وقوع ال نینوتوانگری مالی شرکت های بیمه

شرکتهای بیمه وقتی بیمه نامه صادر می کنند در واقع تعهد می نمایند در صورت وقوع حادثه تحت پوشش، خسارت مربوط را بپردازند. با توجه به احتمالی بودن وقوع حادثه، "مبلغ خسارت مورد تعهد" را به دو بخش کلی می توان تقسیم کرد. بخش اول، "مبلغ مورد انتظار خسارت" است که با توجه به قانون اعداد بزرگ، وقوع آن تقریباً قطعی است. بخش دوم "مبالغ غیرمنتظره خسارت" است که احتمال وقوع آن بسیار کم است اما صفر نیست و با توجه به اصل "انتقال ریسک از بیمه شده به بیمه گر"، بیمه گر در صورت وقوع موظف به پرداخت آن است. ... ادامه ...

فعل چیست؟

گفتیم که واژگان زبان عربی شامل سه قسم اسم و فعل و حرف است . اینجا مختصری لازم در باره هر یک می گوئیم . فعل کلمه ای است که دل ... بر انجام فعل یا وقوع ح ... ی در زمانی دارد. مانند: ذَهَبَ «رفت» که دل ... برانجام فعل رفتن در گذشته(ماضی) دارد . و مانند: مَرِضَ «بیمار شد» که دل ... بر وقوع ح ... ی در زمان ماضی دارد. اسم کلمه ای است که بطور مستقل بر چیزی یا انجام فعل یا وقوع ح ... دل ... دارد بدون قید زمان یا بر زمانی دل ... دارد بدون وقوع فعل. اما دل ... برچیز یا شیء که 90% اسمها را شامل می شود. مثل: جَبَل یعنی کوه. اما دل ... برانجام فعل بدون قید زمان مثل: کِتابَة یعنی نوشتن . اما دل ... بر زمان بدون وقوع فعل مثل : اَمسِ یعنی دیروز. اما حرف معنای مستقل و تام و کامل ندارد . مثل: «علی» یعنی بر یا بر روی ، شنونده منتظر می ماند بشنود بر که؟ یا روی چه؟ ... ادامه ...

خبر تلخ

خبر جدید و داغ وقوع تیراندازی در شهر اورلاندو ایالات متحده است که حدود یکصد نفر را به کام مرگ کشیده یا زخمی نموده داشته است یک فرضیه احتمال ترویستی بودن این حادثه تلخ است و مسبب را یکی از عوامل را اعلام نمودند. این فرضیات رد شود و یا تایید؛ وقوع حوادث تروریستی دیگر را نمی توان انکار کرد مانند حوادث تروریستی در فرانسه، کشورهای خاورمیانه و... انکار کرد. یک سوال اساسی دلایل وقوع حوادث تروریستی است؟ ... ادامه ...

حکمت وقوع ز له در کلام صادق(ع)

صادق(ع) به برخی حکمت های نهفته در وقوع ز له اشاره د. ... ادامه ...

مکتب بدون شا ... ار در قرن دهم

نقش ادبی و تاریخی مکتب وقوع را می توان اینگونه به پرسش گرفت که: چرا از میان نزدیک به چهارصد شاعر وقوعی قرن دهم با آن دیوانهای مبسوط و زبانِ روان و عواطف رقیق، ... ی در تاریخ ادبیات فارسی نام آور نشده است؟ به راستی مکتب وقوع شا ... ار ندارد؟ ... ادامه ...

عد پیشینی یا عد پسینی

بررسی کامل سیاست های ت در زمینه توزیع درآمد دشوار و پیچیده است. اگر ت بخواهد جهت رفع بی عد ی در جامعه از روش «علاج واقعه قبل از وقوع » استفاده نماید، و به اصطلاح از روش «قبل از وقوع»(ex-ante)استفاده کند با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد، همچنین ت می تواند از روش های «بعد از وقوع»(ex-post)در جهت تعدیل درآمد ها استفاده برد (جعفری صمیمی،۱۳۷۱: ۱۴۰). البته مثل موضوع بهداشت و سلامتی، شاید بتوان گفت علاج واقعه قبل از وقوع کار بهتر و منطقی تری برای تحقق عد اقتصادی باشد. ضمن این که همچون بیماری که گاهی علاج آن با تاخیر دیر است، ممکن است رو آوردن به عد ورزی پسین برای رفع بی عد ی های گاهی دیر باشد و به اصطلاح نوشدارو بعد از مرگ سهراب تلقی شود. در این زمینه اقشار محروم هم حق زندگی شرافتمندانه دارند که تاخیر در ایجاد چنین شرایطی برای آنها از همان زمان نخستین نوعی بی عد ی مضاعف است، و به نوعی یک نوع بی عد ی در رو آوردن به عد می باشد. ... ادامه ...

معاونت در جرم چه مجازاتی را به همراه دارد؟

بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخ فرد در وقوع جرم در قانون مجازات ی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مبا ،مشارکت و معاونت مطرح می شود. ... ... ادامه ...

هشدار وقوع سیل

●اخطاریه بارشی سایت سنان● ■به سبب ورود سیستم ناپایدار بارشی از عصریکشنبه۲۴بهمن ماه تا اوا ۲۹بهمن ماه هوای منطقه به شدت توفانی خواهد شداز این روباتوجه به دلیل حجم زیاد بارش واحتمال بالای وقوع سیلاب رعایت نکات زیر توصیه میشود. ■آماده چند کیسه خاک و ماسه جهت گذاشتن در جلوی درب برخی منازل که در گودی قرار دارند جهت پیشگیری از ورود سیلاب ■ ترک منازل قدیمی کاه گلی و گود به لحاظ احتمال ریزش سقف وآبگرفتگی ■خودداری از ورود به مناطق باز به دلیل وقوع صاعقه ■پوشش مناسب شیشه پاسیون های منازل به دلیل وقوع تگرگ شدید ■نگهداری دام ها در مناطق امن و س وشیده ■تهیه مایحتاج کافی و چراغ روشنایی باتوجه به احتمال قطع برق ■ذخیره آب آشامیدنی کافی ■کوددهی وسم پاشی مزارع کشاورزی ■دورشدن از حاشیه رودخانه های فصلی به دلیل احتمال طغیان رودخانه ان شاالله هفته پیش رو بدون کمترین خسارات وتلفاتی پشت سربگذاریم ■خواهشمندیم در صورت هرگونه رخدادی به کمک هم محلی های عزیزمان بشت د. ... ادامه ...

النینو

ماجرای پدیده ای به نام ال نینو و لانینو ماهی ... ران چند سال پیش در سواحل پرو شاهد تغییراتی در جریان آب های این منطقه شدند. نخستین ماه سال میلادی بود که ناگهان متوجه جریان آب گرم جنوبی شدند، جریانی که دمای آب سرد این منطقه را تعدیل می کرد. این آب های سرد، سرشار از مواد غذایی برای موجودات آبزی بود و محیط مناسبی برای آنان فراهم می کرد، اما وجود آب گرم به صورت غیرطبیعی، داشت اوضاع را به هم می ریخت. آب های گرم، یکی دو سال در منطقه باقی ماند و باران های فراوان استوایی را باعث شدند. حال دیگر این پدیده هر چند سال یک بار تکرار می شود و چون گرم شدن آب های اقیانوس آرام جنوبی، اغلب همزمان با میلاد ... (ع) و در ابتدای سال میلادی اتفاق می افتد، ماهی ... ران منطقه آن را ال نینو نامیدند. ال نینو در زبان اسپانیولی به معنی پسر کوچک است و ماهی ... ران هنگامی که ع ... این پدیده رخ دهد، یعنی آب های سرد جایگزین، نام دیگری را ... می کنند: "لانینو یا دختر کوچک." در پدیده لانینو که بعد از ال نینو اتفاق می افتد، آب های اقیانوس آرام جنوبی، به شدت سرد می شوند. ال نینو زمانی در ای ... ی رخ می دهد که درجه حرارت مرکزی در اقیانوس آرام بالاتر ا ... ادامه ...

