تنها چیزیکه می تواند هژمون نظام سلطه امپریالیسی غرب به ی امریکا تضعیف درهم بشکند مقاومت و بصیرت بتنها چیزیکه می تواند هژمون نظام سلطه امپریالیسی غرب به ی امریکا تضعیف درهم بشکند"مقاومت و بصیرت" باهم است و تداوم این مسیرراه تا نیل به مقصود نهایی فروپاشی نظام سلطه امریکا

نظام سطله و هژمونی سایه گستر ان برجهان به ی امریکا که سالهاست با غارت استعمار استثمار منابع ثروتهای جهان س است و انها را با سو استفاده از چنگ ملت های جهان سوم در اورده تا در 2 قطبی جهان یک قطب جهان اول و قطب مقابل که توسط قطب اول غارت شده جهان سوم باشد ... ادامه ...

ش تن سایه هژمون و سنگینی امریکا و ح سلطه وسواری و باراندازی القا تلقین ان در کل خاورمیانه و حتی جهان و تنزل تحقیر وجه پوشالی دروغین متکبرانه ساختگی ان در راهبرد اصلی نظام ایران

ایران با سیاست و تدبیر و خودباوری انقل توانسته بار و تاثیر و هژمون و قلدری و تکبر و زورگویی و نفوذ و تمام زوایای ابعاد سواری گرفتن و مقابله نفوذ تکبر خود بزرگ بینی و سو استفاده امریکا در جهان مختل مخدوش درگیر فلج کند سالها و قرنها بود هیچ در جهان جرات نکرده بود روی حرف امریکا حرف بزند ایران نه تنها تمام تابوها و قبح های امریکا یکی پس از دیگری ش ت بلکه هم خودش ضد امریکا کلی حرف زد و هر روز هم کشورهای زیادی به صف یاغی های ضد نظام سلطه اورد و روز به روز جرات بیشتری به کشورهای بیشتری در جهان داد تا امریکا بیشتر تحقیر تضعیف و تکبر غرور امریکا خورد درهم بشکنند امریکای امروز دیگر وجه و جایگاه و ابهت سالهای قبل ندارد و بنای ابهت نمای امریکا فرو ریخته است و زوال و افول و سقوط همه همراه شده است باید امریکا را خوب شناخت تا مدل عملکرد امریکا در جهان خنثی بی خاصیت بی فاید کم تاثیر فلج مختل مخدوش اب کرد ... ادامه ...

حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود

اگر امریکا مستقیما با اسراییل عربستان وارد جنگ برای تمام کار نیمه کار مزدوران خود که نتوانستند موفق به ساقط نظام شوند و حالا که نظام در 1 قدمی پیروزی ثبات کامل احساس خطر قطعی می کنند مجبورشدند خودشان برای تکمیل کار نیمه کار مزدوران نوکران خود که نتوانستند کار تمیز بدون نقص انجام دهند شربشاراسد ند وارد شود اگر وارد شوند ایران روسیه چین وارد جنگ جهانی سوم می شوند چون همه در عالم خوب می دانند قصه قصه جنگ مرگ زندگی برد باخت و تغییر تمام معادلات نظام هژمون در کل عالم است و ایران روسیه چین در 1 قدمی پیروزی کامل بعد 7 سال مقاومت در برابر جنگ چریکی نامنظم طراحان نظام سلطه هستند لذا ورود مستقیم امریکا اسراییل عربستان یعنی اغاز ساعت صفر سمی جنگ جهانی سوم و گسترش دامن جنگ جهانی به اسراییل عربستان کشورهای خلج و تمام منافع امریکا در سراسر عالم است و یا باید کوتاه بیایند و هزینه فایده کنند یا با اصرار لجاجت خود پی یک هزینه جهانی به تن خود بمالند هرچند وسوسه حمله توسط عربستان ال سعود می شوند اما اولین جاییکه نابود خواهد شد عربستان اسراییل انیکه شرارت اتش بیاران اصلی معرکه بوده اند و این اصلا نه بلوف اس ... ادامه ...

وقتی توانستیم که مشهر ازاد کردیم حالا که حلب و موصل را از ازاد کردیم پس با فرهنگ مقاومت بزودی ارمان بزرگ قدس راهم از اسراییل خبیث ازاد می کنیم و نجات رها می کنیم

و محور مقاومت روز به روز اعتماد به نفس و خود باوری اش بر راه درستی که انتخاب کرده بیشتر می شود راه مقاومت و بصیرت و فرهنگ جهادی عاشورایی انقل حزب اللهی است که می تواند تمام سدها مانع ها را بشکند درست است ها وسوسه ها و تردیدها شک های و مریدان و سایه های در جامعه مردم را دایما از حقیقت دور می کند اما مقاومت حقیقت بصیرت بدون بها گزاف راحت بدست نمی اید و گرنه همه براحتی به بهشت می رفتند بهشت را به بها و گران و سخت می دهند ... ادامه ...

اگر بارسلونا اسپانیا در تجزیه از اسپانیا موفق شود یک دومینو تجزیه مستعد درکل کشورهای اروپایی و حتی ای های امریکا استارت و جری و چراغ سبز نشان داده می شود

بسیاری از کشورهای اروپایی بخش هایی دارند که بشدت مستعد ج تجزیه و استقلال هستند مثلا در اسپانیا منطقه کاتالونیا و بارسلونا در خود انگلستان مادر مکر جهان ایرلند و اسکاتلند و////////////// در خود پرتقال ایتالیا..................... در خود امریکا سالهایست خیلی از ایلاتها درخواست ج از امریکا دادند مثل کالیفرنیا تگزاس پس اگر ج استقلال بارسلونا در مقاومت ها در برابر سرکوب نظام سلطه موفق شود یک موج و پالس ج در کل اتحادیه اروپا و امریکا راه می افتد و مردمان غربی از هم بسرعت متاثر می شوند ووقتی ببیند بارسلونا دراثر سالها مقاومت بالا ه موفق شد اسکاتلند ایرلند در انگلستان منطقه بعدی است و تا ا دمینو تجزیه ج استقلال کلا راه می افتد و این امنیت ملی تمام کشورهای غربی بشدت بخطر می اندازد پس هرطوری است این همه پرسی و رفراندوم سرکوب متوقف می شود برخلاف همه پرسی اقلیم کردستان که کاملا ازاد بود و هیچ انرا سرکوب نکرد و حتی راحت گذاشتند اجرا شود چون پشت مخالفت های دروغین نظام سلطه غرب انگلیس امریکا این تجزیه عراق 100% به نفع انهاست چون باعث تجزیه تضعیف تکه تکه شدن کشورهای ی می شود و امنیت ایران ترکیه و عراق را هم که در محور م ... ادامه ...

ترامپ می تواند به طولانی ترین جنگ امریکا پایان دهد ؟

جنگ افغانستان برای امریکا هم هزینه مالی و هم هزینه جانی فراوانی داشته است. دونالد ترامپ می تواند به آن خاتمه دهد. افغانستان طولانی ترین جنگ امریکا است، در این راه امریکا هیچ موفقیتی را نتوانست بدست آورد، هرگونه توضیحی که نشان دهد این جنگ برای امریکا نتایج مثبتی داشته بی معنی است. ... ادامه ...

حالا که بعد 7 سال جنگ نیابتی علیه نظام سلطه امریکا نتوانستند بشاراسد نظام ساقط کنند قرارشد مستقیما بدون علنی برای جنگ وارد شوند تا داستان جنگ تحمیلی ایران تکرارنشود بعدا دردسرشود

اگر امریکا مستقیما با اسراییل عربستان وارد جنگ برای تمام کار نیمه کار مزدوران خود که نتوانستند موفق به ساقط نظام شوند و حالا که نظام در 1 قدمی پیروزی ثبات کامل احساس خطر قطعی می کنند مجبورشدند خودشان برای تکمیل کار نیمه کار مزدوران نوکران خود که نتوانستند کار تمیز بدون نقص انجام دهند شربشاراسد ند وارد شود اگر وارد شوند ایران روسیه چین وارد جنگ جهانی سوم می شوند چون همه در عالم خوب می دانند قصه قصه جنگ مرگ زندگی برد باخت و تغییر تمام معادلات نظام هژمون در کل عالم است و ایران روسیه چین در 1 قدمی پیروزی کامل بعد 7 سال مقاومت در برابر جنگ چریکی نامنظم طراحان نظام سلطه هستند لذا ورود مستقیم امریکا اسراییل عربستان یعنی اغاز ساعت صفر سمی جنگ جهانی سوم و گسترش دامن جنگ جهانی به اسراییل عربستان کشورهای خلج و تمام منافع امریکا در سراسر عالم است و یا باید کوتاه بیایند و هزینه فایده کنند یا با اصرار لجاجت خود پی یک هزینه جهانی به تن خود بمالند هرچند وسوسه حمله توسط عربستان ال سعود می شوند اما اولین جاییکه نابود خواهد شد عربستان اسراییل انیکه شرارت اتش بیاران اصلی معرکه بوده اند و این اصلا نه بلوف اس ... ادامه ...

تمام علت ناپایداری جنگ دایم درخاورمیانه زیرسرامریکا اسراییل عربستان انگلیس اما دایما می خواهن ایران در مرکز توجهات مقصراصلی به کمک رسانه های خود به خورد افکارعمومی جهان دهند

کی بوجود اورد؟عربستان امریکا انگلیس اسراییل دلارهای نفتی که تزریق کرد به جنگ در خاورمیانه؟عربستان ترورهای سازمانی که انجام داد؟اسراییل چه ی به زور در بدون اجازه نظام قانونی ان پایگاه زده؟امریکا همه اینها را هیچ کدام نمی گوینند اما درعوض ان قسمت هایی که به نفعشان است به ضرر ما را چنان در جنجال غوغاسالاری جریان سازی رسانه ای خود برجسته می کنند که همه افکار عمومی جهان را شستشوی مغزی رسانه ای بین المللی بدهند و بعد بسترلازم برای اقدامات تحریمی فرهنگی نظامی بعدی اماده شود همه چیز دقیقا همین است جهان بس است هرچه زیر هژمون سلطه رسانه ای 100 سال رسانه ای غرب بوده است باید فضا نفس جدید بازی شود حتی شده برای امتحان باید رسانه های جدید اخبار جور دییگری و 180 درجه ضد رسانه های غرب به جهان ارائه دهند باید خط جدیدی شکل گیرد ... ادامه ...

