روزها فکر من این است وهمه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم htmlمرغ بال ملکوتم

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم روزها فکر من این است و همه شب سخنم- که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟- به کجا می روم آ ... ننمایی وطنم؟ مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا! یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم! نه به خود آمدم این جا که به خود باز روم آن که آورد مرا باز برد در وطنم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. ... ادامه ...

مولانای جان

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ مولانا ... ادامه ...

باغبانا...

روزها فکر من اینست و همه شب سخنم ............. که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجـا آمـده ام، آمدنـم بهـر چـه بـود؟ ................... به کجـا میـروم آ ؟! ننمایی وطنـم مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا ... یا چه بوده‎ست مراد وی ازین ساختنم جان که از عالم علوی است، یقین میدانم ............. رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک .................. دو سه روزی قفسی ساخته‏اند از بدنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست ........ به هوای سر کوی‏ش، پر و بالی بزنم کیست در گوش که او میشنود آوازم؟ ............ یا کدام‏ست سخن می نهد اندر دهنم؟ کیست در دیده که از دیده برون مینگرد؟ ... یا چه جان‏ست، نگویی، که منش پیرهنم؟ به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی ........................ یک دم آرام نگیرم، نفسی دم نزنم می وصلم بچشان، تا در زندان ابد ................. از سرعربده مستانه به هم در شکنم من به خود نامدم اینجا، که به خود باز روم ................ آنکه آورد مرا، باز برد در وطنم تو مپندار که من شعر به خود میگویم ............... تا که هشیارم و بیدار، یکی دم نزنم شمس تبریز، اگر روی به من بنمایی ............. والله این قالب مردار، به هم در شکنم ... ادامه ...

مرغ باغ ملکوتم

روزهافکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنـم از کجا آمده ام آمدنم بـهر چه بــود به کجا می روم آ ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب کزچه سبب ساخت مرا یا چه بوده است مرا دوا از این ساختنم خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به امید سر کویش پر و بالــی بزنم کیست در گوش که او می شنود آوازم یا کدام است که سخن می نهد اندر دهنم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم آنـکه آورد مـرا باز بـرد تــا وطنــم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم ... ادامه ...

عشق فانی

دگر این قلب ز اغیار تهی گردیده ست چرخ گردون به مراد دل او چرخیده ست دیده آیا ... ی بر قلّه ی آتش افشان ابر رحمت به ... وش آمده و باریده ست؟ دیده آیا ... ی انفاق فقیری را که هستی خویش به پادشه رم بخشیده ست؟ دیده آیا ... ی پروانه ی زیبایی را به امید شدنِ کرم، نخی ت ... ده ست؟ دیده آیا ... ی از شوق وصال گر ... شب به ره دخترک منتظری خو ... ده ست؟ دیده آیا ... ی از خوف شب سرد کویر عاقلی مار به دور بدنش پیچیده ست؟ دیده آیا ... ی بر بال ملائک روزی پای ... برسیده ست و بر آن بالیده ست؟ دیده آیا ... ی از بلبل خوش نقش و صدا دیو بد سیرت و بد منظره ای زاییده ست؟ دیده آیا ... ی صیادی برای مرغان دانه هایی ز سخاوت به زمین پاشیده ست؟ دیده آیا ... ی از آه یتیمی مظلوم ظالمی توبه کنان سر به زمین ساییده ست؟ دیده آیا ... ی از باده خور بیهوشی که ز بی دینی مردم به جهان، نالیده ست؟ ارتباط من و او گشته همین گونه محال بس سرا ... ی دل را ز هنر پاییده ست من ندانم ز چه معشوق گریزد از من گویی چون زخم تبر، از سخنم رنجیده ست سخنم جز به محبت نمی آلودم من شاید او با نظر کفر ز من بشنیده ست گرچه امروز به مرگم بشود آسوده قبل آن، مهر مرا از سخنم فهمیده ست گرچه آن روز چو حا ... ادامه ...

هر چه کردیم علاج دل بیمار نشد

ده تابستان می گذرد و رویای شیرین آن روزها برایم فراق این روزها را سخت تر و تلخ تر کرده است. حسرت به دل مانده ام برای آن روزها که در مجاورت سلطان رأفت و مهر حال و هوایی داشتم. نزدیک چله ای می گذشت و وقت وداع اما اشک ها امان دلتنگی ام را می برید و حس غربتِ ج پای رفتن را از من می ربود. حالِ دلم این روزها وصفِ شعری است که آن روزهامان شیخ مرتضی آقا تهرانی در عرفانک سحرگاهاش با سوز و نوایی می خواند. احوال دلم آشفته تر از آن است که در الفاظ و واژه ها بگنجد ، که اگر هم بگنجد رخصتی برای بیانش ادامه مطلب ... ادامه ...

هر چه کردیم علاج دل بیمار نشد

ده تابستان می گذرد و رویای شیرین آن روزها برایم فراق این روزها را سخت تر و تلخ تر کرده است. حسرت به دل مانده ام برای آن روزها که در مجاورت سلطان رأفت و مهر حال و هوایی داشتم. نزدیک چله ای می گذشت و وقت وداع اما اشک ها امان دلتنگی ام را می برید و حس غربتِ ج پای رفتن را از من می ربود. حالِ دلم این روزها وصفِ شعری است که آن روزهامان شیخ مرتضی آقا تهرانی در عرفانک سحرگاهاش با سوز و نوایی می خواند. احوال دلم آشفته تر از آن است که در الفاظ و واژه ها بگنجد ، که اگر هم بگنجد رخصتی برای بیانش نیست. در آستانه ی روز زیارتی دلم فقط ادامه مطلب ... ادامه ...

آینه بین

این روزها به کارها و احوال روحی روانی خودم بیشتر دقیق می شوم. گاه ترس به من دست می دهد. ترسی که از خواندن جنایت و مکافات و غوطه خوردن در احوال راسکلنیکف دچارش می شدم. همه چیز به مویی بند است. خوب بودن و بد بودن و حتی بدتر از بد بودن ! در هوای گاه ابری، گاه مه آلود و گاه آفت ... این روزها " آداب دنیا " ی یعقوب یادعلی را خواندم. رمان خوش خوانی بود و روان اما ...باقی بماند برای توفیق خواندن تان از این رمان که یادعلی بیشتر انتظار می رفت از او . ... ادامه ...

