صدای نسل سومچهارصد و هجده

عصر ست و همه خو دن. تنها ص که میاد صدای تیک تیک ساعت و صدای کولره. از این صدای بی ص خونه خیلی خوشم میاد. از این که صدای نفس خودت رو بشنوی. صدای کولر، صدای نفس، صدای تیک تیک ساعت، صدای گنجشکای باغچه، صدای باد که شیشه گلخونه رو هل میده، صدای برگ زدن ی از اتاق بغلی، صدای یخچال و همه ی این صداهای زندگی توی هندزفری ها و توی صدای تلویزیونهای همیشه روشن و ا ام آدمها به همیشه حرف زدن گم میشن. ... ادامه ...

گوش کن!

گوش کن..صدای نفس های پاییز را میشنوی؟ و این زیبا ترین فصل خدا می آید... غم و اندوه دلت را به برگ درختان آویزان کن... چند روز دیگر میریزند ... ادامه ...

سوالات علوم فصل ۵

پیام رمز را پیدا کن ۱ ۱.صدا چگونه تولید می شود؟ صدا در اثر لرزش چیزها تولید می شود. ۲.انواع صداها را نام ببر و مثال بزن؟ صدای نازک (زیر )،صدای کلفت (بم) ،صدای بلند ،صدای آهسته صدای نازک مانند صدای گنجشک ،صدای کلفت مانند صدای طبل ،صدای بلند مانند صدای جیغ بچه ،صدای آهسته مانند در گوشی صحبت ... ۳. چند صدای پیام رسان را نام ببر؟ صدای اذان ،موبایل ،آمبولانس ،تلفن ۴. اگر راننده ای ناشنوا باشد ،چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با دیدن نور چراغ گردان آمبولانس ۵. عابر ن ... نا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟ باشنیدن صدای آژیر آمبولانس ۶. کدام صداها پیام رسان هستند؟ زنگ ساعت ،تلفن ،گریه بچه،اذان و... ۷. کدام صدا آزار دهنده است؟صدای مته ،موتور سیکلت ،قطارو... ۸. یک صدای پیام رسان و یک صدای آزار دهنده دیگررا نام ببر ؟ آژیر ماشین پلیس،صدای بلند تلویزیون ... ادامه ...

شاید این بیاید شاید...

این روزها که می گذرد ، هر روز احساس می کنم که ی در باد فریاد می زند احساس می کنم که مرا از عمق جاده های مه آلود یک آشنای دور صدا می زند آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور مثل عبور نوروزمثل صدای آمدن روز است آن روز ناگزیر که می آید روزی که عابران خمیده یک لحظه وقت داشته باشند تا سربلند باشند و آفتاب را در آسمان ببینندروزی که این قطار قدیمی در بستر موازی تکرار یک لحظه بی بهانه توقف کندتا چشم های خسته ی خواب آلوداز پشت پنجرهتصویر ابرها را در قاب و طرح واژگونه ی جنگل را در آب بنگرند آن روز پرواز دستهای صمیمیدر جستجوی دوست آغاز می شود اللهم عجل الولیک الفرج ... ادامه ...

حسرت

انفجار گسترده ای بی صدا در کویر سیزده ساله ی زندگی طوفان سهمگین بادهای هرزه گرد غرق در شن شدن سخت تر است. هیچ می دانی سیزده سالگی را به حسرتی دادن یعنی چه؟! صدای د شدن سیزده سالگی را در خود خفه کرده ای؟! طعم سیزده سالگی گس شده است و پر غبار!!! جمله های خبری چقدر ناتوانند! افسوس بر سیزده سال! افسوس!!! ... ادامه ...

باران

صدای باران، نوری درخشان و سپس صدای غران رعد و برق سکوت و سیاهی شب را در هم می شکند. باران شدت می گیرد نور لحظه ای همه جا را روشن می کند و صدای رعد و برقی که شدیدتر می شود. کم کم صدای ناودان هم به گوش می رسد. نسیم بسیار خنکی از پنجره به داخل می آید. طبیعت دست به کار شده دست به کار شده تا ببارد و بغرد دست به کار شده تا به هوا طراوتی دیگر ببخشد دست به کار شده تا باز هم پاییز را بارانی کند. من اما روبه روی پنجره ای باز نشسته ام و مشغول انجام کارهایم اما تمام ذهن و گوشم پُر شده از صدای باران حتی دیگر حواسم به کارم نیست. حواسم پیش باران است پیش صدای باران می خواهم صدای باران را گوش کنم می خواهم صدای باران را زیر باران گوش کنم می خواهم تمام وجودم بارانی شود. ... ادامه ...

گستره ی صدای انسان:

صدای موسیقیایی انسان معمولا به ۶ طبقه تقسیم شده است که هر یک دارای گستره ای و کلیدی مخصوص به خود ٱن است: گستره ی سپران ( دارای صدای زیر یا نازک) گستره ی متس سپران(دارای صدای متوسط) گستره ی کنتر ... (صدای بم یا کلفت) گستره ی نتر(صدای زیر یا نازک) باریتن( صدای متوسط) باس ( صدای بم یا کلفت) ... ادامه ...

پرسش و پاسخ علوم فصل پیام رمز را پیدا کن

اولیای عزیزم نمونه سوالات را با بچه ها کار کنید 1- از صدا چه استفاده هائی می شود ؟ 2- صدا چگونه تولید می شود ؟ 3- چند صدای نازک نام ببرید ؟ 4- چند صدای کلفت نام ببرید ؟ 5- وقتی طول جسمی کوتاه باشد صدای حاصل از لرزش آن چگونه است ؟ 6- وقتی طول جسمی بلند باشدصدای حاصل از لرزش آن چگونه است ؟ 7- هر گاه ارزش جسمی شدید تر باشد صدای که ایجاد می شود چگونه است؟ 8- کدام صداها آزار دهنده هستند ؟ 9- چه صداهایی لذت بخش است؟ 10- صداها را با کدام عضو بدن می شنویم ؟ پاسخ ها 1- د ... زشکی ـ بوق ماشین ـ زنگ تلفن ـ آژیر پلیس ـ درس خواندن ـ موسیقی و ...... 2- صدا در اثر لرزش چیز ها تولید می شود. 3- صدای ک ن ـ صدای گنجشک ـ صدای سوت و ..... 4- صدای بزرگسالان ـ صدای ... ـ صدای طبل و ..... 5- صدای نازک 6- صدای کلفت 7- نازکتر 8- صداهای بلندمثل :صدای بوق ماشین ها-تلویزیون-طبل-شیپور- رعدوبرق 9- صدای قرآن خواندن ، سرود خواندن ، آواز خواندن ، بارش باران 10- گوش ... ادامه ...

یک نفر در صدای باران مُرد...

