دشمن بزندیکی بزند ده تا می خورد

یکی بزند ده تا می خوردحضرت آیت الله :«امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب لوح «یکی بزند ده تا می خورد» را منتشر می کند. ... ادامه ...

پوستر/ یکی بزند ده تا می خورد

:«امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

و صهیونیستها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت/هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن استروز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید.هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد." ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد." ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد." ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند. در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید. هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند. در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید. هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند. در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید. هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

دشمن انسان

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا دشمن انسان هر قدر انسان به خدا نزدیک تر شود و ایمان و اعتقادات محکمی به خدای متعال پیدا کند. متعاقبا دوستان بسیار خوب و دشمنان بسیار بد پیدا می کند. انسان عاقل در امور دنیوی با احتیاط و دقت به امور جاری می پردازد. حضرت علی ،دارای سخت ترین دشمن و بهترین دوست بودند. لازم به ذکر است، انسان دارای دشمن درونی و دشمن بیرونی است.دشمن اصلی انسان هوای نفس و تبعیت از آن است که با اعمال خود، زمینه دشمنی بیرونی را فراهم می کند.همانند زیاده خواهی های بی مورد.اینقدر که دشمن درونی خطر ناک است ، دشمن بیرونی خطرناک نیست.بطوریکه مبارزه با دشمن درون را گرامی جهاد اکبر و مبارزه با دشمن برونی را جهاد اصغر نامیدند. انسان دارای دو نفس است،یکی موجب رشد انسان می شود و دیگری انسان را به گمراهی و ظل می کشاند. چون گنه قلب تو را تسخیر کرد ذکر حق کی بر دلت تاثیر کرد اژدهای نفس گر باشد رها آدمی را در غل و زنجیر کرد علی رجالی ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند. در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید. هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد." ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید. ... ادامه ...

نماهنگ | یادتان هست؟

نماهنگ | یادتان هست؟حضرت آیت الله : «جوانهای ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشکهای شبانه روزیِ دشمن میسوخت! خانه ها اب میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! ای جبهه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیّه ی ا- که جای خود دارد؛ حتّی تا ای دوردست، موشکهای دشمن میرسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب، نماهنگ «یادتان هست؟» را منتشر می کند. ... ادامه ...

نماهنگ | یادتان هست؟

نماهنگ | یادتان هست؟حضرت آیت الله : «جوانهای ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشکهای شبانه روزیِ دشمن میسوخت! خانه ها اب میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! ای جبهه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیّه ی ا- که جای خود دارد؛ حتّی تا ای دوردست، موشکهای دشمن میرسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب، نماهنگ «یادتان هست؟» را منتشر می کند. ... ادامه ...

نماهنگ | یادتان هست؟

نماهنگ | یادتان هست؟حضرت آیت الله : «جوانهای ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشکهای شبانه روزیِ دشمن میسوخت! خانه ها اب میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! ای جبهه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیّه ی ا- که جای خود دارد؛ حتّی تا ای دوردست، موشکهای دشمن میرسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب، نماهنگ «یادتان هست؟» را منتشر می کند. ... ادامه ...

نماهنگ | یادتان هست؟

نماهنگ | یادتان هست؟حضرت آیت الله : «جوانهای ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشکهای شبانه روزیِ دشمن میسوخت! خانه ها اب میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! ای جبهه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیّه ی ا- که جای خود دارد؛ حتّی تا ای دوردست، موشکهای دشمن میرسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب، نماهنگ «یادتان هست؟» را منتشر می کند. ... ادامه ...

نماهنگ | یادتان هست؟

نماهنگ | یادتان هست؟حضرت آیت الله : «جوانهای ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشکهای شبانه روزیِ دشمن میسوخت! خانه ها اب میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! ای جبهه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیّه ی ا- که جای خود دارد؛ حتّی تا ای دوردست، موشکهای دشمن میرسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب، نماهنگ «یادتان هست؟» را منتشر می کند. ... ادامه ...

نماهنگ | یادتان هست؟

نماهنگ | یادتان هست؟حضرت آیت الله : «جوانهای ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشکهای شبانه روزیِ دشمن میسوخت! خانه ها اب میشد، انسانها کشته میشدند؛ در شهر تهران! ای جبهه -مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیّه ی ا- که جای خود دارد؛ حتّی تا ای دوردست، موشکهای دشمن میرسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم! امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب، نماهنگ «یادتان هست؟» را منتشر می کند. ... ادامه ...