روح بزرگ، روح کوچیک!!!!

سلااااام می گم تا حالا بهش دقت کردین؟ روحتون رو می گم. به اندازه اش. به این که چقدر کوچیک یا بزرگه؟ آخه می دونین؟ این که این اندازه، چقدر باشه، خیلی مهمه. راستش! ... مون این هفته منو نسبت بهش بیشتر حساس کرد. سر کلاس تعلیم و تربیت ... ی. موقعی که گفت: آدم هایی که روحشون بزرگه، دنیا رو جور دیگه ای نگاه می کنن. فراتر از انسان های عادی؛ و همین هم باعث می شه چیزهایی که خیلی ها رو ناراحت می کنه، اونا رو ناراحت نکنه. صبر و تحملشون بالاس و ذهنشون در ... ر مسائل پیش پا افتاده و کوچیک که خیلی ها رو گرفتار خودش می کنه، نمی شه. ... مون بازم از ویژ ... های آدمایی که روحشون بزرگه، گفت؛ ولی من امروز فقط می خوام درمورد همین ویژ ... صحبت کنم. از این که اینجور آدما، زود از دست دیگران ناراحت نمی شن و هر چیزی اونا رو غصه دار و غم ... ن نمی کنه. می دونین؟ آدم اگه بتونه به این نقطه برسه، بسیاری از مشکلاتش حل می شه. آخه خیلی از اختلافات و بگو و مگوها و در ... ری های فکری و ذهنیمون سر همین مساله اس. خب! حالا بیاین یه کم فکر کنیم. ببینیم واقعا هر روز چند بار چه چیزهایی ناراحتمون می کنه؟ به نظرتون این ناراحت شدنا به خاطر کوچیک بودن روحمون نیست ... ادامه ...

برف

پس از روزها آلودگیباز آسمان سخاوتمند شدهوهمه جا هست سپیدآری،می بارد برفبدون معطلی می زنم به خیاباننمی توانم مقاومت کنم در برابر وسوسه برفبرفی که زنده می کند خاطراتم رابرف آشنا پس از تیرگی هامی افتم به یاد آن درخت کاجدرختی که بود بالای تپهو ما ساختیم اولین خانه برفی مان را زیر آنیاد آوار کوچک برفیکه بارید از روی شاخه ها به روی مانمی گویند درخت کاج عقیم است و عقیم می کندشاید دلیل عقیم ماندن عشق ما نیزآن درخت کاج بودنمی دانم، گیجم و فقط حسرت می خورمیاد دست های یخ زده اش که میان دستانم گرفته بودم تا گرم شودیاد شور و شعف نشستن کنار همروی نیمکت یخ زده پارکآن روزها بود همه چیز خوشایندبارش برف، سرما،کرختی دست و پاعشق را لمس در هر چیزاما افسوس که از آن همه عشقباقی مانده تنها خاطره ای شیرینو من بدون عشققدم می زنم در خیابان های برف گرفته ... ادامه ...

متن شعر وطن

(( وطن )) نام جاوید وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم ، وطنم ، وطنم ، وطنم بشنو سوز سخنم که نوا گر این چمنم همه جان و تنم وطنم ، وطنم ، وطنم ، وطنم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه ... ن ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم ، وطنم ، وطنم ، وطنم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه ... ن ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نوا گر این چمنم همه جان و تنم وطنم ، وطنم ، وطنم ، وطنم وطـــــنــــــم ... ادامه ...

ای دل غافل

گاهی وقتها پیش که اینقدر دنبال یه چیزی میگردی که وقتی کار از کار میگذره تازه میبینی ای دل غافل اینی که دنبالش میگشتی داخل جیبت بوده :/ یا فکر میکنی که همه چیز رو با خود برداشتی کلی مسیر هم طی میکنی که تازه یادت میفته ای دل غافل اصل کاری یادت رفته :/ ... ادامه ...

پروژه آماده و کامل ثبت احوال ( ی نرم افزار - رشنال رز)

پروژه آماده و کامل ثبت احوال ( ی نرم افزار - رشنال رز)پروژه آماده رشنال رز ثبت احوال پروژه آماده و کامل ثبت احوال ( ی نرم افزار - رشنال رز) پروژه آماده و کامل برای اداره ثبت احوال جهت درس ی نرم افزار ( رشنــــال رز) این پروژه کاملاَ تحقیق شده و توسط خود نگارنده این فروشگــاه آماده گشته و در هیچ فروشگــاه یا سایت دیگــری نمی توانید این پروژه را پیدا کنید. و هم اکنون با قیمتی بسیار نازل در این فروشگــاه بفروش می رسد. پروژه آماده و کامل ثبت احوال ( ی نرم افزار - رشنال رز) پروژه آماده و کامل برای اداره ثبت احوال جهت درس ی نرم افزار ( رشنــــال رز ) این پروژه کاملاَ تحقیق شده و توسط خود نگارنده این فروشگــاه آماده گشته و در هیچ فروشگــاه یا سایت دیگــری نمی توانید این پروژه را پیدا کنید. و هم اکنون با قیمتی بسیار نازل در این فروشگــاه بفروش می رسد. ... دریافت فایل پروژه شنال رز پروژه ی نرم افزار پروژه ی نرم افزار ثبت احوال دیاگرام متن ثبت احوال دی اف دی های ثبت احوال ی نرم افزار ثب ... ادامه ...

شوق اربعین

سلام این روزها موج و شوق اربعین ارباب بد جوری به دلم افتاده . کاش بعضی مشکلات کوچیک و بزرگ نبود، و آقا هم ما رو طلبیده بود می رفتیم از اقصا نقاط دنیا آمده اند ، اونوقت ما که همسایه حرمش هستیم ، سلب توفیق و محروم باشیمباید در احوال دلمون تجدید نظر کلی کرد که چرا طلبیده نشده ایم. چرا افتخار پیاده روی و قدم جای قدمهای اطفال و زایرانش رو نداریم. کاش منم بین الحرمین بودم این روزها هوای دلم بارانیستو عشق وصال حرمش بدجوری در دلم پیچیده است. دعا کنید طلبیده بشیمو شور عاشقی مون بیشتر گل کند و پل شود تا درگه و بارگه دوست...... یا حق و یاعلی ... ادامه ...