همکاری و هند در بازی بزرگ قدرت در آسیای مرکزی

نوذر شفیعی تلاش برای موازنة قدرت همواره یکی از رویکردهای واقع گرایی کشورها در عرصة روابط بین الملل بوده است. تلاش برای موازنه یا از منظر حفظ وضع موجود یا با هدف برهم زدن وضع موجود بوده است. به نظر می رسد که تمایل طبیعی کشورها برای رسیدن به موازنة قدرت با یکدیگر آن گونه که واقع گرایان می گویند در حال حاضر ایالات متحده را در تنگنای راهبردی تاریخی قرار داده است. از یک سو د ی حفظ و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت هژمون است و از سوی دیگر در آسیا کشورهایی مانند روسیه و چین و حتی هند د ی به چالش کشاندن این جایگاه و رسیدن به موازنة قدرت با قدرت هژمون هستند. از این نظر در هیچ جای جهان به اندازة آسیا با چالش های راهبردی برای حفظ موقعیت هژمونیک خود روبه رو نیست. آسیای مرکزی به عنوان بخشی از زیرمجموعة نظام آسیا یکی از جاهایی است که مبارزه برای به دست آوردن موقعیت هژمون بین ، چین و روسیه جریان دارد. پرسش این است که اگر به بیان جان مرشایمر، رسیدن به موقعیت هژمون در جهان نیازمند تسلط بر مناطق مختلف جهان است آنگاه چگونه می تواند بر آسیای مرکزی با وجود رقیبانی جدی همچون روسیه و چین مسلط شود؟ فرضیه این نوشتار ... ادامه ...

تنها ناراحتی و نگرانی رسانه های غربی امریکا اسراییل عربستان انگلیس درخصوص اغت ات اخیر"نداشتن یت" برای اغت گران است که همین نقطه ضعف بزرگ می تواند باعث ریشه کنی فتنه شود

رسانه های ضد انقلاب مثل صدا امریکا و رادیو اسراییل و عربستان و ائتلاف تمام دشمنان کینه توز تنها و تنها یک دغدغه بزرگ راهبردی داشتند و ان هم داشتن یک قوی برای یت متمرکز دقیق اغت ات که همه معترضین انرا قبول داشتند است و این یت باید زودتر مشخص شود وگرنه گسترش و تداوم اعتراضات غیرممکن نیست و باید معترضین که از طیف های مختلف هستند و یکدست نیستند یک واحد مقتدر برای خود اعلان کند که خط دهی و هدایت مدیریت دقیق این اعتراضات را بطور یکجا تا رسیدن به ساقط نظام ادامه دهند یتی که برش لازم برای مقابل با یت جریان انقل یعنی داشته باشد همه این تحرکات عجله ها بوضوح نشان می دهد که پشت این اغت ات و اعتراضات جز نظام سلطه امریکا اسراییل انگلیس و دلارهای عربستان نیست و انها کاملا ذوق زده فرصت طلب دستپاچه شدند تا هر طوری بتوانند زودتر از اب گل الود پیش امده به نفع خود و منافع خود در ایران منطقه سو استفاده بهره برداری خود کنند ... ادامه ...

درهم ش ته ام

دیری ست خستگی امتعویض گشته است به درهم ش تگیمن خسته نیستمدرهم ش ته اماین خود امیدِ بزرگی نیست؟نصرت رحمانی ... ادامه ...

فارسی تمام تمرکزتحلیل خود روی حضور ایران در بولد برجسته کرده اما اصلا به پایگاه غیرقانونی امریکا در و حضورعربستان متحدان امریکا عمدا نمی پردازد سانسور نادیده انگاری میکند

فارس یا بنگاه دروغ پراکنی تزویر حیله رندی مکر و باوزی رسانه ای نظام سلطه خط فکری خبری حضور ایران در بولد برجسته کرده تا مردم حساس تحریک کنند تا افکارعمومی مردم به نظام فشاراوردند اصلا چرا ما در هستیم و این به چه نفع ماست تازه به ضررماست و.................ن یتی عمومی مردم هم دامن بزند درنقطه مقابل و جالب توجه سمت چپ ماجرا که امریکا عربستان متحدان انها هستند و در امریکا حتی پایگاه نظامی غیرقانونی به تعداد به دون اجازه ت نظام زده اصلا برجسته مهم نمی کنند هیچ تازه سانسور ازطریق نپرداختن نادیده انگاری عمدی می کنند و نمی گویند چرا مردم امریکا باید میلیاردها دلارها از مالیات صرف جنگ بی حاصل کنند و ا سرهم هیچ به قول ترامپ نکته تامل برانگیز از این رفتار دوگانه مزورانه و تبعیض امیز از منافع و دروغ ها حقایق واقعی سرچشمه می گیرد و چون فارسی رسانه غیرمغرض نیست و همیشه اخبار را با تامین منافع نظام سلطه پالایش دستکاری تمیز مرتب میکند پس طوری خبرها را انتشار می دهد که واقعی اصیل بدون دستکاری و خالص بی غل غش ده شیشه نباشند لذا خط فتنه تفرقه تبعیض تزویر توطئه همیشه در اجبار مدیریت اجباری این رسانه درهدایت جریان ... ادامه ...

همه آنهایی که ازمکرخباثت کینه توزی امریکا نظام سلطه اسراییل درجهان باخبرند دربرابرآنها بشدت ملاحظه کار محافظه کارمراقب حرفها اعمال خود میشوند واین واکنش علامت تابلویی به افکارعمومی جهان است

همه ما درمقیاس کوچکتر برخورد داشتیم وقتی در محل ما یک فرد شرور یاغی بدذات بدجنس مکار غد سرکوب گرقلدر هست همه بشدت مراقب هستیم با او تا حد امکان درگیرنشویم و از او فاصله می گیریم چون نهایت دردسرمصیبت بلا ازار داستان هاست همین واکنش در سطح جهانی دربرابر بزرگ شرور بزرگ عالم گیر امریکاست و همه مقامات افراد اشخاص شخصیت ها بی ایمان کم ایمان سست ایمان و دنیا دوست مراقب ملاحظه کار محافظه کار هستند تا نکند حرفی یا عملی یا نظری از انها باعث خشمگین شدن ناراحت شدن واکنش برافروخته شدن بزرگ شود و خبرش به گوش امریکا اسراییل نظام سلطه برسد//این رفتار جماعت زیادی در جهان به یقین حقیقت اثبات می کند که امریکا بد است و در جبهه خیرنیست چون مردم از احترام به او مراقب رفتارشان نیستند بلکه از ترس احتیاط نگرانی مراقب رفتارشان هستند و نوعی ملاحظه کاری محافظه کاری اجباری دربرابر او رخ میدهد حالا که حقیقت ماهیت بدذات خبیث کثیف پست لئین شرور یاغی مزور امریکا برای افکارعمومی عالم روز به روز فاش تر روشن تر می شود را ار مقابله تضعیف نابودی اکبر و اعظم عالم گیر چیست؟ ... ادامه ...

ایران روسیه و چین بعد تحریم های اقتصادی امریکا قصد دارند بلوک قطبی اقتصادی درجهان بسازند که هرچه زودتر دلار را ازمعاملات جهانی خود حذف کنند و اینطوری امریکا تحریم کنند

حالا که امریکا رسما از مدتها قبل چیزی بنام "جنگ اقتصادی" شروع کرده است و شمشیر را از رو بسته است و این جنگ اقتصادی را با ابزار تحریم های موثر بخش های مختلف اقتصادی کشورهای و منزوی سازی انها لحاظ کرده است تنها یک راه موثر و مهم برای نبرد اقتصادی موثر با اقتصاد امریکا باقی می ماند همه می دانند بدهی امریکا به بالاترین حد خود رسیده و این بهترین نقطه اسیب پذیری اقتصاد امریکاس پس اگر هرچه سریعتر کشورهای ضد نظام سلطه بتوانند "ارز دلار"پول قدرتمد امریکا را از ذخایر ارزی خود حذف و کامل حذف کنند این شوک اقتصادی بسیار بزرگی به اقتصاد بد ار بیمار امریکا می دهد و همان شروع یک جنگ اقتصادی تمام قد است چین بعنوان بزرگترین اقتصاد جهان قابلیت بسیار بزرگی برای دادن این شوک اقتصادی بزرگ به ارز دلار نقش مهمی می تواند بازی کند یا تشکیل اتحادیه بین الملی کشورهای که در معاملات خود اصلا از دلار استفاده نکنند و دلار را تحریم کنند و کم کم این اتحادیه را با عضو گیری بیشتری از کشورها گسترش دهند این وضعیت می تواند پاسخ زیبایی با بازی جنگ اقتصادی امریکا باشد سازمان شانگاههای در حال حاضر قویترین پتانسیل برای این یت تحر ... ادامه ...

ایران معتقد است راه ش ت دادن امریکا ش تن دلار است اگر دلار بشکند ابزار جنگ اقتصادی امریکا هم ابتر می شود و این طرح با روسیه چین ترکیه و خیلی کشورها شروع کرده

ایران معتقد است راه شسکتن امریکا از شسکتن دلار می گذرد یعنی اگر بتوانیم حجم گردش دلار را در جهان با شوک کاهش دهیم ضربات مرحله ای طراحی شده به دلار به اقتصاد امریکا هم وارد خواهد شد و ارزش پول ملی امریکا که میزان رغبت در معاملات بین المللی بدان کم شده هم بیشتر بیشتر می شود قطعا این طرح مدتهاست توسط ایران با کشورهای زیادی نظیر روسیه چین ترکیه پا تان عراق کره شمالی و خیلی کشورهای امریکا لاتین در حال مذاکره است این باعث می شود در جواب جنگ اقتصادی امریکا که با کمک واحد پول دلار به پیش می رود کمر دلار بشکند و اگر کمر دلار بشکند دیگر امریکایی وجود ندارد این راز بزرگی است و امریکا هم بشدت می ترسد چون ایران ثابت کرده قدرت مدیریت و هوش بالایی در اجرایی طرح های ضد امریکایی در کل جهان دارد حالا که امریکا بی و بدون روتوش در یک جنگ اقتصادی تمام عیار برای به زانو در اوردن اقتصاد کشورها وارد شده و از ابزارهای تحریم های فلج کننده استفاده می کند بهترین راه برای جنگ اقتصادی با امریکا و نابود اقتصاد امریکا و برگرداندن شوک های اقتصادی پی در پی به امریکا و شتاب دادن به سرعت بدهی ملی امریکا تحریم دلار است تحریم د ... ادامه ...

