دل نوشته های منع نوشته حسن مجتبی

ع نوشته حسن مجتبی ع نوشته حسن جدید ترین ع نوشته حسن مجتبی کانال های ع نوشته حسن مجتبی ع نوشته حسن مجتبی برای تلگرام ع نوشته حسن مجتبی (ع) ع نوشته های حسن مجتبی ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته شهادت حسن

ع نوشته شهادت حسن در تلگرام ع نوشته شهادت حسن مجتبی جدید ترین ع نوشته شهادت حسن ع نوشته های شهادت حسن بهترین ع نوشته شهادت حسن ع نوشته شهادت حسن (ع) کانال های ع نوشته های شهادت حسن ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته روز معلم

ع نوشته روز معلم ع نوشته روز معلم ع نوشته روز معلم ع نوشته روز معلم ع نوشته ها روز معلم ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته های احساسی و عاشقانه جدید

سری جدید ع نوشته های عاشقانه و احساسی مجموعه ع نوشته های عاشقانه و احساسی و غمگین، ع نوشته عاطفی و جدیدع نوشته های احساسی و عاشقانه جدیدع نوشته عاشقانهع نوشته های احساسی و عاشقانه جدیدع احساسیع نوشته های احساسی و عاشقانه جدیدع های خاص عاشقانهع نوشته های احساسی و عاشقانه جدید [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

معرفی منابع تربیت فرزند

- آیین تربیت نوشته آیت الله امینی (روش تربیت دینی) - کودک جلد 1 و 2 نوشته آیت الله فلسفی - خانواده و ک ن دشوار نوشته ... علی قائمی ( روش برخورد با ک ن) - خانواده و مسائل عاطفی ک ن نوشته ... علی قائمی - خانواده و نابسامانی های رفتاری ک ن نوشته ... علی قائمی - آموزش مفاهیم دینی نوشته ... ناصر باهنر - همگام با روانشناسی رشد نوشته ... رشید پور - تربیت کودک از دیدگاه ... نوشته ... رشید پور - گامی در جهت تربیت ... ی نوشته رجبعلی مظلوم - نسیم مهر در 3 جلد نوشته آقای دهنوی .... تربیت کودک نوشته حاج آقا مجتبی تهرانی ... ادامه ...

دل نوشته شهادت رضا

بهترین دل نوشته شهادت رضا دل نوشته های زیبا برای شهادت رضا جدید ترین دل نوشته شهادت رضا دل نوشته شهادت رضا (ع) ع نوشته شهادت رضا دل نوشته شهادت رضا در تلگرام دل نوشته های شهادت رضا ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته در مورد رضا

ع نوشته های در مورد رضا ع نوشته در مورد رضا ع نوشته در مورد رضا (ع) بهترین ع نوشته در مورد رضا ع نوشته در مورد رضا در تلگرام جدید ترین ع نوشته در مورد رضا ع نوشته های جدید در مورد رضا ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته عید مبعث

ع نوشته عید مبعث ع نوشته عید مبعث ع نوشته عید مبعث ع نوشته عید مبعث ع نوشته عید مبعث ادامه مطلب ... ادامه ...

زیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانه

ع از زیباترین ع نوشته های شاعرانه و پر مفهوم شعر ورزش نسیم شه است در من احساس و خیال .در این مطلب از تکناز تصاویر زیبایی با شعرهای پرمفهوم و احساسی را برای شما گردآوری کرده ایم. امیدوارم ازین ع نوشته های شاعرانه لذت ببرید . زیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانه زیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانه زیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانه زیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانهع رمانتیکزیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانهع نوشته های پر مفهوم عاشقانه همراه با شعرزیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانهع عاشقانه جدیدزیباترین تصاویر و ع نوشته های شاعرانه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ع نوشته عاشقانه برای رضا

ع نوشته عاشقانه برای رضا ع نوشته عاشقانه برای رضا در تلگرام ع نوشته برای رضا بهترین ع نوشته عاشقانه برای رضا ع نوشته های رضایی جدید ترین ع نوشته عاشقانه برای رضا ع نوشته عاشقانه برای رضا (ع) ع نوشته های عاشقانه برای رضا ادامه مطلب ... ادامه ...

کانال ع نوشته رضا (ع)

کانال های ع نوشته رضا (ع) کانال ع نوشته رضا (ع) در تلگرام بهترین کانال ع نوشته رضا کانال ع رضا جدید ترین کانال ع نوشته رضا (ع) کانال ع نوشته های رضا کانال های ع نوشته رضا (ع) ادامه مطلب ... ادامه ...

کانال ع نوشته روز جانباز

زیبا ترین کانال ع نوشته روز جانباز کانال ع نوشته روز جانباز در تلگرام کانال ع نوشته روز جانباز بهترین کانال ع نوشته روز جانباز کانال های ع نوشته روز جانباز ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته های زیبا در مورد رضا

ع نوشته های رضا ع نوشته در مورد رضا ع نوشته های زیبا در مورد رضا ع نوشته زیبا در مورد رضا ع های زیبا در مورد رضا جدید ترین ع نوشته های زیبا در مورد رضا ع نوشته های زیبا در مورد رضا (ع) ادامه مطلب ... ادامه ...