کتاب غنی کشمیری احوال و آثار و سبک اشعار او ریاض احمد شیروانی

http://s9.picofile.com/file/8310155900/%d8%ba%d9%86%db%8c_%da%a9%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c_%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84_%d9%88_%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1.pdf.html ... ادامه ...

کتاب مروری بر احوال و آثار سلطان حسین واعظ استرآبادی رسول جعفریان

http://s8.picofile.com/file/8315489292/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c_%d8%a8%d8%b1_%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84_%d9%88_%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1_%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%b8_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c.pdf.html ... ادامه ...

این روزها 2

این روزها اصلا نوشتن را دوست ندارم این روزها حوصله هیچ چیزی را ندارم این روزها نمیدانم چه اتفاقی افتاده اما این را میدانم اصلا اتفاق خوبی نیست حرف هایم را فقط ی میفهمد که هشت ساعت خیره به یک نقطه باشد این روزها نمیدانم از زندگی چه میخواهم این روزها هرچقدر منتظر یک اتفاق خوب ماندم نیامد این روزها بیشترین حجم انتظار را میکشم و چه سنگین است این روزها این روزها فکر حذف به سرم میزند حذف وبلاگ حذف کانال حذف همه اکانت ها حذف خودم :( این روزها اگر با انی حرف میزنم باید بدانند خیلی عزیزند ... این روزها ... اه این روزهای لعنتی همه میگویند خوب است اما چیز خوبی برای خواستن ندارد خوب نیست این ها از عوارض مبتلا شدن به تو است من مینویسم به پای تابستان و هوای بداش :( آقای ربات - دوست ندارم بنویسم . ... ادامه ...

تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور

تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 42 بخشی از متن: آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیم گیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب می شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و م م به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند. بر اساس آ ین بررسی ... دریافت فایل ... ادامه ...

بر تیر نگاه تو دلم سپر کرد

بر تیر نگاه تو دلم سپر کردتیر آمد و از این سپر و گذر کردچشم تو به زیبایی خود شیفته تر شدهمچون گل نرگس که در آیینه نظر کردبا عشق بگو سر به سر دل نگذاردطفلی دلکم را غم تو دست به سر کردگفتیم دمی با غم تو راز نهانیعالم همه را شور و شر اشک خبر کردسوز جگرم سوخته دامان دلم راآهی که کشیدیم در آیینه اثر کردیک لحظه شدم از دل خود غافل و ناگاهچون رود به دریا زد و چون موج خطر کردبی صبر و شکیبم که همه صبر و شکیبمهمراه عزیزان سفر کرده ، سفر کردباید به میانجی گری یک سر مویتفکری به پریشانی احوال بشر کردقیصر امین پور ... ادامه ...

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا واقعا؟!!

سرش رو گذاشت رو پام و خودشو رو صندلی ماشین جمع کرد... نور چراغ های خیابون هر چند ثانیه میفتاد رو صورتش... سرمو چرخوندم دیدم نور رو گونه ی چپش که میفته برق میزنه از خیسی... فین فین و به بهونه آلرژی گفتم مامان که جلو نشسته یه دستمال بهم بده...دستمال دادم بهش بیرونو نگاه که راحت باشه...مچ دستشو گرفتم و آروم با شستم نوازش دادم...چند دیقه که گذشت گفتم خوبه دیگه پاشو الان میفهمن... دست راستم مچ دست چپم رو ول کرد و لبخند زدیم و از ماشین پیاده شدیم... +اینو فقط واسه نوشتن نوشتم ... ادامه ...

موتالیزا

و من این روزها ، مونالیزای روزگار خویشم لب هایم می خندد، و اما چشم هایم... غافل از این که چشم هایم هیچ وقت دروغ نمی گویند +شکوفه انار ... ادامه ...

مونالیزا

و من این روزها ، مونالیزای روزگار خویشم لب هایم می خندد، و اما چشم هایم... غافل از این که چشم هایم هیچ وقت دروغ نمی گویند +شکوفه انار ... ادامه ...

اطلاعیه سازمان ثبت احوال درمورد یک شایعه

سازمان ثبت احوال کشور در پی بروز ای شایعات بی اساس درخصوص کارت هوشمند ملی و علت عدم درج نام پدر در سامانه پیش ثبت نام مربوطه، اطلاعیه ای منتشر کرد. ... ادامه ...

تحقیق آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور 43ص - ورد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور 43ص - ورد آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و م م به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آ ین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان تی می باشد. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

این روزها

این روزها، آه این روزها، سلامم را پاسخ نمی گوینداین روزها، آه این روزها، ی برایم چای نمی ریزداین روزها، واژه های خیس سرگردان و تب کردهگم می شوند در کوچه پس کوچه های ظلمت خاموشو شط پرهیاهوی زمان می کوبد بر ص ه ی تنهایی عابری خسته، آواره میان خاطرات مبهم سالهای دو ای مجروحش درون کفش تنگ روزگار پژمرده از دوریاین روزها، آه این روزها، دلم ابری استحس می کنم آسمان چشم نام تو بارانی استاین روزها اندوه گنجشکک تنها مانده زیر برفبر شاخه ی خشکیده ی لرزان ز باد سرد یخ می زند همچون حب زیر سقف کلبه ای محزوناین روزها، آه این روزها، فرصت از دستم گریزان استخیره تا لحظه های آ دیجور سکوت ژرفمی نشینم، می خوابم، باز می نشینم تا صبح می نوشم این روزها، آه این روزها، جامم تهی از شوق پرواز است ... ادامه ...