ناکارمدی و فساد مزمن و ادامه دار مسئولان مدیران نظام و عدم داشتن اینده روشن و شفاف ایرانیان بیشتری را مجبوربه مهاجرت و تنها انتخاب باقی مانده وج کوچ از وطن خودشان کرده است

تنها گزینه باقی مانده برای بسیاری از ایرانیان و جوانان که عمرشان داخل ایران تلف می شود و نه کار مناسب نه اینده مناسب و نه هیچ چیز قابل قبولی ندارند کوچ اجباری از سرزمین مادری است ان هم فقط به خاطر سلطه ها برکشورمافیا و رانت خواران و فاسدان است که دایما برای نظام خود زمان می ند و نظام ناکارمد فاسد را کش می دهند تا چند سال بیشتری هم بیشتر بخورد ببرد حداقل این وضعیت سیاست حال حاضر کشور است ... ادامه ...

اگرنظام ناکارآمد بود،تا حالا ده بار بلعیده شده و از بین رفته بود/انقلاب توانست به ماهویّت وآرمان بدهد

بسم اللهدر بیرون آمدن از همه ی آن چیزهایی که در نظام سلطه بر یک کشور سلطه پذیر و تحت سلطه تحمیل میشود، قانون قطعی و یقینی شد ادامه مطلب ... ادامه ...

استکبار

استکبار، یعنى گردن کلفتى و قلدرى و آدمکشى و شرم ن ... و ابا ن ... و ... ِ توأم با وقاحت و سر را بالا گرفتن و ... را سپر ... . امروز که شما به کل نظام غربى نگاه مى ‏کنید، از این خصوصیت استکبار و سلطه، نشانه ‏هایى را مى ‏بینید. البته، در دنیا هیچ ... تى پُرروتر و وقیحتر از رژیم امریکا، سلطه و استکبار را آشکار نمى ‏کند؛ اما این خصوصیت، مخصوص امریکا هم نیست. در کل نظامهاى غربى و ... انى که تابع آنها هستند - مثل ... تهاى ارتجاعى و وابسته و نظامهایى که براى خودشان قدرتى هستند - خصوصیات سلطه خودش را نشان مى دهد؛ اگر چه دنیا آنها را به‏ عنوان ابرقدرت نپذیرد. امریکا و استکبار جهانى همچنان در فکر این هستند که سلطه‏ ى خودشان را به هر شکلى که بتوانند، به این ملت برگردانند. این طبیعت نظامهاى قلدر است که با هر ملت استقلال ‏طلب به ستیز برخیزند. تسخیر لانه‏ ى توطئه و جاسوسى ... جهادى ابتدایى بود علیه استکبار ... و بطلان تلقینات دهها ساله‏ ى آنان براى مرعوب ... ملتها. ما در دنیا اعلام کرده ‏ایم که انقلاب ... ى، با نظام سلطه مخالف است. نظام سلطه، یعنى این‏که ... تها و قدرتهایى زور بگویند و ملتها و گروهها و کشورها و ... تهایى، آن زو ... ادامه ...

... 9 آذر صبح

10:00 تا 12:30 وقت هم ... بخیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باعث حرکت پتروشیمی ها شده. ... اسان از محدوده 480-500 حرکت کرده و تا 650 مقاومت جدی ندارد. کرماشا به محدوده مهم مقاومتی 315 تومان رسیده اگر بتواند این سطح را باقدرت به بالا بشکند 340 راهم می تواند ببیند. خودرو بعد از ش ... تن 300 به پایین به منفی کامل نزدیک می شود. ... ادامه ...

و ترامپ بعد روسیه ایران کره شمالی قصد دارد پیش نویسی برای تحریم اقتصادی چین به کنگره و سنا تقدیم کند//امریکای بدون روتوش

تحریم اقتصادی یا جنگ اقتصادی ابزاری قدرتمند برای امریکا و گزینه ای مهم برای فقیر ضعیف ذلیل و منزوی سازی اقتصادی فرهنگی کشورهای مخالف نظام سلطه و امریکا در کل جهان است خود تحریم اقتصادی هدف نهایی نیست بلکه ابزاری است که زمینه را برای فقیر از درون ضعیف من سازی کشورها و ایجاد ن یتی داخلی مردم دراثرفشارهای اقتصادی است تا نهایتا کشوری که مدت طولانی با تحریم ضعی فقیر ذلیل شده بعد مدتی اگر حمله نظامی هم شود مقاومت و استقامتش کمترشده و احتمال تسلیم شدن انها خیلی بیشتر می شود این راهبرد اصلی تمام تحریم توسط اتاف فکر توطئه امریکاست ... ادامه ...

تمام تمرکز هدف محورشرارت امریکا انگلیس اسراییل عربستان ترساندن کشورها ازایران به اشکال دروغ های مختلف و دورنگه داشتن مرکزتوجهات ازخود و دایما زیر ذره بین جهانی قراردادن ایران به چشم متهم مقصر همیشگی

فرافکنی حرف عوض خود را به یت زدن و وارونه سازی تزویر ریا فریب همه از اشکال مشخص فریب در دنیا هستند که غرب و محور شرارت توطئه فتنه جنگ خیانت خباثت یعننی امریکا انگلیس اسراییل عربستان دایما از این ابزارها برای دور نگه داشتن تمرکز افکارعمومی حقیقت یاب جهان از خود و دایما ایران هراسی و منزوی سازی دور نگه داشتن جهان از ایران به بهانه ترسیدن از ان است و این ا ین حد خباثت خیانت دروغ فریب تزویر نفاق شیطنت بد ذاتی محورشرارت است و این کار را با بازوی های کمی کیفی هژمون رسانه ای 100% خود برکره زمین انجام می دهند چون اصلا شبکه های ای غیراز انها نیست که مردم چیز دیگری ببیند و کمی به فکر فرو روند دایما اینها هستند و چیزی های محضی که اینها فقط به عنوان تنها خوراک ذهنی جهت شستشو و هدایت مورد علاقه افکارعمومی جهانی به خورد مردم جهان کشورهای می دهند و از اجماع های ساختگی تبانی ها ساخت پاخت ها برای دور زدن کل جهان سلطه سرکیشه عالم سالهاست دارن استفاده نمی کنند و نمی خواهند این دور مهم حیاتی ازدست بدهند و ابتکار عمل سلطه هدایت افکار احساسات جهان را ازدست بدهند چون مدیریت جهانی را ازدست می دهند نگاه کاملا کلان ا ... ادامه ...

بعد حمایت دستپاچه و تابلو فرصت طلبانه امریکا از اغت ات 5 روزه 96 ایران حالا ایران روسیه چین ترکیه هم به خود حق می دهند ازهرنوع شورش اغ امریکا همه جورشعله ور دامن بزنند ازفضای مجازی تارسانه ای

کشورهای ضد و مقابل نظام سلطه مثل روسیه چین ترکیه ایران و........هم باید از این به بعد از هرنوع هرج مرج داخل ای امریکا تمام قد علنی حمایت کنند تا هرج مرج ها اشوبها گسترش تداوم یابد و به تمام ای ه های امریکا سرایت کند این حمایت های تحریکات تهیجات انگلوک ها باید در شبکه های اجتماعی و ابزارهای اجتماعی رسانه های ها حمایت مالی اطلاعاتی کف خیابانی نفوذی همه جوره صورت گیرد وقتی امریکا تمام حقوق بین الملل را به این صراحت تابلویی در زمان ترامپ در به رسمیت شناختن استقلال کشورهای زی ا می گذارد و تمام قد برای تحریک و ایجاد هرج مرج قتل ت یب در یک کشور پا به میدان می گذارد و به سازمان ملل و هیچ چیز دیگر احترام نمی گذارد این طوری دیگر سنگ روی سنگ در نظم نظام بین الملل بند نمی شود و حالا هم روسیه هم چین هم هند هم ترکیه هم ایران و هم تمام کشورهای ضد سلطه امریکا هم به خود کاملا این حق می دهند که ازشورش ها قیام ها اغت ات هرج مرج ها ترور ها قتل ها ادم کشی ها بی نظمی بلوشوها داخل خاک امریکا که ضد امنیت ملی امریکاست تمام قد و به بهانه تلافی خباثت های قبلی امریکا حاضرشوند و تمام های داخل امریکا از خارج هدایت ی کمک کنند تا ... ادامه ...

دخ ها و مزاحمت های ایران سرراه برنامه ریزی ها نقشه ها امریکا اسراییل درخاورمیانه و جهان علت راز عصبانیت کلافگی و موی دماغ انها شدن از ایران است

ایران نمی گذاردامریکا اسراییل طرح ها نقشه ها برنامه های توطئه های زمانبندی شده خود در خاورمیانه و حتی جهان را درست عملی کنند و به یک مانع جدی سر راه پیشبرد برنامه های طرح های خبیثانه و موذیانه و نامردانه انها در منطقه جهان تبدیل شده بعبارتی ایران موی دماغ انها شده است و هر طوری هست می خواهند انرا از سر راه بردارند البته بی صدا اما این راز اصلی عصبی شدن کلافه شدن درمانده شدن خشمگین شدن بهم ریختن امریکا اسراییل از ایران است انها بوجود اوردند که عراق تجزیه کند اما ایران بموقع وارد شد و این توطئه بزرگ تجزیه عراق و و ناامن سازی ایران را خنثی کرد حالا مجبور شدن توطئه تجزیه سازی عراق و بعد ایران را از جایی دیگر شروع ادامه دهند و ان اعلان استقلال کشور کردی در شمال عراق است تجزیه کشورهای مهم مثل عراق ایران و حتی ترکیه می توان قدرت ثبات امنیت اسراییل را بهتر تضمین کند و باعث بزرگ شدن و تجمیع اسراییل شود پشت تمام این برنامه ها تجزیه کشورهای منطقه است که ایران دست انها را از مدتها قبل خوانده است و این محور مقاومت مانع تحقق سریع بموقع نقشه ها و طرح های اسراییل امریکا نظام سلطه در منطقه شده است و هریک ا ... ادامه ...

ستاد کل نیروهای مسلح پیروزی جبهه مقاومت ی و ش ت گرو تروریستی را تبریک گفت

ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری صهیونیسم پیامی را صادر کرد. ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی سرافرازانه جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و از بین رفتن گرو تروریستی پیامی صادر کرد.بخشی از متن پیام به شرح زیر است: حمد و سپاس خداوند بلندمرتبه را که مبارزه و پایداری جبهه مقاومت ی در برابر جریان تکفیری و الحادی موسوم به « ت موهوم ی عراق و شام» منجر به ش ت فتنه عظیم و نقشه های شوم نظام استکباری و دشمنان در منطقه شد و مصداق آیه شریفه «انا فتحنا لک فتحامبینا» گردید. ... ادامه ...

