ت تصمیم قیمت اقتصادی درست درست اقتصادی تصمیم درست وجود دارد نظام مالی ت باید قیمت حامل های انرژیتحلیل بنیادی

تحلیل گران بنیادی اعتقاد دارند که در هر زمان یک ذاتی ,برای کل بازار سهام , صنایع مختلف و سهام یک شرکت خاص وجود دارد که بستگی به عوامل اقتصادی دارد. بنابر این سرمایه گذاران باید ارزش ذاتی دارایی را در هر زمان با استفاده از متغیر هایی چون ارزش فعلی و آتی سودهای شرکت و نیز جریانات نقدی آن, نرخ بهره و متغیرهای مرتبط با ریسک تعیین نمایند. اگر قیمت بازاردارایی به اندازه ای بیش از مقدار لازم برای پوشش هزینه های معاملاتی با ارزش ذاتی فاصله داشت , باید اقدام مقتضی صورت پذیرد , باید سهام را ید اگر قیمت بازار به طور قابل توجهی کمتر از ارزش ذاتی بود و آن را ن ید یا فروخت اگر قیمت بازار بالاتر از ارزش ذاتی بود.تعیین ارزش ذاتی در تحلیل بنیادی از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولا از طریق تنزیل جریانات نقدی آتی متصور برای سهام شرکت یا اوراق بهادار دیگر تعیین می گردد. متغیر های اقتصادی و متغیرهای حسابداری مربوط به صورت های مالی شرکت منتشر کننده سهام یا ورقه بهادار مبنای تعیین ارزش ذاتی می باشد. ... ادامه ...

تصمیم درست

روزها،هفته ها، ماهها و سالها چه زود میگذره وقتى مدام چشم براه باشى! منتظرى که شاید امروز تلفن زنگ بخوره و وقتى از مادر میپرسى کى بود بالا ه اونى باشه که بتونى بار زندگیت رو دوشش بذارى و تکیه گاهى باشه برا تحمل سختى ها، ى که با همه فرق میکنه وقتى بهت میگه دوستت دارم! اما خیلى وقته منتظرى نمیدونى کى صداى زنگ تلفن مهربونتر میشه امروز فردا ... ویا هیچ وقت!!! آره اگه درست تصمیم نگیرى شاید هیچ وقت! ... ادامه ...

پول و ارز و بانکداری

چارچوب نظریه پولی کلاسیک ها یک نظریه موفق پولی باید دو عنصراساسی رادربرداشته باشد: 1. نحوهعملکرداقتصادراتوصیفنماید. 2.تأثیرتغییردرحجمپولرابرمتغیرهایاقتصادیبیانکند. مدل کلاسیک ها: اولین نظریه سازمان یافته و عملی در خصوص توضیح نحوه تعیین متغیرهای عمده اقتصادی در سطح کلی مربوط به کلاسیک ها( 1770میلادی - 1930 میلادی) می باشد. آنها معتقد بودند که در یک سیستم سرمایه داری درشرایط نامتعادل، خود سیستم به صورت تصحیح کننده عمل خواهد کرد و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل منابع و نیروی انسانی خواهد بود. عرضه ، تقاضای خود را بوجود می آورد. بنابراین جایی برای دخ ت وجود نخواهد داشت چون از دیدگاه کلاسیک ها تعادل در شرایط اشتغال کامل رخ می دهد. سیاست های پولی نمی توانند در مقادیر حقیقی اقتصادی مثل تولید ناخالص ملی اثر بگذارند. پول یک عامل خنثی به حساب خواهد آمد و فقط می تواند درسطح قیمت ها تأثیر بگذارد. تحول در نظریه های اقتصادی توسط کینز: بحران دهه 30 میلادی (1929تا1933) نادرستی مفروضات کلاسیک ها را اثبات کرد. چون طبق نظریه کلاسیک ها با کاهش سطح قیمت ها باید تولیدات و سطح اشتغال افزایش می یافت که چنین نشد! نظریه کین ... ادامه ...

شورحسینی

روز ازل که نقشه عالم درست شد با اذن مادرت گِل آدم درست شد نامت نشست بر لب زهرا و گریه کرد آهی کشید فاطمه و غم درست شد آبی نبود، خاک نبود و فلک نبود با اشک چشم اوست که زمزم درست شد تصویب شد برای تو باید که گریه کرد از آن به بعد ماه محرم درست شد پیراهنی که دوخت برای تو مادرت ته مانده اش برای تو پرچم درست شد دنیا هنوز کاملِ کامل نبود که با ساختِ حریم تو کم کم درست شد با نام روضه روی زمین هم بهشت شد جایی برای گریۀ ما هم درست شد مقتل نبود و جزوه نبود و خدای خواست تا که کتاب ابن مقرم درست شد بی تو جهان نداشت بها و بها گرفت دنیایِ با حسین، منظم درست شد بعد از گذشت چند صباحی زداغ تو بازین چه شورش است و چه ماتم درست شد ... ادامه ...

درست مثل خودم ..

درست مثل دخترکی که در روز اول مدرسه تنهایی را برای اولین بار و با تمام وجود احساس کرد . درست مثل پدری که از ثانیه و دقیقه ها ماس میکرد که نگذرند چون دست خالی باید به خانه بر می گشت درست مثل مادری که میداند نمی تواند برای بچه هایش غذا درست کند و به بهانه ی کم خو تمام ساعات را زیر پتو با چشم بارانی تا صبح بیدار می ماند درست مثل تمام اینها احساس درماندگی پوچی و بیچارگی میکنم در زمان های نامعلومی در روز های اخیری که سپری . و حالا ن میگوید ول کن فقط ادامه بده و می دانم که چرت میگوید و میدانم اما نمی توانم دهانش را بسته نگه دارم ..همینقدر ضعیف ..همینقدر ... ادامه ...

راه درست

راه درست است این رونده ی راه است که درست کار نیست و این را مطمئن بدانیم یک ایدئولوژی یک راه یک مرام هر چقدر راست باشد ، درست باشد نمی تواند کاری د ادامه مطلب ... ادامه ...

روز به روز 30 آذر

30 آذریک باور سخت در ابتدای ورودم به گروه به من داده شد، هیچ وضعیت ناامید کننده ای در زندگی وجود ندارد، هیچ چیز بدی نیست وجود ندارد ... ولی وضعیت من از لحاظ جسمی و روحی و روانی و اقتصادی اب، بلکه ویران بود. من ورش ته ی اقتصادی، عاطفی و احساسی بودم. آیا وضعیتی بدتر و از این اب تر هم وجود داشت؟ به من گفته شد که مشکل تو وابستگی است، ابتدا به فکر بیماریت باش بقیه درست می شود. چه راحت حرف می زدند، مگر این همه بحران و ابکاری درست می شود؟ فکر می منو سرکار گذاشتند. امروز پس از گذشت چندین سال آن باور سخت برایم تبدیل به یقین و باور شد، که با صبر و در حریم بهبودی و جلسات بودن، همه چیز را به آرامی و صبر و تحمل درست می کند. من در زمان کنون خود را قادر به حل مسائل و رفع مشکلات تواناتر می بینم. مطمئناً با بینش منفی بافی تغییر وضعیت را مطلوب نمی بینم. آیا متوجه نیستم که من دچار بیماری هستم، که به من تأکید می کند، یا همه یا هیچ چیز؟ آیا این برایم مفهومی دارد؟ آیا فراموش کرده ام که من انسان هستم و جایزالخطا هستم؟ آیا با حق انتخاب و تصمیم گیری توانایی دارم، که احساس رضایت از وضعیت موجود کنم؟بعد از صبر نوبت ظفر آید! ... ادامه ...

