نفرین بر عشق



درد روى درد

نفرین بر این بخت که با جوهر سیاه نوشته اندنفرین بر این دل که غمش پایان ندارد نفرین بر این احساس که عقل را رها نمى کند نفرین بر این درد که شانه هاى نحیفم را تنها نمى گذارد نفرین بر این زندگى که شروع و پایانش به اختیارم نیست نفرین بر این اشک که چشمه اش خشک نمى شود نفرین بر این من نفرین بر این من که درونم غوغایى است نفرین بر من که نگفتم اگر بروى دلم تنگ غمم زیاد مى شود نفرین بر من که عشق را بر سرت فریاد ن نفرین... ( دوستان ببخشید اگر تلخ بود ولى باور کنید اگر نمى نوشتم تحملش آسان نبود) ... ادامه ...

نفرین شده این چشم ، که در راه بماند

نفرین شده این چشم ، که در راه بمانداین نای غزلساز ، پر از آه بماندنفرین شده این دست قنوتش نشود سبزبر عرش نیاویزد و کوتاه بماندنفرین شده گویا دل من تا به قیامتیوسف شود و در تنم این چاه بماندنفرین شده اشکم که نشوید غم دل راآتش شود و در دل گمراه بماندنفرین شده ام یا که قضا و قدرست این؟بگذار حساب من و الله بمان سوس که این هم از دست دعا رفتصد ندبۀ جانسوز سحرگاه بماند ... !مریم عربلو ... ادامه ...

نفرین به توکه نیستی نفرین به غم که هست

نفرین به توکه نیستی نفرین به غم که هست نفرین به این دلی که از رفتنت ش ... ت نفرین به خاطراتی که توذهنمه نفرین به خونه ای که بی توجهنمه نفرین به این کاری که بادلم کردی من دوستت دارم با این که نامردی نفرین به این کاری که بادلم کردی من دوستت دارم کاشکی که برگردی نیستی بخوای ببینی بی توچی می کشم رفتی که از همیشه دیوونه تربشم من موندمو هوای بارونی خدا هرروز دعوتم به مهمونی خدا من موندمو اتاقی که سرد و ... ته من موندمو هوایی که چشم به راهته نفرین به این کاری که بادلم کردی من دوستت دارم با این که نامردی نفرین به این کاری که بادلم کردی من دوستت دارم کاشکی که برگردی ... ادامه ...

نفرین به تنهایی

آ زمینم زد غمی سنگین به تنهاییاما نمی مانم من این پایین به تنهایی!کوه غرورم؛ باید از این خاک بر خیزمدارم خودم را می دهم تسکین به تنهاییپیغمبر دردم که در صعب العبور جهلبر دوش دارم بار صدها دین به تنهاییجمعیتی در من به اندوهی چنین سرگرماین با مصیبت؛ آن به غربت؛ این به تنهاییدر خاک آرزوها را؛ عزادارم!برگشته ام از آ ین تدفین به تنهاییرنجی که بردم از خطوط چهره ام پیداستتفسیر عمری می کند هر چین به تنهاییدارم دعا می خوانم اما سخت می ترسم،سودم نبخشد گفتن آمین به تنهایینفرین به شب وقتی که صبحش کور مادرزاستنفرین به روز بی ی؛ نفرین به تنهایی!مرتضی لطفی ... ادامه ...

نفرین

از هر طرف نرفته به بن بست می رسیم نفرین به روزگار من و روزگار تو.... #محمد_علی_بهمنی ... ادامه ...

نفرین

نفرین به تو که نیستی نمیدانم کیستی ولی باید باشی و نیستی نفرین به تو که نمیدانم کیستی تویی که نیستی تویی که تنها در ذهن من هستی و زندگی را میگذرانی به سختی نمیدانم شاید نمیدانی که نیستی شاید اگر بدانی برای من کیستی دوست داشته باشی که باشی و دیگر مجبور نباشم نفرینت کنم چون نیستی آقای ربات - نیستی ... ادامه ...

آیا نفرین ... گناه ندارد؟

آیا لعنت و نفرین ... گناه دارد؟ در قرآن در چه مواردی لعنت و نفرین گناه دارد و در چه مواردی گناه ندارد؟ در قرآن مجید دربارة کفّار و منافقان و ابلیس و اذیّت کنندگان خدا و رسول خدا و مفسدان و قاطعان رحم و ستمکاران و ... لعنت و نفرین به کار رفته. مثلا دربارة کفار آمده : "خداوند کفار را لعنت و نفرین کرده و برای آن ها عذاب دردناکی را مهیّا نموده است".(1) بدون جهت مومنی را لعنت و نفرین ... حرام است، ولی لعنت و نفرین بر ظالم و کافر وعده دیگری که در قرآن مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند حرام نمی باشد.1- احزاب (33) آیه 64. ... ادامه ...

»----اَمــون بِـــده--->

ســـیــگــــاٰراٰم یِــــہْ بَـــــســـتِـــہ تـیغ تُـوریــہ اَمْ شِـکُونـدْ کِــہ باٰهَـرنَــفَــسَــمْ کُــلِ ســیـــنــَـم مـےْ سُـوخـتْ ... ادامه ...

نفرین پدر

رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم : از نفرین پدر خود، سخت بپر د، زیرا چنین نفرینی «ابر» را هم می شکافد و بالاتر می رود، و مورد توجه خدا قرار می گیرد، تا جایی که خداوند متعال می فرماید: آن نفرین را نزد من آورید تا مستجاب گردانم. بنابراین، از نفرین پدر علیه خود، سخت پرهیز داشته باشید، زیرا از شمشیر برنده تر است! (نوادر راوندی) ... ادامه ...

نفرین نامه

"نفرین نامه" فاصله چقدر نحس است و من نفرین نامه ای می نویسم بر این زبان گنگ نقشه روی میز که هر روز به آزارم می کوشد آنگاه که کنج این اتاق پشت در بسته همیش ... به آواز ساز من لال می شود قناری قفس. و من شنیده ام گنجشک های تراس که در گوشی سراغت را از قناری می ... رند و او ساز را نشان می دهد. قهقه شان باور قناری را خط نمی زند که هر شب باز به انگشت اشاره گوشه همیش ... اتاق را نشانه رفته. ترسی ندارد از اینکه دیوانه ای بیش در ذهن گنجشک ها نیست و من نیز. کدامین سطر سرود این ساز شبیه توست؟ رنگ هیچ چشمی همرنگ این ساز نیست. رنگ چشمان تو بر کدامین رنگ این اتاق می لغزد؟ رنگ چشمهایت چه رن ... ست؟ خسته ام می کند گشتن این سکوت. می خواهم بدانم نگاه تو عاقبت در پس کدامین طلوع بر آسمان نگاه من بال خواهد گشود؟ بگو. "الف.الف" ... ادامه ...