کانال ع نوشته ماما

کانال ع نوشته ماما کانال ع نوشته ماما کانال ع نوشته ماما کانال ع نوشته ماما کانال ع نوشته های جدید ماما ادامه مطلب ... ادامه ...

نــــــــــامه .......

نــــــــامـــــــه .......من عاشقانه شعر خدا را نوشته اماز مستی نگاه تو هر جا نوشته امهر بار سر به دامن پاکت گذاشت دلبی آشنا بی و تنها نوشته شب غروب سرد خزان است تو نیستیدر برگ برگ خسته ای گلها نوشته امبا من چه کرده ای که مرا مست کرده ای ؟هر بار از برای تو شبها نوشته امبیمار چشم شوخ تو گشتم دگر مپرسبا هر سرود اشک به دریا نوشته امدلبسته نیستم به زر و زیور و طلاشعری برای عاشق شیدا نوشته روز رسیده است که بخوانی نامه امدارم ترا دوست .......چه زیبا نوشته ام ... ادامه ...

ع نوشته شهادت حسن مجتبی

ع نوشته های جدید شهادت حسن (ع) ع نوشته شهادت حسن مجتبی در تلگرام ع نوشته شهادت حسن مجتبی ع نوشته شهادت حسن ع نوشته شهادت حسن مجتبی (ع) جدید ترین ع نوشته شهادت حسن مجتبی ع نوشته های شهادت حسن مجتبی ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته ولادت سجاد

ع نوشته های جدید ولادت سجاد در تلگرام ع نوشته ولادت سجاد برای تلگرام ع نوشته ولادت سجاد بهترین و زیبا ترین ع نوشته ولادت سجاد ع نوشته های جدید از ولادت سجاد ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته های خنده دار امتحان

ع نوشته های خنده دار امتحان در تلگرام جدید ترین ع نوشته های خنده دار امتحان ع نوشته های خنده دار امتحان برای تلگرام ع نوشته های باحال خنده دار امتحان ع نوشته های جدید خنده دار امتحان ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته شهادت حسن مجتبی

ع نوشته حسن مجتبی در تلگرام ع حسن مجتبی بهترین ع نوشته شهادت حسن مجتبی ع نوشته شهادت حسن مجتبی در تلگرام جدید ترین ع نوشته شهادت حسن مجتبی ع نوشته شهادت حسن (ع) ع نوشته های شهادت حسن مجتبی ادامه مطلب ... ادامه ...

کانال ع نوشته های هلال احمر

جدید نرین کانال ع نوشته های هلال احمر کانال ع نوشته های هلال احمر برای تلگرام کانال های ع نوشته های هلال احمر کانال ع نوشته های هلال احمر بهترین کانال ع نوشته های هلال احمر ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته های عاشقانه سری جدید

ع نوشته های عاشقانه سری جدید | ع نوشته های جدید 96 | ع های عاشقانه | ع نوشته ع نوشته های عاشقانه جدید و احساسی , ع نوشته های عاشقانه , ع نوشته های عاشقانه جدید , ع نوشته های عاشقانه زیبا ادامه مطلب ... ادامه ...

ع نوشته فاطمه زهرا برای پروفایل 96

ع نوشته فاطمه زهرا برای پروفایل زیباترین ع نوشته فاطمه زهرا برای پروفایل قشنگترین ع نوشته فاطمه زهرا برای پروفایل خوشگلترین ع نوشته فاطمه زهرا برای پروفایل مناسبترین ع نوشته فاطمه زهرا برای پروفایل ادامه مطلب ... ادامه ...

جعبه ی من

سالها پیش، جعبه ی دست نوشته هایم را در کمد زیر شیروانی بعلت نفوذ رطوبت از دست داده بودم، این موضوع تا مدتی باعث ناراحتی و افسردگی من شده بود. هیچ وقت فکر نمی که دیگر نتوانم مشابه موضوعات و نوشته های قبلی ام بنویسم. نوشته ها چه خوب و چه بد هر کدام روح دارند و متعلق به لحظات و موقعیتهای مهم هر انسان هستند، وقتی نوشته ای اشک را بر گونه هایمان جاری میکند، وقتی بی وقفه میخندیم، وقتی بدون کنترل و عصبانی میشویم و یا وقتی عاشق میشویم، همه و همه بیانگر روح نوشته ها و اعجاز کلماتی است که جز قلم دل ندارند. گاهی حرفهایی ثبت می شود که نویسنده خود تا مدت زیادی محو در چگونه آفریده شدن آن می شود. نوشته فقط یک هدف دارد و فقط یکبار بوجود می آید. ذهن آلوده/م-اختردانش ... ادامه ...

طرح کتابخوان بهمن 1396

طرح کتابخوان بهمن ماه سال 1396 با معرفی 4 اثر در حوزه ی کودک با عناوین : 1-من نبودم دستم بود نوشته لعیا اعتمادی 2-خانواده موفق نوشته زهرا رحیمی یگانه 3-لحظه های انقلاب نوشته محمد گلابدره ای 4-سه شهید نوشته حمید داود آبادی به حضور شما علاقه مندان کتاب و کتابخوانی معرفی می شود . ... ادامه ...