چطور تصمیم درست بگیرم

در مقاله قبلی خو م که گاهی ممکن است تصمیم های سرنوشت ساز بگیریم، در این ح نمی توانم آینده مان را به شانس واگذار کنیم و یا به صورت احساسی تصمیم درست بگیریم، در ادامه به روشی ساده اما قدرتمند می پردازیم که به ما کمک می کند با منطق تصمیم های درست و صحیحی بگیریم و با احساس از آن تصمیم درست پشتیبانی کنیم. برای تصمیم گیری های دشوار از روش سه مرحله ای استفاده می کنیم: در این روش تصمیم را در سه زمان حال، آینده ی نزدیک و آینده ی دورتر بررسی می کنیم، تصمیم ما در هر مرحله معایب و مزایایی دارد که اگر بتوانیم آنها را شناسایی و سبک و سنگین کنیم، بهتر می توانیم تصمیم درست بگیریم، که در قالب یک مثال توضیح می دهم. ... ادامه ...

چطور تصمیم درست بگیرم

در مقاله قبلی خو م که گاهی ممکن است تصمیم های سرنوشت ساز بگیریم، در این ح نمی توانم آینده مان را به شانس واگذار کنیم و یا به صورت احساسی تصمیم درست بگیریم، در ادامه به روشی ساده اما قدرتمند می پردازیم که به ما کمک می کند با منطق تصمیم های درست و صحیحی بگیریم و با احساس از آن تصمیم درست پشتیبانی کنیم.برای تصمیم گیری های دشوار از روش سه مرحله ای استفاده می کنیم:در این روش تصمیم را در سه زمان حال، آینده ی نزدیک و آینده ی دورتر بررسی می کنیم، تصمیم ما در هر مرحله معایب و مزایایی دارد که اگر بتوانیم آنها را شناسایی و سبک و سنگین کنیم، بهتر می توانیم تصمیم درست بگیریم، که در قالب یک مثال توضیح می دهم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

درست و غلطش مهم نیست دیگه :)

بسم الله مهربون :) تصمیم بزرگیِ ... ولی چه درست تصمیم بگیرم چه اشتباه تهش هیچی به جز آرامش نیست . من به خودم قول دادم تحت هر شرایطی لبخندم رو حفظ کنم و مواظب آرامشم باشم :) +همه ی کامنت ها تایید شدن . ببخشید که دیر شد . +الهی که بخواین و بشه :) ... ادامه ...

چطور تصمیم درست بگیرم

در مقاله قبلی خو م که گاهی ممکن است تصمیم های سرنوشت ساز بگیریم، در این ح نمی توانم آینده مان را به شانس واگذار کنیم و یا به صورت احساسی تصمیم درست بگیریم، در ادامه به روشی ساده اما قدرتمند می پردازیم که به ما کمک می کند با منطق تصمیم های درست و صحیحی بگیریم و با احساس از آن تصمیم درست پشتیبانی کنیم. برای تصمیم گیری های دشوار از روش سه مرحله ای استفاده می کنیم: در این روش تصمیم را در سه زمان حال، آینده ی نزدیک و آینده ی دورتر بررسی می کنیم، تصمیم ما در هر مرحله معایب و مزایایی دارد که اگر بتوانیم آنها را شناسایی و سبک و سنگین کنیم، بهتر می توانیم تصمیم درست بگیریم، که در قالب یک مثال توضیح می دهم. ادامه مطلب ... ادامه ...

جلیلی: اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند مابه فاوت آن صرف چه می شود؟/ امنیت کشور با گسترش «عد » پایدار خواهد بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث اصلی در ماجرای قیمت حامل های انرژی، اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه هاست نه کم یا زیاد قیمت سوخت، اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند مابه فاوت آن به دست مردم می رسد؟ به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخستین دور از سفرهای استانی خود را از استان سیستان و بلوچستان آغاز کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

گلوگیر

اگر خیال میکنی حرفهایی که به من نمیزنی را نمیشنوم سخت در اشتباهی !من همه ی حرفهایت را از میان آن آوا ی آشنا میفهمـــم !آن حرفی که بی آنکه خودت بدانی به گوشم میرسد را می شنوم ... !مجدد # یادآوریشاید دوستی، هنر تشخیص زمان درست باشد تشخیص زمان درست برای حرف زدن تشخیص زمان درست برای سکوت تشخیص زمان درست برای ماندن تشخیص زمان درست برای رفتن تشخیص زمان درست برای بودن کنار دوست تشخیص زمان درست برای فاصله گرفتن و ایستادن در فاصله های دورتر تشخیص زمان درست برای ماندن، وقتی بسیاری از نشانه ها خوب نیست و تشخیص زمان درست برای رفتن، حتی وقتی بسیاری از نشانه ها، ظاهراٌ خوب است ... ... ادامه ...

روبیک

2-بعد از انتخاب مرکز میرویم برای درست یک سمت از 6رنگ روبیکو.ان را به شکل(+)در می اوریم بعد میرویم برای کرنرها وان ها را درست می کنم نکته. برای درست کرنرها از فرمول(بالا چپ پایین چپ ) استفاده میکنیم نکته شما هم باید روی روبیک خوئ توجه بساری داشته باشید بقیه توضیح فردا 9 اذر 1395 ... ادامه ...

جلیلی: اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند مابه فاوت آن صرف چه می شود؟/ امنیت کشور با گسترش «عد » پایدار خواهد بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث اصلی در ماجرای قیمت حامل های انرژی، اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه هاست نه کم یا زیاد قیمت سوخت، اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند مابه فاوت آن به دست مردم می رسد؟ به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخستین دور از سفرهای استانی خود را از استان سیستان و بلوچستان آغاز کرد. در ابتدای این سفر جلیلی وارد شهرستان ایرانشهر شد و ضمن بازدید از روستای هدف «کارواندر» از نزدیک با ظرفیت های این روستا آشنا شد. جلیلی در این بازدید ضمن گفتگو با برخی از مردم این روستا بیان کرد: گردشگری یکی از ظرفیت های مهم و بالقوه سیستان و بلوچستان محسوب می شود و چنانچه دستگاه های متولی در این حوزه با جدیت بیشتر فعالیت کنند می تواند رونق اقتصادی خوبی برای استان به همراه داشته باشد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

بار دیگر شهری که دوستش میداشتم

درست است که در شهر ما یک کفش فروشی درست حس پیدا نمیشود، درست است که سینما و کتابفروشی نداریم و بهترین کتابخانه ی شهر فقط برای شرکت نفتی هاست. درست است که هوا همیشه ی خدا آلوده است و هنوز کولر روشن میکنیم، اما عوضش هنوز هم میتوانیم توی خیابان مردهایی با کلاه نمدی ترکی و خانم هایی با لباس های چین چین لری ببینیم! ... ادامه ...