جامعه ای که در آن نفرین زیاد است، همه در آن درگیرند

جامعه ای که در آن نفرین زیاد است، همه در آن درگیرنداگر حتی یک نفر مورد نفرت و نفرین قرار گیرد، همه از تشعشع منفی آن نفرین، به نوعی برخوردار می شوند.تشعشع معیوب یک انسان، تن واحد انسان ها را به خطر می اندازد و سلامت جمع را تحت تاثیر قرار می دهد.هر روز و هر لحظه، برای یکدیگر و برای سراسر دنیا خیر و برکت و سلامتی طلب کنیم و تشعشعات مثبت کلام و ذهنمان را به سراسر جهان هستی انتشار دهیم، تا شاید بتوانیم زمینی را که با نفرت به نابودی کشانده ایم،با عشق بازسازی کنیم[email protected]_mozaffari ... ادامه ...

جامعه ای که در آن نفرین زیاد است، همه در آن درگیرند

جامعه ای که در آن نفرین زیاد است، همه در آن درگیرنداگر حتی یک نفر مورد نفرت و نفرین قرار گیرد، همه از تشعشع منفی آن نفرین، به نوعی برخوردار می شوند.تشعشع معیوب یک انسان، تن واحد انسان ها را به خطر می اندازد و سلامت جمع را تحت تاثیر قرار می دهد.هر روز و هر لحظه، برای یکدیگر و برای سراسر دنیا خیر و برکت و سلامتی طلب کنیم و تشعشعات مثبت کلام و ذهنمان را به سراسر جهان هستی انتشار دهیم، تا شاید بتوانیم زمینی را که با نفرت به نابودی کشانده ایم،با عشق بازسازی کنیم[email protected]_mozaffari ... ادامه ...

... ای برای ذکور

همان طور که قبلاً هم نوشتم، والده مان از هر فرصتی برای نفرین ... فرزندش استفاده می کند، بهتر است بنویسم استفاده می کرد، این جور بهتر است. از نفرین های خیلی خفن ب ... رید تا نفرین های دم دستی مثل: «خدا عذابتو زیاد کنه»، «داغتو ببینم» «خیر از زند ... ت نبینی» و قس علی هذا. اگر علت این نفرین ها را جویا شوید، چند قلم خدمت تان ارائه می دهم. مثلا بسکویت که می خورم و تکه ای از آن توی آشپزخانه افتاده باشد، از گزینۀ اول و اگر با لقمۀ نان و پنیر از آشپزخانه تا اتاقم راه بروم و بخورم، از گزینۀ سوم و اگر پا را از این فراتر بگذارم، از گزینۀ دوم استفاده می کند. حالا یک هفته است که نه تنها از آن نفرین ها خبری نیست، بلکه الفاظی مثل: «پچلم» (به ... ر پ و چ و فتح لام) یا «مرد ... ای عزیزم» یا « ... ای جان» جایگزین آن شده است. اگر به دنبال را ... ار این ماجرا هستید، باید بگویم مردانی که با مادرشان زند ... می کنند، کافی ست ظرف های ناهار و شام را به محض این که وارد سینک ظرفشویی شدند، بدون اطلاع والده بشویند، آن وقت تأثیر ... پراکنی های مرا به واقع درک خواهند کرد. ***** بی ربط نوشت: ذکر «یا غافر» به منظور رفع دشواری ها و جهت پنهان ماندن از خط ... ادامه ...

بازمانده

هر مرثیه ای که باید خوانده ام. گریه هام را کنار تن سرد رویاهای مرده ام گریسته ام. به اشک غسلشان داده ام، گورکنشان بوده ام به انگشت های زخمی که بی وقفه خاک را پس زده اند. آدم هایی را که در مرگ آرزوهای شیرینم دست داشته اند نفرین کرده ام و نفرین می کنم. اولین نفرینیان قلبِ تا پیش از این بخشنده ام باشند. سوگواری ام کی تمام می شود؟ نمی دانم. ندیده ام عزادار تنها. که هیچ ، هیچ غمخوار و تسلای خاطرش نباشد. ... ادامه ...

ستاره 91: نفرین نامه

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید] ... ادامه ...

کاش گذرت به اینجا بیافته

ایکاش یه روز گذرت به اینجا بیافته و دل تنگی هامو بخونی اشتباه نکن دلتنگ تو نیستم دلتنگ اون حسی هستم که بهم دادی و بی توجه رفتی... دلتنگ چیزی هستم که بهم فهموندی، نداشتنش رو.. نمیدونم چه دعایی م که برات نفرین نباشه و از هزار تا نفرین بدتر، چه دعایی کنمت که درد منو، با تمام وجودت حس کنی از اینکه حتی به شوخی بهت بگم نامرد، بدت میومد اما از هر چی نامرد، نامردتر بودی نامردی کردی در حق ی که باهات کاری نداشت، ی که اصلا نمیخواست پاگیر تو بشه پاگیرم کردی و هزار تا حرف زدی تا برونی ام ازت نمیگذرم تا همیشه تا ابد اگر یادت یه لحظه از سرم بگذره، بدون که هر چی نفرین در حقت میکنم میگم که کاش دردی که به جونم انداختی، به جانت به جانانت بیافته تا درک کنی و بفهمی باهام چه کردی بدون که زمین خوردنت آرزومه خورد شدنت جلو چشمام، خواست قلبی منه .. . . . نمیبخشمت هیچ وقت ... ادامه ...

خدای خوب خواب تو کتابم !

دلم میخواهد سرم را روی شانه مامی ام بگذارم، از تهِ دل هق هق و گریه کنم و بگویم : «نفرین!نفرین کن آن خدالعنت کرده ای را که مرا به این روز انداخت.. نفرینش کن!» × اما میدانید؟ امروز صبح مامی ام روی شانه ام گریه یِ صدادار کرد(: بخاطر آنچه خدابرسرمان آورده است! فهمیدم نه تنها خدا به درددل من اهمیت نمیدهد،به دل ش ... ته مامی هم هیچ توجهی نمیکند! پس بهتراست گریه ام را ... م و باهمین ناامیدی خوشبختی و سعادت و موفقیت آنهائی که دلمان و زند ... مان را نابود ... د را تماشا کنم! ... ادامه ...