دعای ش ... ت و غلبه و پیروزی بر دشمن

دعای ش ... ت و غلبه و پیروزی بر دشمن برای ضربه به دشمنان و غلبه بر آنها ، آیات شریفه ذیل را بر یک مشت خاک پاک بخواند و به سمت دشمن و یا در صورت امکان به روی دشمن بپاشد ، دشمنش به اذن خداوند از بین میرود : طسم ۱ تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ ۲ لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ ۳ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِم مِّن السَّمَاء آیَهً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ ۴ توجه شود : صرفا در امر حلال استفاده کند . ***** دعای ش ... ت و غلبه و پیروزی بر دشمن , دعای ش ... ت دشمن , دعای غلبه بر دشمن , دعای مجرب غلبه بر دشمنان , دعای فتح و پیروزی , دعای طلب حاجت , دعای مجرب و فوری , دعای دفع دشمن , دعای دور ... دشمن ... ادامه ...

قم| فرمانده کل : سخن و اقدامی که سبب ناامیدی ملت شود کمک به دشمن است/ ترین در دنیای معاصر است

فرمانده کل ایران گفت: در جنگ تحمیلی گرفتن شهر و منطقه هدف دشمن بود و امروز ناامیدسازی و بی اعتمادسازی دو هدف عمده دشمن است و هر ی حرفی بزند و کاری کند که ملت را ناامید کند به دشمن کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سرلشکر سید عبدالرحیم شامگاه پنج شنبه در مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب ی که در مسجد چهارمردان برگزار شد، اظهار داشت: امروز افرادی که با خط کش مادی و دنیایی و مقیاس های معمول دنیایی به استکبار نگاه می کنند هیمنه دروغین دشمن را همانند کف رودخانه می بینند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد." ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید.هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید.هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

ای وای چه رویایی

چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وای حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند وای عطر نم و شرم کم و صوت تو در هر قدم و لرزش دستم دست تو در دستم و رسوایی و باران بزند وای وای وای ای وای چه حالی چه هوایی چه عبوری ای وای چه احساس خ چه حضوری من با تو و تو با من و پایان ج ای وای چه رویایی چه حالی چه سروری جان که هستم ز تو جان که هستی ز من جان که مستم ز تو جان که مستی ز من جانِ من از آن تو جانِ تو درمان من جانِ من و جان تو جانِ تو و جان من چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وای حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند وای ... ادامه ...

ای نگاهت خورشید...

بیا و با خود ببر... این به جا مانده را فقط برای تماشا... آنجا که نسیم یادت موج بزند... عطر تنت را استشمام میکنم جایی به جز این حوالی شب... به چشمانت می آید در گندمزار موج بزند... کجایی ای نگاهت خورشید... بیا آفتابگردانت را سربلند کن... ... ادامه ...

امواج افسون

هوالجمیل شبیخون به خود به میهن شبیخون نزَد دشمن دون به خود می زند امت ما ، شبیخون فرستاده دشمن بسی که از هم بپاشد بسی عقد و کانون ولیکن نشد وارد خانه ی تو به زور و به اجبار ، آن دیو ملعون تو خود می بری دشمنت را به خانه و خود می سپاری به آن دون تو خود می سپاری جگر گوشه هایت در امواج افسون به جلاد صهیون تهاجم نموده است دشمن به نرمی به گرمی تو هم می پذیریش ، بی چون تو را می دهد چونکه ابزار به اغوای او می شوی مست و مفتون نه تنها نداری ز دشمن شکایت که حتی از او می شوی شاد و ممنون کلید درونت سپردی به دشمن و رفتی تو از هستی خویش، بیرون به نام رهائی به نام تمدن چرا می زنی بر دل خود شبیخون فراموش کردی به اغوای دشمن شهیدان فکّه ، طلائیه ، مجنون کجا رفت عزم دفاع مقدس خوشا یاد بستان و اروند و کارون خوشا یاد مردان از جان گذشته که گشتند در راه ما غرقه در خون طلب کن ز روح شهیدان بصیرت که بر هم زنی فتنه ی دشمن دون والسلام محمد حسین صادقی زرقان فارس – آبان 1395 ... ادامه ...

سپیده که سر بزند

سپیده که سر بزند نخستین روز روزهای بی توآغاز می شود آفتاب سرگشته وپرسان تا مرا کنار کدام سنگ تنها باید به تماشای ی نوزاد به نخستین دره سرگشتی هام در شه تو ام که زنبقی به جگر می پروریو نسترنی به گریبان که انگشت اشاره ات به تهدید بازیگوشانه منقار می زند به هوا و فضا را سیراب می کند از شبنم و گیاه سپیده که سر بزند خواهی دید که نیست به نظر گاه تو آن سدر فرتوتی که هر بامداد گنجشکان بر شاخساران معطرش به ترنم آ ین ستارگان ک شان شیری را تا خوابگاه آفت شان بدرقه می د سپیده که سر بزند نخستین روز روزهای بی مرا آغاز خواهی کرد مثل گل سرخ تنهاییآه خواهی کشید به پروانه ها خواهی شید و به شاخه سدریکه سایه نینداخته بر آستانه ات ... ادامه ...

