غم صیقل خداستوقتى چترت خداست

(وقتی چترت خداست) بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد (وقتی دلت با خداست) بگذار هر میخواهد دلت را بشکند (وقتی توکلت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند (وقتی امیدت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند (وقتی یارت خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند (همیشه با خدا بمان ) چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست ❣چتر خدا ❣ بالای سر زندگیتون دانش آموزان خوبم ... ادامه ...

صبر اوج احترام به حکمت خداست....

باور نمیکنم خدا به ی بگوید: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد:١- چشم....٢- یه کم صبر کن....٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم.... همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو...شاید خداست که در آغوشش می فشاردتبرای تمام رنجهایی که میبری صبر کن! صبر اوج احترام به حکمت خداست ... ادامه ...

وقتی چترت خداست

وقتی چترت خداست: ...بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد بباردوقتی دلت با خداست: ...بگذار هر ... ی میخواهد دلت را بشکندوقتی توکلت با خداست: ...بگذار هر چقدر میتوانند با تو بی انصافی کنندوقتی امیدت با خداست: ...بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنندوقتی یارت خداست: ...بگذار هر چقدر میتوانند نارفیق باشندبگذار آسمان ببارد...باکی نیست...تو با خدا بمان چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیاست... ... ادامه ...

خدا????

(وقتی چترت خداست) بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد (وقتی دلت با خداست) بگذار هر میخواهد دلت را بشکند (وقتی توکلت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند (وقتی امیدت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند (وقتی یارت خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند (همیشه با خدا بمان) چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست چتر خدا بالای سر زندگیتون دوستان مهربانم ... ادامه ...

چتر خدا

(وقتی چترت خداست)بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد. (وقتی دلت با خداست)بگذار هر ... میخواهد دلت را بشکند. (وقتی توکلت با خداست)بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند. (وقتی امیدت با خداست)بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند. (وقتی یارت خداست)بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند. (همیشه با خدا بمان. )چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست. . . ... ادامه ...

وقتی...

(وقتی چترت خداست)بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد.(وقتی دلت با خداست)بگذار هر ... میخواهد دلت را بشکند. (وقتی توکلت با خداست)بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند.(وقتی امیدت با خداست)بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند.(وقتی یارت خداست)بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند. (همیشه با خدا بمان. )چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست... . ... ادامه ...

من

چشمام داره ضعیفتر میشهعفونت گوشم داره بیشتر میشه و حس میکنم گوشام سنگین شداکلیه امونم و بریده و با دردش اخت گرفتم کف پاهام گز گز میکنهدندون هام به اعصاب رسیدهاما هیچی ته جیبمون نیست که برای درمان یکیش اقدام کنماینم مهم نیست.شاید امتحان خداست که کار کنیم و حقوق بهمون ندنبد ار بانک باشیمآبرومون برهشاید قضا و قدرهاین که مسولا ملیونی بخورن و ما تو فقر باشیم لابد مصلحت خداستانقدر این حرفارو تو گوشمون که همه بدبختی هامون و بندازیم گردن خدااین که به ما حقوق نمیدن تقصیر خداست؟این که تو ارگان تی فقط جای خودشون و فک و فامیل خودشونه کار خداست؟این که همه چی دست خودشونه کار خداست؟؟؟؟اگه اینطوره چه خدای ناعادلی داریم!!!!!!!!!!!نمیدونم چی باید بگماما خدا من یه دختر23ساله که 2سال از زندگی متاهلیم داره میگذره ناامیدم به این زندگییه فکری به حالم تا خودم فکری له حال خودم ن و خودم و از این دنیای کثیفت رها ن .تمام ... ادامه ...

پاسخ خدا!

گابریل گارسیا مارکز باور نمیکنم خدا به ی بگوید: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد: ١- چشم.... ٢- یه کم صبر کن.... ٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم.... همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو... شاید خداست که در آغوشش می فشاردت برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن! صبر اوج احترام به حکمت خداست . . ... ادامه ...

اگه اون خداست، خداست!

سلام دوستای گلم، اولا که ممنون که میایین میخونین، دوم ک ممنون که نگرانین، سوم که جوابتون رو اینجا میدم. ی مساله جدی بین من و شوهرم و خانواده ها پیش اومده. نه میتونم بگم ناراحتم نه میتونم بگم ناراحت نیستم. اما با توانی که در خودم میبینم اگه شده به سیم ا بزنم و بعد از سیم آ از ناتوانی بمیرم، قطعا تا همون سیم احر خودم رو میکشم. من آدم ش ت نیستم؛ اونم به ی الف بچه و ب ایی که فقط ادعا میکنن. مجال فکر و غصه خوردن و افسوس خوردن به خودم نمیدم، اما ی مساله هست که داره آزارم میده و فقط و فقط و فقط از دست خدا برای من کار بر میاد و منم فقط و فقط و فقط و فقط از خودش میخوام. اگه اون خداست، خ میکنه و کار منو حل میکنه و ببینه دست چند نفر رو میگیرم، اما اگه نمیخواد خ کنه پس منم بنده اش نیستم. وسلام ... ادامه ...

عشق چیست؟ (علاقه شدید قلب)

بنام خالق عشق که اوست آفریننده عشق و خوبی . عشق کلید شهر قلب است. عشق کلید اسرار خداست. عشق در تصرف خداوند تعالی و تبارک است. عقل در توصیف و توضیح عشق عاجز و ناتوان است. عشق در احساسات معنا شده و پایان می پذیرد. درد عشق با دیگر درد ها فرق دارد. عشق آیینه اسرار خداست. عقل از شرح عشق ناتوان است. شرح عشق و عاشقی را فقط خدا میداند. ... ادامه ...

اتصال موس و کیبورد به میکروکنترلر arm lpc 1768

به نام خدا. سلام. من از وقتی که بورد ... یدم خیلی دوست داشتم که بتونم بهش موس وصل کنم! بالا ... ه بعد از چند وقت زیادی که ازش گذشت. دیروز به لطف و یاری خدا تونستم درستش کنم! همش به خاطر توکل به خداست! شما هم اگه جایی ... ر کردید از ته دلتون از خدا بخواید که در کار تون گشایش و آسونی قرار بده! کلا باید خدا رو بفهمیم و ازش بخوایم (واقعا بخوایم نه فقط با زبون ب ... م) باید اینو بدونیم که همه کار ها به دست خداست! این قانون های طبیعت هم قانون هایی که خدا وضع کرده و با معجزاتی که از ... ان دیدیم میفهمیم که این قانون ها دست خداست و هروقت خواست میتونه تغییر بده! در کل میگم حتما بهش فک کنید... :) خوب کار سختی نیست ادامه مطلب ... ادامه ...

،احترام به خدا

نخواندن بی احترامی به خداست،دیر خواندن هم کمی بی احترامی به خداست.# ... ادامه ...