کانال ع نوشته تبریک ولادت سجاد

کانال ع نوشته های زیبا برای تبریک ولادت سجاد کانال ع نوشته تبریک ولادت سجاد برای تلگرام کانال ع نوشته تبریک ولادت سجاد بهترین کانال ع نوشته تبریک ولادت سجاد کانال های جدید ع نوشته تبریک ولادت سجاد ادامه مطلب ... ادامه ...

پنجاه و دوم

نمایشنامه ی چاقی ساد نوشته ی شهروز مرکباتی لنگرودیدرباره ی مارکی دو ساد و بر پایه ی چندین و چند مقاله و معدود نوشته های ترجمه شده ی ساد به زبان فارسی،نوشته شده ست.خصوصا «آیا باید ساد را بسوزانیم» نوشته ی سیمون دوبوآرhttp://s9.picofile.com/file/8310445050/%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c_%db%8c_%d8%b3%d8%a7%d8%af_%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c.pdf.html ... ادامه ...

نشست کتابخوان دردبیرستان بوستان دانش -دوره اول

در این نشست، کتاب های «پارسیان ومن» نوشته آرین آرمان، توسط نازآفرین اژدری...........؛ « شاهزاده خانمی درمترو» نوشته محدثه گودرزنیا ، توسط فاطمه اسدی............؛ « کلبه عموتم» نوشته هریت استو، توسط پانیز زارع« تن تن بادوسندباد» نوشته تن تن وسندباد، توسط کیانایوردخانی « آوای وحش» نوشته جک لندن ، توسط لعیاخاتمی..........و «رمان سه گانه ژان کریستوفر» نوشته جان کریستوفر، توسط مریم قائمی.................. معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شدا ... ادامه ...

کانال ع نوشته های تبریک نیمه شعبان

کانال ع نوشته های تبریک نیمه شعبان کانال ع نوشته های تبریک نیمه شعبان کانال ع نوشته های تبریک نیمه شعبان در تلگرام بهترین کانال ع نوشته های تبریک نیمه شعبان کانال های باحال ع نوشته های تبریک نیمه شعبان ادامه مطلب ... ادامه ...

سنگ نوشته آشوری (گل گل )

یکی از آثار تاریخی ایلام گل گل می باشد.سنگ نوشته گل گل ملکشاهی در کنار روستای گل گل در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر ایلام بر دیواره کوهی حک شده است . این سنگ نبشته به دوران آشور بانیپال مربوط است و حدود ۳ هزار سال قدمت تاریخی دارد. بر روی سنگ نوشته ، نقش پیکره یک سرباز آشوری با کلاه خود، ماه وستاره در بالای سر آن در حالیکه پیکانی در دست دارد، مشاهده می شود. در قسمت تحتانی این سنگ نوشته چند جمله با خطوط میخی حک گردیده است . ... ادامه ...

نشست کتابخوان دردبستان پیام

در این نشست، کتاب های «قصه های خیلی قشنگ» نوشته محمود پوروهاب، توسط .علیرضا احمدی...........؛ « حکایت های کمال شهروفرنگ» نوشته محمدمیرکیایی ، توسط ... پارسا مستخدمی............؛ « جواب مهمان نوازی » نوشته مجیدملااحمدی، توسط ایمان حقی« قصه های علمی» نوشته محمد شمس، توسط آریا میرآخوری« داستانهای شاهنامه پهلوانی چون سام» نوشته محمدرضایوسفی ، توسط محمد خدام.............و «آقای مهدی سلام» نوشته حمیده رضایی، توسط محمدرضا رحمتی .................. معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شدا ... ادامه ...

ع نوشته های زیبا زمستانی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

نشست کتابخوان مدرسه ای آبان ماه به مناسبت هفته کتاب

در این نشست 6 نفر از اعضای کودک و وجوان کتابخانه کتابهای خوانده شده را برای بقیه دوستانشان به اشتراک گذاشتند . در این نشست، کتاب های « سرخ مثل آتش» نوشته محمد رضا یوسفی ، توسط فاطمه معینیان « ملاقات با موجودات فضایی» نوشته کلایو گیفورد ، توسط زهرا خدایار « زیر سقف خوبی ها » نوشته افتخار رفیع ، توسط سحر خاکپور « آدم آهنی من » نوشته کلایو گیفورد ، توسط جواد فراتی« قصه شیرین کلیله و دمنه » نوشته داود لطف الله ، توسط فاطمه عاشوری و «شازده کوچولو » نوشته آنتوان دوسنت اگزو پری ، توسط لیلا بلوچی معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد. ... ادامه ...