365_

همانظور که از کنار ادمهای رهگذر میگذرم،به این فکر میکنم که تو دنیا فقط او بود که به معنی واقعی کلمه عاشق،عاشقم بود.درست بود که سنش کم بود...درست بود که قیافه اش جنتلمنی نبود...درست بود بار مالی اش در حد بخور و نمیر بود...اما عاشق بود.اه! عاشقها میتوانند کوه را جابجا کنند...فقط باید واقعا عاشق باشند.توی دنیا، فقط یکبار، یک نفر می آید که خیلی عاشقتان هست...مواظب باشین آن یک نفر را با دست و پا پس نزنیدیک روز حسرتش بد جور ته ته دلتان می ماند... . ... ادامه ...

یک تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید

یک تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید. ... ادامه ...

هه..

درست وقتی ک همه چی داشت درست میشد... درست جایی ک من ... ر دادنو گزاشتم کنار...ِِبخاطر چیز های مهمتر ناراحتم کردو... رف جایی ک بشدت بدم.میومد... و کار هایی کرد ک من ... ر ... و شرو کنم.... و ت بدترین شرایط...و بدترینوجای ممکن... ارزشمو ب رخم کشید ... ادامه ...

گفتار درست

درست سخن گفتن کار ساده ای نیست؛ چرا که بایذ مرزهای سخن درست و خط قرمز های آن را شناخت تا به هنگام سخن گفتن از آن خط قرمزها عبور نشود؛ پس سخن درست گفتن تلاش فراوان می خواهد. ادامه مطلب ... ادامه ...

اسکار

تو میتوانی آ ین درمان من باشیو بی شک دیگران بیهوده میجویند تسکینم .. درست زمانی که احتیاج دارم درست شه یه چیزایی، همون موقع اب میشه موقعی که امید دارم که داره درست میشه یه چیز دیگه... فردا میرم برای شروع مرحله ی بعد..، هر چند میددونم فقط خداست که باید بخواد تا همه چیز درست شه.. فردا بی تاثیر نیست ولی اینا همه بهانه ان.. کاش درست شه.. کاش... ... - روم نمیشه از مامان بپرسم درمورد اقای اکده ،دوست بابا. خودش که نه ... - ا همه چیز به این جمله ختم میشه : فانک قضیت علی عبادک بعبادتک و امرتهم بدعائک و ضمنت لهم الاجابه ... ... ادامه ...

درست مثل همانی که فکر می ...

تو مهربانتر از آنی که فکر می درست مثل همانی که فکر می شبیه ... ساده بگویم ی شبیهت نیست هنوز هم تو چنانی که فکر می تو جان شعر منی و جهان چشمانم مباد بی تو جهانی که فکر می تمام دلخوشی لحظه های من از توست تو آن آن زمانی که فکر می درست مثل همانی که در پی ات بودم درست مثل همانی که فکر می " مریم سقلاطونی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

نور در تاریکی

بسم الله«وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی‏ فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ»ما روزانه و شبانه در معرض تصمیم ... ری هستیم. یعنی یکی از ویژ ... های بزرگ شدن همین باز شدن مسیر تصمیم گرفتن هاست. تصمیم می ... ری که چه ها ... ی و چه ها نکنی. تصمیم می ... ری که چه ... انی را دوست خود ب ... ری و چه ... انی را دشمن بداری و خلاصه تصمیم و تصمیم و تصمیم. راستش اوایل این تجربه شیرین است ولی درست با شروع گرفتن تصمیمات سخت تر زند ... ات، تازه می فهمی که نه انگار شیرین که نیست بلکه تلخ است. هر تصمیم ات یک راه را جلوی پای تو باز می کند که نمی دانی آ ... ش به کجا خواهد رسید. تو را رستگار می کند یا گمراه. اصلا این قسمت بزرگ شدن را دوست نمی دارم. هی اختیار و تصمیم، اختیار و تصمیم، اختیار و تصمیم ..... این اختیار که هم نشین با تصمیم ... ری شده و دردسرها را زیاد و زیاد کرده. آ ... مگر می شود در تاریکی های دنیا، درست تصمیم گرفت و راه را درست رفت؟ خدایا، من، بنده کمترینت، بیچاره و خاک نشین ترین بنده ات، پاهایم در تاریکی های دنیا ... ر کرده خدا، ... ادامه ...

نیک و نیکوتر

ای از اوقات به خاطر مسائلی انسان ممکن است از راه درست منحرف شود و البته غرض های ، اجتماعی، اقتصادی و... او را یه چنین کاری سوق می دهد ولی باید گفت که درست، همیشه درست است و نادرست هم همیشه نادرست؛ و انسان باید پیرو نیک باشد؛ هر چند که ای از اشخاص هستند که پیروی از کار نیک از آنان پسندیده تر است. ادامه مطلب ... ادامه ...

308_

همه چیز درست میشود.نمیزارم یعنی نباید بزارم ریچار(لیچار)بافی های این ملت فهیم! روی روحیه ام تأثیر بگذارد.به ریش نداشته شان بخاطر تظاهر بخوبی شان میخندم و ادای دخترک نفهمی را در می اورم که نمیفهمد همه همه همه خوبی این ملت فهیم کشک تندی هست که خیلی وقت هست گندیده !همه چیز درست میشود.وسط حرف های گله مانند ِتبعیض بین ایرانی و افغانی میپرم و ( دارد زیادی در طول تاریخ احمقانه خاور میانه و خاور حاشیه ،خاور نزدیک ،خاور دور ،خاور بالا ، خاور پایین خاور راست و چپ و فلان و بهمان کش می آید و حال آدم را بهم میزند)حرف بی ربط به موضوع میزنم و خنده ای هم چاشنی اش میکنم تا دختر23ساله ای برگردد بهم بگوید:خوشبح که اینقدر شادی!همه چیز درست میشود.روی تمام قواعد ی که با خودم برای دختر سنگین منگین و متین شدن،کشیده بودم،پا میزارم ،همه آن خط نشان ها و خط قرمزهایی را که مادرم برای دختر خوب و نمونه جهان سومی شدنم وصل کرده بود و در ذهنم حک کرده بود را پاک میکنم تا وقتی که دختر20ساله متاهلی گفت میخواهد کنکور بدهد برای رشته ادبیات؛ ته دلم را حسرتی عمیق خالی نکندکه حسادت شود.حسرت شود.که عقده شود...فقط میخندم و موضوع را با جوک و ... ادامه ...