اگر داغ دل بود ما دیده ایم

نشسته ایم پای سریال شبکه دو ؛ سایه بان ، راستی حال و روز سهراب چقدر شبیه ایران این روزهای ماست .بدبیاری ،غم ، غصه ، نارو خوردن از رفیق ، بدبختی ، مصیبت .- نفرین کی یقه منو گرفته ؟!سهراب پرسید . ما هم این روزها این سوال را خیلی می پرسیم از خودمان : نفرین کی یقه این سرزمین ، یقه مردمش را گرفته ؟! حتی اگر به نفرین و این حرفها معتقد نباشیم ، باز هم یک جای کار می لنگد. یک جای کار ایراد دارد که تا می آییم از زیر آوار مصیبتی خودمان و دلمان را بکشیم بیرون ، مصیبت تازه ، داغی نو بر سرمان آوار میشود .کی زندگی روی خوشش را به ما نشان میدهد ؟یا داریم غم و غصه های زندگی خودمان را بر دوش می کشیم یا وقت خوشی هایمان یادمان می افتد آدمهایی توی این سرزمین غصه دارند . خوشی هایمان هم زیر سایه غم های دیگران رنگ می بازد .حال و روزمان گفتنی نیست بهر حال ! ... ادامه ...

ان ... که خواست منو تو ما نشویم........موفق شد!!!!!!!!!!!

لعن و نفرین نمی کنم به ان ... که مقصر شد، من تو ما نشویم نفرین نمی کنم به ان ... که سر به هم نرسیدن مان شرط بسته بود و نگذاشت منو تو ما بشویم.... آه نمی کِشم و نفرین نمیکنم چون که میدانم... میدانم که این نفرین نا خواسته دامان تورا هم در برخواهد گرفت... ... ادامه ...

نفرین هادی به متوکل رو به نیت دفع ظالمان میانمار بخونیم

سلام پیرو پست چرا بعد از دیدن کلیپ شکنجه کودک میانماری با شوکر، هنوز زنده ام ؟ ، پیشنهاد میکنم روز این هفته که اتفاقا روز مباهله هم هست به خاطر عظمت این روز نفرین هادی به متوکل رو به نیت دفع این اشرار بخونیم . از همه دوستان خواهش میکنم در همه گروه های فضای مجازی اعلام کنید که روز مباهله این قوم ستمگر که در میانمار فاجعه به بار میارن رو نفرین و لعن کنند . ادامه مطلب ... ادامه ...

هِه...!

هِـــــــــــــــــــــhehــــــــــــــــه... ... ادامه ...

خدایا شکرت

نباید بی دلیل ی رو واگذار کرد یا نفرین از قدیم گفتن نفرین دوسر داره یعنی ( حتما که خود طرف رو نمیگره عزیزانشو میگیره یه اتفاق بدی برا مادرش داداشش ... می افته خب بعضی ها نمیفهمن :)بعدا نوشت:ولی منتظر همچین روزی بودم ... ادامه ...

رَفیق

رفیـقاتو نِگـــا رُقَبـــاتَن در اَصّل دَرِتــ میمالَنـو میگَن چاکِریـم دَربَستــ✋ تیـز میکنَن دَنــدون واسہ پـولو ِتـ کارِشون کہ گیر باشہ هَرروز میان پا بوسِتـ❗️ ... ادامه ...

هر جای این نقشه که دست بگذاری ، درد می کند ...

بسم الله چه مظلومند مسلمانان میانمار ، صدایشان به هیچ جا نمی رسد . دور افتاده اند . جنگ بومی خاورمیانه است، حداقل آدم دستش به همسایه اش می رسد . آنها ولی نه، ی را ندارند . می سوزند و آواره می شوند و دنیا بودائیان را آدم های صلح می خواند. نفرین خدا به این همه دروغ که دارد گلوهایمان را می فشارد و خفه مان می کند ، نفرین به این همه دروغ ... + به جنگ عادت نکنیم ... + گویا جنگ بعدی ج طلبان اقلیم کردستان عراقند ! ... ادامه ...

لعن قرآن با لعن ما چه تفاوتی دارد؟؟؟

یکی از اسلوب و ابزارهای مهمی که خدای متعال به وسیله ی آن در فرهنگ قرآن کریم به دنبال هدایت و روشنگری بندگان خود برآمده، استفاده از ابزار لعن و نفرین است که در این نوشتار کوتاه به دنبال معرفی اجمالی لعن و نفرین و سّب در فرهنگ ... ی و نحوه ی استفاده قرآن از این واژگان هستیم. علی بیرانوند- کارشناس حوزه مفهوم شناسی لعن و سب در فرهنگ لغت ادامه مطلب ... ادامه ...

رابــِطه ها...

وَقتے میرَفتــ: گُفتـَـم: کُــــــجا⁉️ گُفتـــ: بہ دَرکــــٔـ... مَــنَم گفتَــم: بہ دَرکـــٔ و اینطورے بود کہ تَــمـــــــام احساساتــ عاشقـانہ بہ فـ اکــُ ـ رفتـــ ... ادامه ...

متن عاشقانه30

ترسم که تو هم یار وفادار نباشیعاشق کش و معشوق نگه دار نباشیمن از غم تو هر روز دوصد بار بمیرمتو از دل من هیچ خبردار نباشی*************بی پنجره ای غریبه ای در وهمیعشق است اگر از آن نداری سهمیفهمیدن عشق عاشقی می خواهدیک بزرگ می شوی و می فهمی*************کاش می شد در سایه ی مژگانتلحظه ای هر چند کم به تماشای دریای خوشرنگ چشمانت می نشستم*************نازنین بدون تو دنیا رو باور ندارمبا تو از رمز طلسم قصه ها سر در می آرملحظه ی سقوط من دست تو مثل معجزستشب می ترسه از خودش وقتی می گم دوستت دارم*************تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد !تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایینه با آرزوی من …*************من مست غم عشقم با خنده خمارم کنصیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن*************حافظه ام همه چیز را براحتی فراموش می کندخسته شدم از بس ساییدمش و تو هر بار نمایان تر شدی !*************نفرین به عشق و عاشقینفرین به بخت و سرنوشتبه اون نگاه که عشقتوتو سرنوشت من نوشتنفرین به من نفرین به تونفرین به عشق ... به ساده بودن منوبه اون دل سیاه تو*************دیگر بوی بهار هم سرحالم نمی کندچیزی شبیه گریه زلالم نمی کندآه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار ؟وقتی که سنگ هم رحمی به ... ادامه ...