کتابخوان خوان آذر ماه

فهرست کتابهای کتابخوان آذرماه : 1- به خواب شیرین بروید نوشته جوار ترکاشوند ناشر: موسسه آموزشی و پرورشی ... ... (ره) 2- ترانه های نیایش نوشته مصطفی رحماندوست ناشر: کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان 3- قاف نوشته یاسین حجازی ناشر: شهرستان ادب 4- میرزا کوچک خان نوشته عصمت ... ویان ناشر: انتشارات مدرسه ... ادامه ...

کارگاه ۴۶۸

کارگاه را با معرفی کتابهایی که دوستان در هفته ی گذشته خواندند شروع کردیم. معرفی کتابها: کیمیا صادقی: «صد سال تنهایی» نوشته ی «گابریل گارسیا مارکز» ترجمه ی «بهمن فرزانه» «طاعون» نوشته ی «کامو» «کتاب فروش خیابان ادوارد براون» نوشته ی «محسن پوررمضانی» الهام مصطفوی: «کتاب ویران» نوشته ی «ابوتراب خسروی» احسان عبدلی: « ... ان ... د» نوشته ی «شهریار ... » به کوشش «هوشنگ معین زاده» «بچه های نیمه شب» نوشته ی «سلمان رشدی» «حاجی آقا» نوشته ی «صادق هدایت» «یک عاشقانه ی آرام» نوشته ی «نادر ابراهیمی» تمدن: «وداع با اسلحه» نوشته ی «ارنست همینگوی» سارا کوه نشین: مجموعه داستان «زخم زیتون» مجموعه شعرهای «پروین اعتصامی» سودابه رحمتی: «گردان قاطرچی ها» نوشته ی «داوود ... یان» «آنا هنوز هم می خندد» نوشته ی «اکبر صحرایی» «ابن مشغله» نوشته ی «نادر ابراهیمی» مریم بهشتیان: «دختر ... ها» نوشته ی « جویس کارول اودز» ترجمه ی «مژده دقیقی» عزیزی: « ... لاس های آبی ۳و۴» نوشته ی «میلاد تهرانی» «چشم هایش» نوشته ی «بزرگ علوی» «جزء از کل» نوشته ی «استیو تولتز» مسعود فرشیدنیا: «زمین سوخته» نوشته ی «احمد محمود» ابوالفضل ساعدی: « ... ادامه ...

باز رفیقم...

روزی میشود که هیچ راهی برای گفت و گو باهات ندارم و فقط دنبال فرصتی ام که بیام اینجا و...روزی میشه که واقعا از همه و همه و همه و...به تو فرار میکنم...نوشته هایم نوشته هایم نوشته هایم را باید ببینی که چقدر به بلوغ رسیدن وچقدر دوستشون دارم...:) ... ادامه ...

نشست کتابخوان دردبیرستان مریم مقدس -دوره اول

در این نشست، کتاب های «رویاهای نیمه شب» نوشته مظفرسالاری، توسط مریم قباخلو...........؛ « دیوان پروین اعتصامی» نوشته پروین اعتصامی ، توسط افسانه ملکی............؛ « سفر نفت » نوشته حسین معماریان، توسط ثنا ... لوری« افسون ... » نوشته تکین حمزه لو، توسط مریم کمالخانی« حکایتهایی از مثنوی معنوی» نوشته راضیه خوشبو ، توسط شقایق زرشکی............و «احکام وآداب حجاب و ... » نوشته طاهره جباری، توسط شقایق قنبری.................. معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شدا ... ادامه ...

برگزاری نمایشگاه کتب منتخب آذرماه

نمایشگاهی از کتب منتخب آذرماه همراه با معرفی اجمالی کتب تا پایان ماه دایر می باشد. قاف: بازخوانی زندگی آ ین از سه متن کهن فارسی نوشته یاسین حجازی، به خواب شیرین بروید نوشته جواد ترکاشوند، میرزا کوچک خان نوشته عصمت گیویان، و ترانه های نوازش نوشته مصطفی رحماندوست کتاب های منتخب آذر ماه سال جاری می باشند. ... ادامه ...

نوشته های کوچک; آرزوهای بزرگ!

نوشته: دلمو گرم کرد.همینو می خوام.دقیقا همین. ... ادامه ...

۲۸. جوشش چشمه کویر بی آب و علف دل من!

یه زمانی انقدر نوشته های دیگرانو کتابو شعرو مجله و فلان میخوندم نوشته های خودم بهتر شده بودن ولی یه مدت که انزوا و گوشه گیری اختیار نوشته هام چییییی؟ اصلا نمیشه اسم نوشته روشون گذاشت... واقعا اصلا خج میکشم منتشرشون کنم... نوشته های قبلی کجا و نوشته های الان کجا... اینو گفتم برسم به یه کامنتی که از یه دوست دریافت و فکر میکنم برای آ ین پستم اون کامنت رو گذاشته بودن و اون شعرشون بسیار به دلم نشست: صبر بر درد نه از همت مردانه ی ماست درد از او صبر از او همت مردانه از اوست... فکرم رفت زمانی که هر نوشته ای هر شعری هر کت رو میخوندم یه جرقه ای یه ایده ای بود برای نوشتن من و چقدر عطش نوشتن در من زنده بود... و هر چقدر مینوشتم ناراضی بودم و هی میگفتم این خوب نیست و باید بهتر میشد... ولی این یک بیت رو که خوندم یه بیتی ته دلم خود به خود نوا داد... یک دم از حال زارم شکایت میکنم دمی دیگر نالانم از شکوه خویش چقدر دلم تنگ میشه برای نوشتن... ... ادامه ...