اقتصاد مقاومتی، معنا و مفهومی از کارآفرینی

دلیل دومِ ما که امروز کار برامان مهم است، کارآفرینی مهم است، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که می خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها می دانید، سلطه ی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. هدف این است. یک کشور به این خوبی، با این همه منابع، منابع طبیعی، با این موقعیت سوق الجیشی، با همه ی امکانات، زیر ن ... ن یک قدرتی در دنیا بوده؛ یک روز انگلیس ها بودند، یک روز ... ئی ها بودند - در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری سلطه. حالا ... یک گوشه ای از این امپراتوری است - اینها مسلط بودند بر این کشور... ... ادامه ...

امریکا قصد دارد تمام راههای نفس کشیدن کره شمالی با ابزار تحریم ببندد تا با فشار اوردن شدید به ملت ان کشور حکومت ساقط کند و تمام شاهرگ های حیاتی کره ببندد تا با قطع خونرسانی کاملا نابود شود

مرگ تدریجی و محاصره اقتصادی تمام عیار و تنگ تنگ تر حلقه محاصره کره شمالی هر سال بیشتر بیشترشده تا مردم کره و حکومتش به حدی برسند که دیگر هیچ جای نفس کشیدنی برای مردم و حکومت این کشور باقی نماند و کل مردم حکومت با حیله و حقه ناشرافتمندانه و خبیثانه و زذیلانه و متکبرانه قلدرمابانه به زانو دراورد و فرهنگ مقاومت و استانه مقاومت کشور بشکند و از هم بپاشد دیگر هیچ چیزی به کره وارد نشود و دیگر هیچ چیزی از کره خارج نشود یعنی ارتباط کره با جهان 0 شود و بعبارتی از د ده جهانی مورد مدیریت کدخدای قلدر حیله گر مزور امریکا ا اج شود و مجبور شود در انزوای 100% زندگی کند تا بفهمد هزینه دشمنی و تهدید امریکا یعنی کدخدا چقدر می تواند برای هر کشوری گران سنیگین تمام شود اما کره شمالی هم اعلان کرده چیزی برای ازدست دادن ندارد و قطعا انتقام حیله ها دشمنی ها خباثت ها و زورگویی های امریکا را با حملات اتمی ناگهاین به خاک امریکا جبران خواهد کرد و تیرا خلاص راهم شلیک خواهد کرد خشم کره از خباثت رذ ناشرافتمندانه بزرگ ناگهانی طغیان خواهد کرد و همه ملل ازادیخواه جهان یک روز که رسانه های خود را روشن کرده اند خواهند شنید که حملات ... ادامه ...

هسته اصلی مغز تمام سیاست های غرب امریکا"تزویر نفاق ریاکاری" است پس اگر ی ساده لوحانه به ظاهرمهربان شاد انها اعتماد کند چیزی جزخنجرزهرالود عمیق خیانت درانتظار انها نخواهد بود و نابودی کامل

همه جهان بدانند 3 صفت اصلی داشت که باعث رانده شدنش از درگاه خداشد روی این 3 صفت تمام عالم تامل عمیق کند: 1-حسادت2-تکبر3-تزویرنفاق ریاکاری حالا جالب توجه تامل همین است که نظام سلطه اصلی ترین صفاتی که دارد همین 3 تاست یعنی کالبد روح رجیم برای انتقام از حق و بندگان صالح خدا در جهان و روی زمین در کالببد روح امریکا بزرگ باهمین 3 صفت تبلور کرده تا حول همین 3 صفت انتقام از تک تک بندگان خدا بگیرد امریکا مظهر تکبر خود بزرگ بینی و حسادت کینه توزی و ریاکاری نفاق تزویر چند رنگی است و ما بوضوح شاهد پشت زمینه در پشت کالبد امریکا هستیم و حتی بصیرت بینش اسمانی هم نباشد این نقاب در امریکا بوضوح دیده می شود ... ادامه ...

ستاد کل نیروهای مسلح پیروزی جبهه مقاومت ی و ش ت گرو تروریستی را تبریک گفت

ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری صهیونیسم پیامی را صادر کرد. ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی سرافرازانه جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و از بین رفتن گرو تروریستی پیامی صادر کرد.بخشی از متن پیام به شرح زیر است:حمد و سپاس خداوند بلندمرتبه را که مبارزه و پایداری جبهه مقاومت ی در برابر جریان تکفیری و الحادی موسوم به « ت موهوم ی عراق و شام» منجر به ش ت فتنه عظیم و نقشه های شوم نظام استکباری و دشمنان در منطقه شد و مصداق آیه شریفه «انا فتحنا لک فتحامبینا» گردید. ... ادامه ...

پوستر نفوذ و استحاله

دسته: عمومی بازدید: 5 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1061 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 با پیروزی انقلاب شکوهمند ... ی در ایران و خارج شدن این کشور پهناور و راهبردی از حوزه قدرت ... ، نه تنها ... ، بلکه تمامی قدرت های استکباری و ... ی با توجه به آرمان های الهی این انقلاب، به وحشت افتاده و احساس نگرانی ... د. آنان به خوبی می دانستند تأثیر انقلاب ... ی به ملل مسلمان و مستضعف سبب حرکت ملت های در بند استبداد و استعمار شده، تمامی منافع نامشروع آنها در سرزمین های تحت سلطه از دست خواهد رفت. بر اساس همین برآورد راهبردی، قدرت های سلطه گر در جهان، سیاست مقابله با انقلاب ... ی و براندازی ... را در پیش گرفتند. در کنار طراحی و اجرای توطئه های متعدد امنیتی و نظامی و ... استفاده از جریان نفوذ با هدف استحاله نظام ... ی و منحرف ساختن انقلاب از مسیر اصلی، یکی از راهبردهای عمده دشمنان طی 34 سال گذشته بوده است. انقلاب ... ی، همانطور که در برابر توطئه های متکی بر قدرت نظامی، دست به مقاومت و مقابله زد، در برابر جریان نفوذ نیز طی 34 سال گذشته مقاومت و مقابله کرده و این رویارویی با جریان نفوذ و استحاله گر همچنان ادامه دارد. در این نوشتار، به اختص ... ادامه ...

را خود امریکا اسراییل در بوجود اورند تا اول کشور نابود کند بعد هم ا سرامریکا بعنوان منجی از ازاد کند تا بهانه زدن پایگاه در و کنترل کشور در برابر اسراییل پیدا کند

همه جهان می دانند امریکا "امنیت را تجاری سازی کرده و بازی با امنیت یک روش قدیمی امریکایی ها برای گسترش سلطه درجهان است و این ترفند توطئه سبک کار قدیمی کاملا نخ نما رسوا عیان تابلو شده است زهر و پادزهر هر 2 دست امریکاست خودشان بعد جنگ 33 روزه اسراییل لبنان و ش ت اسراییل از مقاومت در بعنوان جبهه پشتیبانی ایجاد د تا ریشه مقاومت بزنند بعد سوااره نظام تروریست امریکا متمرکزا ابتدا کار خودشان در شروع د تا در یک طرح توطئه کلان و با ابعاد گسترده موازی بسیار این هدف و راهبرد کلان چند وجهی وسیع موازی شکل بگیرد اما بعد از اینکه دیدن بعد 6 سال جنگ هدف نهایی این یت نتوانسته محقق کند یعنی نابودی سرنگونی کشورهای محور مقاومت حالا زمان تبدیل شدن به مهره سوخته رسیده بود و خودشان (پادزهر) ظاهر شد و بعد نابودی ظاهری با این توجیه نمایشی که باید برای حفظ امنیت دستکاری شده خودشان باید تا ابد یا سالها در این منطقه پایگاه بزنیم شاید امریکا اگر می خواست مستقیما از ت روز اول می خواست در این کشور پایگاه نظامی بزند هم مخالفت می کرد هم متحدانش ایران حزب الله اما بکمک و نابود و تضعیف کشور در یک جنگ تحمیلی 6 ساله با کمک منابع ... ادامه ...

رشد عجیب غریب "جبهه مقاومت حقیقت بصیرت درعراق یمن لبنان وتضعیف امریکا متحدانش دراوا 2016

رشد محورمقاومت حقیقت بصیرت اسمانی بامحوریت ایران درخاورمیانه علی رغم تمام پول ها تلاش های جبهه زر زور تزویر بخصوص دراوا 2016 میلادی بسیار خیره کننده بوده است علت چیست؟؟ درخارج مرزهای ایران انگارهمه چیز دارد به نفع ایران علی رغم میل امریکا اسراییل تمام می شود روسیه چین بیش از هرزمان دیکری به ایران نزدیک شدند و پیمان اتحاد استراتزیک نوشتند و امنیت قدرت ایران دربرابر امریکا غرب بیشترشد ازطرفی پیشروی و موازنه جنگ در عراق کاملا به نفع ایران و علیه تروریست ها عوض شده از طرفی در لبنان هم ریاست جمهوری مشخص شد و ثبات قدرت از طرفی شورای عالی دریمن تاسیس شد و عربستان درباتلاق مرداب یمن در حال غرق شدن و ری بودجه 100 میلیاردی است از طرفی ترامپ دیوانه بدترین گزینه ممکن برای غرب امریکا در انجا سرکارامده و همه این نشانه های امید بزرگی را نوید می دهد به محور مقاومت ... ادامه ...

جایگاه عبادت و در دین

جایگاه در دین دین، مجموعه‏ ای است به‏ هم‏ پیوسته و درهم‏ تنیده که سعادت دنیا و آ ت فرد و جامعه را تضمین می کند، به عبارت کامل‏تر، دین، مجموعه (سیستم) حقایقى هماهنگ و متناسب از نظام‏هاى فکرى (عقاید و معارف)، نظام ارزشى (قوانین و احکام) و نظام پرورشى (دستورات اخلاقى و اجتماعى) است که در قلمرو ابعاد فردى، اجتماعى و تاریخى از جانب پروردگار متعال براى س رستى و هدایت انسان‏ها در مسیر رشد و کمال الهى ارسال مى‏گردد. ... ادامه ...