و بیدار شویم با صدای بارانو بخو م با صدای بارانو خواب ببینیم در صدای باران.و به سهراب فکر کنیمکه نیستتا باران را واژه کند...سهراب بیا کهباران های این شهر تو را کم دارندبیا که کرور کرور به صدای قطره های ناگزیربد اریبیا که دیگر کفایت نمی کند مرا"زیر باران چیز نوشتنحرف زدنو نیلوفر کاشتن"بیا که چتر بسته هازیر باران رفتندو اسید تنشان را خورد!(همون ورژن شاعرانه ی جمله ی مدرن: با دست ماست خوردم و نشد که بشه)سپهری... سپهری...ب ب ب ( مخفف بیا بریم بمیریم. :دی)و بخو م با صدای باران...و بخو م با صدای باران...و بخو مباصدای باران... ... ادامه ...

صدای آمدن پاییز...

چقدر صدای آمدنِ پاییزشبیه صدای قدم های تو بودملتهب، مرموز، دوست داشتنی...چقدر هوای پاییز شبیه دست های توستنه گرم، نه سرد، همیشه بلاتکلیف!چقدر صدای خش خش برگ هاشبیه صدای قلب من استکه خواست، افتاد، ش ... ت...چقدر این پیاده روها پر از آرزوهای من استنارنجیِ یکدست، پُر از آدم های دست در دست، مست...چقدر پاییز شبیه دلتن ... ستشبیه ... ی که بود، رفت ... ی که دیگر نیست. "پریسا زابلی پور" ... ادامه ...

:))

اهل کاشانم، اما شهر من کاشان نیستشهر من گم شده استمن با تاب... من با تب ...خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام ... من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکممن صدای نفس باغچه را می شنومو صدای ظلمت را، وقتی از برگی می ریزد و صدای سرفه ی روشنی از پشت درختعطسه ی آب از هر رخنه ی سنگچک چکِ چلچله از سقف بهارو صدای صافِ باز و بسته شدن پنجره ی تنهاییو صدای پاکِ پوست انداختن مبهم عشقمتراکم شدنِ ذوقِ پ در بالو ترک خوردن خودداریِ روحمن صدای قدم خواهش را می شنومو صدای پای قانونی خون را در رگضربانِ سحر چاه کبوترهاتپش قلب شب آدینهجریان گل میخک در فکرشیهه ی پاک حقیقت از دورمن صدای وزش ماده را می شنومو صدای کفش ایمان را در کوچه ی شوقو صدای باران را روی پلکِ ترِ عشقروی موسیقی غمناک بلوغ روی آواز انارستان هاو صدای متلاشی شدن شیشه ی شادی در شب شدن کاغذ زیباییپر و خالی شدن کاسه ی غربت از بادمن به آغاز زمین نزدیکم سهراب سپهری ... ادامه ...

ناگفتنی ها ....

چرا همیشه گفته میشود . . .«« سکوت نشانه ی رضایت است »» چرا نمی گویند :نشانه ی دردیست عظیم ، که لب ها رابه هم دوخته است...!!! چرا نمی گویند : نشانه ی ناتوانی گفتار ،از بیان سنگینی رفتار افراد است...!!! چرا نمی گویند : نشانه ی دلی ش ته است که ، نمیخواهد با باز شدن لب ها از همدیگر، صدای ش ته شدنش را نامحرمان متوجه شوند . . . !!! پس سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست . . . "سکوت سرشار از ناگفتنی هاست..." ... ادامه ...

گریستن نتوانستم...

یه صدای ضبط شده ی نیم ساعته بود توی گوشیم از نصف شب توی قطار صدای. سکوت یک عالمه سکوت بین اش و پف بابایی بود مامانی بیدار میشد ک تو هنوز بیداری؟ نور این چراغ تو چش چراغ را خاموش میکنم کتاب را میبندم میشینم توی تاریکی بعد صدای توقف قطار... صدای توقف قطار... صدای توقف قطار... مطمعنم پاک نشده بود این یکی مطمعنم بود... چرا پیداش نمیکنم؟ چرا هیچ جا پیداش نمیکنم... ... ادامه ...

پیش از طلوع

صدای اذان صبح در خیابان هایی که پخش شدن نور چراغ و نم باران آسف ش را براق کرده. برگ ها که زمین ریخته و هوای دم صبح.چقدر سر و صدای پرنده شنیده میشه نیمه شب در همین شهری که روزها صدای آدمهاش شنیده نمیشه. ... ادامه ...

گرخانه

عجب رعد و برق قشنگیههواشناسی هفت درصد احتمال بارندگی دادهولی به همینم میشه امیدوار بوداز صداهای مورد علاقم در حال حاضر:صدای رعدصدای وپف بابامصدای ضعیف کولریادتون داده بودم دیگه تو گیلکی به رعد و برق میگن گُرخانه ... ادامه ...

صدای دنیا | صدای خدا

نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد... ... ادامه ...

چگونه به صدای خود اکو بدهیم؟

تقریبا در تمامی برنامه های daw یا همان دیجیتال آدیو ورکیشین مانند fl studio / cubase/avs audio/ mix craft/dj studio و... این امکان وجود دارد که صدای خود را به ح ... اکو در آورید برای اینکار کافیست از vst یا fx مربوط به delay استفاده کنید. در این قسمت feedback باز خور یا انعکاس صدای شماست که آنرا میتوانید روی یک سوم قرار دهید، delay صدای پخش شده ی دومی یا همان پژواک صدای شماست که ح ... دوص ... به صدایتان میدهد؛ هرچه wet mix بیشتر باشد صدای شما شبیه جایی خواهد شد که رطوبت بیشتری دارد؛ مانند صدای شما در ... یا سونای بخار.. هرچه dry mix بیشتر باشد صدای شما خشک تر خواهد شد. معمولا بر حسب آهنگ این امکان را تنظیم میکنند و آهنگ به آهنگ فرق دارد ولی میشود بطور متوسط آنرا روی یک سوم گذاشت.موفق باشید ... ادامه ...

صداهای ماندگار

سلام یه صداهایی عجیب دوست داشتنی اند. یعنی تو با شنیدنشون یه حال خوبی پیدا میکنی که توصیف ناپذیره. میخوام چندتاشون رو اینجا بنویسم. و حتما هر از چند گاهی میام و این لیست رو کامل میکنم. (شما هم اگه چیزی به ذهنتون میرسه، اضافه کنید لطفا). صدای مناجات طلوع و غروب پرنده ها صدای آرام ِ زنی (به اصطلاح بچه های هیئت: زنی ِ سنگین) صدای کوچولوها وقتی با خودشون آرام آرام نجوا میکنند صدای بابا (و مامان) صدای آواز خوندن مامان موقع آشپزی یا ظرف شستن ... این پست به مرور تکمیل می شود. ... ادامه ...