خدا????

(وقتی چترت خداست) بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد (وقتی دلت با خداست) بگذار هر میخواهد دلت را بشکند (وقتی توکلت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند (وقتی امیدت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند (وقتی یارت خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند (همیشه با خدا بمان) چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست چتر خدا بالای سر زندگیتون دوستان مهربانم ... ادامه ...

فقط خداست که ...

فقط خداست که ... میشود با دهان بسته صدایش کرد... میشود با پای ش ته هم به سراغش رفت... تنها یداریست که اجناس ش ته را بهتر برمیدارد... تنها ی است که وقتی همه رفتند می ماند... وقتی همه پشت د آغوش میگشاید... وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود... و تنها سلطانیست که ... دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه ...! همیشه و همه جا ... خدا ... ادامه ...

خدای زنده

-beloved,let us love one another, for love is of god ;and everyone who loves is born of god and knows god.-he who does not love does not know god,for god is love. 1john 4:7-8(amen)-ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم،زیرا دوستی و محبت از جانب خداست.هر که محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد .-اما،آنکه محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است،زیرا خدا محبت است.اول یوحنا 8 -4:7 (آمین) ... ادامه ...

فقط خداست ....

فقط خداست که …میشود با دهان بسته صدایش کرد…میشود با پای ش ته هم به سراغش رفت…تنها یداریست که اجناس ش ته را بهتر برمیدارد…تنها ی است که وقتی همه رفتند میماند…وقتی همه پشت د آغوش میگشاید…وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…و تنها سلطانیست که …دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه …!همیشه و همه جا … ... ادامه ...

تا زمانیکه سلطان قلبت "خداست"

تا زمانیکه سلطان قلبت "خداست" ی نمیتواند دلخوشی هایت را ویران کند. ... ادامه ...

وابسته به خدا شوید

بزرگی گفت : وابسته به خدا شوید . پرسیدم : چه جوری ؟ گفت : چه جوری وابسته به یه نفر میشی ؟ گفتم : وقتی زیاد باهاش حرف می زنم زیاد میرم و میام . گفت : آفرین . زیاد با خدا حرف بزن زیاد با خدا رفت و آمد کن ...! بزرگ میگفت: وقتی دلت با خداست، بگذار هر میخواهد دلت را بشکند... وقتی توکلت با خداست، بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند... وقتی امیدت با خداست، بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند... وقتی یارت خداست، بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند... همیشه با خدا بمان. چترِ پروردگار، بزرگترین چترِ دنیاست... ... ادامه ...

اگر کار برای خداست پس گفتن برای چه ؟!

سلام بر شهیدان ... سلام بر شاگردان اول کلاس بند ... الله ... سلام بر گلچین شدگان روزگار ... سلام بر یاران واقعی سید ال ... در طول تاریخ ... سلام بر الگوهای خاص بند ... ... سلام بر شهیدانی که زند ... و مرگشان الگوست، گفتارشان الگوست، کردارشان الگوست ... ... شهید حاج حسین ... ازی : اگر کار برای خداست پس گفتن برای چه ؟! پیش نمایش طرح (کلیک کنید) پی نوشت : گلستان ... ی اصفهان هم عجیب صفایی دارد ... مخصوصا قطعه ی جدیدش ! قطعه ی م ... عان حرم .... دریافت سایز اصلی : ... ... ادامه ...

گل وقلب زیبا

ردپای مهربانیت روی قلبم جاری است حتی عشقت در قلب وروحم در قلبم جاری است حتی صداقتی که داریم باهم اشک هایم برای خداست هرچی داریم از خداست رحمت ونعمت خدا همیشه شامل حالم هستش خدا خیلی ممنونم بای معلوم نیستش من کی بیایم وبلاگ اومدممم خبرتون میکنممممممممممم ربیع الاول مبارک باد خوشحال شدممم ... ادامه ...

یا زهرا (س)

اسم زهرا آبروی عالم استاسم زهرا چون نگین خاتم استاسم زهرا یادگاری از نبی ستاسم زهرادلخوشی های علیستاسم زهرا درد را درمان کنداسم زهرا عسر را آسان کنداسم زهرا بوی جنت میدهدیاد او برما سعادت میدهداسم زهرا اشک دارد بی اماناسم زهرا ف باشد برجهاناسم زهرا جان دهد برمرده هاذکر او درمان کند افسرده هااسم زهرا آبروی حیدر استاسم زهرا اسم جمله مادر استاسم زهرا شافع روز جزاستاسم زهرا جزء اسماء خداستاسم زهرا ذکر اسم اعظم استذکر او ورد نبی اکرم است اسم زهرا از همه اسما جداستاسم زهرا چهره ی نور خداست ... ادامه ...

ای کاش می دانستیم

اگر به جای گفتن "دیوار موش دارد و موش گوش دارد"، بگوییم "عالم محضر خداست"، نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، "مراقبت خدا" را در نظر دارد! قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خو م: بچه را ول کردی به امان خدا؟! ماشین را ول کردی به امان خدا؟! خانه را ول کردی به امان خدا؟! و اینگونه بود که "امان خدا" شد مظهر ناامنی! ای کاش می دانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست... ... ادامه ...

: بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آ ین امضا نموده اند

ادامه مطلب ... ادامه ...

قصه ک نه باغ گل

باغ گل گل های رسیده و آبدار از شاخه ها آویزان بودند و هر رهگذر خسته ای را بسوی خود می خواندند.حامد با دقت داخل باغ را نگاه کرد، هیچ آنجا نبود. با زحمت خود را از شکاف دیوار به داخل باغ کشاند. به سراغ یکی از درخت های گل رفت و آن را تکان داد.چند گل درشت و رسیده بر زمین افتاد. حامد دیگر معطل نکرد و با اشتهای فراوان شروع به خوردن گل ها کرد. او آنقدر مشغول خوردن شده بود که صدای پای مش نعمت را نشنید.در حالیکه دهانش پر از گل بود، ناگهان مش نعمت را در مقابل خود دید که با چوب دستی اش روبروی او ایستاده و با خشم نگاهش می کند. حامد به زحمت گل ها را فرو داد و قبل از آنکه مش نعمت چیزی بگوید، گفت:این باغ، باغ خداست. این میوه ها هم از آن خداست. من هم بنده ی خدا هستم. حالا تو بگو آیا اشکالی دارد که بنده ی خدا، از باغ خدا، میوه ی خدا را بخورد؟مش نعمت که از شدت عصبانیت سرخ شده بود، چوبدستی اش را بلند کرد و محکم بر پهلوی حامد کوبید.حامد فریادی از درد کشید و گفت:.این باغ، باغ خداست. این میوه ها هم از آن خداست. من هم بنده ی خدا هستم. حالا تو بگو آیا اشکالی دارد که بنده ی خدا، از باغ خدا، میوه ی خدا را بخورد؟مش نعمت که از شدت عصبانیت ... ادامه ...

