نگارش21 9 متوسطه دوم و 13 3 پیش ینگارش21/1 متوسطه دوم و 12/4 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/1 متوسطه دوم و 12/4 پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد تغییراتی که در این نگارش برای دبیرستان بوجود آمده است (( در بخش دریافت جداول از سناد بخش دریافت جداول از دانا هم اضافه شده که بیشتر مخصوص دروس غیر از متوسطه دهم و یازدهم و دروس و رشته های قدیمی تر است رفع مشکل دریافت مشخصات اموزشگاهها از سرور واحد سازمانی در بخش تسهیلات -رفع مشکلات گزارش شده)) فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیلک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد بهترین راه برای دریافت ن ... ادامه ...

پاو ... وینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس چهرهٔ زمین مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت چهرهٔ زمین, ... پاو ... وینت درس سوم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس سوم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین,پاو ... وینت درس چهرهٔ زمین, ... پاو ... وینت درس چهرهٔ زمین,پاو ... وینت فصل سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین,چهرهٔ زمین,سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین,پاو ... وینت درس سوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس سوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس سوم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 3 (چهرهٔ زمین) اجتماعی , پاو ... وینت درس 3 چهرهٔ زمین, پاو ... وینت درس سوم (چهرهٔ زمین), پاو ... وینت درس سوم اجتماعی , پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی , پاو ... ونت فصل دوم سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس سوم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماعی درس سوم, پاو ... وینت چهرهٔ زمین, پاو ... وینت جد ... ادامه ...

علت خطای 1006 در متوسطه دوم

خطای 1006 در متوسطه دوممدارس متوسطه دوم ، وقتی می خواهند اطلاعات دانا را به سرور ارسال کنند با خطای 1006 مواجه می شوند . ادامه مطلب ... ادامه ...

پاو ... وینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس زیست بوم ها در خطرند مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت درس ششم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس ششم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز,پاو ... وینت درس زیست بوم ها در خطرند , ... پاو ... وینت درس زیست بوم ها در خطرند ,پاو ... وینت فصل زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز,زیست بوم ها در خطرند ,زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز,پاو ... وینت درس ششم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس ششم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس ششم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 6 (زیست بوم ها در خطرند ) اجتماعی , پاو ... وینت درس 6 زیست بوم ها در خطرند پاو ... وینت درس ششم (زیست بوم ها در خطرند ), پاو ... وینت درس ششم اجتماعی , پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی , پاو ... ونت فصل سوم زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس ششم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماعی در ... ادامه ...

فرم ارزی و نظارت دوره متوسطه 1

فرم ارزی دانش آموزان متوسطه 1 لینک فرم ارزی دانش آموزان متوسطه 1 فرم ارزی تجهیزات ورزشی متوسطه 1 لینک فرم ارزی تجهیزات ورزشی متوسطه 1 فرم ارزی همکاران متوسطه 1 لینک فرم ارزی همکاران متوسطه 1 ... ادامه ...

پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس نیرو علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت نیرو, ... پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل نیرو,پاو ... وینت درس نیرو, ... پاو ... وینت درس نیرو,پاو ... وینت فصل نیرو,نیرو,نیرو,پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 5 (نیرو) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 5 نیرو, پاو ... وینت درس پنجم (نیرو), پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی, پاو ... وینت فصل پنجم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل پنجم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل پنجم علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل پنجم علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل پنجم علوم تجربی, پاو ... ونت فصل پنجم نیرو پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم علوم تجربی درس پنجم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه علوم تجربی درس پنجم, پاو ... وینت نیرو, پاو ... وینت جدید درس پنجم علوم تجربی پایه نهم,پاو ... وینت درس 5, پاو ... وینت درس 5علوم تجربی, پاو ... وینت درس پنجم علوم تجربی, پاو ... ... ادامه ...

پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس رفتار اتم ها با یکدیگر علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت رفتار اتم ها با یکدیگر, ... پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل رفتار اتم ها با یکدیگر,پاو ... وینت درس رفتار اتم ها با یکدیگر, ... پاو ... وینت درس رفتار اتم ها با یکدیگر,پاو ... وینت فصل رفتار اتم ها با یکدیگر,رفتار اتم ها با یکدیگر,رفتار اتم ها با یکدیگر,پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 2 (رفتار اتم ها با یکدیگر) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 2 رفتار اتم ها با یکدیگر, پاو ... وینت درس دوم (رفتار اتم ها با یکدیگر), پاو ... وینت درس دوم علوم تجربی, پاو ... وینت فصل دوم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل دوم علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل دوم علوم تجربی, پاو ... ونت فصل دوم رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم علوم تجربی درس ... ادامه ...

پاو ... وینت درس اول علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس اول علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس مواد و نقش آنها در زند ... علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت مواد و نقش آنها در زند ... , ... پاو ... وینت درس اول علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس اول علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل مواد و نقش آنها در زند ... ,پاو ... وینت درس مواد و نقش آنها در زند ... , ... پاو ... وینت درس مواد و نقش آنها در زند ... ,پاو ... وینت فصل مواد و نقش آنها در زند ... ,مواد و نقش آنها در زند ... ,مواد و نقش آنها در زند ... ,پاو ... وینت درس اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس اول علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس اول علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 1 (مواد و نقش آنها در زند ... ) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 1 مواد و نقش آنها در زند ... , پاو ... وینت درس اول (مواد و نقش آنها در زند ... ), پاو ... وینت درس اول علوم تجربی, پاو ... وینت فصل اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل اول علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل اول علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل اول علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل اول علوم تجربی, پاو ... ونت فصل اول مواد و نقش آنها در زند ... پایه نهم, پاو ... وی ... ادامه ...

