لب هایم سخن عشق نویسنده محمدکدخ عرفان my lips author mohammad khodkhodaieلب هایم!(سخن عشق) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) my lips! author: mohammad khodkhodaie

لب هایم را که تکیه گاه لب های زیبا و پاکدامن توست با لب های هیچ معصیت و گناهی آلوده نخواهم کرد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

همه برای یک نفر!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) all for one person! author: mohammad khodkhodaie

این چه شۀ خودخواهانه و پلیدی است که توقع داریم همۀ مردم خود را با ما وفق دهند در حالیکه این ما هستیم که باید خود را با کل دیگران وفق دهیم ادامه مطلب ... ادامه ...

علم یا ثروت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) science or wealth! author: mohammad khodkhodaie

گفت: علم بهتر است یا ثروت ! گفتم: بدون شعور و انسانیت ، هیچ یک ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

با سوادهای بیسواد!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) illiterate! author: mohammad khodkhodaie

غالب ملّیون ما ایرانی ها-در 2500 سال پیش زندگی می کنند. و مذهبیون مان ، در 1400 سال پیش ! مردمی هستیم که اکثر با سوادهایمان نیز ، بی سوادند! ادامه مطلب ... ادامه ...

فریادخزنده!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) pure silence author: mohammad khodkhodaie

در متن سکوت محض فریاد خزندۀ انقل ست که در بازوی هیچ توفانی آن را نتوان یافت! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

قهرمان ملی کیست؟(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) who is the national hero? author: mohammad khodkhodaie

قهرمان ملی انسان مسلمانی است که در جهت ایجاد صلح و امنیت و برادری و برابری و فرونشانیدن آتش جنگ و خونریزی و کشتار مردم بیدفاع ادامه مطلب ... ادامه ...

خشمگین احمق!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) furious fool! author: mohammad khodkhodaie

وقتی دل ی را میشکنی ، آدمی خشمگینی! اما وقتی برای اشتباهت عذر نخواستی ، خشمگینی احمقی! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

هزاران کربلای فراموش شده!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) thousands of forgotten karbala! author: mohammad khodkhodaie

هنوز گریه ها کرده و اشک ها میریزیم برای فاجعۀ کربلای 1400 سال پیش! اما فراموش کرده ایم ، هزاران هزار کربلاهای فاجعه بارتری ادامه مطلب ... ادامه ...

چه داریم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) what do we have! author: mohammad khodkhodaie

چیزی نداریم تا برای از دست دادنش نگران بوده ، و تن به هر ذلت و و خواری ، ادامه مطلب ... ادامه ...

چه داریم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) what do we have! author: mohammad khodkhodaie

چیزی نداریم تا برای از دست دادنش نگران بوده ، و تن به هر ذلت و و خواری ، ادامه مطلب ... ادامه ...

آروغ آسمانی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) holy burp! author: mohammad khodkhodaie

مردک تا ه از غذاهای لذیذ و کمیاب لمباده ! و گاه برای ثواب ، صدای آروغ آسمانیش! گوش ملائک خدا را کر میکند!! و همین مردک شکم فراخ مغز فندقی ! ادامه مطلب ... ادامه ...

قضاوت براساس ظاهر!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) judging by appearance! author: mohammad khodkhodaie

ظاهر آدم ها همچون کتابهای بسته ای است که غالب مردم از آن چیزهای عجیب میخوانند بدون آنکه آن را بگشایند! ادامه مطلب ... ادامه ...

قضاوتهای ابلهانه!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) foolish judgments! author: mohammad khodkhodaie

وقتی ذهن آدمی از باورهای متعصبانه و یا پیش داوریهای مغرضانه لبریز است ، قضاوتهای او به همان سویی گرایش پیدا میکند ، که ذهنیاتش آکنده از آن است! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

موسیقی دنیا !(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) world ! (short speech) author: mohammad khodkhodaie

دنیا لبریز است از موسیقی های متنوع و زیبا که شاید چون از همان رحم مادر شنیده ایم نمی شنویم گوش جان را باز باید کرد ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

ترک قران و قانون اساسی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) quran and the constitution! author: mohammad khodkhodaie

چه رابطه جالب و چه تقدیر ی بین قران و قانون اساسی کشورمان می بینم زیرا برغم اینکه هر دو زیبا و رهایی بخش و آزاد کننده اند ، به هیچ یک عمل نمی شود. و در عین بودن ، گویی که نیستند mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

جهان سوم بود!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) america was the third world! author: mohammad khodkhodaie

اگر مشکلات و رنج ها و دردهای جهانیان با کارناوالهای عزاداری و سوگواری ها و خشم و کینه و خصومت های کهنه و اشک و آه و ناله و نفرین پایان میگرفت ، ادامه مطلب ... ادامه ...