خاطره جانسوز همسر یک شهید از زبان یکی از مداحان پیش ... وت

پشت دیوار بقیع روضه می خوندم دیدم یه مادر خیلی بی تاب شد گریه کرد و از حال رفت یک دفعه ای صدا زد فلانی بیا سوال شد برام ، این قدر بی ت ... ؟ گفتم چته مادر، چرا اینقدر بی ت ... میکنی ؟ اینقدر گریه کردی؟ صدا زد ، من همسرم شهید شده ، از بعد شهادتش هر وقت (دخترم) صدازد مادر بابا کجاست؟ گفتم دخترم پدرت پیش خداست مادر ، هر وقت صدا میزد مادر بابا کجاست؟ آرومش می ... میگفتم دخترم بابا پیش خداست . اسممون در اومد بیام حج چمدونام بستم اون لحظه آ ... دخترم و بغل گرفتم مادر ، من دارم میرم. چیزی میخوای برات بیارم؟ سفارشی ٬ حرفی. کجا میری مادر؟ صدا زدم عزیزم دارم میرم مکه و مدینه . (دیدید دخترای کجکاو رو ؟) صدا زد مادر مکه کجاست؟ گفتم عزیز دلم مکه خونه خداست .تا این جمله رو گفتم صدا زد مادر اگه مکه خونه خداست، من فقط بابام و میخوام ، مادر من بابام و میخوام. یه دختریم تو ... ابه صدازد ... من بابامو میخوام... . الان مدینه ایم میخوام برگردم ایران موندم جواب دخترم و چی بدم ؟ موندم الان برم ایران ، باهاش روبه رو بشم ، اشکاشم نمیتونم تحمل کنم ، چی جواب دخترم و بدم دلم داره میسوزه. یتیمی درد بی درمان یتیمی... ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ... ادامه ...

عشق فقط خداست

آموخته ام که خدا عشق است . . .و عشق تنها خداست ،آموخته ام که وقتی نا امید می شوم . . . خدا با تمام عظمتش ،عاشقانه انتظار می کشد دوباره به رحمت او امیدوار شوم آموخته ام که اگر ته کنون به آنچه خواستم نرسیدم خدا برایم بهترش را در نظر گرفته است آموخته ام که زندگی دشوار است ولی من از او سخت ترم . . . ... ادامه ...

عالم محضر خداست

عالم محضر خداستفضای مجازی و حقیقی ندارهخدا فقط تو افسران نیستاینستاگرام هستش:)) http://www.afsaran.ir/payamak/1618489 ... ادامه ...

علی علیه السلام در سنت.

15. علی حبیب خدا استرسول خدا فرمود: «لیلة عرج بی إلى السماء رأیت على باب الجنة مکتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علی حب الله والحسن والحسین صفوة الله فاطمة خیرة الله على باغضهم لعنة الله».در شب معراج دیدم بر در بهشت نوشته شده است، خدای جز خدای یگانه نیست، محمد رسول خداست، علی حبیب خداست، حسن وحسین برگزیدگان خدا هستند، فاطمه برگزیده خداست،لعنت خدا بر دشمنان آنهاست.(الخطیب البغدادی، أحمد بن علی أبو بکر، تاریخ بغداد ، ج 1، ص 259. ، دار النشر : دار الکتب العلمیة - بیروت..) ... ادامه ...

مام علی علیه السلام در سنت.

15. علی حبیب خدا استرسول خدا فرمود: «لیلة عرج بی إلى السماء رأیت على باب الجنة مکتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علی حب الله والحسن والحسین صفوة الله فاطمة خیرة الله على باغضهم لعنة الله».در شب معراج دیدم بر در بهشت نوشته شده است، خدای جز خدای یگانه نیست، محمد رسول خداست، علی حبیب خداست، حسن وحسین برگزیدگان خدا هستند، فاطمه برگزیده خداست،لعنت خدا بر دشمنان آنهاست.(الخطیب البغدادی، أحمد بن علی أبو بکر، تاریخ بغداد ، ج 1، ص 259. ، دار النشر : دار الکتب العلمیة - بیروت..) ... ادامه ...

سخاوت و خوش اخلاقی

آدمی که هم سخی است و هم خوش اخلاق است تحت کنف حمایت خداست. تعبیر روان یعنی در آغوش خداست در بغل خداست تحت کنف و حمایت اوست. سخاوت با کفر مقابله می کند. ادامه مطلب ... ادامه ...

شعر

شاعر: حمید ابراهیم پور "زرد" کلید افق های گمشده و در گشوده بر ــ حضور همیشه آفتاب است طلای آرزو های روان در پیچ پیچ لحظه ها و زیور امید های -پیوسته با خداست زرد آغازی دیگر در انتهای هر مرگ -که فرو می افتد "آبی" سرود معبد آفتاب است تجلی آفرینش انسان در فرامرز امکانی دیگر آبی،آبیست آسمان،آبیست دریا،آبیست و دل من نیز! "بنفش" رود است بر بستری از افسون ترانه هایی سرخ که راه به دریایی از -شبنم و ستاره می برد "سرخ" خون است خون موج های فرا رفته و -خون دریاست فریاد بلند رنگهاست و مفسر پرندگانی است -که سبز می میرند "سبز" عصاره ی لبخند خداست شهد تا تانهای شور و ــ شکوفه های نا آمده چه سخت ترا تشنه ام -ای سبز ... ادامه ...

“یک خدا، سه شخصیت”

مسلمانان در خصوص واژۀ «پسر» به خطا رفته و لغزش خورده اند؛ همان طور که بسیاری دیگر نیز ، برخی از آنها فکر می کنند منظور ما این است که خدا با مریم رابطۀ داشته، و پسری را به وجود آورده است. ولی منظور کتاب مقدس این نیست… انجیل یوحنا ۱:۱ می فرماید: «در ابتدا کلمه بود.» این «کلمه»، پسر خداست؛ و پسر خدا، آغازی نداشته است. او از ابتدا وجود داشته، او تا جایی که بتوانید به عقب برگردید؛ یعنی از ازل وجود داشته است. آیۀ ۳ می فرماید: «همه چیز به واسطۀ او آفریده شد؛ و به غیر از او، چیزی از موجودات وجود نیافت.» این بدان معناست که پسر آفریده نشد. او به هیچ شکل، جزیی از آفرینش نیست. بنابراین، آنچه دربارۀ پسر خدا می دانیم، این است که: ۱_ او خداست. ۲_پدر نیز خداست. ۳_ پسر، پدر نیست؛ او نزد پدر بود. ۴_ او ابدی است؛ و آفریده نشده است. دربارۀ آموزۀ تثلیث؛ یعنی یک خدا در سه شخصیتِ پدر، پسر، و روح القدس، بیش از این حرف برای گفتن وجود دارد. اما فعلاً تا همین حد را در ذهن داشته باشید. پسر، و پدر، یک خدا در دو شخصیت هستند. آنها از یک ذات الهی برخوردارند. آنها یک خدا هستند. ... ادامه ...

