مراقبت معنویپرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی افرادی که در بیمارستانها پذیرش میشوند، دردمند و بیمار هستند و دوره های زمانی متفاوتی را در بیمارستان با تحمل درد و رنـج جسـمانی مـی گذراننـد. بیمـاری هـا، اتفاق های منحصر به فردی هستند که یک پاسخ معنوی را بر می انگیزند و این کارکنان درمانی هسـتند کـه طـی وقایعی نظیر بیماری، تولد و مـرگ حضـور دارنـد. وقـایع معنوی که پاسخ معنـوی را در بیمـاران بـر مـی انگیزنـد، می توانند فرصـتی بـرای تـأمین مراقبـت معنـوی توسـط ارایه کنندگان مراقبت ها باشند. در سـالهـای اخیـر، بـه معنویت با درک نقشی که در بهبودی دارد، توجـه بسـیار شده است.این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزی میزان شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی از ابعاد مختلف (ارزی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار و ارتباطات) است. به همراه 1 مقاله رایگان دریافت پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی برای مشاهده ... ادامه ...

مراقبت معنوی

#درآمدی_بر_مبانی_مراقبت_معنوی (مبانی و شیوه ی ارائه) # _مهدی_احمدی_فراز محمدرضا شعربافچی و... مراقبت معنوی عبارت است از معنای و معنابخشی به ارتباطات چهارگانه ی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت، برای رسیدن به نظام باور و عمل که در سایه ی قرب به خدا زندگی را ارزشمند و مرگ را معنادار می کند. پ.ن: مطالعات پیرامون پایانامه همچنان ادامه دارد! ... ادامه ...

زیبایی

واقع در پایتخت هیل، آبگرم بوتیک ما ارائه می دهد فیشال، اپیلاسیون، ماساژ درمانی، درمان های بدن، برنزه رنگ پاش، ابرو / رنگ شلاق، الحاقات مژه، و بیشتر. ما پوست فروشی آرایشی نوار مراقبت از پوست، محصولات مراقبت از پوست درمالوجیکا، تصویر محصولات مراقبت از پوست، خانه رعیتی تازه، fakebake، احساس smitten.hairfinity، tendskin، pfb ناپدید می شوند، finipil، و مجموعه ای از دیگر محصولات مراقبت از پوست و بدن محصولات خوب است. ما درمانگران بسیار آموزش دیده در آغوش هر مهمان آنها service.the لحظه ای که شما وارد آبگرم ما، شما را در تن تسکین دهنده سرد است که encompess مناطق داخلی آبگرم فرا گرفته است. فضای استقبال ما اجازه می دهد تا هر مهمان به احساس در سهولت. ... ادامه ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 1 آبان

مراقبت از خود....23اکتبر 1آبان اولین باری که در مورد مراقبت از خودم شنیدم در یک جلسه نارانان بود.من هرگز نمی دانستم معنی مراقبت از خود چیست.در خانه پدری یاد گرفته بودم که دیگران خصوصا خواهر و برادر های کوچکترم را اول قرار دهم.من مسول مراقبت از آنها بودم.چیزی را که نارانان در مورد مراقبت از خود به من یاد می دهد دوست دارم.امروز مراقب خوب بودن به معنی اول از خودم مراقبت است.وقتی این کار را انجام می دهم فرد بهتری می شوم و انرژی بیشتری دارم که در دسترس دیگران باشم.فکر می من مسول مراقبت از شوهرم هستم .در نارانان یاد گرفتم که من به شوهرم اجازه نمی دادم تا مسول مراقبت از خودش باشد .در ضمن پسر پنج ساله ام نیز از خودش مراقبت می کرد این تا زمانی بود که معلمش مرا کناری کشید و مرا از این حقیقت که در مورد پسرم غفلت کرده ام آگاه کرد.این باعث شد که به دنبال کمک بروم.یک متخصص نارانان را به من معرفی کرد.بعد ها تلفنی از او تشکر .من شروع به مراقبت از خودم و پسرم .حالا بعد از گذشت یازده سال در مورد پسر دیگرم و نامزدش چیز های متفاوتی وجود دارد.من به مراقبت از خودم ادامه می دهم حتی وقتی که چالشی بوجود می آید. تفکری برای امرو ... ادامه ...

مراقبت از فرزندان

بهتر است خانواده ها حد و حدودی برای نظارت خود بر فرزندان قایل باشند و بصورت نامحسوس اما دقیق از فرزندانشان مراقبت کنند. این نگرانی هزینه های بسیاری را بر آنان تحمیل می کند تا مگر از ایجاد چنین آسیب هایی در فرزندان خود پیشگیری کنند اما، مهمترین نکته ای که اکثر والدین نمی دانند، آن است که ارتباط خوب و سالم با فرزندان، مهمترین عامل پیشگیری کننده از بروز آسیب های روانی و اجتماعی و بویژه ابتلای آنها به اعتیاد است. ... ادامه ...

خودمراقبتی در ک ن

مفهوم خود مراقبتی : خود مراقبتی اقدامات و فعالیتهای آگاهانه ، آموخته شده و هدفداری است که توسط فرد به منظور حفط حیات و تامین و ارتقاء سلامت خود و خانواده انجام می شود . خود مراقبتی قسمتی از زندگی روزانه است و جایگزین مراقبت تخصصی و سازمانی نیست بلکه مکمل آن است و بیشتر به معنای تعامل با سیستم مراقبت از سلامت است تا استقلال از سیستم مراقبت تخصصی ، مهمترین دستاوردهای تقویت خود مراقبتی این است که افراد تصمیمات درستی درباره استفاده صحیح از مراقبتهای بهداشتی بگیرند و رفتارهای مراقبت از خود را به طور مناسب انتخاب و اجرا کنند. خود مراقبتی جزء لاینفک تمام سطوح مراقبتهای بهداشتی اولیه و تخصصی بوده ، بنابراین اندکی تسهیل در روند اجرای خود مراقبتی می تواند وضعیت بهداشتی ، اقتصادی و اجتماعی کل جمعیت را بهبود بخشد. ... ادامه ...

دین شناسی وان او وان

میدانی اجبارهای دین فقط توضیح المسائل نیست؟ میدانی مراقبت از خلق و خویت، مراقبت از خودت، حق پذیری، ظلم ناپذیری، علم جویی اجبارهای دین اند؟میدانی خدا اگر از فقه تخلف کنی، اگر خیلی گناه کنی می بخشد، ولی اگر مراقب خودت نباشی نمی بخشد؟چرا دین برایمان شده یک سری روتین به جای یک سری روحیه؟ ... ادامه ...

ichaچیست؟

icha international cl ification for health accounts طبقه بندی بین المللی برای حساب های سلامت،این طبقه بندی توسط oecd نامگذاری شده است که به تعریف چهارچوب نطام حساب های ملی می پردازد. حوزه:پرداخت،خدمات و محصولات و مراقبت های بهداشتی خدمات صنعتی ارائه دهندگان ساختار icha: hc.1:خدمات مراقبت های درمانی hc.1.1:مراقبت های درمانی بیمار hc.1.2:مراقبت های درمانی روز... ... ادامه ...

نگهداری و مراقبت از سالمند

شرکت خدمات جوان مرکز خدمات پرستاری،پزشکی و مراقبتی در منزل جوان - مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل (پرسنل آقا و خانم)- مراقبت و پرستاری از بیمار در بیمارستان (مراقب آقا و خانم آموزشدیده)شماره تماس شرکت خدمات جوان :32766666-044**شرکت خدمات جوان از کلیه علاقمندان برای همکاری دعوت به عمل می آیدشماره ی تلگرام :09142143383 ... ادامه ...

واحد مراقبت مایندمن - f.r.l unit mindman

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تفسیر اشتباه

پسری که از پدر پیرش مراقبت میکرد از او یک سیلی خورد، با عصبانیت و پرخاشگری محیط را ترک کرد به دائما به خودش میگفت پاسخ اینهمه خوبی این هست؟ ********************************************************** پسری که از پدر پیرش مراقبت میکرد از او یک سیلی خورد، خنده روی لبانش نقش بست و در دلش خدا را شکر میکرد که هنوز پدرش او را به یاد می آورد و جسمش از کار نیافتاده. ... ادامه ...