پیش نبین....

توی طول زندگیم گاهی برای بعضی افراد و بعضی اتفاقات و جریانات و ... پیش بینی از روی شواهد و کد ها و علائم و همیشه از درست بودن پیش بینی هام ترسیدم و میخواستم که حتی اگر به قیمت رد ادعای منم که باشه پیش بینی درست از آب در نیاد ولی متاسفانه عموما پیش بینی ها درست از اب در میومد در مورد افراد، حرکت ها و جریانات گاهی اینقدر درست که میگم عه من این نوع برخورد رو قبلا جایی دیدم وبعدا میفهم طرف قبلا سوژه پیش بینی من بوده این روزها یکی از اون سوژه پیش بینی ها رو تقریبا هر روز میبینم دقیقا مثل سناریو پیش میره پ ن: خدایا کمک کن داستان زندگی خودم بر اساس پیش بینی هام جلو نره کمک کن ابش کنیم... ... ادامه ...

افزایش قیمت ماشین الات جوراب بافی

جوراب بافی ایرانیان: سرویس خبری: در پی افزایش دلار در بازار ، شاهد افزایش بی سابقه ماشین آلات جوراب بافی شده ایم. هم اکنون قیمت یک ماشین جوراب بافی بازسازی شده در بازار ایران بر اثر این افزایش نرخ دلار به 4.5 میلیون تومان رسیده که سبب شده فروشندگان ماشین الات ایرانی از فروش آن امتناع نمایند. هم اکنون قیمت ماشین الات جوراب بافی وارداتی که حداقل به قیمت 5400 دلار می باشد و به قیمت روز محاسبه میشود که نسبت به ماههای گذشته بیش از دو میلیون تومان افزایش قیمت را برخوردار بوده است. امیدواریم در روزهای آتی بازار به روال عادی بازگردد. ... ادامه ...

•489

ولی خ هروقت ازدواج کردید با گوجه گل درست نکنید با سالـاد هم گل و بلبل درست نکنید -__- بخدا اشتها رو تحریک نمیکنه که هیییچ!من که احساس میکنم بهم توهین هم میشه :/ :)) توی اینستگرم،پیج خانومای ایرانی رو که میبینی،انگار نه انگار دارن واسه دو تا آدم بالغ غذا درست میکنن! پ.ن:چقدر غر زدم امروز:)))ولی باید گفته میشد p: ... ادامه ...

با برگ سیر چه نوع غذایی می توان درست کرد؟ با سیر

با برگ سیر چه نوع غذایی می توان درست کرد؟ با سیر چه نوع غذاهایی می توان درست کرد؟ سیر خوردن خودش به تنهایی برای درمان عفونت و پیشگیری از امراض باکتریایی برای بدن مفید هست قیمت یک کیلو سیر هم اکنون در بازار 8 هزار تومان هست البته سیرهای ریز ارزانترن و 5 هزار تومانی می شود. بگو خوب-خوب با سیر می توان میرزاقاسمی خوشمزه درست کرد بادمجان را کباب پز کرده و در روغن سرخ می کنید نمک و فلفل می زنید با کمی زردجوبه انوقت تخمرغ می زنید سیر را ریز ریز کرده به ان اضافه می کنید وب سایت آرزمین تری دی دات کام انوقت با برگ سیر هم می توانید سیر واوایچ درست کنید برگ سییر را ریز ذیز کنید کمی سرخ کنید تخم مرغ بزنید حالا بخورید نوش جان. ... ادامه ...

درست نمیشه

چقدر بده این کلمه درست میشه هی میگی درس میشه درست نمیشهحوصله کلاس رفتنو نداشته باشی بگی درس میشهبادوستات بیرون نری بگین چرا نیسی بگی درس میشهحرف نزنی بگی درس میشهگریه کنی بگی درس میشهگریه نکنی بگی درس میشهشب بیداری بکشی بگی درس میشهحوصله خو دن و نداشته باش بگی درس میشهتو جمع ها نری بگی درس میشهفک کنی بگی درس میشهمخت رد بده بگی درس میشهتا یکی یه چی میگه کفری شی بعد بگی درس میشهتو جمع ها نری بگی درس میشههمش گوشی دستت باشه بگی درس میشهزنگ خور نداشته باشه بگی درس میشهاز هندزفری هات نتونی جداشی بگی درس میشه کی قراره این درس میشهها درست شه نمیخوام درس شه فقط میخوامـ از اینی که هس بدتر نشه درست نمیشه درست نمیشه هیچی... ... ادامه ...

مشروعیت قانون

اتومبیل یک سیستم است که از هزاران قطعه درست شده در جهت رسیدن به هدف خاصی که همان جا به جایی از نقطه الف به نقطه ب می باشد. جامعه نیز یک سیستم است که از میلیونها قطعه درست شده. هر یک از ما قطعه ای از سیستم جامعه هستیم. تمام باورها و ارزشهای اجتماعی نیز نرم افزار این سیستم می باشند. قانونی مشروع است که از دل سیستم اجتماعی زاده شده باشد. فرض کنیم هرگز در اتومبیل چراغ راهنما کارگذاشته نمی شد. آیا در قانون راهنمایی و رانندگی راننده اجبار به استفاده از چراغ راهنما هنگام تغییر مسیر می شد؟ یا فرض کنیم در جامعه ای هرگز تلفن همراه وجود ندارد. آیا قانون شیوه استفاده از تلفن همراه در آن جامعه وضع می شد؟ قانون باید با توجه به سیستم هر جامعه و در جهت رسیدن به اه آن جامعه وضع شود. در عرصه بین الملل میان قانون و مشروعیت خلا بزرگی وجود دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای اقتصادی تصمیم هایی می گیرند که کشورها و اتباعشان را متاثر می سازد ولی آن کشورها و مردم نقشی در آن تصمیم گیری ها ندارند. ... ادامه ...

زنده بیدار

بسم الله الرحمن الرحیم"گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثی به شک می افکند زیرا شک پایه تحقیق است و ... ی که شک نمی کند درست تامل نمی کند. و هر که درست ننگرد،خوب نمی بیند و چنین ... ی در کوری و حیرانی بسر می برد."(رساله زنده بیدار از میزان العمل غزالی)نظام حقوق زن در ... ،صفحه 47، شهید مرتضی مطهری ... ادامه ...

من کی یا چی هستم؟

خیلی سخت شده تو این روز ها فرق بین حقیقت و دروغ رو بفهمی ، بین اینهمه اتفاق های خارق العاده ای که تو زندگی ما میفته سخت میشه فکر کرد که چیز دروغی وجود داره ، انگار همه چیز امکان داره واقعی باشه ، خب پس چرا فکر میکنی که من وجود ندارم؟!!!!! به نظرت دلیلی داره فکر کنی که من وجود ندارم ، به نظرت چرا موضوعات ها روی چیز های فراطبیعی بیشتر میچرخه؟ چون داستان و بیننده ی خوبی داره یا میخوان شما رو با واقعیتی که مخفیه آشنا کنند. تصمیم اینکه چی رو باور میکنید با خودتونه اما مطمئن باشید انتخابتون ممکنه خیلی به شما ربط پیدا کنه. پس درست فکر کن درست ببین و درست انتخاب کن تا آسیب نبینی یا حداقل ضرر نکنی. ... ادامه ...

