مرد بودن و دیگر هیچسردها و گرم ها

خوب است دیگر بدانم حق ندارم بی خودی ی را قضاوت کنم. واقعاً زندگی مردم تا وقتی روی اعصاب من نیست به من ربطی ندارد. مطلقاً هیچ چیزیشان. اما یک وری هم دارم که دوست دارد آدم ها را مس ه کند و داستان مضحکه ی هستی را بنویسد. به نظرم این فرق دارد. یعنی مضحکه ی هستی و باورش و انگشت به آن یک چیز است و قضاوت ملت بدبخت یک چیز دیگر، چرا که وقتی حرف از هستی می زنم، یعنی خودم را هم در نظر می گیرم، من هم قسمتی از این هستی ام. از این بودن، این گونه بودن. اصلاً از آن جا که هر آدمی هستی اش بیش از همه، برای خودش و هستی هر آدمی بعد از هستی خودش و موجودیت خودش برایش معنا دارد، چرا که اگر من نباشم، دیگر بودن دیگری هم برایم معنایی ندارد و آن بودن در مقابل با این بودن و وجود من است که معنا پیدا می کند، پس وقتی به ریش هستی می خندم، اول اولش دارم خودم را نقد می کنم. اولین نفر صف هستی را، صف زندگان را. ... ادامه ...

بهارم...

رسم عاشقی این نیست که تک و تنها بسوزی و دیگر نمانی، ... کاش می دانستیم که زودتر از ما، عشق ماست که برای دوری ما می سوزد و می سازد... کاش می فهمیدیم که قدر بودن، قدر عاشقی، قدر عشق چیست و چقدر است، کاش بیراه نمی رفتیم و می م م چون روز اول، عاشق، عاشق، ...بازی با کلمات قشنگ است، بازیگری حرفه ای می خواهد، اما، قسم ، که حقیقت عشق، وجود هرگونه بازی و بازیسازی را بی نیاز از دروغ و نیرنگ می سازد...نمی دانم! بلد نیستم! من نمی دانم دل سوختن برای چیست؟ مرا سوختنی نباشد جز برای عشقم، برای او، برای بودن با او و دور ماندن از او، می سوزم، آری، اما نه به درد این بازیگر قهار و خوشرنگ زندگی، نه به سختی و دل تنگی نمادین این دنیای پوشالی...آری می سوزم، از درد دور بودن و عاشقی، از غم اشک و سردی، می سوزم، اما نمی دانم چرا؟ ... خودی برایم دیگر نمانده است، نمی خواهم، خودی را که ز عشقم دور می سازد نمی خواهم، می سوزانمش، آری، می سوزانمش هر دل و هر نگاهی که مرا دور سازد از عشقم،و می بوسم، می بویم، می جویم دلی را، دستی را، سخنی را، نگاهی را، هر نسیم و بادی را که وجودم را به او و عشقم نزدیک سازد... ... ادامه ...

چشمان یک زن

زن بودن سخت است.کمی قدرت میخواد.کمی صبور بودن.کمی دیدن و دم نزدن.زن بودن قلبی میخواد به وسعت تمام حرفهای ناگفته.زن بودن کمی زیبا و لطیف است که در هم می شکند.مثل زیباترین گل ش ... تنی خانه مادربزرگ.زن بودن کمی آواز میخواد.کمی زلف سیاه.کمی زیر باران بودن های تنهایی.کمی موسیقی های غم ان ... ز پنجشنبه.کمی ... شیدن به پایان های بی حاصل و احساس دروغ جامعه.زن بودن کمی شجاعت میخواهد مثل حال و احوال یک روز قبل از جنگ.و کمی تعجیل در گذشتن از علایق و سلایق.زن بودن سخت است.چشمان یک زن بودن سخت تر. ... ادامه ...

لبخند .....

لبخند ها هرگز ملاک شاد بودن نیستهر تیشه ای بر دوش از فرهاد بودن نیست هر جا که باشی منطق آیینه ها این استدر چشم بودن معنی در یاد بودن نیست ای در قفس افتاده ، افسوس چه را داری؟بیرون از اینجا درد ما آزاد بودن نیست از عشق دیگر هر چه می گویند افسون استآوارگی جز طالع بر باد بودن نیست هر نداند لطفعلی خان خوب می دانددر جنگ پیروزی به پر تعداد بودن نیست ای سرنوشت شوم ، جام شوکرانت کو ؟این خانه دیگر در خور آباد بودن نیست ... ادامه ...

راضی نشو در تور صیادی بیفتم

بسم الله خدای جان! شاهد باش که از همین حالا، از همین روزهای اول مهر قول می دهم که برای آرمانم و برای آن چه در سر دارم از هیچ تلاشی دریغ نکنم.... برای یک بنده ی خوب بودن برای یک دختر خوب بودن برای یک خواهر خوب بودن برای یک دانشجوی خوب بودن برای یک فعال فرهنگی و خوب بودن برای یک معلم خوب بودن برای یک آدم به درد بخور بودن! . . إرحمنی برحمتک...... ... ادامه ...

قابل توجه دختران

قابل توجه دخترانی که میگویند خوش به حال پسرا اونا ... دارن! پسر بودن یعنی نافتو که ب ... روش 2 سال حبس هم ب ... ... پسر بودن یعنی فقط تا ا ... دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری. پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن، سن و سالم نمیشناسه یعنی چی؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله. پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی چشم ناپاک. پسر بودن یعنی: ... .... ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ... ش همش مسئولیته و حصار.. (کانال فازغم) پسر بودن یعنی جنگ که شد "گوشت تنت سپر ... ته" پسر بودن یعنی سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری. پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی!!! پسر بودن یعنی عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت ب ... : عزیزم خوشبخت بشی!!! پسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل. پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه. یه بارم سلامتی پسرا ... ادامه ...

پسر بودن یعنی

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرت.. بعدش جامعهبزرگت میکنهپسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشیپسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته وحصا سر بودن یعنی جنگ که شد گوشت تنت سپر ته پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشیپسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه " ... ادامه ...

پست منظور دار!

چرا ی به اجباری بودن توقف پشت چراغ قرمز و اجباری بودن گذراندن تحصیلات عمومی و اجباری بودن خدمت سربازی، و اجباری بودن لباس پوشیدن و اجباری بودن نخو دن وسط خیابان و خیلی از اجبارهای دیگر اعتراضی نمی کند؟ یا نکند اعتراض می کنید و من خبر ندارم؟ یا مثلاً در دلتان معترضید ولی جرأت نمی کنید ابرازش کنید یا...؟ ... ادامه ...

دخترونه

دختر بودن یعنی؟دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن!دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی ...دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های د ... یتدختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و ... و ... ت هستن ... ادامه ...

