گوگل ارشد گوگل اصلی رئیس گوگل ارشد رئیس معاون ارشد مدیر ارشد سایت اینترنتیصورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-علی چریکی فرد---ارشد ی مکانیک---9302839862-منصور سویلمی---ارشد ی مواد------9206063633-بهزاد حجتی------ارشد ی عمران----9400658544-اسماعیل لطیفی---ارشد ی کامپیوتر---9304171315-علیمحمد گندمی--ارشد ی کامپیوتر---9401055166-رضاعبداللهی----ارشد ی کامپیوتر---9303087187-سعید احترامی---ارشد ی برق------9200614168-علی اسماعیلی---ارشد ی برق------911254397 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-مهری غلام پور ----ارشد ی کامپیوتر---9110570302-گیتی ربیعی ------ارشد ی کامپیوتر ---9206033623-شیدا سلطانی-----ارشد ی کامپیوتر----9401273464-مرضیه مومنی چلکی-ارشد ی کامپیوتر----9401730165-غزل داودی------ارشد ی کامپیوتر-----92108310516-محمود حلالی زاده--ارشد ی مکانیک-----9206063267-اسفندیاررباطی شیرزاد-ارشد ی ز له----9305563928-محمدجعفرفلاحت--ارشد ی برق--------9302885069-رضا عچرش------ارشد ی کامپیوتر-----930323706 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-نسرسن کریمی---ارشد ی کامپیوتر---9302838122-منصوره فریدونی-ارشد ی ز له------9305603993-مریم محفوظی---ارشد ی کامپیوتر----9303387444-کورش هرمزی---ارشد ی مواد-------9402229885-اسماعیل بهادری-ارشد ی عمران------9304556066-جواد قربانی----ارشد ی عمران------9400174277-علی حیدری لعل آبادی-ارشد ی عمران--9307066418-بهروز حسن خانی-ارشد ی مکانیک-----9304549229-بهرام سهر ---ارشد ی مواد--------92006986810-علیرضا صمدی-ارشد ی برق--------940451292 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1- مینا بناییان ---940218128 --- ارشد ی سواحل ، ..2-زمزم آل ناصر--920648508 --- ارشد ی کامپیوتر3-ایمان فتحی پور -920606165 ----ارشد ی مکانیک4- بیژن حسن دخت-911032582 ---ارشد ی برق 5- سیدمهدی بلادی- 940508530 ---ارشد ی عمران6- علیرضا ازمند ---920606359 ----ارشد ی مواد7- محمد ب وند--940449150----ارشد ی مکانیک ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-سارا باباخانی --- ارشد ی کامپیوتر--- 9206032442-زهرامردان دزفولی-ارشد ی کامپیوتر--9206032383-مایده السادات سالاری پور-ارشد ی کامپیوتر-9303740404-سید سینا شجاعی فر--ارشد ی کامپیوتر--9303291065-امین کردزنگنه--ارشد ی کامپیوتر---9206050056-محمدمصطفی ریشهری-ارشد ی برق---9110553497-سیدعلی هاشمی --ارشد ی مواد----9105905228-پژمان داوری د ردی-ارشد ی مکانیک-9366431002 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-حسین علی خانی---ارشد ی مواد---9206063752-ولی مهدی پور-----ارشد ی مواد---9110654103-مریم مینایی------ارشد ی کامپیوتر-9303056214-سجادصالح پور----ارشد ی مکانیک--9303019165- بکاء--------ارشد ی مواد----9206063786-ماشاالله محمدی--ارشد ی عمران---9303822547-فیروز مرادی قلعه ناصری-ارشد مواد------9303202328-فاطمه پناباد-----ارشد ی کامپیوتر--94108310049-غلامرضاشاهقلی--ارشد ی سواحل،..--94008927210-حسین خلیلیان--ارشد ی مکانیک---92060609611-غلامرضاکایدی بختیاری-ارشدمکانیک-----93059355112-فرید مزرعه----ارشد ی عمران----920085262 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-علیرضا اعتصامی --- ارشد ی برق ---9401510042-عبدالرضاعلی نیا--- ارشد ی عمران--9303410513-زهره دانایی فر----ارشد ی کامپیوتر-9110592844-سروش مسعودنیا--ارشد ی مکانیک-9305040355-مصیب گراوند-----ارشد ی مواد---930335836 ... ادامه ...