پاو وینت مراقبت از کودک سالم

پاو وینت مراقبت از کودک سالم برنامه مراقبت کودکـان سـالم به دنبال یافتن راهی برای جدا کودکـــــان سالم از ک ن بظاهر سالم یا مستعد به بیمــــاری است که هنوز نشـــانگان(symptoms ) بیماری در آنها مستقر نشده است. هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت ک ن صفر تا هشت ساله و اجرای آن می باشد. این برنامه تنها به ک ن بدون نشانه (asymptomatic) می پردازد. اطلاق بدون نشانه مترادف کاملاً سالم (healthy) نیست. بیماری هدف در کشور براساس الگوی ابتلا و مرگ تعیین شده است .مراقبت ها وقتی کودکی به دلیل هر شکایت دیگری مراجعه کرده است نیز می تواند ارائه شود . کامل پاو وینت مراقبت از کودک سالم ... ادامه ...

مراقبت از پوست در فصل بهار

با رسیدن فصل بهار، پوست احتیاج به مراقبت های ویژه ای پیدا می کند‎ با رسیدن فصل بهار، پوست احتیاج به مراقبت های ویژه ای پیدا می کند. این امر به دلیل افزایش دما، حساسیت به نور آفتاب و آلرژن ها یا محرک هایی مثل گرده گل و گیاهان می باشد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

مراقبت های بعد از جراحی پروتز

:24 ساعت اول یکنفر هنگام شب باید جهت مراقبت همراه شما باشد. چگونه قرار گرفتن در بستر: در خلال 3 هفته اول بعد از جراحی ؛ سعی نمایید که بجای به پهلو خو دن ؛ به پشت بخو د. هدف آنست که پروتزهای شما در خلال روند یام اولیه در بهترین محل خود قرار گیرند. چنانچه نمی توانید روی پشت بخو د ، در اینصورت در وضعیت راحت دیگری بغیر از به شکم خو دن ؛ قرار بگیرید. ادامه مطلب ... ادامه ...

مراقبت از نوزادان زودرس

مراقبت از نوزادان زودرس نوزادان زودرس صدای مادرشان را از درون رحم تشخیص می دهند،با استفاده از راهبرد مراقبت کانگورویی کودک از دیگر محرک ها هم بهره مند می شود. ادامه مطلب ... ادامه ...

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های مراقبت از خود

به مناسبت هفته ی مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی کلاس کارگاه آموزشی مهارت های مراقبت از خود با حضور ... ارجمند جناب آقای ... ی کارشناس مشاوره و پیش ... ری از آسیب های اجتماعی در مورخه ی 1395/8/23 در این آموزشگاه برگزار گردید. برای مشاهده ی تصاویر کارگاه آموزشی مهارت های مراقبت از خود به ادامه مطلب بروید ... ادامه ...

دین شناسی وان او وان

میدانی اجبارهای دین فقط توضیح المسائل نیست؟ میدانی مراقبت از خلق و خویت، مراقبت از خودت، حق پذیری، ظلم ناپذیری، علم جویی اجبارهای دین اند؟میدانی خدا اگر از فقه تخلف کنی، اگر خیلی گناه کنی می بخشد، ولی اگر مراقب خودت نباشی نمی بخشد؟چرا دین برایمان شده یک سری روتین به جای یک سری روحیه؟***به نظر می رسد در دین فردیت جایی ندارد، آن فردیتی که در تمدن غرب بعد از رنسانس ظهور کرددر نتیجه تلاش برای فردی احکام/عقاید دینی راه به جایی نمی برد خیلی ... ادامه ...

ای کاش می دانستیم

اگر به جای گفتن "دیوار موش دارد و موش گوش دارد"، بگوییم "عالم محضر خداست"، نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، "مراقبت خدا" را در نظر دارد! قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خو م: بچه را ول کردی به امان خدا؟! ماشین را ول کردی به امان خدا؟! خانه را ول کردی به امان خدا؟! و اینگونه بود که "امان خدا" شد مظهر ناامنی! ای کاش می دانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست... ... ادامه ...

پارکهای کوهستانی و وم مراقبت از آنها

لینک : پارکهای کوهستانی و وم مراقبت از آنها ... ادامه ...

با موهایتان مهربان باشید

یاد ب ... رید که چگونه با مو هایتان بدرفتاری نکنید و به موهای خیره کننده و زیبایی که می خواهید دست ی ... د. اگر خواهان داشتن مو هایی درخشان و زیبا هستید (چه ... ی نمی خواهد؟)، می بایست توجه ویژه ای به روال مراقبت از موهایتان داشته باشید. نحوه ی شستشو، خشک ... و آرایش موها می تواند تأثیر به سزایی در سلامت و ظاهر طره موهایتان داشته باشد. آیا شما نیز این اشتباهات مراقبت از مو را انجام می دهید؟ ادامه مطلب ... ادامه ...

ساده تغذیه برنامه مراقبت در بیمارستان می تواند کمک به کاهش بیمار باقی می ماند و نرخ مراجعه

در حالی که تغذیه مناسب، اهمیت آن مهم تر می شود برای بیماران در بیمارستان دوره نقاهت فعالیتهای حیاتی است. یک مطالعه جدید توسط م ... ع مراقبت های بهداشتی و ابوت در بر داشت که بهینه سازی تغذیه مراقبت در بیمارستان کاهش میزان بستری مجدد 30 روز 27 درصد و متوسط بستری توسط تقریبا دو روز برای بیماران دچار سوء تغذیه می تواند کمک کند. در سراسر ایالات متحده، 1 در 3 مردم وارد بیمارستان دچار سوء تغذیه, که اغلب می توانید تشخیص داده نشده و undertreated. برای کمک به بهبود مراقبت از بیماران دچار سوء تغذیه، م ... ع دو نسخه های تغذیه مراقبت برنامه–پایه و پیشرفته–در چهار بیمارستان مشهد خود را اجرا. هر دو برنامه های مورد نیاز تیم به نمایش ... خطر سوء تغذیه بیمار با استفاده از ابزار دارای اعتبار در سیستم الکترونیکی مدارک پزشکی بیمارستان های مراقبت و ارائه حمایت و درمان تغذیه برای بیماران دچار سوء تغذیه یا خطر. برنامه پیشرفته درمان فوری پس از بستری در بیمارستان، و خواستار پی ... ری برای تایید درمان تغذیه مداوم خود را پس از ... وج از بیمارستان بود. محققان در چهار بیمارستان به دنبال بیشتر از 1200 بزرگسالان در معرض خطر سوء تغذیه در ... ادامه ...

معرفیicd10_phc

icd10 primary health care: راهنمای تشخیصی و مدیریت اختلالات روانی در مراقبت بهداشتی اولیه. مراقبت های بهداشتی اولیه ی ری مراقبت های بهداشتی ضروری هستند که سازمان بهداشت جهانی قصد دارد در اختیار همه ی افراد و خانواده ها در یک جامعه قرار دهد.این کتاب از فصل پنجم icd10توسعه یافته ودر برگیرنده ی 24گروه از اختلالات روانی فصل5می باشد. راهنمای مدیریتی شامل اطلاعاتی برای بیمار،توصیه برای مشاهده،توصیه روش های درمان و معیارهایی جهت ارجاع به متخصصین روانپزشکی می باشد.به عنوان ضمیمه نمودارهایی برای کمک به تصمیم گیری تشخیصی در آن گنجانده شده است. ... ادامه ...

