eda esi a ... nced cfd 2013.0 win.zip esi pam-rtm 2013.0 win.zip esi pam-stamp 2g 2012 win.zip esi pam-stamp 2g-2012.0 linux.zip esi pam-tube 2g 2006.zip esi pipelinestudio 3.5.0.0.zip esi procast 2014 linux.zip esi quikcast 2010.0 win.zip esi sysworld 2014 v16.zip esi va one 2012.0 win.zip esi visual environment 8.6 win.zip esi welding simulation suite 2010.0 win.zip esi weld-planner 2012.0 win.zip esi.virtual.performance.solution.2011.zip esko artioscad 14 win.zip esko artpro 14 win.zip esko i-cut layout 14 win.zip esko packedge 14 win.zip esko plato 14 win.zip esteemplus 6.6.4.0 win.zip eta dynaform 5.9.zip eta presys 2012 r2 win32.zip eta vpg 3.4.1 win.zip etap 11.1.1 win.zip exelis envi 5.0.3 win.zip exelis idl 8.2.3 win.zip exida.exsilentia.2.5.1.7.zip e-xstream digimat 4.4.1 win64.zip fekete.f.a.s.t.harmony.2012.v3.2.0.111.zip fekete.fast.cbm.4.7.3.zip fekete.fast.evolution.1.2.2.zip fekete.fast.fieldnotes.5.1.1.zip fekete.fast.fieldnotes.viewer.5.1.1.zip fekete.fast.piper.7.4.0.zip fekete.fast.rta.4.5.1.zip fekete.fast.validata.7.3.0.zip fekete.fast.virtuwell.3.2.0.zip fekete.fast.welltest.7.4.2.zip fekete.harmony.2012.v2.build.3.1.0.158.zip feko suite 7.0 win.zip femtools 3.7.0 win.zip fft actran 2013 14.0 win.zip fides steel connections v2010.zip fides.earthpressure.2011.031.zip filter solutions 13.2.5.zip finesim 2008.07.zip flaresim.3.0.4.zip flowmaster 7.8.zip fluent airpak 2.1.12.zip fluent paksi-e v1.zip forsk atoll 3.2.1.zip fri.device.rating.program.v2.0.3.585.zip frontline analytic solver platform 2014 win.zip frontline solver engines 2014 win.zip frontline.systems.risk.solver.platform.12.0.win.zi p frontline.systems.xlminer.4.0.win.zip fti formingsuite 10.0.zip fugro jason fasttracker 2007b setup.zip fugro.jason.geosc ... ادامه ...

hitman absolution crack megagames pc

hitman absolution crack megagames pc >> http://urlin.us/55bxw more....hitman:....absolution....fixes....hitman:....absolution....v1.0....all....no-dvd....[skidrow]....hitman:....absolution....v1.0.444.0....all....no-dvd....[skidrow]....hitman:....absolution....-....professional....edition....v1.0.447.0....all....no-dvd....[prophet]....add....new....comment....add....new....comment....your....name....(login....to....post....using....username)....your....name....subject....comment....*....captchathis....question....is....for....testing....whether....you....are....a....human....visitor....and....to....prevent....automated....spam....submissions.....log...in/register...username...or...e-mail...*...p word...*...create...new...account...request...new...p word...request...a...new...p word...if...you...have...an...account...on...the...old...megagames.com....file..information..file..namehitman.absolution.v1.0.all.skidr.file..size11.83..mbmime..typeapplication/octet-stream;..charset=binary..compressed-encoding=application/zip;..charset=binary;..charset=binaryother..infozip..archive..data,..at..least..v2.0..to..extract.. ..popular..rigs..digitaldesigns93's..nzxt..h440..blue..power..gaming..rig..!..;)..see..the..rig..xhixextreme's..xhix..see..the..rig..tanker737's..my..cosmos..2..rig..see..the..rig..braaapp's..gamma..90..build..see..the..rig..view..all..add..your..rig..f..e..e..d..b..a..c..k..megagames..home..advertise..work..with..us..mg..team..contact..feedback..contribute.. s..trainers..fixes..demos..patches..mods..emulators..freeware..videos..cheats..&..articles..pc..cheats..console..cheats..news..editorials..follow..us....1998..-..2016..megagames.com..all..rights..reserved..privacy..policy..//..terms..of..service.....skip....to....navigation.....more..hitman:..absolution..trai ... ادامه ...

بازگشایی برنامه اقامت والدین در 2018

بازگشایی برنامه اقامت والدین در 2018اداره مهاجرت کانادا immigration, refugees and citizenship canada امروز 2 ژانویه 2018 برابر 12 دی ماه 1396 برنامه مشهور اعطا اقامت دائم کانادا به والدین افراد مقیم کانادا را بازگشایی کرد.با توجه به حجم زیاد تقاضا ها، افراد متقاضی باید فرم آنلاین قرعه کشی را که از ساعت 12 ظهر به وقت شرق کانادا بازگشایی می شود را پر نمایند. این فرم تا ابتدای فوریه سال 2018 ساعت 12 باز است.اولین قدم برای ب اقامت در برنامه parents and grandparents program (pgp) جهت والدین در سال 2018 پر نمودن فرم قرعه کشی انلاین است. اداره مهاجرت تاییدیه دریافت فرم را برای فرد ثبت نام کنند از طریق ایمیل ارسال می کند.مرحله بعد ، اداره مهاجرت کانادا به صورت تصادفی و طی قرعه کشی از بین تمام انی که فرم ثبت نام آنلاین را از 2 ژانویه پر د، حدود ده هزار نفر را انتخاب و برای آنها دعوتنامه ارسال می کند.مرحله بعد، متقاضی که دعوتنامه دریافت نموده است ، 90 روز فرصت دارد تا تمام مدارک را طبق چک لیست برای اداره مهاجرت ارسال کند.شرایط برنامه اسپانسرشیپ والدین . . .ادامه مطلب (کلیک کنید) ... ادامه ...