برای قبولی در آزمون ی و ارشد چه بخوانیم؟

برای قبولی در آزمون ی و ارشد چه بخوانیم؟ برای قبولی در آزمون ی و ارشد چه بخوانیم؟ با نگاهی که به جست وجوی یک هفته اخیر موتور جست وجوی گوگل بیندازیم متوجه می شویم اکثریت داوطلبان آزمون ی برای ثبت نام آزمون ی مواردی را جست وجو کرده اند که در ادامه آمده است... برای مشاهده ادامه مطلب روی قبولی در آزمون ی و ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

هیئت موسس انجمن میراث دوستان باغملک

مدیر عامل: نسرین کریمی ( کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ... ی) رئیس هیئت مدیره: احسان ... زاده ( کارشناس ارشد باستان شناسی) نایب رئیس هیئت مدیره: فاطمه بهروزی نیا ( کارشناس ارشد ایران باستان) خزانه دار: سجاد بهمنی ( کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ... ی) عضو هیئت رئیسه: مجید شیری پور ( کارشناس ارشد ادیان و عرفان ... ی) بازرس اصلی: عبدالله دسته خاک ( کارشناس مرمت) ... ادامه ...

برنامه جلسات دفاع

1-رضا رضایی تبار---ارشد ی برق---ساعت:09:00---1396/12/192-کاوه ارحامی راد---ارشد ی برق---ساعت:12:00---1396/12/193-مجید غیبی------ارشد ی برق---ساعت:14:30---1396/12/194-دانیال چعبی-----ارشد ی برق---ساعت:11:00---1396/12/165-غلامرضا تقی زاده-ارشد ی کامپیوتر-ساعت:11:00--1396/12/196-علی اکبرباولی شعار-ارشد ی برق--ساعت:15:30---1396/12/19 ... ادامه ...

افزایش رتبه گوگل واقعیتی که زیاد جدی نمی ... ریم

افرایش رتبه سایت در گوگل با صدها روش مختلف افزایش رتبه گوگل سایت و راهای مختلف رسیدن سایت به صفحه اول گوگل تنها با چند ترفند ساده افزایش رتبه در گوگل و امدن سایت به صفحه اول گوگل توسط گروه ... ی پرنیان تلفن خدمات سئو و مشاوره افزایش رتبه گوگل : 09159116404 اوردن سایت به صفحه اول گوگل رویایی قابل لمس در مدت زمانی بسیار کوتاه حداکثر 5 ماه به رتبه یک گوگل بیایید شما و تجارتتان لایق صفحه اول گوگل هستید ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-مهرداد درویشی --- ارشد ی عمران --- 8909212462-فرخ مهر پور ------ ارشد ی عمران ---8806819803-علیرضا رداباف ---- ارشد ی کامپیوتر--911081001864- رضا نجدی -------ارشد ی سازه های دریایی--940308568 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1- فاطمه رضایی ---ارشد ی کامپیوتر--- 9303092422-مجتبی فرخ نیا---ارشد ی مواد------ 9111135203-محمد بهلول ----ارشد ی مواد -------9206063824-سیدمهدی پژوهیده--ارشد ی کامپیوتر--920607277 ... ادامه ...

صورتجلسه دفاع امضاء شده

1-اسماعیل کیانی گلشویی--ارشد ی.بنادروسازه های دریایی-9400148792-سمیراجعفری---ارشد ی کامپیوتر-گرایش نرم افزار--9303356913-سمانه لویمی---ارشد ی کامپیوتر-گرایش نرم افزار--9110500104-سجادسرشار---ارشد ی برق-گرایش قدرت---9201387565-علی بهمنی----ارشد ی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی--92664310356-محمدشکرخدا-ارشد ی عمران-گرایش ی ومدیریت ساخت-93141310237- بدری----ارشد ی عمران-گرایش ی ومدیریت ساخت-9110254508-اعظم بیداروند-ارشدعمران عمران-گرایش ی ومدیریت ساخت--9210800294 ... ادامه ...

برنامه جلسات دفاع

1-ایمان رحیمیان---ارشد ی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعیدمحمدی---ارشد ی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشد ی عمران--ساعت:10:00--1396/12/234-ایمان نظری ی-ارشد ی مواد---ساعت:13:00--1396/12/235-نپتون علی پور---ارشد ی کامپیوتر-ساعت:13:00-1396/12/236-مصطفی فرجیان-ارشد ی سازه ها--ساعت:15:00-1396/12/237-مهشادهمت پور-ارشد ی سازه ها--ساعت:16:00-1396/12/23 ... ادامه ...

افزایش رتبه گوگل

راهای افزایش رتبه گوگل و افزایش رتبه سایت در گوگل افزایش رتبه گوگل سایت خدمات سئوی سایت بالابردن رتبه سایت در گوگل افزایش رتبه گوگل با ترفندهای جدید. کاهش رتبه ال ... ا . بهبود رتبه گوگل . بهبود رتبه ال ... ا افزایش رتبه گوگل با ضمانت افزایش رتبه گوگل پولی هزینه افزایش رتبه گوگل ... ادامه ...