28. جوشش چشمه کویر بی آب و علف دل من!

یه زمانی انقدر نوشته های دیگرانو کتابو شعرو مجله و فلان میخوندم نوشته های خودم بهتر شده بودن ولی یه مدت که انزوا و گوشه گیری اختیار نوشته هام چییییی؟ اصلا نمیشه اسم نوشته روشون گذاشت... واقعا اصلا خج میکشم منتشرشون کنم... نوشته های قبلی کجا و نوشته های الان کجا... اینو گفتم برسم به یه کامنتی که از یه دوست دریافت و فکر میکنم برای آ ین پستم اون کامنت رو گذاشته بودن و اون شعرشون بسیار به دلم نشست: صبر بر درد نه از همت مردانه ی ماست درد از او صبر از او همت مردانه از اوست... فکرم رفت زمانی که هر نوشته ای هر شعری هر کت رو میخوندم یه جرقه ای یه ایده ای بود برای نوشتن من و چقدر عطش نوشتن در من زنده بود... و هر چقدر مینوشتم ناراضی بودم و هی میگفتم این خوب نیست و باید بهتر میشد... ولی این یک بیت رو که خوندم یه بیتی ته دلم خود به خود نوا داد... یک دم از حال زارم شکایت میکنم دمی دیگر نالانم از شکوه خویش چقدر دلم تنگ میشه برای نوشتن... ... ادامه ...

املای برخی واژه ها را چگونه بنویسیم ؟

اى (حرف ندا) همیشه جدا از منادا نوشته مى شود: اى خدا، اى که این، آن جدا از جزء و کلمهٔ پس از خود نوشته مى شود: استثنا: آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهى همین، همان همواره جدا از کلمهٔ پس­از خود نوشته مى شود: . . ..... ... ادامه ...

نقش تربیت در سرنوشت انسان!

یکی از کتابهایی که کشیش های ی نوشته اند و خیلی کتاب خوبی هم است، و من شاید چندین بار این کتاب را مطالعه کرده ام، کت است به نام «اخلاق» نوشته شخصی به نام «سموئیل اسمای »؛ در این کتاب، یک مثال خیلی قشنگی زده است که خیلی جالب است، در آنجا نوشته است که: ... ادامه ...

بیا بپرس

باید یه نوشته بندازم گردنم که روش نوشته باشه:من درونگرام، کلا حرف نمیزنمشما بیا حرف بزن، من جواب میدم ... ادامه ...

تمرین شفاهی صفحه 9 --گروه 2

نویسنده ای کت ... را نوشت. او آموزش میداد نوشتن را به بچه های مردم یعنی او پسران و دختران را در مکتب خانه ای از مکتب خانه ها نوشتن می آموخت. او نویسنده ی معروفی بود از آنجا که او نوشته بود کتاب های زیادی. همچنین آن کتاب نوشته شده بود در کتابخانه بزر ... که کل نوشته های نوشته شده به دست خودش در آن بود.پس اتفاق ... د بچه ها و فرزندان و مکاتبه را یاد گرفتند و باید فرزندان ذکر کنند مکتب ها را در مکتب فلانی. و آن مرد کتابهایش را نوشته بود در حالیکه او نویسنده مشهوری بود و نیز در دفتری که به عنوان کتابچه ای در کتابخانه بود.اما نویسنده ی اول پس نوشت کت ... برای او تا نامی از صورت کتاب ب ... رد و نامش را در صفحه اول کتاب می نوشت و ذکر می کرد. ... ادامه ...

معرفی کتابخوان ماه آذر

1- "به خواب شیرین بروید" نوشته جواد ترکاشوند از انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی ... ... "ر ه" 2- " ترانه های نوازش" نوشته مصطفی رحماندوست از انتشارات کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان 3- "قاف" نوشته یاسین حجازی از انتشارات شهرستان ادب 4- "میرزاکوچک خان" نوشته عصمت ... ویان از انتشارات مدرسه ... ادامه ...

ع نوشته های تنهایی جدید

ع نوشته های تنهایی جدید | ع نوشته های خفن جدید 96 ادامه مطلب ... ادامه ...

کتابخوان اسفند ماه 96

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با فرارسیدن آ ین ماه از سال ۱۳۹۶، طرح کتاب خوان اسفندماه با معرفی ۵ اثر «امی نوتر: مادر جبر نوین» نوشته مارگارت تنت، «زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها» نوشته سید جعفر شهیدی، «چهاردیواری در کف آسمان» اثر یاسر رضازاده، «یادگاران» نوشته فاطمه و «سار کوچولو نمی تواند پرواز کند» نوشته جنیفر بِرن، به علاقه مندان مطالعه و کتابخوانی معرفی شد. ... ادامه ...

