شاعر آل محمد حاج محمد یادگاریشور میلاد ... ،شاعر رسول چهارمحالی(ساقی

شور میلاد حضرت محمد(ص)شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی).........................................صل علی محمد،لبیک یا محمد(2)........................................پیمبر خاتمی،نور خدای جلی رس ... عالمی،منتخب تو علیروز تولد تو،روز ش ... ت طاغوتشب سیه فراری،ز یمن میلاد تو............................................تو آمدی به عالم،17ماه ربیعآتش آتشکده،خاموش گشته همیترک به کاخ ... ری،ز یمن میلاد توجهل و جه ... بمرد،موقع میلاد تو.............................................خاتم المرسلینی،ابوالقاسم محمدرئوف کل دینی،یا مصطفی محمددر یتیم مکه،به دامن آمنهستاره ای درخشان،به دامن آمنه......................................آرزوی مدینه،مونده توی دل مادعا برا ظهور،مهدی گل مدینهعیدی ما رو می ده،فاطمه در مدینهعجل فرج ظهورک،دعای ما همینه..........................................گنبد خضرای تو،آرزوی دل ماستنابودی سعودی،امید این دل ماستواژه به هم می بافه،ساقی به مدح مولاچشم به لطف شما،داره درون دنیا..........................................شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی) ... ادامه ...

تقویم ادبی آذر ماه

1- جلال آل احمد- داستان نویس- ولادت- تهران 2/9/1302 2- غلامحسین ساعدی- نویسنده - درگذشت- پاریس 2/9/1364 3- شیون فومنی- شاعر- ولادت- فومن 3/9/1325 4- حمید مصدّق- شاعر- درگذشت- تهران 7/9/1377 5- منصور اوجی- شاعر- ولادت- شیراز 9/9/1316 6- محمّد مختاری- شاعر و نویسنده- وفات- تهران 12/9/1377 7- غلامحسین یوسفی- شاعر و نویسنده- وفات 14/9/1369 8- محمود مشرف تهرانی- شاعر و منتقد- تولّد- تهران 18/9/1312 9- احمد شاملو- شاعر و محقّق- ولادت- تهران 21/9/1304 10- شیخ محمّد تقی ادیب نیشابوری- شاعر- درگذشت 21/9/1355 12- رضا براهنی- شاعر و منتقد- ولادت- تبریز 21/9/1314 13- احمد احمدی بیرجندی- شاعر- وفات- مشهد 24/9/1377 14- جعفر مؤیّد - شاعر و مترجم- تولّد- شیراز 30/9/1316 15- میرزا ابوالحسن جلوه- شاعر و حکیم- وفات 30/9/1285 یادشان گرامی.. ... ادامه ...

محمد ن ... ن عالم،شاعر رسول چهارمحالی(ساقی

ن ... ن عالمینتقدیم به خاتم النبیاحضرت محمد(ص)شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)......................................ن ... ن در آفتاب عالمینیگل خوشبودر روی زمینیسرشت عشق در راه وجودی ... عاشقان روی زمینیولایت دار دشت آفت ... پدر بهر عزیز کبریاییسلوک عشق در ... تاریعروج آسمان در پیش ماهیگل یاست گل کل جهان استکتابت جاودان اندر زمان استکتابت معدن راز و نیاز استوجود آدمیت از تو باز استاگر هفت آسمان اندر جهان استمحمد کهربای آسمان استشهاب شب نمای آسمان استستاره بهر قلب عاشقان استامین مردمان در عصر غ فیع دردمندان سوی امتاگر موسی عصا را مار می حمد جنگ با افکار می کرداگر عیسی خلائق زنده می حمد عرش را چون فرش می کرداگر نوح است با دریایی از آبمحمد ساحلی امن است در آبکتاب حضرت داوود زبور استولی قرآن کتاب وحی و نور استز تورات و ز انجیل الهیکتاب احمدی امواج نور استاصول زند ... در آن نهفتهسعادت در کتاب او شکفتهمگر نه راز خلقت دختر اوستعلی و فاطمه گلواژۂ اوستمحمد قله های افتخار استنشانش آیۂ های بیشمار استکتابش راز خلقت را نشان استاگر دوری کنی عمرت به باد استمنم ساقی منم مست می توالهی من فدا گردم ره تو................................. ... ادامه ...

تمنای محمد

ز سر بیرون نخواهم کرد سودای محمد رانمی ... رد خدا هم در دلم جای محمد راپس از عمری که چون پروانه بر گِرد علی گشتمدر این آیینه دیدم نقش سیمای محمد رابه بینایی ... عرصه تجرید خواهی شدکنی گر سرمه ات خاک کف پای محمد راجهان را سر به سر آیینه ی روی علی دیدیعلی خود آینه ست ای دل تماشای محمد رامحمد «من رءانی» گفت و موسی «لن ترانی» دیدچه در دل داشت عیسی جز تمنای محمد راشبی کآفاق را آیینه ی نور خدا دیدمخدا می دید در آیینه سیمای محمد راچطور آ ... همین گوشی که جز دشنام نشنیده ستشنید آ ... به جان لحن دل آرای محمد راچه باید گفت از آن شب، آن شب قدس اهوراییکه من با خویشـتن دیدم مدارای محمد راکه می داند که یوسف با همین آلوده دامانیشنید آ ... ندای گرم و ... رای محمد راشب صبح ازل پیوند رویایی! تو می گوییهمین من دیدم آیا روی زیبای محمد را؟سگ کوی علی هستم ولی ... انه می بینمعلی بر ... دارد داغ سودای محمد رایوسفعلی میرشکاک ... ادامه ...

تصاوی ویژه ولادت ... (ص)

... ادامه ...