همه چیز بدست خداست

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشماهم همکاری کنید حضرت یوسف فرمود وقتی که بین من و برادران اختلاف انداخت و ذلیخا و آن ن را تحریک کرد تا دچار زندان شوم خداوند بعد از سالها صبر و شکر جمیل مرا از زندان نجات داد و برادران و خانواده را پس از جهل سال به دیدار هم رساند خداوند علم تعبیر خواب و سلطنت و عزت بخشید همه اینها کار خداست هر در حوادث صبر و تقوی بکار بگیرد نی ت و خداوند نیکوکاران را دوست دارد حواسمان به یاران مهربانی همچون تائب باشد و از سراسر دنیا نیکوکاران را یاری کنیم برایشان دعا کنیم از خداوند خیر و برکت برای همه فداکاران و جوانمردان عالم بخواهیم تشویق و ترغیبشان کنیم دیگران را به حمایت و همکاری تشویق کنیم دشمنانشان را که از جنس بخیلان هستند پست و خوار کنیم آبرویشان را در دنیا و آ ت ببریم هر با جوانمردان بد کند باید بداند چنین کاری زشت است و خداوند بدکاران را به آتش خشم و غضب گرفتار خواهد کرد و را برآنها چیره و مسلط می گرداند و چهره آنها را نزد بندگانش منفور می گرداند و برع به امثال تائب قدرت اشعار و نویسندگی می دهد تا در سطح جهانی فعالیت و فداکاریش به گوش همه دنی ... ادامه ...

منبر

منبر شام شهادت حضرت زینب سلام الله علیها نعمت از جانب خداست بدی ها ازجانب خودمان است حالا که از جانب خداست : 1. نباید به داشته هایمان ف بفروشیم 2. در مقابل هر کدام مسئولیت داریم و بالاترین عرفان ج نعمت ها به پای می باشد که حضرت زینب سلام الله علیها این کار را انجام دادند ... ادامه ...

اطاعت بی قید شرط از حاکمان

"هر شخصی مطیع قدرت های برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است، حتی هرکه با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد..... زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی، لکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمی دارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می شکد، لهذا لازم است که مطیع او شوی."(رومیان 13: 1-5) ادامه مطلب ... ادامه ...

دانشمند. این مملکت را نابود نمیکند بانک های حرام ربوی که جنگ با خداست نابود میکند

دانشمند. این مملکت را نابود نمیکند بانک های حرام ربوی که جنگ با خداست نابود میکند ... ادامه ...

یک تکلیف شرعی عبادی

برخی از مردم خصوصاً نسل جوان در مورد تصوری دارند که برای تشکر از خداست یا تصور میکنند که یک مناجات عاشقانه با خداست و به همین خاطر و بدلیل داشتن این پیشفرض سوالاتی در ذهنشان پدید میآید. برای مثال از جانب برخی مردم علی الخصوص نسل جوان این سوال مطرح می شود که چرا تمامی مسلمین جهان که زبان های مختلفی دارند، باید های روزانه ی خویش را به زبان عربی بخوانند؟ چرا هر ی نتواند را به زبان مادری خودش بخواند؟ گاهی اوقات نیز سوال بدین شکل مطرح می شود که مگر تشکر از خدا نیست؟ اگر تشکر از خداست ما دلمان می خواهد به زبان خودمان و هر موقع که حال معنوی مناسبی داشتیم و در شرایط و وضعیت مساعدی بودیم به شیوه ای که خودمان می پسندیم از خدا تشکر کنیم، اما چرا همه ی مسلمین باید به زبان عربی و با کیفیتی خاص بخوانند؟ ادامه مطلب ... ادامه ...

اینفوگرافی زیبا با موضوع بسیج

وبلاگ جنگ نرم : ... ، برکه غیرت دینی است و برف سپید بامدادی برهربام و بر زن و شهر و دیار ... ی.بازوان ... بوسه‏ گاه روح خداست و بلندای قامتش بازوی امن بندگان الهی.بسیج‏، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران،. ... عاشق شهد شهادت به خداست مکتب عاشق ز مکتب ها جداست گر سر و پا و تن و جان می دهد بس همین ح ... که جنت را رواست.بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آ ... ین امضاء نموده اند.برای خواندن ادامه متن و ... پوستر باکیفیت عالی به ادامه مطلب مراجعه کنید ... ... ادامه ...

صخا بیشتر و بهتر از همه دنیا به یاد خداست

صخا اوج علم و عرفان است اوج فداکاریست پس طبیعی است که بهتر و بیشتر از همه با خدا رفیق و مونس باشد س رست این قرض الحسنه و خیریه عرفانی و یک عاشق و یک عارف است پس طبیعی است که بیشتر و بهتر از همه به یاد خدا باشد چون کتابهای آسمانی را از همه شما بیشتر و بهتر می خواند مطالعه و بررسی می کند از همه دنیا بیشتر بی خو می کشد و همه وقتش صرف تفکر در خداوند می باشد و برای تقویت قرض الحسنه صخا به آب و آتش می زند و شب و روز همت و تلاش می کند پس طبیعتا از همه بهتر و بیشتر عاشق یزدان است خداوند را متفاوت از همه بندگان با نامهای مختلف شبانه روز صدا می زند دعا می کند و آرزوهای پرخیر و برکتی دارد تائب از همه بهتر و بیشتر به خداوند نزدیک است چون از همه بهتر و بیشتر عاشق و شیدای خداست تائب در اوج جوانی همه دارو ندارش را وقف راه خدا کرد صرف و هزینه دوستی با خدا کرد تائب جوانی و سلامتی اش را در راه خدا داد و روزی هزار بار مرد و زنده شد تا باعث افتخار همه گردد تا پخته گردد که راحت و آسان به مردم خدمت کند تائب خانواده اش را هم عاشق قرض الحسنه و خیریه کرد دوستانش را هم عاشق اینکار کرد پس فکر و ذکرش خداست طبیعتا از همه بهتر و بیشت ... ادامه ...

آیه الکرسی

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن آیه الکرسی خداوند در آیه الکرسی که در سوره بقره آمده است، خدا را معرفی می کند.می گوید خدا حی است و همواره زنده است و زنده می کند و هیچ معبودی جز او نیست که شایستگی عبادت را داشته باشد. خداوند بر پادارنده جهان هستی است و هرگز برای لحظه ای نمی خوابد.لذا همواره بیدار است و لحظه ای مخلوقاتش را تنها نمی گذارد.او خالق زمین و آسمان هاست.خدا شافع انسان در دو عالم است. آیه الکرسی شناسنامه خداست و خدا را به تصویر کشیده است. گرامی می فرماید عظیم ترین آیه در قرآن آیه الکرسی است.اوج قرآن در آیه الکرسی است. تجلی حق، در صفات خداست نه در ذات و ،نه جلوه هاست ملک می دمد ، روح رابر بشر باذن خدا، آدمی را بقاست علی رجالیآیه الکرسی ... ادامه ...