غیر معمول

دیروز تو خیابون کنار خونه مون دو تا ماشین خوردن به هم ولی بعدش صدای داد و بیداد نیومد! معمولاً یه صدای ترمز میاد و بعدش هیچی. این بار یه صدای ترمز و بعدش برخورد! و معمولاً بعدش صدای داد و بیداد... ولی این بار مثل اینکه دو تا پراید با تربیت خوردن به هم.... بعدش هم پلیس اومد و هر چی بود به خیر گذشت. فقط خسارت مالی بود... ... ادامه ...

توهم حمله

از انگشت های پا شروع میکنم به یخ صداهای وحشتناکی تو سرمهصدای گریه نوزادصدای زیر ترین جیغ ممکنیهو سکوت و حالا صدای پچ پچ یه عالمه آدمحالا نوبت دیدن سایه ایه که کنارم رو تخت خو دهدست هایی که از گوشه اتاق به سمتم میان•t ... ادامه ...

کوچ [شعر]

خاطره ی آن کوچ آن کوچ ناگهان نه حرفی نه صدای لرزشی _تو بیدار بودی و ما بیهوش_ صف مردان بود چهره ی های ترکیده به نجوا با تو چیزی می گفتند شقایقی در دل هرکدام کاشتی _من در میانشان بودم_ و صدای روییدنش به گوش می رسد هنوز حالا که صف به صف دوباره بی هوش اند و تو بیدار از آن کوچ به یکباره صدای رویین گلی مانده فقط ... ادامه ...

با صدای درون:)

مامان میگه ادم واسه نفساشم باید خدا رو شکر کنه ، میگه گاهی اوقات با صدای درونت بگو خدایا شکرت :))) منم میگم چشم :))) یه سوالم با صدای درونیم می پرسم : چرا بهم فرصت ندادن که ش ... ت ... دلمو جلوشو ب ... رم یعنی بعضی بنده هاتو بد افریدی یا بد شدن؟؟؟!!!!یا اینکه من خیلی حساسم؟؟!!!:)) ... ادامه ...

صداهای ماندگار

سلام یه صداهایی عجیب دوست داشتنی اند. یعنی تو با شنیدنشون یه حال خوبی پیدا میکنی که توصیف ناپذیره. میخوام چندتاشون رو اینجا بنویسم. و حتما هر از چند گاهی میام و این لیست رو کامل میکنم. (شما هم اگه چیزی به ذهنتون میرسه، اضافه کنید لطفا). صدای مناحات طلوع و غروب پرنده ها صدای آرام زنی (به اصطلاح بچه های هیئت: زنی ِ سنگین) صدای کوچولوها وقتی با خودشون ارام آرام نجوا میکنند صدای بابا (و مامان) ... ادامه دارد ... ادامه ...

بلوک چهار واحد یک اتاق دو

خاصیت اینجاست؛ اگر نبود باید تعجب کرد. صدای هق هق و هندزفری صدای قل قل کتری تا سر حد جمع شدن کامل آب و سوختنش که یادت میره خودت هستی صدای لهجه ها و زبان های مختلف بیرون زده از فرط شادی، هیجان، بغض، دلتن ... صدای تلویزیون دو شبکه ای و برفکی و از شدت بی اعص ... آموزش آشپزی نگاه ... خاصیت اینجاست، هر شب و روز، هر لحظه دق ... ، بغض ... مردن به وقت پنج شنبه های زودتر از ... رسیده پ.ن: میم می گفت ... ب اینی که تا تو گلوت اومد و تا تو چشات دوید و سرکوب نکن، از بس سرکوبش کردی خنده های از ته دلتم فیکه ... ادامه ...

صدای خنده چقدر گریه دارد ..

آه به راستی صدای خنده چقدر گریه دارد خبر از سوز گذشته دارد صدای خنده صدای گذشته هایی خوب هست که اشک می آورد که دل کباب میکند آه چقدر صدای خنده .. صدای قهقهه گریه دارد .. و چقدر این روزها در سرم میپیچد صدای مردی که چشمانش را بسته میخندد و دور خودش میچرخد می د قهقهه میزند و دور میشود دور دور ... و منی که اینجا در محیطی پر از سکوت نشسته ام مینویسم تا فقط تو بخوانی .. همین کافی است هستم تا تو باشی .. همین کافی است انتظاری از تو ندارم .. فقط میخواهم پیشرفت کنی و من بنویسم ... از تو و از بالا رفتنت از پیشرفت هایت و همین نوشته هایی که بعد ها بخوانیمش و بخندیم و قهقهه بزنیم و چقدر آینده غم انگیز خواهد شد ... اگر یک روز تنهایی این ها را بخوانم :( خنده های پر از سکوت من آن لحظه دیدنی است ... دل سنگ را آب میکند.. آقای ربات - چرت و پرت های روزای آ :) ... ادامه ...

سد شهید رجایی یا سلیمان تنگه واقع در دودانگه ساری

آهنگ های خدا همیشه زیبا هستند گوش کن؛ صدای طبیعت.. صدای رودخانه.. صدای یک پرنده.. صدای طپش قلب یک عاشق. چه دلنواز نواخته شده اند! تار دلت نزدخداست میخواهم از خدا،که بزند بهترین پودها را برتار وجودت،بسازد ترانه ای زیبا ازسرنوشت .. ... ادامه ...

فغان از صدا ...

گوش کر و شکر خدا، نسبت به آلودگی هوا، مقاومتم خوبه. با این اوضاع، مردم یا سر درد دارن، یا نفس به سختی میاد، یا یکریز سرفه است، اما شکر خدا؛ آلودگی هوا روی من اثر نداره، اما در عوض؛ امان از آلودگی صوتی! سر و صدای زیاد، تا مرز روانی شدن، اعصابم رو به هم می ریزه. حالا اگر صدای مذکور، از تلویزیون باشه، که دیگه رسما خود خود جنون هست!پ.ن: در دومین شب صدای بلنددموسیقی گوش اش همسایه، تلفن زدم و خواهش که صدای تلویزیونش رو کم کنه. بنده خدا کلی هم عذرخواهی کرد. حالا جالبه جیغهای ممتد و به در چوبی کوبیدن های پسربچه شیطونش رو راحت تر تاب میارم تا صدای تلویزیون!!پروردگار مهربانم، بزرگترین دعا به درگاهت، سلامتی عزیزانم است، سلامتی مردمان این سرزمین، و سلامتی مردمان دنیا.دور از هر بیماری و رنج.... ... ادامه ...

نیستی ولی هستی...