فرم ارزی و نظارت دوره متوسطه 2

فرم ارزی دانش اموزان متوسطه 2 لینک فرم ارزی دانش اموزان متوسطه 2 فرم ارزی همکار متوسطه 2 لینک فرم ارزی همکار متوسطه 2 فرم ارزی تجهیزات ورزشی مدارس متوسطه 2 لینک فرم ارزی تجهیزات ورزشی مدارس متوسطه 2 ... ادامه ...

پاو ... وینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس آب فراوان، هوای پاکم طالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت آب فراوان، هوای پاک, ... پاو ... وینت درس چهارم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس چهارم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین,پاو ... وینت درس آب فراوان، هوای پاک, ... پاو ... وینت درس آب فراوان، هوای پاک,پاو ... وینت فصل سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین,آب فراوان، هوای پاک,سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین,پاو ... وینت درس چهارم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس چهارم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس چهارم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 4 (آب فراوان، هوای پاک) اجتماعی , پاو ... وینت درس 4 آب فراوان، هوای پاک, پاو ... وینت درس چهارم (آب فراوان، هوای پاک), پاو ... وینت درس چهارم اجتماعی , پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی , پاو ... ونت فصل دوم سنگ کره، آب کره، هوا کره، زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی ... ادامه ...

دفتر کار متوسطه اول

دفتر کار متوسطه اول ادامه مطلب ... ادامه ...

پاو ... وینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس حرکات زمین مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت حرکات زمین, ... پاو ... وینت درس دوم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس دوم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل سیارۀ ما، زمین,پاو ... وینت درس حرکات زمین, ... پاو ... وینت درس حرکات زمین,پاو ... وینت فصل سیارۀ ما، زمین,حرکات زمین,سیارۀ ما، زمین,پاو ... وینت درس دوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس دوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس دوم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 2 (حرکات زمین) اجتماعی , پاو ... وینت درس 2 حرکات زمین, پاو ... وینت درس دوم (حرکات زمین), پاو ... وینت درس دوم اجتماعی , پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل دوم اجتماعی , پاو ... ونت فصل دوم سیارۀ ما، زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس دوم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماعی درس دوم, پاو ... وینت حرکات زمین, پاو ... وینت جدید درس دوم اجتماعی پایه نهم,پاو ... وینت درس 2, پاو ... وینت درس 2اج ... ادامه ...

تغییر زمان سازماندهی متوسطه(ویژه منطقه)

به استحضار می رساند زمان سازماندهی متوسطه اول برادران و خواهران به هفته آینده موکول شد.یکشنبه برادران دوشنبه خواهران سازماندهی متوسطه دوره دوم روز هفته آینده برگزار خواهد شد. ... ادامه ...

مسابقات قهرمانی والیبال مقطع متوسطه آموزشگاه های پسرانه ناحیه 3 برگزار شد

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه 3 خبر داد : مسابقات قهرمانی والیبال مقطع متوسطه آموزشگاه های پسرانه ناحیه با حضور 20 تیم در متوسطه اول و 12 تیم در دوره دوم متوسطه دوم از۱ تا ۵ آذرماه در ورزشگاه ... داد برگزار شد. در پایان این رقابتها تیمهای خاقانی ، ... صادق ، اژه ای و فرزام از متوسطه اول و دوره متوسطه دوم تیم دبیرستان های اژه ای ، ابوالفضل ، چمران و البرز به ترتیب مقام اول تا چهارم را ... ب ... د . ... ادامه ...

پاو ... وینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت درس نهم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس نهم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل عصر یکپارچ ... و شکوفایی ,پاو ... وینت درس ایرانی متحد و یکپارچه, ... پاو ... وینت درس ایرانی متحد و یکپارچه,پاو ... وینت فصل عصر یکپارچ ... و شکوفایی ,ایرانی متحد و یکپارچه,عصر یکپارچ ... و شکوفایی ,پاو ... وینت درس نهم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس نهم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس نهم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 9 (ایرانی متحد و یکپارچه) اجتماعی , پاو ... وینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه پاو ... وینت درس نهم (ایرانی متحد و یکپارچه), پاو ... وینت درس نهم اجتماعی , پاو ... وینت فصل پنجم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل پنجم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل پنجم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل پنجم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل پنجم اجتماعی , پاو ... ونت فصل پنجم عصر یکپارچ ... و شکوفایی پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس نهم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماع ... ادامه ...

نگارش21/2 متوسطه دوم و 12/6 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/1 متوسطه دوم و 12/4 پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد تغییراتی که در این نگارش برای دبیرستان بوجود آمده است (( آ ین تغییرات در دریافت از سناد--رفع مشکلات گزارش شده)) فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشد جهت روی عبارات زیر کلیک کنید نگارش21/2 متوسطه دوم و 12/6 پیش ی برا ... ادامه ...

پاو ... وینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس جهان نابرابر مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت درس هشتم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس هشتم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل ... نان سیارۀ زمین,پاو ... وینت درس جهان نابرابر , ... پاو ... وینت درس جهان نابرابر ,پاو ... وینت فصل ... نان سیارۀ زمین,جهان نابرابر , ... نان سیارۀ زمین,پاو ... وینت درس هشتم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس هشتم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس هشتم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 8 (جهان نابرابر ) اجتماعی , پاو ... وینت درس 8 جهان نابرابر پاو ... وینت درس هشتم اجتماعی , پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی , پاو ... ونت فصل چهارم ... نان سیارۀ زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس هشتم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماعی درس هشتم, پاو ... وینت جهان نابرابر, پاو ... وینت جدید درس هشتم اجتماعی پایه نهم,پاو ... وینت درس 8, پاو ... وی ... ادامه ...

پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس حرکت چیست علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت حرکت چیست, ... پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل حرکت چیست,پاو ... وینت درس حرکت چیست, ... پاو ... وینت درس حرکت چیست,پاو ... وینت فصل حرکت چیست,حرکت چیست,حرکت چیست,پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 4 (حرکت چیست) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 4 حرکت چیست, پاو ... وینت درس چهارم (حرکت چیست), پاو ... وینت درس چهارم علوم تجربی, پاو ... وینت فصل چهارم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل چهارم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل چهارم علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل چهارم علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل چهارم علوم تجربی, پاو ... ونت فصل چهارم حرکت چیست پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم علوم تجربی درس چهارم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه علوم تجربی درس چهارم, پاو ... وینت حرکت چیست, پاو ... وینت جدید درس چهارم علوم تجربی پایه نه ... ادامه ...

پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس زمین ساخت ورقه ای علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت زمین ساخت ورقه ای, ... پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل زمین ساخت ورقه ای,پاو ... وینت درس زمین ساخت ورقه ای, ... پاو ... وینت درس زمین ساخت ورقه ای,پاو ... وینت فصل زمین ساخت ورقه ای,زمین ساخت ورقه ای,زمین ساخت ورقه ای,پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 6 (زمین ساخت ورقه ای) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 6 زمین ساخت ورقه ای, پاو ... وینت درس ششم (زمین ساخت ورقه ای), پاو ... وینت درس ششم علوم تجربی, پاو ... وینت فصل ششم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل ششم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل ششم علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل ششم علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل ششم علوم تجربی, پاو ... ونت فصل ششم زمین ساخت ورقه ای پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم علوم تجربی درس ششم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه علوم تجربی درس ششم, پاو ... وی ... ادامه ...

پاو ... وینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس جمعیت جهان مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت درس هفتم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس هفتم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل ... نان سیارۀ زمین,پاو ... وینت درس جمعیت جهان , ... پاو ... وینت درس جمعیت جهان ,پاو ... وینت فصل ... نان سیارۀ زمین,جمعیت جهان , ... نان سیارۀ زمین,پاو ... وینت درس هفتم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس هفتم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس هفتم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 7 (جمعیت جهان ) اجتماعی , پاو ... وینت درس 7 جمعیت جهان , پاو ... وینت درس هفتم (جمعیت جهان ), پاو ... وینت درس هفتم اجتماعی , پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل چهارم اجتماعی , پاو ... ونت فصل چهارم ... نان سیارۀ زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس هفتم, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماعی درس هفتم, پاو ... وینت جمعیت جهان , پاو ... وینت جدید درس هفتم اجتماعی پایه نهم,پاو ... ... ادامه ...

پاو ... وینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس پراکند ... زیست بوم های جهان مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت درس پنجم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس پنجم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز,پاو ... وینت درس پراکند ... زیست بوم های جهان, ... پاو ... وینت درس پراکند ... زیست بوم های جهان,پاو ... وینت فصل زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز,پراکند ... زیست بوم های جهان,زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز,پاو ... وینت درس پنجم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس پنجم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس پنجم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 5 (پراکند ... زیست بوم های جهان) اجتماعی , پاو ... وینت درس 5 پراکند ... زیست بوم های جهان, پاو ... وینت درس پنجم (پراکند ... زیست بوم های جهان), پاو ... وینت درس پنجم اجتماعی , پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل سوم اجتماعی , پاو ... ونت فصل سوم زیست کره، تنوع شگفت ان ... ز پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم ا ... ادامه ...

پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس به دنبال محیطی بهتر برای زند ... علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت به دنبال محیطی بهتر برای زند ... , ... پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ,پاو ... وینت درس به دنبال محیطی بهتر برای زند ... , ... پاو ... وینت درس به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ,پاو ... وینت فصل به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ,به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ,به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ,پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 3 (به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 3 به دنبال محیطی بهتر برای زند ... , پاو ... وینت درس سوم (به دنبال محیطی بهتر برای زند ... ), پاو ... وینت درس سوم علوم تجربی, پاو ... وینت فصل سوم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل سوم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل سوم علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل سوم علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل سو ... ادامه ...

اولین کار گاه آموزشی جشنواره درس پژ و هی متوسطه اول و دوم

ب ... احتراماً پیرو نامه شماره11185 مورخ 95/8/22 خصوص ارسال شیوه نامه جشنواره درس پژ و هی به آموزشگاه های متوسطه اول و دریافت اسامی دبیران ، مدیران و معاونین شرکت کننده در این جشنواره و همچنین نامه شماره 1220 مورخ 954/9/3 به آموزشگاه های متوسطه دوم و در راستای اجرای بر نامه عملیاتی گروه های آموزشی ، اولین جلسه تشریح و تحلیل ماهیت درس پژ وهی ویژه دبیران مدارس منتخب متوسطه اول و همچنین دبیران متوسطه دوم که اسامی آنها به اداره ارسال گردیده است ؛ در روز پنج شنبه مورخ 95/9/18 ساعت 8/30 صبح در محل دبیرستان متوسطه دوره اول شهید بهشتی واقع در فلکه بسیج بر گزار می گردد. شایسته است کلیه دبیران ، مدیران و معاونین آموزشی مدارس منتخب متوسطه اول و دوم که قبلاً اسامی آنها به اداره ارسال گردیده ، در این کارگاه آموزشی حضور بهم رسانند. ... ادامه ...

پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس آثاری از گذشته زمین علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت آثاری از گذشته زمین, ... پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی نهم, ... پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی, ... پاو ... وینت فصل آثاری از گذشته زمین,پاو ... وینت درس آثاری از گذشته زمین, ... پاو ... وینت درس آثاری از گذشته زمین,پاو ... وینت فصل آثاری از گذشته زمین,آثاری از گذشته زمین,آثاری از گذشته زمین,پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 7 (آثاری از گذشته زمین) علوم تجربی, پاو ... وینت درس 7 آثاری از گذشته زمین, پاو ... وینت درس هفتم (آثاری از گذشته زمین), پاو ... وینت درس هفتم علوم تجربی, پاو ... وینت فصل هفتم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل هفتم علوم تجربی پایه نهم, پاو ... وینت فصل هفتم علوم تجربی متوسطه, پاو ... وینت فصل هفتم علوم تجربی نهم, پاو ... وینت فصل هفتم علوم تجربی, پاو ... ونت فصل هفتم آثاری از گذشته زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم علوم تجربی درس هفتم, پاو ... وینت ... ادامه ...

فایلهای تحلیل کتاب هنر متوسطه

فایلهای تحلیل کتاب هنر متوسطه برای استفاده همکاران بارگزاری می شود. فایلهای تحلیل کتاب هنر متوسطه دریافت ... ادامه ...

پاو ... وینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ... وینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس گوی آبی زیبا مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت گوی آبی زیبا, ... پاو ... وینت درس اول اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس اول اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل سیارۀ ما، زمین,پاو ... وینت درس گوی آبی زیبا, ... پاو ... وینت درس گوی آبی زیبا,پاو ... وینت فصل سیارۀ ما، زمین,گوی آبی زیبا,سیارۀ ما، زمین,پاو ... وینت درس اول اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس اول اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس اول اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 1 (گوی آبی زیبا) اجتماعی , پاو ... وینت درس 1 گوی آبی زیبا, پاو ... وینت درس اول (گوی آبی زیبا), پاو ... وینت درس اول اجتماعی , پاو ... وینت فصل اول اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل اول اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت فصل اول اجتماعی متوسطه, پاو ... وینت فصل اول اجتماعی نهم, پاو ... وینت فصل اول اجتماعی , پاو ... ونت فصل اول سیارۀ ما، زمین پایه نهم, پاو ... وینت پایه نهم اجتماعی درس اول, پاو ... وینت پایه نهم متوسطه اجتماعی درس اول, پاو ... وینت گوی آبی زیبا, پاو ... وینت جدید درس اول اجتماعی پایه نهم,پاو ... وینت درس 1, پا ... ادامه ...

تغییر مکان کارگاه جشنواره درس پژ وهی متوسطه اول و متوسطه نظری

ب ... احتراماً پیرو نامه شماره 12808 مورخ 95/9/14 به اطلاع می رساند ؛ محل برگزار ی کارگاه آموزشی درس پژ و هی به سالن مهر واقع در خیابان مولوی جنب کتابخانه مولوی تغییر یافت . شایسته است مدیران محترم اطلاع رسانی لازم را به همکاران گرامی بعمل آورند . ضمنا ً یاد آور می گردد؛ در متوسطه دوره اول فقط همکاران محترم مدارس مجری طرح که برای درس پژ و هی در نظر گرفته شده اند می توانند شر کت نمایند . برای دبیران شرکت کننده در طرح نظارت بالینی جلسه جداگانه بر گزار می گردد. در متوسطه نظری نیز دبیرانی که اسامی آنها به اداره ارسال گردیده است می توانند در این جلسه حضور یابند . این طرح علاوه بر متوسطه اول در مدارس متوسطه نظری برای امسال در نظر گرفته شده است و شامل رشته های فنی نیست ولی دبیران دروس عمومی هنرستانها مشترک با متوسطه نظری می توانند در این جلسه حضور پیداکنند. زمان بر گزار ی : روز پنج شنبه مورخ 95/9/18 ساعت 8/30صبح ... ادامه ...

دستورالعمل سامانه فارغ حصیلی امین( سیستم فارغ حصیلی دوره متوسطه دوم)

مدیران مدارس متوسطه دوم از اینجا نمایند. ... ادامه ...

مسابقات قهرمانی بسکتبال مقطع متوسطه آموزشگاه های دخترانه ناحیه 3 برگزار شد

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه 3 خبر داد : مسابقات قهرمانی بسکتبال مقطع متوسطه آموزشگاه های دخترانه ناحیه با حضور8 تیم و 96 دانش آموز در متوسطه اول و 6 تیم و 72 دانش آموز در دوره دوم متوسطه دوم از دوشنبه 95/9/1 لغایت پنج شنبه 95/9/4 در ورزشگاه عدل برگزار شد. در پایان این رقابتها تیمهای سمیه بهارستان ، کانانیان ، نرجس توحید و فرزانگان امین از متوسطه اول و دوره متوسطه دوم تیم دبیرستان های صفورا ، کانانیان ، فراز و سمیه به ترتیب مقام اول تا چهارم را ... ب ... د . ... ادامه ...

برنامه عملیاتی متوسطه اول

همکاران محترم برای دریافت فایل برنامه عملیاتی سالانه متوسطه اول اینجا کلیک کنید. ... ادامه ...