هرچه کنی به خود کنی؟گر همه نیک و بد کنی؟

در حوالی سوره نسا بودم که به آیه ای برخوردممیگفت وقتی خوبی بهشون میرسه میگن از طرف خدا بوده و وقتی بدی میرسه میگن از طرف تو بوده! بهشون بگو خوبی و بدی همه از طرف خداست!و یک آیه بعدترش میگه هر خوبی بهشون میرسه از خداست و هر بدی بهشون میرسه از خودشونه!!و تازه دوسه آیه جلوتر میگه این قرآن اگر از طرف خدا نبود، خیلی درش تناقض میدیدی!و من فقط خندم میگیره!!! از اینهمه اعتماد به نفس. از اینهمه بیخیالی خدا! ازاینهمه مهم نبودن برای چی به نظر اومدن مقابل چشمهایی که فقط به دیدن امواج آب بسنده میکنن.یکم ازین اعتماد به نفس و بیخیالی و قدرتتو بهم بده لطفا موجود جذاب و باهوش+نه هنوز رد ندادم:دی ... ادامه ...

قسم به همان قران

تااااااااا بوددددددددده .... گفتم خداااااااااااااا.... هر غلطی هم که .... گفتم خدااااااااااااااا..... هر خوبی هم که .... گفتم خدااااااااااااا...... نه دلم میاد دین و ایمونم بفروشم و نه دلم دیگه با خداست ... موندم درست وسط دودلی همیشگی .... میگم همش خودم اب ...باشه قبول ... ولی اون خ که من میشناسم میتونه از اول همرو برام بسازه ... میتونه ! من دلبسته ی همون خ ام که همیشه ته دلم باهام .. که همیشه آرامشم.... و من دل تنگ همون رضایی ام که همیشه براش بال بال زدم !! ولی من امروز حتی برای یه لحظه قسم به قرانی خوردم که باورش از همان خداست که اگر حاجت روانشم همشونم ببوسم بزارم کنار و بگم همشون افاتی بود که از بچگی همراهم بودن !! تلخ یا شیرین !! دلم عجیب ش ت ... ... ادامه ...

نیومدی

امروز هم گذشت ونیامدی.ناشُکر نیستمفردا هم روز خداست!#رضا_کاظمی ... ادامه ...

دریغا که بگذشت عمر عزیز

نشستم داخل مغازه خالی. منتظرم که از اماکن برای بازدید محل کار تشریف بیاورند. روی برگه نوشتند از ۹صبح تا ۳ بعد از ظهر منتظر بمانم و عدم حضور بمنزله نظر منفی اداره نظارت بر اماکن است. آقای ح می گوید خداوند نگفته حبیب خداست، یا معلم حبیب خداست، اما فرموده کاسب حبیب خدا است. کاسب شدی بالا ه. میگویم حبیب الله شدم اما حبیب تو نشدم . پنج شنبه تولدم است. رسما چله نشین عمر شدم، اما برآمد چهل سال و بر سر دو ماه که تا برنهادم به شاهی کلاه باید دید دوماه بعد از برآمدن چهل، اردشیر مانند کلاه شاهی بر سر خواهم گذاشت یا کلاهی از نمد. چرا نمد؟ چون تاج شاهی که نباشد باید ترک دنیا کرد و چله دوم عمر را سپری کرد. سن بعد از این شمردن دارد، وگرنه اعداد تا قبل از چهل، سوتفاهمی بیش نیست! ... ادامه ...

شجره نامه

شجره نامه ی حفظه الله :سید علی حسینی ؛ابن سید جواد حسینیابن سید حسین تفرشیابن سید محمدابن سید محمد تقیابن میرزا علی اکبرابن سید ف الدینابن سید ظهیرالدینابن سید قطب الدینابن میرسید روح اللهابن میرسید رضاابن میرسید جلال ابن سید بایزیدابن میرسیدبابا هاشم ابن سید حسنابن سید حسینابن سید محمودابن سید نجم الدینابن سید مجدالدینابن سید فتح اللهابن سید روح اللهابن سید نیک الدینابن سید عبداللهابن سید صمدابن سید عبدالمجیدابن میرسید شریفابن میرسید عبدالفتاحابن میرسید علیابن سید علیابن میر سید علیابن سلطان العلماابن میرسید محمدابن سید حسنابن سید حسینابن حسن افطسابن علی اصغرابن حضرت زین العابدین (ع)ابن سیدال حضرت حسین ابن علی (ع)برچنین سلاله پاک ومطهری که ازنسل خون خداست ودرراه خداو خدمت به خلق خداست.صلوات؛اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ... ادامه ...

نقش خدا در زندگی انسان

باسمه تعالی برداشتهایی از صحیفیه سجادیه جلسه سوم _ دعای اول نقش خدا در زندگی سجاد می فرمایند،تنها خدای یکتا قابل حمد و ستایش می باشد.زیرا اگر بدقت بنگریم هر فضیلتی از آن خداست. خدای متعال از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت وجود داشته و وجود دارد. خداوند اول هر خیر و خوبیهاست.اگر خیری بواسطه به تو رسد،اگر خوب دقت کنی خدا به دل آن واسطه انداخته است.خداوند آ تمام خوبیها و معرفت ها می باشد.یعنی در نهایت کمال معرفت و خوبیهاست.هر آنچه خوبی وجود دارد،مستقیم یا غیر مستقیم سر منشا آن خدای متعال است. خدا اول و آ ی هست که اول و آ ندارد. سر و کارت ما از اول تا آ با خداست.خداوند اولی است که قبل از آن چیزی نبوده است.همچنین آ ی هست که بعد آن چیزی وجود ندارد.در حقیقت خداوند صمد است. حسین (ع) در حدیثى براى صمد پنج معنا بیان فرموده است: 1. صمد حقیقتی است که در منتهاى سیادت و بزرگی است. 2. صمد، ذاتى است دائم، ازلى و جاودانى. 3. صمد، وجودى است که جوف ندارد. همانند هر چیز تو پرى است که درونش خالى نباشد. 4. صمد حقیقتی است که نمى‏ خورد و نمى ‏آشامد. 5. صمد حقیقتی است که نمی ‏خوابد. مبدا هستی خدا و آ هستی خداست می توان گفتا که او از اب ... ادامه ...