انفجار در کارخانه نساجی ترکیه

در پی وقوع انفجار در یکی از کارخانه های نساجی واقع در شمال غرب ترکیه، ۲۱ تن کشته و زخمی شدند.به دنبال وقوع انفجار در یک کارخانه نساجی استان بورسا واقع در شمال غرب ترکیه، ۵ تن کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.در جریان این انفجار سقف بخشی از کارخانه فرو ریخت و خسارات گسترده ای به دستگاه های و وسایل نقلیه اطراف ساختمان کارخانه وارد شد.خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مقامات تی این کشور اعلام کرد اختلال در عملکرد دیگ بخار علت اصلی انفجار بوده است. با این حال، بررسی های دقیق برای اطلاع از علت وقوع انفجار ادامه دارد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تسلیت یک اسراییلی به مردم ایران و عراق در پی وقوع ز له

در پی وقوع ز له مهیب در غرب ایران و مرز با عراق، اطلاعات رژیم صهیونیستی با مردم ایران و عراق ابراز همدردی کرد.به گزارش ایسنا، به نوشته رو مه تایمز آو ، یسرائیل کاتس، اطلاعات و حمل ونقل رژیم صهیونیستی در واکنش به ز له یک شنبه شب در مناطق غربی ایران و شمال عراق گفت: به مردم ایران و عراق به دلیل از دست رفتن جان افراد در اثر ز له تسلیت می گویم.در پی وقوع ز له شب گذشته21 آبان ماه در مناطق مرزی ایران و عراق تعداد زیادی از هم وطنانمان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر نیز مجروح شده اند.منبع: ایسنا ... ادامه ...

وقوع تیراندازی در کاخ پادشاهی عربستان

وقوع تیراندازی در کاخ پادشاهی عربستان به نقل از اسپوتنیک، برخی شبکه های اجتماعی ویدئویی را منتشر کرده اند که در آن صداهای تیراندازی در اطراف یکی از کاخ های پادشاهی عربستان در محله "الخزامی" در ریاض به گوش می رسد.ادامه مطلب :http://javaninews.ir برچسب ها: وقوع تیراندازی در کاخ پادشاهی عربستان ... ادامه ...

دفاع قطر از احتمال وقوع کودتا در این کشور خبر داد

دفاع قطر از احتمال وقوع کودتا در این کشور خبر داد به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه ملیت چاپ ترکیه، خالد بن محمد العطیه، دفاع قطر، ضمن اشاره به احتمال کودتا در این کشور گفت پایگاه نظامی ترکیه در قطر موضوعی مرتبط با روابط دو کشور دارای حق حاکمیت ملی است و هیچ حق ندارد تعطیلی این پایگاه نظامی را در قطر خواستار شود. او در پاسخ به پرسشی درباره کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه در ترکیه و احتمال وقوعکودتا در قطر گفت: ما هنگام وقوع کودتای ۱۵ ژوییه اوضاع را در ترکیه از نزدیک دنبال می کردیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ( قطر) آن روز نخستین ی بود که با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تلفنی تماس گرفت. دفاع قطر افزود: بر این باورم که ممکن است نوبت قطر نیز فرارسد؛ زیرا ترکیه و قطر موضع مشترکی در جهت حمایت از انسان های مظلوم در جهان دارند. با توجه به این موضوع ممکن است قطر هدف بعدی باشد. ... ادامه ...

دفاع قطر از احتمال وقوع کودتا در این کشور خبر داد

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه ملیت چاپ ترکیه، خالد بن محمد العطیه، دفاع قطر، ضمن اشاره به احتمال کودتا در این کشور گفت پایگاه نظامی ترکیه در قطر موضوعی مرتبط با روابط دو کشور دارای حق حاکمیت ملی است و هیچ حق ندارد تعطیلی این پایگاه نظامی را در قطر خواستار شود. او در پاسخ به پرسشی درباره کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه در ترکیه و احتمال وقوعکودتا در قطر گفت: ما هنگام وقوع کودتای ۱۵ ژوییه اوضاع را در ترکیه از نزدیک دنبال می کردیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ( قطر) آن روز نخستین ی بود که با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تلفنی تماس گرفت. دفاع قطر افزود: بر این باورم که ممکن است نوبت قطر نیز فرارسد؛ زیرا ترکیه و قطر موضع مشترکی در جهت حمایت از انسان های مظلوم در جهان دارند. با توجه به این موضوع ممکن است قطر هدف بعدی باشد. ... ادامه ...

آیا در نشانه های حتمی ظهور و یمانی، امکان تغییر، بداء و عدوم وقوع مطرح است؟

آیا در نشانه های حتمی ظهور و یمانی، امکان تغییر، بداء و عدوم وقوع مطرح است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا اشاره گذرا و اجمالی به نشانه های حتمی ظهور، میشود و درنهایت به بررسی امکان بداء و تغییر و عدم وقوع در نشانه های حتمی ظهور، پرداخته خواهد شد. معرفی نشانه های حتمی ظهور در احادیث ی، از پنج نشانه حتمی ظهور (یمانی، سفیانی، ندای آسمانی، قتل نفس زکیه و خسف بیداء) به صورت ویژه و مستقل سخن به میان آمده است. اهمیت این پنج نشانه را می توان هم از تعدد روایات مربوط به آن ها و هم از جداسازی و بیان این نشانه ها به شکل مستقل دریافت. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، با سلسه اسنادش از صادق علیه السلام در حدیث معتبر[۱] نقل کرده است: ادامه مطالب در ادامه مطلب ... ادامه ...

دانشمندان هشدار دادند: ۲۰۱۸، سال وقوع زمین لرزه های ویرانگر در جهان

دانشمندان معتقدند به علت کاهش سرعت گردش زمین به دور خود، در سال آینده میلادی باید منتظر وقوع ز له های شدیدی در جهان باشیم. ادامه مطلب ... ادامه ...

دانشمندان هشدار دادند: ۲۰۱۸، سال وقوع زمین لرزه های ویرانگر در جهان

دانشمندان معتقدند به علت کاهش سرعت گردش زمین به دور خود، در سال آینده میلادی باید منتظر وقوع ز له های شدیدی در جهان باشیم. ادامه مطلب ... ادامه ...

دفاع قطر از احتمال وقوع کودتا در این کشور خبر داد

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه ملیت چاپ ترکیه، خالد بن محمد العطیه، دفاع قطر، ضمن اشاره به احتمال کودتا در این کشور گفت پایگاه نظامی ترکیه در قطر موضوعی مرتبط با روابط دو کشور دارای حق حاکمیت ملی است و هیچ حق ندارد تعطیلی این پایگاه نظامی را در قطر خواستار شود. او در پاسخ به پرسشی درباره کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه در ترکیه و احتمال وقوعکودتا در قطر گفت: ما هنگام وقوع کودتای ۱۵ ژوییه اوضاع را در ترکیه از نزدیک دنبال می کردیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ( قطر) آن روز نخستین ی بود که با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تلفنی تماس گرفت. دفاع قطر افزود: بر این باورم که ممکن است نوبت قطر نیز فرارسد؛ زیرا ترکیه و قطر موضع مشترکی در جهت حمایت از انسان های مظلوم در جهان دارند. با توجه به این موضوع ممکن است قطر هدف بعدی باشد. ... ادامه ...