ازدواج از منظر ... ... ی(س)

پس از اجرای ... عقد عده ای از جوانان - که فرزند بنده نیز در جمع آن ها بود- توسط ... ... ی، ایشان، عروس و دامادها را چنین نصیحت فرمودند: اگر شما یک جسم بی جانی را به منزل ببرید و بخواهید آن را به عنوان یک کالا نگهداری کنید چندان به رسید ... نیاز ندارد، شاید لازم باشد هر چند ماه یک بار گرد ... ری شود. اما اگر یک گلدان زنده را به منزل ببرید، باید هر روز به آن رسید ... نمایید و از آن مراقبت کنید؛ در آب، نور و هوای آن دقت لازم را به کار ب ... قام معظم ... ی در ادامه کار فرمودند:”شما هم یک گل زنده را به منزل می برید و باید از آن به طور مرتب مراقبت کنید تا پژمرده نشود. عروس خانم ها باید از داماد مراقبت و پذیرایی کنند. آقا دامادها نیز باید مراقب عروس خانم ها باشند و به آن ها محبت کنند ... حجت ال ... سید علی حسینی تهران این پست بیشتر برا متاهل های گرامی است که خیلی باید مراقب بود و سعی کرد همیشه زند ... متاهلی با عشق و محبت و ایمان سپری بشه نه با دعوا و دلخوری و خورده ... ری و مچ ... ری!!! البته این پست شامل مجردهای گرامی هم هست که از الان خودشون رو آماده کنند تا یک زند ... معنوی و عاشقانه و البته با تدبیر را رقم بزنند و زند ... شون زند ... م ... ادامه ...

نظرتون در مورد فناوری اطلاعات سلامت ؟؟؟!!!!!

(health information technology)فناوری اطلاعات سلامت چارچوبی فرا می نهد که در قالب آن می توان مدیریت فراگیر اطلاعات در حوزه سلامت را توصیف کرد. فناوری اطلاعات سلامت، همچنین، مبادله ایمن اطلاعات میان مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بیمه ها را در بر می گیرد. به طور کلی این رشته مهم ترین ابزاری تلقی می شود که با آن می توان کیفیت، سلامت و اثر بخشی نظام سلامت را بهبود بخشید.مهمترین کاربرد های فناوری اطلاعات سلامت عبارتند از:1.ارتقا کیفیت مراقبت های بهداشتی(healthcare)2.جلوگیری از خطا های پزشکی3.کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی4.افزایش کارایی نظام اداری پزشکی5.کاهش کاغذ بازی6.گسترش دسترسی به مراقبت های بهداشتی و خدمات نظام سلامت با هزینه های مقرون به صرفهفناوری اطلاعات سلامت نه تنها مراقبت از افراد بیمار را ارتقا می بخشد بلکه مزایای فراوانی در بهبود کیفی نظام سلامت عمومی دارد. از این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:تشخیص به موقع شیوع بیماری های عفونی در کشوربهبود کیفیت مدیریت بیماری های مزمنو غیره ... ادامه ...

برج مراقبت فرودگاه سنگاپور به هوش مجهز می شود

اداره هوانوردی شهری سنگاپور (caas) امروز اعلام کرده است که با همکاری یک شرکت تکنولوژی قصد دارد با بهره گیری از هوش عملیات کنترل برج مراقبت فرودگاه ها را بهبود ببخشد. به گزارش ایتنا از ایسنا، اداره هوانوردی شهری سنگاپور (caas) به منظور افزایش کیفیت کنترل سفرهای هوایی و بهبود عملکرد ان و مسئولان مربوطه در برج مراقبت فردگاه های سنگاپور تصمیم گرفته است که با شرکت سیریج (searidge) که در زمینه تکنولوژی و هوش فعالیت های گسترده ای داشته است، یک قرارداد همکاری را به امضا برساند که در آن، برج مراقبت در فرودگاه های این کشور به هوش مجهز خواهند شد و این امر از خطاهای انسانی جلوگیری بعمل خواهد آورد. این اقدام در راستای هوشمندسازی ا و کشورهای جهان صورت گرفته است و قرار است در آینده نزدیک نویدبخش خبرهای خوشی برای دست اندرکاران در صنعت هوایی و هوانوردی شهری در جهان باشد. ... ادامه ...

مراقبت از عشق

چطوری میشه از عشق مراقبت کرد ؟ چطوری میشه همیشه عاشق موند . واقعا کار سختیه . برای من یکی حداقل . که انگار به سادگی احساسم رو از دست میدم . ولی نمیخوام این اتفاق بیوفته . این احساس رو دوسش دارم . دلم میخواد حفظش کنم . اما چطوری؟ همه چیز بعد مدتی رنگ عادت و تکرار رو میگیره . ... ادامه ...

پاو وینت مراقبتهای پیش تا پس از بارداری

پاو وینت مراقبتهای پیش تا پس از بارداریپاو وینت مراقبتهای پیش تا پس از بارداریمراقبت پیش از باردارمراقبت بارداری مراقبت حین زایمانمراقبت پس از زایمان کامل پاو وینت مراقبتهای پیش تا پس از بارداری ... ادامه ...

فقط برای امروز 25 دی

ترس 25 دی «به تدریج با نیروی برتر خود به عنوان منبع قدرت، احساس راحتی میکنیم. وقتی یاد میگیریم به این نیرو اعتماد کنیم، رفته رفته بر ترس از زندگی غلبه میکنیم.» کتاب پایه v از آنجا که عاجز هستیم، زندگی بر اساس اراده شخصی تجربه غیر قابل اداره و ترسناکی است. در دوران بهبودی، اراده و زندگی خود را در پناه و به مراقبت خداوندی که درک میکنیم، س ایم. وقتی در اجرای برنامه خود دچار لغزش میشویم، وقتی ارتباط آگاهانه ما با نیروی برترمان قطع میشود، دوباره شروع به تحت کنترل در آوردن زندگی خود میکنیم و از سپردن مراقبت زندگی خود به خداوندی که درک میکنیم، امتناع میورزیم. اگر هر روز تصمیم نگیریم که زندگی خود را به مراقبت نیروی برترمان بسپاریم، ترس زندگی، ما را از پای در میآورد. از طریق کارکرد قدمهای دوازدهگانه دریافتهایم که ایمان به نیرویی برتر، ترس ما را برطرف میکند. هرچه به خداوندی مهربان نزدیک میشویم، از وجود نیروی برتر خود آگاهتر میشویم. هر چه از مراقبت خداوند از خود آگاهتر میشویم، ترس ما کاهش مییابد. وقتی احساس ترس میکنیم، از خود میپرسیم، «آیا این ترس نشانه عدم ایمان ... ادامه ...

مراقبت از فرزندان

بازنشر لطفا این را با کلیک بر روی سرتیتر ببینید و بازنشرکنید بازنشر را ار هفت مرحله ای برای مراقبت از فرزندمان در برابر کودک آزاری: بیماران در جامعه رها هستند با توجه به اهمیت ویژه موضوع، این بار دیگر به نمایش در می آید. ... ادامه ...

141- مفهوم معنوی کار - بخش دوم

متدهای (طریقت های) معنوی بزرگ، حتی آنها که با صراحت تمام بر رجحان و فضیلت­مندی زندگی معنوی اصرار می ورزند، هرگز امکان سلوک معنوی در عین اشتغال به امور این جهانی را نفی نکرده اند. پرسشی که در اینجا قصد پاسخ دادن به آن را داریم در باب چگونگی امکان آشتی دادن یک زندگی معنوی جدی (intense) با نیازهای زندگی بیرونی (مادی) (outword) [ در مقابل زندگی معنوی که امری درونی است] و حتی گردآوردن آن نیازها به زیر چتر زندگی درونی (معنوی) (inward) است. چه، اگر کار روزانه انسان – خواه امور شغلی، خواه کارهای خانه – مانعی برای سلوک معنوی او نباشد، لازم است که نقش عنصری سازنده را در این مسیر ایفا نماید یا به بیان دقیق تر، نقش یک حامی فرعی و جانبی را برای تحقق خداوند دروجود ما عهده دار شود. یک چنین تلفیقی از کارومعنویت مشروط به سه شرط بنیادین است که آنها را به ترتیب با سه اصطلاح «ضرورت»، «تقدس بخشی» (sanctification) و «کمال» (perfection) مشخص می نماییم. نخستین شرط از این شروط سه گانه متضمن آن است که هر کنشی که قرار است خصلت معنوی بیابد، بر وفق ضرورت باشد نه صرفاً از روی هوی و هوس و تفنّن: انسان می تواند هر فعالیت عادی را که به واسطه نیازهای خود ... ادامه ...