ادبیات عامیانه ( اشعار و جملات جالب که در روی وانت ، کامیون و ... نوشته می شود )

- پشت یک وانت بار: کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت. - عاشق بی انتظار مادر. - پشت خاور نوشته شده بود: سرعت را من تعیین می کنم. - توی یکی از جاده های اهواز در حال رانندگی بودم که از آینه ی بغل اتوموبیلم دیدم جلوی یک خودروی ژیان که پشت سر من در حال حرکت بود نوشته "میازار موری که دانه کش است " ... وقتی که من به خودروی ژیان اجازه دادم که از من سبقت بگیره دیدم پشت همون ژیان نوشته "فلفل نبین چه ریزه " ... - این هم پشت کامیون نوشته : دریای غم اردک ندارد. - روی در باک بنزین یک اتوبوس نوشته بود: بخور نوش جون. مهمون خودم. - درحال رفتن به فرودگاه مهرآباد دیدم پشت یک مینی بوس فیات نوشته شده بود: "امروز همان فر است که دیروز منتظرش بودی" و چون ما به دنبال مسافرمان می رفتیم برای من جالب بود و مناسبت هم داشت. - بامزه ترین نوشته ای که من دیدم این بود: "زندگی نگه دار!، پیاده می شم." - پشت یک تا ی در اهواز به لهجه ی لری بختیاری نوشته بود : دا کر سی چنت بی . یعنی: مادر ! پسر برای چی خواستی؟ - سال ۱۳۷۱ در جاده اصفهان این جمله در پشت اتوبوسی برایم خیلی جالب و پرمحتوا بوده است: چشم گریان، چشمه ی فیض خداست. - پشت یک خاور نوشته بود: ب خواب دیدم تریلی ... ادامه ...

رفت ...

نمیدانستم دلش ترافیک است...مرا از جاده ی فرعی پیچاند.... پ ن :این نوشته همین طوری اومد به ذهنم پ ن2:این نوشته بدون پایه و اساس هست ... ادامه ...

رفت ...

نمیدانستم دلش ترافیک است...مرا از جاده ی فرعی پیچاند.... پ ن :این نوشته همین طوری اومد به ذهنم پ ن2:این نوشته بدون ژایه و اساس هست ... ادامه ...

این وبلاگ کجا رفت ؟

نوشته ها از ناکجا می آیند، این را حتما همه شنیده ایم. بعضی اوقات شنیده ایم که نویسنده ای مبدا نوشته هایش را نمی شناسد و معتقد است نوشته ها از منبع نا معلومی به او می رسند. من هم مثل تمام افرادی که با این گزاره موافق هستند تایید می کنم که گاها نوشته ها از ناکجا می رسند، اما تا حالا نشنیده بودم نوشته ها به ناکجا بروند که به چشم خودم دیدم. این وبلاگ نوشته داشت. لینک داشت. حاصل گرد اوری مجموعه گزارشات و مصاحبه های من در رو ... مه های مختلف بود. اما به ناگاه همه آنچه گرد آوری کرده بودم نیست شد. چرایی موضوع را می توانید با کلیک ... اینجا دری ... د. خلاصه اگر علاقه شخصی من به دامنه این وبلاگ یعنی «برای صلح» نبود شاید هیچ وقت این پست را نمی نوشتم. اما بازگشت همیشه شیرین است. مخصوصا برای خانه ای که رنگ و بوی صلح دارد. ... ادامه ...

ع نوشته های وفات و شهادت حسن

ع های وفات و شهادت حسن برای پروفایل تلگرام ع های وفات و شهادت حسن ع نوشته های وفات و شهادت حسن در تلگرام جدید ترین ع نوشته های وفات و شهادت حسن ع نوشته های وفات (ص) و شهادت حسن (ع) ع نوشته وفات و شهادت حسن ادامه مطلب ... ادامه ...

برگزاری نشست

نشست کتابخوان با حضور جمعی از دانش آموزان در کتابخانه برگزار گردید در این نشست که با هدف ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و افزایش اعتماد به نفس در بچه ها برگزار می شود، دانش آموزان کتابهای ابوذر صحرا نشین نوشته مژگان شیخی، قصه های چوپی نوشته تیری کورتن، داستانهای زیبای مثنوی معنوی نوشته مصطفی حسنلو، موسی و دو دختر نوشته لاله جعفری، پسری که غول را کشت نوشته بهروز رضایی و دایناسورهای خطرناک نوشته نیک آرنولد را به اشتراک گذاشتند. ... ادامه ...

کتابهای پیشنهاد شده برای کتابخوان ماه آبان

چهار کتاب «روز خدا» نوشته سید محمد هاشم پوریزدان پرست، «خُلق عظیم اعظم» نوشته علی احمدی خواه، « و قصه هایش» نوشته غلامرضا حیدری ابهری و «اشکانه» نوشته ابراهیم حسن بیگی در قالب طرح کتاب خوان آبان ماه ۱۳۹۶ معرفی شد. ... ادامه ...

داستانک...