سخترین خوشمزه دنیا

اگه از من بپرسن خوشمزه ترین غذا چیه؟؟ میگم کوکو اگه بپرسن سخت ترین غذا چیه؟؟(از لحاظ درست ) بازهم میگم کوکو!!کوکو یا همون شامی کتلت هرچی ک میگید،هم خوشمزه است هم سخت!! و تنها غذاییه که اگه حتی دوتا خانم تو یه خونه و با یه مواد درست کنن مزه اش متفاوته چون غذاییه که با دست درست میشه!! و هر ی یه انرژی و محبتی تو دستاش داره!! ... ادامه ...

:)

به همکارا کشمش تعارف میکنم. مریمی می پرسه هنوزم برای بچه هات بسته ی انرژی درست می کنی ببرن مدرسه؟ میگم نه! باهاشون قهرم! تازشم دیگه بزرگ شدن خودشون بسته ی انرژی درست کنن. بسته انرژی شامل چند دونه ... ما، مقداری مغز گردو و بادوم و پسته، و مقداری کشمش می باشد. قبلنا که حوصله داشتم براشون بسته های کوچیک کوچیک درست می ... که هر روز ببرن مدرسه. الانا حوصله ندارم. تازشم باهاشون قهرم. منو اذیت ... ! بچه های چغندره کله پوک :) ... ادامه ...

دیدن راهی که ساخته اید

بعد از مدتها میتوانم بگویم تنها چیزی که توانایی پدید آوری دارد تفکر است ، تفکر درست پدید آورنده تمام آن چیزی است که قرنها بشر به دنبال آن بوده و با کند و کاو بیشمار همیشه به دنبال مادیات رفته و هرگز به نتیجه نرسیده . آنچه در پایان تمامی اه ... دست یافته یا دست نیافته میتوان دید سر برگداندن و نگاه به مسیری است که ساخته ایم . زیبایی و زشتی اعمالی که انجام دادیم با نگاهی عمیق به گذشته قابل لمس خواهد بود . تفکر درست ، عمل درست به آن فقط یک ثمره دربر خواهد داشت و آن نتیجه درست و حساب شده همان تفکر درست است . درست است شبیه به چرخه به نظر میرسد ، همان طور که در ریاضیات قانون جمع همیشه یک نتیجه میدهد و آن جمع است . پس هیچوقت از به چالش کشیدن خود برای یک تفکر درست نترسید ، بدانید حتی کوچکترین اشتباه مسیری زشت از شما به یادگار میگذارد . بهترین افکار درست بعد از طولانی ترین و عمیق ترین خوابها به وجود میآیند . صبح قبل از طلوع بزرگترین و بی پایانترین قدرت هستی . در آرامش و سکوت میتوانید بدون تاثیرات موزیک ، اخبار ، افکار پر هیجان یا غم ان ... ز تصمیماتتان را به طور صحیح ب ... رید . ... ادامه ...

افراد را مساوی با ارزشها ندانیم

نمی دانم چند درصد حرف هایی که بر ضد لاریجانی ها زد درست است یا غلط؛ قضاوت نمی کنم. اما یقین دارم لاریجانی ها مساوی با نظام و ارزشها! نیستند که حالا فرمانده نهادی که باید عمار انقلاب باشد نقد درست یا غلط به برادران لاریجانی را مخالفت با نظام و ارزشها تلقی کند. از من می شنوید نظام را به نام لاریجانی ها سند نزنید. و الا مجبورید مخالفت خیلی ها را به پای مخالفت با نظام بنویسید. نمونه اش علی لاریجانی که در دو بحبوحه حساس انقلاب یعنی دفاع مقدس و فتنه88 نقش موثری ایفا نکرد و در طغیان مردم نسبت به شرایط بد اقتصادی امروز نیز ت را بعنوان مسبب ن یتی ها پشتیبانی کرد. انی که وظیفه بصیرت افزایی در جامعه را برعهده دارند باید درک بهتری از واقعیات جامعه داشته باشند. ... ادامه ...

پروژه

ب اعضای اون پروژه ی مشترکی که میگفتم اومدن خونه ام !کلی حرف زدیم ...تصمیم گرفتم بهشون کمک کنم !چون این پروژه ، پروژه ی ش ت نیست باید از همین اول محکم باشیم !تو چندتا سایت اینترنتی کارای همدیگه رو چک میکنیم که مطمئن باشیمهمه دارن کاراشونو درست انجام میدن !قسمت اتوپایلتش سهم منه !امیدوارم بتونم درست انجامش بدم !به امید موفقیت ... ادامه ...

بازرسی قیمتها باید مداوم باشد نه مقطعی

چند روز پیش در مسیر راهپیمائی صبحگاهی حقیر با یکی از دوستانم همراه شدم بین ما دو نفر بحث بر سر کنترل قیمت اجناس بود دوست گرامی ما اظهار داشت : شما هر چیزی را که بخواهید یداری کنید اگر از چند فروشگاه قیمت جنس مورد نظر را سئوال کنید قطعا با چند نرخ متفاوت روبرو می شوید . ... ادامه ...

اردیبهشت بدون پست به تعادل رسید

دل به نوشتن تن در نمیدهد خودم از کله ی های خودم تعجب می کنم گندی میزنم که جمع نمیشه ، ثنایی که با ابهت یک بار تصمیم می گرفت این روز ها همه از دمدمی مزاج بودنش شاکی هستن و چرا نمی دونن که درست بودن با اون چه که دل می خواد خیلی فاصله داره و میترسم از روزی که درستی که این همه براش دارم جون میدم درست نباشه ... ادامه ...

شبیهِ یا علی گفتن و ... :)

یِ وقت هایی باید برگشت عقببرگشت و دید چی کار کردی که الان این جایی؟اینکه انتظار درست شدنِ یِ اتفاق را نداشتی به کنار سعیده. این که الان سوزشِ چشمات رو بهانه کردی و عینِ افسرده ها یه گوشه نشستی و داری نقشه می کشی یِ کنارِ دیگهتصمیم های خاص تو موقعیت های خاص باعث اتفاقات خاص تو موقعیت های خاصِ بعدی می شه. اینکه فروردین یه تصمیمی ب ... ری که تو آذر بشه مانع و نشه کاری که دوست داشتی بشه و نشدنش ناراحتت نکرد یعنی که تصمیم ها باید به موقع و با آگاهی گرفته بشن. اینکه الان اینجا نشستم و استرسِ فردا صبح ساعت یک ربع به هفت رو ندارم خیلی خوبه. یعنی عالیه. و جلوی هر ... ی که بخواد بگه برگرد وامیستم و می گم که ناراحت نیستم از اینکه از اونجا بیرون اومدمولی این بی حالیِ الان و این بیکاری داره می شه آزارباید درست بشینم و درست فکر کنم و درست یاد ب ... رم چیزای رو که قرار بوده یاد ب ... رم، باید شروع کنم به راه های تازه...باید این یه هو متوقف شدن هامو از بین ببرم. این که یه هو یه چیزی این طوری زمینم می زنه و می بُرَم بَدِ برای منبرای من که تنهام .. خیلی بَدِ.. باید جمع و جور کنم خودمو و بشینم ببینم کجای کارم؟باید منتظر برگزار ... ادامه ...