حضور مشاور ارشد رئیس جمهور در یک مهمانی با ظاهری نامناسب

حضور مشاور ارشدحضور مشاور ارشد , دونالد ترامپ شنبه شب به همراه خانم کِلی آن کانووی،یکی از مشاوران ارشدش در یک مهمانی شرکت کرد.این مهمانی که سالیانه برگزار می شود هر سال با عنوان خاصی نامگذاری می شودو در آن مهمانها معمولاً لباس هایی متناسب با آن به تن می کنند.حضور مشاور ارشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آغاز شد / دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آغاز شد / دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آغاز شد. ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ از امروز ۱۶ آذر ماه آغاز شد و تا روز ۲۲ آذر ماه ادامه دارد. لازم به تاکید است که ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت. برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ آغاز شد کلیک کنید. ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-رضا شاری پور --- ارشد ی مکانیک --- 9303119572-پیام بخشی زاده-- ارشد ی عمران ----9206057013-سیدعبدالکریم مستطاب-ارشد ی برق--930316069 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-افشین مراحل --- ارشد طراحی کاربردی --- 9306254762-صدیقه لویمی ----ارشد کامپیوتر--------9303640783-نیما باغبانی------ارشد مواد-----------910876194 ... ادامه ...

صورتجلسات دفاع امضاء شده توسط معاون محترم پژوهشی واحد

فرزانه زارع ارشد ... ی کامپیوتر 920135476احمد جمشیدی ارشد ... ی عمران 900714443اسحق عزیزی ها ارشد ... ی برق 930365033 ... ادامه ...

برنامه جلسات دفاع

1-ایمان رحیمیان---ارشد ی مواد---ساعت:16:00---1396/12/222-سعید محمدی---ارسد ی عمران--ساعت:08:00---1396/12/233-سیدحسن عامری-ارشد ی عمران--ساعت:10:00---1396/12/234-ایمان نظری ی-ارشد ی مواد---ساعت:13:00---1396/12/235-نپتون علی پور-----ارشد ی کامپیوتر-ساعت:13:00--1396/12/236-رضا پریچه------ارشد ی برق----ساعت:17:00----1397/01/18 ... ادامه ...

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ یک ماه دیگر

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ یک ماه دیگر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ را اعلام کرد. برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

بسته آماد ... آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و مدیریت اجرایی

با سلام. در این فایل یک پک جمع آوری شده بابت آماد ... کارشناسی ارشد گرایش های مدیریت و مدیریت اجرایی می باشد. ما کل فایل ها را با قیمت های بالایی ... یداری کردیم و با نازلترین قیمت جهت ... در سایت قرار داده ایم. بسته آماد ... آزمون کارشناسی ارشد, گرایش های مدیریت و مدیریت اجرایی, ... سراسری و آزاد, نکات کلیدی تئوری های مدیریت, خلاصه و جمع بندی تئوریهای مدیریت, جزوه جدید و کامل دانش مسائل روز ویژه ارشد, جزوه استعداد تحصیلی ویژه کارشناسی, ارشد و ... ی, پاسخنامه تشریحی آزمون های ارشد از سال 91 الی 93, پاسخنامه گزینه ای آزمون های ارشد از سال 89 الی 92, ... ادامه ...

سایت گوگل از میلیاردها ادم اینترنتی درست شده

هوشمندترین مغز گوگل اطلاعات سایت گوگل از میلیاردها ادم اینترنتی درست شده و تبدیل به یک موجود هوشمند به نام گوگل شده است این وب سایت در درون خودش پر از اطلاعات پزشکی-فنی-صنعتی =فضایی-علمی- شاعری-ورزشی و غیره ان هم به همه زبان های دنیا ان هم از گذشته تا الان گوگل در جهان در سایت آل ا بدون هیج رقیبی تک و تنها می تازد اگر هر چیزی را در گوگل بنویسی با میلیونها در مورد ان برای ادم می اورد حالا چه جوری این همه قدرت داره چون باید سرورش خیلی قوی باشه که این همه کاربر در سراسر جهان به این سایت می روند حتی یک ساعت هم یک دقیقه هم اب نمی شود البته یاهو هم داشت مثل گوگل قدرتمند می شد اما ناگهان موتورش از کار افتاد و نتوانست ادامه دهد ولی هنوز در بین 6 سایت برتر جهان است. ... ادامه ...

کتاب جامع زبانشناسی کارشناسی ارشد تالیف خیرآبادی توزیع شد

به اطلاع داوطلبان عزیز آزمونهای کارشناسی ارشد و ی زبانشناسی می رساند چاپ جدید کتاب جامع زبانشناسی ارشد قابل استفاده داوطلبان کارشناسی ارشد و ی شامل درسنامه تفصیلی و تستهای ارشد از 1385 تا 1395 با پاسخهای تشریحی منتشر شده و از لینک زیر با ارسال رایگان به سراسر کشور قابل تهیه است. http://www.ketabkhaneh-farhang.ir/fa/محصولات/کارشناسی-ارشد-113/کتاب-نکات-درسی-و-تست-زبان-شناسی-همگانی-زبانشناسی-همگانی-ارشد-خیرآبادی-انتشارات-کتابخانه-فرهنگ-1508/ ... ادامه ...

دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ۱۶ آذر ماه منتشر می شود

دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ۱۶ آذر ماه منتشر می شود دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ، دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز ثبت نام در این آزمون از روز پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. برای مشاهده ادامه مطلب روی دفترچه کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

ارائه پایان نامه در مقطع ارشد ا امی است / با ی که خلاف قانون عمل کند برخورد می شود

ارائه پایان نامه در مقطع ارشد ا امی است / با ی که خلاف قانون عمل کند برخورد می شود ارائه پایان نامه در مقطع ارشد ا امی است ، معاون آموزشی علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد در همه زیرنظام ها موظف به ارائه پایان نامه هستند،گفت: با هایی که خارج از آیین نامه های آموزشی ابلاغی تصمیم گیری کنند، برخورد خواهد شد. برای مشاهده ادامه مطلب روی ارائه پایان نامه در مقطع ارشد ا امی است کلیک کنید. ... ادامه ...

پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد

پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد ، رئیس مرکز سنجش و پذیرش آزاد گفت: برای سال ۹۷ درحال پیگیری هستیم که پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و ی برعهده باشد.برای مشاهده ادامه مطلب روی پیگیری بازگشت آزمون کارشناسی ارشد و ی آزاد کلیک کنید. ... ادامه ...

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ تمدید شد مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ، مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تمدید شد.برای مشاهده ادامه مطلب روی مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فردا ۲۶ آذر

آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فردا ۲۶ آذر آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ، مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ فردا یکشنبه ۲۶ آذر ماه پایان می یابد.برای مشاهده ادامه مطلب روی آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فردا ۲۶ آذر کلیک کنید. ... ادامه ...

چرا سرویس آنلاین گوگل ریدر علیرغم محبوبیت فراوان و استقبال گسترده کاربران تعطیل شد؟

شرکت گوگل به دو دلیل این از خودگذشت ... را از خود نشان داد: 1- برای حفظ رونق پلا ... ن های آراس اس فید ریدر در وردپرس نظیر اتوبلاگ از wpmu dev، 2- به خاطر اینکه صنعت تبلیغات اینترنتی که خود گوگل پیشتاز آن است(گوگل ادز و گوگل ادورد) بتواند همچنان در حاشیه و گوشه و کنار قالب سایت ها و وبلاگها به پخش آگهی تبلیغاتی بپردازد. ... ادامه ...

آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فردا ۲۲ آذر

آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فردا ۲۲ آذر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ، داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ تا فردا چهارشنبه ۲۲ آذر ماه برای ثبت نام مهلت دارند. برای مشاهده ادامه مطلب روی آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

آزمون ارشد فراگیر ۸ دی ماه برگزار می شود / ثبت نام ۵۵ هزار نفر

آزمون ارشد فراگیر ۸ دی ماه برگزار می شود / ثبت نام ۵۵ هزار نفر آزمون ارشد فراگیر ۸ دی ، مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (بهمن ماه ۹۶) نوبت هجدهم روز ... برای مشاهده ادامه مطلب روی آزمون ارشد فراگیر کلیک کنید. ... ادامه ...

منبع ارشد معماری و نمونه سؤالات

برای منابع ارشد معماری و عمچنین نمونه سؤالات کنکور ارشد معماری همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی، به لینک زیر مراجعه کنید. لازم به توزیح است آزمون ارشد معماری 97 برای آزاد و سراسری به صورت مشترک برگزار می گردد. منابع ارشد معماری و نمونه سؤالات کارشناسی ارشد معماری ... ادامه ...

کارت آزمون فراگیر ارشد پیام نور فردا منتشر می شود

کارت آزمون فراگیر ارشد پیام نور فردا منتشر می شود کارت آزمون فراگیر ارشد پیام نور ، کارت آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور فردا ۵ دی ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.برای مشاهده ادامه مطلب روی کارت آزمون فراگیر ارشد پیام نور کلیک کنید. ... ادامه ...