ع و متنی که شهید م ع حرم «نادر حمید» برای شهادت خود انتخاب کرد

یا محسن قد اتاک المسیء و قد امرت المحسن ان ی عن المسیء انت المحسن و انا المسیء بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و عن قبیح ما تعلم منی. (ای خ که به بندگان احسان می کنی بنده گن ار به در خانه تو آمده و تو امر کرده ای که نیکوکار از گنا ار بگذرد، تو نیکوکاری و من گنا ار، به حق محمد و آل محمد رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدی هایی که می دانی از من سر زده بگذر) ... ادامه ...

شعر سعدی برای حضرت محمد(ص)

ماه فرو ماند از جمال محمد (ص) سرو نباشد به اعتدال محمد (ص) قدر فلک را کمال و منزلتى نیست در نظر قدر با کمال محمد (ص) وعده دیدار هر ... ى به قیامت لیله اسرى شب وصال محمد (ص) آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى آمده مجموع در ظلال محمد (ص) عرصه ... تى مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد (ص) و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس‏ بو که قبولش کند بلال محمد (ص) همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد (ص) شمس و قمر در زمین ... نتابد نور نتابد مگر جمال محمد (ص) شاید اگر آفتاب و ماه نتابد پیش دو ابروى چون هلال محمد (ص) چشم مرا تا به خواب دید ج ... خواب نمى‏ ... رد از خیال محمد (ص) سعدى اگر عاشقى کنى و جوانى عشق محمد(ص) بس است و آل محمد(ص) "سعدى شیرازى‏" ... ادامه ...

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم........اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمحدیث36 حسن علیه السلام : ما تَشَاوَرَ قَومٌ إلاّ هُدُوا إلی رُشدِهِم؛هیچ مردمی با هم م نمی کنند ، مگر آن که به راه پیشرفتِ خویش رهنمون خواهند شد.. ... ادامه ...

ثواب گفتن (اللهم صلى على محمد و ال محمد) هنگام رکوع ، سجده و قیام

ثواب من قال فى رکوعه و سجوده و قیامه الله مصل على محمد و ال محمد. حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه عن محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسى عن ه ادامه مطلب ... ادامه ...

شعر زیبای سعدی در مدح مهربانیها

ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعدهٔ دیدار هر ی به قیامت لیلهٔ اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شمس و قمر در زمین نتابد نور نتابد مگر جمال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد چشم مرا تا به خواب دید ج خواب نمی گیرد از خیال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد ... ادامه ...

تجربه

آدم ها عجیب ترین موجودات روی زمین هستند حتی ی جاهایی از رفتاری ها خودت تعجب میکنی یک ساعت با خنده و قهقه ساعت دیگه گریه و آه و فغان دیروز با محمد آشنا شدیم پسر کوچولو سفید چشم رنگی که فوق العاده شیرین بود محمد عراقی بود پدر ومادرش دانشجوی ما هستند اولش که فکر می فارسی بلد نباشه ! اما با لهجه و طرز صحبت بامزه فارسی صحبت میکرد به مهسا میگفت تو دوست من ! ولی تو (منظورش من بود) دوست نه ! پدر محمد ترکیبی از عربی گلیسی صحبت میکرد محمد رو صدا کرد و گفت محمد گیو می فایو من و مهسا و فرزانه میثم رو پله های راهرو دانشکده نشسته بودیم محمد وسط ما نشسته بود و هرچند دقیقه با مهسا و میثم بزن قدش میکرد ! احسان هم به جمع ما پیوست ، همه از دیدن این پسربچه ذوق زده بودیم روز قبل احسان با تیپ جدید رویت شده بود اول بار که دیدمش گفتم نشناختمت باید یک ع با این تیپ ازت بگیرم امروز که محمد اونجا بود بهانه خوبی داشتم برای ع گرفتن ازش ! باشد که یک روز یادگاری باشه روزی روزگاری در فلان درایام جوانی باهم دوست بودیم ! پس گوشیم رو اماده وبه میثم و احسان و محمد گفتم ژست بگیرید میخوام ع بگیرم !الحق که ع خوبیم گرفتم . محمد که حس با مهسا ج ... ادامه ...

سرود میلاد حضرت محمد ،شاعر رسول چهارمحالی(ساقی

شعر میلاد ... اکرمشاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی).....................................لولاک یا محمد،ای خاتم رس ... (2).........................................باید باز بزنم دل رو به دریاباید سر بزارم به کوه و صحراباید هر جوری هست برم مدینهب ... رم عیدیمو از دست زهرااومده،احمد،محمود،ختم رس ... از جمال او،گشته،عالم به عزتمولا نگو،دلبره؛دل مارو ،می بره؛تا مدینه؛می پره؛به عشق آقاختم رس ... ،اومد؛تو مکه با،عزت اومد؛تو دامن آمنه با،عشق به الله........................................................اومد خاتم انبیا محمدحساب و کتاب عالم به هم زدتو این طریق عاشقی به عالمکار ما عاشق احمد در اومداین آقا،دنیا،دنیا،اسیر روشههمۂ عالم عالم مست نگاشهدین ما مدیون لطف هاشهعرش خدا،مدینه است؛خونۂ ما ،مدینه است؛گنبد خضرای پیمبرجایی که حق ،حاضره؛خدا خودش،زائره؛مسجد حضرت پیمبر..................................اومدی کاخ ظلم رو کردی ویرونبه جای بت خدا تو مکه شد اونمدائن به ش ... ت از قدم اوشده آتشکده خاموش بر اوحضرت احمد،محمود،ختم رس ... آمنه،در شور،از نور،و از جم ... مکه چقدر،با صفاست؛ارض و سما،در نواست؛محمد اومدجن و ملک ،می خونند؛با انبیا،می خونند؛به هر کجا ،می خونند؛محمد او ... ادامه ...

جمال محمد

روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز ... حلالش حلال محمد است/ ... ادامه ...