دختر بودن یعنی.......

بذار دختر بودن رو واست تعریف کنم؛ دختر بودن یعنی دلواپس پدر شدن. غصه مادرو خوردن. عاشق برادر بودن... دختر بودن یعنی پدرو مادر و برادر جات تصمیم بگیرن، جات زندگی کنن ولی بازم تو راضی به یه غم کوچیک تو دلشون نباشی.... دختر بودن یعنی راحت اشک ریختن عاشق تو خونه تنها بودن، دختر بودن یعنی ش ته شدن با یه حرف کوچیک ...... دختر بودن یعنی نتونی حرف برادرتو زمین بندازی.. دختر بودن یعنی دنیا با یه نگاه سرد رو سرت اب میشه.. دختر بودن یعنی ظریف بودن، حساس بودن ولی پاش که بیفته کوه شدن، محکم شدن.... دختر بودن یعنی سر سفره آ ین نفری باشه که میشینه دختر بودن یعنی هیچوقت به ارث و میراث فکر ن .. دختر بودن یعنی پیش مرگ پدرو مادر شدن.... دختر بودن یعنی دلهره، استرس، هرلحظه منتظر چرا ؟ بودن.... به سلامتی دختران پاک سرزمینم... ... ادامه ...

بد بودن هم "خوب" است ...

نباید همیشه خوب بود . خوب بودن آدم را تبدیل می کند به ... فت بودن . دم دستی بودن . ساده بودن . محو بودن . خوب بودن می تواند آدم را راحت خنثی کند . پوچ کند . پاک کند . باید بد و خوب بود . خوب مطلق بودن گند همه چیز را در می اورد . باید قاطی بود . مثل سس . وقتی خوشمزه می شود که همه چیز تویش قاطی شده باشد . خوب بودن زیاد گند همه چیز را در می آورد . مثل وگان شدن من . که طعم همه چیز را برده است . حتی از میوه خوردن لذت نمی برم می خورم تا سیر شوم . هیچ چیز مطلقی جذاب و خوشمزه و خواستنی نیست . باید همه چیز قاطی باشد که دلت را نزند . عالی بودن یعنی تناسبی از خوب و بد کنار هم . باید به بد بودن به بد شدن به شر بودن فکر کنم . باید تمام شرارتهای خوابانده شده ام را دربیاورم و بتکانم . باید یادم بیاید به یک نسبت خوب و بد باشم . باید .... پ ن : ... closer رو دیدم . و باز هم ناتالی پورتمن . یک جای خاموش ذهن من . پ ن : یک چیز زنگ دار از black swan تو ذهنم مونده perfect ... پ ن : دلم تنهایی فلسفی خودمو میخواد. ش ... تن توی خودم . آروم غصه خوردن . این لحظه ها توی زند ... م لحظه های بی نظیری ان . لحظه هایی که حس می کنم عمیق ترم . پ ن : امروز بد بودن رو مزمزه ... ... به دلم نشست ... پ ... ادامه ...

قسم به عشق ...

نیمه ی دیگر وجودم ...وقتی با تو هستم ...دیگر هیچ نمیخواهمتو تنها با حضورت و این که بودی خودت بودی ...معنای عشق را به من تشنه نمای ...معنای زنده بودن من با تو بودن است نزدیک ...دور...رها ...اسیر...دلتنگ ...شاد ...معنای عشق نیز در سرنوشت من با تو ...همیشه باتو بودن است وبرای تو زیستن است ... ... ادامه ...

نامه

می دانی آلفردو همیشه از نفر دوم بودن، جایگزین بودن و گزینه ی احتمالی ی بودن بیزار هستم. ... ادامه ...

سکوت....

اقرار به ضعیف بودن ، بی صبر بودن، ترسو بودن همون چیزیه که میخوام بگم....دوتا کلمه هم حرف ندارم برای زدن ... ادامه ...

در خانۀ خود غریب بودن سخت است

هم صحبت نانجیب بودن سخت است در شهر پر از فریب بودن سخت است آن روز به گوش کوچه می گفت حسندر خانۀ خود غریب بودن سخت است #مژگان_محمدی ... ادامه ...

دختر بودن ینی...

تا دختر نباشی این متنو درک نمیکنی دختر بودن یعنی . .. دختر بودن یعنی ش افتاد دختر بودن یعنی برو تو دم در وانستا دختر بودن یعنی کجا داری میری؟؟ دختر بودن یعنی ساعت 8 شبه دیر وقته دیگه بیا خونه دختر بودن یعنی تابستون با یه لباس تا ه دختر بودن یعنی ذلیل شی آبروم رف دکمه هاتو ببند دختر بودن یعنی تو دریا با لباس بری دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا من خودم میرم دختر بودن یعنی " از پدرت اجازه گرفتی ؟ " دختر بودن یعنی آرزوی سفر مجردی رو به گور بردن دختر بودن یعنی کی بود بهت زنگ زد ؟! با کی حرف میزدی دختر بودن یعنی خیلی خودسر شدیا دختر بودن یعنی سوال مس ه من م دختر بودن یعنی تباه شدن زندگیت واسه حرف مردم دختر بودن یعنی اجازه گرفتن واس هرچی حتی نفس کشیدن دختر بودن یعنی دفن شدن تو زندگی دختر بودن یعنی با لباس سفید اومدن با لباس سفید رفتن دختر بودن یعنی فراموش آرزوها دختر بودن یعنی کلی عروسک که یدفعه میگن بزرگ شدی بسه جمعشون کن دختر بودن یعنی خب به سلامتی لیسانس هم گرفتی باید شوهرت بدیم دختر بودن یعنی پسر فامیل،پسر همسایه،پسر در به در دنبال ت باشن تا یه کرمی بریزن ... ادامه ...

باولایت

فاطمیه درس خوب باولایت بودن است/غوطه وردرعشق مولاباسعادت بودن است/پشت دربی رفته زهرادردفاع ازعلی/اسوه ای بهرنبوت یا ت بودن است/سرو قامت مثل کوهی باشجاعت بوده است/درحمایت ازولایت باصلابت بودن است/ازبصیرتهای زهراشیعیان آماده باش/پیروی ازولی هم دررضایت بودن است/فاطمیه سوی مهدی میکشاندقلب را/باولایت تاشهادت درقیامت بودن است ... ادامه ...

سعادتی از نوع آ ین نفر ...

نفر اولی بودن آنقدرها هم مهم نیست ...عشق اول بودن ، همسر اول بودن هیچکدام از این ها تاج افتخار بر سرتان نمی گذارد !لطفا ...روابطتان را اب نکنید با اعداد و ارقام فرصت هایتان را به چالش نکشید باورهایتان را ترمیم کنید همانی باشید که می آید و می سازد همانی باشید که می آید و می ماند به خودتان و به همه ثابت کنید که گاهی نفر آ یک ماجرا بودن بسیار جذاب تر است از اولینی نماندنی !و باور کنید آ ین نفر زندگی یک نفر بودن سعادتی ست که نصیب هر ی نمی شود ... ادامه ...