روزها فکر من این است و همه شب سخنم ؛ که بالا ه دندون بخونم پزشکی بخونم یا داروسازی ؟

و احتمالا پزشکی شهرکرد بخوانم . شاید هم رفتم جندی شاپور اهواز . شاید هم دندان خواندم. به نظرم فراتر از درآمد و علاقه ، باید به این فکر کنم که کدوم بیشتر از اون یکی منو راضی نگه میداره ؛ چی میخوام دقیقا حس هیجان و استرس ؟ علم واقعی ؟ و نه شبه علم ؟ کشف و شهود ؟ چی چی آخه ؟ با فوق تخصص جراحی ستون فقرات حرف میزدم و میگفتم که من تنبلم و حوصله ندارم درس بخونم و برای این نمیام پزشکی بهم گفت عجب ، پس تا آ عمرت میخوای تنبل و حال ندار زندگی کنی؟ نه ! پس سعی کن جلوشو بگیری ، یه روزی ، یه جایی ، و اگه نظر منو بخوای ، پزشکی بهترین جاست. حالا بازم گفتن فکرامو م . حالا بازم فکرامو میکنم. ... ادامه ...

روزگار

سلامروزتون بخی ن 1 : دوستم که پدرش را از دست داده بود روزهای سختی را میگذرونهطبیعیه که حالش خوب نباشهاما غصه ها داشت بهش زیادی فشار میاوردقرار شده امروز با آقای تلفنی حرف بزنن... دعا کنید دوستم زودتر حالش بهتر بشهپ ن 2: خواهرم دیروز یه سری بهمون زدحالا دیگه از دیدنش خوشحال نمیشم... پر از غصه میشم... پ ن 3 : یکی از نزدیک ترین دوستام رفته سفراین دوستم همیشه به حرفام و غرغرهام گوش میداداحساس میکنم دارم برای برگشتنش بال بال میزنمپ ن 4 : از هوای خوب این روزها غافل نباشیداین روزها میشه بیشتر و بیشتر و بیشتر محبت کرد و البته که خیلی خیلی بیشتر محبت دریافت کرد ... ادامه ...

ای طبیب دل من .

سلام، روح و تنم درد می کندچشمم، دلم،لبم ،بدنم درد می کندذوق سرودنم ، کلمات نوشتنم تمام خویشتنم درد میکنداحساس شاعرانگی ام تیر میکشد حال و هوای پر زدنم درد میکند ناگفته های زیادی است در دلملب که وا می کنم ،سخنم درد می کندمی خواستم که لال بمانم به جان تودیدم سکوت در دهنم درد میکند..." کیومرث مرادی "از ب تا الان احساس خیلی عجیبی دارم...پرم از حس عشق و دلتنگی...فقط دوست دارم بشینم و به آقای""" فکر کنم...دوست دارم باهاشون حرف بزنم...دوست دارم نگاهشون کنم...خدای من آخه این همه دوست داشتن از کجا میاد...امشب شب ولادت باب الحوائج موسی بن جعفر (ع) هست...با م اینا میخوایم بریم حرم...ان شاءالله به حق این شب عزیز همه به حاجتشون برسن...الهی به امید تو...شما رابه خدا بس کنیداین چرتکه انداختن های بی معنا را....! مگر می توانی دوستش داشته باشی وهوارش نزنی...میتوانی دلتنگش باشی و بی خبرش بگذاری ؟ ... " لواسانی " ... ادامه ...

* گذر از خود

از باورها گذشته ام، در مرز رویا من با تنهایی وجودم، مانوس شده ام کجا گم کرده ام، نشان مهر را؟! من با دار مکافات، دیری ست، هم خانه شده ام احوال مرا از طبیب دل، مگیرید دیگر من روزها و شبهاست، که از پا افتاده شده ام گوشه زندگی من، کنج ندارد دیگر من از دیده ی دنیا، به اشاره ای پرت شده ام سخن از ماندن، اما رفتن عادی ست من از تولد با این راه، آشنا شده ام شوق فردا ژنده پوشم کرده من از شرم خورشید، با شب تنها شده ام 26/7/95 ... ادامه ...

احوال

یه غمی رو دلم سنگینی میکنه. خط دو سال دیگه از زندگیم مشخص شده. یکی از همکلاسیا ی قدیمم مریضه رفته تو کما سطح هوشیاریش پایینه. اوضاع خوب نیست. خدایا همه ی مریضا رو شفا بده. خدایا دل منم مریض شده. انگاری آفت افتاده به جونش. حال همه ی ما رو به احسن الحال بدل کن. ممنون که همیشه هواموداری. ممنون بابت سلامتی که دادی و قدر نمیدونیم. خدایا کمکم کن. هیچ وقت دستم رو ول نکن. همیشه به تو محتاجم. اگر غافل شدم تو هم به یادم باش هم در یادم بیا. غفلت علت اصلی خیلی معصیت هاست. خدایا مبادا دست از پا خطا کنم. خدایا به تو محتاجم فعلا همین ... ادامه ...

بانو!

نمیدانم چرا این روزها اینقدر دوست دارم از دختر بودنم بگویم! راستش سوالی که همیشه داشتم این بود که به عنوان یک دختر چه چیزی هستم! چه موجودی؟! با چه رس ... ی؟؟! بچه که بودم تا یک سنی اصلا دختر بودنم را نمی پذیرفتم! لباس های پسرانه میپوشیدم، موهایم کوتاه بود، میخواستم مثل برادرهایم باشم... همه غصه ام این بود که منی که الآن مثل پسرها می توانم باشم، بزرگ شوم، باید روسری سرم کنم... بزرگ شوم، نمی توانم وسط هیئت برای ... حسین ... بزنم... اما از آینده راه گریزی نیست! بزرگ شدم، دختر شدم، با حجاب شدم، در مراسم مردانه دیگر نمی رفتم... خدایا پس من حقم در این دنیایت چیست!؟ چه گناهی ... که دختر شدم؟! خیلی می گذرد تا آدم این مسئله را بپذیرد... چیزی که اگر حقیقتش را نبینی ره افسانه می روی! میروی در ... ر فمینیسم می شوی و اینکه می خواهی دقیقا برابر باشی. میروی در ... ر ... مدرنیته و بهتر بگویم عوامانه می شوی و فکر می کنی خب! پس من چه می شوم؟! باید چون زن هستم، از تمامی حقوق طبیعی خودم بی بهره باشم؟! مرد شد شخص اول؟! آقا بالاسر؟! نه اینطوری نمی شود! خدایا راهی جلوی رویم بگذار! تو که همین جوری آدم نمی آفرینی! خودت گفتی عد ... ... پس عد ... کجاس ... ادامه ...