امشب 28 آبان 95..اذان مغرب.. میشه سه سال که دیگه صدای نفسات نمیاد :( دلم خیلی واست تنگ شده،واسه صدای قرآن خوندنت،نصیحتات خنده هات حتی صدای عصات.. سومین سالگرد نبودنته و من کیلومترها از مزارت دورم،ولی حضورتو حس میکنم همیشه... روحت شاد بهترین بابابزرگ دنیا :(( +ممنون میشم اگه فاتحه بفرستید♡ ... ادامه ...

کودتا نافرجام ترکیه

ساعت حوالی 2 صبح 26 تیرماه بود که با صدای نور افشانی و آتش بازی از خواب بیدار شدم. خیلی نامتعارف و غیر معمول بود آن موقع شب و آن جشن و آتش بازی اما اینقدر خسته بودم که زیاد به این اتفاق توجهی ن و با ت شدن اوضاع دوباره خو دم . اتفاقاتشب آنقدر عجیب بود که صبح احساس خواب دیده ام اما وقتی با خانواده صحبت ایشان هم آتش بازی ب را تایید د و گفتند که ترسیده بودند و یک لحظه فکر د که حمله کرده است.. صبح ساعت 7:15 وارد بیمارستان شدم که از همکاران شنیدم حوالی ساعت 1 یا 2 بامداد کودتای نظامی در کشور همسایه(ترکیه) رخ داده استو آنکارا و استانبول سقوط کرده اند . یک لحظه دچار شوک شدم و با خود گفتم باز هم صدای پای چکمه می آید و باز هم تانک و باز هم سرباز و باز هم یانی که سودای حکومت در سر دارند . البته نباید این را هم گذر کرد که تنها برای زمان کوتاهی از کودتا آنهم بر علیه رجب طیب اردوغان خوشحال شدم اما بسرعت که اسم کودتا دوباره از مقابل مغزم خطور کرد و یاد آور حوادث تلخی بود از خدا خواستم که این کودتا هر چه سریعتر ش ت بخورد چون اگر در 24 ساعت ابت ت و حکومت قانونی ترکیه نتواند بر کشور مسلط شود در روزهای بعد کارش به مراتب سخت تر و ... ادامه ...

این نیز میگذرد؟

سرویس میشم یه شبایی مثل امشب، دلم میخواد سر روی سینت بگذارم و با صدای قلبت بخوابم، پیش خودم میگم مگه اینهمه دور نبودی خب همونکارارو ، میگه آخه نداشتمش اون موقع، میگم خب ببین ! الان داریش فقط باید صبر کنی، میگه نمیدونم سختره یا آسونتر وقتی نداریش و نیست یه درده وقتی داریش و نیست یه درد. میگم دیگه بهونه میاریا اومدنی بود که داریش الانم زمااان فقط زمان بده دیگه هست ، میگه باشه . اما روشو میکنه اونورو خیره میشه به دیوار کلافم میکنه گاهی ، دلم میخواد بگذارمش تو چمدون بعد که اومدی بیاریش خودت ... ادامه ...

"پنجاه سالگی مترو مونترال"

امروز مترو مونترال پنجاه ساله شد ، تو رادیو کلی اطلاعات امروز در این خصوص دادند ، اینکه با هزینه ده میلیون دلاری و ظرف شش سال ساخته شده ، اینکه الان تیمی در خصوص کار گذاشتن آسانسور در برخی ایستگاه کار میکنند ، اینکه تصمیم گرفتند با توجه به کارایی فعلی واگن ها ، پروژه افرودن واگن های جدید رو تا سال ٢٠٢٦ تعویق بندازند تا با بودجه اش ، ایستگاهها رو تعمیر کنند و ...یکی جالب ترین مترو لاستیکی (بجای چرخ ریلی که صدای گوش اش داره) و ... به امید دیدن واگن های جدید ... ادامه ...

.::دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد::.

ساحل چشم من از شوق به دریا زده است!چشم بسته به سرش،موج تماشا زده است! را سرمه کشیدیم ،مگر برگردی!با همان سیصد و فرسنگ نفر برگردی!زندگی نیست ،ممات است تو را کم دارد!دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد!از دل تنگ من ،آیا خبری هم داری؟آشنا ،پشت سرت مختصری هم داری؟منتی بر سر ما هم بگذاری ، بد نیست!آه ،کم چشم به راهم بگذاری ،بد نیست!نکند منتظر مردن مایی ،آقا؟منتظرهات بمیرند،میایی آقا ؟به نظر میرسد این فاصله ها کم شدنی ست!غیر ممکن تر از این خواسته ها هم شدنی ست!دارد از جاده صدای ی می آید!مژده ای دل که ا نفسی می آید!منجی ما به خداوند قسم آمدنی ست!یوسف گم شده ی اهل حرم آمدنی ست!مصطفی صابر اسانی. ... ادامه ...

صدای اذان می آید...

الان که دارم این متن رو مینویسم صدای قرآن قبلِ از اذان همه جا طنین انداز شده. اونقد صدای صوتش قشنگه که یه جورایی مدهوشم کرده. راستش تا حالا اینجوری به صوتش توجه نکرده بودم. راسته که میگن یه آهنگ زیبا و مسحور کننده تو آیات قرآن هست. اذان شروع شد... ... ماس دعا ... ادامه ...

صدای دریای نیمه آرام به همراه باد ملایم و مرغان دریایی با کیفیت عالی

صدای دریای نیمه آرام به همراه باد ملایم و مرغان دریایی با کیفیت عالی صدای امواج دریا با مرغ دریایی صدای دریای نا آرام نیمه آرام با مرغان دریاییافکت دریا,و باد ملایم,صدای باد ملایم,افکت باد,صدای دریای آرام,صدای اب,صدای امواج آب,صدای دریا و باد,صدای مرغان دریایی,موج آب,افکت اب, افکت با , افکت با کیفیت,بزرگترین سایت پاد ت صدا,افکت صوتی,اولین پاد ت افکت صوتی, با ,مرجع پاد ت صدا,sound birds,افکت صدای پرنده, افکت, sound effect,صدای دریا,صدای موج,مرجع افکت صوتی,صدای آب,بزرگترین سایت افکت صوتی,sound effect,افکت پرنده, effect [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

چند نکته ی مهم

بچه هادر موردصدای ه توجه داشته باشندکه اگر بعد از صدای ه ...ای امده باید ...ای...تنهای ا یا ای مستقل مثل شانه ای.. وبعد از ه ...هم صدای...ی...ا باید نوشته شود مثل . شانه ی وهمچنین ما به ..ه ربط یا ه مالکیت اشاره کردیم وگفتیم که می توانیم کلماتی مانند دست نادر را دو کلمه ای بگوییم ویا خیلی تمرین کنیم که در این کلمات برای تشخیص این که ه ربط بگذاریم یا .. ه ا .... اگر معنی کلمه تغییر می کند باید ...ه تنهای ا یا ه چسبان ا بگذاریم برای مثال اگرما برای ساده ..ه..ربط . یا مالکیت بگذاریم که می شود ..ساد ...پس معنی ان تغییر می کند اما اگر در کتاب نادر ...برای کتاب ه..ربط.یا مالکیت بگذاریم تغییری ایجاد نمی شود که این کار احتیاج به تمرین زیاد دارد با تمام این تفاسیر کلماتی که صدای ا ان ه است وبه صدای گ می رسد صدای ه به ه غیر از اول تبدیل می شود واین فقط در مورد صدای ...گ.. صادق است مثل ستاره که وقتی می شود ستارگان ...صدای...ه.تنهای ا به..ه غیر اول تبدیل شده یا مثل پرنده که وقتی می شود پرندگان دیگر از..ه ..خبری نیست ... ادامه ...