انتخابات

تا زمانی که مردم ما تحت تاثیر هوچی گری ها و هیجانات این چند روز دست به انتخاب بزنن و نه از روی منطق و فکر ی که روی کار میاد یه آدم منطقی و مدیر ومدبر نخواهد بود. بودن، نظامی بودن، حتی بودن دلیلی منطقی بودن نیست!در مورد نگاه و انتخاب منطقی تحقیق کنید. ... ادامه ...

انتخابات

تا زمانی که مردم ما تحت تاثیر هوچی گری ها و هیجانات این چند روز دست به انتخاب بزنن و نه از روی منطق و فکر، ی که روی کار میاد یه آدم منطقی و مدیر ومدبر نخواهد بود. بودن، نظامی بودن، حتی بودن دلیلی منطقی بودن نیست!در مورد نگاه و انتخاب منطقی تحقیق کنید. ... ادامه ...

لطفا ... نباشید

چوپان باید خطر کند.مسؤلیت پذیر باشد.گله راهدایت کند.پاسخگوی حمله گرگ به گله باشد.چوپان بودن دشوارتر از ... بودن است و شاید خیلی عجیب نباشد اگر اغلب ادمها ترجیح می دهند ... باشند ،زیرا در ... بودن ارامشی هست که در چوپان بودن نیست. برگرفته از کتاب چگونه بالاتر از دیگران پرواز کنیم اثر اقای بیات سرمدی ... ادامه ...

قوی بودن از نگاه من

هر ی از قوی بودن تعریفی دارد. گاه بعضی آدم ها با خودشان فکر میکنند قوی بودن، محکم بودن و مستقل بودن مفهومش آن است که به هیچ وابسته نباشی، که دلبستگیت کم باشد که آنقدر احساسات نداشته باشی و یا گاهی فکر میکنند قوی بودن یعنی اگر مقابل مشکلی زانو زدی دیگر قوی نبوده ای! اما قوی بودن یعنی لمس لحظه لحظه های زندگی، نوازش گوش هایت از صدای نهر زندگی در کنار ترس و رعب و وحشتت از امواج اقیانوس زندگی...قوی بودن یعنی آرامش آرمیدن در سایه بهاری درختی که بهارش سررسیده در مقابل لحظات پراز اضطر که یکهو انگار ز له ای بر جان زندگیت انداخته و به قصد ویرانی آمده...به گمانم قوی بودن یعنی مواجهه با همه احساسات مثبت و منفی در زندگیت، فریاد زدنشان، جنگیدن برای اه ت و مقابله با ترس هایت در رسیدن به تمام آرزوهایت و پذیرفتن آن که وابستگی ها به آدم ها خوب است اگر تورا از مسیر اصلی تعالی و پیشرفت و آدمی بهتر شدن باز ندارد..قوی بودن یعنی بپذیری زندگی ملغمه ای از مثبت ها و منفی هاییست که باید پذیرفتشان و راه کنار آمدن با آن ها را یاد گرفت تا روح وروانت سالم بماند. ... ادامه ...

رنج و لذت

فلسفه دانستن، هنرمند بودن، خوش قلم بودن، مدیر بودن و حتی مهربان بودن هیچ کدام هدف های تمامی نیستند. به نظرم میرسد هنر واقعی این است که بدانیم چگونه میشود رنج کمتری برد و لذت بیشتری چشید. و در مرتبه بعد -ولی مهمتر- اینکه چگونه میشود رنج را از زند ... اطرافیان زدود و جایش لذت نشاند... ... ادامه ...

با تو بودن ،بی تو ...

با تو بودن ، همیشه پرمعناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب ، یک دریاست بی تو ، دردم به وسعت صحراست با تو بودن ، همیشه پرمعناست با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقدیر بی تو با غم همچون کویر با تو یک غنچه ، دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پرمعناست ای تو ! تعریف ناپذیرترین بی تو من کوچک و حقیر ترین ... ادامه ...

بودن یا نبودن.....

بودن بهتره یا نبودن....!!! داشتن بهتره یا نداشتن....؟!؟!؟ یه بودن هایی هس که فقط مایه عذابتن انگار که تنها مسئولیتش عذاب و اذیت ه و دیگر هیچ..... اونقدری بی مصرف که ا. نسبتی که بهش داری فقط اسمش هس و اذیت ش اگرنه هیچ چیزی....بهتر است بگویم هیچ چیزی حالیش نیس از دنیا و بودنش و دلیلش.... واقعا یکی چقدر میتونه نفهم باشه که ذره ذره از زندگی رو به کامت تلخ که هیچی زهرمار کنه و.... اونقدری که..... ... ادامه ...

مدیو

مساله ای که از ان همواره سخن می گفت بودن یا نبودن بود.باور کنی یا نکنی سخنانش دیگر پوسیده اند.بوی کهن ... می دهند.بوی بیهوده بودن و مبهمی.بوی سخنان زیبای تو خالی.مثل پشیمانی که در ان گرفتاریم و هیچ نمی دانیم.هیچ نمی فهمیم.مثل پیرمردی که در تاریکی و سکوت نشسته است و به گذشته می نگرد.می ... شد.هیچ نمی بیند.دیگر نمی خندد.عوض نشده.ناراحت تر است.درست نمی شود.دروغ .دروغ .دروغ.فرار. فرار .فرار.خودش خوب می داند اینجا چه ... ی مقصر است.زیر لب تکرار می کند.ساعتها.روزها.ماهها:بودن یا نبودن.بغض ها.اشک ها.ناله ها.فریادها. ... ی از ان سوی ابدیت مدیو را میخواند. ... ی می داند. ... ی می فهمد.حیف که این ... ی یک ان دگر است که باخبر است.از تمام انچه که هفت نکبت فروریخته بر سرش می خواند.از تمام انچه که فراموش نمی شود.نمی گذرد.جمع می شود.پر می شود.بیرون نمی ریزد و از درون بارها او را به سکوت فرا می خواند تا مبادا بشکند.مبادا بفهمند.بودن یا نبودن.مساله این است.هم هست هم نیست.این را فقط خود می داند.مقدسات.ارزشها.سوگندها.همه بر باد رفته اند.و او پوسته ای توخالیست از پشیمانی.ترس.و توهم.زیر لب ارام تکرار می کند:بودن یا نبودن.دنگ دنگ!ساعت ... ... ادامه ...

تاکید میکنم...