این اوا

این روزها هر طرف را نگاه مى کنم به جاى همه ى بودن ها، فقط نبودن تو را مى بینم و در لابه لاى یخبندان صداها، به دنبال نت هاى گرم کلامت مى گردم که نامم را، با پسوند جان صدا کنى و جوابت را ندهم تا دوباره تکرارش کنى... تو نمى دانستى اما من، من دیوانه ى شنیدن نامم با آواى تو بودم این روزها نیستى که ببینى بیمارى عجیب دلتنگى گرفته ام. دلتنگى مثل طنابى است که دور گردن مى پیچد و نفست را بند مى آورد دلتنگم، دلتنگِ آن نگاه هاى مردانه ات،موقع شیطنت هاى نه ام دلتنگِ احوال پرسى هاى بى دلیل و مکرر اول آشناییمان که بوى دوستت دارم هاى این اوا را مى داد. 'این اوا '، هیچ وقت تصور این واژه را در دفتر ثبت خاطراتمان را نمى دلتنگ ع ِ قاب ع ى هستم که سال هاست برع روى دیوار است... دلتنگِ شوخى هایت که درست موقعِ جدى بودنم گل مى کرد، دلتنگِ قهرهاى ک نه که به ثانیه نمى کشید، چقدر بزرگ شدیم که قهرِ آ مان، سالهاست طول کشیده؟ ... ادامه ...

408 بررسی ثبت احوال و تاریخچه و ساختار و وظایف آن 83 صفحه فایل ورد

408 بررسی ثبت احوال و تاریخچه و ساختار و وظایف آن 83 صفحه فایل ورد 408 بررسی ثبت احوال و تاریخچه و ساختار و وظایف آن 83 صفحه فایل ورد تاریخچه ای در گنجینه ثبت احوال: روزگاری که همه نام دار شدند درهای ساختمان گنجینه ثبت احوال، بیشتر مواقع بسته است. گاهی ممکن است بازدید کننده ای از راه برسد که یک محقق است یا دانشجو یا خبرنگاری از سر کنجکاوی در آن صورت کلید ها از کشوی میز اتاق روابط عمومی بیرون می آیند. قفل ها یک به یک باز و درهای گنجینه گشوده می شوند. اما رسیدن به همین مرحله هم نیاز به هماهنگی و ب مجوز ورود دارد. هرچند چندان جای نگ ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پاسخ ثبت احوال به شائبه رایگان شدن ثبت نام کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور شائبه رایگان شدن ثبت نام اولیه کارت ملی هوشمند را رد و درباره آن توضیحاتی بیان کرد. ... ادامه ...

یااباصالح مددی مولا

امروز هم است هم نیمه شعبان ...همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه توهمه جا دنبال تو میگردمکه تویی درمان همه دردماگرم نبود دل لایق تونظری که دلم شده عاشق تومن نالایق به تو دل بستمکه تویی مولا وهمه هستمیا اباصالح مددی مولایا اباصالح مددی مولایا اباصالح مددی مولا نغمه یا اباصالح ... ادامه ...

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

به نام هستی بخش عالم سلام و صبحی پر از نشاط و تکاپو و پر از مهر خدا سلامی به قشنگی لبخندهای عاشقانی در طلوع آشنایی ها و عشق ها و داشتن هایی ناب و شیرین صبح 5 شنبه ای را آغاز می کنیم که سرشار از عشق و شور و طراوتم، اگر چه گاهی گاهی سوز سرمایی مثل برف پاییز در شمال ، دست اندازها و سوزهایی می وزاند، اما آنچه از همه چیز گرما بخش است، داشتن گرمترین و پناه بخش ترین و ناز ترین و لذت بخش ترین زیبای عالم و مهربان ترین گل واژه ی عالم، همیشه همیشه آرامش بخش دلهایمان می گردد و چی شیرین است داشتنش و خواستنش و پرستیدنش و پناه بردن به آغوش رضایتش در این صبحگاه قشنگم از صمیم دل می گویم شکرت و شکرت و عاشقتم خدای خوبم که این همه به من مسکین مهر و مسکن و س و آرامش بخشیده ای و می بخشی و خواهی بخشید، اگر چه نالایق و گاهی وقتها غافل و جاهل به حضورش و یادش و کردگاری و بی همتایی و بخشش می گردم. امروز را با قشنگترین سلامها به خوبترینی سلام می کنم که مهر تمام عالم است ، ی که شکوهمند و آقا ترین عالم است. ی که خیلی دوستمون دارد و ما باز هم باز هم غافل و جاهل به اوج عظمت و گفتار و رفتار و کرامت و بزرگواری و آقایی اش نیستیم. وای اگر ق ... ادامه ...

سادگی دختران یا...

اکثر پیجای اینستا که سر میزنی پر از ع های دختران است چه بی حجاب چه باحجاب ،وهمه اکثرا ع هایی که تویه پیج هست تو پیجای دیگههم هست .وهمه کپی شده از پیجای دیگست حالا بماند که این نوشته هایی رو که روی این ع های سرقت شده میذارن و کامنتهایی زشتی که زیر این ع ها نوشته میشه . چرا باید چنین ع هایی گرفته بشه ؟ چرا ع های خصوصی رو به راحتی در اختیار دیگران قرار میدن ؟وچرا از ع های مردم سواستفاده میکنند؟ خیلی از دختران هستند که ساده هستند وبه راحتی ع های خودشون رو با این باور که مثلا دوست صمیمی هستند دراختیار دوستشون میذارن وبعدهم سواستفاده شدن از اون ع هم همانا . وعواقب این ع ها هم می شودسواستفاده از صاحبان ع خودکشی صاحبان ع ویا بی آبرویی و خیلی اتفاقات دیگر ... بیایید جلو چنین اتفاقات را بگیریم .... ... ادامه ...