شروع بارش ها در شرق،وقوع پدیده گرد و غبار در جنوب غرب کشور

کلاکت گزارش هواشناسی ( 27 اردیبهشت 96) شروع بارش ها در شرق،وقوع پدیده گرد و غبار در جنوب غرب کشور خبری,آب و هوا,هواشناسی,خبر , کلاکتلینک های : ... ادامه ...

رجج

وقوع رجعت در میان ... ان پیشین ... ادامه ...

ز له ای به بزرگی پنج ریشتر قوچان را لرزاند

خبر فوری سامانه هشدار آنی موسسه لرزه نگاری از وقوع ز له ای نسبتا شدید در دواستان رضوی و اسان شمالی خبر داد تکمیلی گزارش مقدماتی زمین لرزه بزرگی: 5.7 محل وقوع: استان اسان شمالی - حوالی پیش قلعه تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/02/23 22:30:58 طول جغرافیایی: 57.22 عرض جغرافیایی: 37.66 عمق زمین لرزه: 11 کیلومتر نزدیک ترین ا: 19 کیلومتری پیش قلعه ( اسان شمالی) 22 کیلومتری بجنورد ( اسان شمالی) 27 کیلومتری حصارگرمخان ( اسان شمالی) نزدیکترین مراکز استان: 22 کیلومتری بجنورد 257 کیلومتری مشهد ز له ای قوچان ، چناران ، جوین و مشهد را نیز لرزاند ... ادامه ...

خطاهای ذهنی که می توانند مانع تصمیم ... ری درست شوند (خطای سوم:توجه به اطلاعات در دسترس)

خطای سوم : خطای توجه به اطلاعات در دسترس (availability bias) انسانها اغلب بر اساس شدت وقوع یک رویداد و بوسیله مواردی که مثالهای آن براحتی به ذهن راه پیدا می کند ، قضاوت می کنند. به عنوان مثال اکثر مردم بعد از وقوع سانحه سقوط هواپیما سعی می کنند از اتوبوس و یا دیگر وسایل حمل و نقل دیگر برای جابجائی استفاده کنند ، این در حالیست که احتمال سقوط هواپیما بسیار بسیار کمتر (تقریباً صفر ) از احتمال وقوع تصادف و مرگ بوسیله اتوبوس است . و در مثالی دیگر میزان مرگ و میر در همه جای دنیا ، بر اساس انواع بیماری ، بسیار بیشتر از مرگ بوسیله تصادفات است ولی بدلیل آنکه رسانه ها خبرهای مرگ و میر بر اساس بیماری را کمتر منتشر می کنند ، ذهن دچار این خطا می شود که پس لابد تعداد مرگ و میر بر اساس تصادفات بیشتر از بیماری است ! ادامه مطلب ... ادامه ...

علائم وقوع مرگ

علائم وقوع مرگفرامرز ملاحسین تهرانیبه هرحال واقعه مرگ اتفاقی است که برای همه عزیزان و بستگان ما و همینطور برای خود ما روزی به وقوع خواهد پیوست و همگان به سوی منزلگاه ابدی خویش رحلت خواهیم نمود. پس چه بهتر و زیباتر که از قبل مقدمات این سفر را آماده و مهیا کرده باشیم تا ا نشاالله در وطن حقیقی خویش یعنی جهان نورانی ارواح در ابتدای کوچ مان به آنجا دچار مشقات و سختی های عدم آشنایی با منزلگاه ابدی خویش نباشیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

هوشیاری محور مقاومت در جلوگیری از وقوع خان طومانی دیگر

هوشیاری محور مقاومت در جلوگیری از وقوع خان طومانی دیگر نزدیک به پنج سالی می شود که منطقه غوطه شرقی در دمشق پایتخت با تحولات متعددی روبه روست. این منطقه روزی به در آمد، روزی جبهه النصره در آن به قدرت رسید و امروز در شرف کامل توسط محور مقاومت و است. در این میان، اما عده ای از مخالفان ت بشار اسد که آنها را تروریست میانه رو می داند! او و حامیانش را مسئول این ناامنی ها می دانند. http://javaninews.ir/ ... ادامه ...

5 زمین لرزه نسبتاً شدید عصر امروز گوریه را لرزاند/آماده باش نیروهای امدادی

پنج زمین لرزه بین 3/2 تا 4/3 ریشتری در طی مدت زمانی نیم ساعت، عصر امروز شهر گوریه از توابع بخش شعیبیه شوشتر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، پنج زمین لرزه بین 3/2 تا 4/3 ریشتری در طی مدت زمانی نیم ساعت، عصر امروز شهر گوریه از توابع بخش شعیبیه شوشتر را لرزاند.بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک تهران، نخستین زمین لرزه امروز گوریه، شدیدترین آنها بود که عمق آن 23 کیلومتر و بزرگی آن 4/3 ریشتر بود و در ساعت 18 و 45 دقیقه این شهر و حوالی آن را لرزاند.پس از 2 دقیقه، دومین ز له گوریه به عمق 7 کیلومتر و بزرگی 3/6 رخ داد. سومین ز له 4/2 ریشتر و با عمق 19 کیلومتر در ساعت 18 و 54 دقیقه و چهارمین ز له نیز با بزرگی 3/5 ریشتر در ساعت 18 و 58 دقیقه امروز عمق 8 کیلومتری گوریه را لرزاند.آ ین ز له امروز تا این لحظه نیز در ساعت 19 و 12 دقیقه با عمق 23 کیلومتر وبزرگی 3/2 ریشتر بود.س رست فرمانداری شوشتر در گفت وگو با خبرنگار فارس، در رابطه با وقوع این زمین لرزه ها، اظهار کرد: در پی وقوع پنج زمین لرزه نسبتاً شدید در شهر گوریه، تمام نیروهای امدادی به ح آماده باش در منطقه مستقر شده اند.وی با بیان اینکه گوریه در طول 8 ماه گذشته شاهد و ... ادامه ...

ز له تهران را لرزاند +جزئیات

لحظاتی قبل زمین لرزه ای در تهران احساس شد. کانون این ز له با قدرت 5.2 ریشتر، مشکین دشت استان البرز بود. ز له علاوه بر تهران، در قم، قزوین و اراک نیز احساس شده است. روابط عمومی مرکز اورژانس اعلام کرده است مردم تهران ضمن حفظ خونسردی از در محل های غیر ایمن خودداری نمایند. محل وقوع: مرز استانهای تهران و البرز - حوالی ملارد(تهران) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/09/29 23:27:37 طول جغرافیایی: 50.96 عرض جغرافیایی: ادامه مطلب ... ادامه ...