...

به نظر من حکومتی که به روی مردم خودش آتش می گشاید و حکم تیر می دهد ، حکومتی که مردم معترض را در خیابان ها و زندان ها می کشد ، و به مطالبات بر حق آنها برچسب می زند که بازیچه ی دست دشمن شده اند ، حکومتی که با لولوی دشمن سعی در ایجاد خفقان و استبداد بیشتر دارد ... به نظر من این حکومت مشروعیت ندارد !اما واقعا دشمن کیست ؟! : به نظر من دشمن مقام مسئولی است که وقتی کشاورز از واردات بیرویه می پرسد ، با لحن تحقیر آمیز می گوید " به او سبوس بدید بخوره !" ... دشمن ی است که فرمان می دهد نیروهای مسلح و نیمه مسلح به اسم برقراری نظم و قانون به خانه ی مردم یورش ببرند و در شب یلدا چندین جوان بیگناه را به جرم و شادی بازداشت کنند ... دشمن ی است که با دستفروش مستأصل که قصد دارد از راه حلال ارتزاق کند مثل یک جانی و جنایتکار برخورد می کند ... خلاصه دشمن ی است که از قدرت به طرق مختلف سوءاستفاده می کند و با هدر دادن منابع و ثروت های ملی قصد دارد ملتی را در جهل ، یأس و فقر نگه دارد ! هم فقر فکری - فرهنگی و هم فقر مادی توأمان ... ... ادامه ...

عاملان فریب خورده

... انی که در عرصه ... تلاش ... د تا به بهترین نحو انجام شود و اکنون با بدعهدی دشمن روبرو شده اند ایرانی و اهل همین سرزمین اند و ملت هم در یاری ... انها برای مقابله با بدعهدی های دشمن از هیچ همراهی مضایقه نمی کنند تا یا دشمن را سرکوب و رام کنند یا مسیر رشد را بدون همراهی ... طی کنند. ... ادامه ...

دشمن مردم ایران

دشمن مردم ایران مسئولین نظام ایران است اگر و متحدانش را به مردم دشمن معرفی می کنند به این دلیل است که فلسفه وجودی نظام این دشمنی هست. ادامه مطلب ... ادامه ...

بی شباهت نیست هفتم

به نام خ که از رگ گردن نزدیک تر است آ ین حرف ها را زد دل سنگ باید آب می شد ولی نشد فقط خیمه های حسینی غرق آه شدند علی برخاست علی پر درآورد و سر از بغل بابا در آورد بی شباهت نیست بی شباهت نیست شهادت علی با باباش پرسید پدر را بزند یا پسر را گفت پسر را بزند تا بابا هم ... ... ادامه ...

روزهای بی تو

سپیده که سر بزندنخستین روز روزهای بی توآغاز می شودآفتاب سرگشته وپرسانتا مرا کنار کدام سنگتنها باید به تماشای ی نوزادبه نخستین دره سرگشتی هامدر شه تو امکه زنبقی به جگر می پروریو نسترنی به گریبانکه انگشت اشاره اتبه تهدید بازیگوشانهمنقار می زند به هواو فضا راسیراب می کند از شبنم و گیاهسپیده که سر بزند خواهی دیدکه نیست به نظر گاه تو آن سدر فرتوتی که هر بامدادگنجشکان بر شاخساران معطرش به ترنمآ ین ستارگان ک شان شیری راتا خوابگاه آفت شانبدرقه می دسپیده که سر بزندنخستین روز روزهای بی مراآغاز خواهی ثل گل سرخ تنهاییآه خواهی کشیدبه پروانه ها خواهی شیدو به شاخه سدریکه سایه نینداخته بر آستانه اتمنوچهر آتشی ... ادامه ...

قدم زدن در برف را فقط با تو دوست دارم

این هوا امشب عجب دو نفره استاز آن دو نفره هایی که زبان زد همه باشد دستم را بگیری جلوی دهانت ها کنی گرمم شود زیپ کاپشنم را تا آ بکشیشال گردنت را دربیاوریبکشی دور صورتمجوری که چشمانم فقط بیرون باشدقدم بزنیم روی برف هاگاهی نگاهم کنیدر تاریکی خیابانهای خلوتزیر یک چراغ برق نگهم داریبرف بزند بزند... ... ادامه ...

،صهیونیست ها و مستکبران عالم،نه به شیعه علاقمند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید.هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد." ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید.هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ

ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻘﺎﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻨﻪ ﻫﺮ ﺴﺩﺭ ﻣﺴﺮ ﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺎﺩﺮﺍﺳﺖ... ... ادامه ...