گذشت 11

آثار فردی و اجتماعی عفو و گذشت عفو و گذشت، آثار مثبت بسیاری دارد و در رشد کمال انسانی، سلامت جسمی و روانی و بهبود روابط اجتماعی و ... به خدا، مؤثر است. در این جا به مهم ترین اثرات آن می پردازیم: 1 - پاداش ا ... وی: ... علی (ع) می فرماید: «العفو مع القدرة جنّة من عذاب الله سبحانه؛(31) عفو و گذشت به هنگام قدرت، سپری است در برابر عذاب الهی». ... اکرم (ص) می فرماید: هنگام بر پا شدن قیامت، ندا دهنده ای فریاد می زند: هر ... اجر او بر خداست وارد بهشت شود. گفته می شود: چه ... ی اجرش بر خداست؟ در پاسخ می گویند: ... انی که مردم را عفو ... د، آنان بدون حساب داخل بهشت می شوند. منبع: مجمع البیان، ج 9، ص 34. ... ادامه ...

صخا بیشتر و بهتر از همه دنیا به یاد خداست

صخا اوج علم و عرفان است اوج فداکاریست پس طبیعی است که بهتر و بیشتر از همه با خدا رفیق و مونس باشد س رست این قرض الحسنه و خیریه عرفانی و یک عاشق و یک عارف است پس طبیعی است که بیشتر و بهتر از همه به یاد خدا باشد چون کتابهای آسمانی را از همه شما بیشتر و بهتر می خواند مطالعه و بررسی می کند از همه دنیا بیشتر بی خو می کشد و همه وقتش صرف تفکر در خداوند می باشد و برای تقویت قرض الحسنه صخا به آب و آتش می زند و شب و روز همت و تلاش می کند پس طبیعتا از همه بهتر و بیشتر عاشق یزدان است خداوند را متفاوت از همه بندگان با نامهای مختلف شبانه روز صدا می زند دعا می کند و آرزوهای پرخیر و برکتی دارد تائب از همه بهتر و بیشتر به خداوند نزدیک است چون از همه بهتر و بیشتر عاشق و شیدای خداست تائب در اوج جوانی همه دارو ندارش را وقف راه خدا کرد صرف و هزینه دوستی با خدا کرد تائب جوانی و سلامتی اش را در راه خدا داد و روزی هزار بار مرد و زنده شد تا باعث افتخار همه گردد تا پخته گردد که راحت و آسان به مردم خدمت کند تائب خانواده اش را هم عاشق قرض الحسنه و خیریه کرد دوستانش را هم عاشق اینکار کرد پس فکر و ذکرش خداست طبیعتا از همه بهتر و بیشت ... ادامه ...

کاسبی که واقعا حبیب خداست

یک وقت هایی «خدا» کتری و قوری مسی آدم را محتاج چند تایی لحیم می کند که تو، چند محله آن طرف تر، در کنج «بازارچه ی سیداسماعیل» با یک سماورساز قدیمی آشنا شوی که بعد از نیم ساعت وررفتن با حرارت آتش و کلی چفت و بست و سرد کن و گرم کن، بگوید؛ «۱۲ هزار تومان!» ما فقط «إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ‏ » را شنیده یا نهایت خوانده ایم، اما دور و بر ما، آدم هایی هستند که این آیه ها را چشیده و با آن ها زیسته اند. آدم های صاف و زلالی که « ب» شان نه فقط وسیله معاش، که مایه «تقرب»شان به خداست . دخل شان پر باشد یا خالی، به کم و زیاد سفره کریم، قانع اند؛ درست مثل این بنده خدا که افتخار آشنایی اش، رزق حسین قدیانی بوده، تا درباره اش اینگونه بنویسد: ادامه مطلب ... ادامه ...

رهایی انسان

در بند هوای نفس و این اندامم من فکر کنم رها و بی آلامم بی عَشق خدا نمی توان شد آزاد عشق به خداست می کند آرامم ... ادامه ...

آرامش حضور خداست

آرامش حضور خداست وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکنه وقتی نا گفته ها تو بی آنکه بگی میفهمه وقتی نیاز نیست برای بودنش ماس کنی و غرورتو تا مرز نابودی پیش ببری وقتی مطمئن باشی با اون هرگز تنها نخواهی بود آرامش یعنی همین تو بی هیچ قید و شرطی خدا داری.... ... ادامه ...

مقصد ما خداست...

ی میگفت:"من چیزهای زیادی بخشیدم و در عوض فقط یک نگاه توهین آمیز دریافت ." بیایید به فرد ندهیم،به شخص ندهیم،بلکه آن شخص را به عنوان تصویری از خدا بدانیم و آنچه را که به او میدهیم به خدا بدهیم. آن شخص فقط مانند یک صندوق پست است. وقتی که نامه ای را پست میکنید مهم نیست که صندوق پست کهنه است یا نو،،،فقط نامه را در آن می اندازید و اطمینان دارید که نامه به مقصد خواهد رسید. مقصد ما خداست ... با چنین اعتقادی ببخشید و بدهید آنگاه متبرک خواهید شد ... ادامه ...

قلب کوچولو

سلام دیروز رفتم سونوگرافی... کوچولو را دیدم...قلب کوچولو اش را هم دیدم...عزیزم اونقدر تند تند و بی وقفه میزد که خدا میدونه....خیلی جالب بود برام...خداروشکر.. اطرافیانم همه فهمیدند...اما خانوادم خیلی متعجبند...که چرا حالا توی ... رو دار درس و کار...اما خب من عاشق بچه بودم و هستم...ان شاالله میتونم...میتونم با این کوچولو کار بیام ان شاالله...نمیدونم چرا اما با حرفای خواهرام دو دل میشم از داشتن این...وقتی میبینم اینجوری میکند خودمم میدونم راست میگند...ولی این فرزند خواست خداست...واقعا خواست خداست...پس حتما خیری درش هست...ان شاالله... نمیدونم چرا الان واقعا چرا...نمیدونم...خدایا خودت کمکم کن...توکل به خدا...خدا خودش بزرگه...وای دلهره گرفتم...خیلی زیاد... توکلت را از دست نده...حتما با وجود این کوچولو مشکلاتمون برطرف میشه ان شاالله... من برم.. یاعلی... ... ادامه ...

تسلیت فرمانده خوبم

کربلا یعنی جنون عاشقی...... با خدا در زندگی دلداده گی ....... کربلا باران احساس خداست.... کربلا تفسیر سوز مصطفی ست ........ کربلا یعنی غدیر مرتضی ........ خون جاری از رگان مرتضی............. کربلا سیلی روی فاطمه .......... قامت بش ته خوی فاطمه....... کربلا یعنی آرزو ........ با خدا با جان و خون در گفتگو...... کربلا تفسیر هل من ناصر است ....... قامت عباس در خون طاهر است..... کربلا با صبر زینب کربلاست ....... دست زینب باده از جام بلاست ..... کربلا خود بوسه بر خون خداست ...... آن دمی که سر زپیکر ها جداست ..... کربلا رنگباز را دیوانه کن ...... هم اسیر و. عبد این این ویرانه کن.... کربلا با ماه کمن قرآن بخوان ....... تا بماند در دل من جاودان ........ رنگباز اکتبر 2016 یگانه ماه اسمانم فرا رسیدن ماه غم و سگواری ارباب بی کفن رو بهت تسلیت میگم امیدوارم تو این شبای عزیز منو تو دعاهات فراموش نکنی....... ... ادامه ...

