impeachmentتازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم آذر 1395+calls

1) نتایج همه پرسی در جمهوری ایتالیا از ش ... ت سن ... ن پیشنهاد ماتئو رنتسی، نخست ... ، برای کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت ... ت مرکزی در این کشور حکایت دارد. مردم ایتالیا برای شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور روز (یکشنبه چهارم دسامبر-۱۴آذر) به پای صندوق های رای رفتند. بنابر گزارش رسانه های ایتالیا نظرسنجی های بعد از همه پرسی نشان می دهد مخالفان اصلاحات پیشنهادی نخست ... با ۵۴-۵۸ درصد بر حامیان آن که ۴۲-۴۶ درصدند پیروز شده اند. در نخستین ساعت پس از شمارش اولیه آرا، ۶۰ درصد مردم ایتالیا مخالفت خود را با اصلاح قانون اساسی این کشور اعلام کرده بودند. موضوع همه پرسی کاهش اعضای سنا و تغییر در شیوه انتخاب آنان بود. با اعمال این اصلاحات هماهن ... بیشتری بین دو مجلس ایتالیا ایجاد می شد و امر حکومت ... در این کشور را تسهیل می کرد. بر اساس آمار اعلام شده ۷۰ درصد افراد واجد شرایط در این نظرسنجی شرکت کرده اند. وزارت کشور ایتالیا ضمن اعلام این میزان از مشارکت مردم از پیروزی ائتلاف احزاب مخالف اصلاحات خبر داده است. بر این اساس، ... پوپولیست حزب ... پنج ستاره، بپه گریلو، همراه با لیگا نورد که یک حزب راست با تما ... ادامه ...