تخت نفرین شده

تو دوران سربازی روزای اول دروه کد چون آسایشگاه های خودمون پر بود من و چند تا از بچه ها میرفتیم تو آسایشگاه یگانیها تو خونه رو زمین میخو دیم.یه شب یه تخت خالی شده بود و من رفتم روش خو دمیه تخت که فقط با پتو آنکارد شده بود و خبری از ملافه نبودرو تخت دراز کشیده بودم ولی خوابم نمیبردبرام عجیب بود با اینکه خوابم میومد ولی خوابم نمیبرداین بیخو آزارم میداد چون تو طول روز وقتی برای خو دن نبودخلاصه تا خود صبح بیدار بودمفرداش یکی از بچه ها بهم گفت رو همون تخت خو ده و خوابش نبردهمیگفت سربازا میگن این تخت نفرین شده است هر ی روش بخوابه خوابش نمیبره+امشب که بیخواب شدم یاد این خاطره افتادم ... ادامه ...

مواظب نفرین پدر و مادر باشید!

مواظب نفرین پدر و مادر باشید! نفرین به معنای دعای بد برای مرگ، ناکامی و بدبختی ی یا چیزی است. (انوری،ج8،ص7888) و همینطور به معنای لعن، لعنت و نکوهش نیز آمده است. (لغت نامه دهخدا،ج43،ص660)معادل نفرین در قرآن کریم "لعن" می باشد که در معنای عام می توان بدین صورت تعریف نمود: لعن از ناحیه خداوند متعال به معنای دور ساختن ی از رحمت خویش در دنیا و در آ ت عذاب و عقوبت و از ناحیه بندگان نیز لعن و نفرین در واقع همان دعا به ضرر و بر ضد دیگران است.(مفردات راغب اصفهانی، ص471) نفرین در آیات قرآندر قرآن واژه لعن به کار رفته است. آن جا که خداوند ابو لهب (عموی ) را به دلیل اذیت و آزار (صلی الله علیه و آله) نفرین می کند: «تَبَّتْ یَدا أَبی لَهَبٍ وَ تَب» (سوره مسد، آیه 1) بریده باد هر دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد. در آیه دیگر خداوند می فرماید: « لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ : لعنت خدا بر ستمگران باد»، (هود، آیه 18) یا در آیات دیگر انی که خدا و صلی الله و علیه و آله را اذیت و آزار دهند: إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ (سوره احزاب، آیه 57) یا پیمان خود بشکنند: فَبِ ... ادامه ...

447_

نفرین میکنم.از ته دل.اینقدر ضعیف شده ام.همینقدر کوچک دل... ... ادامه ...

نفرین هایی که به خودمان برمی گردند

نفرین هایی که به خودمان برمی گردند اگر می خواهید بدانید چه زمانی فرد یا گروهی مستحق لعن و نفرین هستند و چه زمانی باید برایشان تقاضای هدایت کرد، این مطلب را بخوانید: goo.gl/p3zcwu tebyanonline ... ادامه ...

روزگار ِنفرین شده

هر روزی که بی تو بگذرد یقین کن آن روز برای من نفرین شده است ... ادامه ...

حریق خزان بود...

حریق خزان بود... همه برگ ها آتش سرخ، همه شاخه ها شعله زرد درختان همه دود پیچان به تاراج باد و برگی که می سوخت، میریخت، می مرد و جامی سزاوار چندین هزار نفرین که بر سنگ می خورد من از جنگل شعله ها می گذشتم غبار غروب به روی درختان فرو می نشست و باد غریب، عبوس از بر شاخه ها می گذشت و سر در پی برگ ها می گذاشت... فضا را صدای غم آلود برگی که فریاد می زد و برگی که دشنام می داد و برگی که پیغام گنگی به لب داشت لبریز می کرد، و در چشم برگی که خاموش خاموش می سوخت... نگاهی که نفرین به پاییز می کرد... حریق خزان بود، من از جنگل شعله ها می گذشتم، همه هستی ام جنگلی شعله ور بود که توفان بی رحم اندوه به هر سو که می خواست می تاخت، می کوفت، می زد، به تاراج می برد و جانی که چون برگ می سوخت، می ریخت، می مرد و جامی سزاوار نفرین که بر سنگ می خورد... شب از جنگل شعله ها می گذشت حریق خزان بود و تاراج باد من آهسته در دود شب رو نهفتم و در گوش برگی که خاموش می سوخت گفتم مسوز این چنین گرم در خود، مسوز مپیچ این چنین تلخ بر خود، مپیچ که گر دست بیداد تقدیر کور تو را می دواند به دنبال باد مرا می دواند به دنبال هیچ شاعر : ... ادامه ...

خدایا کی تمام میشه صرم درد می کنه از اندوه غمها

خدایا کی تمام میشه صرم درد می کنه از اندوه غمها همه با هم هستند سرشونو میزارن بر بالین دوششون اما من غمگینم و غصه می خورم من پر از غصه ام باید تا ا عمرم انتظار بکشم تا یه روز بمیرم و به تو برسم یادت میاد انروز از جنگل می گذشتیم؟ با هم قدم میزدیم می پریدیم می خندیدیم حتی بر روی تنه درختی یادگاری نوشتیم اما الان ما با هم نیستیم بی تو من چی کنم؟ دلم تک و تنهاست و تو دیگر نیستی تو از این دنیا رفتی و به قصه ها پیوستی اکنون من در این سن جوانی تا ا ین روز زندگی ام باید بگریم تا به تو برسم با من ببین اندوه و غم ج از تو چه ها کرد تو نمی دانی من بی تو چقدر سختی می کشم نمی دانی لب های من بوسه هایی که با هم می دادیم armin3d com هنوز هم تو رو می خواد نفرین بر این زندگی نفرین بر هر چی ج .... ... ادامه ...

دوست داشتی همه جا غم باشه شد من غمگینم

حداقل غم را از من نگیرید شب که میاد می تونم گریه کنم چون اشکهامو ی نمی بینه ابرها ببارید کجایی ابر سیاه من خدایا کی تمام میشه صرم درد می کنه از اندوه غمها همه با هم هستند سرشونو میزارن بر بالین دوششون اما من غمگینم و غصه می خورم من پر از غصه ام باید تا ا عمرم انتظار بکشم تا یه روز بمیرم و به تو برسم یادت میاد انروز از جنگل می گذشتیم؟ با هم قدم میزدیم می پریدیم می خندیدیم حتی بر روی تنه درختی یادگاری نوشتیم اما الان ما با هم نیستیم بی تو من چی کنم؟ دلم تک و تنهاست و تو دیگر نیستی تو از این دنیا رفتی و به قصه ها پیوستی اکنون من در این سن جوانی تا ا ین روز زندگی ام باید بگریم تا به تو برسم با من ببین اندوه و غم ج از تو چه ها کرد تو نمی دانی من بی تو چقدر سختی می کشم نمی دانی لب های من بوسه هایی که با هم می دادیم هنوز هم تو رو می خواد نفرین بر این زندگی نفرین بر هر چی ج .... ... ادامه ...