مراقبت و زیبایی پوست در ماه رمضان!

مراقبت از پوست در رمضانمراقبت از پوست در رمضان , با مصرف مواد مغذی در وعده افطار و سحری، می توانید از زیبایی پوست خود لذت بب راقبت از پوست برای اطمینان از اینکه شاداب و درخشنده است، می تواند باعث ایجاد نگرانی در ماه مبارک رمضان شود.گرمای تابستان و روزه داری باعث می شودبیشتر افراد فکر کنند پوستشان به خاطر کمبود ویتامین و مواد معدنی مهم، تیره به نظر می رسد.اما جای نگرانی نیست زیرا با مصرف مواد مغذی ضروری در وعده افطار و سحری، می توانیداز درخشندگی و زیبایی پوست خود لذت ببرید. ترفند ساده این است که مطمئن شویدرژیم غذایی شما شامل طیف وسیعی از مواد غذایی سالم است. اگر مصرف مواد غذایی به چند ماده خاص محدود شود،پوسستان خشک و تیره خواهد شدزیرا مواد مغذی خاصی برای رشد و ترمیم پوست نیاز هست. بنابراین اگر به دنبال مراقبت از پوست خوددر طول ماه مبارک رمضان هستید، مواد غذایی سالم انتخاب کنید.مراقبت از پوست در رمضانمواد مغذی ضروری برای پوست در ماه رمضان:ویتامین a:یکی از مهم ترین ویتامین ها برای سلامت پوست همین ویتامین است که از خشکی پوستجلوگیری می کند و بافتی نرم به آن می بخشد. هویج منبع غنی از ویتامین a ا ... ادامه ...

مراقب عشقتان باشید

مسوولیتی بر دوش تمام عاشقان دنیا هست و آن هم مسوولیت دوست داشتن است، درست وقتی که یکی به خاطر دیگری احساس میکند دیگر تنهایی بی معناست و در میان تک تک تصمیمات و افکارش یکی حضورش پیدا میکند. شاید که از خودخواهی آدم ها، شاید هم کمی از منیتشان کم میشود که اینطور به خاطر یکی دیگر خودشان را به قول شازده کوچولو نسبت به گلشان مسوول میدانند. اما چیزیست فراتر از این مسوولیت و آن هم نامش مراقبت از عشق است.. مثل گلی که تازه درون گلدان کاشته شده باشد و اگر بی توجهی ببیند پژمرده میشود، عشق نیاز به مراقبت دارد، توجهی که اگر به جا باشد مثل نور آفت می ماند که میتواند باغچه ای از گل را گلستان کند... عشق به تنهایی کافی نیست، مسوولیت و تعهد بدون مراقبت و صمیمت و مهربانی مداوم تنها پژمرده میکند روح و روان هر انسان عاشقی را... مراقب عشق هاتان باشید ... ادامه ...

فقط برای امروز 31 شهریور

3۱ شهریور نگهداری هدیه «وقتی برای دریافت این هدیه خود را آماده میکنیم، زندگی معنای جدیدی پیدا میکند.» کتاب پایه v بیتوجهی نسبت به بهبودی مانند بیتوجهی به هر هدیهای است که دریافت کردهایم. فرض کنید فردی اتومبیل جدیدی به شما داده است. آیا این اتومبیل را در پارکینگ رها میکنید تا لاستیکهای آن فرسوده شود؟ آیا فقط سوار آن میشوید و از مراقبت منظم چشمپوشی میکنید تا اینکه در جاده اب شود؟ مسلماً خیر! کارهای زیادی را انجام میدهید تا از این هدیه ارزشمند نگهداری کنید. بهبودی یک هدیه است و اگر میخواهیم آن را حفظ کنیم باید از آن مراقبت کنیم. در حالی که بهبودی ما ضمانت دراز مدت ندارد، یک برنامه مراقبت منظم وجود دارد. این مراقبت شامل حضور منظم در جلسات و انواع مختلف خدمت میشود. باید برای پاک ماندن کارهایی را هر روز انجام دهیم. انجام قدم دهم و هر از گاهی بازبینی کلی قدم چهارم مورد نیاز است. هدیه بهبودی از طریق مشارکت تکثیر میشود. اگر این هدیه را با دیگران در میان نگذاریم، نمیتوانیم آن را حفظ کنیم. اما از طریق مشارکت آن با دیگران حتی ارزش بیشتری برای آن قائل میشویم. v فقط برای امروز: ... ادامه ...

اگر شما از عشق خود مراقبت نکنید

✌اگر شما از عشق خود مراقبت نکنید، دیگران این کار را انجام خواهند داد ...✌#گارى_ریچارد ... ادامه ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 24 تیر

24 تیر ایستمن یاد میگیرم خیلی: گرسنه، عصبانی، تنها یا خسته نشوم.هرگاه یکی از موارد بالا را فراموش میکنم چه در خانه یا در محل کار باعث زیان من میشود. به محض اینکه چیزی می خورم، استراحت میکنم، یا تلفنی میزنم، آرام میشوم، زندگیم قابل اراده تر میشود. این یکی از مفاهیم مهمی است که بعنوان تازه وارد شنیدم.معتقدم که گاهی اوقات همین مطلب در مورد معتاد نیز کاربرد دارد. وقتی او بی دلیل خشمگین میشد فکر می که تقصیر من است و لازم است که کاری برای روبه راه اوضاع انجام دهم. اکنون فکر می کنم که شاید او گرسنه، عصبانی، تنها و یا خسته بوده است. با وجود این یاد گرفتم که او میتواند از خودش مراقبت کند. بنابراین فقط یکبار از معتادم سوال میکنم که چه احساسی دارد، با این امید که تمرکزش را روی خودش بگذارد. اگر او پاسخی نداد به خودم یاآوری میکنم که من نمیتوانم نیازهای معتادم را برآورده کنم و کار دیگری برای انجام دادن پیدا میکنم تا او خودش را پیدا کند.برای مدت زیادی فکر می که مراقبت از هر چیزی در زندگی معتادم، وظیفه ی من است : فکر می باید آنقدر کار کنم که قادر به پرداخت صورتحسابها باشم، به خانه بیایم، آشپزی کنم و به همه غذا ب ... ادامه ...

مسوولیت عشق

مسوولیتی بر دوش تمام عاشقان دنیا هست و آن هم مسوولیت دوست داشتن است، درست وقتی که یکی به خاطر دیگری احساس میکند دیگر تنهایی بی معناست و در میان تک تک تصمیمات و افکارش یکی حضورش پیدا میکند. شاید که از خودخواهی آدم ها، شاید هم کمی از منیتشان کم میشود که اینطور به خاطر یکی دیگر خودشان را به قول شازده کوچولو نسبت به گلشان مسوول میدانند. اما چیزیست فراتر از این مسوولیت و آن هم نامش مراقبت از عشق است.. مثل گلی که تازه درون گلدان کاشته شده باشد و اگر بی توجهی ببیند پژمرده میشود، عشق نیاز به مراقبت دارد، توجهی که اگر به جا باشد مثل نور آفت می ماند که میتواند باغچه ای از گل را گلستان کند... عشق به تنهایی کافی نیست، مسوولیت و تعهد بدون مراقبت و صمیمت و مهربانی مداوم تنها پژمرده میکند روح و روان هر انسان عاشقی را... مراقب عشق هاتان باشید ... ادامه ...

نمونه طرح درس

نمونه ای از طرح درس سالانه مربوط به توانایی مراقبت از مادر و کودک از استاندارد مهارتی سالم زیستن پیشرفته دریافت فایلعنوان: مراقبت از مادر و کودکحجم: 85 کیلوبایت ... ادامه ...