آغاز دیکتاتوری!( سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the beginning of the dictatorship! author: mohammad khodkhodaie

آغاز درد و دیکتاتوری و آرزوی انقلاب در یک چامعه هنگامی شروع به رشد و نمو میکند که: نویسندگان قانون خود ، بجای پیروی از قوانین موضوعه از عرف و عادات و سنن و قوانین کهنه پیروی کنند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

چشمان جدید!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) new eyes author: mohammad khodkhodaie

دنیای جدید... چشمان جدید می باید! چشمان جدید .... دنیای جدید می یابد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض ... ادامه ...

گرگ و !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) wolf and sheep! author: mohammad khodkhodaie

گرگ ها هرگز از ربودن و د ان ولو از میان رمه ای بزرگ ، هراسی ندارند! زیرا ان هر یک جز به فکر شکم خویش به چیزی نمی شند! بیایید نباشیم ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

یدهمسربادلار!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) buy wives with dollars! author: mohammad khodkhodaie

چون ثروتم رفت غرورم رفت و سپس همسرم رفت و بعد ، همۀ آرزوها و رؤیاهایم ! ادامه مطلب ... ادامه ...

تف به این فتواها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) spit on these fatwas! author: mohammad khodkhodaie

من نمی شناسم آن مذهب و دین پست ش برده پروری که می گوید: مرد باید آنقدر پفیوز و نامرد و بیرحم باشد که نگذارد دختری هنگام درد و تنهایی و بیماری پدرش مرهم دردش باشد . ادامه مطلب ... ادامه ...

زن در شرق وغرب!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) woman in the east and west! author: mohammad khodkhodaie

در شرق ، ن از استبداد مردان رنج میبرند و در غرب، از استثمار آنان در هر حال هر دو اسیر ت خویشند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

یکی را میتوان دوست داشت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) one can be liked! author: mohammad khodkhodaie

ممکن است با بسیاری از ن و مردان بتوان دوست شد اما تنها یکی را می توان دوست داشت! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

مدپارگی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) tear fashion! author: mohammad khodkhodaie

میگویم این خانم یا آقای هنردرد(ببخشید هنرمند) شانه ای نداشته که موهایش را شانه کند؟ میگویند: دهها و صدها هزار تومان داده اند تا موهایشان را اینطور در هم وبرهم و ژولیده کنند! ادامه مطلب ... ادامه ...

کشتارحامیان خوشبختی!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) happiness sponsors! author: mohammad khodkhodaie

بعضی خوشبخت زاده میشوند بعضی خوشبختی را به دست می آورند و بعضی خوشبختی را به دامنشان می اندازند ادامه مطلب ... ادامه ...

سقوط شه ها در اینستاگرام!نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the fall of thoughts on instagram! author: mohammad khodkhodaie

یک چیز عجیبی که در فضاهای مجازی چون اینستاگرام بیشتر و در فضاهای دیگر کمتر دیدم ! یک ع گذاشته که دو خانم را نشان میدهد! و مثلا نوشته: نیکی کریمی و خواهرش!....بهتاش و دوستش!!!! ادامه مطلب ... ادامه ...

یزیدهای کشورهای ی! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) yazid islamic countries! author: mohammad khodkhodaie

یزید خلیفه سابق دمشق نیز، به خود حق میداد که برای حفظ کیان قدرت خویش و آنچه که ی جهان میدانست ، حسین و یارانش را که تهدیدی برای تاج و تخت خویش میدید ، نابود کند! ادامه مطلب ... ادامه ...

شوهرمیخواستند!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) husband wanted! author: mohammad khodkhodaie

روزگاری دختران شوهری می خواستند به اضافه چیزهای دیگر اما امروز چیزهای دیگری میخواهند به اضافه شوهر ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

جستجوی عبث!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) wrong search! author: mohammad khodkhodaie

عمری جوی های حقیری را که به گودال ها می ریخت جستم ! تا که شاید مرواریدی به دست آرم گرانبها غافل آنکه ادامه مطلب ... ادامه ...