، صهیونیست ها و مستکبران عالم، نه به شیعه علاقمندند و نه به اهل سنت

روز ولادت اکرم (ص) طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات برادران اهل سنت 12 ربیع الاول است بنابراین (ره) این تاریخ را هفته وحدت نامگذاری د که حاکی از اهمیت وحدت از منظر راحل است. ی نیز همواره بر وحدت میان مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات تاکید کرده اند.در شرایطی که دشمنان تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با به کار بسته و آشکارا آن را اعلام می کنند. تاکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف مسلمانان منطقی نیست. در این گزارش بخش های از بیانات ی درباره ضرورت وحدت میان مسلمان را می خوانید.هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است ... ادامه ...

اقتصادی

هدف دشمن از فشارهای اقتصادی یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه ... د، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائى دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد. این چیزهائى که الان آنها تهدید میکنند، تحریم میکنند، جز ... و جز رژیم صهیونیستى، هیچ ... ذى نفع از این تحریمها نیست. دیگران را با زور و با فشار و با رودربایستى و با این چیزها وارد میدان ... د. خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستى نمیتواند خیلى ادامه پیدا کند - یک مدتى است - شاهدش هم این است که مجبور شدند بیست تا کشور را از همین تحریمهاى نفتى و امثال اینها استثناء کنند! دیگرانى هم که استثناء نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما میخواهیم، آنها دنبال راه حل میگردند. بنابراین بایستى مقاومت کرد. ما باید مسائل کشور را با این دید نگاه کنیم؛ آرمانها جلوى چشم ما باشد؛ واقعیتهاى تشویق کننده جلوى چشم ما باشد. در مورد واقعیتهاى منفى - که در واقع در بعض ... ادامه ...

حیف شد!

- ... چیزی شده؟- .یکی از دوستاتو دیدم..- یه دوســت؟!؟!!- یه دشمن!- آو، کدومش؟- خودش که میگفت دشمن خونیته. مگه مردم دشمن خونی هم دارن؟- بهت پیشنهاد رشوه داد تا جاسوسی منو ی؟- بله.- قبول کردی؟- نه ؛- حیف شد! میتونستیم با هم تقسیمش کنیم. دفعه دیگه قبول کن!- :) ... ... ادامه ...

اگر می خواهی شوی

شیخ شهید قتوتی مقاومت مردمی مشهر وقتی به دست عراقی ها افتاد، اسلحه را زیر بغلش گذاشت تا بتواند بدن مجروح خودش را س ا نگه دارد. اسیر بود و زخمی اما کرنش نشان داد. به سربازهای م دشمن گفت امروز حسین دوران ما است. از زیر بیرق یزید به خیمه حسین بپیوندید. شهیدش د. جمجمه اش را با سرنیزه ب د. بدنش را بر بلندای ساختمانی آویزان نمودند. بعد و پایکوبی به راه انداختند و فریاد زدند:قتلناال تو هم می توانی یک باشی به شرط آن که دشمن این آب و خاک، تو را دشمن خود بداند. ... ادامه ...

اگر می خواهی شوی

شیخ شهید قنوتی مقاومت مردمی مشهر وقتی به دست عراقی ها افتاد، اسلحه را زیر بغلش گذاشت تا بتواند بدن مجروح خودش را س ا نگه دارد. اسیر بود و زخمی اما کرنش نشان داد. به سربازهای م دشمن گفت امروز حسین دوران ما است. از زیر بیرق یزید به خیمه حسین بپیوندید. شهیدش د. جمجمه اش را با سرنیزه ب د. بدنش را بر بلندای ساختمانی آویزان نمودند. بعد و پایکوبی به راه انداختند و فریاد زدند:قتلناال تو هم می توانی یک باشی به شرط آن که دشمن این آب و خاک، تو را دشمن خود بداند. ... ادامه ...

از مبارزه خسته نشو

♦️ : «درس رضا علیه السلام به همه ی ما این است که ای مسلمان! از مبارزه خسته نشو. نخواب چون دشمن همیشه بیدار است و در شکلهای مختلف و در لباسها و نقابهای گوناگون و با آرایشهای رنگارنگ ظاهر میشود؛ چشم تیزی داشته باشید، دشمن را بشناسید و راه مبارزه ی با دشمن را بلد بشوید و مثل علی بن موسی الرضا از اول تا آ مبارزه را ادامه بدهید.» ... ادامه ...