بچه! بچه عزیزم

دو شب پیش بچه بعد از کلی شیطنت و جیغ جیغ و سر همه را درد آوردن برای چند لحظه سکوت پیشه کرد. آمد روبرویم ایستاد. انگشت اشاره و انگشت وسط خپلش را گذاشت روی میز و بهم گفت نینو دوتا (نینا دو پا باهام بازی کن). حقیقتاً مردم براش. از دو شب پیش تا حالا که بهش فکر می کنم دلم غنج می رود و از ذوق در سکوت به افق لبخند می زنم. خیلی وقت است از مورد توجه دیگران بودن لذت نمی برم و دلم می خواهد کنج بایستم. نظاره گر باشم و با کمترین کاراکتر حرف بزنم. اما حالا دلم می خواهد بچه نگاهم کند. خطابم کند. اسباب بازی هایش را بدهد دستم و ازم آب بخواهد، من را خطاب حرف های نامفهومش قرار دهد و انگشتانش را روی زمین بکشد و بگوید نینو دو تا! و از همه این توجهات احساس برد می کنم. که من را می شناسد . دوستم دارد و ع م را که می بیند اسمم را به زبان می آورد. بچه. بچه عزیزم. کاش بزرگ که شدی. بزرگ بزرگ که شدی بدانی چقدر دوستت داشتیم و هر کلمه تازه ای که به زبان می آوردی خیل قربان صدقه ما به سمتت حمله ور می شد. ... ادامه ...

ما هم لرزیدیم ...

مرکز لرزه نگاری کشوری, [۱۲.۱۱.۱۷ ۲۲:۰۹]گزارش مقدماتی زمین لرزه بزرگی: 7.3 محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی ازگله تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/08/21 21:48:16طول جغرافیایی: 45.9عرض جغرافیایی: 34.84عمق زمین لرزه: 11 کیلومتر نزدیک ترین ا:5 کیلومتری ازگله (کرمانشاه)25 کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)37 کیلومتری باینگان (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان:112 کیلومتری سنندج122 کیلومتری کرمانشاه اطلاعات تکمیلی در وب سایت مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک تهران: http://[email protected] ... ادامه ...

رأی الیوم: وقوع کودتای داخلی در عربستان و تبعید محمد بن سلمان دور از انتظار نیست

رأی الیوم در گزارشی به احتمال وقوع کودتای داخلی در عربستان سعودی و برهم خوردن سیاست های این کشور پرداخت. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک کارشناس صهیونیست با تاکید بر نقش بن سلمان در بی ثباتی عربستان در سال های اخیر گفت وقوع کودتای داخلی علیه پادشاه عربستان و تبعید محمد بن سلمان دور از انتظار نیست. پایگاه اینترنتی رو مه رأی الیوم با انتشار این مطلب نوشت: تل آویو آثار تغییرات جدید در عربستان و مشخصا برکناری شاهزاده محمد بن نایف را پیگیری می کند. شاؤول ینای، شرق شناس ی در این زمینه گفت: محمد بن سلمان جانشین جدید پادشاه عربستان در سالهای گذشته نقش موثری در بی ثباتی عربستان داشته است. وی خاطر نشان کرد: تا کنون دو مسئولیت مهم کشور یعنی امور دفاعی و اقتصادی به بن سلمان بی تجربه س شده است. ادامه مطلب ... ادامه ...

آ هفته خاکی در انتظار خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان از احتمال وقوع پدیده گرد و خاک به علت فعال شدن برخی کانون های داخلی و خارجی خبر داد. کوروش بهادری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اهواز، از احتمال وقوع پدیده گرد و خاک به علت فعال شدن برخی کانون های داخلی و خارجی خبر داد.مدیرکل هوا شناسی خوزستان با بیان به اینکه مدل های هوا شناسی نشان می دهد به دلیل تشکیل گرادیان فشاری شدید در روزهای پنجشنبه و انتظار وزش باد های شدید وجود دارد، گفت: این پدیده می تواند کانون های گردوخاک داخلی و خارجی را فعال کند.وی اظهار کرد: بر این اساس وقوع گرد و خاک در انتهای هفته در مناطق مرکزی وجنوبی استان از کانون های داخلی و خارجی دور از انتظار نخواهد بود.مدیرکل هوا شناسی استان افزود: در صورتی که به این جمع بندی برسیم که این گردوخاک می تواند برای شهروندان اهواز و جنوب استان مشکل ساز باشد، اخطاریه های لازم را در روز صادر خواهیم کرد. ... ادامه ...

برخورد دو قطار با یکدیگر

در روز 5 آذر 95 حوالی ساعت 8 صبح دو دو عدد قطار با یکدیگر برخورد د. این حادثه باعث کشته و زخمی شدن افراد زیادی شد.علت حادثه بروز مشکل فنی در قطار اول و توقف ان و برخورد قطار دوم با ان اعلام شد .به دلیل تاخیر نیروهای اتش نشانی افراد زیادی در اتش سوختند. نقد: یکی از علل وقوع این حادثه عدم گزارش مشکل به مرکز و ایجاد هماهنگی بود همچنین تاخیر نیروهای اتش نشانی باعث مرگ تعدادی از هموطنان شد.باید با انجام اقدامات مناسب از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.7 ... ادامه ...

آیا مردم مے توانند در هنگام وقوع جرم، مداخلہ ڪنند؟

آیا مردم مے توانند در هنگام وقوع جرم، مداخلہ ڪنند؟بسیار اتفاق افتادہ است ڪہ در خیابان ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونے بوده ایم. این در حالے است ڪہ بسیارے از افراد در حین وقوع جرم براے دیگران، هیچ اقدام مناسبے بہ غیر از ... بردارے ڪردن و یا تماشا انجام نمی دهند و این باعث می شود، مجرم بہ راحتے اعمال خلاف و مجرمانہ خود را انجام دادہ و از مهلڪہ بگریزد.لڪن باید بیان داشت قانونگذار تڪلیف این موضوع را بہ صراحت روشن ساختہ و در تبصرہ یڪ مادہ ٤٥ قانون قانون آیین دادرسے ڪیفرے چنین بیان داشته ڪه:"چنانچہ جرایم موضوع بندهاے الف، ب، پ و ت مادہ ٣٠٢ این قانون بہ صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگسترے، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را براے جلو ... رے از فرار مرتڪب جرم و حفظ صحنہ جرم بہ عمل آورند."بہ عبارتے دیگر چنانچہ جرمے ڪہ مجازات سلب حیات یا حبس ابد (مانند سرقت حدے ڪہ مستوجب حد قطع عضو یا حبس ابد یا سلب حیات مے باشد)، یا مجازات قطع عضو یا مجازات تعزیرے درجہ سہ (مانند جرم آدم ربایے ڪہ ٥ تا ١٥ سال حبس دارد) و بالاتر (مانند جرم معاونت در قتل عمدے ڪہ حبس تعزیرے درجہ ٢ یا ٣ خواهد داشت) داشتہ ... ادامه ...

دفاع قطر از احتمال وقوع کودتا در این کشور خبر داد

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه ملیت چاپ ترکیه، خالد بن محمد العطیه، دفاع قطر، ضمن اشاره به احتمال کودتا در این کشور گفت پایگاه نظامی ترکیه در قطر موضوعی مرتبط با روابط دو کشور دارای حق حاکمیت ملی است و هیچ حق ندارد تعطیلی این پایگاه نظامی را در قطر خواستار شود.او در پاسخ به پرسشی درباره کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه در ترکیه و احتمال وقوعکودتا در قطر گفت: ما هنگام وقوع کودتای ۱۵ ژوییه اوضاع را در ترکیه از نزدیک دنبال می کردیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ( قطر) آن روز نخستین ی بود که با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تلفنی تماس گرفت. دفاع قطر افزود: بر این باورم که ممکن است نوبت قطر نیز فرارسد؛ زیرا ترکیه و قطر موضع مشترکی در جهت حمایت از انسان های مظلوم در جهان دارند. با توجه به این موضوع ممکن است قطر هدف بعدی باشد. ... ادامه ...