چیک چیک

صدای باران ،همان صدای همیش ... است.اما وقتی کودک بودم مادرم صدای آنرا بیشتر میشنید،چون من را بیشتر خیس میکرد ومریض میشدم.اما من صدای آن خیس شدن را دوست داشتم.صدای چکیدن باران روی حوض خانه و نگرانیم برای ماندن ماهی بدون ... باران.بزرگتر که شدم صدای باران باز هم دوست داشتنی بود،نگاه ... از پشت پنجره کلاس . چندنفری زیر چتر رفتن در زنگهای تفریح. صدای باران آن سالها لذت دیگری هم داشت، آن روزها بعد از مدرسه کنار در مدرسه منتظر میایستادم،منتظر پدرم تا زودتر به خانه بروم و در آن هوای سرد با اینکه پشت چرخ پدرم مینشستم،گرمایی داشت که دیگر تکرار نشد.آن صدای باران را بیشتر دوست داشتم.سالها بعد که به قول خودمان خانم شده بودم. صدای باران متفاوت تر شده بود وعادی تر. با کمی نگرانی همراه شده بود. با نگرانی گلی شدن کفشها.خاکی شدن چادر و دیر رسیدن به کلاس.اما باز دوست داشتنی بود، قدم زدن زیرباران،چکمه ... یدن برای باران و سرما . بارانی ... یدن برای خوش تیپ شدن جلوی دوستان.بعد که خانم ترشده بودم صدای باران ،زنگ خوردن چایی و نسکافه و بیسکوویت بود.وبهانه ای برای با ماشین رفتن به ... و خوش گذراندن و خندیدن و ...دیگر زمان عاش ... ادامه ...

وسط شلوغی ها

برای من یکی از بهترین خانه ها ، خانه ایست که وسط شهر باشد ، درست توی دل شلوغی ها و برو و بیاهای آدمها. جایی که صبح به صبح صدای صبحگاه بچه مدرسه ای ها بپیچد توی خانه ،سر ظهر وانتی های جان دل کوچه را بگذارند روی سرشان که : آهن ،دمپایی کهنه ، یداریم...سبزی آش ، سبزی قرمه ،،،خیار سبز قلمی، پرتقال خونی !! صدای پسربچه ها بیاید وقتی که دارند گل کوچیک بازی می کنند ، صدای حرف زدن آدمهایی که از زیر پنجره آشپزخانه ات می گذرند ، صدای ماشین و آهنگی که راننده اش سخاوتمندانه ! دوست دارد دیگران را به شنیدنش مهمان کند، به وقتش صدای مناجات و اذان مسجد محل خانه را پر کند ، صبح ها با صدای اذان ابوزید بلند شوی از خواب و بخوانی.خانه های وسط شهر را که زندگی توی کوچه ها و خیابان هایش جریان دارد دوست تر دارم. ... ادامه ...

مبلمان شهریــــ

مبلمان شهری در دنیای امروز که انسانها از هم دورتر و دورتر می شوند، یکی از کاربردهای عناصر مبلمان شهری، رفتارسازی و تسهیل ارتباط مردم است.امروزه چگونگی طراحی مبلمان شهری می تواند باعث تشدید ارتباط مردم شود و بین آنها روابط اجتماعی بیافریند. به همین دلیل است که در طراحی مبلمان جدید، طراحی های قوس دار، نیم دایره، ما یچ و روبروی هم توصیه می شود، چون ارتباط اجتماعی را توسعه می دهند. ترکیب طبیعت با فضاهای شهری، نکته دیگری است که طراحان باید به آن توجه کنند. توسعه ی فضاهای سبز از طریق طراحی باغچه ها و گلدان های شهری، در راستای چنین تفکری است. همچنین نزدیک تر جانوران و پرنده ها به فضاهای شهری نیز از رویکردهای نوین و معاصر است.را ار دیگری که بر مبنای این رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد، توجه به آب و حرکت آب در فضاهای شهری است. ثابت شده است که صدای آب به انسان آرامش می بخشد. در فضای شهری امروزی، طرح هایی ارائه می شوند که در آنها صدای آب و در واقع موسیقی طبیعت در مبلمان شهری مترنم می شود.عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری ؛ بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه ای ما رفته رفته شبیه به هم می شوند. معماری ... ادامه ...

پند و نصیحت

موقع م پرسیدند آ ین حرفت: l /l l /l l /l l /l l /l l /l /¯ ) l /l /\/ l /l \/ ( ¯¯¯ ) ( ¯¯¯ ) ( ¯¯¯ ) ( ¯¯¯ ) ( ¯¯¯ ) /¯¯/\ / , ^. /\ / / \/\ / / \/\( ( )/ )l l l /l l l l /l l l l /l ( ( )/ ) \ \ / / \ `— ' / `— —- ' گفتم: رویِ قبرم تکه یخی بگذارید تا چکه کند!پرسیدند: چرا؟! گفتم: چون عزیزی ندارم که سرِ قبرم گریه کند...سلامتى بى ا......!!!! ساعت 3 شب بودکه صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود.پسر با عصبانیت گفت: چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت:25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی؟ فقط خواستم بگویم تولدت مبارک تمام زندگی ام خدا نگهدارت. پسر از اینکه دل مادرش را ش ته بود تا صبح خوابش نبرد، صبح فردا به سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میزتلفن با شمع نیمه سوخته یافت ولی مادر دیگر در این دنیا نبود... فقط میتونم بگم تا فرصت باقیست اینجوری دله مادرمون و پدرمون رو بدرد نیاریم ╭┈┈┈┈╯ ╰┈┈┈╮ ╰┳┳╯ ╰┳┳╯ ... ادامه ...

صدای پای آب

به رود گفتم چرا با اینکه از روی خاک میگذری ولی انقدر زلال خودنمایی میکنی؟؟ گفت : ششششششششششششششششش!!! چیه ؟؟ صدای آبه دیگه !! لابد انتظار داشتی رودخونه حرف برنه ! قیافشو نگا!! ... ادامه ...