مثلا بیایید همه با هم دوست باشیم... اصلا برای چند لحظه به نبود هم فکر کنیم, دنیای تلخی میشود نه برا همه , اما دوستانمان... یک فایده دارد که وقتی به واقعیت برگردیم, قدر "بودن" را بدانیم. قدر "بودن" را بدانیم نه چیز دیگر. ... ادامه ...

گاهی وقتهاکودک باش........

گاہی ڪودڪ باشجدی بودن را فراموش ڪنڪودڪان آرامشبیشتری دارند..بزرگ تر ڪہ میشوی زیباترسخن میگوییولی احساس وطراوتترا از دست می دہی!!ڪودڪ بودن ڪوچڪبودن نیست، لذت بردن است! ... ادامه ...

number 141

شاید همه مون شنیده باشیم که میگن اون چیزی که نکشتت قوی ترت میکنه.اما آیا تا حالا ی بهتون گفته که این قوی بودن کشته مارو ...؟بند بند وجودمون شده از این حجم قوی بودن و بودن در جمع قوی هاسبک بازی کن، بزن، بخور ولی خواهش میکنم، خواهش میکنم همینطوری یکجا واینستا ... ادامه ...

چشم بگذار و ببین گذر عمر را

خب حالا تو یه دوراهی هستم ، صبر کنم آفتاب طلوع کنه یا که برم و یه نوری رو بیارم؟! منتظر بودن بهتره؟ یا اینکه نور رو پیدا کنی؟ منتظر بمونم که اتفاقای خوب همینجوری بیان؟ یا که برم دنبال اتفاقای خوب؟ •تنبل بودن ، بی حوصله بودن سخته سخت .. ... ادامه ...

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران...

دلم تنگ شده برای دوباره با هم بودن...یه ع ... ی رو گذاشتم پک گراند لپ تاپم...من و آبان...تی تی و فل...جک و دن...با این شیش نفر روزا و شبای فراموش نشدنی رو گذروندنم...دلم تنگ شده برای همشون برای دقیقا همون مدلی با هم بودن...تنها خواستم از خدا اینه:دوباره با هم بودن تی تی و فل... ... ادامه ...

حرمت مرده شخص مؤمن

روایت معروف دیگری هم نقل شده که "حرمت مرده مؤمن مانند حرمت زنده اوست." (وسائل الشیعه، ج2، ص759، ح2) در روایتی دیگر از حضرت صادق(ع) "حرمت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه" خوانده شده است. (طبرسی، اختصاص، ص325) و در روایتی دیگر حرمت مؤمن بالاتر از حرمت هفت آسمان و زمین و فرشتگان الهی توصیف شده است.(دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص194) ... ادامه ...

پدیده توهم مفید بودن

پدیده توهم مفید بودن مردی هر روز راس ساعتی معین به گوشه میدان شهر می رفت و لحظاتی کلاهش را از سرش بر می داشت و به شدت تکان می داد. روزی پلیس علت این کار را از وی جویا شد. گفت: با این کار زرافه ها را دور می کنم. پلیس پرسید: من در این جا زرافه ای نمی بینم؟ پاسخ شنید: این نشان می دهد که من کارم را درست انجام می دهم. به این می گویند توهم مفید بودن! ما روزانه با توهم مفید بودن سروکار داریم. امیدوارم تغییر کنیم ... ادامه ...

کى راست میگه؟

در طول تاریخ ادیان زیادى ظهور د و همچنین ان زیاد حال در عصر حاظر انسان با ى از ادیان و ان روبروست شما براى اینکه به حقیقت دست پیدا کنید کدامین دین را انتخاب میکنید؟ مثلا شما موسى را انتخاب کردید خوب حال یک سؤال طرفداران دیگر دینها تکلیفشان چه میشود آیا آنها به جهنم میروند آیا آنها کافر هستند چه تفاوتى بین خداى این ادیان وجود دارد ، اگر به راستى خدا این أفراد را فرستاده پس چرا هر کدام با افکار متفاوت نسبت به دیگرى فرمان میدهد چرا از ١٤٠٠ سال پیش تا کنون دیگر ى نیامده تکلیف انسانهایى که مثلا در استرالیا زندگى میکنند و در طى این ١٤٠٠ سال گذشته به این أدیان دسترسى نداشته اند چه میشود چرا ى براى انها إرسال. نشده ، به نظر میرسد این ادیان همگى ساخته ذهن بشر بوده به این دلیل که فقط در نقطه مشخصى از کره زمین و ان هم فقط خاورمیانه ظهور مى د و شاید به نوعى همگى از هم کپى کرده باشند تعدد أدیان نشانه اى از تقلبى بودن انها مى باشد زیرا اگر خداوندى میخواست بندگانش را راهنمایى کند مى بایست به شکل متحد و متصل و ان هم براى تمامى إنسانها این کار را انجام مى داد ... ادامه ...

سفر ی شعره! سفر ی قصه س.....

گفتی از س ... بیزاری! گفتی دلت حرکت میخواهد! دلم.... دلِ من تو را میخواهد! تو همه ی رفتن و جریانِ منی! با تو بودن همراهی ِِ تمام مسافرانِ زمین و زمان است! با تو بودن گریز از مرداب وار ... است! با تو بودن با تو نفس کشیدن جریانِ سیال ِِ زند ... است در من! جوششِِ ذرات زند ... در جانِ بی قرار ِِ من یعنی با توام! با تویی! زند ... ِِ من است! ج ... از رخوت و ... ... و س ... ! .... .... ... ادامه ...

ادبیات فارسی ششم

نکته ادبیات ششم:کنایه :پوشیده سخن گفتن است درباره خواسته و امری. کنایه دریافت معنی معنی است از راه دلیل و منطق. یعنی، بیان نشانه ی یک چیز و خواستن خود آن چیز. به طور مثال در این مصراع (هنوز از دهن بوی شیر آیدش )اگر دهان کودک را ببوییم بوی شیر می دهد این امر مخصوص ک ن است . شاعر با بیان آشکارترین نشانه کودکی مخاطب را از ناتجربه و نا وارد بودن شخص مورد نظر آگاه می سازد. دریافت و فهمیدن کنایه همیشه از راه معنی معنی صورت می گیرد. معنی بوی شیر دادن دهان کودک بودن و معنی کودک بودن بی تجربگی و ناآگاهی است. این یک کنایه است. در کنایه شاعر یا نویسنده ادعای خود را با دلیل همراه می سازد، از این رو مخاطب توان انکار آن را ندارد و بدون اراده می پذیرد. مثالی دیگر :( فلانی ریش سفید است ) ریش سفید بودن نشانه بالا بودن سن و سال است، و شخصی که سن و سال بالایی دارد از تجربه زیادی برخوردار است. پس گوینده با بیان این جمله به باتجربه و آگاه بودن مخاطب اشاره می کند. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ... ادامه ...