... برنامه عملیاتی تعالی متوسطه دوم

... برنامه عملیاتی تعالی متوسطه دوم ... برنامه عملیاتی براساس طرح تعالی متوسطه دوم طرح تعالی متوسطه دوم طرح تعالی دبیرستان دوم متوسطه دوم طرح تعالی طرح تعالی برنامه سالانه ... برنامه عملیاتی تعالی متوسطه دوم برنامه عملیاتی طرح تعالی برای متوسطه دوم شامل موارد ذیل می باشدشامل 10فایل ورد از محور برنامه 1 تا 10که هر کدام شامل 5تا 10صفحه ورد می باشد ... برنامه عملیاتی تعالی متوسطه دوم برنامه عملیاتی طرح تعالی برای متوسطه دوم شامل موارد ذیل می باشد شامل 10فایل ورد از محور برنامه 1 تا 10که هر کدام شامل 5تا 10صفحه ورد می باشد ... دریافت فایل ... برنامه عملیاتی براساس طرح تعالی متوسطه دوم طرح تعالی متوسطه دوم طرح تعالی دبیرستان دوم متوسطه دوم طرح تعالی طرح تعالی برنامه سالانه ... ادامه ...

مشکل بسته شدن سال 97-96 متوسطه اول

اسکریپت مخصوص باز سال ۹۶.۹۷برای مدارس متوسطه اول که سال جدید با پیام خطای سال جدید بسته شده مواجه شده اند .از طریق helper ادامه مطلب ... ادامه ...

کتاب راهنمای معلم متوسطه 1و2

کتاب راهنمای معلم متوسطه 2 لینک کتاب راهنمای معلم متوسطه 2 کتاب راهنمای معلم متوسطه 1 لینک کتاب راهنمای معلم متوسطه1 ... ادامه ...

پاو ... وینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دورۀ اول متوسطه جدید

پاو ... وینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه پاو ... وینت درس اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه ... پاو ... وینت , ... پاو ... وینت درس دهم اجتماعی نهم, ... پاو ... وینت درس دهم اجتماعی , ... پاو ... وینت فصل عصر یکپارچ ... و شکوفایی,پاو ... وینت درس اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی , ... پاو ... وینت درس اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی ,پاو ... وینت فصل عصر یکپارچ ... و شکوفایی,اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی ,عصر یکپارچ ... و شکوفایی,پاو ... وینت درس دهم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت درس دهم اجتماعی پایه نهم, پاو ... وینت درس دهم اجتماعی پایه نهم متوسطه, پاو ... وینت درس 10 (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی ) اجتماعی , پاو ... وینت درس 10 اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی پاو ... وینت درس دهم (اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهن ... ایران در عصر صفوی ), پاو ... وینت درس دهم اجتماعی , پاو ... وینت فصل پنجم اجتماعی پایه متوسطه, پاو ... وینت فصل ... ادامه ...

دوره ضمن خدمت «آشنایی معلم با برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی»

به اطلاع می رساند : مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی و همکاری معاونت متوسطه (اداره کل متوسطه دوم) دوره ضمن خدمت «آشنایی معلم با برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی» با کد99506218را به صورت الکترونیکی برای تمام معلمان درس ریاضی متوسطه دوم ادامه مطلب ... ادامه ...

شرایط فارغ حصیلی در متوسطه و پیش ی

شرایط فارغ حصیلی در متوسطه و پیش ی ادامه مطلب ... ادامه ...

مشکل بسته شدن سال 97-96 متوسطه اول

روش حل مشکل بسته شدن سال 97-96 در متوسطه اولمدارس متوسطه اول که در سیستم دانش آموزی با خطای "سال جدید بسته شده" مواجه شده اند فایل زیر را کرده و مراحل زیر را انجام دهید از طریق helper ادامه مطلب ... ادامه ...

شاخص های سه ماهه آ درس دین و زندگی متوسطه دوم

با سلام:احتراما شاخص های سه ماهه آ درس دین و زندگی متوسطه دوم جهت اطلاع سر گروههای محترم بار گذاری گردید.دریافت ... ادامه ...

های آموزشی (مخصوص متوسطه اول دبیرستان)

معاونت علمی : در این مطلب می توانید های آموزشی کتاب ریاضی نهم و هشتم و هفتم (متوسطه اول دبیرستان) را ببنید.. ادامه مطلب ... ادامه ...

نگارش 960820 کوثر متوسطه اول و دوم

دبیرستانهای متوسطه دوم چنانچه رشته های خود را قبلا تعریف کرده اند پایه چهارم را حذف کرده دوباره تعریف کنند. ... ادامه ...

پیوست برنامه عملیاتی متوسطه اول

همکاران ارجمند برای دریافت فایل پیوست برنامه عملیاتی متوسطه اول اینجا کلیک کنید. ... ادامه ...

برنامه عملیاتی متوسطه اول

همکاران محترم برای دریافت فایل برنامه عملیاتی سالانه متوسطه اول اینجا کلیک کنید. ... ادامه ...

برگزاری دومین جلسه و هم ... شی گروه زبان طرقبه - ش ... ز یکشنبه 94/12/9

جلسه ساعت 13 در سالن گروه ها با حضور همکاران متوسطه 1 و 2 برگزار شد. - شروع جلسه با تلاوتی چند از ایات مبارکه اغاز شد. - در ابتدا سر کار خانم علوی گنابادی از دبیران متوسطه 2 بعنوان سر گروه متوسطه 1 به همکاران معرفی شدند. - پس از ان همکاران متوسطه 1و2 با توجه به تغییر کتاب ها و روش نوین تدریس به تبادل نظر و اطلاعات با یکدیگر پرداخته و بابت برگزاری جلسه همزمان متوسطه 1و2 اظهار رضایت ... د. - سپس سر گروه ها با همکاران متوسطه 1و 2 بطور جداگانه مطالبی را عنوان ... د. - اینجانب بعنوان سر گروه و به نمایند ... همکاران طرقبه فعالیت های خود را به اطلاع ایشان رساندم : 1- تهیه ی پاسخنامه سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان از سال 88تا 94 جهت استفاده رایگان دانش اموزان و همکاران با هماهن ... سرکار خانم ... فرزانه حسن زاده توکلی و تعدادی از سرگروه های سطح استان که سوالات امتحان دی و ... داد و شهریور 92 بعهده ی اینجانب بود. 2- ارسال روش تدریس اینجانب بعنوان تجربه های اموزنده و عملی جهت با ان ... زه و علاقمند ... دانش اموزان هنرستان و ارسال poem با عنوان friend برای درج در گاهنامه الکترونیکی شماره 2. 3- برگزاری دو جلسه panel discussion با هم ... ادامه ...