فیدل یا کاسترو؟

نگاه به تاریخ: یک فرد با افکارخوب + یک ایده + پیدا ... دشمن بزرگ + دشمن دشمن من دوست من است + راه حل خوب + جبر زمانی-مکانی +نهایت تلاش در راستای راه حل (مهم همینجاست: راه حل برخاسته از نظر دوستان+جبر زمانی-مکانی و قدرت دشمن بدست میاد.خب سوال اصلی اینجاست ایا فردی توانایی یافتن روش بهتری رو داره یا نه؟ کاسترو یا گ ... یا ماندلا یا ... همه تحت تاثیر این عوامل بودند(دوست بزرگ-دشمن بزرگ) فرد دیگری هم بود شرایط از تغییرات بیشتر توسط اون فرد جلو ... ری میکرد.در نتیجه توقع معجزه داشتن از کاسترو و یا دیگران وقتی از عقبه ذهنی و عقیدتی کاملا درستی برخوردار نباشند کار کاملا اشتباهیست. ایا کاسترو مرد بزر ... بود ؟تاریخ هیچ وقت خودش رو با بزرگ ... افراد دون پایه کوچیک نمیکنه ایا کاسترو ادم موفقی بود؟به همون اندازه ای که عقبه فکری و عقیدتی مورد حمایت اون موفق بود ... ادامه ...

e194

مهمانهای آلمانی مان در مسیر سفرشان یک شب هم مشهد و مهمان حرم و یک ظهر هم مهمان سفره حضرتی بوده اند دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری (دشمن البته با تساهل!) ... ... ادامه ...

عملیات بیت المقدس 5

خلاصه گزارش عملیات : نام عملیات: بیت المقدس ۵ (ضربتی) زمان اجرا: 22/1/1367 مدت عملیات : 78 روز تلفات دشمن : ۳۸۱۰ کشته، زخمی و اسیر رمز عملیات: یا اباعبدالله الحسین (ع) مکان اجرا: منطقه عمومی پنجوین عراق - خط شمالی جبهه جنگ ارگان های عمل کننده: نیروی زمینی پاسداران انقلاب ی اه عملیات: انهدام ماشین جنگی دشمن ، تأمین ، ضربه به سازمان رزمی دشمن نتایج عملیات : تجهیزات منهدم شده دشمن : صدها دستگاه خودرو نظامی - ۴۵ دستگاه تانک و نفر بر - ده ها قبضه سلاح سبک و سنگین . یگان های منهدم شده دشمن : ۴۰ تا ۸۰ درصد از تیپ های ۹۶ و ۴۲۴ از لشکر ۲۷ - گردان های ۱و۲و۳ از تیپ ۸۰۶ لشکر ۲۷ - گردان های ۱و۳ از تیپ ۳۶ پیاده لشکر ۲- گردان تانک الحارثه از لشکر ۸ - گردان صلاح الدین نقشبندی - گردان های ۸و ۱۸ توپخانه از لشکر ۲۷ تعداد کشته و زخمی دشمن : 3500 نفر اسراء :310 نفر نقشه عملیات: ... ادامه ...

تلخ یعنی که دلم تنگ نگاهت بشود

درد یعنی که تو باشی و دلم پر بزندبغض کهنه وسط حرف و کلامم بپردتلخ یعنی که دلم تنگ نگاهت بشودتو نباشی و قدم سوی خیابان بروددرد یعنی که غمت بر دل و جانم بزندچشم من پیش همه از غم تو تر بشودزجر یعنی که ز غم عابر باران بشویبی تو اما نم او غصه ی بدتر بدهدبدترین سال جهان در همه دوران یعنیپشت هم غم برسد رنج و مصیبت برسدمحمدصادق رزمی ... ادامه ...

سر اعتقادات مان با ی معامله نمی کنیم

وقتی می بینیم منافع ملی مان در خطر است و اعتقادات مان مورد هجمه دشمن، سر اعتقادات مان با ی معامله نمی کنیم ما ایستاده ایم و مقاومت می کنیم فقط هالوها و خاین ها هستند که در چنین مواقعی دست روی دست می گذارند و منتظر می مانند. این دو جماعت یکی از روی نادانی و دیگری از روی نقشه منتظر انجام نقشه دشمن هستند و حالا دشمن برای ما در و فضای مجازی نقشه ریخته است و این ما هستیم که نقشه دشمن را نقش بر آب خواهیم کرد. انی که می گفتند همه چیز ما حتی آب خوردن ما به ربط دارد قابل اعتماد نیستند و این جماعت اگر خاین نباشند هالو هستند و زدن سنگ یک پیام رسان خارجی مثل تلگرام به اگر نگوییم علامت خیانت است از روی هالویی است. @bavarnews ... ادامه ...

دشمن دنبال چیست؟

دشمن دنبال چیست؟ *تحلیل چندین ماه پیش توسط ی از نقشه دشمن*دشمن دنبال چیست؟ ... ادامه ...