شعر درباره بعثت حضرت محمد (ٌص)

بهار محمد (ص) شاعر : حبیب چایچیان گل نکند جلوه در جوار محمدرونق گل مى‏برد، عذار محمدگل شود افسرده از خزان و لیکننیست ‏خزان از پى بهار محمدسایه ندارد ولى تمام خلایقسایه نشینند در جوار محمدسایه ندارد ولى به عالم امکانسایه فکنده است، اقتدار محمدسایه نمى‏ماند از فروغ ج ... هاله نور است در کنار محمدشمس رخش همجوار زلف سیه ‏فامآیت و اللیل و النهار محمدتا که بماند اثر ز نکهت مویشخاک حسین است‏ یادگار محمدتربت‏خوشبوى کربلاى معلاستیک اثر از موى مُشکبار محمدرایت فتحش به اهتزاز درآمددست ‏خدا بود چون که یار محمدمن چه بگویم (حسان) به مدح و ثنایشبس بودش مدح کردگار محمدکلمات کلیدی :#بعثت حضرت محمد به ... ی#شعر بعثت حضرت محمد#اشعار بعثت حضرت محمد#دوران بعثت حضرت محمد#تاریخ بعثت حضرت محمد#بحر+طویل+بعثت+حضرت+محمد+ص#محل بعثت حضرت محمد#شعر درباره بعثت حضرت محمد#پیامک تبریک بعثت حضرت محمد#هدف از بعثت حضرت محمد# ... ادامه ...

نمرات امتحان دوم

نام و نام خانواد ... نمره تئوری از 10.5 نمره عملی از 10 جمع کل از20.5 محمد اسماعیلی 5.75 5 10.5 محمد بهزادفر 6.5 5.5 12 جاوید ترخان 4 0 4 فرهاد خدابنده 6 6 12 حسین خواجه خیر آبادی 3 0 3 اسماعیل روان 5.25 3 8.25 روح الله شیخ 5.5 1 6.5 مهدی صیادی 2 0.5 2.5 محمد قلی زاده 9 10 19 فرشاد محمدزاده 8 8.5 16.5 محمدحسین ناوشکی 3.5 0 3.5 محمد نوروزی 2 0 2 ولی ولی الهی 4.5 0 4.5 غلام حسن کارگر 5.75 7 12.75 ... ادامه ...

تبریک ولادت رسول اکرم (ص) و آغاز هفته ... ت

محمد محور عالم محمد ... آدممحمد منجی هستی محمد سید بطحامحمدکیست آنکو بوده قرآن دفتر مدحشکه وصفش را نداند ... به غیر از قادر دانا میلاد اشرف مخلوقات، ... رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و آغاز هفته وحدت مبارکباد.میوه آرامش و پیشرفت و امنیت، بر درخت اتحاد می روید. ... ادامه ...

شعر من در مقام صلوات

شرکت در جشنواره شب شعر آه واشک اصفهان مقام صلوات صدازدم خدارا به رکوع گشته ام مطیع باذکر صلوات برمحمد وآل محمد خاک برداشته ام از حرم شاه شهیدان سجده ای کرده به سمت قبلهء عشاق باذکر صلوات برمحمد وآل محمد آتش زده ام تمام دانه های غمگین دلم را تابفرستم به محمد وآل محمد صلوات ذکر هر شبم در دل تاریکی شب کناره ستاره های چشمک زن شب با ذکر صلوات برمحمد وال محمد آب برداشته ام از لب حوض گام برداشته ام در پی بدرقه ء پدرم باذکر صلوات برمحمد وال محمد غم بگسلد شب سحر شود آسمان شفق شود مه دو گردد باذکر صلوات برمحمد وال محمد تو بفرست دم به دم ذکری بلند گاه زیر لب ذکر صلوات بر محمد وال محمد آزاده نادی هنرستان ساعی ... ادامه ...

جمال محمد

روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز ... حلالش حلال محمد است/ ... ادامه ...

شعر زیبای سعدی در مدح مهربانیها

ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعدهٔ دیدار هر ی به قیامت لیلهٔ اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شمس و قمر در زمین نتابد نور نتابد مگر جمال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد چشم مرا تا به خواب دید ج خواب نمی گیرد از خیال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد ... ادامه ...

پاو وینت (اسلاید) ابوحامد محمد بن محمد غزالی

پاو وینت (اسلاید) ابوحامد محمد بن محمد غزالیپاو وینت ارائه کلاسی رشته علوم تربیتی با موضوع ابوحامد محمد بن محمد غزالی متفکر واراسته و از بزرگترین نام آوران شه در حجم 9 اسلاید. ابوحامد محمد بن محمد غزالی متفکر واراسته واز بزرگترین نام آوران شه، در سال 450 هجری قمری 1058 میلادی در روستای طابران طوس متولد شد. ... ادامه ...

پاو وینت (اسلاید) ابوحامد محمد بن محمد غزالی

پاو وینت (اسلاید) ابوحامد محمد بن محمد غزالیپاو وینت ارائه کلاسی رشته علوم تربیتی با موضوع ابوحامد محمد بن محمد غزالی متفکر واراسته و از بزرگترین نام آوران شه در حجم 9 اسلاید. ابوحامد محمد بن محمد غزالی متفکر واراسته واز بزرگترین نام آوران شه، در سال 450 هجری قمری 1058 میلادی در روستای طابران طوس متولد شد. ... ادامه ...

... آهنگ جدید هادی راد و محمد آ. تی به نام تجربه

... آهنگ جدید هادی راد و محمد آ. تی به نام تجربه ... آهنگ تجربه از هادی راد و محمد آ. تی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز هادی راد و محمد آ. تی با نام تجربه مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از هادی راد و محمد آ. تی به نام تجربه در جعبه ... ... new and amazing ... named tajrobe produced by hadi rad andamp; mohamad a.t ... آهنگ جدید هادی راد و محمد آ. تی به نام تجربه ادامه مطلب ... ادامه ...