تجربه‎ی پایان

پایان، در این لحظه وجود دارد. در پی چیز دیگر بودن، مانع تجربه‎ی پایان است.هیچ چیز - زندگی اجتماعی، کار، ازدواج، ... - بطور اساسی با تجربه‎ی پایان در تضاد نیست. و هیچ چیز - خلوت نشینیِ عمیق، بهره‎مندی از حضور ی کامل، بهره‎گیری مستقیم از کلمات بودا ... - بطور اساسی عامل وقوع این تجربه نیست. عامل وقوع تجربه‎ی پایان، دست کشیدن از جستجوی لحظه‎ی بعد است. . ... ادامه ...

رفع مشکل خطای ftp در وردپرس

ممکن است در هنگام انجام برخی فعالیت ها در محیط مدیریت وردپرس با خطای ftp مواجه شوید. در این خطا از شما خواسته می شود تا اطلاعات اتصال به ftp سایت خود را در اختیار وردپرس قرار دهید. این خطا در هنگام به روزرسانی وردپرس یا افزونه ها یا نصب قالب و افزونه های جدید به وقوع می پیوندد. علت رخداد این مشکل، وجود ناهماهنگی در دسترسی های تعیین شده روی شاخه های موجود در هاست می باشد. این خطا معمولا در برخی هاست های اشتراکی به وقوع می پیوندد. برای حل این مشکل، قطعه کد زیر را در فایل wp-config.php ثبت کنید. با انجام این کار ممکن است مشکل برطرف شود. define('fs_method','direct'); ... ادامه ...

مدیرعامل شرکت راه آهن در پی حادثه قطار مسافربری استعفا کرد

مدیرعامل شرکت راه آهنپور سید آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن به دلیل قصور مأموران راه آهن در وقوع سانحه برخورددو قطار مسافری منطقه هفت خوان از سمت خود استعفا کرد.مدیرعامل شرکت راه آهن«محسن پورسید آقایی» از استعفای خود از سمت مدیرعاملی راه آهن به دلیل وقوع حادثه برخورد دو قطار مسافری در روز گذشته در منطقه هفت خان و جان باختن 43 نفر از هموطنان و مصدوم شدن بیش از 100 نفر از مسافران این قطار خبر داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

دانشمندان هشدار دادند: ۲۰۱۸، سال وقوع زمین لرزه های ویرانگر در جهان

دانشمندان معتقدند به علت کاهش سرعت گردش زمین به دور خود، در سال آینده میلادی باید منتظر وقوع ز له های شدیدی در جهان باشیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

زمین لرزه این بار در لالی/ اعلام آماده باش به واحدهای عملیاتی

اهواز- مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از وقوع زمین لرزه در شهرستان لالی خبر داد و گفت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی در پی نداشت. کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین لرزه ای ساعت ۱۹:۵۶به بزرگی ۳.۷ ریشتر شنبه در لالی به وقوع پیوست که هیچ گونه خسارتی در پی نداشت.وی با بیان اینکه پس از وقوع این زمین لرزه شواری هماهنگی مدیریت بحران به ح آماده باش در آمد، افزود: همچنین به همه واحدهای عملیاتی، خدماتی و امدادی اعلام آماده باش شده است. ... ادامه ...

وقوع تیراندازی در کاخ پادشاهی عربستان

وقوع تیراندازی در کاخ پادشاهی عربستان به نقل از اسپوتنیک، برخی شبکه های اجتماعی ویدئویی را منتشر کرده اند که در آن صداهای تیراندازی در اطراف یکی از کاخ های پادشاهی عربستان در محله "الخزامی" در ریاض به گوش می رسد. ادامه مطلب : http://javaninews.ir ... ادامه ...

چرا انقلاب شد؟/ (ره) رأس اصلاحات اجتماعی را اصلاح وضـع فـقرا می دانست /تلاش برای دستی به های شرعی ،نکته کلیدی وقوع انقلاب بود/

چرا انقلاب شد؟/ (ره) رأس اصلاحات اجتماعی را اصلاح وضـع فـقرا می دانست /تلاش برای دستی به های شرعی ،نکته کلیدی وقوع انقلاب بود/ ادامه مطلب ... ادامه ...

تقارن بی سابقه عاشورای امسال با تاریخ وقوع

تقارن بی سابقه عاشورای امسال با تاریخ وقوع امسال روز عاشورا در یک تقارن بی سابقه هم در روز هفتگی و هم در ماه شمسی در همان تاریخی قرار گرفته که واقعه اصلی اتفاق افتاده است. به گزارش جام جم آنلاین بر اساس محاسبات نجومی و تاریخی واقعه عاشورا در سال 59 قمری و در روز چهارشنبه 21 مهرماه اتفاق افتاده که امسال در یک رویداد احتمالا بی سابقه در تقویم ایرانی روز عاشورا در همان تاریخ قرار گرفته است. ... ادامه ...

توصیه های ایمنی اورژانس برای زمان ز له

س رست اورژانس به بیان نکات ضروری برای حفظ ایمنی در زمان وقوع ز له اشاره کرد. زمین لرزه یکی از بزرگترین بلایای طبیعی است که وقوع آن بدون پیش بینی است اما در این میان رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع ز له از اهمیت بسزایی برخوردار است در این مورد س رست اورژانس به بیان این موارد پرداخت. 1-هوشیار بودن حداقل یک نفر از اعضای خانواده2-روشن نگه داشتن حداقل یک چراغ در منزل3-قفل ن درب اتاقها-پنجره ودرب اصلی منزل4-برداشتن مقداری آب و مواد غذایی5-پوشیدن لباس گرم و حتی الامکان لباسهایی که بتوان در بیرون منزل پوشید استفاده کنیم.6-مشخص نمودن مسیر وج و مسدود ن راهرو وجی (جاکفشی)7-برداشتن داروهای مورد استفاده8-شارژ گوشی موبایل9-نخو دن نزدیک پنجره10-مشخص نمودن محلی امن برای جمع شدن اعضا خانواده بعد از حادثه11-چک لوله بخاری ... ادامه ...

مشخصات ال نینو

مشخصات ال نینو :در طول پدیده ال نینو باد ها در استوا بر روی اقیانوس از غرب به شرق می وزند . این بادها در سطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس را که بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری حرارت دیده اند ، به سواحل غربی شمال و جنوب قاره ... می آورد . به دنبال آبهای گرم ، بارند ... نیز به سمت مشرق متمایل می شود ، به همراه سیل در پرو و خش ... الی در اندونزی و استرالیا . نشانه کلیدی ال نینو ، افزایش دمای غیر عادی در امتداد و هر دو طرف خط استوا در اقیانوس آرام مرکزی و شرقی است . این جریان هر چند سال یکبار با یک گرمایش عظیم و غیر معمول همراه می شود . بطوری که در این حال دماهای سطح دریا حداقل برای چند ماه پیاپی در 3 تا 5 محل ساحلی بالای حد نرمال می رود . و در پی آن دمای سطح دریا برای یک سال و یا حتی بیشتر بصورت غیر عادی باقی می ماند و برای برگشت به شرایط عادی منطقه ، حداقل تا ژانویه یا مارس آینده زمان لازم است .ال نینو اصولاً تغییراتی در موقعیت تندبادها بوجود آورده و موجب پدید آمدن رفتارهای آب و هوایی غیر معمول در کره زمین می گردد . تغییرات در تند بادها که توسط enso صورت می ... رد بر آب و هوا نه تنها در شمال و جنوب قاره ... ادامه ...