عطش شهردار عجول برای رسیدن به پاستور/اقدام عجیب قالیباف!+تصویر

شهردار تهران آنقدر برای رسیدن به پاستور عجول است که حاضر است دست به هر اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی بزند تا شاید مدتی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. ... ادامه ...

ننگ بر کوتوله های ...

کوبا با این که کمونیست است؛ اما دارای اص ... و شرف است؛ چراکه پس از سفر اوباما به کوبا و زمانی که تقاضای ملاقات با فیدل کاسترو کرد، کاسترو با او ملاقات نکرد و برادرش هم که رئیس جمهور این کشور است، زمانی که مشاهده کرد اوباما دست خود را آورده تا به شانه او بزند، دست خود را جلو آورد تا دست اوباما را کنار بزند؛ اما طرفداران ... ... یی همین اندازه شرف نیز برای مردم خود قائل نیستند و چنانچه اوباما دستش را برای آنان دراز کند آنان حتی حاضرند دست او را ببوسند! روزگاری ... گفت تحریم ها ما را کنار نخواهد زد، بلکه ملت ایران را قوی تر خواهد کرد؛ اما چندی است که ادبیاتی ضعیف روی کار آمده و می گوید تحریم ها اثر کرده است. بیان این سخنان دشمن را جری تر می کند. این افراد به جای این که مشکلات درون و این ... ها را جمع کنند، مدام ماشین های لو ... وارد کشور می کنند و چشم شان به خارج است. مدل ... شه این افراد باعث شده که ... همان تحریم هایی که طبق توافق قرار بود بردارد با عناوین دیگر از جمله موشکی و ... برگرداند به این علت که برخی ضعف نشان دادند.. [رحیم پور ازغدی] ... ادامه ...

دشمن خونی

دشمن خونی شده اند، قلبی که فریاد میزند دوست داشتنت را و عقلی که خودش را میزند به نشنیدن... #فاطمه_جوادی ... ادامه ...

دشمن زن

رایگان کامل دشمن زن 1397 اثری از کریم امینی, دشمن زن با کم حجم کیفیت بالا عالی hd , دشمن زن سینمایی ایرانی جدید 1080p بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به ید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

احمد اللهیاری

او که با پیر جوان اهل جبهه یار بود او که از فرماندهان خوب مردم دار بود از شجاعت ها ی اوتوصیف نتوانم نوشت در میادین نبرد او روز و شب بیدار بود نام او ورد زبان مردمان جبهه بود پیش پایش کوه و دشت و دره ها هموار بود دشمن از آوازه ی او سخت نالان بود وبس برسر دشمن همیشه کوهی از آوار بود او برای بچه ها خدمت گذاری ساده بود آن دلاور مرد عاشق پیشه یک بود خستگی هرگز برای آن بشر معنا نداشت در دل جنگ و جدل فرماندهی قهار بود ما برای استراحت می نشستیم دور هم آن دلاور دیده بان دشتی از نیزار بود لحظه ای دم برنیاورد از بد و خوب ی شک ندارم استخوان در حلق استکبار بود احمد اللهیاری ترسی از دشمن نداشت او حریف بی بدیل دشمن قدار بود در عزایش آسمان شهر من خون گریه کرد چون برای مردمان بینوا غمخوار بود ... ادامه ...

عملیات حسین بن علی ع

عملیات حسین بن علی ع زهر چشم از دشمن عملیات محدود حسین بن علی ع روز 26شهریور ماه1361 در جبهه میانی منطقه عملیاتی میمک، توسط نیروهای پاسداران و با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت. نقش عشایر در هجوم به دشمن چشمگیر بود که در نتیجه آن شماری از خودرو های زرهی و سلاح های سنگین و نیمه سنگین دشمن منهدم و بیش از 1000تن از نیروهای عراق کشته و زخمی شدند. در این عملیات محدود که با رمز "یا جوادالائمه ع" آغاز شده بود. دشمن در اضطراب فرو رفت و بیم حمله ی دوباره را در خود احساس کرد. ... ادامه ...

هرگز نشود شام و عراق خاک دلیران

یک گوشه نشسته وطنم ت و غمگیناز دلهره دشمن و آن هجمه سنگینای مام وطن، شیر ژیان، کهنه ی تاریخهرگز تو نباشی ز غمی زخمی و خونینآن روز مبادا که شوی زخمی دورانبر گور بَرَد محو تو را دشمن دیرینای لاله خونین تو از خون شهیدانروییده به دشتت همه جا لاله رنگینهرگز نشود شام و عراق خاک دلیرانبر گور برد این هوسش دشمن دیرینمحمدصادق رزمی ... ادامه ...