ادعا در قبرستان!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) claiming in the graveyard! author: mohammad khodkhodaie

ادعاهای زیبای بزرگانی که عملی نشود ، فاجعه بارترین اثر را بر قلب های ساده ای که آرزوهایشان را بر آن ادعاها بنا کرده اند ، بر جای خواهد گذارد! چیزی که از ابتدای انقلاب در بهشت زهرا آغاز شد ، و هنوز ادامه دارد ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

درد دخترخیابان انقلاب! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) street revolutionary ! author: mohammad khodkhodaie

درد دختر خیابان انقلاب تنها روسری نیست بلکه تو سری است او علیه روسری که سمبل زور و تبعیض و بیعد ی میداندش قیام کرده ! ادامه مطلب ... ادامه ...

رای به رئیسی رای به است!محمدکدخ (عرفان)

رای به رئیسی رای به است! آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد رای من رای تو و رای ما به رئیسی رای به هایی است که از هیچ و فسادی روی برنمیتابند !!! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.lihanblog.com sheroerfan.blog.ir ... ادامه ...

پست تر از لجن!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) less than slime! author: mohammad khodkhodaie

اگر انسان نمی توانی باشی آدم باش! و جز این دو ، نه حیوان بلکه پست تر از لجنی ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض ... ادامه ...

ترس را نیاموزید!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the fear! author: mohammad khodkhodaie

آنچه باعث سقوط تو از بلندی می شود ، خود بلندی نیست بلکه ترس از بلندی است ! به ک نتان ترسیدن را نیاموزید تا هرگز از بلندی سقوط نکنند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

سریال باش!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) be serial author: mohammad khodkhodaie

اگر نمی خواهی مردم ترکت کنند برای مردم همانند دوساعته ای نباش که چون همۀ آن را ببینند ، تمام شوی ! بلکه مانند سریال هایی باش ، که همیشه مشتاق دیدن بقیه آن هستند. mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

روسری یا !(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان)scarf or prostitution

author: mohammad khodkhodaie در حیرتم از سیاستی که حدود 39 سال همّ و غمّ خویش را مصروف روسری ن کرده و در نهایت موفق نشد! ادامه مطلب ... ادامه ...

هماهنگی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) coordination! author: mohammad khodkhodaie

یا باید تغییر بوجود آورد و یا باید با تغییر بوجود آمده خود را هماهنگ نمود! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

بهشت راسه طلاقه !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) i divorced paradise! author: mohammad khodkhodaie

آهای! تقسیم کنندگان بهشت و جهنم امروز نان نقدم دهید تا با شکم سیر به جهنم بروم من بهشت نسیه فردا را که پاداش گرسنگی امروز من باشد سه طلاقه کرده و به شما بخشیدم! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

دموکراسی هم دارد!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) america has democracy too! author: mohammad khodkhodaie

مردم شریف و شهید پرور ایران! جز خشونت و اسارت و س دموکراسی و تکنولوژی و قانون گرایی نیز دارد چرا آن ها را فرا نمی گیرید! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

ایمان به پرواز!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) faith to fly! author: mohammad khodkhodaie

اگر ایمان به پرواز جز زبان در قلب و روح و شه ام جاری بود ، هیچ قدرتی مرا از پرواز باز نمیداشت! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

شادیهای دیروز!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) happy yesterday! author: mohammad khodkhodaie

کاش می توانستم به شادی های دیروز کمتر بین م ! تا انبوه دردهای امروز ، کمتر آزرده ام کنند! کاش میتوانستم mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

خودت را تمام نکن!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) do not overdo it! author: mohammad khodkhodaie

خودت را برای مردم تمام نکن زیرا وقتی همه چیز را در مورد تو بدانند ، همانند ی خواهی شد که دیدنش تکراری و خسته کننده است و همه، رهایت خواهند کرد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

مخالف جنگیم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) we are against the war! author: mohammad khodkhodaie

من و اکثریت ملت ایران با هیچ جنگی با هیچ مرگی و حتی از دهان موری گرفتنِ برگی راضی نیستیم ما آرزوی صلح و امنیت و آرامش و برادری داریم! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

هزاربار بهتراست!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) thousand times adultery! author: mohammad khodkhodaie

هزار بار بدهید ربا بدهید خیانت کنید اما حتی یکبار ، دروغ نگویید! زیرا یکبار دروغ زیاد است و هزار بار دروغ ، کم ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

آرزوی مرگ جدید!(نو مسلمان بلژیکی قاتل) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) belgian muslim slayer! author: mohammad khodkhodaie

یک بلژیکی تازه مسلمان شده ، در موازات رهنمودهای ان جنایتکار ! چند انسان بیگناه را با فریاد الله و اکبر راهی قبرستان نمود آرزو دارم تدفین دین جدید و بدیع را در قبرستان های جنایتکاران جنگی جهان شاهد باشیم! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