بیانیه پاسداران به مناسبت روز_جهانی_قدس

بیانیه پاسداران به مناسبت روز_جهانی_قدس روز_جهانی_قدس فرصت استکبار ستیزی را برای جامعه بشری فراهم ساخته است/ توانمندی های دفاعی پشتوانه رزمندگان مقاومت ی فلسطین است. پاسداران انقلاب ی با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت ایران برای حضور گسترده و حماسی در راه پیمایی روز_جهانی_قدس تاکید کرد: توانمندی های دفاعی پشتوانه روحی انتفاضه و رزمندگان مقاومت ی فلسطین است. پاسداران انقلاب ی در این بیانیه با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت ایران برای حضور گسترده و حماسی در راه پیمایی روز_جهانی_قدس تاکید کرد: توانمندی های دفاعی پشتوانه روحی انتفاضه و رزمندگان مقاومت ی فلسطین است. پاسداران انقلاب ی با دعوت از اقشار و آحاد مختلف شریف و انقل ایران برای شرکت گسترده، پرشور و حماسی در سراسری روز_جهانی_قدس، آورده است: حضرت (ره) بنیانگذار فقید ایران با نامگذاری آ ماه مبارک رمضان به عنوان روز_جهانی_قدس، پرچم مبارزه دائمی با استکبار و نظام سلطه را برافراشت و در زمانه ای که موضوع فلسطین و قدس در مسیر قرار گرفتن در محاق انزوا و فراموشی قرار گرفته بود، با ابتکار راهبردی و شگفت آور خود آن را به مسأله اول امت ی تبدیل کرد ... ادامه ...

م عان پنج درصدی

حرفما: پناهیان در ابتدای جلسه نوزدهم تاریخ تحلیلی ، اهمیت واقع بینی در هر دوره ای را یادآور شده و در ادامه به نکته قابل تاملی در جنگ تحمیلی اشاره د و آن میزان مشارکت مردمی در آن زمان بود که...⏬⏬⏬ ((فقط ۵ درصد مردم در دوران دفاع مقدس در جبهه ها حاضر شدند و در برابر نفوذ و سلطه دشمن مقاومت د و...)) ⬅ سال هاست که فضای مجازی ایران، در سایه بی تدبیری مسئولین و تمردان زیر سلطه صهیونیسم است و دشمن برای براندازی نظام از این طریق، نقشه های فراوان کشیده است.⛔ امروز بالای ۴۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی فعالند...و اگر فقط ۵ درصد این افراد یعنی حدود ۲ میلیون نفر از مردم انقل ، ان و ون؛ برای قطع سلطه صهیونیسم، سالم سازی فضای مجازی، حمایت ت از نرم افزارهای ملی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از مسئولین و تمردان اقدام به مطالبه گری نمایند، قطعا انقل عظیم در فضای مجازی به وقوع خواهد پیوست که نتیجه آن پیروزیست ...✌✌✌ ان شاالله ... همه با هم برای بیداری امت حزب الله تلاش کنیم ✊....#نشر_حداکثری #سلطه_صهیونیسم #نفوذ#فضای_مجازی_رها_شده http://sapp.ir/harfema ... ادامه ...

ستاد کل نیروهای مسلح پیروزی جبهه مقاومت ی و ش ت گرو تروریستی را تبریک گفت

ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری صهیونیسم پیامی را صادر کرد. ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی سرافرازانه جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و از بین رفتن گرو تروریستی پیامی صادر کرد.بخشی از متن پیام به شرح زیر است:حمد و سپاس خداوند بلندمرتبه را که مبارزه و پایداری جبهه مقاومت ی در برابر جریان تکفیری و الحادی موسوم به « ت موهوم ی عراق و شام» منجر به ش ت فتنه عظیم و نقشه های شوم نظام استکباری و دشمنان در منطقه شد و مصداق آیه شریفه «انا فتحنا لک فتحامبینا» گردید. ... ادامه ...

مقایسه چگون ... تربیت نسل طراز انقلاب ... ی و دلخواه نظام سلطه

مقایسه چگون ... تربیت نسل طراز انقلاب ... ی و دلخواه نظام سلطه ... مقاله مقایسه چگون ... تربیت نسل طراز انقلاب ... ی و دلخواه نظام سلطه با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه مقاله مقایسه چگون ... تربیت نسل طراز انقلاب ... ی و دلخواه نظام سلطه کاملترین و دقیق ترین مقاله پیرامون این موضوع است که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی و تنظیم گردیده است. بخشی از مقاله مقایسه چگون ... تربیت نسل طراز انقلاب ... ی و دلخواه نظام سلطه را با هم مشاهده می کنیم. چکیده نظ ...دریافت فایل ... ادامه ...

اضافه شدن ژنرال های ترکیه،عربستان و ... برای کمک به تکفیری ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ... ... تنها با کمک مستشاران ایرانی در حال مقاومت است،گفت:تعدادی از ژنرال های ترکیه، عربستان و ... که متخصص در جنگ های ویژه هستند به تکفیری ها اضافه شده اند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

قلمت بشکند ای تاریخ

قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی سرزمین فرزندان روح الله به دست اپوزیسیون ها افتاد. اینجا می رود جان می دهد تا آن که نظام را هم قبول ندارد بتواند در امنیت بخوابد... ؟ اینجا حتی زیارت تربت شاه شهیدان را هم عرب پرستی می دانند ولی با خیال راحت کوروش می پرستند؟. قلمت بشکند ای تاریخ...اگر ننویسی که همت ها، باکری ها و ازی در این مملکت جان دادند تا ظریف و عراقچی و تیم نیویورکی ها در سالهای جنگ در تحصیل کنند و حالا عزت ملی که باخون هزاران شهید بدست آمد را به راحتی بفروشند...؟. اینجا جوانان 20 ساله به جنگ می رود و جان می دهد تا ساز کشورش با پول اسپانسرهای سیاهی از مملکتش بسازد واز دشمنان اسکار و س طلایی بگیرد... ؟. قلمت بشکند ای تاریخ... اگرننویسی از سرفه های خونین جانبازان شیمیایی که روز وشب بر روی تخت جان می کند تا مبادا چهره دخترکی بی حجاب روحش را آزار دهد... تا مبادا دل دخترک شهید م ع حرمی بشکند... ؟. قلمت بشکندای تاریخ... اگر ننویسی از آن مادر شهیدی که دستفروشی می کند...اگر ننویسی از آن ی م ع حرمی که شناسنامه مهاجر افغانی درست د تا ی نگوید بخاطر پول می روند...؟. قلمت بشکند ای تاریخ... اگر ننویسی که اینجا پرچم عزای ... ادامه ...

اضافه شدن ژنرال های ترکیه،عربستان و ... برای کمک به تکفیری ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ... ... تنها با کمک مستشاران ایرانی در حال مقاومت است،گفت:تعدادی از ژنرال های ترکیه، عربستان و ... که متخصص در جنگ های ویژه هستند به تکفیری ها اضافه شده اند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

جهاد اکبر

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا درس مثنوی ۱۴۷ ات : ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ جهاد اکبر قوت از حق خواهم و توفیق و لاف تا به سوزن بر کنم این کوه قاف سهل شیری دان که صفها بشکند شیر آنست، آن که خود را بشکند همانطوریکه خواص قطعه ای از آتش با خواص کل آتش ی ان است.بعلاوه نفس انسان همانند آتش جهنم است.لذا خواص آتش دوزخ را دارد.جهنم از سوزاند گناه کاران سیر نمی شود.نفس انسان هم حد و محدودیتی ندارد.بعلاوه تنها چیزی که می تواند عطش جهنم را متوقف کند خداست.بطور مشابه تنها خدای متعال می تواند نفس انسان را آرامش کند. این جهان همانند کمانی می ماند که تنها تیر صاف و مستقیم امکان پر تاب دارد.اگر درستی و صداقت را در زندگی پیشه کنی، در دو عالم رستگار و خوشبخت می شوی. گرامی بعد از جنگ به لشکریان گفت شما جهاد اصغر را انجام دادید و دشمنان بیرونی را ش ت دادید.الان نوبت جهاد اکبر است که دشمن درونی خود یعنی هوای نفس را مهار و برآن غلبه کنید. قدیما باور داشتند که دور زمین را کوه بلندی چون قاف احاطه کرده است.مولانا می گوید پیروزی بر نفس همانند این است که انسان بخواهد با سوزنی کوه با آن عظمت را از جا د.بدیهی است بدون قرار دادن قدرت ... ادامه ...

مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه

مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه مقاله مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه مقاله مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحهمقاله مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه کاملترین و دقیق ترین مقاله پیرامون این موضوع است که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی و تنظیم گردیده است.بخشی از مقاله مقایسه چگونگی تربیت نسل طراز انقلاب ی و دلخواه نظام سلطه را با هم مشاهده می کنیم.چکیده نظام سلطه و دیگر دشمنان تصور می د بعد از رحلت (رضوان الله) کار انقلاب نیز تمام خواهد شد از این رو برنامه ریزی های فراوانی را برای آن روز انجام داده بودند، اما انتخاب سریع و دقیق فرزانه انقلاب توسط خبرگان این دسیسه و توطئه آنان را نیز با ناامیدی و ش ت مواجه ساخت. از این رو آنان همواره علیه نظام مقدس ایران دست به توطئه های گوناگونی می زدند که برنامه ریزی جهت آغاز جنگ تحمیلی و ترور شخصیت هایی همچون انقلاب، شهید بهشتی، رجایی و با ... ادامه ...

اضافه شدن ژنرال های ترکیه،عربستان و ... برای کمک به تکفیری ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ... ... تنها با کمک مستشاران ایرانی در حال مقاومت است،گفت:تعدادی از ژنرال های ترکیه، عربستان و ... که متخصص در جنگ های ویژه هستند به تکفیری ها اضافه شده اند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

حب حضرت زینب یعنی نفی سلطه پذیری

دوستی متنی نوشت و گله کرد که چرا همزمان با روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها داره توی شهر جشن برگزار میشه؟ در جوابش نوشتم: نقش حضرت زینب تو ماجرای کربلا که منجر به احیای و استمرار روح ظلم ستیزی تا ابد شد فقط یک طرف ماجراست. امروز این خانم محور مقاومت و نماد حق طلبی جبهه عدل و ازادگی در مصاف با جبهه جهانی کفر و الحاد و استکباره بی تعارف باید گفت انیکه امروز دنبال بی اعتنایی به منزلت حضرت زینب هستن در واقع استراتژی جهانی نظام ی رو بر نمی تابن ارج نهادن به مقام حضرت زینب صرفا عزاداری معمولی از باب محبت به اهل بیت نیست. امروز این خانم عیار صداقت مدعیان ایمان و دین رو اشکار میکنه. نمیشه حب حضرت زینب رو داشت و به امریکا و انگلیس و وه ت کاری نداشت. واداده های و فرهنگی شهر و کشور خوب میدونن که برجسته سازی نام حضرت زینب مست م نفی باورهای غربگرایانه خودشونه ... ادامه ...