در پی وقوع انفجار در یک مهد کودک در استان «جیانگ سو» در شرق چین

در پی وقوع انفجار در یک مهد کودک در استان «جیانگ سو» در شرق چین شمار زیادی زخمی شدند/ علت انفجار مشخص نشده است khabar ... ادامه ...

توصیه های ایمنی قبل وبعد از ز ... له

توصیه های ایمنی قبل و بعد از ز ... له: همانطور که می دانیم کشور ما یک کشور ز ... له خیز است و در زمان وقوع ز ... له یکی از خسارت های بزرگ، انفجار و آتش سوزی ناشی از نشت گاز می باشد. بنابراین توصیه های ایمنی زیر را در ارتباط با ز ... له رعایت کنید: آبگرمکن, اجاق گاز و سایر وسائل گازسوز در منازل را در جای خود محکم کنید تا در اثر لرزش زمین جابجا نشود امکان آتش سوزی بعد از وقوع ز ... له وجود دارد. بنابراین حتماً در محل مس ... ی خود و یا محل کار کپسول آتش نشانی شارژ شده را در جای مناسب قرار دهید و طریقه استفاده از آن را یاد ب ... رید هرگز مواد اشتعال زا را در منزل نگه ندارید. چون در اثر ز ... له و تکان های زمین ممکن است مواد اشتعال زا از ظروف مربوطه خارج و بر روی زمین سرازیر شود و در اثر جرقه الکتریکی انفجار رخ دهد در حدود نیم متر شیلنگ اضافی جهت جابجایی احتمالی وسائل گازسوز پیش بینی نمایید در چند ساعت نخستین پس از ز ... له و تا قبل از بررسی سیستم لوله کشی از گاز استفاده نکنید امکان ش ... ت ... لوله های گاز در هنگام وقوع ز ... له وجود دارد, بنابراین پس از وقوع ز ... له در اولین فرصت اقدام به بستن شیر اصلی گاز نمایید پس از وقوع ز ... ... ادامه ...

کاهش ۱۶ درصدی نزاع و درگیری های خیابانی در اصفهان

صفحه اصلی » اجتماعی ۱۴:۵۳ - چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ جانشین انتظامی استان اصفهان خبر داد؛ افزایش امنیت اجتماعی در ماه رمضان سرهنگ حسین زاده با اشاره به کاهش وقوع انواع جرم در ماه مبارک رمضان، گفت: این ماه تأثیر بسزایی در کاهش وقوع انواع جرم در جامعه و افزایش امنیت اجتماعی دارد. به گزارش صاحب نیوز؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفت و گویی اظهار کرد: طبق بررسی های آماری که توسط اداره عملیات پلیس اصفهان انجام گرفت مشخص شد وقوع انواع جرائم در 15 روز اول این ماه نسبت به ماه های دیگر 25 درصد کاهش یافته است. ادامه مطلب ... ادامه ...

۳۴ زخمی در بمب گذاری لاهور

منابع خبری از وقوع انفجاری در شهر لاهور پا تان خبر دادند. ... ادامه ...

آماده باش شرکت های برق و دستگاه های امدادرسان خوزستان

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از اعلام آماده باش در شرکت های برق و دستگاه های امدادرسان در پی پیش بینی وقوع همزمان ریزگردها و بارندگی در استان خبر داد. کیامرث حاجی زاده در گفت وگو با ایسنا - منطقه خوزستان، اظهار کرد: در پی پیش بینی های هواشناسی مبنی بر وقوع بارش برف، باران و تندباد و پدیده گرد و خاک با منشا داخلی و خارجی طی دو روز آینده در خوزستان، ستاد هماهنگی مدیریت بحران به منظور مقابله با هرگونه پیشامد احتمالی، به تمامی دستگاه های امدادرسان و خدماتی از جمله شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های برق منطقه ای اعلام آماده باش داده است.وی در پاسخ به اینکه باتوجه به پیش بینی وقوع همزمان بارندگی و پدیده ریزگردها، احتمال تکرار بحران قطعی برق سال گذشته وجود دارد؟ بیان کرد: براساس گزارش های شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز تمامی شستشوی مقره های برق به طور مرتب انجام می شود و در حال انجام است.مدیرکل مدیریت بحران خوزستان افزود: بنابراین با استناد به این گزارش ها که در حضور استاندار خوزستان نیز ارائه شده، آمادگی لازم وجود دارد و بحران قطعی برق سال گذشته را نخواهیم داشت.حاجی زا ... ادامه ...

وقوع

من مهارت ِ خاصی در قهر ... دارم. یعنی به قول مامان تقی به توقی می خورد و دماغ من یک متر آویزان می شود. البته ناگفته نماند که در کنارِ آن مهارت خاصی هم در آشتی ... دارم و برای آشتی خیلی زودتر از بقیه پیش قدم می شوم. حالا حرفم با همه آن آدم هایی است که تصور می کنند حرفشان یا رفتارشان اصلا ناراحت کننده نبوده و فقط می خواستند کمی شوخی کنند. این کمی شوخی ... ها گاهی تلمبار می شود و مثل یک بمب عمل نکرده منفجر می شود. این کمی سر به سر گذاشتن ها درست زمانی به وقوع می پیوندد که ما یک عالمه حرف نگفته تو دلمان داریم اما گوش شنوایی نیست. این رفتارهای به اصطلاح بامزه شما گاهی مثل یک تکه استخوان از گلویمان پایین می رود. این کمی شوخی های بعضی ها حرف هایی است که در شرایط عادی نمی توان به طرف مقابل گفت و در کنایه آمیز ترین ح ... ممکن با دو یا سه حرف مس ... ه به خورد طرف مقابل می دهیم و انتظارمان این است که طرف مقابل لبخندی از سر رضایت و خشنودی تحویلمان دهد. ... ادامه ...

پاو وینت آمار حوادث ناشی از کارحوادث و علل وقوع و هزینه های آن

پاو وینت آمار حوادث ناشی از کارحوادث و علل وقوع و هزینه های آنتعداد اسلاید 28حجم فایل:1مگابایتنمایی از اسلاید هاجهت مبلغ 1500 تومان به صورت آنلاین پرداخت نمایید لطفا روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید. ... ادامه ...

صبح امروز / وقوع آتش سوزی در خانه باغی در روستای شلگرد

صبح امروز / وقوع آتش سوزی در خانه باغی در روستای شلگرد بروز این آتش سوزی که علت وقوع آن در دست بررسی می باشد ، یک مصدوم در پی داشت. حوادث shahraranews ... ادامه ...

... تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

... تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل لینک پرداخت و ... *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 46 فهرست و توضیحات: تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل سرقت علمی وظیفه ... در مقابل مال باخته سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن 1- سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه 2- سرقت مسلحانه گروهی در شب 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد: 4- سرقت مسلحانه از منازل: 5- سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهرفروشی ها: 6- راهزنی: 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی: 8- سرقت وسایل ... دریافت فایل ... ادامه ...

ایستگاه مترو شهرری که ساعتی قبل به دلیل وقوع درگیری تعطیل شده بود،

ایستگاه مترو شهرری که ساعتی قبل به دلیل وقوع درگیری تعطیل شده بود، باز و روند مسافرگیری در آن آغاز شد. hamid_masouminejad ... ادامه ...