درس پس دادن!

بسم الله الرحمن الرحیمزنگ که خورد داشتم می رفتم خونه، سر پله ها دیدمش، صداش ، قدم رو با قدش یکی و گفتم: آقا علی! چرا سر کلاس شلوغ می کنی؟ چرا یه کاری می کنی که من عصبانی بشم و سر شما داد بزنم؟سرشو از شرمندگی انداخته بود پایین.گفتم: تو چشای من نگاه کن!سوالم رو دوباره تکرار و باز چیزی نگفت و فقط سرش رو ت داد!گفتم: مگه دستت خودت نیست؟ دست خودت نیست از جات بلند می شی؟سرشو انداخت بالا و گفت: دست خودم نیست!با تعجب گفتم: چی؟!!!! دست خودت نیست؟یهو به حرف اومد!گفت: نه خانم دست خودم نیست و خم شد زد به پاش و گفت: خانم پامون دست خودمون نیست! دست خداست!!!!!!من که اصلا انتظارشو نداشتم زدم زیر خنده.اون بی توجه به خنده ی من با دست سرشو نشون داد و گفت: خانم! عقلمون هم دست خودمون نیست دست خداست!لااله الا الله!داشت درسایی که بهش داده بودم رو این جا استفاده به نفع می کرد!منم خندم گرفت و بهش گفتم: برو!یازهراجانم ... ادامه ...

خداوند حامی و پشتیبان نیکوکاران است

درود فراوان به همه فداکاران عالم که خداوند را حامی و پشتیبان خودشان می بینند درود خداوند برهمه نیکوکاران عالم که حامی و پشتیبان و یارویاوری بنام خدا دارند درود برهمه انی که صبر و شکر جمیل شعارشان است با خدا باش همت و کوشش کن تا خداوند حامی و پشتیبانت شود چون همه انی که ادعای حمایت و پشتیبانی از تو دارند روزی از بین می روند و فقط خداست که در هیچ شرایطی از دست نمی رود برای همین است که تائب فقط خدا شعارش است حامی و پشتیبانش فقط خداست چون کارش قرض الحسنه و خیریه و فقط برای خداست تا هیچگاه تائب در صخا حامی و پشتیبانش را ازدست ندهد خداوند را انتخاب کرده است و از دل و جان برای رضای خدا می کوشد برای جلب رضایت حقتعالی از هیچ کوششی دریغ نورزیده است تائب در صخا برای جلب نظر خداوند هرکاری را که لازم باشد بالاتر از توانش انجام می دهد می کوشد تا فقط خدا را راضی و خشنود گرداند صخا پشتیبانی بنام خدا دارد تا همه با خیال راحت و آسوده از صخا حمایت کنند با صخا همکاری کنند وقتی طرف خدا باشد خیال همه راحت است چراغ سبزهای تائب در صخا بخاطر خشنودی خداست سحرخیزی ها و شب زنده داریها همت و تلاش در وبلاگ و سایت و تلگرام ص ... ادامه ...

... ای در ایستگاه اتوبوس

امروز در حالی که روی صندلی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم، صدای ... ای توجهم رو جلب کرد که به مامانش می گفت این ساختمون بلنده خداست؟ مامانش بی توجه به حرفهای دختر یک نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداخت و هیچی نگفت. دختره دوباره تکرار کرد مامان این ساختمون بلنده خداست؟ مامانش این بار گفت نه! مگر خدا دیده می شه خنگ خدا! چند دقیقه ای گذشت که باز ... صدا زد مامان پس خدا کجا می شینه؟ این دفه مامان یک پس کله ای محکم زد تو سرش و گفت ... ت باش! دیدن این صحنه باعث شد خیلی تو فکر برم. تعداد کثیری از ما با خانواده هایی بزرگ شدیم که نمی دونستن جواب سوالات مارو راجع به خدا چه جوری بدن! و اونقدر چرندیات تو ذهنمون ... که ادم 28 ساله ای مثل من با خوندن یک رمان راجع به وجود یا عدم وجود خدا دچار تردید می شi. ... ادامه ...

(وقتی چترت خداست)

(وقتی چترت خداست) بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد (وقتی دلت با خداست) بگذار هر میخواهد دلت را بشکند (وقتی توکلت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند (وقتی امیدت با خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند (وقتی یارت خداست) بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند (همیشه با خدا بمان ) چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست ... ادامه ...

کلید اسرار

سلام امشب حسن پیشنهاد داد بریم بیرون بخاطر شرطی که باهاش بسته بودم سر این که آیا مبدل های مینول بخاطر فریت اسپایک ندارن یا نه و من باخته بودم مهمونش کنم. جالب اینه که سوال غلط بود. اسپایک داشتن کلا :/ بعد حسن بین چند تا آپشن یکی از سنگین ترین و چرب ترین همبرگر هایی که میشناختیم رو پیشنهاد داد. بهش گفتم تو با این معدت (خیر سرش در وضعیت بهبودی هست )اخه چرا اینجا تعریف کرد گفت که بغل مسجد یک ایستگاه تنظیم فشار گاز هست که امروز که داشته به سمت مسجد میرفته یه جاییش ترکیده بود و خودش که حس ترسیده بود میگفت صدا ی هواپیما میداد. میگفت علی هم تو مسجد بود و نزدیک محل انفجار میگفت و مسجد همه ترسیده بودن. بعد خلاصه ازینا نتیجه گرفته بود که به علی بگه ببین عمر دست خداست هر وقت بخواد میگیرتش. بعد از اینم برای من یه نتیجه گیری کرد که عمر دست خداست با این همبرگره اتفاق خاصی نمیفته!! ... ادامه ...

درامدی بر دعای جوشن کبیر

شان نزول دعای جوشن در روایات مربوط به یکی از جنگ های سخت رسول اکرم (ص) است که در کشاکش جنگ حضرت جبرییل بر ... نازل می شوند و می فرمایند: "خداوند برای تو زرهی هزار گره از اسما خود نازل نموده تا تو را از هر نقص و شری دور بدارد." فراز " الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب" یعنی دعا و جوشنی که هر آتشی را از ما دور می دارد و این آتش از نفس خود ما ایجاد می شود. دعای جوشن کبیر نهایت برد و سلام و روح و ریحان است که انسان را از هر حرارت آتش گونه دور کند ما مدل های مختلفی که در فرازهای جوشن کبیر اومده رو با هم کار کردیم و امروز می خوایم یه مدل بیست و پنجمی رو با هم کار کنیم. ی ... ری از فراز های جوشن کبیر به صورت فاعل و مفعول اومده یا خیر ذاکر و مذکور یا خیر شاکر و مشکور یا خیر حامد و محمود... . این فراز ها دو استفاده ی بسیار مهم داره. اول، نیازمندی های ما در زند ... نیازهای دو طرفه ی فاعل و مفعولی است. ما دوست داریم هم ... ی رو دوست داشته باشیم و هم ... ی ما رو دوست داشته باشه. ما هم دلمون می خواد محب باشیم و هم محبوب ما هر دوتاشو میخوایم و این نظام دوتایی در همه ی صفات و نیازمندی های ماست؛ هم شاهد و هم مشهود؛ هم ببینیم و هم دیده بشیم ... ادامه ...