برنامه عملیاتی زبان متوسطه اول استان آذربایجان غربی

با سلام و احترام جهت دریافت برنامه عملیاتی سالانه زبان انگلیسی متوسطه اول اینجا را کلیک کنید. ... ادامه ...

بارم بندی کلیه دروس سه پایه متوسطه اول

با سلام.در لینک زیر بارم بندی ترم اول و دوم سه پایه متوسطه اول قرار داده شده است که بسیار مفید است.امید است که مورد استفاده همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قرار ... رد. جهت دریافت بارم بندی کلیه دروس مقطع متوسطه اول در دو ترم اینجا کلیک کنید ... ادامه ...

راهنمای سیستم متوسطه دوم

مدیران محترم راهنمای سیستم متوسطه دوم را از اینجا نموده و نسبت به ارسال فایل از سیستم دانای مدرسه به سامانه امین برای دانش آموزان پایه دهم اقدام نمایند ... ادامه ...

نگارش 960808 کوثر متوسطه اول و دوم

نگارش 960808 کوثر متوسطه اول و دوم ... ادامه ...

نگارش21/5 متوسطه دوم و 12/9 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/5 متوسطه دوم و 12/9 پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد در قسمت تغییرات نگارش مطلبی نوشته نشده است و مشخص نیست این نگارش چه تغییراتی در سیستم اعمال کرده است ولی در وارد شدن برنامه که کد خطای 25 می داد این مورد را رفع نموده است فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشد جهت ... ادامه ...

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول و دوم

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول و دوم توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 12 سال سابقه موفق تدریس -09124396809 تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان ،سوم و پیش ی ،تدریس خصوصی ریاضی کنکور،کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری ،تدریس خصوصی ریاضی المپیاد،تدریس خصوصی ریاضی نهم ،هشتم،هفتم،تدریس خصوصی حسابان،تدریس خصوصی هندسه ،جبر و احتمال ،دیفرانسیل،ریاضی گسسته-مشاوره تحصیلی و معرفی اساتید مجرب و موفق برای کلیه دروس و کلیه مقاطع تحصیلی ... ادامه ...

قابل توجه دانش آموزان متوسطه نظری و پیش ی

قابل توجه دانش آموزان متوسطه نظری و پیش ی محل برگزاری امتحانات نهایی : متوسطه نظری کلیه رشته ها=دبیرستان سید جمال الدین پیش ی رشته علوم تجربی = هنرستان فنی شماره یک رشته علوم انسانی = دبیرستان شهید استکی رشته علوم ریاضی = دبیرستان سید جمال الدین ... ادامه ...

نگارش21/7 متوسطه دوم و 13/1 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/7 متوسطه دوم و 13/1پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد آ ین تغییرات نگارش برای دبیرستان رفع مشکل مشاهده سابقه - رفع موارد گزارش شده آ ین تغییرات نگارش برای پیش ی برای پیش ی موردی در قسمت آ ین تغییرات نگارش درج نشده است امیدوارم با این نگارش مشکل دریافت از سناد رفع شده باشد فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به این ... ادامه ...

میانگین نمره و درصد قبولی متوسطه نظری ( جدید)

مدیران محترم مدارس متوسطه دوم درصد قبولی و میانگین نمره داد 95 در مقایسه با سنوات گذشته را از اینجا نمایند. ... ادامه ...

... پاو ... وینت ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (راهنمایی)

پاور پوینت کتاب ریاضی هفتم راهنمایی | پاور پوینت پیام های آسمان هفتم راهنمایی | پاور پوینت آموزش قرآن هفتم راهنمایی پاو ... وینت فارسی هفتم | پاو ... وینت علوم تجربی هفتم | پاو ... وینت تعلیمات ادیان الهی و اخلاق هفتم | پاو ... وینت عربی هفتم | پاو ... وینت تفکر و سبک زند ... هفتم | پاو ... وینت انگلیسی هفتم | پاو ... وینت مطالعات اجتماعی هفتم | پاو ... وینت کار و فناوری هفتم پاو ... وینت ریاضی هفتم متوسطه - پاو ... وینت علوم تجربی هفتم متوسطه - پاو ... وینت پیام های آسمان هفتم متوسطه - پاو ... وینت آموزش قرآن هفتم متوسطه - پاو ... وینت مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه - پاو ... وینت عربی هفتم متوسطه - پاو ... وینت تفکر و سبک زند ... هفتم متوسطه - پاو ... وینت انگلیسی هفتم متوسطه - پاو ... وینت کار و فناوری هفتم متوسطه پاو ... وینت ریاضی هفتم متوسطه - پاو ... وینت علوم تجربی هفتم متوسطه - پاو ... وینت پیام های آسمان هفتم متوسطه - پاو ... وینت آموزش قرآن هفتم متوسطه - پاو ... وینت مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه - پاو ... وینت عربی هفتم متوسطه - پاو ... وینت تفکر و سبک زند ... هفتم متوسطه - پاو ... وینت انگلیسی هفتم متوسطه - پاو ... وینت کار و فناوری هفتم متوسطه ... ادامه ...