بشرح متن

دوستان بازم دیوانه زنجیری در پی اقدام جدید از خارج شد که همه ما حمایت خود را ازدستگاه دیپلماسی کشور مان اعلام میکنیم و اعلام میدارم دشمن دشمن است و هیچ وقت دوست نمیشه ومرگدبر امریکا و همیشه نباید از یادمان برود ... ادامه ...

نان به یک نرخ نمی ماند در این بازار ( سیاوش رایی )

سیاهه**نان به یک نرخ نمی ماند در این بازار آدمی نیز به یک ارج و بها در جوانی پدرم سنگک یک من یک شاهی بر خوانش بود و چه شب ها که به شوق پاسداری می داد بر در مجلس شورا تا صبح تا که مشروطه نیفتد به کف استبداد و سرانجام ز خونی که روان شد بر خاک ساقه خشک پر رنگین داد پدرم یک تن از جوخه بود آفرین بود بسی بر پدرم پس یک چند از آن دوره پر شور و وش مزد پیروزی ها را پدرم پهن می کرد به حوض خانه بساطی رنگین گوش می داد به آواز قمر و به تار درویشو به نقل و سخن یک دو سه تن از احباب و گوارای وجود گلویی تر می کرد و چنین شد که گل تنهای گل نو ریشه بی حرمت و پاس توی گلدان بلورین به سر رف خشکید کم کمک دور شد از ره پدرم پدرم یک تن از جمله بی راهان شد شرم بادا نفرین پیر مرد اینک با پایی سست و به دستی لرزان می د سنگک را شخصا هر یک دانه چار ریالنان به یک نرخ نمی ماند در این بازار آدمی نیز به یک ارج و بها و نمی گردد تنها این بسیار فنون چرخ و فلک می گردد دوست می گردد دشمن با تو وز نیازی دشمن کینه بگذاشته می گردد دوست کیست کدبانوی این خانه که هر روز از نوبه حساب عمل ما برسد گل سرما بزند یا سر ما بزند بر گل دار ؟سیاوش رایی ... ادامه ...

"دشمن می داند اگر یکی بزند، ده تا می خورد"

بیست و نهمین مراسم سالگرد ارتحال (ره) عصر روز (دوشنبه 14 داد) در حرم مطهر راحل با سخنرانی انقلاب برگزار شد. انقلاب در بخشی از سخنانشان به موضوع موشک اشاره کرده و فرمودند: "ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است؛ همین شهر تهران روزگاری در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت، خانه ها اب می شد انسان ها کشته می شدند، ای دیگر مثل اهواز و دزفول که جای خود دارد، ما وسیله دفاع نداشتیم و مجبور بودیم که دست روی دست بگذاریم، امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم ودشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد."برچسب ها: جوان - موشک - انقلاب - ... ادامه ...

آدم گاهی ...

آدم گاهی تهی می شود… خالی می شود…! دلش یک گوش می خواهد که فقط برایش حرف بزند….غُر بزند… دلش می خواهد….زیر دوش آب ریز ریز برای خودش اشک بریزد… دلش می خواهد….زیر باران ساعت ها قدم بزند و خیس شود…دلش می خواهد….برود….ولی نرسد….!! دلش می خواهد….فقط به صدای باران گوش دهد…دلش می خواهد….ساعت ها بخار دهانش را نگاه کند…دلش می خواهد….چشمانش را ببندد….به هیچ چیز فکر نکند..دلش می خواهد….خودش را لوس کند…! دلش یک آغوش اَمن می خواهد…!. ... ادامه ...

سخنان ... عزیزمون در مورد فظای مجازی

#مقام_معظم_ ... ی در دیدار گروهی از جبهه انقلاب فرهن ... : فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه جوانان شده است. منطقه عظیمی از آن دست دشمن است؛ باید دشمن را از فضای مجازی برانید و بتارانید... از من سوال می شود که در شبکه های مجازی کنونی که متعلق به دشمن است وارد بشویم یا نه؟ به نظر ما ورود هوشمندانه خوب است. افرادی که تهاجمی وارد بشوند یا دفاعی و بنیه داشته باشند؛ نه اینکه "شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد". ... ادامه ...

دوست و دشمن

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا دوست و دشمن بعضی اوقات انی در قالب دوست به انسان نزدیک می شوند ولی دشمن انسان می باشند و انسان شناختی از درون آنها ندارد.در این ح توصیه شده دست به دعا ببرید و از خدای متعال استمداد و یاری بخواهید. اما دشمن واقعی انسان هوای نفس و پیروی از اوست. گرامی مبارزه با نفس را جهاد اکبر گویند.عرفا دستور العمل هفت مرحله برای پاکی نفس را پیشنهاد می کنند. از خدا بخواهیم که چشم بصیرت به ما عطا کند تا واقعیت ها را ببینیم .در غیر اینصورت ممکن است حقایق را نبینیم و بر اثر جه گمراه شویم. از خدا بخواهیم دوستان خوب سر راه ما قرار دهد .تا با ه نی با آنها به علم و فهم و درک و ایمانمان افزوده شود. دوستی با مردم اهل دل و با معرفت می کند تامین تو را در عالم و در آ ت دوستی بامردم بی دین و بی ایمان بسی می برد هر دم تو را در نکبت و در معصیت علی رجالی @alirejali ... ادامه ...