گلِ عشق

برای پرورش گل بجز دانه به چیزی های دیگری نیز احتیاج هست، خاک مناسب، باران و آب به مقدار کافی، نور آفتاب هم باید بتابد و مهمتر اینکه هرگل در شرایط آب هوایی خاصی نتیجه مطلوب را میدهد و در هرجایی نمیتوان هر گلی را پرورش داد، عشق همچون گل است که باید از آن مراقبت کرد، تر و خشکش نمود، مراقبت دایمی میخواهد باید سراغش را از دل گرفت و دل به دلش داد، عشق نور میخواهد چشم نواز، آب میخواهد جاری، باید حال عشق را جویا شد تیمارش کرد، به وقت دلتن ... و دل ... ری باید حرف زد شنیدن صدایش مرهم درد است و اگر دریغ شود چون تیغی در گلو آزارت میدهد، باید شنید و گفت، دیدنی میخواهد روح نواز، نوازش ... ی بی تمنا، بودنی بی دلیل می خواهد. ... ادامه ...

کتاب کمکهای اولیه و مراقبت های پزشکی

کتاب کمکهای اولیه و مراقبت های پزشکی ترجمه و تألیف عبداللطیف حویزی توضیحات : حوادث و بیماریها در هر زمان ومکانی ممکن است اتفاق بیافتد و افراد جامعه معمولا” با صحنه های نظیر تصادف سقوط، بیماران قلبی ، تشنج ،تنفسی و … برخورد داشته اند که در بیشتر صحنه ها قادر به انجام اقدامات اولیه نبوده یا با انجام غیر اصولی کمکهای اولیه باعث بدتر شدن وضعیت فرد شده اند، لذا زندگی اجتماعی ایجاب می کند انسان باید در هر لحظه آمادگی لازم را برای برخورد مناسب با آسیبها و بیماریهای مختلف داشته باشد. چرا که از یک سوی این حوادث بیشتر در مکانهایی غیر از مراکز درمانی اتفاق می افتد و امکانات و افراد متخصص در دسترس نبوده یا زمان بر است و از سوی دیگر اقدام درست می تواند باعث افزایش طول عمر و کاهش عوارض گردد ، فراهم تسهیلات و آموزش کمکهای اولیه یکی از اجزاء اساسی و ضروری برای تمام افراد ن در جامعه میباشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

182-درسی بسیار آموزنده و عبرت آور

پیرمردی بود که پس از پایان هر روزش از درد و سختی هایش می نالید، دوستی از او پرسید: این همه درد چیست که از آن رنجوری؟ پیرمرد گفت: دو باز شکاری دارم که باید آنها را رام کنم، دو تا ... گوش هم دارم که باید مواظب باشم بیرون نروند، دو تا عقاب هم دارم که باید آنها را هدایت و تربیت کنم، ماری هم دارم که آن را حبس کرده ام، شیری نیز دارم که همیشه باید آن را در قفسی آهنی زندانی کنم، بیماری نیز دارم که باید از او مراقبت کنم و در خدمتش باشم. مرد گفت: چه می گویی آیا با من شوخی می کنی؟ مگر می شود انسانی این همه حیوان را با هم در یک جا جمع کند و مراقبت کند!! پیرمرد گفت: شوخی نمی کنم، اما حقیقت تلخ و دردناکیست، آن دو باز، چشمان منند که باید با تلاش و کوشش از آنها مراقبت کنم، آن دو ... گوش پاهای منند، که باید مراقب باشم به سوی گناه کشیده نشوند، آن دو عقاب نیز دستان منند، که باید آنها را به کار ... آموزش دهم تا ... ج خودم و ... ج دیگر برادران نیازمندم را مهیا کنم، آن مار زبان من است که مدام باید آن را در بند کنم تا مبادا کلام ناشایستی از او سر بزند، شیر قلب من است که با وی همیشه در نبردم که مبادا کارهای شروری از وی سر بزند، و آن بیما ... ادامه ...

« » اول مراقبت از دلشون ، بعد «م ع حرم» شدند

این « » اول مراقبت از دلشون ، بعد «م ع حرم» شدند. از «حرم خدا» خوب دفاع د که بهشون لیاقت دفاع از «حرم حضرت زینب» رو دادند شهید م ع حرم مهدى ایمانى @labbaykeyazeinab ... ادامه ...

سیصد و نود و چهار

براساس روایات، طهارت خیال والدین در زمان انعقاد نطفه از مهم ترین نکاتی است که در سرنوشت فرزند بسیار موثر است. اگر مراقبت از فکر و چشم و گوش را پیش از این زمان تمرین نکرده باشیم، در آن موقعیت هم نمی توانیم فکر و خیال خود را کنترل کنیم. در این روزهای معنوی از معصومین علیهم السلام کمک بگیریم و مراقب ورودی ها باشیم: غیبت، کلمات رکیک، تصاویر نامناسب، لطیفه های نامناسب و... ... ادامه ...

790- حتی همینقدر الکی

کاش می گفت من مراقبت میشم. ... ادامه ...

فقط برای امروز 8 آذر

مراقبت نیروی برتر 8 آذر «معتقدیم که نیروی برتر از ما مراقبت خواهد کرد.» کتاب پایه v برنامه بر اساس این عقیده است که به کارگیری اصول ساده میتواند اثرات عمیقی را در زندگی ما ایجاد کند. یکی از این اصول این است که اگر درخواست کنیم، نیروی برتر از ما مراقبت خواهد کرد. از آنجا که این اصل بسیار اساسی است، شاید مایل به نادیده گرفتن آن باشیم. اگر یاد نگیریم که این حقیقت را آگاهانه به کار بگیریم، ممکن است چیزی ضروری برای بهبودی خود، مانند نفس کشیدن برای زندگی را از دست دهیم. چه اتفاقی میافتد وقتی خود را مضطرب و وحشتزده میی م؟ اگر به طور مداوم سعی در بهبود بخشیدن رابطه خود با نیروی برتر کنیم، مشکلی نخواهیم داشت. به جای اینکه شتابزده عمل کنیم، لحظهای صبر میکنیم و به طور مختصر موارد خاصی در گذشته را به یاد میآوریم که نیروی برتر نسبت به ما توجه و مراقبت نشان داده است. این امر به ما اطمینان میدهد که نیروی برتر هنوز هم مسئولیت زندگی ما را بر عهده دارد. سپس برای وضعیت کنونی راهنمایی و قدرت میخواهیم و با اطمینان از اینکه زندگی ما در اختیار خداوند است، به کار خود ادامه میدهیم. کتابچه سفید ما میگ ... ادامه ...

خارج ... مداد از چشم کودک مشهدی

با تلاش متخصصان بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد مداد 3 سانتی متری از چشم یگانه کودک 8ساله مشهدی خارج شد. ... کیارودی فوق تخصص چشم پزشکی ک ن که این جراحی را انجام داده است گفت: باتوجه به این که مداد از قسمت انتهایی و از پائین چشم راست وارد چشم شده بود بعد از پایان جراحی خوشبختانه مداد خارج شد و هیچ گونه مشکل بینایی برای یگانه وجود ندارد و او تحت مراقبت است. او به دانش آموزان توصیه کرد که در هنگام استفاده از لوازم ... حریر در منزل و فضای مدرسه از خود و دیگر دوستانشان مراقبت کنند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم. ... ادامه ...

کودک آزاری

ک ن، فرشتگان پاک و معصومی هستند که شهد زندگی را حلاوت می بخشند اما هستند والدینی که ک ن را جزء اموال خود دانسته به آن گونه که مایل اند نه آن چنان که شایسته است با آنان رفتار می کنند. کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه ای الهی است که محبت، ملایمت، مراقبت، رشد و تعالی او وظیفه خانواده است. ک ن خیلی راحت قربانی می شوند زیرا از والدین و س رست خود استقلال ندارند و نمی دانند که چگونه از خود مراقبت کنند و اغلب از اعمال واقعا نادرستی که والدین آن ها در حق شان انجام می دهند، ناآگاهند( کا ، 2005). ... ادامه ...