شعر ریحانه کاردانی شاعر جوان

در هیئت عاشقان علم بودم کاش یک مصرع شعر محتشم بودم کاش در روضه عباس به خود می گفتم ای کاش م ع حرم بودم کاش راه حرم را بسته اند اینک حرامى ها تا چند در چنگال خونخواران گرامی ها نفرین به طراحان این ترفندهای شوم نفرین به اربابان جنگ و تلخکامی ها هر م ع می شود محکم ترین شعری از باده ى این شعر می نوشند جامی ها دارایی رود وشان چشمه ها هستند مدیون سربازان گمنامند نامی ها در ى خاصان عالم راز جانسوزى ست این راز را هرگز نمی فهمند عامى ها یک روز می آید ی روشن تر از خورشید چشم انتظار صبح باید بود شامى ها!! ... ادامه ...

نمونه هایى از فضائل وسیره فردى رضا (ع)

نمونه هایى از فضائل وسیره فردى رضا (ع) سید على اکبر قریشى دعاى مستجاب 1- آل برمک، مخصوصاً یحیى بن خالد بر مکى براى حفظ حکومت و مقام خویش هارون عباسى را وادار د تا موسى بن جعفر (ع) را شهید کرد، بدین سبب رضا (ع) در مکه به آنها نفرین د، حکومت و مقامشان تار و مار گردید. محمد بن فضیل گوید: ابوالحسن رضا (ع) را دیدم، در عرفات ایستاده و دعاى مى‏کرد. بعد سرش را پایین انداخت، (گویى چیزى به قلب مبارکش الهام شد) که وى علت سر به زیر انداختن را پرسیدند؟ فرمود: به برامکه نفرین مى‏ که سبب قتل پدرم شدند. خداوند امروز دعاى مرا درباره آنها مستجاب کرد، از مکه برگشت، چیزى نگذشت که در همان سال، هارون بر آنها خشم گرفت وتار و مارشان کرد.(1) جعفر برمکى شقه شد، پدرش یحیى به زندان رفت، بطورى متلاشى شدند که مایه عبرت مردم گشتند. ... ادامه ...

یه بوس

من یه پنگوئن ِ خستم فقط نفرین شده ام که آدم شم یک پرنسس بیاد بوسم کنه برگردم به ماهیت اولم ... ادامه ...

عجیب ترین نوع بشر

اقای رئیس جمهور ... خو ... داداش بیدار شو بابا برف مرکبات ما شمالی هارو نابود کرده یه کم نه زیاد یه ت ... ی به خودت بده بابا این مردم همونهای هستند که به ادمی مثل تو رای دادن که اشتباه ... واقعا اشتباه ... تو چطور پول این مردم رو میبری تو غزه و لبنان ... ج می کنه ولی بداد این بیچاره ها نمیرسی بابا شاید نفرین فقط شاید نفرین فقط یکی از اینها خانه ... ابت کنه چقدر بی غیرت تو این کشور زیادشده ... ادامه ...

همینطوری!

ع پروفایلشو گذاشته:خدا کند به ی چون خودت دچار شوی... بهش پی ام دادم :خدا کنه این دعا باشه نه نفرین!! میخنده و میگه برای تو که دعاست. بعضی جاها اره دعاست بعضی وقت ها نه اصلاااا:/ کاملا نفرینه:) واقعا این جمله دعاست یا نفرین! +پ ن چرا یه مدته من پست این مدلی میزاررم ماجرا چیه(شکلک تفکر) ... ادامه ...

دانش، و مسئولیّت دانشمندان

١ . ى که بدون شناختِ زمانِ خویش از دنیا رود، به مرگ جاهلى مُردهاست.٢ . ى که بدون آگاهى، درباره قرآن سخنى بگوید، جایگاه خود را در آتش فراهمآرده است.٣. اگر از ى پرسشى علمى صورت گیرد و او آن را آتمان آند، خداوند لگامىآتشین بر دهانش مى زند.٤ . اگر ى به چیزى آه بدان آگاهى ندارد فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین اورا نفرین مى آنند.٥ . هر فتوا دهنده اى ضامن است.٦ . هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى راهش به دوزخ است.٧ . خداوند خیر هر را بخواهد او را در دینش بینش و دانش مى دهد.٨ . واجبات را بیاموزید و آن ها را به مردم یاد دهید، زیرا آموختن آن ها نیمى ازدانش است.٩ . هرگاه از من حدیثى به شما رسید، آن را برآتاب خدا عرضه آنید، آن چه راموافق با قرآن بود بپذیرید و آن چه را مخالف آن بود، به دیوار بکوبید. ... ادامه ...

واسه هیشکی نخواد...

فکر میکنم تا حالا تو عمرم، یکبار آه کشیدم، از اون آه های ته دلی و اینها، سال پیش یا دو سال پیش همین موقع ها بود، بد، سیاه و نفرین شده... ... ادامه ...

کدام پرنده صهیونیست ها در تله پ ندی گیر کرد؟ /نفرین سفارش اف-16های ایران پس از 40 سال اثر کرد

ساعات آغازین این هفته، رسانه ها و افکار عمومی جهان شاهد بروز تحولات مهمی در مرزهای با فلسطین ی بودند؛ جایی که برای اولین بار در چند سال اخیر، یگانهای دفاع هوایی ، پاسخی قاطع و حساب شده به ات مکرر و حملات گاه و بیگاه پرنده های صهیونیست داده و موفق به سرنگون یک اف ۱۶ م اسراییلی شدند. ... ادامه ...

آنچــہ تـو با مــا کــردے

. ما گُذشتیم و گُذَشتــــ... آنچــہ تـو با مــا کــردے تــــو بِمـــــــٰـان و دِگــران✋ واے بِــحــــــــال دِگــــــران ... ادامه ...

شب پر ستاره !

به نظرم آسمان شب در پائیز قشنگ تر از آسمان شب در تابستان باشد (؟!) اگرچه پائیز فصل مورد علاقه ی من نیست اما باید اقرار کنم ، ب که به آسمان نگاه می و درخشش ستارگان یه جورایی مسحورم کرده بود ، پی به این حقیقت بردم ! شاید این تنها یک حس گذرا باشه که بستگی به چیزهای مختلف داشته باشه (؟) و اساسا تناسبی با موقعیت فصلی آسمان نداشته باشه (؟) نمی دانم ! چیزی که می دانم اینه که ب یک آن دلم خواست ، که ای کاش قدرت و توانایی این رو داشتم تا به سمت یکی از آن ستاره های درخشان پرواز کنم ! پرواز کنم به یک سح دور و داغ ، و در یک ک شان امن و ناشناخته ، سیاره ای خاکی پیدا کنم که رنگ آسمانش آبی باشه مثل زمین و پوشیده از گلها و گیاهان سبز و سرخ و زرد ، سیاره ای که فقط دو تا فصل داشته باشه : بهار و تابستان !! ... ب بواقع از اینکه ما (انسانها) اینقدر ضعیف و ناتوان هستیم ، گرفته شدم ! (یعنی حالم گرفته شد) ... واقعا چرا ما توانایی سفر به یک ک شان دیگه رو نداریم ؟! و آیا این اشتیاق به رفتن و دیدن ، با توجه به ناتوانی و محدودیت های ما ، یه جور نفرین نیست که گریبان بشر را گرفته است ؟! (نفرین خدایان !) ، ما چیزهایی را می خواهیم و طلب می کنیم که با تو ... ادامه ...