اسامی انتخ ...

کوچولوی نازنینم مامانی کلی واسه شما اسم انتخاب کرده ولی چون ... تت مشخص نشده من هم ... را می نویسم خودت انتخاب کن البته همه می تونن نظر بدن امیدوارم بتونیم یه اسم خیلی خیلی قشنگ که بعدها خودت ازش خوشت بیاد انتخاب کنیم. اگه دخمل شدی شاید این اسم ها رو واست بگذاریم. خوشت میاد؟ 1- آیلار 2- آیلا 3- صها 4- مهرسا 5- مهستا 6- صدف 7- ن ... ن 8- نیکا 9- آدرینا 10- مهفام 11 - فرنیا 12- مهرانا 13- مهدیسا 14- مهان 15- مها 16-سلما 17- مهگل 18-هلما 19- هلنا 20- آیسان 21- نورا 22- پردیس و اگه شما پسر بشی شاید یکی از اینا اسم شما باشه: 1- محمد سپهر 2- محمد پارسا 3- محمد کیان 4- محمد سهند 5- رادمهر 6- محمد سام 7- محمد مانی 8- ... محمد 9- محمدرضا 10- کیان راد 11- محمد نیکان ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد ذاکر به نام ج ...

... آهنگ جدید محمد ذاکر به نام ج ... ... آهنگ ج ... از محمد ذاکر دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد ذاکر با نام ج ... مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد ذاکر به نام ج ... در جعبه ... ... new and amazing ... named jodaee produced by mohammad zaker ... آهنگ جدید محمد ذاکر به نام ج ... ادامه مطلب ... ادامه ...

من الحسین بن علی الی محمد بن علی

بسم الله الرحمن الرحیم؛ من الحسین بن على الى محمد بن على(محمد حنفیه برادر ... حسین) و من قبله من بنى هاشم اما بعد فکان الدنیا لم تکن و کان الا ... ه لم تزل (مثل این که دنیا اصلا وجود نداشته و آ ... ت همیشگى و دائم بوده و هست) و السلام پینوشت:آهای محمد! حالا فهمیدی چرا فرزند فاطمه نشدی؟!! حتی تو هم که از پشت علی بودی جا زدی! کوفیان را چه شرمی باشد وقتی بنی هاشم پشت حسین را خالی میکند این ها همه کشک است! پینوشت:این نامه نامه یک خطی سید ال ... به برادر ناتنی اش محمد حنیفیه بوده خیلی سو ... ک ... ادامه ...

یادواره

یاد واره ی منطقه زاده عبدالله حرم مطهر زاده عبدالله بن محمد باقر علیه سلام پنجشنبه دوم فروردین 1397 بعد از مغرب وعشا با سخنرانی حجت ال حاج حسین جوشقانیان مداح و شاعر حاج ملا محمد درویشی ... ادامه ...

مبعث

چه کاری با حرا کردی محمد حرا را کبریا کردی محمد فدای تو که با نابت جهان را با صفا کردی محمد بعثت مهربانی حضرت محمّد مصطفی (ص) مبارک ... ادامه ...

یک دیالوگ

هند: لااقل محمد (ص) به وعده اش وفا کرد و هیچ دری به زور باز نکرد.ابوسفیان: محمد (ص) از قلب ها وارد می شه نه از دیوارها و این پیروزی جاودانه است.الرساله - مصطفی عقا ادت مهربانی ها، حضرت محمد (ص) و جعفر صادق (ع) مبارک باد. ... ادامه ...

حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم

... ی که با کینه آل محمد از دنیا برود...روایتی که عالم برجسته اهل تسنن از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده است:● ألا و من مات على بغض آل محمد، جآء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة الله؛ ألا و من مات على بغض آل محمد، مات کافرا؛ ألا و من مات على بغض آل محمد، لم یشمّ رائحة الجنّة ○ آگاه باشید! ... ی که با بغض و کینه آل محمد از دنیا برود، روز قیامت در حالی وارد م ... می شود که میان دو چشم اش نوشته شده: ناامید از رحمت خدا آگاه باشید! ... ی که با بغض و کینه آل محمد از دنیا برود، کافر از دنیا رفته است آگاه باشید! ... ی که با بغض و کینه آل محمد از دنیا برود، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. تفسیر ف ... رازی، جلد۲۷، صفحه۱۶۶ ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد شاهمرادی به نام یخ زدم

... آهنگ جدید محمد شاهمرادی به نام یخ زدم ... آهنگ یخ زدم از محمد شاهمرادی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد شاهمرادی با نام یخ زدم مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد شاهمرادی به نام یخ زدم در کلاس شما ... new and amazing ... named yakh zadam produced by mohammad shahmoradi ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد عبرت به نام بغض

... آهنگ جدید محمد عبرت به نام بغض ... آهنگ بغض از محمد عبرت دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد عبرت با نام بغض مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد عبرت به نام بغض در جعبه ... ... new and amazing ... named boghz produced by mohammad ebrat ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد عبرت به نام بغض

... آهنگ جدید محمد عبرت به نام بغض ... آهنگ بغض از محمد عبرت دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد عبرت با نام بغض مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد عبرت به نام بغض در جعبه ... ... new and amazing ... named boghz produced by mohammad ebrat ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد فرزان صادقی به نام عشق و عاشقی

... آهنگ جدید محمد فرزان صادقی به نام عشق و عاشقی ... آهنگ عشق و عاشقی از محمد فرزان صادقی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد فرزان صادقی با نام عشق و عاشقی مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد فرزان صادقی به نام عشق و عاشقی در جعبه ... ... new and amazing ... named eshgh o asheghi produced by mohamad farzan sadeghi ... آهنگ جدید محمد فرزان صادقی به نام عشق و عاشقی ادامه مطلب ... ادامه ...