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ منتشر شد

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ منتشر شد دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور امروز ۱۶ آذر ماه منتشر شد. ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ از امروز ۱۶ اذر ماه آغاز میشود و تا روز ۲۲ آذر ماه ادامه دارد. برای مشاهده ادامه مطلب روی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

امروز آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷

امروز آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ امروز آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ، داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ تا پایان امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه برای ثبت نام مهلت دارند.برای مشاهده ادامه مطلب روی امروز آ ین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ویژه ... سراسری و آزاد

شرح مختصر: کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ویژه ... سراسری و آزاد این بسته کامل درسی شامل : 1-جزوات جامع تئوریهای مدیریت به تفکیک ... آزاد و سرارسی 2-نکات کلیدی ، خلاصه و جمع بندی تئوریهای مدیریت 3-جدیدترین جزوه جامع و کامل دانش مسائل روز ویژه ارشد 4-جزوه استعداد تحصیلی ویژه کارشناسی ارشد و ... ی 5-پاسخنامه تشریحی آزمون های ارشد از سال 91 الی 93 6-پاسخنامه گزینه ای آزمون های ارشد از سال 89 الی 92 و چندیدن ضمیمه دیگر که ویژه داوطلبان شرکت در آزمون کنکور سراسری و آزاد کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی می باشد. این فایل توسط سایت میهن داکیومنت سامانه ملی تحقیقات و مقالات ... ی با مبالغ بالایی تهیه شده و با نازلترین قیمت به فروش میرسد. منبع: netdoc.ir جهت ... بسته کامل آماد ... آزمون کارشناسی ارشد داوطلبان کنکور سراسری و آزاد بر روی لینک زیر کلیک کنید. در سایت داک پلاس میتوانید ... کنید ... فایل ... ادامه ...

سهمیه های آزمون کارشناسی ارشد اعلام شد / امکان ثبت نام تا ۲۲ آذر ماه

سهمیه های آزمون کارشناسی ارشد اعلام شد / امکان ثبت نام تا ۲۲ آذر ماه سهمیه های آزمون کارشناسی ارشد ، سهمیه ها و تسهیلات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ برای سه گروه رزمندگان و ایثارگران، برگزیدگان علمی دوره کارشناسی ها و موسسات آموزش عالی و حافظان کل قرآن مجید اعلام شد برای مشاهده ادامه مطلب روی سهمیه های آزمون کارشناسی ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اعلام شد

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ اعلام شد زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ را اعلام کرد.... برای مشاهده ادامه مطلب روی زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

گوگل در حال فتح قله های جاسوسی

گوگل در حال فتح قله های جاسوسی مدتی است گوگل نرم افزاری بر پایه اندروید به نام google allo با کارکردی ادامه مطلب ... ادامه ...

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را در بسته نرم افزاری تحصیلات تکمیلی که ویژه کنکور ارشد حقوق خصوصی و دارای امکانات نرم افزاری فوق العاده و بی نظیر در بخش های معرفی شده زیر است در اختیار داشته باشید و گام مهمی جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بردارید. این نرم افزار شامل امکانات کلی زیر می باشد. - مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 75 تا 94 با پاسخ- معرفی منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96- معرفی ... های پذیرش کننده در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بهمراه ظرفیت پذیرش آنها در سال های اخیر - معرفی رشته حقوق خصوصی بهمراه مواد امتحانی و ضرایب آنها به تفکیک درس ادامه مطلب ... ادامه ...

پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون در تهران

پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون در تهران پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون ، تهران برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کند. برای مشاهده ادامه مطلب روی پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون کلیک کنید. ... ادامه ...

چند جوک سری ۱ :)

چند تا جوک کامپیوتری :) هرچند قدیمی ولی قشنگن (توشون از ایموجی های اندروید و ios استفاده شده) امروز بعد از مدت ها رفتم وایبرمو باز کنم، پیغام اومد: باز نمیشه... گمشو برو پیش تلگرام جونت!!! جَلّل خالق!! مگه داریم؟! مگه میشه؟! سرعت تلگرامم به فنا رفت... . . . . . . . . . . . . . حالا با چه رویی بریم وایبر؟ روش سرچ پسرا تو گوگل: آموزش پارتیشن بندی حالا دخترا: کامپیوترم یدونه درایوه میخوام بشه شیش تا چی کار کنم؟ گوگل داداش خدا بهت صبر بده اگه گفتین پس از مرگ مدیرعامل گوگل به فرزندش چی می رسه؟ گوگل ارث! (دور از جون) مورد داشتیم طرف کنترل جلو چشمش نبوده تو گوگل سرچ کرده “کنترل تی وی مون کجاست؟” ... ادامه ...