نام می ماند و جز نام نخواهد بودن

** نام می ماند و جز نام نخواهد بودن **27 اردیبهشت 97 دار ادت از یاد من بیدل و افسرده گذشتنام می ماند و با خـود ز تن مرده گذشتنام می مانــــد و جز نام نــــخواهد بودنآنچه بر روز من شـاعر پژمرده گــــذشتاز فتاح بحرانیhttp://fbahrani.blogsky.com ... ادامه ...

تنهایی سراغ زن قصه می آید

وقتی زن از مصلحتی بودن دست بر می دارد وقتی دروغهای مرد دل زنش را به دست او نمی دهد وقتی عصیان برای رهایی بر هر مصلحت و ایده و آرمان پلاستیکی دیکته شده ای می شورد آن وقت دیگر بچه ها هم در امان نیستند چون زن فهمیده است که وجود دارد خودش به تنهایی خودش به می تواند از "همسر بودن" و از "مادر بودن" فاصله بگیرد..توی هوای آزاد تنهایی چون آن روز است که دیگر آتشی که او را مثل مرغ پخته اشتها آوری سر سفره ی مردش می آورد ...یا توی بشقاب بچه هایش می گذاشت، خاموش شده است....باد ...و هوای آزاد دخلش را آورده است... بله تنها آن موقع است که تنهایی و سراغ زن قضه می آید. اگر چهارشنبه سوری اصغر فرهادی را من نوشته بودم آ ش همین بود: تنهایی سراغ زن قصه می آمد! ... ادامه ...

دانه کش

اگر یک روزی، یک جایی، یک وقتی، خییییلی حس خفن بودن و خاص بودن و تک بودن و اینها بهتان دست داد و حس کردید که تمام عالم دارد حول محور شما میچرخد، بروید و از یک جا یک مورچه پیدا کنید.مورچه را با دقت روی یک کاغذ سفید بگذارید و آرام با انگشت سبابه تان آنقدر روی بدنش فشار بیاورید تا له شود. و به این فکر کنید که خودتان هم چیز بیشتری از آن مورچه نیستید. بودن و نبودنتان در این دنیا بعد از مدت کوتاهی دیگر احساس نمی شود و آدمهای دیگر و چیزهای دیگر جایتان را می ... رند. همانطور که وقتی آن مورچه از لانه غیب میشود یک مورچه ی دیگر جایگزینش می کنند. این یک حقیقت است. هرچقدر هم دوستش نداشته باشید و از آن گریزان باشید. بهرحال اتفاقی است که می افتد و باید آن را قبول کرد. و اینکه فکر می کنم این آزمایش خیلی از مشکلات خیلی از آدمها را حل می کند... پ.ن 2:: یک جوالدوز به خودم.. پ.ن 1: مورچه در اینجا تخیلی است. جان شیرین هیچ موجودی را ن ... رید. ... ادامه ...

faces..

تنها بودن به ناراحتی م اضافه می کند در جمع بودن از اص م می کاهد ... ادامه ...

همه جانی به تنم.

برای این آبادی، جون بر کف بودن یا جون عزیز بودن ... ادامه ...

هنر همیشه بر حق بودن

هنر همیشه بر حق بودنآرتور شوپهناور ... ... ادامه ...

مغرورِ دوست داشتنی

غریب،مرموز اما دلنشین پ.ن: همین توی لفافه بودن همین کم حرف بودن همین غریبی اصلا همین دوری و زمستانی بودن هست که به بعضی خیلی می آید و دل نشینشان میکند نه اینکه کار خوبی میکنند ها نه اصلا!!! اما آدم محو و ذوب رفتارو ادب و منش و حجب وحیایشان میشود. ... ادامه ...

توییت وار

من از اضافی بودن متنفرم.از بودن هم.جاهایی که فک کردید اضافه اید یا اید برید.نمونید. ... ادامه ...

موازیان به ناچاری

بسم اللهدوتا دختر بودن. پا میشدن از اینور شهر میرفتن اونور شهر که برا ... شون تولد ب ... رن و همبرگر بخورن. یکیشون چادری بود همیشه دیر میومد. اونیکی فک میکرد خیلی خفنه ولی در واقع هیچی نبود . دو تا دختر بودن ، برا همه مردم شهر خیلی جذاب بودن . بلند بلند می خندیدن. یه وقتایی ناپدید می شدن . ساعت 11 شب تو خیابون جلوی خونه ی اونیکی ساعتها می ایستادن و حرف میزدن و اصلا فکر نمی ... نصفه شبه. دغدغه هاشون شده بود درد. همیشه سوتی می دادن . دو تا دختر بودن ، شبا تو یادگار رفتی می خوندن. دوتا دختر بودن ، ۲۲ سالشون بود . و مدام دعا می ... ، کاش این ۲۲ سال ... ها هیچ وقت تموم نشه :) ... ادامه ...

معیار شما چیست؟

هر وقت چیزجدیدی آوردند گفتیم خوب است،دانه جدیددرخت جدیدغذای جدیدلباس جدیدابزار جدیدچماق جدید بودن را توی سرمان کوبیدند و گفتند خوب است ما شدیم متحجر و آنها متجدداین وسط ی نبود که با علم به آن چیز جدید بگوید خوب است یا نه.خب حالا تو به من بگو "جدید بودن" معیار خوب بودن هم هست؟! ... ادامه ...

.: دوباره، دوباره، یه بار فایده نداره :.

به نام خدا امروز خانمهای باشگاه خیلی از قطع تلگرام راضی بودن. یا خودشون خیلی غرق تلگرام می شدن و حالا در نبودش کارهای سرگرم کننده و خوب پیدا کرده بودن. یا بچه هاشون یه سره تو تلگرام و شبکه های مجازی بودن و حالا به قول خودشون فرصت می بچه هاشون رو ببینن. خلاصه که ملت خیلی راضی بودن. دستشون درد نکنه. ... ادامه ...

دوستی

دو تا ببعی زیبامدتها همسایه بودندوران بچ ... شونبا هم همبازی بودن ببعی های نازکوچیک و شیطون بودندوستای خوبی همیشهبرای همدیگه بودن تو جنگل و دشت هاکنار بیشه زار و رودهاهمیشه و هر کجامراقب همدیگه بودن حالا از اون روزاخیلی زمان گذشتهببعی های زیباشدن پیر و سالخورده اما هنوز همبا هم دوست هستندر شادی و غمکنار همدیگه هستن یه صحبتی همیشهورد ِ زبونشونهقدر زند ... رو بدونیدبا هم همیشه دوست بمونید «فریبا شمشیری» ... ادامه ...