زندگی آسان میشد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) life would be easy! author: mohammad khodkhodaie

زندگی آسان میشد اگر ما به هم سخت نمی گرفتیم ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

آ ین دیدارما!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) last visit! author:mohammad kadkhodaie

چه میدانیم آ ین باری که با یک نفر حرف میزنیم کی باشد ؟! هر دفعه ممکن است برای یکی از ما آ ین بار باشد. پس ، همیشه بگونه ای همدیگر را دوست بداریم و به هم محبت کنیم، که گویا: آ ین بار دیدار ماست ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

توفان است !شعر:محمدکدخ (عرفان) the storm is! poem: mohammad khodkhodaie

آنچه در من نهفته توفان است کی توان گفتنم باشد من ز این توفان میخواهم که رست زین بیش چگونه توان نهفتنم باشد mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.mlog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

ایجاد زندانهای متعدد!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) multiple prisons author: mohammad khodkhodaee

ایجاد زندان و دادگاه و دادسراهای متعدد در جامعه ، نشانه و متضمن اجرای عد و احترام به قانون نیست ! ادامه مطلب ... ادامه ...

نقشهای زیبا!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) beautiful roles! (short speech) author: mohammad khodkhodaee

دنیا چنان صحنه ی تئاتر است و مردم همه ، بازیگران آن! سعی کنیم که نقشهای خوب و زیبا از آن ما باشد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

اسایش عشق بهتره

[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۵] mohammad: وقتی ع ... تو میبینم ،چشمامو مبندم کل خاطراتم یه لحظه میان و میرن،بعد اشکامو پاک میکنم[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۵] mohammad: تو راحت باش ... ی مزاحم ارامشت دیگه نمیشه[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۶] mohammad: من به ... ی زنگ نمیزنم تو راحت باش[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۷] mohammad: هر وقت ،هر جا چشمام نمیبینه دیگه[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۸] mohammad: عشق رو دروغ بیشتر ندیدم[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۸] mohammad: تو راحت باش[۱۲/۶،‏ ۱۷:۳۰] mohammad: دیگه صدای نگرانی نمیشنوی[۱۲/۶،‏ ۱۷:۳۰] mohammad: اون صدا مهمتره تا من ... ادامه ...

شانس و اقبال!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) luck! author: mohammad khodkhodaie

شانس کمتر در خانه ی انی را میکوبد که در انتظار و چشم براه اویند بلکه بیشتر در خانه ی احمق هایی را میکوبد که نه قدرش را می دانند و نه در را برویش می گشایند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

هدیه رببع الاول محمد داده شد

[۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۵] mohammad: وقتی ع ... تو میبینم ،چشمامو مبندم کل خاطراتم یه لحظه میان و میرن،بعد اشکامو پاک میکنم [۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۵] mohammad: تو راحت باش ... ی مزاحم ارامشت دیگه نمیشه [۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۶] mohammad: من به ... ی زنگ نمیزنم تو راحت باش [۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۷] mohammad: هر وقت ،هر جا چشمام نمیبینه دیگه [۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۸] mohammad: عشق رو دروغ بیشتر ندیدم [۱۲/۶،‏ ۱۷:۲۸] mohammad: تو راحت باش [۱۲/۶،‏ ۱۷:۳۰] mohammad: دیگه صدای نمیشنوی [۱۲/۶،‏ ۱۷:۳۰] mohammad: اون صدا مهمتره تا من ... ادامه ...

نقدناپذیری قدرتمندان ابله! (سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the criticism of the powerful doodle! author:mohammad kadkhodaie

آنانی که از تمجید دروغین دیگران لذت برده و از تنقید بجا و درست دیگران آزرده می شوند ، صاحبان ثروت و قدرتی هستند ادامه مطلب ... ادامه ...

ایران ویران شده!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) iran is ruined! author:mohammad kadkhodaie

ایران ویران شده، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است که امروز مردمش از فقیرترین مردم دنیا هستند! تا جاییکه جوانانش از فرط بیکاری ناچار به اعمال خلاف ، ادامه مطلب ... ادامه ...

سکوت ریشه میکرد!شعر:محمدکدخ (عرفان) silence rooted! poem: mohammad khodkhodaie

وقتی لبهای فریاد را دوختند سکوت- در حنجره ها ریشه می کرد ادامه مطلب ... ادامه ...