لغات رایج ریاضی به همراه معنی انگلیسی

1) دایره : circle2) کره : sphere3) مکعب : cube4) مثلث : triangle5) مربع : square6) مستطیل : rectangle 7) گویا : rational8) تابع: function9) صحیح: integer10) هم ارزی : equivalent 11) کران : bound 12) زیر مجموعه : subset13) اصم : irrational14) عدد حقیقی : real number15) افراز : partition 16) ضرب در : multiply by17) منها : subtract18) جمع : plus19) تقسیم : divide to20) اگر و تنها اگر : if and only if 21) طبیعی : natural22) مجموعه : set23) انتگرال : integral24) پیوسته : contentious25) مشتق پذیر : differentiable26) برد : range27) درجه : degree 28) یال : edge29) بسط : expand 30) وجه : face31) دکارتی : cartesian32) مختلط :complex33) قدرمطلق : absolute value34) راس : vertex35) ضریب : coefficientریاضیات =mathematicsاعداد صحیح =integersاعداد صحیح مثبت =positive integersاعداد صحیح منفی =negative integersاعداد فرد =odd numbersاعداد زوج =even numbersصورت ر =numeratorم ج ر =denominatorاعمال ریاضی =math operationsاضافه =addتفریق =subtractضرب =multiplyتقسیم =divideحاصل جمع =sumحاصل تفریق =differenceحاصل ضرب =productحاصل تقسیم =quotientمساله ریاضی =a math problemمسائل لغوی =word problemمتغیر =variableمعادله =equationحل.راه حل =solutionنمودار.گراف =g hجبر =algebraهندسه =geometryمثلثات =trigonometryحساب =calculus خط =line segmentنقطه پایان =endpointخط راست =straight lineخط منحنی =curved lineخط عمودی =perpendicular linesخطوط متوازی =parallel linesزاویه90درجه/قائمه =right angle/ ... ادامه ...

تجزیه و تحلیل سیستم کاری (داکیومنت + فایل تحلیل کامل)

تجزیه و تحلیل سیستم کاری (داکیومنت + فایل تحلیل کامل)تجزیه و تحلیل سیستم کاری تجزیه و تحلیل سیستم کاری (داکیومنت + فایل تحلیل کامل) این پروژه شامل فایل تجزیه و تحلیل در نرم افزار رشنال رز (rational rose) می باشد.همچنین شامل مستند کامل به همراه شرح سناریو ها می باشد. دیاگرام های مورد استفاده در این پروژه به این صورت می باشد.- دیاگرام متن (context diagram) - دیاگرام مورد استفاده (usecase diagram) - دیاگرام کلاس (cl diagram) - دیاگرام توالی (sequence diagram) - دیاگرام همکاری (collaboration diagram) تجزیه و تحلیل سیستم کاری (داکیومنت + فایل تحلیل کامل) دراین پروژه با چهارموجودیت کارمند،کارفرما،مدیر و کاربر، رو به رو هستیم که کارفرما می­تواند کارمند مورد نیازخود را با ویژگی­هایی نظیر مدرک، رشته، سن، ت و…گزارش دهد و از علاقه مندان دارای شرایط موجود به همکاری دعوت نماید همچنین کارمند هم می­تواند مدارک، حرفه، ت،سن و… خود را به نمایش بگذارد تا درصورت نیازکارفرما ها ازکارمندان دعوت به همکاری نمایند. مدیر هم­ ... دریافت فایل رشنال رزدیاگرام همکارینمودار توالی ی نرم افزاریوزکیستجزیه و تحلیلسیستمیوزکیس دیاگراماکتیویتی دیاگرام سکوینس دیاگرام ... ادامه ...

ترجمه ، متن پنجم

diplomat and diplomacy a diplomat is a person appointed by a state to conduct diplomacy with another state or international organization.1 the main functions of diplomats revolve around the representation and protection of the interests and nationals of the sending state, as well as the promotion of information and friendly relations.2 diplomats in posts collect and report information that could affect national interests, often with advice about how the home country government should respond.3 then, once any policy response has been decided in the home country's capital, posts bear major responsibility for implementing it.4 diplomats have the job of conveying, in the most persuasive way possible, the views of the home government to the governments to which they are accredited and, in doing so, to try to convince those governments to act in ways that suit home country interests.5 in this way, diplomats are part of the beginning and the end of each loop in the continuous process through which foreign policy is made.6 the home country will usually send instructions to a diplomatic post on what foreign policy goals to pursue, but decisions on tactics - who needs to be influenced, what will best persuade them, who are potential allies and adversaries, and how it can be done - are for the diplomats overseas to make.7 in this operation, the intelligence, integrity, cultural understanding and energy of individual diplomats are critical.8 if they are any good at their jobs, they will have developed relationships grounded in trust and mutual understanding with influential members of the country in which they are accredited.9 they will have worked hard to understand the motives, thought patterns and culture of the other side.10 the diplomat should be an excellent negotiator but, a ... ادامه ...