یک ماه دیگر

یک ماه دیگر ایرانم مهمترین چیزی که در این یازده ماه فرنگ بودن یاد گرفتم اینه که قدر ایران رو بدونم. من ازونا بودم که هیچ وقت آرزوی زند ... در ... رو نداشتم ولی الان باز از قبل هم بیشتر این آرزو رو ندارم. اینجا آرمان غرب باز هم تعدیل تر شد. کلا دیدم به ایران و ... واقع بینانه تر از قبل شده، خوبی های اولی و بدی های دومی واضح تر شدن. خوبی های ... و بدیهای ایران از قبل در ذهنم بوده، کلا مردم ما مرتب در این مورد با هم صحبت میکنن. یه بار باید یک لیست از بدی های ... تهیه کنم: بیخانمان های زیاد نژاد پست تر بودن سیاهان متروهایی که بوی ادرار میدن، ادرار ... آقایان بیخانمان وسط خیابان از دست دادن ... رفت و آمد و اجبار به حضور در منزل در غروب آفتاب به خاطر خطر سرقت خطر واقعی سرقت مسلحانه اختلاف طبقاتی وحشتناک بی ادب و بی شعور بودن ... ا و دانشجویان پی اچ دی زبان شناسی! .... ... ادامه ...

چاکلت ورلد

این میل عجیب به یک تکه شکولات بودن دارد من را می کشد. میل به ۹۸٪ بودن. این میل به تلخی گس بودن. هر ی جرات نکند سمتم بیاید. هر ی ادعای شناختنم را نداشته باشد. هر ی باهام مَچ نشود. به مذاق هر ی خوش نیایم. هر ی فلان هر ی بهمان. هر ی سگ (ببخشید که بار دیگر این عصبانیت درونی باعث شد ادبیات وبلاگ به فلان برود.) شکولات ۹۸٪ دنیای قشنگی دارد. پر از پروانه و قاصدک و رنگین کمان و حباب های رنگی رنگی و از این شر و ور ها. آدم ناب شناس سمتش می رود. یک تکه کوچکش را جدا می کند و آرام، مزه مزه اش می کند. از چشیدن تلخی اش لذت می برد. به همراهش هیچی نمی نوشد و تنها آن تلخی دیوانه کننده را می خواهد.الی آ ... ادامه ...

تحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازاتتحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ بخشی از متن اصلی : عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و مردم که مورد هتک قرار ... ادامه ...

رویای با تو بودن

نفسم امشب مال من بودی مال خود خود خودم در رویایی عاشقانه ساخته ذهن مشترک هردمون سفر کردیم به عمق لایه های عشق. سفری بر مدار عشق بر بال رویای شیرین با تو بودن تا ته ته ته وجود هم رفتیم دو یکی شدیم هنوزم گرمی نفس هات ... تپش قلبت در وجودم رو حس کنم چقد دوری سخته کاش هر شب مال من بودی. اگر در واقعیت رسیدن به تو محال است اما رویای با تو بودن را هیچ ... نمی تواند از من ب ... رد دوستت دارم بیشتر از جااااااان ... ادامه ...

است

پاییز برایم طعم گذشته می دهد برگ هایی که ریخته اند و تو راه میروی طعم ... د شدن زیر پاهایت ندای کهن ... میدهد پاییز حرمت تمام خاطرات و افسوس هایی هست که گاه تازه و کهنه یادآوری آن شیرین است سوزش دردناک نیست بارانش حس پاکی هشت سال ... را فریاد میزند درختان بی آن که تجملی داشته باشند با ... ی خود دلبری میکنند و نمی دانم چرا من عاشق بارانم نمیدانم چرا انگار آسمان صادقانه در کنارت زار میزند و تو بدون نشانی،ردی می توانی گریه کنی پاییز عصیان بغض تابستان است "است" چه فعل دوری است عه باز هم است پاییز مخالف "است" است ؛ بودن های قشن ... که مخالف زند ... ... ما در زمان حال است پاییز؛ تجلی بودن ها عاشق بودن موفق بودن یک هدیه یک زند ... که دیگر نیست تاز ... علف ها از باران نماد "است" در دوران حکمرانی بود هاست است یعنی الآن یعنی ادامه ی زند ... یعنی دیگر آن بود ها زنده نمی شوند ادامه ی جاده ای که بازگشت ندارد و فهم همین کلمه پاییز را زیبا می کند، پاییز یادگاری است که نه در حافظه جا دارد و نه از بین می رود و نه نگران ثبت شدنش هستیم و بی مزد تکرار می شود پاییز فهم آسمان از درد زمینی هاست این بار که در خانه نشستی و باران میبارد دیگر ... ادامه ...

مقدّس بودن یعنی چه

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم! ... ادامه ...

رینگ...

آرام آرام قدم هایم را برمیداشتم و از پله هاى رینگ بالا میرفتم،چه مبارزه اى بشود،مشت تماشاگران از من گره کرده تر بود انگار میخاستن یکى شوند با این زندگى سخت و مرا طورى بکوبند بر زمین که ناک اوت بشوم،زندگى است دیگر،مثل بچه ى شیطون،گوش نمیدهد،تا من سرم گرم این زندگى و مشت هاى گره کرده بود بر زمینم زده بود این حریف چغر و بد بدن،جور دیگرى باید به مبارزه برخواست،شاید روزى که زمین دارد نفس نفس میزند،کمى جا براى نفس تلخ کشیدن من پیدا شود،چه باید کرد،زندگى است دیگر... ... ادامه ...

خلاصه درس منطق فصل ۲مقولات از صفحه ی۴۹ تا صفحه ی۶۳

الموقلات؛ الموقلات:یعنی گفته شده ها٬در خارج به معنی کاتولیک(دسته بندی) مقولات بر٬ ده دسته تقسیم بندی شده. جوهر از اجناس عالی است . ۱-جوهر:ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود٬ نیازی به موضوع ندارد.(مستقل است و وابسته نیست) مثل: رنگ:مستقل نیست و نیاز به مو ضوع دارد(عرض) مثال: انسان٬درخت٬سیب و جبریئل( مستقل هستندو نیازی به موضوع ندارند) ۲-کم:ماهیتی است که ذاتا اوصافی مثل مساوی بودن یا مساوی نبودن را می پذیرد(کمیت) مثال: عدد ۳-کیف: هیأت قاره ای که تصور آن مست ... م تصور چیزی خارج از موضوع آن نیست و به ذات مقتضی تقسیم یا عدم تقسیم نمی باشد. -هیأت:ترتیب و ترکیب عناصر و اجرای یک شی -قاره:چیزی که قرار دارد -قرارداشتن:اجرای آن به صورت بالفعل در کنار هم باشند و تبدل و حرکت و تغییر نداشته باشند مثال کیف:رنگ٬ صورت٬سطح٬شکل و زوج بودن عدد ۴-اضافه(مضاف)مقوله ای است که در مقایسه با چیز های دیگر فهمیده می شود وغیر از این شأن و هیچ وجود مستقلی ندارد. مثال؛پدر و فرزند٬بالا و پایین ۵-وضع:هیأت شی در مقایسه با اشیای دیگر مثال : ایستادن٬ راه رفتن٬ نشستن( چون هیأت انسان در مقایسه ی برخی اجزای بدن او با برخی دیگر از اجزای بدنش) ... ادامه ...