نوشیروان،خدمتکار مخصوص درباری داشت،که همواره در خدمتش بود،به او سه کاغذ داد،و گفت:هر وقت من خشم ... ن شدم و خشمم شدید شد این سه نوشته را یکی پس از دیگری به من بده.غلام درباری پیشنهاد انوشیروان را پذیرفت،تا روزی،انوشیروان بر سر موضوعی،سخت خشم ... ن شد.غلام یکی از رقعه ها را به او داد که در آن نوشته شده بود:"خشم خود را کنترل کن تو خدای مردم نیستی”سپس دومی را به او داد،که در آن نوشته شده بود:"به بندگان خدا رحم و مهربانی کن،تا خدا به تو رحم کند”سپس سومی را به او داد،که در آن نوشته شده بود:"بندگان خدا را به اجرای حق خدا،سوق بده،که در پرتو چنین کاری به سعادت می رسی”به این ترتیب لحظه به لحظه،از خشم انوشیروان کاسته شد.*منبع:داستان دوستان،ج۳ ... ادامه ...

پروفایل مذهبی | ع نوشته پروفایل مذهبی برای تلگرام

پروفایل مذهبی | ع نوشته پروفایل مذهبی برای تلگرام پروفایل مذهبی , ع نوشته مذهبی برای پروفایل , ع پروفایل مذهبی دین و , ع پروفایل مذهبی , ع متن مذهبی , ع نوشته باحال مذهبی , ع نوشته برای مادر , ع نوشته برای ماه محرم , ع نوشته پروفایل برای ماه رمضان , ع نوشته پروفایل برای ماه محرم , ع نوشته مذهبی برای پروفایل تلگرام , ع نوشته های مذهبی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

نشست کتابخانه دردبیرستان انقلاب -دوره اول

در این نشست، کتاب های «افسانه شیرین داراب نامه» نوشته محمدرضایوسفی، توسط .مریم احمدی...........؛ « اردک سیاه» نوشته ژانت تیلور لایل ، توسط یاسمین محمدی« یک آسمان سلام» نوشته افسانه شعبان نژاد، توسط زهرا طبائی« ... درمحاصره کاراگاهان» جعفر ابراهیمی، توسط مهدیه ابولی« مسافر ... ای بی نشان» نوشته مسلم ناصری ، توسط اعظم کردی............و «قصه های شیرین شاهنامه فردوسی» نوشته اسدالله شعبانی، توسط فاطمه ایزدی .................. معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شدا ... ادامه ...

معرفی کتاب ماه آذر

1- "به خواب شیرین بروید" نوشته جواد ترکاشوند از انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی "ر ه" 2- " ترانه های نوازش" نوشته مصطفی رحماندوست از انتشارات کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان 3- "قاف" نوشته یاسین حجازی از انتشارات شهرستان ادب 4- "میرزاکوچک خان" نوشته عصمت گیویان از انتشارات مدرسه کتابهای فوق را از کتابدار بخواهید. ... ادامه ...

گرانترین نت دست نویس اثر گوستاو مالر حراج شد!+ع

گرانترین نت دست نویسدست نوشته یک قطعه موسیقی اثر گوستاو مالر رکورد گرانترین نت دست نویس را به نام خود ثبت کرد.دست نوشته کامل دومین سمفونی گوستاو مالر که به «رستاخیز» مشهور است، در حراجی ساتبی لندن فروخته شد. یدار برای به دست آوردن گرانترین نت دست نویس ، این دست نوشته ۲۳۲ صفحه ای بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پوند پرداخت کرد.سیمون مگوایر کارشناس ارشد کتاب و دست نوشته ها در ساتبی گفت: «پیش از این هیچ گاه یک سمفونی کامل مالر به قلم او در یک حراجی عرضه نشده بود و احتمالا پس از این نیز شاهد چنین رویدادی نخواهیم بود.»یکی از ویژگی های منحصر به فرد این دست نوشته، بدون تغییر ماندن آن در طول زمان است. در این نوشته همه چیز از جمله پاک شدن ها، تغییرات و حاشیه نویسی ها به دست مالر صورت گرفته است.گرانترین نت دست نویس [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

معرفی کتاب های کتاب خوان داد ماه

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتاب های «آواز بلند» نوشته علی اصغر عزتی پاک، « کردستان» نوشته نصرت الله محمود زاده، «غنچه دلتنگ» نوشته حسین سیدی و کتاب «صراط» نوشته علی صفایی حائری را برای طرح کتاب خوان ماه ویژه داد 96 معرفی کرد. ... ادامه ...

ع پروفایل مادر فوت شده

ع پروفایل مادر فوت شده ع نوشته درباره مادر + ع نوشته مادر فوت شده جدید ع نوشته درباره مادر در این پست زیباترین ع نوشته درباره مادر را مشاهده کنید. ادامه مطلب ... ادامه ...

نوشته های قدیمی رو سریال میکنم

این مدتی که نمی نویسم میتونم از نوشته های قدیم بذارم. از وبلا قدیمیم که حالا دیگه نیستن. چرا؟ تا حوصله تون سر نره!سعی می کنم بی سانسوربذارم. گرچه سعی باطلیه. ... ادامه ...