روز به روز 26 اسفند

26 اسفندامروز با سپاسگزاری و ارزش نهادن به هدایای خداوند از آنها مراقبت می کنم. زنده ماندن من، سلامتی من، آرامش من، دوستان جدید من، بودن اعضای خانواده در کنارم و اصول برنامه ی من. تمام این هدایا از طرف خداوند به من داده شده و من هم در نگهداری آنها تلاش می کنم. امروز مهم ترین وظیفه ی من مراقبت از بهبودی و راه های اصولی برای قطع و رهایی از وابستگی های گوناگونی است، که زندگیم را مختل می د. آیا می دانم باید تجربه ی خود را به دیگران انتقال دهم تا از بهبودیم مراقبت کنم؟ آیا می دانم اصول برنامه ی خودیاری قدمها مبتنی بر درک دیگران و تجدید مجدد و هرروزه ی عشق و دوستی و صلح می باشد؟ امروز به بهانه ی داشتن صداقت و تحت عناوین مختلف دیگر اصول برنامه، مجاز نیستم که به صورتی غیرمنطقی و خشن با دیگران و خودم رفتار کنم. خداوندا: با عشق و محبت و کرم و عد خودت راه عشق و دوست داشتن را به من نشان بده. می توانم فقط با یاری خداوند و قدرت گرفتن از او به همدردانم خدمتگزاری کنم. ارزش من در این مسئله قرار دارد.بالاترین درجه و مقام خدمتگزاری می باشد! ... ادامه ...

روز به روز 27 اسفند

26 اسفندامروز با سپاسگزاری و ارزش نهادن به هدایای خداوند از آنها مراقبت می کنم. زنده ماندن من، سلامتی من، آرامش من، دوستان جدید من، بودن اعضای خانواده در کنارم و اصول برنامه ی من. تمام این هدایا از طرف خداوند به من داده شده و من هم در نگهداری آنها تلاش می کنم. امروز مهم ترین وظیفه ی من مراقبت از بهبودی و راه های اصولی برای قطع و رهایی از وابستگی های گوناگونی است، که زندگیم را مختل می د. آیا می دانم باید تجربه ی خود را به دیگران انتقال دهم تا از بهبودیم مراقبت کنم؟ آیا می دانم اصول برنامه ی خودیاری قدمها مبتنی بر درک دیگران و تجدید مجدد و هرروزه ی عشق و دوستی و صلح می باشد؟ امروز به بهانه ی داشتن صداقت و تحت عناوین مختلف دیگر اصول برنامه، مجاز نیستم که به صورتی غیرمنطقی و خشن با دیگران و خودم رفتار کنم. خداوندا: با عشق و محبت و کرم و عد خودت راه عشق و دوست داشتن را به من نشان بده. می توانم فقط با یاری خداوند و قدرت گرفتن از او به همدردانم خدمتگزاری کنم. ارزش من در این مسئله قرار دارد.بالاترین درجه و مقام خدمتگزاری می باشد! ... ادامه ...

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 25 آبان

۴عامل بازدارنده.......16نوامبر..... ..۲۵ابان هرعامل به من یاداوری میکندکه وقتی "گرسنه,"عصبا,""تنها"یا"خسته ام,"ازنیازهایم مراقبت نمیکنم.اگرازنیازهایم مراقبت نکنم ,وقتی دردام عزیزمعتادم بیفتم ازخودم ازخودم مراقبت نمیکنم.من برای معتادم زندگی می .وقتی معتادمصرف می میتوانستم راحت باشم,ازیک لذت ببرم,یک کتاب بخوانم یاحتی مراقبت مناسبی ازخودم داشته باشم.غذامیخوردم,سیگا شت سیگارمیکشیدم وبه تنهایی پشت سرهم می تازمانی که دیگرنمیتوانستم فکرکنم یاصفحه یک کامپیوترراببینم.به هیچ تلفن نمیزدم ویااحساس ترس وخشمم رامشارکت نمی چون نمیخواستم توصیه هایاچیزی راکه می گفتندبرای بارهزارم بشنوم.گرفتارشده بودم .دراین ح تنش وبدبختی می ماندم تامعتاد به خانه بیایداحساس بهتری داشتم تاوقتی که تمام این چرخه باعیاشی بعدی تکرارمی شد. درنارانان یادمی گیرم که من مسؤلم که احساسات خوبی داشته باشم واحساسات من نبایدبه رفتارمعتادیاهر دیگری ربط داشته باشد.یادمی گیرم که چطوربامراقبت روزانه که ازنیازهای جسمی ,روحی,ذهنی واحساسی دارم,فردسالمتری باشم.امروز,روزخودرابادعاومراقبه شروع می کنم وان رابایک دعای سپاسگزاری به پایا ... ادامه ...

خطا

بعد از پنج روز و یازده ساعت خطا باید بیشتر مراقبت می ... ادامه ...

سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند ru۷۶۲hm ساخت ایران

سکوی تاکتیکی مراقبتی آفندی هوشمند ru۷۶۲hm مجموعه ای از یک سیستم مراقبتی است که با سلاح ترکیب شده و امکان هدفگیری سلاح در فواصل طولانی و در شرایط مختلف آب و هوایی را دارد. یکی از دستاوردهای صنایع دفاعی کشورمان ساخت سیستم اتوماسیون برای شلیک انواع تیربارها است. این سامانه که توسط کنترل از راه دور هدایت می شود، این قابلیت را به یگان ها نیروهای مسلح می دهد که به بهره گیری از آن در مناطق صعب العبور یا شرایط نا مساعد جوی و در استتار کامل اجری آتش مناسبی علیه دشمن داشته باشند. ... ادامه ...

سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند ru۷۶۲hm ساخت ایران +ع

سکوی تاکتیکی مراقبتی آفندی هوشمند ru۷۶۲hm مجموعه ای از یک سیستم مراقبتی است که با سلاح ترکیب شده و امکان هدفگیری سلاح در فواصل طولانی و در شرایط مختلف آب و هوایی را دارد. یکی از دستاوردهای صنایع دفاعی کشورمان ساخت سیستم اتوماسیون برای شلیک انواع تیربارها است. این سامانه که توسط کنترل از راه دور هدایت می شود، این قابلیت را به یگان ها نیروهای مسلح می دهد که به بهره گیری از آن در مناطق صعب العبور یا شرایط نا مساعد جوی و در استتار کامل اجری آتش مناسبی علیه دشمن داشته باشند. ... ادامه ...

تحقیق درباره دستورالعمل نظام مراقبت بیماری های ی در ایران

تحقیق درباره دستورالعمل نظام مراقبت بیماری های ی در ایران تحقیق درباره دستورالعمل نظام مراقبت بیماری های ی در ایران لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34 دستورالعمل نظام مراقبت بیماری های ی در ایران وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی مرکز مدیریت بیماری ها اداره ی ایدز و بیماری های ی تابستان و پاییز 1385 پدیدآورندگان: غلام رضا خلیلی علی فیض زاده کیانوش کمالی فهرست عناوین مقدمه 4 نظام ثبت و گزارش دهی 6 تعریف موارد: 6 داده های موردنیاز و اطلاعات تولید شده: 7 گردش اطلاعات: 11 بررسی های اپی ... دریافت فایل تحقیق درباره دستورالعمل نظام مراقبت بیماری های ی در ایران[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

خواص روغن درخت چای

وقتی برای ید لوازم آرایشی و بهداشتی به داروخانه می روید، روی بسته بندی محصولات را می خوانید؟ به مواد تشکیل دهنده محصولی که انتخاب کرده اید هم دقت می کنید؟ آیا می دانید کدام ترکیب های شیمیایی برای پوست شما مفید و کدامیک برایتان مضر است؟ پاسخ همه این سوالات را در الفبای مراقبت از پوست بخوانید. در این سری مقالات بنیتا با ترکیبات شیمیایی پرکاربرد در ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی آشنا می شوید. با خواندن این مقالات، خودتان مشاور زیبایی خودتان خواهید شد و می‎ توانید بهترین محصول را برای پوست تان انتخاب کنید. پس اگر می خواهید یک مشاور مراقبت از پوست بشوید، با ما همراه باشید. این قسمت الفبای مراقبت از پوست به معرفی روغن درخت چای (tea tree oil) یا ملالوکا می پردازد که از برگ های چای در استرالیا است اج می شود. این عصاره در محصولات بهداشتی و آرایشی کاربرد زیادی دارد و شناخت مزایا و معایب آن برای انتخاب محصولات مناسب لازم است. روغن درخت چای چیست؟روغن درخت چایی که در تولید محصولات مراقبت از پوست استفاده می شود، بیشتر از گیاه چایی است اج می شود که در استرالیا می روید. البته خاصیت روغن چایی که در مناطق مختلف می ... ادامه ...