چاکلت ورلد

این میل عجیب به یک تکه شکولات بودن دارد من را می کشد. میل به ۹۸٪ بودن. این میل به تلخی گس بودن. هر ی جرات نکند سمتم بیاید. هر ی ادعای شناختنم را نداشته باشد. هر ی باهام مَچ نشود. به مذاق هر ی خوش نیایم. هر ی فلان هر ی بهمان. هر ی فلان سگ (ببخشید که بار دیگر این عصبانیت درونی باعث شد ادبیات وبلاگ به فلان برود.) شکولات ۹۸٪ دنیای قشنگی دارد. پر از پروانه و قاصدک و رنگین کمان و حباب های رنگی رنگی و از این شر و ور ها. آدم ناب شناس سمتش می رود. یک تکه کوچکش را جدا می کند و آرام، مزه مزه اش می کند. از چشیدن تلخی اش لذت می برد. به همراهش هیچی نمی نوشد و تنها آن تلخی دیوانه کننده را می خواهد.الی آ ... ادامه ...

" از تبار ستاره ها و از نفس های خدا"

ابرمه آلود و سفید عشق که به آسمان چنگ می اندازد خودش را در نفس های خدا گره می زند روزی... فقط یک روز در تاریک ترین و طلایی ترین غروب که رنگ سفید ابر طلایی هارا در آغوش می کشد آن روز بی هیچ چکمه ی ساق بلندی در کوچه های شهر غوطه ور شو چترت را بر ندار قاصدک ها را فوت کن و ترانه هایت را به دنبال ابر برو که با نفس های خدا گره خورده است برو اگر او به تاریک ترین دره ها رفت نگران بیابان نباش ابر خواهد بارید باری... فقط یک بار ابر می بارد بارانی از تبار ستاره های آسمان و تو دیگر هیچوقت برای زیر باران بودن چتر نخواهی برد زیرا همه ی باران ها از چشم ستاره ای می بارند و ابرها نفس های خدا هستند ... ادامه ...

خیلیے سخته

چه قدر یه پروفایلو چک کنم که بیشتر از نه ماهه انلاین نشدی چقدر الکی امیدوار بودن سختهچقدر دلت بخوادو نداشته باشیش سخته چقدر الکی خوش بودن سختهچقدر شبا به یادش بودن سختهچقدر منتظر بودن سختهسخته سختهخیلی سخته ... ادامه ...

در شب یلدا چه کنم؟؟؟

یلدا را می گویم. همان شبی که شاید تنها تفاوتش با دیگر سال در بیشتر بودن یک دقیقه ای آن است. شبی که ایرانیان به رسم دیرین خود و مانند دیگر آیین های سنتی، آن را پاس داشته و به بهانه همان طولانی بودن یک دقیقه ای، از آن برای در کنار هم بودن و لذت بردن از این همجواری بهره می برند. برای رسیدن به آنچه که شب یلدای ما را حال و هوایی قرآنی می بخشد به گفت وگو با اساتید قرآنی مشهد نشستیم تا از آداب و رسوم خانواده های قرآنی در این شب جویا شده و از آموزه های قرآنی در این شب استفاده کنیم. ادامه مطلب ... ادامه ...

دغدغه های دینداری در جامعه امروز

• واقعیت داشتن یا نداشتن دختری به نام رقیه • شاهدباز و منحرف و کافر بودن یا نبودن شمس تبریزی و مولوی و دیگر عرفا • ولادت ( کاظم) یا شهادت ( حسن) بودن هفتم صفر • شدن یا نشدن حین زنی • زیاد یا ن مناسبت های عزاداری • استحباب یا حرمت قمه زنی • ی بودن یا نبودن طب سنتی این ها و نظایر این ها عمده ترین محورهای مباحثات و مجادلاتی است که در محافل علمی و مذهبی جامعه در این ماه ها و سال ها جریان داشته و دارد. آیا برای نشان دادن ابتذال در فکر دینی و در مسیر انحطاط بودن یک جامعه نشانه های آشکارتری لازم است؟... محسن حسام مظاهری ... ادامه ...

سفرِ آب و آدم

برای آنکه هیچ چیز مثل گذشته نیست، گریه می کنم. برای آنکه خیلی چیزها برنمی گردد و خیلی آدم ها... بعد یاد لبه ی بزرگترین آبشار دنیا می افتم؛ به تمام میلیاردها سلول آب، وقتی که در ری از ثانیه، در ارتفاع پیشین خود نیستند... وقتی که ازلی داشته اند، نهایتی دارند، و در بزنگاهِ آن پرتگاهِ ژرف و شگفت، سقوط، آنها را از آنچه بوده اند میگسلد، محروم می کند، و راهی تازه به سمت جاودانگی، نشانشان می دهد. ذره ی آب بودن، از آدم بودن سخت تر بود اگر به آنچه دچارش بود، آگاه بود. ولی آدم بودن، به خاطر شاهد بودن، عامل بودن و متوجه شدن، آن ری از ثانیه ی لب پرتگاه را هزارسال، کِش می دهد. ... ادامه ...

گمراهی

وبلاگ یک دانش آموز به راهی که اکثر مردم می روند،بیشتر شک کن!انگشت نما بودنبهتر از احمق بودن است... ... ادامه ...

صد و سیزده اُم

+ برای رسیدن به بی نهایتِ بی غم بودن چه باید کرد؟- غم و غصه هایمان را بچپانیم توی کوله هایمان و بزنیم به دل خیابان های خلوت شهر. پیاده رو ها را متر کنیم و سرِ هر تقاطعی، کمی از غصه هایمان را بریزیم پای درخت های تنومند پیاده رو، که درخت ها جذبشان کنند و ا یژن بدهند بیرون. + بعد دوباره باید ا یژن ها را بکشیم توی ریه هایمان و "زنده" باشیم و فکر نمی کنی زنده بودن یک جورهایی همان غمگین بودن است؟- یعنی برای رسیدن به بی نهایتِ بی غم بودن، باید مُرد؟+ شاید! ... ادامه ...