باد و بیشه...

......... صدای تو صدای بادو بیشهصدای منصدای کوه و تیشهنگاه تو دمیدن ستارهنگاه من غروب روی شیشه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

صدای رفتار از صدای گفتار بلندتر است

الماس تابان صدای رفتار از صدای گفتار بلندتر است کلیپ , کلیپ آموزشی , آموزش , الماس تابانلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت | کیفیت 1080p | ... ادامه ...

صدای مردم

این صدایکدام مردم استکه کاری می کند تا تلگرام شود و صد و پنجاه هزار ایرانی از کار، بیکار شوند؟ ... ادامه ...

دل نوشته خواهر جهادگر

بسم اللّه الرّحمٰن الرّحیم جهادی امسال هم ظاهرا تمام شد.امروز مثل همون روزهای اردو ساعت ۷:۳۰بیدار شدم.صدای مسولین هم که بچه هارو برای صبحانه بیدارمی شنیدم . دلم برای همهمه های سالن ها تنگ شده.امروز قراره کدوم روستا برم؟ اصن مگه جهادی فقط واسه روستاست؟ حالا که برگشتم یعنی دیگه جهادی درکار نیست؟ دارم به روزهایی که تو اردو بودم فکر میکنم.به روزهایی که تلاش می تاوظیفه مو درست انجام بدم.اگه قرار باشه فقط یکی از تاثیراتی که تواردو بود و برای خودم نگه دارم میخوام روحیه ی جهادی رو که من و از اون خمودی روزهای قبل اردو جدا کرد و یادگاری بردارم. جهاد همیشه ادامه داره هرلحظه هر روز همه جا،یاعلی ... ادامه ...

با نمک های اطراف :|

اسکار مز ف ترین صدای دنیا هم داده می شود به صدای خنده ی آدم هایی که زمانی حس با نمکی شان گل می کند که تو ح خوب نیست :| ... ادامه ...

روزایی که ....

روزایی که با صدای اخبار صبح بیدار میشی .... روزایی که با صدای داداش بیدار میشی .... روزایی که به عشق فوتبال بیدار میشی ... روزایی که با صدای تلق تلوق قابلمه های مامان بیدار میشی ... روزایی که ساعت 11 با صدای اذان ظهر بیدار میشی .... روزایی که با یه اس ام اس بیدار میشی .... روزایی که با صدای بارون بیدار میشی ... روزایی که با آفتاب تو چشات و بی حس بیدار میشی ... روزایی که با صدای بابا که پاشو برو نون بگیر بیدار میشی ... روزایی که با عجله و پر از مشغله کاری بیداری میشی ... روزایی که با صدای بستن در خونه بیدار میشی ... روزایی که با اهنگ بابک رهنما ساعت 9 صبح با گوشی بیدار میشی و روزایی که اصلا بیدار نمیشی .... همین ! ... ادامه ...

ترس

دوهفته ای که بابام کربلا بود,شب ها بدون استرس میخواببدم و بدون کابوس با اینکه هروقت بابام خونه نباشه شبش کابوسی میبینم حتما!دیروز و امروزو بابام پیش مامانبزرگم مونده,نوبت ما بود, ب بازخواب دیدم خونمون اومده! خواب بدی بود, صحنه ها تکرار شد برام,با صدای گریم مامانم بیدار شد:| احساس می داد میزنم صدام درنمیاد ک مامانم بیدارم کرد! دستشو گذاشتم تودستم و خو دم,خیلی ترسیده بودم,بر باعثش لعنت,خیلی حس بدیه,تا عمردارم یادم نمیره,اینروزا هم حساس شدم خیلی:(کافیه یکی بگه بالا چشمت ابروهس میزنم زیر گریه! #شب خوبی نیس,دلم گرفنه #خدایا میشه حافظمو دلیت کنی؟؟لطفا #چقدر بده ادم یو دوس داشته باشه که اون اصلا بهش فکر نمیکنه,هییییی 1395.910 ... ادامه ...

آفتاب میشود

نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایهء سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم اب می شود شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود تو آمدی ز دورها و دورها ز سرزمین عطرها و نورها نشانده ای مرا کنون به زورقی ز عاجها، ز ابرها، بلورها مرا ببر امید دلنواز من ببر به شهر شعرها و شورها به راه پرستاره می کشانی ام فراتر از ستاره می نشانی ام نگاه کن من از ستاره سوختم لبالب از ستارگان تب شدم چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان کنون به گوش من دوباره می رسد صدای تو صدای بال برفی فرشتگان نگاه کن که من کجا رسیده ام به ک شان، به بیکران، به جاودان کنون که آمدیم تا به اوجها مرا بشوی با موجها مرا بپیچ در حریر بوسه ات مرا بخواه در شبان دی ا مرا دگر رها مکن مرا از این ستاره ها جدا مکن نگاه کن که موم شب براه ما چگونه قطره قطره آب می شود صراحی دیدگان من به لای لای گرم تو لبالب از خواب می شود نگاه کن تو میدمی و آفتاب می شود (فروغ فرخزاد) ... ادامه ...

صدای شهر

صداها برایم جالب و دوست داشتنی هستند. گاهی ضبطشان میکنم و بعد به آنها گوش میدهم، مثل صدای شهر. بعضی وقتها که میروم کمی قدم بزنم، مثل امروز، با تلفن همراهم صدای شهر را ضبط میکنم. صداهای مختلفی ضبط میشود، مثل صدای اذان، صدای حرف های مردمی که از کنارت میگذرند، صدای قدم هایت روی پله های پل هوایی، صدای موتور، ماشین، صدای باد و... شاید اگر این صدای ضبط شده را به شما بدهم تا گوش کنید، وسط گوش دادن هندزفری را از گوشتان بیرون بیاورید و بگویید:" مس ه! اینا چیه ضبط کردی؟" اما برای من قضیه فرق میکند. برای من تصاویر آن لحظه ها مجسم میشود، فکرهایی که توی آن لحظات می ، قدم زدنم،غم ها و شادی هایم ح روحی ام همه جلوی چشم هایم ظاهر میشوند. حالا تصور کنید باران باشد، صدای خوردن قطرات بارون روی چتر، صدای شر شر آب و... آه چقدر صداها را دوست دارم. شاید بخاطر همین است که صداهای آدم ها خیلی خوب توی ذهنم می ماند. مثلا یک دوست قدیمی اگر زنگ بزند و مدت ها باشد که صدایش را نشنیده باشم با همان دو سه کلمه ی اول میتوانم تشخصیش دهم که کیست، خیلی کم پیش آمده است که اشتباه کنم. بگذریم! بعضی صداها باید ضبط شوند. ما همیشه تصاویر را ثبت می ... ادامه ...