آ ا مان

بچه های این نسل کار میکنند تا پدر و مادران تربیت شده در فاضلاب لیبرالیسم از خانه بیرونشان نکنند.اینقدر از مظلومیت والدین نگویید..نفرین فرزند هم درگیر است ... ادامه ...

غزلی زیبا از مهدی فرجی:

می بینی ام وقتی به مویم برف غم باشد روزی که پشتم مثل پشت کوه خم باشد با تو شبی از حسرت امروز خواهم گفت وقتی که حرفم محض پیری محترم باشد می گویم از روزی که خوردم حرفهایم را ترجیح میدادم که نانم در قلم باشد روزی که گریان از خیابان آمدی گفتی نفرین به شهری که سگی در هر قدم باشد یادت می آرم گفتی امید بهاری نیست وقتی زمستان و زمستان پشت هم باشد آن روز وقتی سروهای سبز را دیدیم شکرخدا شب رفته باید صبحدم باشد چای از دهان افتاد ول کن شاید آن فرصت روزی برای ک نت مغتنم باشد میخواستم از بوسه بنویسم هراسیدم توی کتابم بیتی از این شعر کم باشد ... ادامه ...

عشق ملعون!

و باز هم نوشتن واسه یه دختری که هیچ وقت وبلاگمو نمیخونه دختری که عشق حالیش نیست دختری که بی وفایی توی خونش هست،دختری که جنون داره جنون ی برای ترک ی که عاشقشه و اصلا خدارو هم قبول نداره.. لعنت به من که هیچ وقت نفرینش ن اونوقت نفرینهای از ته حسرت من دودمانش رو بر باد میداد خا تر آسمان میشد من میدونم.. من میدونم که اون اصلا حالیش نیست دل ش تن تاوان خیلی سنگینی داره خیلی سنگین... اما ی عشقشو که نفرین نمیکنه. ی که یک عمر آرزوش بوده رو که نفرین نمیکنه.. پس کیو باید نفرین کرد؟ عاشق رو؟ خدایا منو آفریدی تا دوست داشته باشم اما دیدی چی شد؟کاری د که دیگه هیچیو دوست نداشته باشم حتی خودتو! خدایا من صبرم داره تموم میشه..خیلی مواظب باش!!!خ تو زیر سئوال میبرم!! ... ادامه ...

اموزش جادوگری

لاهومورا : طلسمی برای باز درب های قفل شده است. ا پلیارموس:خلع سلاح آوادا کداورا : بدترین نفرین از نفرین های نابخشودنی است. دارای نور خیره کنندۀ سبز و ص مانند صدای جویبار است. این طلسم، انسان را بدون برجای گذاشتن اثری می کُشد. این طلسم با نوری به رنگ سبز فسفری، قابل شناسایی است؛ فردی که با این طلسم، موردحمله قرار گیرد، بی درنگ و بدون هیچ نشانه ای می میرد. برای ادامه سر ادامه مطلب کلیک کنید ادامه مطلب ... ادامه ...

پاییز

سلام دخترکم.بگو که مادر چرا کم پی ....یپرس که مگه دلمشغولی هات انثدر زیاد شدن که منو یادت بره....بعدش من بگم نه دخترکم...مگه میشه تو رو یادم بره.این روزها ...روزهای سرد پاییز...طعم ملس مالو ....طعم تلخ زندگی....بغض های نش ته.....رابطه های اب شده.....دنبال کلمه ای میگردم با طعم شیرین گل رسیده!!!! پیدا نمیکنم. این روزها تلخ و یخ زده میگذرن....پدرت میگفت اصلا از روزی که تو رو پس فرستادیم فقط بدبختی و بدبیاری و بدشانسی اومد تو زندگیمون.میدونی این سالها منتظر بودم اینو ازش بشنوم.که جایی اون پشیمون میشه از پس فرستادن تو. میگفت اه تو ما رو گرفته....تو مگه ما رو اه و نفرین کردی....اینهمه با هم حرف زدیم....اینهمه برای تو گفتم و نوشتم....گوش نمیدادی قند عسل مامان؟؟؟ حالم خوش نیست.پاییز که میاد حال و هوای من بهم میریزه.اولین بارون که بیاد میرم زیرش و گریه میکنم که بشوره ببره هر چی دلتنگی و حرف نگفته و اه و نفرین نگفته رو..... من باور نمیکنم که کار تو نباشه... ممکن نیست بهم ریختم ولی مثل هوای پاییز گذراست.... ... ادامه ...

تفاوتی که لعن قرآن با لعن ما دارد

یکی از اسلوب و ابزارهای مهمی که خدای متعال به وسیله ی آن در فرهنگ قرآن کریم به دنبال هدایت و روشنگری بندگان خود برآمده، استفاده از ابزار لعن و نفرین است که در این نوشتار کوتاه به دنبال معرفی اجمالی لعن و نفرین و سّب در فرهنگ ... ی و نحوه ی استفاده قرآن از این واژگان هستیم. مفهوم شناسی لعن و سب در فرهنگ لغت از یادداشت هایی که از لغت شناسان برجسته عرب در معرفی این واژه در کتب خود به یادگار گذاشته اند، این چنین به دست می آید، که این واژه از اقسام دعا [1] و طلب از خدای متعال و همچنین نوعی نفرین قلمداد می شود، شخص از خدای متعال دوری از رحمت الهی را برای دیگری طلب می کند. راغب اصفهانی در مفردات خود این واژه را این چنین معنا می کند: «لَعْن: طرد نمودن و دور ساختن از روى خشم است که در آ ... ت ... انى که مشمول این واژه هستند به عقوبت می رسند و در دنیا از رحمت و توفیق الهى بریده و محرومند.»[2] ولی لغت شناسان در معرفی «سب» آن را نه گونه ای از دعا، بلکه عبارتی که گویای دشنام و ناسزاگویی است معرفی کرده اند.[3] ... ادامه ...