نتایج آزمون ثبت احوال

نتایج آزمون ثبت احوال نتایج آزمون ثبت احوال سال جاری با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کاربران عزیز در این پست شما می توانید لیست وبسایت های معرفی شده برای مشاهده نتایج آزمون های ثبت احوال استان های مختلف را مشاهده کنید دقت داشته باشید این پست جهت اطلاع رسانی بوده و هیچ وابست ... به سازمان های مربوط به این آزمون ندارد. برای مشاهده لیست به ادامه مطلب مراجعه کنید ... ادامه مطلب ... ادامه ...

نتایج آزمون ثبت احوال

نتایج آزمون ثبت احوال نتایج آزمون ثبت احوال سال جاری با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کاربران عزیز در این پست شما می توانید لیست وبسایت های معرفی شده برای مشاهده نتایج آزمون های ثبت احوال استان های مختلف را مشاهده کنید دقت داشته باشید این پست جهت اطلاع رسانی بوده و هیچ وابست ... به سازمان های مربوط به این آزمون ندارد. برای مشاهده لیست به ادامه مطلب مراجعه کنید ... ادامه مطلب ... ادامه ...

امکان پیش ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند/ 6500 نقطه آماده تعویض کارت های ملی

سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد که برای درخواست تعویض کارت هوشمند ملی نیازی به مراجعه حضوری نیست و می توان پاز طریق سایت ثبت احوال به نشانی www.ncr.ir پیش ثبت نام انجام داد. ... ادامه ...

مقاله آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور مقاله آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور ص46 فرمت ورد سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و م م به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آ ین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان تی می باشد. تاریخچه در سال 1304 بنا به تصویب هئیت ت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران ین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط د. قانون مصوب 24 داد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تا ... ادامه ...

اگر کارت ملی هوشمندمان را گم کردیم، چه کنیم؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال در خصوص مفقود شدن کارت ملی هوشمند گفت: فرد بایستی برای دریافت کارت ملی هوشمند المثنی به دفاتر ثبت احوال مراجعه کند زیرا دفاتر پست و پیشخوان کارت ملی هوشمند "المثنی" صادر نخواهند کرد. ... ادامه ...

مقایسه انسان مغرور ومتکبر با انسان وارسته وخاکی از نظر عرفاء ومردان حق :

مقایسه انسان مغرور ومتکبر با انسان وارسته وخاکی از نظر عرفاء ومردان حق:---------------------------------------------------------------------------------همین انسان ضعیف وناتوان بعضابحدی مغرورمیگرددکه خودرا گم کرده وادعاهای بزرگی زیادی از خود بروز میدهد وخود بزرگ بینی وبرتر طلبی آن به اوج خود میرسد و با ادعاهای پرطمطراق که به تعبیر شیخ سعدی علیه الرحمه که چه زیبا ح او را بیان کرده و گفته است: از جان بیرون نیامده جانانت آرزوست - ر نابریده و ایمانت آروزست بردرگهی که نوبت ارنی همی زنند - موری نه ای و ملک سلیمانت آرزوست فرعون وار لاف اناالحق همی زنی - وانگه قرب موسی عمرانت آرزوست انصاف راه خود ز سر صدق داده اند - بر درد نارسیده و درمانت آرزوست برخوان عنکبوت که بریان مگس بود - شهپر جبرئیل مگس رانت آرزوست هر روز از برای سک نفس بو سعید - یک کاسه شوربا و دوتا نانت آرزوست سعدی در این جهان که توئی ذرّه وار باش گردل بنزد حضرت سلطانت آرزوست و بتائید این گفته سعدی علیه الرحمه مولانای بلخ رحمه الله علیه چه زیبا گفته است: ای برادر مزرع نا کشته باش -- کاغذ اسپید نابنوشته باش دفتر صوفی سواد و حرف نیست --- جز دل اسپند همچون برف نیست آسمان شو ابر شو با ... ادامه ...

انگار امروزم این دو بیت جناب شهریار هستش

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار، اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا واقعنها، اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا، چرااااا؟! ... ادامه ...

تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 42 بخشی از متن: آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیم گیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب می شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و م م به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند. بر اساس آ ین بررسی های انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس ا و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت ان و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت ... ادامه ...

احوال اب

ای کاش طبیبی برسد حاذق و عاشقاحوال عمومی دلم سخت اب است ... ادامه ...

هوس فرّار

جسمم به تو آلوده ست، شعرم همه در هَجوَتتوصیف نخواهد شد اوج ستمت بر منبا بوسه ی کش داری "بی خویشتنم کردی" *تا بر هوسی فرّار ناخواسته دادم تن...زهرا موسی پوربی خویشتنم کردی*; از سعدی ... ادامه ...

213 : کمی دورتر از این احوال

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید] ... ادامه ...

"بند"هایی که بندِ ماست

این روزها به عقب که برمیگردم،لحظاتی را می بینم که می ترسیدم از کَندن وابستگی ها و چشم پوشی از بعضی امکانات،غافل از اینکه،این کنده شدن،شبیه ب بند ناف نوزادی بود که او را از یک زندگی جدا و وارد سطح بالاتری از زندگی میکرد.قرار نیست برای همیشه جنین بمانیم... ... ادامه ...

انقلاب

کنگره آیت الله آقا همدانی سلوک انقل از ویژگیهای ممتاز مرحوم آقا بود. در دوران دفاع مقدس که برخی نسبت به تهاجم دشمن غافل یا بی تفاوت بودند، افرادی همچون مرحوم آقا با آن مراتب علمی، از این مسئله مهم غافل نبودند و با برخورد بسیار گرم و گیرا با جوانان رزمنده، مرجع آنان بودند. ... ادامه ...

سربازان ...

سربازان، بعد از اینکه از کشتارِ شوهرانِ ... نِ سرزمینهایِ دیگر فارغ می شوند، بی خبر به وطن بازمی گردند و در نقش گارسون، ... نشان را در رستوران ها غافل ... ر می کنند و در حالیکه هیچ خبرگزاری ای در جهان، اجازه ی پخش تصاویر فجیع و ظالمانه ی جنگ را ندارد، تماشای تصاویرِ این غافل ... ری ِ عاشقانه با تیتر «فوق العاده احساسی» در شبکه های مجازی رکورد می شکند. ... ادامه ...