اه و ابزار نظام سلطه در تفرقه افکنی و دوقطبی جامعه

اه و ابزار نظام سلطه در تفرقه افکنی و دوقطبی جامعه این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه توسط آقای علی ایل سعادتمند تدوین گردیده است . چکیده تلاش نظام سلطه برای تفرقه افکنی در ایران و همچنین دو قطبی جامعه ایرانی از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند ی کاملا ملموس و مشخص بوده است. نظام سلطه همواره به دنبال یافتن جای پا برای نفوذ در کشورمان بوده و در واقع چه در حوزه مسائل فرهنگی، چه هنری و حتی علمی، نظام سلطه برای نفوذ در ایران تلاش خواهد کرد و هدف اصلی از تلاش برای چنین حضوری، تفرقه افکنی در داخل کشورمان و دو قطبی جامعه است. تاریخچه تفرقه افکنی نظام سلطه در کشورهای مختلف از جمله ایران، به سال ها قبل می رسد به طوری که با جذب افراد ناآگاه یا آنها که عرق ملی نداشته و با انگیزه های به دنبال سیاست های واشنگتن هستند، درصدد نفوذ در کشورمان بوده و تفرقه و چنددستگی در ایران را دنبال می کند. بنابراین باید مراقب باشیم که این روش ها موجب تفرقه در ایران و از بین رفتن انسجام ملی در کشورمان نشده و راه برای عملیاتی شدن برنامه های نظام سلطه در ایران هموار نشود. به نظر می رسد نظام سلطه از انجا که آموزهای ... ادامه ...

مردم تصور می کنند موتور نظام تنها با 15% ظرفیت خود برای پیشرفت کشور و اصلاح امورکشورکارمی کند و بیش از75% توان نظام گم مبهم متوقف نامشخص بلااستفاده است چرا؟؟!!!

مسئولان نظام از شخص ی تا 3 قوه و تمام زیردستان هیچ جواب قانع کننده ای به این حقیقت ندارند واضح است کشور و موتور نظام بخصوص در ت با تمام قدرت دور موتور ظرفیت خود کار نمی کند و بهره وری و راندمان واقعی بشدت افت کرده پایین امده این نسبت یعنی اینکه نظام ی تنها با 15% یا کمتر از ظرفیت موتور خود دارد کار می کند یک عدد تصادفی نیست شتاب کشور سرعت کشور جابجایی مرزها اصلاحات کشور بهبود اوضاع رفاه اقتصاد صنعت همه همه نشان می دهد کشور با حداقل ظرفیت راندمان خود دارد کار می کند چطور انتظار می رود کشوری که به هر دلیلی خیانت گشادی مسئولان مفت خوری اقایان ی ها فسادها ریاکاری ها مقاومت ها سو استفاده ه لیاقت های ناکارمدی ها با کمترین توان کار کند وجی های بزرگ بدهد 75% توان موتور انقلاب در مدار ظرفیت کار توان نیست توانی که اگر بود تمام مشکلات کشور نقص ها گیرها گورها کندی ها کارشکنی ها مقاومت ها 1 شبه حل میشد و ما از مسائل مشکلات بنیادی عبور و وارد مسائل پیشرفته تر می شدیم اما دریغ چه عواملی جلوی افزایش دور توان موتور انقلاب در کشور مردم مسئولین گرفته است؟؟امریکا یا مسئولان بی لیقات مفت خور گشاد تن لش فاسد نمایشی ... ادامه ...

امریکا و رسانه های امریکایی اسراییلی ازمردم ایران می خواهند تا نظام خود تحت فشارقراردهند تا پول ها مردم ایران درخارج ایران و درمقابله با منافع امریکا و خنثی سازی توطئه های امریکا ج نکند

ترفند و شیطنت و خباثت اکبر کم نیست امریکا جوری رفتاری می کند تا مردم ایران را مدلی وادار کند تا به نظام خودشان فشار بیاورند چراباید پول های این مردم در لبنان ج شود؟و دایما این سوال را در ذهن های انها ایجاد می کند//البته این سوال هم اسراییل هم امریکا هم با کمک رسانه های خود پرتکرار در اذهان عمومی ایرانی ها ایجاد کرده اند و این خط از بیرون داده شده تا عده ای هم در داخل این خط را دانسته یا ندانسته دنبال تعقیب تقویت کنند متوجه شدید چه شیطنت و رندی و کلک و برنامه ریزی قوی در این طرح سوال حساب شده توسط امریکا و رسانه هایش در اذهان ایرانی ها و مردم ایران است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! امریکا می خواهد همراه اسراییل با کمترین دردسر مزاحمت و مسائل دیگر بتواند نقشه ها برنامه های توطئه ها و برنامه ریزی های خود در خاورمیانه و بخصوص کشورهای اطراف ما را شکل دهد اما ایران با حمایت از نظام های مردمی و مردم انقل برخی کشورها مانع تحقق قطعی این برنامه های نقشه های می شود ایران بخوبی می داند هدف نهایی امریکا اسراییل ایران است و این کشورها در اصل مرزها و بخش های یک نقشه بزرگتر هستند که جمع می کند و میاید جلو ... ادامه ...

معظم انقلاب در پیامی به حجاج بیت الله الحرام:

معظم انقلاب در پیامی به حجاج بیت الله الحرام:حج داروی شفابخش دو ابتلای عظیم امّت ی/ سیاست های نظام سلطه در حالِ تبدیل کشورهای ی به دوزخ ناامنی و اختلاف/ نجات فلسطین وظیفه قطعی امت ی معظم انقلاب در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، تصریح د: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه می کند، مهم ترین وظیفه همه ما است. ... ادامه ...

بسیاری از مقامات ارشد ت تحصیل کرده ها و تربیت ها شده های امریکا و غرب هستند که برای روز مبادا توسط غرب و مطابق باورها و استانداردهای غرب جهت تغییر ارام نظام ایران در داخل حکومت کاشته شدند

نظام سلطه غرب امریکا برنامه های کلان بزرگ و راهبردی جامعی برای تغییر نظام های ی مثل ایران دارد یکی از بلندمدت ترین این برنامه تربیت و تحصیل نخبگان ایرانی در ا و مراکز غربی و تربیت این افراد بعنوان مسئول در اینده یک کشوری مثل ایران است که برای روز مبادا این افراد که ساخته پرداخته باورها استاندارها روحیه غربی هستند پس از امدن به ایران بجای انکه الگوی پیشرفت ایرانی ی را پیاده کنند در اصل با تضاد با ساختار شروع به پیاده سازی الگویهای غربی که تربیت شده می کند و عملا می بنیم که نظام همگرایی بین افراد مختلف ندارد عده ای می خواهد الگوی ایرانی ی منحصربه فرد پیاده شود اما عده ای که برای روز مبادا کاشته پرداخته ساخته شدند کاملا الگوهای مدیزیتی اجرایی محض غربی بدون دستکاری در بخش های ایران پیاده سازی می کنند وی ک تعارض تضاد معنادار با صراظ مستقیم انقل در نظام دارند که از نتیجه سرمایه گذاری بلندمدت غربی ها روی مهره های نخبه تحصیل کرده روشنفکرهای غربی است تا بازگشت سرمایه خوبی بدهند و دین خود را به موطن غرب ادا کنند روز مبادا و مسئولان تربیت شده در غرب و طرح بلندمدت استحاله نظام بکمک این مهره های کاش ... ادامه ...

روز مقاومت و پایداری

ر عکیس وز مقاومت و پایداری روز مقاومت و پایداری برای تلگرام ع روز مقاومت و پایداری روز مقاومت و پایداریدر تلگرام کانال روز مقاومت و پایداری ادامه مطلب ... ادامه ...

اه ... و ابزار نظام سلطه در تفرقه افکنی و دوقطبی ... جامعه

اه ... و ابزار نظام سلطه در تفرقه افکنی و دوقطبی ... جامعهمقاله اه ... و ابزار نظام سلطه در تفرقه افکنی و دوقطبی ... جامعه در قالب ورد و قابل ویرایش اه ... و ابزار نظام سلطه در تفرقه افکنی و دوقطبی ... جامعه این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه توسط آقای علی ایل سعادتمند تدوین گردیده است .چکیده تلاش نظام سلطه برای تفرقه افکنی در ایران و همچنین دو قطبی ... جامعه ایرانی از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند ... ی کاملا ملموس و مشخص بوده است. نظام سلطه همواره به دنبال یافتن جای پا برای نفوذ در کشورمان بوده و در واقع چه در حوزه مسائل فرهن ... ، چه هنری و حتی علمی، نظام سلطه برای نفوذ در ایران تلاش خواهد کرد و هدف اصلی از تلاش برای چنین حضوری، تفرقه افکنی در داخل کشورمان و دو قطبی ... جامعه است. تاریخچه تفرقه افکنی نظام سلطه در کشورهای مختلف از جمله ایران، به سال ها قبل می رسد به طوری که با جذب افراد ناآگاه یا آنها که عرق ملی نداشته و با ان ... زه های ... به دنبال سیاست های واشنگتن هستند، درصدد نفوذ در کشورمان بوده و تفرقه و چنددست ... در ایران را دنبال می کند. بنابراین باید مراقب باشیم که این روش ها موجب تفرقه د ... ادامه ...

درهم برهم٢ .. :)

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ساعت به ساعت با قیمت دلار ، یورو و درهم

نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه می زند؟ شما می توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت ید و فروش دلار ، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع ب کنید. ... ادامه ...

بازآرایی در مقابل بازی جدید واشنگتن

بازآرایی در مقابل بازی جدید واشنگتن با اعلام رسمی وج ت ایالات متحده امریکا از ، پرونده مواجهه نظام سلطه و نظام ی وارد مرحله جدیدی شد که شرایطی متفاوت از گذشته را داشته و مست م اتخاذ رویکردهای متناسب با مقتضیات جدید است. از آنجایی که اتخاذ تصمیم صحیح در مقطع کنونی مست م فهم دقیق از شرایط جدید و بایسته های آن است، ضروری است مختصات ح فعلی و لوازم آن بررسی گردد . به نظر می رسد اهم مختصات شرایط جدید پیش رو را در موارد ذیل به طور اجمال می توان بیان کرد ادامه مطلب ... ادامه ...