تخفیف ویژه روز دانشجو بسته های آموزشی ی و کارشناسی ارشد

تخفیف ویژه روز دانشجو بسته های آموزشی ی و کارشناسی ارشد تخفیف ویژه روز دانشجو سال ۹۶ بسته های آموزشی ی و کارشناسی ارشد از ۱۴ تا ۱۷ آذر ماه ۳۰ درصد تفیف ارشد ، ۲۰ درصد تخفیف ی . از ۱۸ تا ۲۲ آذر ماه ۲۰ درصد تخفیف ارشد ، ۱۰ درصد تخفیف ی برای مشاهده ادامه مطلب روی تخفیف ویژه روز دانشجو بسته های آموزشی ی و کارشناسی ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

امشب آ ین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

امشب آ ین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور امشب آ ین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ، مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ساعت برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کلیک کنید. ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-مهدی باوی--- ارشد مواد --- 9106315742-محسن دانشی -ارشد کامپیوتر --- 920605849 ... ادامه ...

صورتجلسه امضاء شده توسط معاونت محترم پژوهشی واحد

1-غلامرضا هدایت پور---ارشد ی مواد---9200624282-زهرا حسینی --------ارشد ی کامپیوتر-920603255 ... ادامه ...

زمان اعلام نتایج آزمون ارشد آزاد

خبرگزاری ایسنا: معاون آموزشی آزاد ی از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد در دهه اول شهریور ماه خبرداد. ... ... ادامه ...

اگر پن ی گوگل گل شود کار ان سایت تقریبا تمام است

چرا گوگل دایما پن ی میگیره ایا ممکن است پن ی هایش گل نشود یا به دیرک بخوره؟ بله خیلی باید خوش شانس باشید که توپهای گوگل گل نشود موضوع چیست؟ بله پن ی های گوگل اگر گل شود باید مدتها صبر کنید تا دوباره بتوانید گل مساوی را وارد درون سایت گوگل کنید. چون گوگل ممکن است با این گل وب سایت را به ح ی دچار کند که ناگهان وب سایت از مکان اول ج به انو پایین سقوط کنه و مثل تیم واقعی فوتلتا به دسته اول برود و اگر همچنان در انجا هم گل زیاد بخورید به دسته سوم اما باید نکات فنی سایت خود را بررسی کنید تا چاره کار را پیدا کنید دوباره به لیگ برتر وب سایتها امده و در تجارت موفق شوید گوگل تازگی ها خیلی باهوش شده و همه نکات منفی و مثبت صایت ها را در نظر دارد. ... ادامه ...

اول دی آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته

اول دی آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته / ثبت نام فقط از طریق سایت سازمان سنجش اول دی آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته ، مشاور عالی رئیس سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۶ ... ها و موسسات آموزش عالی... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. اول دی آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته / ثبت نام فقط از طریق سایت سازمان سنجش ... ادامه ...

برنامه جلسات دفاع

1-حجت غلامی --دانشجوی ی مکانیک--ساعت:10:00--1397/3/82-هادی شاهدی-ارشد ی برق -----ساعت:12:00--1397/3/83-حسین غلامحسین زاده-ارشد ی برق-ساعت:09:00-1397/3/9تذکر: دانشجویان کارشناسی ارشد جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه ، میبایستی حداقل در پنج جلسه دفاعیه دانشجویان هم رشته خود شرکت نمایند . ... ادامه ...

برنامه جلسات دفاع

1-سجاد زبیدی---ارشد ی مواد---ساعت:08:00---1396/11/122-شهاب ف ---ارشد ی مواد---ساعت:10:00---1396/11/123-محمد خجسته--ارشد ی مواد---ساعت:12:00---1396/11/12 ... ادامه ...

تصمیم ترامپ برای ا اج استراتژیست ارشد خود

رییس جمهور تصمیم گرفته استیو بنن را ا اج کند. به نقل از خبرگزاری رویترز، رو مه نیویورک تایمز اعلام کرد دونالد ترامپ -- رئیس جمهور -- تصمیم گرفته است استیو بنن، استراتژیست ارشد خود برکنار کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

کشف نرم افزار جاسوسی در گوگل پلی

به نقل از میدل ایست مانیتور، کارشناسان امنیتی، نرم افزار جاسوسی بسیار پیچیده ای که توسط یک شرکت ی تولید شده است را در گوگل کشف د. این نرم افزار توانایی ربودن اطلاعات را دارا می باشد.گوگل اعلام کرد شرکت ی تولیدکننده این نرم افزار با نام «لیپیزان» مدعی شد این نرم افزار قابلیت فراهم امکاناتی برای سازمان های اطلاعاتی و امنیت ملی را دارد.طبق گفته گوگل، نرم افزار «لیپیزان» یک محصول جاسوسی است که قادر به مانیتورینگ و ایمیل ها، پیامک ها، موقعیت و تماس های صوتی کاربران است.شرکت گوگل، 20 نرم افزار لیپیزان را که با روشی هدفمند در کمتر از 100 دستگاه توزیع شده بود، با استفاده از محافظ گوگل پلی پس از اطلاع به دستگاه های آسیب دیده این برنامه را از این دستگاه ها حذف کرد. ... ادامه ...