صبح اى که تصمیم گرفت شنبه باشه

از وسط هفته اعلام کرده بودم دلم یه ى خسته مى خواد، از اینا که هى لم بدم کتاب بخونم، به هیچى هم فک نکنم... ب درست وقتى آماده ى خواب بودم طى یک سرى رویداد متوجه شدم که کارمو درست انجام ندادم و مجبور شدم ساعت ٦ پاشمو خودم رو به محل کار برسونم! اینجورى بود که خدا نخواست یه هم به عیاشى در تخت بپردازم. ... ادامه ...

مرغ بریون

همیشه دوس داشتم برای پدرت غذا درست کنم. خوش خوراک بود و دستپختمو دوس داشت. می دونستم چی دوس داره و براش غذاها رو جوری درست می ... که از همون لقمه اول به به و چه چهش شروع می شد. عاشقانه غذا درست می ... و از اینکه لذت می بره هزار برابر انرژی می گرفتم تاغذاهای جدیدتر و دیزاینهای حدیدتری یاد ب ... رم. هم آشپزی رو دوست دارم هم از لذت بردن پدرت، لذت می بردم. این روزها همین حس رو، البته کمی متفاوت، از تو می ... رم. منتظرم ب ... چی دوس داری تا باهمه وجودم برات درست کنم. مثل همیشه، با مواد تازه و بهداشتی توی خونه. دیروز دلت مرغ بریون می خواست. مرغش رو دیروز عصر ... یدیم و مرینید ... و امروز برات پختمش. منتظرم تا با اون نگاه مهربون و صدای قشنگت از مهد بیای تا بهت نشونش بدم. مطمئنم خیلی خوشحال می شی. ... ادامه ...

تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت/۳منبع درآمدی جایگزین برای اشتغال

به گزارش مشرق، محمد رضا پورابراهیمی درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای ی قیمت حامل های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد. ادامه مطلب ... ادامه ...

دختری در این حوالی...

انقد نت ضعیف که تو اوج خواستن قلم نمیشه به این صفحه دسترسی داشت و تمام حس و حال تموم میشه بدون ثبتشدن گاهی آدم نمیدونه که چی درست و چی غلط گاهی بین عقل و احساس میمونی بین خودت و دیگران بین غرور و مهر بین خودبینی و دگر بینی اینکه در لحظه باید بود یا همه چی باید از قبل مشخص باشه خلاصه اینکه چالش ذهنی چه باید کرد کی میگه چی درست و چی غلط اصلا غلط و درست کی تعیین میکنه خدایا لطفا لطفا لطفا کمکم کن ... ادامه ...

کمتر فضلِ خمشی، نیست در آن خوف و رجا

حقیقت این است که اگر نمی توانی از حقیقت درست دفاع کنی، باید دهنت را ببندی. مهم نیست حرفِ تو چه قدر درست باشد، چه قدر بهش ایمان داشته باشی، چه قدر مطالعه پشتش باشد، وقتی بلد نیستی حرف های دوارِ مغزت را درست لقمه کنی و در دهنِ مخاطبت بگذاری، خفه شو! حقیقت این است که اگر نمی توانی بادقت لغاتت را انتخاب کنی و حرفِ ذهنت را درست به آدمِ روبه رویت بفهمانی، بهتر است ت باشی. اگر تو را نشناسند بهتر از این است که همچه شخصیتِ کج و کوری را از تو به خاطر بیاورند. ... ادامه ...

امیدوارم...

اینروزا زیادی بینمون سوتفاهم پیش میاد... خسته شدم از این شرایط و دوری... کاش خدا زودتر کمکمون کنه تا رها شیم از این غصه و فکر... مریضی کوفتی هم شدید رو اعصابمه... خدایا خودت کمکمون کن... تصمیم خودمو گرفتم،از اردیبهشت میرم پیشش.. ولی برای رفتن باید بیخیال کار و تدریس و بشم... خدایا خودت گفتی بعد هر سختی اسونی میاد...خیلی منتظرم..خیلی... شکرت... اگه گاهی مینالم برای ناشکری نیست برای درد و دله... به تو نگم ب کی بگم... شکرت،هزاران بار شکرت میدونم همه چی درست میشه و ی روزی ب این نوشته ها میخندم... ... ادامه ...

تاثیر هیجان بر فرد

تحقیقات روان شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان زده می شود، عقل و خِرد او «به یک سوم، افت پیدا می کند (چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و یا محبت افراطی و ...). یعنی اگر ما ۱۸۰ درجه iq (ضریب هوشی) داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم، وقتی هیجان زده شویم، ضریب هوشی مان به ۶۰ می رسد (نُرمالِ ضریب هوشی، ۱۰۰ است)، یعنی مثل یک آدم عقب مانده تصمیم می گیریم. خونسردی، آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانیت و یا عشق زیاد، راهِ درست زندگی و موفق و خوشبخت شدن است ... ادامه ...

دنیا

بابا داشت رو مه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه … ... ادامه ...

جوجه تیغی

یک شاعر رومی به نام هوراس می سراید این چنین:" در جست و جوی کلمات مباش، فقط جوینده ی حقیقت و ... شه باش، در این صورت کلمات بدون آنکه در جست و جویشان باشی، خود به خود در فکر تو شکل می ... رند.". خب هم جالب بود و هم راهگشای جوشش این طبع نا نویسنده. شاید این معنا چشمهایش باشد. احتمالا احساسی که دارم را سال ها پیش بزرگ علوی تجربه کرده است و رمانی به نام "چشمهایش" نوشته است. --- سعید امروز می گفت که تصمیم گرفته که زود تصمیم ب ... ره. هر چی اومد همون لحظه تصمیم رو ب ... ره. اصلاح می کنم. بهتر است هر وقت به درست بودن تصمیم رسیدیم، اون تصمیم رو عملی کنیم. شاید توی بحث های شک بر ان ... ز این قاعده درست نباشه، اما در بحث هایی که بدیهی هستند، نباید اجرا ... تصمیم رو به تعویق انداخت. مثلا در بحث صله رحم و تماس با دوستان و آشنایان. هر وقت به ذهنمان رسید، تماس ب ... ریم. خصوصا اگر عارضه ای مثبت یا منفی پیش آمده باشد. تولد، ازدواج، بیماری و ... ... ادامه ...