نکته هشتاد و پنج

دستورات قرآن را عمل کنید چرا که ... نمی تواند به عامل قرآن ضرری بزند. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله): حامل قرآن دشمن ... است او ... ی است که قرآن را یاد گرفته و به دستورات آن عمل می کند.مواعظ عددیه practiice quranic instructions because ... an can t damage one who practies them ... ادامه ...

انقلاب:

یکی از شیوه های دشمن، ناامید جوانهاست؛ متأسفانه عده ای بلندگوی دشمن شدند ودرفضای جامعه میپراکنند که آقا نمیشود چرانمیشود؟ آیه یأس میخوانند که ملاحظه قدرتهارا ؛ نه!ملت ایران توانست نظام پادشاهی رادور بیندازد/همین مسئله و این چندتوطئه پی د ی وصهیونیسم وارتجاع عرب،همه بااقتدار نابودشد. ... ادامه ...

منتفی شدن تهدیدات دشمن بعد از دروغ است

منتفی شدن تهدیدات دشمن بعد از دروغ است سابق اطلاعات با اشاره به اینکه برخی ها ادعای این را داشتند که جلوی تهدیدات دشمن را گرفته و از وقوع جنگ جلوگیری کرده اند گفت: ما هر موقع که از رسانه های مختلف اخبار را دنبال می کردیم همیشه گزینه نظامی دشمن روی میز بود و کشور را تهدید می د. پس چگونه جلوی تهدیدات دشمن را گرفتید.منتفی شدن تهدیدات دشمن بعد از دروغ است. در صورتی که حضور پررنگ مردم در صحنه ها موجب حفظ نظام و انقلاب شده است. ... ادامه ...

هرگز نشود شام و عراق خاک دلیران

یک گوشه نشسته وطنم ت و غمگیناز دلهره دشمن و آن هجمه سنگینای مام وطن، شیر ژیان، کهنه ی تاریخهرگز تو نباشی ز غمی زخمی و خونینآن روز مبادش که شوی زخمی دورانبر گور بَرَد این هوسش دشمن دیرینای لاله خونین تو از خون شهیدانروییده به دشتت همه جا لاله رنگینهرگز نشود شام و عراق خاک دلیرانبر گور بَرَد این هوسش دشمن دیرینمحمدصادق رزمی ... ادامه ...

تولید سامانه منحصر به فرد شناسایی هواپیمای دوست از دشمن

تولید سامانه منحصر به فرد شناسایی هواپیمای دوست از دشمن/ جوانان مخلصی که دشمن را زمین گیر د/ پهپاد صهیونیستی که هدف پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) قرار گرفت [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

بابات کو؟

تا به حال غصه دار و غم ... ن ندیده بودمش. همیشه دندان های صدفی سفید فاصله دارش از پس لبان خندانش دیده می شد. قرص روحیه بود! نه در تنگناها و بزبیاری ها کم می آورد و نه زیر آتش شدید و دیوانه وار دشمن. یک تنه می زد به قلب دشمن. به قول معروف خطر پیشش احساس خطر می کرد! اسمش قاسم بود. پدرش گردان دیگر بود. تره می رود، قاسم به باباش. ... ادامه ...

امیددهنده ملت و ترساننده دشمن است

حجت ال والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی در جمع تکاوران و نیروهای مخصوص تیپ ۴۵ نیروی زمینی در خوزستان گفت: تمرکز دشمن روی نیروهای مخصوص، بیشتر است تا بتواند از راه های مختلف روحیه شما را تضعیف کند بنا براین شما باید مراقب توطعه های دشمن علیه خود باشید. ولی فقیه در تاکید کرد: دشمن پیوسته در دام گزاری برای به دام انداختن و از راه به در جوانان مومن و انقل است به ویژه سعی دارد در نیروهای مسلح نفوذ کند چرا که میداند با نفوذ در شما به خواسته های خود دست می یابد. وی تصریح کرد: فتنه در فضای مجازی یکی از راه های جدید استکبار جهانی است که این روزها در این حوزه سرمایه گذاری زیادی کرده، باید مراقب بود که در این فضا فریب دشمن را نخوریم. ... ادامه ...