عذاب

در خیابان قدم میزنم ، برف سن ... نی می بارد، تا غروب به این راه رفتن ادامه می دهم و فکر انچه پیش خواهد امد عذابم می دهد. به خانه بر می گردم می پرسی کجا بودی؟ می گویم در خیابان، تا غروب راه رفته ام و فکر انچه پیش خواهد امد عذابم داده است. اشکها سرازیر می شوند، و تو لبخند می زنی مرا به خویش می خوانی و زانویت را بالشی برای گریه ام قرار می دهی می گویی گریه نکن ، گریه هرگز دردی را درمان نبوده است و من گریه می کنم و تو درد می کشی و من نفرین می کنم انچه بودنمان را نابود می کند، مرگ را نفرین می کنم و من تو را از دست می دهم ، و من از دست می روم ... ادامه ...

حدس

فکر کنین ٤٠ نفرین تو یه کلاس نفر ا کلاس سیگاری و ٢٤ ساعته ول معطل معدلش ١٣ شده. حدس میزنین بعد از لیسانس کجا قبول شه؟ + افرین رتبه زیر ١٠ اورده + هیچوقت یو دست کم نگیرین + خودتو باور کن. ... ادامه ...

کدام پرنده صهیونیست ها در تله پ ندی گیر کرد؟ /نفرین سفارش اف-16های ایران پس از 40 سال اثر کرد

ساعات آغازین این هفته، رسانه ها و افکار عمومی جهان شاهد بروز تحولات مهمی در مرزهای با فلسطین ی بودند؛ جایی که برای اولین بار در چند سال اخیر، یگانهای دفاع هوایی ، پاسخی قاطع و حساب شده به ات مکرر و حملات گاه و بیگاه پرنده های صهیونیست داده و موفق به سرنگون یک اف ۱۶ م اسراییلی شدند. ماجرا از کجا آغاز شد؟ ... ادامه ...

واقعن؟

امروز یکی بهم می گفت دیر یا زود دعاهای خیر پشت سرمون یا آه و نفرین های پشت سرمون رو زندگی خواهیم کردیم! ... ادامه ...

دعاش کنیم

همکارم که باردار شده بود، خونریزی افتاده، استراحت مطلق شده :|شغل ما انگار نفرین شده است. شایدم از بس استرسمون بالاست و حجم کار زیاده یهو با بدن زن باردار نمی سازه اینطوری میشه.چه می دونم والا. ... ادامه ...

کدام پرنده صهیونیست ها در تله پ ندی گیر کرد؟ /نفرین سفارش اف-16های ایران پس از 40 سال اثر کر

ساعات آغازین این هفته، رسانه ها و افکار عمومی جهان شاهد بروز تحولات مهمی در مرزهای با فلسطین ی بودند؛ جایی که برای اولین بار در چند سال اخیر، یگانهای دفاع هوایی ، پاسخی قاطع و حساب شده به ات مکرر و حملات گاه و بیگاه پرنده های صهیونیست داده و موفق به سرنگون یک اف ۱۶ م اسراییلی شدند.ماجرا از کجا آغاز شد؟ ... ادامه ...

دلم تنگ است

به نام خوبش +چقد میتونیم دنیارا برای ... ی تنگ کنیم چقد دلشون میتونیم بشکنیم که وقتی با هجوم درد از خواب میپره به خودش بگه علی اشکال نداره تو که تا ده سال دیگه هم دووم نمیاری.. میگذره چرا جواب معرفت با بی معرفتی میدیم جواب وفا رو با بی وفایی ..چرا فقط به فکر خودمونیم.. چرا چشمامون می بندیم دل ش ... تن بی معرفتی واسمون عادی میشه ..وای خدا وای .. به تو پنا میبرم از روزی و قلبی که بخواد اینطور بشه ... این رسم ادمهاست ..ادمای سن ... ..افتخار نمیکنم به سنگ شدن .. به بی رحم شدن که هر کدوم از اینها یک قدم دور شدن از توست...خدای مهربونم +بعضی ادما وقتی دد میزنن نفرین میکنن ..نفرین نمیکنن...بترس از روزی که سکوت میکنند +دل خوشم به بودنت ..تاب تحمل گذشت این روزها..و به قول خوده خودت صبر جمیلم آرزوست +خدای مهربونم گله ای نیست...فقط گاهی دلم تنگ میشه می ... ره تحمل بعضی چیزها سخت.. تو ببخش..ممنون که همیشه پیشم بودی..به تو سپردم همه چیز..این نیز بگذرد..به قول خوده خودت دنیا متاع زود گذر است +یادم باشه هر تصمیمی خواستم ب ... رم معیارم بزارم روی اینکه خدا رو خوشحال میکنم یا ناراحت ... ادامه ...

دوست خوب

سه چیز را با احتیاط بردار:قدم، قلم، قسم! سه چیز را پاک نگهدار: جسم، لباس، خیال! از سه چیز کار بگیر:عقل، همت، صبر! از سه چیز خود را نگهدار:افسوس، فریاد، نفرین ! سه چیز را آلوده نکن:قلب، زبان، چشم! اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن:خدا، مرگ و دوست خوب... ... ادامه ...

نفرین گربه سیاه!

ب که بعد تموم شدن درمانگاه چشم داشتیم اُفتان و خیزان میرفتیم سمت پارکینگ،چشممون اُفتاد به دوتا گربه که با نهایت عشق درحال جُفت گیری بودن...شروع کردیم جیغ زدن و خندیدن و به ضرب و زور چراغ قوه از خلوت تاریک شون ع گرفتیم...لابد اون لحظه ای که من داشتم به این سسکی ترین صحنه ی دنیا میخندیدم،اون دوتا به زبون گربه ای شون بهم میدادن...یا شایدم نفرینم که همون لحظه اتندمون که داشت میرفت سمت پارکینگ سر رسید و با هیجان پرسید شما به چی انقدر میخندین?و سر گردوند به سمتی که قبل از اون داشتیم با انگشت نشونش میدادیم،و خنده روی لبهاش خشکید. ما?اینترن های بی آبرویی بودیم که گرفتار نفرین گربه سیاه شده بودیم...همون گربه سیاهی که همیشه میگفتن به حرفش بارون نمیباره! الان نشستم به ع شون نگاه میکنم و با خودم فکر میکنم یعنی بیماری وجود داره که باعث بشه امروز که بیدار شده دیگه اون "حادثه" رو به یاد نیاره?خدایا لطفا اتندجان دلمون رو به اون بیماری مبتلا کن! ... ادامه ...