پرونده پژوهشی

بنابر اعلام قبلی طلاب ذیل به علت عدم تشکیل وتکمیل پرونده پژوهشی مشمول ر نمره پایانی پژوهش شده اند. 1-محمد مهدی داودی فر 2-جواد رجبی 3-سید محمد مهدی عباسی 4-محمد جواد 5-سجاد قاسمی 6-مهدی مرادی 7-محمد احمدی 8-احمدرضا کاشانی 9-مهدی باقرزاده 10-علی خلجی 11-حمید مرادیانی 12-سعید مرادیانی ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد میرزاده به نام فاصله

... آهنگ جدید محمد میرزاده به نام فاصله ... آهنگ فاصله از محمد میرزاده دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد میرزاده با نام فاصله مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد میرزاده به نام فاصله در رسانه برتر ملی موسیقی و ... , پی سی لایت ... new and amazing ... named faseleh produced by mohammad mirzadeh ... آهنگ جدید محمد میرزاده به نام فاصله ادامه مطلب ... ادامه ...

بهاره

نمی دونم محمد کی قراره قضیه بهاره رو تموم کنه! حدود 6 سال پای دختری نشسته که نه حاضر بدون رضایت مامان و بابا بره بگریتش و نه حاضر فراموشش کنه و بچسبه به زند ... ش. بهترین روزهای عمرش رو داره در خیال زنی می گذرونه که حتی ممکنه حواسش پیش یه مرد دیگه باشه! همون جور که علی رغم قولشون با محمد ازدواج کرد. خوب البته ... ده ای بهش نیس، هر دختری نگرانه ازدواجشه. اما کاش حداقل محمد رو به یه آدم درست حس ... می فروخت. نه به آدمی که بعد از یک سال آ ... و عاقبتش طلاق بود. طلاقی که شد آوار زند ... ما و باعث شد محمد دوباره فیلش یاد هندستون ... ه. البته این بار علاوه بر عشق یک احساس لعنتی دیگه هم بود و اون حس گناه بود. حس گناه از این که به خاطر خلف وعده ی محمد اون دختر بیچاره شد و کارش به طلاق کشید. یادآوری این قضیه به محمد که اون می تونست ازدواج نکنه یا اگر می خواد ازدواج کنه با یه آدم درست حس ... ازدواج کنه هیچ فایده ای نداره. جالب می دونی چیه؟ اینه که مینو فکر می کنه ... حسین با بهاره در ارتباطه و اگرچه این قضیه به گوش محمد رسیده اما حتی یک سر سوزن از قداست بهاره پیش محمد کم نشده! نمی دونم بهاره چی کار کرده یا چی کار می کنه اما مطمئم ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد معتمدی به نام یلدا

... آهنگ جدید محمد معتمدی به نام یلدا ... آهنگ یلدا از محمد معتمدی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد معتمدی با نام یلدا مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد معتمدی به نام یلدا در جعبه ... ... new and amazing ... named yalda produced by mohammad motamedi ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد فرهام به نام قسمت

... آهنگ جدید محمد فرهام به نام قسمت ... آهنگ قسمت از محمد فرهام دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد فرهام با نام قسمت مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد فرهام به نام قسمت در جعبه ... ... new and amazing ... named ghesmat produced by mohammad farham ادامه مطلب ... ادامه ...

هفته وحدت

ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعده ی دیدار هر ... ی به قیامت لیله ی اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد عرصه ی ... تی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شمس و قمر در زمین ... نتابند نور نتابد مگر جمال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد چشم مرا تا به خواب دید ج ... خواب نمی ... رد از خیال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد میلاد فرخنده و با سعادت درّ گرانبهای عالم امکان ، گل سر سبد آفرینش ، محبوب حی لم یزلی ، رحمة للعالمین ، باعث خلقت عالمین ، المحمود الاحمد ، الرسول المسدد ، ابوالقاسم محمد (صل الله علیه و آله وسلم ) و آغاز هفته وحدت بر عالم خلقت مبارکباد . بَلَغَ العُلَی بِکَمالِهِ کَشَفَتْ دُجَی بِجَمالِهِ حَسُنَتْ جَمیعُ خِصالِهِ صَلُّوا عَلَیْهِ وَ آلِهِ ... ادامه ...

ا هفته ای مز ف

داشتم مسابقه فینال بو بین محمد علی کلی و جورج فورمن رو میدیدم جورج فورمن تا میخوورد محمد علی رو زد هوک چپ هوک راست ضربه به شکم زیر چونه محمد علی فقط چسبیده بود به گوشه رینگ و مشت میخورد. ولی هر دفعه میخندید و به جورج فورمن میگفت نا امیدم کردی پسر علی میخندید فورمن راست میزد هر دفعه بعد کتک خوردن که داور اونارو از هم جدا میکرد محمد علی یه پای بینظیر انجام میداد. پایی که مو به تن ادم سیخ میکرد انگار فقط واسه همین کار به دنیا اومده بود محمد علی تو چهار راند فقط مشت خورد ولی راند آ یه هوک راست از علی و جورج فورمن افتاد زمین داور:یک...دو...سه...چهار...پنج...شیش جورج فورمن تازه داشت به خودش میومد و بلند میشد که دید همه چی تموم شده محمد علی کلی قهرمان شده بود هوک راست وحشتناکی بود ولی محمد علی رو اون مشت قهرمان نکرد خنده ها و پای بینظیر محمد علی اونو قهرمان کرد پ.ن:بزار هرچی میخوان بزنن ولی تو بخند نزار فکر کنن برنده شدن نزار فکر کنن برنده شدن m.a ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد کلاهچی به نام رسول صلح