ستاد کل نیروهای مسلح پیروزی جبهه مقاومت ی و ش ت گرو تروریستی را تبریک گفت

ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری صهیونیسم پیامی را صادر کرد. ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت پیروزی سرافرازانه جبهه مقاومت ی در برابر عوامل تکفیری نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و از بین رفتن گرو تروریستی پیامی صادر کرد.بخشی از متن پیام به شرح زیر است:حمد و سپاس خداوند بلندمرتبه را که مبارزه و پایداری جبهه مقاومت ی در برابر جریان تکفیری و الحادی موسوم به « ت موهوم ی عراق و شام» منجر به ش ت فتنه عظیم و نقشه های شوم نظام استکباری و دشمنان در منطقه شد و مصداق آیه شریفه «انا فتحنا لک فتحامبینا» گردید. ... ادامه ...

موج گذار به دموکراسی در

نویسنده احمد جوانی چکیده «گذار به دموکراسی» از نتایج قابل کنترل برخی های اجتماعی است که در مسیر لیبرال دموکراسی هدایت می شود. ناکارآمدی سلطه گری نظام سلطه با روش سخت افزاری، غرب را ناچار به ترویج لیبرال دموکراسی با روش نرم افزاری برای تغییر حکومت های غیردموکراتیک کرد که «دورة گذار» یاد می شود. روش نوینی که با افزایش شکاف های اجتماعی، اصل رضایت مندی شهروندان را هدف قرار داده و بستر انقلاب های نوین (مخملی) را فراهم کرده است و به فروپاشی نظام ختم می شود. رویکرد نظریة گذار معطوف به این است که در ایران نیز تغییر، امری اجتناب ناپذیراست. هانتینگتون در نظریة خود ظهور اصلاح طلبان را از م ومات «دورة گذار» دانسته که در ایران ی نیز با شکل گیری جبهة اصلاحات انتظار تغییرات بنیادی می رفت. اما بستر و زمینة این تغییر و گذار به خاطر ماهیت نظام ی و تفاوت ماهوی با سایر نظام ها به صورت کامل میسر نشد. لذا، با روش تبیینی و کیفی سعی شده است چرایی ناکامی گذار در ایران تبیین شود. برای اصل مقاله اینجا را کلیک کنید ... ادامه ...

درهم و برهم نوشت!

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

نظام سلطه با چه ابزاری مانع پیشرفت مسلمانان می شود؟

نظام سلطه با چه ابزاری مانع پیشرفت مسلمانان می شود؟ نظام جهانی سلطه ، بوسیله دین و مذهب ، یک ونیم میلیارد مسلمان را بجان هم انداخته و آنان را به داستانهای بیهوده و تکراری و روایات راست و دروغِ 1400 سال گذشته گرفتار نموده است ، تا مسلمانان را از پیشرفت و تمدن و دانش و فناوری و خودکفائی دور نماید و همه را به دخانیات و دود و دم و اعتیاد و بیماری و غم و اندوه و عزا و ماتم و افسرد ... و غفلت واتلاف وقت و فقر و فلاکت و نامیدی بکشاند و هنگامی که ما سرگرم و گرفتار کارهای بیهوده و در خواب غفلت هستیم ، همه ثروتها و حقوق ما را به تاراج ببرد و حتی حق حیات و زند ... و ... شه را از ما ب ... رد؟ " با تشکر عباس عبدالهی" ... ادامه ...

ایمنی_

✍ بدن انسان مانند اجسام هادی ، جریان برق رو از خود عبور میدهد و با توجه به اینکه در چه وضعی قرار گرفته باشد جریان کم یا زیاد از بدن عبور می کند ،مقاومت بدن از دو قسمت تشکیل می شود: 1⃣ مقاومت داخلیمنظور مقاومت اعضای زیر پوست می باشد ..این مقاومت درحدود 1300 تا 3000 اهم بسته به افراد مختلف تغییر می کند. 2⃣ مقاومت خارجی همان مقاومت پوست بدن می باشد که تا چه حد پوست بدن با سیم حامل جریان برق در تماس باشد این مقاومت تغییر می کند همچنین مقاومت خارجی بدن در محل های که پوست دارای ضخامت بیشتری است مانند کف پاها بیشتر و در جاهای که پوست نازک است مانند لاله گوش مقاومت حداقل می باشد. ... ادامه ...

ستاد کل نیروهای مسلح: حماسه 9 دی سیلی محکم ملت ایران به نظام سلطه و عوامل داخلی آن بود

ستاد کل نیروهای مسلح:حماسه 9 دی سیلی محکم ملت ایران به نظام سلطه و عوامل داخلی آن بودستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای به مناسبت 9 دی، وش غیرت ملت ایران در این روز را نشانه همبستگی، ولایت مداری و بصیرت انقل برگرفته از آموزه های دینی و انقلاب ی دانست.به گزارش ایسنا، در این بیانیه با اشاره به حضور همیشه در صحنه توام با بصیرت و بیداری ملت ایران در تاریخ شکوهمند و پرافتخار انقلاب ی خاطرنشان شده است: ملت سرافراز و نستوه ایران ی در آزمون بزرگ و تاریخی فتنه 88 با خلق حماسه سترگ 9 دی نشان دادند طراحی کودتا و جنگ تبلیغاتی و عملیات روانی نظام سلطه و صهیونیسم، تاثیری در پایبندی مردم ایران به آرمان های اصیل انقلاب ی نداشته و حماسه عاشورایی 9 دی به آینه تمام نمای هوشیاری و دشمن ستیزی ملت ایران و صحنه ش ت و رسوایی دشمنان قسم خورده نظام ی مبدل گردید.این بیانیه در ادامه یادآور می شود: این حماسه بزرگ فصل نوینی از بصیرت و ولایت مداری ملت ایران را در یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین عرصه های رویارویی با دشمنان فتنه افروز پیش روی جهانیان گشود تا با خیال واهی و افکار پوچ به دنبال آزمودن اراده و اعتماد ایرانی ... ادامه ...

داستان عد (15): علی(ع ) و تقسیم عادلانه پول

دو نفر برای داوری نزد علی (ع) رفتند و عرض د: یکی از ما سه نان و دیگری پنج نان داشت، شخصی مهمان ما شد و با ما هم خوراک گردید. وقتی او می خواست برود هشت درهم برای آنچه که خورده بود به ما داد و رفت. ما بر سر تقسیم پول به اختلاف افتادیم و کارمان به دعوا کشید. دوست من که پنج نان داشت می گوید پنج درهم مال من و سه درهم مال تو، اما من می گویم که باید هشت درهم را نصف کنیم و هر کدام چهار درهم برداریم، زیرا مهمان از نان های هر دو استفاده کرده است.حضرت فرمودند: اگر حقش را بخواهی ی که پنج نان داشته باید هفت درهم بگیرد و تو که سه نان داشتی یک درهم نصیب تو می شود.مرد با اعتراض پرسید: چرا؟حضرت فرمودند: برای اینکه شما در مجموع هشت نان داشته اید و سه نفر به طور مساوی از نان ها خورده اند، اگر هر نان را به سه قسمت تقسیم کنیم، بیست و چهار قسمت می شود و شما هر کدام هشت قسمت از بیست و چهار قسمت نان را خورده اید. اما ی که پنج نان داشته اگر هر نان را به سه قسمت تقسیم کنیم، پانزده قسمت می شود. از این پانزده تکه، هشت تکه را خودش خورده و هفت تکه را به مهمان داده است. اما تو که سه نان داشتی اگر هر نان به سه قسمت تقسیم شود نُه قسمت می شود، ... ادامه ...

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می ... رد. خشونت والدین با فرزندان ، فرزندان نسبت به هم ، مرد نسبت به زن و برع ... جزو خشونت های خانواد ... هستند. اما شایع ترین نوع خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه با سلطه مرد نسبت به زن است . این خشونت می تواند درقالب خشونت های جسمانی ، ... ، روانی و روحی و عاطفی باشد. اما یکی از شاخاترین نمونه های خشونت خان ... محدود ... ... ن در خانواده است . از سوی دیگر زمانی که فردی در خانواده تهدید می شود نیز نوعی خشونت روی داده است . همچنین خشونت می تواند همیش ... یا موقتی باشد و زمان خاصی را شامل نمی شود. باید در نظر داشت که تمام اشکال خشونت جسمی ، ... ، روانی ، اقتصادی ، عاطفی و... از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود. ... ادامه ...

تسخیر لانه جاسوسی زمینه ساز فرو ریختن خط دفاعی امریکا

به گزارش همه با هم به نقل از مرجع وبلاگ نویسان دلگان، پیروزی انقلاب شکوهمند ... ی ایران که نتیجه زحمات و رهنمودهای ... گونه معمار کبیر انقلاب حضرت ... ... (رضوان الله تعالی علیه) و امت وفادار و مطیع امر ولی فقیه زمان بود، هیبت دروغین ... و ایادی استکباری اش را در هم کوبید. به واسطه ی تسخیر لانه جاسوسی، خط دفاعی امریکا که همیشه باعث رعب و وحشت در جهان فرو ریخت و ش ... ت های پیاپی امریکا در بعد حرکات نظامی و دیپلماسی برای نجات گروگان ها، اسطوره غیر قابل نفوذ بودن امریکا را درهم ریخت. کلام ... )قدس سره(که " امریکا هیچ غلطی نمی تواند ... د" به تحقق پیوست . چشم امید مستضعفان جهان به انقلاب ... ی دوخته شد و ایران کعبه آمال تمامی آزادگان و مبارزان جهان گردید. با تصرف لانه جاسوسی امریکا، حرکت های ضد انقل ... را به نحو چشم ... ری کاهش داد و موج پر شور و همه ... ر انقلاب چونان اوایل پیروزی، ضد انقل ... ون و منافقین را به ذلت ، بیچار ... و یأس کشاند و ثابت کرد که تنها ... و پیروان راستین او هستند که مردانه و در رویارویی با امریکا می ستیزند. ... ... (ره) در خصوص تسخیر لانه جاسوسی ... توسط جوانان انقل ... فرمودند: "شما می بینید که الان مرکز فسا ... ادامه ...