یه دفعه میبری...

سلام الان که دارم مینویسم حال روحیم افتضاحه داغونم به هیچ یم نمیتونم درد و دل کنم گفتم بیام اینجا بنویسمامروز برای بار 6 ازمون رانندگی برای گواهینامه گرفتنو رد شدمهرچی نذر هرسری ماس خدارو منو شرمنده پدر و مادرم نکن هی گفتم قبول میشم اینسری دیگه تموم میشه ولی نه ...خسته شدم از بس گفتم صلاح خداست حکمت خداست خسته شدم بس هرچیو خاستم بهش نرسیدم یا انقدر دیر رسیدم که ذوقشو از ست دادمآدم ز یه جایی به بعد میبره دیگه خسته میشه نمیدونم دیگه چیکار کنمبرام ماشین یدن ولی گفتن تا گواهینامه نگرفتی نمیشه پشت فرمون بشینیامروز گفتم ماشینو بفروشین دیگه نمیرمخدایا من خسته شدم از بس دعا سر هرچیزی که خواستمو بهش نرسیدم مرسی خدا ... ... ادامه ...

ترسم نرسی به کعبه ای اعر ...

کعبه دل زیباترین خانه خداست که میتوان در ان براحتی طواف کرد نه منا دارد و نه مروه نه در عربستان است و نه در هیچ کجای دنیا نه پول میخواهد ... جش کنی و نه مسافت طول...انیست کعبه در دلهای ماست وقتی دلی را شاد میکنی خدا درون دلت شاد میشود وقتی دلی را میشکنی خدا درون دلت غم ... ن میشود پس بیایید این خانه ای که در دل ماست و خانه خداست رو همیشه پاک و مطهر و شاداب نگهداریم دل بسوزانیم برای یکدگر نه اینکه دل بشکنیم مهر بورزیم نه اینکه کینه و نفرت از هم داشته باشیم کعبه همان کودک فقیریست که شاید در همسای ... ... ست کعبه مادر بیماریست که در خانه محتاج نوازش و محبت توست به کجا میروی ای دوست کعبه در قلب توست ...حج تو خونه ی فقیریست که سقفش اسمونه این دینمونه باید به زیارت خود خدا رفت نه زیات سنگ هایی که ظاهرا نمادخانه خداست ... ادامه ...

آش نطلبیده زیر بارون مراد ه ;)

بارون شدت گرفته بود. رفتم کنار پنجره. شنیده بودم که اگه موقع بارون دعا کنی دعات برآورده میشه. با ذوق آسمون رو نگاه و اول از همه اسم تو رو آوردم. دعا . برای خودم. برای تو, برای دوستامون :) برای همه ی ایی که تو سختیا و شیرینی ها کنارمون بودن :) از خدا خواستم بهترین ها بیان تو زندگیمون تا همدیگه رو با دلخوشی فراموش کنیم :) در باز شد و همکارم با یه ظرف کوچولو آش اومد تو. بهم بخند و بگو افاتی ام! اما من فکر می کنم این نشونه اس. لبخند خداست که یعنی حرفام رو شنیده :) همکارم گفت: "کمه... اما تو این هوا میچسبه" لبخند زدم؛ کمه... اما لبخند خداست, پس حتما میچسبه. خیالم راحته. خوشبخت میشیم هر دومون :) هممون :) +نامه سرگشاده :) ... ادامه ...

نعمتی از خدا تا خدا

آرامششنشانِ خداست... * وَ مِن آیاتِهِ... لِتَسکُنُوا إِلَیها...(روم/۲۱) ... ادامه ...

گاهی سکوت ...

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد . همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو ، شاید خداست که در آغوشش می فشاردتت ... برای تمام رنجهایی که می بری صبر کن ، صبر اوج احترام به حکمت خداست . همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت ی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد . از ی که به تو دروغ گفته نپرس چرا ، چون با یک دروغ دیگر قانعت میکند . اگه یقین داری روزی پروانه میشوی ، بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند . ... ادامه ...

وقتی دلت با خداست،

وقتی دلت با خداست، بگذار هر میخواهد دلت را بشکند... وقتی توکلت با خداست، بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند... وقتی امیدت با خداست، بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند... وقتی یارت خداست، بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند... همیشه با خدا بمان. چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست... khoshbakhti_ba_khoda ... ادامه ...

مشق شب

که هر روز و روزی هزار بار تکرار کنم: "در این دنیا بزرگترین مجاهدت;خدمت به خلق خداست، و بزرگترین ریاضت;تحمل جفای همین خلق است." ... ادامه ...

داستان صخا به آن ... انی که می خواست برسد رسید

این قانون خداست اگر ... ی درراه خداوند عاشقانه و خالصانه و بی ریا فعالیت و فداکاری کند و بردشمنان ناجوانمرد و مغرض و مغرور و منفور صبر و شکر جمیل کند اگر ... ی در راه خداوند براذیت و آزارها تحمل کند و شکیبا باشد در راه صداقت و ایمان پایداری کند این قانون خداست داستانش را به یک بهانه ای به گوش ... انی که می خواهد برساند می رساند و امروز تائب عارف و عاشق و فداکار را انتخاب نموده است تا داستانش را به گوش جهانیان برساند و در بهترین و زیباترین قالب در قالب قرض الحسنه و خیریه آنهم یک خیریه و قرض الحسنه مجزا بنام صخا این قانون خداست همه مظلومان و ستمدیدگان جهان امیدتان به خدا باشد از جوروجفای نااهلان غم نداشته باشید دستهای غیب خداوند بلند است تائب باید سرمشق خوبی برای مظلومان و ستمدیدگان جهان باشد تائب باید درس خوبی به همه ناجوانمردان و زورگویان ... بدهد همانطور که یوسف درس خوبی به برادران ناجوانمردخودش داد همانطور که درس خوبی به ... ن حیله گر و مکار داد این قانون خداست پس تعجب می کنم که چرا زورگویان و ناجوانمردان این دشمنان تائب اعتراف نمی کنندتا از فرصتهای خدادادی بهره مند شوند و با یک گناه سن ... ن و ی ... ادامه ...

معقول ترین راه برای رسیدن به خدا

هوالرئوف شهادت مقصد نیست... راه است... مقصد خداست... و شهادت معقول ترین راه برای رسیدن به خداست.... اللهم الرزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک ... ادامه ...