... آهنگ جدید محمد کلاهچی به نام رسول صلح ... آهنگ رسول صلح از محمد کلاهچی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد کلاهچی با نام رسول صلح مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد کلاهچی به نام رسول صلح در جعبه ... ... new and amazing ... named rasoul solh produced by mohammad kolahchi ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد حسام به نام خدا باهاته

... آهنگ جدید محمد حسام به نام خدا باهاته ... آهنگ خدا باهاته از محمد حسام دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد حسام با نام خدا باهاته مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد حسام به نام خدا باهاته در جعبه ... ... new and amazing ... named khoda bahate produced by mohammad hesam ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد دهقانی به نام باران عشق

... آهنگ جدید محمد دهقانی به نام باران عشق ... آهنگ باران عشق از محمد دهقانی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد دهقانی با نام باران عشق مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد دهقانی به نام باران عشق در جعبه ... ... new and amazing ... named baran eshgh produced by mohammadreza dehghani ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد دهقانی به نام باران عشق

... آهنگ جدید محمد دهقانی به نام باران عشق ... آهنگ باران عشق از محمد دهقانی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد دهقانی با نام باران عشق مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد دهقانی به نام باران عشق در جعبه ... ... new and amazing ... named baran eshgh produced by mohammadreza dehghani ادامه مطلب ... ادامه ...

نتیجه محبت ...

در روایت معتبری رسول خدا نتایج محبت و مودت به آل محمد را بیان می کند: « هر ... با محبت آل محمد بمیرد، شهید از دنیا رفته است. آگاه باشید هر ... با محبت آل محمد بمیرد، در حالی از دنیا می رود که همه گناهانش بخشوده شده. در حالی از دنیا می رود که گویی توبه کرده و با ایمان کامل دنیا را ترک می کند. هر ... با محبت آل محمد بمیرد، فرشته قبض روح، او را به بهشت بشارت می دهد و سپس ن ... و منکر نیز او را به بهشت بشارت می دهند. هر ... با محبت آل محمد بمیرد، او را چنان به بهشت می برند که عروس را به خانه ی شوهر می برند. از قبر او دو در به بهشت باز می شود. خداوند قبر او را زیارتگاه ملائکه رحمت قرار می دهد؛ و آگاه باشید هر ... با دشمنی آل محمد بمیرد، روز قیامت روی پیشانی اش نوشته شده: « مأیوس از رحمت خدا.» هر ... ی با دشمنی آل محمد بمیرد، کافر از دنیا رفته و هرگز بوی بهشت را نخواهد شنید.» ... ادامه ...

خبر از دادگاه مجازات

محمد حسن شفیعی امروز ادعا کرد که ح.ص همسرش می باشد ولی ... محمد کرمی مخالفت کرده و اظهار داشته که ح.ص دختری فاسد می باشد و محمدحسن شفیعی درمقابل قاضی شروع به کتک زدن ... محمد کرمی کرده که ح.ص همسرش می باشد دادگاه اعلام داشت که ح. ص ع ... هایه خودش را برای پسر ها فرستاده و سیستم موبایلش به چت های ... همانند باران وصل شده و محمدحسن شفیعی گفت حاظر است تمام مجازات هارو ببیند تا همسرم یه تارمو ازش کم نشه ... محمد کرمی گفت من باید خودم شلاقش بزنم محمد حسن شفیعی فرصت دارد قسم قرآنی بخورد تا ح.ص زنش می باشد تا دادگاه باور کند درغیر این صورت راس ساعت 15 توسط ... محمد کرمی باید مجازات شود . ... ادامه ...

محمد مایلی کهن بنا دلایلی بازداشت شد

محمد مایلی کهن بازداشت شدمحمد مایلی کهن بازداشت شد , محمد مایلی کهن امروز برای حل مشکل عمرانی و ساختمان یک مسجد به یکیاز روستاهای اطراف انزلی رفته بود که با یکی از مسئولان شورای آن روستادرگیری لفظی پیدا کرد و در نهایت با شکایت آن مسئول روستای مایلی کهن بازداشت و روانه دادسرا شده است.هم اکنون ان در حال انتقال مایلی کهن به دادسرا هستند.محمد مایلی کهن بازداشت شدمحمد مایلی کهن (زادهٔ ۳۰ داد ۱۳۳۳ – بندر انزلی) بازیکن پیشین و مربی فوتبال اهل ایران وسرمربی باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی است. او هم اکنون [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد شهنواز به نام خونه تهرونی

... آهنگ جدید محمد شهنواز به نام خونه تهرونی ... آهنگ خونه تهرونی از محمد شهنواز دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد شهنواز با نام خونه تهرونی مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد شهنواز به نام خونه تهرونی در جعبه ... ... new and amazing ... named khone tehrooni produced by mohammad shahnavaz ... آهنگ جدید محمد شهنواز به نام خونه تهرونی ادامه مطلب ... ادامه ...

زند ... نامه نوجوان سالم شهید محمد حسین فهمیده

محمد حسین فهمیده، فرزند محمد تقی در سال 1346 در خانواده ای مذهبی در محله پامنار شهر قم چشم به جهان گشود. وی دوران کودکی را همراه سایر فرزندان خانواده و درکنار برادرش داوود که وی نیز سه سال بعد از شهادت محمد حسین، شهید شد، با صفا و صمیمیت و در زیر سایه محبت و توجه پدر و مادری مهربان، سپری کرد. محمد حسین در.... ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد تنهایی به نام نبض دقایق

... آهنگ جدید محمد تنهایی به نام نبض دقایق ... آهنگ نبض دقایق از محمد تنهایی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد تنهایی با نام نبض دقایق مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد تنهایی به نام نبض دقایق در جعبه ... ... new and amazing ... named nabz daghayegh produced by mohammad tanhaie ادامه مطلب ... ادامه ...