تحقیق در مورد ثبت احوال

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد ثبت احوال تحقیق در مورد ثبت احوال فرمت فایل: ورد قابل ویراش تعداد صفحات: 52 بخشی از متن درهای ساختمان گنجینه ثبت احوال، بیشتر مواقع بسته است. گاهی ممکن است بازدید کننده ای از راه برسد که یک محقق است یا دانشجو یا خبرنگاری از سر کنجکاوی در آن صورت کلید ها از کشوی میز اتاق روابط عمومی بیرون می آیند. قفل ها یک به یک باز و درهای گنجینه گشوده می شوند. اما رسیدن به همین مرحله هم نیاز به هماهنگی و ب مجوز ورود دارد. هرچند چندان جای نگرانی هم نیست. دوربین های حراست سازمان ثبت احوال همه حرکات و رفت و آمدهای داخل ساختمان گنجینه را کنترل می کنند. گنجینه ای که حتی چیدمان آثار داخل آن هم از سوی آدم های پشت همان دوربین ها صورت گرفته است! وقتی در موزه ای بسته باشد، می شود حدس زد که یا بازدید کننده ای وجود ندارد یا آثار داخل موزه به علت دارا بودن اهمیت و ارزش فراوان و وم نگهداری بیشتر نباید چندان در معرض دید قرار بگیرد. در گنجینه ثبت احوال باید به ... ادامه ...

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد اجر صبریست کزآن شاخ نباتم دادند

لسان_الغیب(حافظ شیــــــــــــرازی) روایتی هست که میگوید : خواجه شمس الدین محمد شاگرد نانوایی بود. عاشق دختر یکی از اربابان شهر شد. که دختری بود زیبا رو بنام شاخ نبات. ادامه... ادامه مطلب ... ادامه ...

همتای من

میگن خیلی احت کمه تا همتای(همزاد) خودتو ببینی، تا الان چندین بار برام پیش امده، که همتای ی رو که می شناسم ببینم و یادمه یکیشون شغل مشابه داشت. برای منم سه بار پیش امده که منو با یکی دیگه اشتباه گرفتن که البته یکبار بسیار خجسته بود و باعث آشنای من با یک دختری شد. آ یش امروز بود، داشتم می رفتم عابربانک که یک نفر باهم احوال پرسی کرد. انقد گرم احوال پرسی کرد که شرمنده شدم چرا نمی شناسمش. ... ادامه ...

عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال ویژه ای هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک رفتار ارادی ضد اجتماعی می شوند به نحوی که با وجود ان اوضاع و احوال رفتار یاد شده در جهت اعمال یک حق و یا انجام تکلیف تلقی وفقدان ان اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می شود عوامل موجهه جرم از نظر ماهیت بر دونوع خصوصی و عمومی هستند عوامل موجهه عمومی جرم عبارت اند از 1.حکم قانون و امر امر قانونی 2. وم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم 3.ح ضرورت 4. تادیب و تنبیه صغار و مجانین 5.عمل جراحی یا طبی صروری با رضایت مجنی علیه 6. رضایت در عملیات ورزشی 7.رضایت در سقوط قصاص و دیه درقتل و دیگر جرایم علیه تمامیت جسمی به حکم قانون ... ادامه ...

حضور مدیر کل ثبت احوال استان در سیدان

انصاری مدیر کل ثبت احوال استان فارس به همراه معاون پشتیبانی،رئیس اداره حراست ومرادی مدیر شهرستان از ثبت احوال سیدان بازدید نمودند.پس از بازید در بخشداری سیدان جلسه ای با حضور مسئولین محلی برگزار شد که در نوبت های متوالی مشکلات و درخواست های مردم و منطقه از زبان بخشدار، ... ... و شورای ... ی بیان شد و درادامه پس از بیان گزارشی توسط مدیر کل ثبت احوال ،با هدف رفاه و آسایش مردم و جلو ... ری از رفت و آمدهای غیر ضروری به مرکز شهرستان ،با دستور مدیر استان ،مقرر شد امور مربوط به صدور کارت ملّی توسط یکی ازدفاتر پیشخوان مستقر درشهر و موارد مرتبط با صدور شناسنامه ها نیز با ... ید چاپگر مخصوص ،راه اندازی خط دیتا و مشارکت شهرداری و شورای ... ی در مرکز بخش سیدان انجام ... رد. ... ادامه ...

دارمت دوست ...

همه امید وهمه چیم تو وزندگی باتوئه.ی نگا سردتم نابودم میکنه وحس میکنم زندگیم ب پایان رسیده.اگه همش میپرسم دوسم داری،مهم بودنته ووسواسیه که نسبت بهت دارمعین ت تی ازش میگیرمخب من چیکار کنم با تو بچه؟ ... ادامه ...

برسانم به کربلا

این روز وشب ها دل ادم حالش جالب نیست دلی که تاب ماندن ندارد یا لااقل تاب تحمل دل های بی رحم را ندارد این روزها دلم رئوف میخواهد دلی مهربان همچون هشتمین مراد دلی پر از بخشش واحسان همچون ارباب کربلا و دلی غریب همچون عصر.... این روزها دلم بیشتر از اسفندماه گرفته است این روزها دلم بیشتر را بی تاب است این روزها فقدان روضه دل بی قرارم.کرده این روز و شب ها دوس دارم مدام شهیدی عازم شهرمان باشد این روز ها کاش بیشتر بوی یاس می آمد این روزها در سرد میگذرد کاش قوت قلبی بود کاش امیدی بود کاش حال دلم عوض میشد دلم شش گوشه میخواهد خدا... برسانم به کربلای حسینت خدا جان. اللهم الرزقنا توفیق زیارت قبر الحسین علیه السلام. ... ادامه ...

زبان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

نمى تونم بهت بگم و این جان سوزه حتى با هم دیگه حرف هم نمى زنیم و تو خیلى سرد برخورد مى کنى ، خیلى سرد . من هم دوست ندارم سربار و مایه رنجش ى بشم براى همین منم اون طورى که تو مى خواى رفتار مى کنم :) و چقد سخته این طور رفتار :( با هر سخن گویم اگر خواهم و گر نى اول سخنم نام تو اندر دهن آید ... ادامه ...