خوب یا بد؟

آری هوا آلوده است درست.دوستان، ما چه سهمی در آلود ... هوا داریم.آیا بی تفاوتی به این پدیده بد که زیستن را دچار اختلال کرده و به آموزش فرزندانمان لطمه رسانده است شایسته و جایز است!!!!! کمی تعقل و تفکر لازم است تا آسمان شهر را آبی و صاف دید. به فکر نسل آتی باشیم.نفرین بر خودخواهی و منیت ... ادامه ...

خیلی غمگینم خیلی دلم گرفته هر چند میدانم ی کلیک نمی کنه

اما من الان در این لحظه غمگینم می خواهم گریه کنم نمی دانم تا حالا شده شما هم غمگین باشید میگن پشت سیر هر شادی یک غمی نشسته و باید مواظب بود دیروز همین لحظه من شاد بودم اما احتمالا یک نفر را دیدم که نباید می دیدم چون اون نفرین شده هست و دوست دارد چراغ روشنایی هر ی را خاموش کنه تاثیرش زیاده او نباید به ی نگاه کنه یا حرف بزنه اگر چنین شد روز غم برای ان نفر هست خیلی ها می گویند اون نفرین شده هست صادقانه بگم امروز غمگینم دلم گرفته دلم هوس تنهایی کرده دلم می خواهد برم یک گوشه خلوت تا می توانم گریه کنم و فریاد بزنم خدایا آخه چرا؟ انتظار خوب بودن خوش بودن چقدر باید انتظار کشید خیلی دلم از عم پره می خوام برک روم نمیشه armin3d com یه تنهایی یه خلوت یه سایبون یه نیمکت میخوانم نتهای تنها باشم دور از جماعت هوا خوش بو تازه است به ارامش دل من.... ... ادامه ...

دهان بینی

هر روز، تمامِ وقت غمگین هستیدر حالِ دعا و گاه نفرین هستیبا قوّه ی تحلیلِ خودت پیش بروحیف است که این همه دهان بین هستیزهرا موسی پور ... ادامه ...

کفن !

آورده اند که کفن ی در بستر مرگ افتاده بود،پسر خویش را فراخواند، پسر به نزد پدر رفت گفت ای پدر امرت چیست ؟پدر گفت ،پسرم من تمام عمر به کفن ی مشغول بودم و همواره نفرین خلقی بدنبالم بود اکنون که در بستر مرگم و فرشتهءمرگ را نزدیک حس میکنم بار این نفرین بیش از پیش بردوشم سنگینی میکند.از تو میخواهم بعد از مرگم چنان کنی که خلایق مرا دعا کنند و از خدای یکتا مغفرت مرا خواهند. ..سر گفت ای پدر چنان کنم که میخواهی و از این پس مرد و زن را به دعایت مشغول سازم‫پدر همان دم جان به جان آفرین تسلیم کرد.‫از فردا پسر شغل پدر پیشه کرد با این تفاوت که کفن از مردگان خلایق می ید و چوبی در شکم آن مردگان فرو مینمود وازآن پس خلایق میگفتند خدا کفن اول را بیامرزد که فقط می ید وچنین بر مردگان ما روا نمیداشت ... ادامه ...

کشور نفرین شده

تو این مملکت برای رسیدن به حق طبیعی خودت باید هر روز هفته پیگیر باشی. بصورت دیف حقت ضایع شده س مگه اینکه خلافشو ثابت کنی.سیاست این پفیوسا اینه برینن تو اعصاب جوون این کشور اب شده فقط میخوان دیوونه مون کنن. ... ادامه ...

صد و نحس

من نفرین شده ام ای عالم هستی مشکلت با من چیه چرا هرجا پا میذارم یجور قیچی میشه چرا گیرش دادی ب من بابا منم ی ظرفیتی دارم ک خیلی وقته سرریز شده ولم کن دیگه..خسته نشدی؟..من خسته شدم اه فیل هم بود از پا افتاده بود بکش بیرون از من #جدی #چسناله ... ادامه ...

کابوس:(

ای کاش یک دکمه داشتی و هر وقت آن را فشار می دادی همه چیز به ح س در می آمد . دیگر نه قطاری به قطاری برخورد می کرد ، نه بالگردی درون آب می افتاد ، نه بمبی منفجر میشد ، نه کودکی بی پناه میشد . خدایا این ها چیست که بر سرِ این مردم می آید خدایا خودت پناهِ همه باش :(( پدری دست از اخبار دیدن بر نمی دارد . ازشبکه ی ٦ متنفری هرچه خبر مس ه است منتشر می کند . دیروز انقدر پدری شبکه ی شش دیده بود انقدر پا به پای اخبار اشک ریخته بودی که شب مدام کابوس دیدی کابوس انفجار کابوس سوختگی :(( وقتی بیدار شدی به وضوح تاپ تاپ قلبت را حس می کردی :( تازه خواب دیده بودی ، خواب که واقعیت ندارد وای به حال واقعیتش :((( خب آنها که گناهی نداشتند فقط زیارت می رفتند فقط دلشان همان خانه ی امن را می خواست :( خدایا آرامشِ خانواده هایشان باش به حقِ همان آرامش خانه ی امن رضا :((( لعنت نمی کنی چون همیشه احساس می کنی که نفرین و لعن تمام بارِ مثبت دعای آرامش را می گیرد . خدا انقدر عادل است که خودش بر همه باعث و بانی به عد حکم خواهد کرد :) ... ادامه ...

کابوس:(

ای کاش یک دکمه ی استندآپ داشتی و هر وقت آن را فشار می دادی همه چیز به ح س در می آمد . دیگر نه قطاری به قطاری برخورد می کرد ، نه بالگردی درون آب می افتاد ، نه بمبی منفجر میشد ، نه کودکی بی پناه میشد . خدایا این ها چیست که بر سرِ این مردم می آید خدایا خودت پناهِ همه باش :(( پدری دست از اخبار دیدن بر نمی دارد . ازشبکه ی ٦ متنفری هرچه خبر مس ه است منتشر می کند . دیروز انقدر پدری شبکه ی شش دیده بود انقدر پا به پای اخبار اشک ریخته بودی که شب مدام کابوس دیدی کابوس انفجار کابوس سوختگی :(( وقتی بیدار شدی به وضوح تاپ تاپ قلبت را حس می کردی :( تازه خواب دیده بودی ، خواب که واقعیت ندارد وای به حال واقعیتش :((( خب آنها که گناهی نداشتند فقط زیارت می رفتند فقط دلشان همان خانه ی امن را می خواست :( خدایا آرامشِ خانواده هایشان باش به حقِ همان آرامش خانه ی امن رضا :((( لعنت نمی کنی چون همیشه احساس می کنی که نفرین و لعن تمام بارِ مثبت دعای آرامش را می گیرد . خدا انقدر عادل است که خودش بر همه باعث و بانی به عد حکم خواهد کرد :) ... ادامه ...