کنار آتیش بشینی و به صدای بارون گوش بدی(:

جدیدا یه سایت کشف که عاشقش شدم،واردش که میشید یه منو براتون میاد از صداهای طبیعی مختلف...صدای بارون،آتیش،پرنده،موج،باد،جیرجیرک و حتی صدای حرف زدن مردم تو کافه...^_^ میتونید تک تک به هر کدوم گوش بدین و یا جالبتر اینکه میتونید هر چندتا صدا که دوست دارید با هم می کنید،ترکیب فوق العاده ای میشه،برای کتاب خوندن،درس خوندن،آرامش گرفتن بعد روزای پر تلاطم و پر کار و هر وقت که آدم دلش میخواد یکی از صداهای جذاب طبیعت رو بشنوه(: asoftmurmur.com می تقریبا همیشگی خودم صدای بارون و آتیشه(: ... ادامه ...

بر خورد از نوع نزدیک

خط بریده بریده ی سفید وسط خیابان با سرعت بیشتری میگذشت و ممتد میشدو صدای بوق ماشین ها و صدای الاغها و نور که همه جا را فرا میگرفتبا خود تمامی خاطرات را مرور می ... و تمام هایی که بلد بودم را نثار دنیا می ... صدای بوق که ممتد میشد ...لعنت ، صدای بوق ممتد آدم را دیوانه میکندو نوری که هر لحظه سایه ام را بزرگتر میکرد... قانون نیوتن: هر کنشی را واکنشیستنیرو برابر است با جرم ضربدر شتابو من با همان نیرو ، نور را در خود حس ... خیابان رنگ تازه ای به خود گرفت عطر خوش بویش را در هوا حس ... ....آشنا بودو تو سرم را بر روی زانوانت گذاشتی تا آرام ب ... رم ... ی برای من دعا نخواهد خواند.... مادرم میگفت برای ... ی که خودکشی میکند فاتحه خواندن حرام است ... ادامه ...

صدای شب 23 اسفند 95

دریافت صدای شب ، برای آرامش قبل از خواب با اجرای ... ادامه ...

جوای بیست و هشتم : صدای تو

سلام حدود دو ساعت پیش ، وقتی که هرچقدر تلفنتو می گرفتم و جواب نمی دادی ، وقتی که بوقای تلفن صدای تو رو به من نمی رسوند، وقتی که حتی مخابرات هم خود به خود تماسمو قطع نمی کرد ، وقتی که ... اونوقت بود که هر کدوم از این بوقا شد خط های سفید وسط جاده . خط هایی که ممتد و پیوسته نیستن و وسطش از هم دیگه جدا می شن ، ولی با این حال همشون دنبال همن . هیچ وقت هم به هم نمی رسم . اصلا انگاری ته ندارن. عین بوقای تلفن تو ... شاید اون خط ها به هم نرسن ، ولی بالا ه صدای تو به من رسید ... امضا : بانو ... ادامه ...

جو ه

من نمی دونم اینجا چه خبره افرای عزیزم، اما شخصی اومده و از طرف تو حرفهایی زده که باید جوابش رو می دادم و بهش گفتم که افرا از گل پاک تر و برای من اینقدر مقدسه که حد و نهایتی نداره و من هرگز دستم به سوی افرا دراز نشده و عاشقانه بعد از خدا افرا رو می پرستیدم و هنوز هم همینطور است. اما اگر این کلمه رو به کار بردم نه اینکه بخوام بگم خدای ناکرده این مسأله بین ما بوده بلکه گفتم که این شخص حتی تصورش به این سمت نره که افرا و یا حتی من خدای ناکرده ناپاک بودیم و دنبال هوس بازی بلکه ما عاشق هم بودیم و من تا زنده هستم عاشق افرا خواهم بود، چرا که او مقدس ترین عشق زمینی برای من بود، هست و خواهد بود و تا زنده هستم عاشقانه به افرا عشق می ورزم و منتظر لحظه ای هستم که حتی برای یک بار افرای خودم رو ببینم و یک بار صدای قشنگ و مثل ترنم بارانش رو بشنوم ... ادامه ...

فریاد

صدای فریادهایشان گوش هایم را پرکرده... صدای ش ته شدن بغض صدای چرخاندن کلید درقفل و صدای گریه های دخترک بیچاره مرد فریادمی کشد...دخترک باگریه صحنه را می نگرد... زن فریاد میکشدونمیفهمد که این زندگی خواهد مرد...افسوس که نمیفهمد... دخترک در سکوت اتاق می خزد. به دیوار سفید روبرو خیره میشود.. به جای قاب ع سه نفره شان... به ده شیشه ها و به صدای فریاد ها گوش میدهد. . حتی دستان کوچکش هم مانع ازشنیدن صد ا نمیشود... پنج شنبه19|9|94 ... ادامه ...

چهارصد و شصت و یک

یه بارم که با بچه ها میرفتیم اردو، یکی از پسرای اسونی با صدای شش دانگش زد زیر آواز و از دشتی و اسونی تا پاپ برامون خوند و خوند و ما کیف کردیم. نزدیکای م که بودیم گفت میخوام دلاتونو ببرم کربلا :دی زد زیر چاوشی خونی :دی با دو تا آهنگاش همه ی همه مون میخوندیم یکی وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد، یکی هم دیگه عاشق شدن فایده نداره... خلاصه که دلمون پر بودا، پرررر :دی ی هست آهنگ عاشق شدن فایده نداره رو با صدای یا داشته باشه؟ ... ادامه ...

والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما(آغاز چارگاه)

سوره فرقان با صدای رو با صدایشحات محمد انور گوش میدمبیاد سالهایی که پای تلاوت هاش مینشستمدر حسینیه ارشادیادش بخیر ... ادامه ...

صدای طبل

این درخت شاهد است این باران گواهی می دهد که تقصیر از تو بود ... دوربین ات را بیرون آوردی گفتی ع ... ب ... ر و من ... برای اولین بار تا انتهای چشم هایت رفتم تصویر را درشت تر ... ... محرم تمام شده بود اما از میان دنده هایم صدای طبل می آمد ...! ۲۸ مهر ۹۵ مسعود احمدی ... ادامه ...

این همه نقش است و ما بازیگریم

سبزی های بابا رو که کنار مبل گذاشته بود تا شب پاک کنه برداشتم و ریختم رو رو مه نیازمندی رفتم سراغ آی اونجا گاهی یکچیزایی رو زیر و رو می کنه که دل ادم یه حالی میشهآژانس دوستیالو آژانس دوستیصدای فردوس کاویانی که میگه تهرانی هستمصدای حسین پناهی صدای اون اقا مهربونه که فوت شدچقدر تو خودم دارم بد بازی می کنممامان میگه تو زندگیتو این ۲۷ سالهرگز تورو به این حال ندیده بودم ...دروغ نیست انگار حرف دست شستنه ... ادامه ...