شورای مصلحت یا مضلت!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) council of misleading! author:mohammad kadkhodaie

همۀ دردهای این ملت ، از هنگامی آغاز شد که حقیقت را ذبح شرعی نموده ، و بجای حقیقت- مصلحت را ستایش و نیایش کرده ، و نظام را نه بر اساس حقیقت ، ادامه مطلب ... ادامه ...

دشمنیهای ناشناخته!(مجموعه سخنهای کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان)

آنانی که عاشق نمی شوند ، به زیبایی های جهان بی اعتناء ترند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ........................................... دشمنیهای ناشناخته!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) متاسفانه بسیاری با هم دشمنی می کنند بدون آنکه بدانند چرا؟ اما بدتر ، وقتی است که به سویت چون سگان عو عو میکنند و دوستانشان نیز، نادانسته ، با آنان همصدا می شوند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ............................................................. آنانی که وجدان ندارند ، خدا نیز ندارند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ............................................... بگذار شرفت را حرمت بگذارند و نه قدرت و ثروتت را ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ..................................... ... ادامه ...

عذاب زیبا!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) beautiful love torment! author:mohammad kadkhodaie

در جهان تنها درد و عذاب پسندیده ، عاشق بودن است ! که بسیاری ازمردمان ، ادامه مطلب ... ادامه ...

قاتل جوانان ما مردمند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the killer of our youth is people! author:mohammad kadkhodaie

آقایان ! بکشید- ببرید- و بخورید حق این مردم ریاکار و دغل باز و ابن الوقتی را که هر به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب است ! ادامه مطلب ... ادامه ...

هنوز خواب بودند! شعر:محمدکدخ (عرفان) were still sleeping! poem: mohammad khodkhodaie

و من از پشت پنجره خانۀ درد شاهد خواب همه مردم شهرم بودم چه گل سرخ و سفیدی که همه خشک شد و مرد چه لبخند قشنگی ،که ز لب ها زمین خورد و ش ت ادامه مطلب ... ادامه ...

سنگ هم افسرده است!شعر:محمدکدخ (عرفان) stone is also depressed! poem: mohammad khodkhodaie

در روزگار سخت ما سنگ هم افسرده است مردمانش در ند و دعا مهربانی مرده است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض ... ادامه ...

مراباخودببرای موج!شعر:محمدکدخ (عرفان) take me with you! poem: mohammad khodkhodaie

بیا دستم بگیر- با خود ببر من را مرا با خود ببر زین ساحل خسته که تمکین سکوت کرده نشسته ! ادامه مطلب ... ادامه ...

مردمی که فکرمیکنند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) who thinks! author:mohammad kadkhodaie

در جامعۀ ما ، مردم کمی هستند که فکر میکنند! و بیشتر ، افرادی هستند که فکر میکنند ، فکر میکنند! و اکثریت ماشین هایی هستند که اصلا فکر نمیکنند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

شعار بیشرفها !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the slogan of dishonorable people! author:mohammad kadkhodaie

چه پست است و مضحک و درد آور شعار: گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو! ادامه مطلب ... ادامه ...

سلطه کشیشان و ملایان!( سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) domination of priests and mullahs! author:mohammad kadkhodaie

هزار سال در سلطه ی کشیشان بر اروپا ، غرب از علوم شرق تقلید کرد ! و امروز در سلطۀ ملایان در مشرق زمین این دانشمندان شرق هستند که از غرب تقلید میکنند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

تقلید ممنوع!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) imitation prohibited! author mohammad kadkhodaee

حرف و فریاد خودت را ، لبخند و درد خودت را و و شعر و تیپ و شخصیت خودت را داشته باش. ادامه مطلب ... ادامه ...

گورهای بی نام ونشان! شعر:محمدکدخ (عرفان) anonymous graves! poem: mohammad khodkhodaie

خسته ام از هر چه بود و از نبود خسته از هذیان و لاف مردمان بی وجود خسته از مرگ فرشته های پاک خسته از خون جوانانی که می ریزد به خاک ادامه مطلب ... ادامه ...

قضا وقدر ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)

قضا وقدر ! (عرفان) گر که دنیا همه در قید قضا و قدر است گر که عقبا همه در دست خدای قدر است خواست من چیست درین هستی پست چونکه جمله همه در بند قضا و قدر است؟ محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...

بال پرواز!نویسنده:محمدکدخ (عرفان) flight wings! author: mohammad khodkhodaee

آنچه ما را از شوق پرواز باز میدارد فقدان بال پرواز نیست بلکه ایمان به پرواز ن است! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ... ادامه ...