ارزی سالانه زبان انگلیسی متوسطه اول

برای مشاهده نتایج ارزی سالانه زبان انگلیسی متوسطه اول استان آذربایجان غزبی اینجا را کلیک کنید. ... ادامه ...

دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش ی

دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش یدفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش ی برای معلمان هوشمند و صرفه جو و خلاق دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش ی دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش ی دفتر کلاسی هوشمند ویژه متوسطه اول و دوم و پیش ی برای معلمان هوشمند و صرفه جو و خلاق ... دریافت فایل دفتر کلاسیدفتر کلاسی هوشمندهوشمند سازینرم افزار دفتر کلاسیمتوسطه اولمتوسطه دومدفتر فرآیندهای کلاسی هوشمند ... ادامه ...

نگارش21/9 متوسطه دوم و 13/3 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/9 متوسطه دوم و 13/3پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد آ ین تغییرات نگارش برای دبیرستان - رفع موارد گزارش شده -آ ین تغییرات در کارنامه پودمانی -گواهی موقت پایان تحصیلات برای سالهای قبل از 95 توسط سیستم دانا قابل چاپ است آ ین تغییرات نگارش برای پیش ی برای پیش ی هم همان تغییرات نگارش قبلی نوشته شده است فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گردد بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگا ... ادامه ...

نگارش21/4 متوسطه دوم و 12/8 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/4 متوسطه دوم و 12/8 پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد تغییراتی که در این نگارش برای دبیرستان بوجود آمده است (( در قسمت آ ین تغییرات فعلا چیزی نوشته نشده است ولی در منوی نقل و انتقال سروری منوی جدیدی به نام ارسال اطلاعات به نسخه جدید سیستم های دانش آموزی اضافه شده است که در موردش بعدا توضیح داده خواهد شد همچنین برای کاردانش که برای دروس پودمانی در دانا نمی شد ریز نمرات چاپ کرد در این نگارش در منوی دروس پودمانی منویی برای این منظور ایجاد گشته است )) فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آو ... ادامه ...

بازدید از دبیرستان شهید سلطانی سنگان

بازدیدی به همراه سرگروههای محترم متوسطه اول شهرستان در روز 21 آذرماه 95 از دبیرستان متوسطه اول روستای سنگان به عمل آمد .. لازم به ذکر است امکانات کارگاهی و فناوری این مدرسه با توجه به اهتمام و پی ... ری مدیر و عوامل مدرسه در حد بسیار خوبی مشاهدده شد ... ادامه ...

اصلاحیه برنامه عملیاتی سالانه زبان متوسطه اول استان آذربایجان غربی97-96

جهت دریافت اصلاحیه برنامه عملیاتی سالانه زبان متوسطه اول اینجا را کلیک نمایید. ... ادامه ...

نگارش 960820 کوثر متوسطه اول و دوم

دبیرستانهای متوسطه دوم چنانچه رشته های خود را قبلا تعریف کرده اند پایه چهارم را حذف کرده دوباره تعریف کنند. ... ادامه ...

تدریس خصوصی زیست متوسطه

تدریس خصوصی زیست متوسطهآموزشگاه میر تهران،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1،واحد 3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://mirabiedu.comتدریس خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست متوسطه-تدریس خصوصی زیست هفتم-تدریس خصوصی زیست هشتم-تدریس خصوصی زیست نهم-تدریس خصوصی زیست دهم-آموزش خصوصی زیست شناسی-آموزش خصوصی زیست متوسطه-تدریس خصوصی زیست یازدهم-کلاس خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست پیش ی-تدریس خصوصی زیست کنکور-معلم خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی ژنتیک-تدریس خصوصی زمین شناسی-حل مسائل زیست شناسی-کلاس نکته و تست زیست شناسی-کلاس خصوصی زیست کنکور-معلم خصوصی زیست دبیرستان-مدرس خصوصی زیست متوسطه-تدریس خصوصی زیست پایه-آموزش خصوصی زیست شناسی-آموزش خصوصی زیست متوسطه-کلاس تقویتی زیست شناسی-تدریس خصوصی زیست پیشرفته-دبیر خصوصی زیست شناسی-دبیر خصوصی زیست متوسطه-دبیر خصوصی زیست کنکور-دبیر خصوصی زیست دبیرستان-معلم خصوصی زیست شناسی-تدریس خصوصی تکنولوژی زیستی-دبیر زیست متوسطه-تدریس خصوصی زیست متوسطه-آموزش زیست شناسی-تدریس خصوصی المپیاد زیست-دبیر زیست تیزهوشان-حل سوالات زیست شناسی-م ... ادامه ...

نگارش21/6 متوسطه دوم و 13 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید نگارش21/6 متوسطه دوم و 12/9 پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد آ ین تغییرات نگارش برای دبیرستان -اضافه شدن ورود نمرات برای شایستگی های دروس پودمانی از طریق لیست کلاس در بخش دروس پودمانی مخصوص مدارس کارو دانش - در صفحه لاگین سیستم امکان دریافت مشخصات آموزشگاه از طریق واحد سازمانی برای مدارس منحل اضافه شده است - رفع موارد گزارش شده آ ین تغییرات نگارش برای پیش ی - رفع موارد گزارش شده فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بروز آوری و اصلاح حروف را انجام دهید تا تغییرات مودجود در نگارش در سیستم اعمال گرد ... ادامه ...