بوی ماه مهر

پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند.پاییز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این مغازه به آن مغازه می روند تا خود را برای روز اول مهر آماده کنند و چه برای پیرمردهایی که روزهای آ تابستان را روی نیمکت های توی پارک یا سکوهای جلوی خانه سپری می کنند.پاییز بوی مدرسه می دهد، چه فرقی می کند که این مدرسه در خاطرات سال های سال پیش ما جا مانده باشد و غباری از زمان، چهره آدم های توی آن را تار کرده باشد.پاییز بوی مدرسه می دهد، حتی اگر آن قدر بزرگ شده باشی که دیگر چهار دیواری دور حیاط مدرسه مانع همیشگی ات باشد، برای ورود به حیاطی که زنگ های ورزش معنای دیگری داشت.پاییز بوی مدرسه می دهد، حتی اگر معلم های دوران ابت ات حالا زیر وارها خاک ه باشند و همباز ... ادامه ...

لبخند بزن و انرژی بده.

... ب تا صبح بارون اومد و تا الـانم ادامه داره ! امروز صبح رفتیم وسایل مورد نیازم ُ ... یدم. وسط راه تگرگ گرفت. بعد رفتیم یه مدرسه ی خیلی خیلی قدیمی که خیلی خیلی ترسناک بود و خوف داشت. چند تا ع ... م ازش گرفتیم. صدای بارون و همراهش صدای مداد طراحی که تند تند رو کاغذ حرکت میکنه. صدای بهم زدن ورق های قرص تو جعبه َش وقتی خونه خوابه و بیرون بارونه. ترس. وقتی از یخچال صدا میاد و تو فکر میکنی وقتی درشو باز کنی یه موجود ترسناکو میبینی که از دماغش قندیل اویزونه و با چشماش زل میزنه به تو و برات لبخند گشاد میپاشه. ساعت پنجه صبه. حجم زیاد بارون و قطره هاش با شدت به شیرونی میخورن و تو دیگه خوابت نمیاد. بوی خنکی و نم اتاقتو پر میکنه. صدای برگا توی باغچه وقتی باد میبرتشون. انگار یکی داره روشون راه میره و برمیگردی میبینی یه گربه ی سیاهه. صدای "گشنمه، لطفا کمکم کنیدِ" بچه گربه ها. و ناراحتیِ تو که چیزی براشون از شامت نگه نداشتی پس حقته تا صبح براشون غصه بخوری! صدای کیلد های کیبوردت تو سکوت اتاقت. ... ادامه ...

باغِ صدای تو ...

اگر می شد صدا را دیدچه گل هایی ... چه گل هایی!که از باغ ِ صدای توبه هر آواز می شد چیداگر می شد صدا را دید..." شفیعی کدکنی " ... ادامه ...

narcissism

سر یک تست علمی و تخیلی, صدای خودم را ضبط ... و دارم بهش گوش میدهم, عجیبه به اون بدیهایی هم که فکر می ... نیست, ممکنه تا یک ساعت دیگه اگر این پروسه ادامه پیدا کنه دچار narcissism حاد هم بشم ;) * فقط نمی دونم شبیه صدای کیه?!(اینم بهونه برای نخو ... دن امشب, شکر که جور شد) ... ادامه ...

حال خوب....................

حالم خوب است ......حالم خوب است و چقدر این روزهای گرم تابستانی ..خوبند ..... تابستان هم به نیمه رسید ...و روزها در گذرند و من از حالا صدای قدم های رنگارنگ پاییز را میشنوم ..گوشهایم بهتر شده اند و ...صدای زندگی را خواناتر می شنوند.............عاشق این روزهایم هستم ............... ... ادامه ...

عمر ِ عاشقی ات افزون

بعضی اتفاقات هرچند که کوتاه به زندگیت لذت می بخشن مثل شنیدن صدای ی که دوسش داری بعضی صداهای دل اش عمر را زیاد میکنن مثلا صدای زنگ تلفن وقتی بدونی اون طرف خط معشوقه ی تو باشه ... ادامه ...

صدای قلبم

سلام "صدای قلب نیستصدای پای توستکه شب ها در ام می دویکافیست کمی خسته شوی کافیست کمی بایستی” گروس عبدالملکیان, سطرها در تاریکی جا عوض می کنند ... ادامه ...

داد

در پیاده رو ها که قدم می زدمچشمم به آلوچه ها افتادبه خانه که رسیدمیک کاسه اش مقابلم بودآلوچه ها را با نمک خوردم وگفتمکاش از خدا چیز دیگری میخواستمیا کاش چشمم جای دیگری ب ش دلم از حال نمی رفتوقتی به آدمها خیره میشدمو کاش اینقدر جان بخشی اشیادر من قوی نبودو باز فکر آلوچه اش هم مالی نبوددرست مثل جوجه کبابشقرمه سبزی و خورش قیمه اشماکارونی هویج دارشابرهایش با سویدای سویایشتخم مرغهاسیب زمینی هاکره ها و مارگارین هاعسل ها و مربایشخنده هایشگریه هایشهیچهیچش مالی نبودهمه کارتیهمه پوشالیتو بگو روغن قرچک بودکه از در و دیوارش می چکیدنه دوست بود و نه دشمنیسکوت بود و سکوتخنثیعجیب و غریبو فریاد زنگی انفجار گونهدر گوش هایم می پیچیدآیا قطاریمثل سرنوشتدر بازی گرگم به هوامرا ش ت داده بود؟دنیا دنیای دیگری شدهبازی همان بازی استولی نقش من عوض شده بودمن دیالوگم را فراموش و خود نویسنده هم یادش نبودو داور به من کارت قرمز نشان دادصدای گوشکوب می آمدصدای سوت قطارصدای پارس سگهاصدای قوقولی قوقوصدای لوله آبصدای جنگلصدای زوزه ی باد م آبادعلی آبادحیدر آبادورزن آبادجرقویهسفلیعلیاپایینپایین ترجنوب شهراروپا ... ادامه ...

کافه ۶۵۷

درین حد آبرو ریزی میکنم که وقتی مامان دوستم پشت تلفن ازش میپرسه این صدای کیه دوستم بدو بدو میپره تو حیاط میگه من اومدم تو حیاط اینم صدای بچه های توی حیاطه :|| . . . . . . . -› :) ... ادامه ...

مشترک مورد نظر پیدا شد! / صاحب صدای آشنا که شما را همیشه کلافه کرده است +

چند سالی هست که صدای نسیم رفیعی در اپراتور تلفن همراه اول تداعی کننده خاطراتی برای کاربران می باشد. ... ادامه ...