ملاقات محمد جواد ظریف با خانم امینه محمد در اسلو

ملاقات ظریف با خانم امینه محمد , محمد جواد ظریف دیپلمات ایرانی و امور خارجه کنونی ایران، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر ایران است.ملاقات ظریف با خانم امینه محمدملاقات ظریف با خانم امینه محمد , محمد جواد ظریف (‎۱۷ دی ۱۳۳۸ در تهران) دیپلمات ایرانی و امور خارج نونی ایران، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر ایران و میهماندانشکدهٔ حقوق و علوم تهران است. ظریف به مدت ۵ سال (از ۱۴ مرداد سال ۱۳۸۱ تا ۵ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

6075 - حلیه المتقین - نویسنده : ملا محمد باقر مجلسی

م.م. - در آواب و سنن ی و اخلاق و دستورات شرع مطهر نبوی -بانضمام کتاب حسنیه و کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف تالیف محمد شفیع بن محمد صالح - چاپ تهران نشر علمی - 63 + 333 + 164 ص - ی - گالینگور - ... ادامه ...

در نعت حضرت رس ... (ص)

در نعت حضرت رس ... صلی الله علیه و آله و سلم از : عطار نیشابوری آن محمد ختم و خیر المرسلین آن محمد نور رب العالمین آن محمد مخزن اسرار شرع جبرئیل از خیل او پوشیده درع آن محمد آیت صنع اله آن محمد آفتاب عز و جاه آن محمد مقتدای اهل دید آن محمد آیت حبل الورید آن محمد خازن آیات غیب آن محمد دیده مرآت غیب آن محمد مظهر انوار حق آن محمد دیده خود دیدار حق آن محمد واقف سرها شده در دل عطار خود پیدا شده آن محمد با ولی همدم شده در میان جان و دل محرم شده آن محمد روح انسانی شده در دل درویش ... شده آن محمد گفته با حق رازها بعد از آن بشنیده او آوازها آن محمد معدن حکمت شده جبرئیلش پیک در خدمت شده آن محمد کو حبیب الله بود در میان اهل وحدت شاه بود آن محمد بهترین خلق بود نه چو ما وابسته این دلق بود از ظهور مصطفی آگاه شو بعد از آن مردانه اندر راه شو ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد تنهایی به نام نبض دقایق

... آهنگ جدید محمد تنهایی به نام نبض دقایق ... آهنگ نبض دقایق از محمد تنهایی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد تنهایی با نام نبض دقایق مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد تنهایی به نام نبض دقایق در جعبه ... ... new and amazing ... named nabz daghayegh produced by mohammad tanhaie ادامه مطلب ... ادامه ...

سرودمت نه به زیبایی خودت، شاید

سرودمت نه به زیبایی خودت شاید که شاعر تو یکی چون خود تو می باید لبم عطش زده ی بوسه نیست ، حرف بزن! شنیدنت عطش روح را می افزاید یکی قرینه تنهائی ام ،نفس به نفس تو را پسند غزل های من می آراید من من!آی...من من!دقائق گنگی است رسیده ایم به می آید و نمی آید همیشه عشق مرا تا غروب ها برده است که آفتاب از این بیشتر نمی پاید شاعر : محمد علی بهمنی ... ادامه ...

اربعینی دیگر در کربلا

امسال نیز توفیق یافتیم تا به همراهی فرزندم آسید محمد حمزه و باجناقم آقا مجتبی شاه محمدی و دوستان آقا مهدی و محمد برومند نیا و حسن اقا محمد بیک لو سفرمان را یک هفته قبل از مرز مهران آغاز کنیم.عبور از این مرز با شلوغی که در آن وجود داشت و شایعاتی که برای بستن این مسیر وجود داشت ... ادامه ...

دوبتی صلواتی

حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات هم وعده ی جنات سراسر نعمات خواهی که شود نصیب تو این برکات بر خاتم انبیا محمد صلوات **** از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات وه چه بدبخت و سیه روی هر آن ... که ز جهل بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات **** بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات در گلشن سر ... رس ... گویید بر چهره گل بوی محمد (ص) صلوات **** گردیده شعار هر مسلمان صلوات تاریخچه عترت و قرآن صلوات بر شیعه بود نشانه حق طلبی از اول عمر تا به پایان صلوات **** شد باز به روی خلق باب برکات خواهی تو اگر ز درگه دوست برات بفرست ز جان و دل به آوای جلی بر خاتم انبیاء محمد (ص) صلوات **** بیرون ز عدد بگو و بی حد صلوات بر آل محمد و محمد صلوات زانجا که دعااستجابت شده است بر جمله اذکار سرامد صلوات **** به آیه آیه قرآن احمدی صلوات به بهترین گل گ ... ار سرمدی صلوات به اهل بیت رسول گرامی ... به غنچه غنچه باغ محمدی صلوات **** اول به مدینه، مصطفی را صلوات دوم به نجف، شیر خدا را صلوات سوم در کربلا، به شمر ملعون لعنت چهارم به توس، غریب الغربا را صلوات **** ما دوستدار مصحف و در دین احمدیم اندر جهان به خلق دو عالم سرآ ... ادامه ...

زنده باد افغانستان

همه انسان های بزرگ و کوچک سخن بسیار می گویند ولی در عمل اندک چیزی مشاهده می شود محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی به یک چیز همه انسان ها نیاز مشترک دارد آن راستی در زند ... است محمد علی احمدی لعلی شاعر افغانی زنده باد افغانستان [email protected] ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد گلبانگ به نام انتظار

... آهنگ جدید محمد گلبانگ به نام انتظار ... آهنگ انتظار از محمد گلبانگ دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد گلبانگ با نام انتظار مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد گلبانگ به نام انتظار در جعبه ... ... new and amazing ... named entezar produced by mohammad golbang ادامه مطلب ... ادامه ...