نگارش21/8 متوسطه دوم و 13/2 پیش ی

با سلام خدمت همکاران محترم بهترین راه برای دریافت نگارش به صورت مستقیم از هلپر مدرسه می باشد و این نگارشها ویژه مدارسی که به اینترنت یا اینترانت دسترسی ندارند مناسب می باشدو حتما قبل از دریافت هر نگارشی از آ ین اطلاعات خود ذخیره بگیرید -با این نگارش خوشبختانه دریافت اطلاعات از سناد رفع شده است و با این نگارش همکاران دغدغه تغذیه از سناد را ندارند نگارش21/8 متوسطه دوم و 13/2پیش ی بر روی سرور قرار گرفت و قابل و استفاده همکاران محترم می باشد آ ین تغییرات نگارش برای دبیرستان - رفع موارد گزارش شده -با توجه به تغییر کلی سرویسهای سامانه سناد توسط شرکت مذکور نگارش فوق بر اساس تغییرات سناد تغییر کرد آ ین تغییرات نگارش برای پیش ی برای پیش ی هم همان تغییرات دبیرستان نوشته شده است امیدوارم با این نگارش مشکل دریافت از سناد رفع شده باشد فایل شده به صورت فشرده و زیپ شده می باشد بعد از فشردگی خارج و محتویات آن را در داخل پوشه پژوهش که در درایوی که ویندوز نصب شده است و این پوشه پژوهش داخل program file قرار دارد قرار دهید آموزشی مربوطه را مشاهده کنید با کلیک روی هر مطلب می توانید آن را کنید حتما بعد از دریافت نگارش بر ... ادامه ...

... پاو ... وینت ریاضی هشتم دوره اول متوسطه (راهنمایی)

پاور پوینت کتاب ریاضی هشتم راهنمایی | پاور پوینت پیام های آسمان هشتم راهنمایی | پاور پوینت آموزش قرآن هشتم راهنمایی پاو ... وینت فارسی هشتم | پاو ... وینت علوم تجربی هشتم | پاو ... وینت تعلیمات ادیان الهی و اخلاق هشتم | پاو ... وینت عربی هشتم | پاو ... وینت تفکر و سبک زند ... هشتم | پاو ... وینت انگلیسی هشتم | پاو ... وینت مطالعات اجتماعی هشتم | پاو ... وینت کار و فناوری هشتم پاو ... وینت ریاضی هشتم متوسطه - پاو ... وینت علوم تجربی هشتم متوسطه - پاو ... وینت پیام های آسمان هشتم متوسطه - پاو ... وینت آموزش قرآن هشتم متوسطه - پاو ... وینت مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه - پاو ... وینت عربی هشتم متوسطه - پاو ... وینت تفکر و سبک زند ... هشتم متوسطه - پاو ... وینت انگلیسی هشتم متوسطه - پاو ... وینت کار و فناوری هشتم متوسطه پسران دختران پاو ... وینت ریاضی هفتم متوسطه - پاو ... وینت علوم تجربی هفتم متوسطه - پاو ... وینت پیام های آسمان هفتم متوسطه - پاو ... وینت آموزش قرآن هفتم متوسطه - پاو ... وینت مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه - پاو ... وینت عربی هفتم متوسطه - پاو ... وینت تفکر و سبک زند ... هفتم متوسطه - پاو ... وینت انگلیسی هفتم متوسطه - پاو ... وینت کار و فناور ... ادامه ...

گزارش هم ... شی اولیاء ودبیران مقطع متوسطه دوم واول

درعصر روز ... 25/8/95جلسه هم ... شی اولیاء ودبیران مقطع متوسطه دوم وچهارشنبه 26/8/95مقطع متوسطه اول باحضور پرشوراولیاء محترم دانش آموزان عزیز با دبیران گرانقدر مرکز برگزارشد ودراین نشست اولیاء دانش آموزان به همراهدبیران مربوطه هردرس به بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان پرداختند . ... ادامه ...

انتخاب رشته ریاضی فیزیک در پایه نهم

مجموع سه نمره پذیرفته شده ... داد یا شهریور هریک از دروس ریاضی وعلوم در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس ریاضی و علوم درسه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه میگرددمجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هریک از دروس حداقل۲۵۲ باشد یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب ان ضرب کنیم وحاصل را جمع و بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد. ... ادامه ...

جلسه تعامل اولیا و مربیان متوسطه اول

با سلام احتراما به استحضار می رساند جلسه تعامل اولیا و دبیران متوسطه اول دبیرستان علوم و معارف ی روز 25/8/95 راس ساعت 14 الی 16 می باشد . حضور شما عزیزان مزید امتنان خواهد بود مدیریت دبیرستان فاطمه پور عرب مقدم ... ادامه ...

بارم بندی کتاب علوم تجربی متوسطه اول سال تحصیلی 96-95

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

گزارش بازدیدگروه زبان متوسطه اول از شهرستان بوکان

جهت مشاهده گزارش بازدیدگروه زبان متوسطه اول از شهرستان بوکان اینجا را کلیک نمایید. ... ادامه ...

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول و دوم

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول و دوم توسط فارغ حصیل شریف و دبیرستان تیزهوشان میر با 12 سال سابقه موفق تدریس -09124396809 تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان ،سوم و پیش ی ،تدریس خصوصی ریاضی کنکور،کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری ،تدریس خصوصی ریاضی المپیاد،تدریس خصوصی ریاضی نهم ،هشتم،هفتم،تدریس خصوصی حسابان،تدریس خصوصی هندسه ،جبر و احتمال ،دیفرانسیل،ریاضی گسسته-مشاوره تحصیلی و معرفی اساتید مجرب و موفق برای کلیه دروس و کلیه مقاطع تحصیلی ... ادامه ...