آموزش ایمنی به بش از ۴۰۰ هزار دانش آموز

به گزارش بازار ن ... ن رازی، رئیس سازمان جوانان هلال احمر از آموزش ایمنی و امداد به بیش از چهارصد هزار دانش آموز خبر داد. محبی در هجدهمین مانور سراسری ز ... له گفت: مانور یکی از بهترین اموری است که می توان پیش از وقوع حوادثی مثل ز ... له انجام شود، چرا که وقوع یک ز ... له یا بحران را یادآوری می کند. وی با اشاره به این که مهم ترین اقدام برای مقابله با حوادثی چون ز ... له دیدن آموزش برای مقابله با آن است گفت: تمام سازمان ها باید در مشارکت در مقابله با این بحران اقدام کنند. محبی افزود: سالانه بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموزش در سطح کشور، آموزش های ایمنی و امداد و نجات و آشنایی با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی را دریافت می کنند. ... ادامه ...

... صادق (ع): امر مقدس ( ظهور ) به وقوع نمی پیوندد؛ مگر زمانی که تمامی گروه ها به حکومت برسند و خود را نشان دهند، تا آنکه نگویند ما نیز می توانستیم موفق باشیم.

به نام خدای مهدی عج ... جعفر صادق (ع) فرمودند:این امر مقدس ( ظهور ) به وقوع نمی پیوندد؛ مگر زمانی که تمامی گروه ها به حکومت برسند و خود را نشان دهند، تا آن که نگویند کار ... را ما نیز می توانستیم انجام دهیم.منبع:کتاب میزان الحکمه الحدیث ص 173http://www.shia-news.com/fa/news/16784#ظهور #منجی #ش ... ت #نابودی #ضعف #انحطاط #علائم #ایسم_ها #مکتبها #گروه_ها #ایدئولوژیها # ... _زمان_عج #علائم_ظهور #روایت # ... _صادق # ... #ما #میتوانستیم ... ادامه ...

مشخصات ال نینو

مشخصات ال نینو :در طول پدیده ال نینو باد ها در استوا بر روی اقیانوس از غرب به شرق می وزند . این بادها در سطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس را که بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری حرارت دیده اند ، به سواحل غربی شمال و جنوب قاره ... می آورد . به دنبال آبهای گرم ، بارند ... نیز به سمت مشرق متمایل می شود ، به همراه سیل در پرو و خش ... الی در اندونزی و استرالیا . نشانه کلیدی ال نینو ، افزایش دمای غیر عادی در امتداد و هر دو طرف خط استوا در اقیانوس آرام مرکزی و شرقی است . این جریان هر چند سال یکبار با یک گرمایش عظیم و غیر معمول همراه می شود . بطوری که در این حال دماهای سطح دریا حداقل برای چند ماه پیاپی در 3 تا 5 محل ساحلی بالای حد نرمال می رود . و در پی آن دمای سطح دریا برای یک سال و یا حتی بیشتر بصورت غیر عادی باقی می ماند و برای برگشت به شرایط عادی منطقه ، حداقل تا ژانویه یا مارس آینده زمان لازم است .ال نینو اصولاً تغییراتی در موقعیت تندبادها بوجود آورده و موجب پدید آمدن رفتارهای آب و هوایی غیر معمول در کره زمین می گردد . تغییرات در تند بادها که توسط enso صورت می ... رد بر آب و هوا نه تنها در شمال و جنوب قاره ... ادامه ...

منابع امدادی از وقوع آتش سوزی

منابع امدادی از وقوع آتش سوزی چند باب مغازه در یک مجتمع تجاری در بولوار مصلی شهر مشهد خبر می دهند. آ ین اخبار مشهد در شهرآرانیوز ... ادامه ...

یگان های ، در صورت وقوع حادثه منتظر دستور ما نخواهند بود و بلافاصله وارد عمل خواهند شد

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل در حاشیه بازدید از مانور امداد و نجات اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ایران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمادگی در برابر ز له و حوادث طبیعی از قبل هم در یگان های وجود داشت، اما ز له س ل ذهاب و ز له های بعد از آن باعث شد تا ما آمادگی هایمان را وسعت ببخشیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم و توانایی های بیشتری را در یگان هایمان ایجاد کنیم.وی افزود: اکنون همه یگان های در تمام نقاط کشور می دانند که در صورت وقوع حادثه هایی چون سیل و ز له و سایر بلایای طبیعی، وظایفشان چیست و هیچ کدام منتظر دستور ما نخواهند بود و بلافاصله همه وارد عمل خواهند شد.فرمانده کل خاطرنشان کرد: در س ل ذهاب اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی کار بسیار بزرگی انجام داد و همانجا تجارب بسیاری ب د تا در سریع ترین زمان ممکن وارد عمل شوند ... ادامه ...

بی شک اتفاق می افتد

وقتی متوجه میشی احتمال وقوع یه اتفاق چقدر بالاست؛ بجای ترس خودت رو مهیا میکنی. ... ادامه ...

مدیرعامل شرکت راه آهن استعفا کرد

پور سید آقایی مدیرعامل راه آهن به دلیل قصور مأموران راه آهن در وقوع سانحه برخورد دو قطار مسافری منطقه هفت خوان از سمت خود استعفا کرد. به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، «محسن پورسید آقایی» از استعفای خود از سمت مدیرعاملی راه آهن به دلیل وقوع حادثه برخورد دو قطار مسافری در روز گذشته در منطقه هفت خان و جان باختن 43 نفر از هموطنان و مصدوم شدن بیش از 100 نفر از مسافران این قطار خبر داد. ادامه مطلب ... ادامه ...

اختصاص مکالمه رایگان درون شبکه به مناطق ز له زده

به گزارش ایتنا از ایسنا، پس از وقوع ز له در استان های ایلام و کرمانشاه، شبکه اپراتور اول در آن مناطق کاملاً پایدار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگونه اختلالی صورت می گیرد. بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع ز له، تیم های فنی همراه اول در این مناطق حاضر شده و با توجه به قطعی برق در برخی مناطق در ساعات اولیه، با تجهیز سایت ها به برق اضطراری، سرویس دهی به مناطق ز له زده را میسر د. انتقال سایت های bts اضطراری به مناطق ز له زده، افزایش ظرفیت سایت های موجود و بازدید از کلیه سایت های منطقه و حصول اطمینان از عملکرد مناسب آنها، از دیگر اقدامات اپراتور اول در مناطق ز له زده بوده است. همراه اول جهت تسهیل ارتباط در ای ز له زده آباد غرب، پاوه، تازه آباد، جوانرود، روانسر، س ل ذهاب، قصر شیرین، کرند، گهواره، گیلان غرب، چوار، زرنه، ایوان و سرابله، مکالمه رایگان درون شبکه (به مقصد همراه اول و تلفن های ثابت) از ساعت ۱۴ روز دوشنبه به مدت ۲۴ ساعت در نظر گرفته است. با اقدامات پیشگیرانه و تسریع در اقدامات پس از وقوع ز له، علی رغم افرایش بسیار زیاد ترافیک منطقه، سرویس دهی به هم وطنان ز له زده به صورت نرمال در حال انجام ... ادامه ...

تمام بیمارستان های در ح آماده باش هستند/

تمام بیمارستان های در ح آماده باش هستند/ تاکنون 6 تیم به منطقه اعزام شده است سرتیپ دوم پزشک جلیل رجبی فرمانده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اقدامات مرکز خود در ساعات اولیه وقوع ز له در غرب کشور، اظهار کرد: سامانه بهداشت و درمان از همان ساعات ابت وقوع ز له، ستاد بحران خود را تشکیل داد و پس از آن اولین بیمارستان صحرایی را نه فقط بلکه تمام تیم های امدادی رادر محو ر شیرین به خسروی ایجاد کرد و به مداوای مصدومان این حادثه پرداخت.فرمانده بهداشت، درمان و امداد با بیان اینکه تمام بیمارستان ها در ح آماده باش هستند، گفت: تاکنون 6 تیم به منطقه اعزام شده و 6 تیم آماده اعزام است. ... ادامه ...