ع ... نوشته اسم ها

ع ... نوشته اسم - گالری ع ... aaaaaks.ir/ع ... -نوشته-اسم/ ۸ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - ع ... نوشته اسم ها + لیست اسامی دختر و پسر ع ... اسم های اتشین با طراحی خاص و زیبا حسن منصور مهدیه الهه علیرضا روناک سحر حامد فراز طاهره شایان ... ع ... پروفایل اسم ها ایرانی جدید ۹۵ ⋆ - سایت عاشقانه لاو 98 www.love98.ir › طراحی ها › اسم پسر ۱۰ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - ع ... پروفایل اسم ها ایرانی جدید 95,ع ... نوشته اسم زهرا لاو77 , ع ... نوشته اسم زهرا , زهرا , ع ... نوشته زهرا , ع ... نوشته اسم زهرا, ت ... ت گرافی اسم ... ادامه مطلب ... ادامه ...

به انتشار شعله ی کبریت ...

انگار جایگشت های تمام کلمات را نوشته ام ... ص بر نمی آید ... حرف میخشکد و می افتد کنار برگ های تنهای پاییز ... همه نوشتنی ها را نوشته اند ... از غم و جنگ گفته اند ، از بزم و شور و صدا ها ، تا سکوت شب و ستاره و هر چه به آن برای بهتر شدن چنگ انداخته اند ... حالا در لانه های زنبور ، رو به روی مستطیل هایشان ، سر انگشتانشان نوشته ای می شود برای ساختن توهمی از اراده و قدرت ... و در انتظار طلوع ن یک خورشید دیگر میخوابند ... تا فردا برایشان جز سرگرمی خسته کننده ی روز چه آورده باشد ... ... ادامه ...

مکتوب

مکتوب یعنی نوشته شده. به نظر اعراب ، نوشته شده به راستی برگـــردان مناسبی نیست، چون با این که همه چیز پیشاپیش نوشته شده ، اما خداوند مهربان است، و فقط برای آن همه چیز را پیشاپیش نوشت تا ما را یاری کند. سرگردان در نیویورک است. با این که قرار ملاقاتی دارد، دیر از خواب بیدار می شود؛ و وقتی هتل را ترک می کند، می فهمد که پلیس اتومبیلش را با جرثقیل برده. به دیر قرارش می رسد، ناهار بیش از اندازه طول می کشد، و به مبلغ جریمه اش می شید. پول زیادی است. ادامه مطلب ... ادامه ...

معرفی کتابهای بهبودی

درود بر همه همدردان. تعدادی کتاب معرفی می کنم که انشالله پس از ترخیص از کمپ انها را مطالعه کنید. 1-برای آن به سوی تو می آیم/ نوشته جی پی واسوانی 2-اراده کافی نیست/ نوشته آرنولد واشتون 3- وابستگی ناسالم/نوشته ملودی بیتی 4-با خالق هستی/ نوشته جی پی واسوانی 5- تولد دوباره/ نوشته فروهر تشویقی ... ادامه ...

ع نوشته های جدید متولدین دی ماه ۹۶

ع نوشته های جدید متولدین دی ماه ۹۶ ع نوشته متولدین دی ماه ۹۶ عکش نوشته های جدید دی ۹۶ ادامه مطلب ... ادامه ...

چرا نوشتن؟

دوست دارم بنویسم، چون از فکر ها و حرف زدن ها خلاصم می کند. اما شک دارم جای نوشته هایم اینجا باشد _با همه میل به خوانده شدن_ چون مصلحت هیچ متن از پیش نوشته شده ای را به انتشار آن نمی بینم... چرا نوشته هایم اگر پیش نویس شوند، بعد یکی دو روز انگار که منقضی شده باشند، از طعم و از رنگ رفته و بوی ماندگی می گیرند؟ همه این داستان ها و جمع تناقض هایم را که می بینم فکر می کنم اصلا چرا میل به خوانده شدن؟ چرا خوانده شدن؟ ... ادامه ...

طرح کتابخوان تیر ماه1396

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «بهشتی از زبان بهشتی» نوشته فرامرز شعاع حسینی، «دخیل عشق» نوشته مریم بصیری، «حرفه ای (خاطرات مرحوم جواد شریفی راد)» نوشته محمد قاضی، «پرندگان آهنین» نوشته عباس خاراباف و کتاب «قیچی که به دنبال کار می گشت» نوشته منیره هاشمی برای طرح کتاب خوان ویژه تیرماه ۱۳۹۶ از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد ... ادامه ...

ع نوشته ماه رمضان96

به مناسبت ماه مهمانی خدا بسته " ع نوشته ماه رمضان 96 " که شامل تصاویری جذاب و خاص برای استفاده در پیش زمینه تلفن همراه و کامپیوتر هم هست در این خبر قرار گرفته است، همچنین تمام " ع نوشته ماه رمضان 96 " می توانید به صورت یک جا و از طریق فایل فشرده در همین خبر دریافت کنید. لینک خبر ... ادامه ...