محمد بن ترسان !!!

ترس شدید بن سلمان از نزدیکان/ ایجاد ۳ لایه امنیتی قبل از ملاقات / برخی منابع فاش د که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از نزدیکان خود ترس و هراس شدیدی دارد و ملاقات کنندگان با بن سلمان باید از سه لایه امنیتی عبور کنند.کاریکاتور/ محمد بن ترسان !!! ... ادامه ...

ماز و محمد

بچه ها آی ام کانفیوزد من دو تا مخاطب جداگونه دارم؟! ماز محمد؟؟! درسته؟! یا جفتتون یکی هستین؟! ... ادامه ...

ثواب روشن چراغ در مسجد

حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه عن محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على الصیر ادامه مطلب ... ادامه ...

❤ ای محمد❤

❤ ای محمد❤ ... ادامه ...

میلاد حضرت رسول بر همه مبارک باد

میلاد رسول اکرم,بر تمام مسلمانان مبارک باد. میلاد رسول اکرم میلاد رسول اکرم- روز هفتم فرا رسید.«عبد المطلب‏»،براى عرض سپاسگزارى به درگاه الهى ... ى کشت و گروهى را دعوت نمود و در آن جشن با شکوه،که از عموم قریش‏دعوت شده بود،نام فرزند خود را«محمد»گذارد.وقتى از او پرسیدند:چرا نام فرزند خود را محمد انتخاب کردید،در صورتى که این نام در میان اعراب کم سابقه است؟گفت:خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد. درباره‏ میلاد رسول اکرم «حسان بن ثابت‏»شاعر رسول خدا چنین مى‏گوید: فشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود و هذا محمد آفریدگار،نامى از اسم خود براى ... خود مشتق نمود.از این جهت(خدا) «محمود»(پسندیده)و ... او«محمد»(ستوده)است و هر دو کلمه از یک ماده مشتقند و یک معنى را مى‏رسانند. قطعا،الهام غیبى در انتخاب این نام بى‏دخ ... نبوده است.زیرا نام محمد،اگر چه در میان اعراب معروف بود،ولى کمتر ... ى تا آن زمان به آن نام نامیده شده بود.طبق آمار دقیقى که بعضى از تاریخ نویسان بدست آورده‏اند،تا آن روز فقط شانزده نفر به این اسم نامگذارى شده بودند. چنانکه شاعر درباره میلاد رسول اکرم می گوید: ان الذین سموا باسم محمد من قبل ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد فرجاد به نام پاییز رفت

... آهنگ جدید محمد فرجاد به نام پاییز رفت ... آهنگ پاییز رفت از محمد فرجاد دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد فرجاد با نام پاییز رفت مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد فرجاد به نام پاییز رفت در جعبه ... ... new and amazing ... named paiz raft produced by mohammad farjad ادامه مطلب ... ادامه ...

لباس «ساخت ایران» بر دوش انقلاب

«محمد حسن صادقی» طلبه ای است که مثل خیلی ها از ی تقاضای یک یادگاری می کند و داستان این یادگاری خود را در اینستاگرامش می نویسد: ادامه مطلب ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد فرجاد به نام پاییز رفت

... آهنگ جدید محمد فرجاد به نام پاییز رفت ... آهنگ پاییز رفت از محمد فرجاد دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد فرجاد با نام پاییز رفت مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد فرجاد به نام پاییز رفت در جعبه ... ... new and amazing ... named paiz raft produced by mohammad farjad ادامه مطلب ... ادامه ...

قابل توجه دانشجویان درس توربولانس

سلامتاکنون پروژه های زیر انتخاب شده است1- حل عددی مستقیم- dns (سجاد ی)2- شبیه سازی ادی های بزرگ- les (مجتبی محمد نیا)3- des - محمد رضا ابراهیم نتاج4- آشفتگی در جریانهای تراکم پذیر و سرعت بالا (محمد ذوالفقار)5- آشفتگی در محیط متخلخل (رضا عبدالله پور)6- بررسی مدل v2f (حسن حقیقی)7- آشفتگی در جریانهای احتراقی (سعید سلیم) ... ادامه ...

... آهنگ جدید محمد خیراتی به نام رویای زمستانی

... آهنگ جدید محمد خیراتی به نام رویای زمستانی ... آهنگ رویای زمستانی از محمد خیراتی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز محمد خیراتی با نام رویای زمستانی مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از محمد خیراتی به نام رویای زمستانی در کلاس شما ... new and amazing ... named royaye zemestani produced by mohammad kheyrati ادامه مطلب ... ادامه ...

شجره نامه

شجره نامه ی حفظه الله :سید علی حسینی ؛ابن سید جواد حسینیابن سید حسین تفرشیابن سید محمدابن سید محمد تقیابن میرزا علی اکبرابن سید ف الدینابن سید ظهیرالدینابن سید قطب الدینابن میرسید روح اللهابن میرسید رضاابن میرسید جلال ابن سید بایزیدابن میرسیدبابا هاشم ابن سید حسنابن سید حسینابن سید محمودابن سید نجم الدینابن سید مجدالدینابن سید فتح اللهابن سید روح اللهابن سید نیک الدینابن سید عبداللهابن سید صمدابن سید عبدالمجیدابن میرسید شریفابن میرسید عبدالفتاحابن میرسید علیابن سید علیابن میر سید علیابن سلطان العلماابن میرسید محمدابن سید حسنابن سید حسینابن حسن افطسابن علی اصغرابن حضرت زین العابدین (ع)ابن سیدال حضرت حسین ابن علی (ع)برچنین سلاله پاک ومطهری که ازنسل خون خداست ودرراه خداو خدمت به خلق خداست.صلوات؛اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ... ادامه ...