شایعه احتمال وقوع کودتای جدید در ترکیه افزایش یافته است

رو مه جمهوریت نوشت: در روز های اخیر شمار رو مه نگارانی که از احتمال وقوع کودتای جدید در ترکیهسخن می گویند، افزایش یافته است. این رو مه چاپ ترکیه نوشت: جمیل بارلاس، فرزند مهمت بارلاس (از معروف ترین رو مه نگاران ترکیه)، نیز ب در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: شایعه احتمال وقوع کودتای خائنانه در فوریه یا مارس (بهمن-اسفند-فروردین) افزایش یافته است. این بار نیز هدف اردوغان و مظنون همیشگی نیز شبکه بین المللی است. او نوشت: این احتمال وجود دارد که نیز با هدف کشاندن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و خانواده اش به پای میز محاکمه، بخشی از طرح خائنانه باشد. جمیل بارلاس شایعات مطرح شده را به شایعاتی تشبیه کرد که پیش از کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه گذشته در ترکیه منتشر شده بود ... ادامه ...

درگیری شدید باعث فرود اضطراری هواپیما شد!+تصاویر

درگیری در هواپیماوقوع درگیری شدید بین مسافران یک هواپیمای مسافربری شرکت “رایان ایر” خلبان را مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری کرد.این هواپیما که از بلژیک به مقصد م پرواز می کرد بعد از وقوع این حادثه در فرودگاهی در ایتالیا بر زمین نشست.در ی که از لحظه دَرگیری تهیه و منتشر شده است صدای خلبان این هواپیماشنیده میشود که با گفتن ” اصلا قابل قبول نیست” فرود بدون برنامه و اضطراری خود را اعلام می کند.این درگیری و هرج مرج به مدت 10 دقیقه در داخل هواپیما ادامه داشت.گفته می شود بعد از فرود هواپیما چهار مسافر خاطی توسط پلیس ایتالیا بازداشت شدند . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

دادخواست ابطال سند (مالی)

اسناد و دلایل ضروری جهت ثبت دادخواست ابطال سند (مالی) 1- شهادت شهود و مطلعین 2- تحقیقات محلی 3 اتیان سوگند - 4 - درخواست استعلام 5- پرونده استنادی 6- سایر دلایل و مستندات 7- ارجاع به کارشناسی 8-معاینه محلی مرجع ذی صلاح: دادگاه محل اقامت خوانده/دادگاه محل وقوع قرارداد/دادگاه محل انجام تعهد /دادگاه محل وقوع مال غیر منقول شرح خواسته: ریاست محترم دادگاه عمومی.................. با سلام احتراماً به استحضار میرساند: بموجب مستندات ابرازی بین اینجانب و خوانده دعوا قراردادی راجع به............. تنظیم که به لحاظ ..................... معامله انجام شده فاقد شرایط صحت بوده و علیرغم طرح موضوع با خوانده از پذیرش آن خودداری می نماید لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور حکم بر ابطال سند تنظیمی مورد استدعاست . ... ادامه ...

وقوع در ... ری خشونت بار نظامیان صهیونیست با فلسطینیان

منابع فلسطینی از وقوع در ... ری خشونت بار نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در شمال قدس ... ی خبر دادند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری فلسطین الیوم، جمعیت هلال احمر فلسطین امروز چهارشنبه از زخمی شدن یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در محله کفر عقب واقع در مجاورت اردوگاه قلندیا در شمال قدس ... ی خبر داد. بر اساس این گزارش، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نظامیان صهیونیست به حی کفر عقب در مجاورت اردوگاه قلندیا در شمال قدس ... ی یورش برده و در ... ری خشونت باری بین آنها با فلسطینیان به وقوع پیوست و در جریان آن یک جوان فلسطینی از ناحیه سر هدف اصابت گلوله جن ... قرار گرفت و به شدت زخمی شد. نیروهای ... گر ... در این باره گفتند که نظامیان صهیونیست علاوه بر شلیک بمب های صوتی و گاز سمی اشک آور به سمت فلسطینیان همچنین به شلیک گلوله جن ... و پلاستیکی متوسل شدند. بر پایه این گزارش، شمار زیادی از شهروندان در این در ... ری ها در اثر استنشاق گاز اشک آور مسموم شده اند. تاکی؟؟تا به کجا؟؟ منبع خبر:https://www.tasnimnews.com ... ادامه ...

(زنگ سلامت) یکی از نکات مهم در زمان وقوع ز له

یکی از نکات مهم در زمان وقوع ز له پناه گرفتن در مثلث_حیات است مثلث حیات مکان هایی در خانه، مدرسه یا محل کار است که می توان با پناه گرفتن در آنجا از آسیب شدید جلوگیری کرد. iribnews ... ادامه ...

(زنگ سلامت) یکی از نکات مهم در زمان وقوع ز له

یکی از نکات مهم در زمان وقوع ز له پناه گرفتن در مثلث_حیات است مثلث حیات مکان هایی در خانه، مدرسه یا محل کار است که می توان با پناه گرفتن در آنجا از آسیب شدید جلوگیری کرد. iribnews ... ادامه ...

انفجار در برابر پایگاه حزب دمکرات کردستان (حدک) در شهر کویه

... ب دو انفجار در برابر پایگاه حزب دمکرات کردستان (حدک) در شهر کویه واقع در اقلیم کردستان عراق به وقوع پیوست.با اطلاعات به دست آمده انفجار به وسیله دو موتورسیکلت انتحارى انجام شده است. ... ب حزب دمکرات کردستان که به گفته منابع این حزب به مناسب شب تولد "قاسم لو" رئیس پیشین این حزب و شب یلدا اجتماعى رو در پایگاه این حزب با جمعى از اعضاء خود برگزار کرد.در پایان این ... اولین انفجار در جلوى یکى از مغازه هاى روبروى این پایگاه به وقوع پیوست، و با رفتن اعضاء این حزب به محل انفجار، دومین انفجار هم انجام شد.بر اثر این دو انفجار ٥ نفر از اعضاء (نظامى) این حزب به نام هاى (ناصر کریمى، ارسلان عباس نیا، سالار باقرى، وهاب میرخزرى و على قویتاسى) و ٢ نفر از نیروهاى امنیتى اقلیم کردستان عراق کشته و ١١ نفر زخمى شدند.تا کنون هیچ شخص با گروهى مسولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته است ... ادامه ...

تحقیق درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع ز له وخسارتهای ناشی از ز له

تحقیق درباره چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع ز له وخسارتهای ناشی از ز له لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 18 فهرست مطالب: معرفی رفتار سدهای مخزنی بزرگ در برابر ز له رفتار سدهای مخزنی در طول ز له در سایر مناطق جهان نتایج چکیده: این متن به بررسی مقاومت سدهای مخزنی بزرگ هنگام وقوع ز له می پردازد . گر چه سدهای مخزنی بسیار قدیمی هستند ولی خسارتهای وارده مربوط به سالهای اخیر می باشد ما به بررسی رفتار سدهایی با ارتفاع 15 متر هنگام وق ... دریافت فایل ... ادامه ...