فقط برای امروز 20 آبان

از تسلیم تا پذیرش20 آبان «با آرامش تسلیم می شویم و مراقبت از خود را به خداوندی که درک میکنیم میسپاریم.» کتاب پایه v تسلیم و پذیرش مانند دلباختگی و عشق هستند. دلباختگی وقتی آغاز می شود که با فردی خاص روبرو میشویم. دلباختگی مست م چیزی به جز قبول مورد دلباختگی ما نیست. اما تبدیل دلباختگی به عشق مست م تلاش بسیار است. این ارتباط اولیه باید به آرامی و با صبر به پیوندی پایدار و جاودان ارتقا یابد. این موضوع مانند تسلیم و پذیرش است. به آرامی به باور میرسیم که نیرویی برتر از ما میتواند توجه لازم را به ما مبذول دارد. وقتی این نیرو را در زندگی خود میپذیریم، تسلیم به پذیرش تبدیل میگردد. خود را بررسی میکنیم و اجازه میدهیم خداوند همان طور که هستیم ما را مشاهده کند. وقتی به خداوندی که درک میکنیم اجازه میدهیم به اعماق وجود ما دسترسی پیدا کند، میزان بیشتری از مراقبت خداوند را میپذیریم. از این نیرو میخواهیم ما را از کمبودهایمان رها بخشد و در جبران خطاهایی که انجام دادهایم، به ما کمک کند. سپس، شیوه جدیدی از زندگی را در پیش میگیریم، ارتباط آگاهانه خود را بهبود میبخشیم و مراقبت، راهنمای ... ادامه ...

سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند ru۷۶۲hm ساخت ایران +ع

سکوی تاکتیکی مراقبتی آفندی هوشمند ru۷۶۲hm مجموعه ای از یک سیستم مراقبتی است که با سلاح ترکیب شده و امکان هدفگیری سلاح در فواصل طولانی و در شرایط مختلف آب و هوایی را دارد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

قطعا حرکت در کشور ما پیروز است

در دیدار با ان کشور فرمودند: قطعاً حرکت در کشور ما پیروز است. شرط اصلی ای که این پیروزی دارد این است که همه ی ما -جوانها و غیر جوانها- تقوا را و حُسن عمل را برای خودمان یک وظیفه بدانیم. تقوای شخصی و تقوای اجتماعی و گروهی، هرکدام معنایی دارد؛ حالا من درباره ی تقوای گروهی هم صحبت کرده ام، عرایضی کرده ام و دیگر نمیخواهم تکرار کنم. تقوا لازم است؛ خودتان را مراقبت کنید؛ هم مراقبت شخصی کنید، هم مراقبت گروهی کنید. اگر این [طور] شد، خدا فرمود: اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا وَ الَّذینَ هُم مُحسِنُون ؛ انی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل ند، مَعَ الَّذینَ، خدا با اینها است. اینکه خدا با یک جمعی باشد، خیلی مسئله ی مهمّی است. ادامه مطلب ... ادامه ...

مراقبت اززبان

حکمت 2 : علی علیه السلام:آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بى ارزش کرده است.نهج البلاغه ... ادامه ...

8 بیماری شایع به وقت سالمندی

تا سال 2050 تعداد سالمندان جهان به 2میلیارد نفر می رسد و علت این افزایش عمدتا بهبود وضعیت بهداشت و درمان است پس باید به بیماری های دوره سالمندی توجه بیشتری داشته باشیم خانه سالمندان هر چقدر هم که امن و بهداشتی باشد، مکانی است که تعداد زیادی از افرادی که عمدتا بالای 65-60 سال سن دارند، در آن ... ن اند. سیستم ایمنی در این سن ضعیف می شود، عملکرد فیزیولوژیک به هم می خورد؛ مثلا سرفه تغییر می کند، دستگاه گردش خون ضعیف عمل می کند و مراقبت های بهداشتی هم ممکن است به خوبی انجام ن ... رد. این موارد سلامت سالمند را تهدید می کنند. سالمندان به توجه و مراقبت زیادی نیاز دارد و کوتاهی در این زمینه می تواند تاثیر زیادی در شیوع بیماری های عفونی و گسترش آن بین جمعیت سالمندان داشته باشد. در «سالمندان» این هفته به شایع ترین بیماری های عفونی در خانه سالمندان اشاره می کنیم. شناخت این بیماری ها و توضیح درباره آنها می تواند هم کمکی باشد برای پرستارانی که از سالمندان مراقبت می کنند و هم برای خود سالمند و خانواده او تا بتوانید در صورت بروز عارضه مشکوک به موقع اقدام کنند. ادامه مطلب ... ادامه ...

مراقبت از تخم نطفه دار پیش از انکوباسیون :

مراقبت از تخم نطفه دار پیش از انکوباسیون : تخم های جمع آوری شده پیش از انکوباسیون را بایستی در جای خنک با دمای ۱۴ تا ۱۷ درجه سانتی گراد و با رطوبت ۷۰ درصد نگهداری نمود. ... ادامه ...

روضه

هر ی دوست دارد از امانت بیشتر از چیزهای متعلق به خودش مراقبت کند.حاضر است دارایی خودش را فدا کند تا امانتی که به او س اند، آسیبی نبیند. امانت، یتیم برادر است و عمو خوش ندارد گزندی به او برسد. دوست دارد به بهترین نحو از او مراقبت کند، هر چه در توانش هست برایش فراهم کند. سخت است اگر او نیازی داشته باشد و نتواند برآورده کند. صدایش که زد مثل پرنده شکاری بالای سرش پر کشید . مثل شیر خشمگین بر قاتلش شمشیر کشید. دلداری اش داد که فردای قیامت جد و پدرت از خصم قاتلانت هستند.. «..عزَّ والله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک ثم لا ینفعک صوت. والله کثر واتره و قلَّّ ناصره.» «..والله بر عمویت گران می آید که بخوانی اش و پاسخت ندهد یا پاسخ دادنش مشکلت را برطرف نکند. به خدا قسم که امروز دشمنانم بسیارند و یارانم اندک» ... ادامه ...

پاو وینت آموزشی مطالعات اجتماعی جهارم ابت درس 19(از محیط زیست مراقبت کنیم)

پاو وینت آموزشی مطالعات اجتماعی جهارم ابت درس 19(از محیط زیست مراقبت کنیم) او وینت درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابت (از مجیط زیست مراقبت کنیم ) همراه با تصاویر زیبا و جذاب شامل موضوع درس و تدریس راحت جهت استفاده در برد هوشمند تهیه و تدوین شده است. ... دریافت فایل ... ادامه ...

وابسته ی چیزهایی که نیست

حیف که نمی توانم از تو مراقبت کنم. در برابر سختی، در برابر مریضی، در برابر غصه، در برابر خستگی... وقتی به این نتوانستن فکر میکنم عجیب از پا می نشینم، مثلا ب که ز له آمد. ز له ام از آن چیزهایی است که نمی توانم تو را در برابرش مراقبت کنم. ب هم از پا نشستم. از پا نشستن به معنای واقعی کلمه است. آن موقع که زانوانت سست میشود، کمرت خم و شانه هایت بار جهان را یکباره حس میکند. بار سنگین زندگی، بار سنگین تعلق، بار سنگین وابستگی... می مانم که از کی این همه من وابسته شدم! وابسته ی خیلی چیزها، حتی وابسته ی چیزهایی که نیست، وابسته ی مراقبت از تو، در سختی، در مریضی، در غصه، در خستگی... اما تو که هیچ! خودم را هم نمی توانم... ... ادامه ...