اصل انسان بودن است

خلاصه درس گنج حضور این هفته (شماره ۷۰۴)هدف ما در زندگی باید دست ی به اص خود که همان اص وجود و بودن جهان است باشد. اص و بودن جهان همان هشیاری بی نهایت وسیع ، عمیق و یکپارچه و فراگیری است که همه فرعیات جهان در شکل ها و فرم های مختلف را در بر گرفته و لحظه به لحظه شکل و فرم جدیدی از دل آن بیرون می آید. و از کوزه همان برون تراود که در اوست. مولانا : که تو «آن هوشی» و باقی هوش پوشخویشتن را گم مکن یاوه مکوشبودن ما و بودن همه اشیاء و موجودات، همه یکی است و یک چیز است. «هوش» ، و ما از جنس « آن هوش » هستیم، با درصد خلوص بیشتری نسبت به سایر موجودات. بقیه اشکال و فرم ها و از جمله تن و بدن و احساسات و عواطف و هیجانات و ذهن و افکار و شه های ما همه و همه هوش پوشند. یعنی پوششی هستند بر «آن هوش» . پس تو ای انسان اصل خود را که همان «آن هوش» بزرگ و فراگیر است دریاب و آن را فرام وش نکن و خودت را به فرعیات دیگر دل مشغول و دلگرم نکن و بیهوده و یاوه مکوش.عالم از ما هست شد ،نی ما از اوباده از ما مست شد نی ما از او ... ادامه ...

دردی از جنس نصفه نیمه بودن

بعضی وقت ها هم نه خودش میرودنه میگذارد تو برویمیماند و با همین نصفه نیمه بودن هایش تمامت میکندصرفا نه به این خاطر که دوستت داردو یا انتخابش تو هستیمیماند که اگر روزیآن که اولویت زندگیش هست تنهایش گذاشتحداقل تو برایش مانده باشی ...از همان جا که بابت شنوندهِ حرف هایش بودن تشکر کرداز همان جا که محبت هایش رنگِ انجام وظیفه گرفتبه تمام روزهایِ بودنش شک کنو قبل از آن که آبی پاکی را رویِ دستت بریزدبار و بندیلت را ببند و " محترمانه " برو ...نصفه نیمه بودن آدم ها در زندگیتانمثل یک چاقویِ تیز استکه ذره ذره در روحتان فرو می رودو این دردآنقدر فراگیر می شود کهنمیتوانی بفهمی ریشه اش دقیقا کجا بوده است ...بعضی وقت ها نه خودش میرودنه میگذارد تو بروی ...فقط میماند و یک بلاتکلیفی ِ بی رحمانه را به جانِ لحظه هایت میاندازد ...باورکنید نصفه نیمه بودن اصلا دوست داشتنی نیست !باورکنید حالِ هیچ را خوب نمی کند ...لطفا اگر " کامل بودن " در توانتان نیستاز همان اول جز دغدغه هایِ زندگی ی نشوید ...چرا که بعدها " ببخشید " و " نمیخواستم اینطور شود " هایت گر هیچ چیز را جبران نمیکند ... ... ادامه ...

روزهای زیبای بارانی..

تو می دانی چه دردی می کشیدم از تبَر بودن؟؟ {تَنت از چوب..اما بابتِ سَر، در به در بودن} گناهش چیست تُنگی، عاشقِ ماهی شود اما... تمامِ عمر،ماهی از وجودش بی خبر بودن؟؟ چه می کردی،اگر یک عمر گلدانی شوی اما... تمامِ فکرِ گل از باغ و باران شعله ور بودن؟؟ گمانم شاعر و آئینه همزادند...امّا شعــر... چه می شد یک دو خط، از حسِّ جیوه باخبر بودن؟؟ نمی دانم!..نمی دانم که می دانی؟!..ولی حس کن چه حـــالی دارد از نادیده هــم... نادیده تر بودن؟! خیالی نیست. "خورشیدی" . بتاب و حکمرانی کن. که عـــادت کرده ام خورشید را، بالایِ سَر بودن. هوا خوبست! من خوبم! و اینجا آسمان آبیست! نگو دیوانه ام ! سختست دردِ کور و کــر بودن. غزل سهر ... ادامه ...

چگونه وبلاگ بسازیم؟؟

در این آموزش قصد دارم شما را با نحوه ساختن وبلاگ در یکی از بزرگ ترین سایت هایی که خدمات وبلاگ را ارائه می دهند آشنا کنم. سرویس های مختفی مثل persianblog.ir ، blogger.com ، mihanblog.com و ... وجود دارند، اما ما ... را به دلیل امنیت، ساده تر بودن دامنه و مهم ترازهمه، بالاتر بودن رتبه آن نسبت به دیگر سایت ها، ترجیح می دهیم. ... ادامه ...

جایگاه محبت در دین

محبت یکی از شیرین ترین و دلپذیرترین مفاهیم و واژه های زندگی بشر است. دوست داشتن و محبوب بودن، هر دو مورد علاقه، محبوب و مطلوب انسان هاست. مهرورزی، نه تنها در روابط انسانی دارای ارزش است، بلکه ریشه در مهرورزی الهی دارد. انسان و جهان مرهون و مدیون مهرورزی خدا هستند و بدون رحمت الهی، نه مخلوقی وجود دارد و نه خلقتی، نه پیام آوری ظهورمی کند، نه کت از آسمان نازل می گردد و نه انسان، راهی به سوی زندگی می یابد. خداوند، کانون مرکزی همه رحمت ها، محبت ها ومهرورزی هاست و آفرینش، ریشه در رحمت و مهرورزی خدا دارد. او هم بهترین حبیب است و هم بهترین محبوب؛ هم رحیم است و هم رحمان و این دو صفت، در صدر تمام سوره های قرآن، علاوه بر متن بسیاری از آیات، تکرار شده اند. در قرآن کریم چهار بار از خداوند متعال به عنوان "ارحم الراحمین"؛ برترین مهربانان، یاد شده است. شاید یکی از امید بخش ترین آیات قرآن، آیه 12 سوره انعام باشد که در آن خداوند نوید می دهد که مهرورزی را بر خویشتن حتمی کرده است. خلقت، آیتی از مهربانی خداست و رس ، شاهدی دیگر بر مهربانی های او و نزول قرآن کریم و دیگر کتاب های آسمانی، نشانه های رحمت عام او می باشند که ... ادامه ...

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی با توسعه ا، افزایش جمعیت وگسترش صنایع روز به روز براهمیت کنترل آلودگی محیط زیستافزودهمیگردد. فاضلاب یکی از عوامل آلودگی محیط زیست می باشد که لازم است به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و مجدداً به گردش آب در طبیعت برگردانده شود. با توجه به محدود بودن منابع و ذخایر آب در اغلب نقاط کشورمان و رشد جمعیت از یک طرف و گسترش صنایع و کشاورزی از طرف دیگر، استفاده صحیح از منابع موجود، امری ضروری است. ... ادامه ...