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد فردا اعلام می شود

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد فردا اعلام می شود نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد ، مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ در روز ... برای مشاهده ادامه مطلب روی نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

تغییرات آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۹۷ اعلام شد

تغییرات آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۹۷ اعلام شد تغییرات آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۹۷ ، مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی ۹۷ را اعلام کرد. برای مشاهده ادامه مطلب روی تغییرات آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد تکمیل ظرفیت پیام نور آغاز شد

ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد تکمیل ظرفیت پیام نور آغاز شد ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد ، ثبت نام غیر حضوری دانشجویان پذیرفته شده مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پیام نور از امروز آغاز شد.برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد تکمیل ظرفیت پیام نور کلیک کنید. ... ادامه ...

نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد امروز اعلام می شود

نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد امروز اعلام می شود نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون ارشد امروز برای مشاهده ادامه مطلب روی نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد کلیک کنید. ... ادامه ...

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ امشب پایان می یابد

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ امشب پایان می یابد مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ ها و موسسات آموزش عالی از جمله آزاد ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۲۶ آذر ماه به پایان می رسد.برای مشاهده ادامه مطلب روی مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ کلیک کنید. ... ادامه ...

آیا مقام ارشد اطلاعاتی دستگیری شده؟

آیا مقام ارشد اطلاعاتی دستگیری شده؟ مقام ارشد اطلاعاتی در نینوا دستگیر شد یک عضو پارلمان عراق با انتشار ع ی در صفحه خود از دستگیری یکی از مقامات ارشد اطلاعات توسط نظامیان عراقی خبر داد. بنا به ادعای ” میشان ال جبوری ” این مقام ارشد اطلاعاتی که ” شاکر ه ه داوود ” نام دارد روز یکشنبه در نینوا دستگیر شده است. میشان با نوشتن عبارت ” گنج اطلاعاتی ” چند ع نیز از این نظامی ی منتشر کرده است. ادامه مطلب ... ادامه ...

آموزش نصب وب سایت در جست وجو گر گوگل مپ

آموزش نصب سایت در جست وجو گر گوگل مپ برای نصب آدرس درمرورگر گوگل مپ بهتر می باشد یک اکانت جیمیل داشته باشید و در آن ورود کرده باشید سپس درون google map به این آدرس واردشوید اگر مؤسسه ، پارک و خلاصه مکانی را می شناسید که دوست دارید اسم آن را به map های آن لاین گوگل (google map) و کلا به تمام نقشه های gpsها اضافه کنید، این مطلب را دنبال کنید.ازجمله از موارد استفاده این کار، این است.مثلاً رئیس خواسته که اسم را روی نقشه گوگل (google map) اضافه کنم که اگر دانشجویان جدید الورود با gps یا نقشه گوگل خواستند آدرس را بفهمند، راحت باشند. گذشته از نام مکان ها، شما می توانید (خیر امواتتان!) به گوگل (و مردم دنیا) در رسم نقشه شهر یا روستا و منطقه خود کمک کنید. جاده ها را رسم کنید و نامگذاری کنید، خانه ها و پارک ها و ... را رسم کنید و خلاصه یک map maker باشید. برای این کار، کافی ست به google map maker بروید. در آنجا آدرس خود را ثبت کنید و منتظر بمانید تا تایید شود . ... ادامه ...

آغاز ثبت نام آزمون ارشد از امروز ۱ دی ماه ۹۵

آغاز ثبت نام آزمون ارشد از امروز ۱ دی ماه ۹۵ آغاز ثبت نام آزمون ارشد ، مشاور عالی سازمان سنجش با تاکید بر اینکه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ از امروز آغاز می شود، گفت: داوطلبان از امروز چهارشنبه اول دی تا روز هفتم دی ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. آغاز ثبت نام آزمون ارشد از امروز ۱ دی ماه ۹۵ ... ادامه ...

یادگیری نصب وب سایت در مرورگر گوگل مپ

یادگیری ثبت وب سایت در جست وجو گر گوگل مپ برای نصب آدرس درجست وجو گر گوگل مپ خوبتر است یک اکانت جیمیل داشته باشید و در اکانت جیمیل لاگین باشید بعد وارد google map به این آدرس واردشوید اگر دفتر ، پارک و درمجموع مکانی را می شناسید که دوست دارید نام آن را به map های آن لاین گوگل (google map) و طبیعتاً به کلیه نقشه های gpsها بیافزایید، این مطلب را بخوانید.ازجمله از موردهای کاربرد این کار، این می باشد.مثلاً رئیس خواسته که اسم را روی نقشه گوگل (google map) اضافه کنم که اگر دانشجویان جدید الورود با gps یا نقشه گوگل خواستند آدرس را بفهمند، راحت باشند. گذشته از نام مکان ها، شما می توانید (خیر امواتتان!) به گوگل (و مردم دنیا) در رسم نقشه شهر یا روستا و منطقه خود کمک کنید. جاده ها را رسم کنید و نامگذاری کنید، خانه ها و پارک ها و ... را رسم کنید و خلاصه یک map maker باشید. برای این کار، کافی ست به google map maker بروید. در آنجا آدرس خود را ثبت کنید و منتظر بمانید تا تایید شود . ... ادامه ...