شهامت عوض شدن "الانان" 11 آبان

11 آباناز وقتی که به الانان آمده ام ، از حق انتخابهایی که داشتم و هرگز نمی شناختم .آگاه شدم . من یاد گرفتم که مجبور به انجام کاری که برایم ناراحت کننده است نیستم . میتوانم بیش از تصمیم گیری به قلب خود رجوع کنم و سعی کنم احساس درست خود را کشف کنم چیست ؟آیا ازادی به این معناست که من هرگز نباید عملی را انجام دهم مگر اینکه از انجام ان احساس راحتی داشته باشم . البته چنین نیست اگر من در انتظار یک وحی یا الهام باشم ، مسائل مالی ام ممکن است هرگز سر و سامان نگیرد . کار من امکان ندارد انجام شود . و دندانهای من هرگز مسواک نخواهند شد . گاهی لازم است ، احساسی را درک کنم و بعد وارد عمل شوم . به عقیده من به همین دلیل "فقط برای امروز" به ما بیشنهاد میکند که فقط برای تمرین ، هر روز 2 کار بر خلاف میل خود انجام دهیم . برای ایجاد تعادل در زندگی ، من باید بعضی مراقبت های فردی را تمرین کنم . با این روش بدون دیکتاتوری و تسلط میتوانم به احساسات خویش توجه کنم . یاد آوری امروز امروز ، کاری که برایم مفید باشد انجام خواهم داد . حتی اگر با احساس ناراحتی همراه باشد . با نظم و ترتیب در آوردن امور خود مراقبت مراقبت از خویش است . ... ادامه ...

مراقبه روزانه "ی ال معجزه" 1 آذر

یکم آذر: کمال طلبی مانع پیشرفت در مسیر کمال است. مشغله زیادی دارم. عجله می کنم. پر حرفی می کنم. زمانی زیادی را با کامپیوتر و حرف زدن با تلفن هدر می دهم. گاه فراموش می کنم چیزی بخورم و یا پرخوری می کنم. یا بیش از حد می خوابم و یا به قدر کافی نمی خوابم. گاه پرخاشگر و ناسازگار و گاه مطیع و آرامم. ورزش نمی کنم و بیش از اندازه شکر و کافئین مصرف می کنم. درگیر دوگانگی بالا و پائین ها، سیاه و سفیدها و آرام و عصبی بودن ها هستم. گاه فراموش می کنم که تمام این دو گانگی به این دلیل است که به تازگی قطع مصرف نیکوتین کرده و جسم و روح و روانم در حال سم ز مواد شیمیایی و سمومی است که طی سالیان سال با مصرف نیکوتین در خود انباشته ام. وقتی متوجه می شوم به تازگی با کمک راهنما و انجمن نیکوتینی های گمنام قطع مصرف کرده ام آرام می گیرم. شعار رها کن و به خدا بسپار را به خاطر می آورم و اجازه می دهم تا نیروی برتر از من مراقبت نماید و قدم اول، دوم و سوم را در ذهن مرور می کنم. من عاجزم اما نیرویی برتر از من وجود دارد که می تواند از من مراقبت کند و من تصمیم گرفته ام تااراده و زندگیم را به مراقبت این نیرو بسپارم. برای امروز، شاید توان سپردن ... ادامه ...

نهال رابطه

میدانی؟ زنده احساسات درون دل یک نفر درست مثل پاشیدن بذر درون خاک است، هر لحظه باید مراقبت کنی، به دانه هایت سر بزنی، آب بدهی، به اندازه کافی در معرض نور و روشنایی قرارشان بدهی تا از خاک سردر بیاورند، انگار خاک دهان باز کندو از درونش نهالی سر دربیاورد، آن وقت است که تازه دانه ها لب باز کرده اند و از آن موقع احتیاطت بیشتر هم میشود که پرورشش بدهی آنطور که نه بزرگ شود، میوه دهد... آن وقتی که میوه داد، کار هرساله ات میشود مراقبت و توجه که یک وقت آفت نزند، خاکش خوب باشدو شرایط خوب همچنان فراهم باشد.. روابط انسانی هم اینطور است... باید در تک تک مراحل مراقب باشی که یکهو بی هوا چشم باز نکنی و از دستش داده باشی... ... ادامه ...

بازاری در فروشگاه

کلیدی ترین عوامل بازاری در فروشگاه گوش دادن (hear): یک فروشنده خوب به مشتری گوش می دهد و در این ارتباط، حضوری فعال دارد. از طریق گوش دادن است که می توان به نیازها و خواسته های مشتری پی برد. همچنین، گوش دادن، نشانه توجه به مشتری و حضور وی می باشد، البته در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای که آزاد بودن یا سلف سرویس بودن جزو مزایای اساسی آنها می باشد، باید مراقب بود که مشتری خدشه دار نشود. لذا بهتر است فروشندگان، در صورت درخواست خود مشتری برای اطلاعات بیشتر و نیز در زمان مناسب که تشخیص زمان مناسب به میزان تجربه فروشندگان، بستگی دارد، ارتباط حضوری را آغاز و ایجاد کنند. * توجه و مراقبت (attend): فروشندگان اثربخش در فروشگاه باید از مشتریان مراقبت و به آنها خدمت رسانی کنند. امروزه استراتژی های مراقبت از مشتری و صمیمیت با مشتری از مهم ترین استراتژی های بازاری و مشتری مداری در ب و کارها به شمار می روند که به عنوان یک عامل بسیار مهم در آمیخته بازاری درون فروشگاهی در هفت سی مطرح خواهد شد. ادامه مطلب ... ادامه ...

سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند ru۷۶۲hm ساخت ایران +ع

سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند ru۷۶۲hm ساخت ایران +ع سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند ru۷۶۲hm ساخت ایران +ع سکوی تاکتیکی مراقبتی آفندی هوشمند ru۷۶۲hm مجموعه ای از یک سیستم مراقبتی است که با سلاح ترکیب شده و امکان هدفگیری سلاح در فواصل طولانی و در شرایط مختلف آب و هوایی را دارد. یکی از دستاوردهای صنایع دفاعی کشورمان ساخت سیستم اتوماسیون برای شلیک انواع تیربارها است. این سامانه که توسط کنترل از راه دور هدایت می شود، این قابلیت را به یگان ها نیروهای مسلح می دهد که به بهره گیری از آن در مناطق صعب العبور یا شرایط نا مساعد جوی و در استتار کامل اجری آتش مناسبی علیه دشمن داشته باشند. ... ادامه ...

گیتار دختر نازم:)

ساز جانم رو تحویل گرفتم...ص داره م ررر...میتونم ب زودی باهاش کنسرت بدم مثلا فقط ی مشکلی که داره اینه که سازندش انقد گفت اینجاش حساسه اونجاش حساسه که هر لحظه میترسم بشکنه! گفت حتی ناخنت هم نخوره به صفحه روش..حتی آرنجتو تکیه نده اون قسمت...و کلا خیلی بچم حساسه برا همین میخوام یه اسم دخترونه هم براش انتخاب کنم که دیگه با ناز و نوازش ازش مراقبت کنم.. ساز قبلیم خیلی پوست کلفت بود..فسقلی با کل هیکل میفتاد روش..چندبارم کلا خود سازم افتاده بود زمین..تو مسافرت ها هم میچپوندیمش صندوق عقب ماشین..چیز میز هم میذاشتیم روش تازه..ولی اخ نگفته بود..البته خب چون ساز مبتدی بود اونجوری میسازنش که مقاوم باشه..چون میدونن مبتدیا کلا ناشی ان و زیاد ممکنه بلا سر ساز بیارن.. خلاصه که باید این ناز خانومو بذارم رو تخم چشام ازش مراقبت کنم:) دوست دارم زودتر هفته دیگه شه:)) امیدوارم همه چی خوب پیش بره ... ادامه ...