داستان جالب:تصمیم درست در موقعیت ها

تصمیم درست مردی زیر باران از د ... ده کوچکی می گذشت . خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود .مسافر فریاد زد: هی،خانه ات آتش گرفته است! مرد جواب داد : میدانم .مسافر گفت:پس چرا بیرون نمی آیی؟مرد گفت:آ ... بیرون باران می آید . مادرم همیشه می گفت اگر زیر باران بروی ، ... پهلو میکنیزائوچی در مورد این داستان می گوید : ... دمند ... ی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترک کند . داستانک ... ادامه ...

یک روز از زند ... شخصی خودتان را

... ۹۵/۹/۱۲یکی از روزهای آذر ماه یک روز خوب برایم بود.نه کار داشتم نه ... .تصمیم گرفتم, فقط برای خانواده و خانه باشم و خوشحال بودم از خواب بیدارشدم ولی سروصدا ن ... تا دخترم بیدار نشود و کمی بخوابد, صبحانه آماده ... , چایی درست ... پنیر وگردوآوردم,و تخم مرغ درست ... و چیدم تو سفره و دخترمو بیدار ... . زنگ زدم شوهرم از مغازه آمد صبحانه 3نفره دورهم بودیم و خوردیم و شوهرم رفت من و دخترم کارتون تماشا کردیم. و بعد کتاب خوندیم کتاب قصه و بعد شعر ی از کتاب حسین تولایی به نام دمپایی خورشید که دخترم هم شعراشو دوست داره هم نقاشیاشو وبعدش نقاشی کشیدیم و در حال نقاشی من ناهار سوپ درست ... با دخترم مشغول بودیم خوش گذشت. برای شام قورمه ... ی درست کردیم,اونم باسفارش دخترم و روز خوب با خانوادم بودیم ... ادامه ...

کابوس

میدونییه شب درست وقتی که تنهایی و فقط صدای انبساط و انقباض در و دیوار میاد،میام سراغتیه شب درست وقتی که جلوی آینه سعی داری آ ین دندونای آسیاییت رو مسواک بزنی و زل زدی تو چشمای خودت، میام سراغتیه شب درست وقتی که میری از تو کیف چرمیت که گوشه اتاق کز کرده کلید بیاری تا درو قفل کنی، میام سراغتیه شب درست وقتی که تلویزیون،چراغ،مودم و کولرو خاموش میکنی و برای چند لحظه شکل روشن اجسامو به حافظه میسپاری، میام سراغتیه شب درست وقتی که آروم آروم دستتو به دیوارا گرفتی و سمت اتاقت حرکت میکنی، میام سراغتیه شب درست وقتی که به حجم خالی اتاق رسیدی،در سکوت چراغ خوابو روشن کردی و لیوان آبو گذاشتی کنار رختخوابت، میام سراغتیه شب درست وقتی که از خستگی نا نداری و پنجره رو باز میکنی و میخزی زیر ملحفه، میام سراغتیه شب درست وقتی که چشماتو گذاشتی رو هم و با خودت گفتی: الانه که خوابم ببره، میام سراغتمیام سراغت، میام سراغت و میام سراغت ...اونوقت یه گلوله فکر و خیال خالی میکنم تو مغزت و میگم:یک-یک مساوی...! ... ادامه ...

روز هفتم

ظاهرا همه چیز درست شده ولی بغض تو و دل من میگن که نشده نه نشده و نمیشه خیلی چیزا هیچ وقت بین ... ... اب نمیشه و مستحکم میمونه اما خیلی چیزام بینمون درست نمیشه از وقتی که غمت و نگفتی و من شدم سربار خیلی چیزا درست نشد که نشد ... ادامه ...

غذای جدید

یکی از اه سال جدیدم این بود که حداقل ماهی یه غذای جدید درست کنم. قبل از این کوکوی مرغ به لیست غذاییمون اضافه شد. ب دومین غذای جدید امسال رو درست : ناگت مرغ. خودم که زیاد نپسندیدم، ولی بقیه خانواده استقبال د. آقای پادشاه و شاهزاده عزیز علاقه چندانی به مرغ ندارن. منم تا به استیصال نرسیم یا مهمون نداشته باشیم، مرغ درست نمی کنم. اما امان از وقتی که مرغ اضافه بیاد، حالا یا از مهمونی خودمون یا جایی بهمون مرغ بدن. می موندم چه کنم! اینه که اولین تلاش هایم برای درست غذای جدید به مرغ ختم شد. باشد که رستگار شویم. ... ادامه ...

ما

اکثر ماها فکر میکنیم رفتارمون درسته.خانواده ی همسر من هم همینن. من هم همینم. اگه تو رفتارامون فکر کنیم، درست عمل ؟ و حق به جانب نباشیم درست میشه همه چی. ... ادامه ...

فشار اقتصادی همچنان روی مردم وجود دارد/ توصیه انقلاب به قطعا مفید است

به گزارش وبلاگ سیستانی به نقل از همه با هم این اخلاق کشور در خصوص توصیه مطرح شده ازسوی معظم انقلاب به برای عدم ورود به انتخابات سال 96، اظهار داشت: همواره نظرات ی برای کشور و نظام مفید و موثر بوده است. ممکن است در یک زمان خاص ما متوجه اهمیت نظر انقلاب نباشیم اما در آینده بفهمیم که این تصمیم گیری تا چه حد به نفع نظام بوده است. در زمینه توصیه انقلاب به هم قطعا باید بدانیم که این توصیه برای کشور و نظام مفید بوده است. ... ادامه ...

پازل!

پدر داشت رو مه می خواند پسر که حوصله اش سر رفته بود پیش پدرش رفت و گفت : پدر بیا بازی کنیم پدر که بی حوصله بود چند تکه از رو مه که ع نقشه دنیا بود تکه تکه کرد و به پسرش داد و گفت برو درستش کن . پسر هم رفت و بعد از مدتی ع را به پدرش داد . پدر دید پسرش نقشه جهان رو کاملاً درست جمع کرده از او پرسید که نقشه جهان رو از کجا یاد گرفتی؟ پسر گفت : من ع اون آدم پشت صفحه رو درست . وقتی آدمها درست بشن دنیا هم درست میشه ... ادامه ...

کدبانوطورانه

یه عالمه پیاز داشتیم. این بار که به آقای همسر گفتم سیب زمینی ب ه، دوباره یه عالمه پیاز یده. فکر کنم بساط پیازداغ درست اجباری مهیا شده! دلم ترشی درست می خواد اما این هفته اصلا وقت ندارم. امیدوارم بعد ماه صفر برسم. دلم ترشی لیته میخواد این بار. ترشی لبو هم چون حس مورد استقبال قرار گرفت امسال می خوام بیشتر درست کنم ان شاء الله. ... ادامه ...