این روزها

این روزها دلم فقط گریستن می خواهد و قلبم سکوت را و جسمم آغوشی که سر بر شانه اش آرام گیرماین روزها هر دل صبح با چشمانی اشکبار روزم را شروع میکنم و با خستگی پایان ناپذیر تماماین روزها یکی را می جویم که به فکر این همه خستگی ام باشد . دستم را بگیرد با خود ببرد به هر کجا که آرامش باشد و شادی و لبخند و بدور از دغدغه های زندگیهر چند کوتاه اما ببرد تا نفسی تازه کنماین روزها حتی مسافرتی را که خودم برنامه اش را بچینم و زمان و مکانش را مشخص کرده باشم هم نمی خواهم فقط یکی را می خواهم که دستم را بگیرد و ببرد و خودش مدیریت کند زمان و مکان و احساسم راو من فقط چرخ بزنم بخندم و شاد باشم و رهااین روزها صبحانه ام گریه است و نهارم بغض و شب هنگام هم خشمی از نبودن های آن یک نفر گمنام برای خود خودم ... ادامه ...

پناه

از اعتمادم سو استفاده د. اوایلش هنگ بودم اما تصمیم گرفتم بروم. به جای دیگر پناهنده شدم. ودیگر برای همیشه اقامت گرفتم وماندم. یک سال از مهاجرتم میگذرد. مهاجرت وبلاگی... وبلاگم در بیان یک ساله شد:) خیلی زودتر از آن چیزی که فکر می به بیان عادت . اوایل برایم غریب بود یک گوشه چهار زانو و دست به در کنار دکمه مرکز مدیریت مینشستم . اما بعد دستم را گرفت وهمه چیز را به من نشان داد=) از همه تشکر می کنم که از اول تا آ ش کنارم بودید مرسی از راضیه وعالمه و که اولین نفراتی بودن که مقدمم را گرامی داشتند اُمیدوارم بیان خوب بماند درسته کمی خسیس وهمه چیز پولکیست... اما امکاناتش واقعا عالیست... هر چه باشد مثل خائن وخیانتکار نیست... ... ادامه ...

سوالات فصل سوم علوم

۱- کره زمین شبیه چیست؟ شبیه توپ ۲- روز وشب چگونه به وجود می آید؟ با چرخش زمین به دور خودش روز و شب به وجود می آید.ذ به این شکل که قسمتی از زمین که به سمت خورشید است روز و طرف دیگر زمین شب است . با چرخش زمین به دور خور جای این قسمت ها عوض می شود. ۳-در یک اتاق تاریک به کمک یک چراغ قوه و یک پرتقال ،هندوانه ، توپ و... قسمت های تاریک و روشن درست کنید . آیا می توانید قسمت تاریک را زیادتر یا کم کنید؟ بله ، با دور ... چراغ قوه قسمت تاریکی ان زیاد و با نزریک ... چراغ قوه قسمت تاریکی آن کم می شود . ۴-نیمه تاریکی زمین را چه می نامند؟ شب ۵- نیمه روشن زمین را چه می نامند؟ روز ۶- چه مدت طول می کشد که زمین یک بار به دو خود بچرخد؟ 24 ساعت ۷- معمولا روزها گرم تر است یا شب ها ؟ روزها ، چون خورشید با گرما و نور خود زمین را گرم نگه می دارد. ۸- تابش نور خورشید بر زند ... ما وسایر جانداران چه تاثیری دارد؟ ما وهمه ی جانداران برای زنده ماندن و رشد به نور خورشید نیاز داریم . ۹- ... اهان از نور خورشید چه استفاده هایی می کنند؟ ... اهان با استفاده از نور خورشید رشد می کنند و برای خود و جانوران دیگر غذا تهیه می کنند. ۱۰- بیش تر جانداران شب ها .........می کنن ... ادامه ...

مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد مشخصات این فایل عنوان:تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد فرمت فایل :word(قابل ویرایش) تعداد صفحات: 37 این مقاله در مورد تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد می باشد. بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهدطرح بحثبدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق ای از کشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این واقعیت است که مفهو ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

خلقت

از کار گاه هستی افتاده ایم اینجا باید که رفت هر دم پیمان ماست آنجا خواهیم اگر بدانیم نزدیک یا که دوریم باید که عرضه دارند احوال ملک دارا هر چند عرضه گردید احوال ملک دارا پند و نصیحتش نیز بر ما نشد هویدا قرنی اگر بخسبیم زین مهد خاک بازی خود نیز اگر نخواهیم خواهند برد ما را رسولی-روح الله ... ادامه ...

شناسنامه گرفتن برای اطفال ناشی از رابطه نامشروع

اخذ #شناسنامه براى اطفال ناشى از #رابطه_نامشروع چگونه است ✳️ رأی وحدت رویه به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است ادامه مطلب ... ادامه ...

به نام نامی الله...

سلام چقدر خوشحالم.... ومتاسفم برا یه فردی... واینکه یک روز فاصله ندادم،همون ادم باشم.... هیچی بهتر از سکوت نیست... خدایا خودت شاهدی وهمه چیز خبر داری.... سپاس گذارم... ... ادامه ...

شیرینی زند ... ما

آ ... ماهه واین ماه زود پول تموم کردیم.امشب مادربزرگ با شرمند ... به خاهرم گفت ک ی مدت پیش ی مقداربهت پول دادم خواهرم یهو یادش اومد گفت آهااان راست می ... ولی منم الان هیچی ندارم وهمه زدیم زیرخنده.یکی ازیکی بی پول تر ولی خداروشکرهمدیگرو داریم ... ادامه ...

تار

در یخ ترین و خنثی ترین ح ممکن ، در برابر جمله ی یادش به خیر اون روزها با خودم گفتم کدوم روزها؟ کدوم خاطرات؟ تو که هرچی یادت میاد روزهایی نبودن که بگی یادش به خیر . نه دختر. خیلی وقته خبری از یادش به خیر اون روزها نیست. ... ادامه ...