تبریز دانشجوی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند

تبریز دانشجوی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند تبریز برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند. برای مشاهده ادامه مطلب روی دانشجوی ارشد بدون آزمون کلیک کنید. ... ادامه ...

نحوه سرچ در موتور جستجو گوگل

به جرئت میتونیم ب ... م هر ... ی که با اینترنت آشنا میشه اولین سایتی که باز میکنه گوگل هست، موتور جستجوگر گوگل محبوبترین سایت جستجو در دنیای اینترنت است که خیلی از کارهای ما را راحت کرده و باعث صرفه جویی زمان ما شده. کار با جستجوی گوگل خیلی راحت است اما یک سری روش های هوشمندانه ای وجود داره که کمتر ... ی با این نوع روش ها آشنا هست و باعث میشه دسترسی به مطلبی که به دنبالش هستید راحت تر از گاز زدن یه سیب باشه ، با ما باشید تا حرفه ای سرچ کنید! ... ادامه ...

آزمون های a/b در رتبه بندی نتایج گوگل

موتور جستجوی گوگل به صورت مستمر در تلاش است تا بهترین نتایج ممکن را به کاربران خود نمایش دهد. یکی از روش هایی که گوگل پیوسته به کار می گیرد تا سایت های با کیفیت را شناسایی کند، آزمون های a/b است. اگر با آزمون a/b آشنایی ندارید، فرض کنید سایت a و b هر دو در مورد مطلبی خاص به صورت کامل و مشابه محتوای با کیفیت ارائه کرده اند. برای شناسایی سایتی که از نظر کاربران کیفیت بهتری دارد، گوگل سایت a را برای تعدادی از کاربران در رتبه ی ۱ و برای عده ای دیگر از کاربران در رتبه ی ۲ قرار می دهد. در همین زمان، برای سایت b نیز این اتفاق ولی با رتبه ی مع اتفاق می افتد با بررسی تفاوت رفتار کاربران نسبت به اول یا دوم بودن هر یک از دو سایت فوق، گوگل تلاش می کند علاقمندی کاربران به سایت های a و b را محاسبه کند. نباید فراموش کرد که آزمون a/b برای سایت هایی قابل انجام است که از دید سایر عوامل رتبه ای نزدیک به هم داشته باشند. برای مثال سایتی که در رتبه ی دهم گوگل است نمی تواند با سایتی که در رتبه ی نخست گوگل است، نمی تواند در آزمون a/b شرکت کند. ... ادامه ...

برنامه

از فک کنم دبیرستانه هر چند وقت یک بار به سرم میزنه برنامه ریزی کنم ... چندتا کارو لیست میکنم ... تایمارو تقسیم میکنم .... که هم به کارام تو تایم مشخص برسم هم کیفیت کارام بیشتر بشه ... ولی متاسفانه تاحالا 100 که هیچ اندازه 80 درصد هم بهش عمل ن ... ... در بهترین ح ... که اونم موقع کنکور بود فک کنم قد 40 الی 50 درصد بهش عمل ... . روز اول بهش عمل میکنم از روزای بعد کم کم تنبلیم میاد ا ... سر اونقدر جدا میشم از برنامه ک ولش میکنم ... چند وقتیه که فکر ارشد خوندن مشغولم کرده ... البته دوران دانشجویی همیشه میگفتم من اگه این امتحانو بدم و لیسانس ب ... رم عمرا ارشد بخونم ولی الان میبینم چقدر بده همه دوستام ارشد بخونند و من همینطور بشینم .... الان فقط ارزو ارشد قبول شدن رو دارم اما نمیدونم اگه شروع کنم آیا واقعا میتونم بکوب بخونم ؟ ... ادامه ...

ثبت نام ... آزاد 96|زمان ثبت نام کنکور ارشد 96 97|زمان برگزاری کنکور ارشد 96-97

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد ... آزادزمان ثبت نام کنکور ارشد 96 97زمان ثبت نام کنکور ارشد 95زمان ثبت نام آزمون ارشد 96زمان ثبت نام کارشناسی ارشد 96زمان ثبت نام کارشناسی ارشد ... آزاد 96زمان ثبت نام ارشد 96زمان برگزاری کنکور ارشد 96-97 ... ادامه ...