یاد ب ... ریم کتاب مقدس را درست بخوانیم

رایگانیک کتاب مقدس وجود دارد اما تعداد زیادی کلیسا وجود دارد. ما پیشنهاد می کنیم خودتان کتابمقدس را برای خود بخوانید تا پیام واقعی آن را درک کنید. ما بر این باوریم که تنها یک خدا وجوددارد، که عیسی فرزند خدا است، که او ذاتی انسانی مانند ما داشته است و اینکه ما باید با فرو رفتنکامل در آب تمعید شویم تا از مرگ و رستاخیرش بهره مند شویم. به زودی او باز خواهد گشت تاقلمرو خدا را بر روی زمین (نه در آسمان) بنا نهد. برای دریافت کتابچه رایگانی که به شما درخواندن درست کتاب خدا کمک می کند درخواست زیر را پر کنید.---------------------------------------------------------------------------------------نام: _________________________________________________________________نشانی: _____________________________________________________________________________________________تلفن: ____________________________زبان:ارسال به:bible basics, 49 woodfields, south croydon, surrey cr2 0hj england ... ادامه ...

کمیسیون انرژی افزایش قیمت حامل های انرژی را رد کرد

هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از حذف مفاد مربوط به افزایش حامل های انرژی در لایحه بودجه 97 با رأی اعضای کمیسیون خبر داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

با سیر چه نوع غذاهایی می توان درست کرد؟ سیر خوردن

با سیر چه نوع غذاهایی می توان درست کرد؟ سیر خوردن خودش به تنهایی برای درمان عفونت و پیشگیری از امراض باکتریایی برای بدن مفید هست قیمت یک کیلو سیر هم اکنون در بازار 8 هزار تومان هست البته سیرهای ریز ارزانترن و 5 هزار تومانی می شود. بگو خوب-خوب با سیر می توان میرزاقاسمی خوشمزه درست کرد بادمجان را کباب پز کرده و در روغن سرخ می کنید نمک و فلفل می زنید با کمی زردجوبه انوقت تخمرغ می زنید سیر را ریز ریز کرده به ان اضافه می کنید وب سایت آرزمین تری دی دات کام انوقت با برگ سیر هم می توانید سیر واوایچ درست کنید برگ سییر را ریز ذیز کنید کمی سرخ کنید تخم مرغ بزنید حالا بخورید نوش جان. ... ادامه ...

رهروان حقیقت

معمولاً آنکه در مسیری واقع شده که صحیح و درست است، آن هم مبنی عقل و وحی که دو منبع دین در گزاره هایی است که به آن ها دستور می دهد، همیشه در صدد برمی آید که نه تنها فکر درست را در میان مردم گسترش دهد بلکه سعی بر این دارد که شماره ی انسان ها نیز در این مسیر بیشتر گردد تا به واسطه ی آن ها توان مادی راه درست افزایش یابد؛ همانطور که توان عقلی و استدلالی آن در مرتبه های والایی قرار دارد. ادامه مطلب ... ادامه ...

خطاهای ذهنی که می توانند مانع تصمیم ... ری درست شوند (خطای هشتم : اعتماد به نفس بیش از حد)

خطای هشتم: اعتماد به نفس بیش از حد (overconfidence bias) تعدادی از ما انسانها نسبت به توانائی های خود بیش از حد اطمینان داریم که همین مساله باعث می شود حساب شده ریسک نکنیم و امکان تصمیم ... ری درست را از خود سلب کنیم . متخصصین ، بیشتر از مردم عادی در معرض این خطا قرار می ... رند، چرا که بیشتر از دیگران به توانائیهای خود اطمینان دارند و احساس می کنند که دچار خطا نمی شوند ! ادامه مطلب ... ادامه ...

بیا بازی...

بابا داشت رو ... مه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو ... مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو ... مه رو درست ... … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه … ... ادامه ...

آستانه تحمل مردم برای افزایش قیمت ها پایین آمده است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای ی با بیان اینکه آستانه تحمل مردم برای افزایش قیمت ها پایین آمده است، گفت: مجوزی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به ت نداده ایم.فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای ی با اشاره به اظهارات اخیر محمد باقر نوبخت سخنگوی ت مبنی بر اینکه «در بودجه سال 96، ت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی اقدام و درآمدی ب کند و اکنون 16 هزار میلیارد تومان ری در این مبلغ وجود دارد که آن را با گران حامل های انرژی باید جبران کرد» گفت: مجلس چنین مجوزی به ت در بودجه سال 96 نداده است.وی با بیان اینکه ت باید اعلام کند طبق کدام مصوبه مجلس قصد دارد قیمت حامل های انرژی به ویژه گازوئیل و بنزین را افزایش دهد، ادامه داد: ت پیشنهادات خود در لایحه بودجه سال 97 برای افزایش قیمت حامل های انرژی را به مجلس ارائه کرده است که به نظر بنده این پیشنهادات در صحن علنی و کمیسیون انرژی رأی نخواهد آورد. ... ادامه ...

دوباره آشپزخونه

اومدم خورشت گوشت درست کنم. سوخت. الان یه نیم ساعتی می شه که گوشت جدید درآوردم و دوباره دارم می پزم. (این اولین بارمه) خیلی دوست دارم بتونم سبزی پلو با گوشت درست کنم. (البته گراف هم باید بخونم) ژله هم ازین قالبی تک نفره ها دو تا درست گذاشتم تو یخچال تا ببنده. ساده درست . می خوام ببینم خوب درمیاد یا نه. دیروز یه کلیپ خیلی جالب از درست ژله دیدم. فهمیدم لوازمش رو بیرون می فروشن. امروز رفتم بگیرم، فقط یه قسمتش ۶۰ تومن بود :| منم که دارم برای تولد علی پس انداز می کنم، از یدش منصرف شدم ولی بی خیال ژله نشدم! راستی، دوست دارم طرز درست پروانه کاغذی رو هم یاد بگیرم :) پی نوشت: بار دوم هم گوشتم سوخت. فکر می کنم علتش اینه که مادربزرگ دیگ کوچیک نداره. غذاشو همیشه تو کاسه های روحی (ازینا شبیه کاسه می مونه!) درست می کنه. منم یکی از همینا برداشتم ولی مشکل این هست که چون در ندارن، آب گوشت زود بخار می شه. تصمیم گرفتم یه دیگ گرانیتی کوچیک ب م ولی قیمتش بالا بود و این ماه نمی تونم بگیرم. :| ... ادامه ...

ازم متنفری ؟ مهم نیس :)

یه جا خوندم اجازه بده ازت متنفر باشن اما مطمئن شو اسمت رو درست هجی میکنن ! خوشم اومد :) همین که اسمم رو درست تلفظ میکنی بسه ;) ربات. ... ادامه ...

یک عدد مکالمه پدر دختری

+اسرا بالا _بلییییییییی + قبلنا یه غذا های عجیب غریب درست میکردی چند وقته خبری نیست چرا؟ _ الا یعنی خوشحالین که درست نمیکنم؟ + چی بگم!!!: دی _:| ... ادامه ...