با اجرای شیوه نامه جدید ی به دنبال احیای نظام ی هستیم

راه و شهرسازی گفت: با توجه به قانونی بودن آئین نامه جدید نظام ی به جز ت و دیوان عد اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعا آثار حقوقی به همراه خواهد داشت. به گزارش معاونت مسکن و ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس ی راه و شهرسازی در اولین نشست مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در سال ۹۷ ضمن تبریک سال جدید و اعیاد ماه رجب و شعبان، اظهار کرد: در حوزه شهرسازی و مسکن مساله اصلی، مدیریت تحول است و همه می دانیم که مدیریت تحول با مقاومت های فراوانی در درون و بیرون سازمان مواجه است. زیرا همواره مقاومت وجود دارد و دور از ذهن نیست اما نحوه رویایی و برخورد با آنها و حل مسائل است که باید موردنظر قرار گیرد. بنابراین اینکه مقاومت های مختلف را ببینیم امری طبیعی است و شناسایی مقاومت ها و دلایل آن نیز اهمیت دارد. ادامه مطلب ... ادامه ...

غزل حماسی

وطن... ای وای وطن، خانه ی ماتم زدگان شد در شهر، عزا داری خونین کفنان شد آواز قناری شده خاموش و پر از بغض غارتگر این باغ، تو گوئی که خزان شد آن مادر حیرت زده از مرگ و تباهی ... بر گور جوانش به غم و درد و فغان شد گهواره ی طفلان، همه خونین و جگر سوز در چاک زمین گم شد و از دیده نهان شد در نیمه ی شب دشمن گندیده و نامرد آتش به تر و خشک، زد و شمرِ جهان شد بر خیز وطندار که این دشمن مکار ..... پنهان ز نظر بود ، کنون سخت عیان شدنجیبه سمیع ای خدا یاری ... تا دست نادان بشکندقدرتِ این کور دلان و تخم ... بشکند ای تو مرد سالار که سنگت پیکر زن را ش ... تمیرسد روزی ترا زن ، فرق و دندان بشکند زن ترا یک مادر است و خواهر و یا همسرتای سیه دل جهل تو، با زور ایمان بشکند خود نمایی می کنی ، تکبیر میگویی و لیکاین ریا کاری ترا و حرف بطلان بشکند قبر من را کنده ای، شاید که تو یک بنده ای قاتل فرخنده و، این اهلِ فرمان بشکند آسمان هم گریه دارد، ناتوان رخشانه هاریشه و ... شه ی این نا مسلمان بشکند من چو تندیسی نشسته، تشنه گان خون منچون قص ... دست و پای ... ان بشکند آه من آ ... تباهت میکند ای بد سرشت خشم من آ ... غرور کاخ نشینان بشکند تاج شاهی بر سرت ننگ است، ... ادامه ...

فقط و فقط هوش تیزهوشی فراست و طرفیت بالای ذهنی تاریخی ایرانی هاست در جهان که می تواند تمام حیله ها ترفندها تاکتیک ها حالات برخوردها سناریوهای غرب در نطفه مهارسرکوب سلطه مدیریت اینده نگری نماید

خبرخوشی به هموطنان انقل ایرانی برای اولین بار در تاریخ انقلاب بانک اطلاعات توطئه ها ترفندها تاکتیک ها حیله ها حالات برخوردها سناریوها اغواگری ها ظاهرسازی ها توسط در ایران شکل گرفته این بانک اطلاعات تمام سوالات جواب ها هرمدل سناریو برخورد حالات و ابزارها را بصورت پیش فرض بنا به وسعت بی نظیری از دامنه پیش بینی ها شکل داده و هر روز در حال تکمیل تر شدن سریع تر کیفی تر است این بانک اطلاعات جامع راهبردی برای مهار مقابله بی ارزش سازی گزینه ها توطئه ها ابزاها اهرم ها در جهان یکتا است و همه کشورهایی که از نقشه ها حیله ها توطئه ها برخوردها و ابزارها و اهرم های غرب در اما نیستند می توانند با کمک مستشاران اطلاعات راهبردی ایران براحتی و با موثرترین سریعترین شیوه ها این ابزارهای غرب را در جنگ های نرم براندازی های مخملی به اسم دمکراسی غربی بی خاصیت و کم خاصیت کند مهار متوقف کنند و ضربه گیر باشند این تجربه ها می توانند به تمام کشورهای ضد نظام سلطه و هژمونی امریکا توسط مستشاران ورزیده انقل صادر شود تا انقلاب های مخملی غربگراها در ونزولا و سایر کشورهای انقل ابتر کج کند ... ادامه ...

نباید بگذاریم اقتصاد ایران احیا و روپا بازسازی شود و سریع بتواند تئوری اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و پیاده سازی کند و با فشار اقتصادی می توانیم سرعت براندازی نظام بالاتر بالاتر ببریم

اتاق فکر ایران-امریکا برای براندازی و ساقط رژیم ایران: ما می توانیم از کاتالیزور فشار اقتصادی بعنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده برنابودی اقتصاد ایران استفاده کنیم و هرچه این فشارها را بیشتر کنیم و عرصه های اقتصادی مختلف را بر مردم ایران بیشتر ببندیم نظام پشتوانه های مردمی خود را از دست خواهد داد و استانه تحملی مردم عادی به مرز فروپاشی کامل می رسد فشارهای اقتصادی باید تا پیدا مرز فروپاشی اقتصادی مردم ایران حفظ اعمال شود تا ان نقطه اشکار شود حالا ما با کمک فشارهای اقتصادی نامحدود و گسترده خود شاهد 2 گروه ایرانی خواهیم بود ایرانی هایی که مجبور به وج از کشور و مهاجرت هستند تا از داخل سیستمی که این فشارهای مدام بدان وارد می شود خارج و معیشت عادی تجربه کنند دوم گروه دیگری از ایرانی ها هستند که یا منافع در نظام حکومت دارند و وابستگان به نظام هستند و گروه دیگر که پای اعتقادات ارمانها مقاومت می کنند که این هر دو گروه مجبورند تا ا ین نفس در ایران و این سیستم تحت فشار بمانند و تمام فشارها را تا ا عمر تحمل کنند امریکا هر کشوری که ضد منافعش در جهان عمل کند با تحریم تنبیه می کند پس علت اصلی تحریم های امری ... ادامه ...

یکی از منابع اطلاعاتی سازمان سیا امریکا فاش کرد که "اصلاحات گسترده" بی سابقه در عربستان جدید درست مثل اصلاحات ارضی شاه ایران با دستور مستقیم امریکا بوده و برای رهایی ازفروپاشی خطرات سقوط نظام

مقامات سیا و اطلاعات امریکا بعد بحار عربی و سقوط دومینو وارد نظام های دست نشانده دیکتاتوری غرب شدیدا احساس خطر و اضطرار د و متوجه شدند منافع بلندمدت انها در خطر است لذا برای توقف این سیکل جریان جدید فروپاشی دومینو وار بدنبال مهار مدیریت اوضاعی شدند که از کنترل انها خارج شده بود و ناگهانی رخ داد اصلی ترین پایگاه نظام سلطه دست نشانده در قلب جهان و سکان محور نفوذ عربستان است اگر عربستان هم نظامش به هر دلیل ساقط می شود دیگر امریکا غرب منافع شان در خاورمیانه 50 سال عقب می رفت لذا با دستور مستقیم امریکا به شاه دست نشانده عربستان اصلاحات گسترده اجتماعی برای باز فضای خفقان دیکتاتوری مزمن سالیان در عربستان شروع شد تا سوپاپ های اطمینانی برای جوش وش اجتماعی در عربستان طراحی شود این نیاز بقا ظاهری برای اصلاحات ظاهری بود و ادامه یافته تا بخش های مختلفی از جامعه را با نظارت دستور مستقیم ارباب امریکا راضی کند حجم گستردگی اصلاحات در نظام سنتی عربستان با دستور مستقیم سیا امریکا در نوع خود بی سابقه است البته این شدت از اصلاحات برای تاثیرگذاری روی جامعه مخاطب ایران هم هست تا مردم و جوانان ایران بیشتر تح ... ادامه ...

کانال 4 داد روز مقاومت و پایداری

کانال 4 داد روز مقاومت و پایداری کانال 4 داد روز مقاومت و پایداری کانال 4 داد روز مقاومت و پایداری کانال 4 داد روز مقاومت و پایداری کانال 4 داد روز مقاومت و پایداری ادامه مطلب ... ادامه ...

مقاومت چیست

مقاومت چیست مقاومت الکتریکی یک عنصر محدود و یا تنظیم کننده جریان الکتریکی در مدار است و می تواند برای یک عنصر در مدار مانند ترانزیستور یک ولتاژ خاص ارائه دهد. تعریف مقاومت بطور خلاصه عبارت است از جریان در یک مدار dc، برابر با ولتاژ دو سر مقاومت تقسیم بر مقدار آن است. همچنین در جریان ac تا زمانی که مدار شامل سلف و خازن نباشد این رابطه بر قرار است و به نام قانون اهم شناخته می شود و با نماد ω نمایش می دهند.شماتیک مداری بصورت تصویر زیر است. نماد مقاومت را معمولا همراه با مقدار مقاومت و نام آن (r)که از resistor گرفته شده است نمایش می دهند. برای مشاهده کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ... ادامه ...

علت احتیاط تزویر محافظه کاری شذیذتر در4 سال دوم تش بخاطراحتمال جایگزین اینده ایران شدنش و مقام اول کشوراست چون معمولا مقاوم دوم رییس جمهور بجای میشود اگر چیزی شود

اهمیت فتح تمام سنگرهای مهم راهبردی نظام بصورت نرم ارام خزنده یا علنی تابلو در دستور کار اصلاح طلبان غربگراهای مورد حمایت جریان نفاق نفوذ نظام سلطه جهانی است البته این فتح سنگرها زمانی واقعا شیرین می شود که به فتح راس هرم قدرت نظام و مقام جایگاه اول ان یعنی جایگاه ی ختم شود این اصلی ترین هدف گذاری این جریان است یعنی بختک غربگراها روی تمام سنگرهای افتاده باشد و نهایتا یکدست شود کل قدرت نظام به نفع غربگراها و اگر قدرت اول مملکت یعنی ی هم بدست غربگراها و بیافتد کار نظام انقلاب رسما تمام است و دیگر همه می توانند فاتحه انقلاب که 4 دهه با تمام فراز نشیب ها رنج ها فشارها هزینه دوام اورد براحتی استحاله کامل و خلع سلاح می شود غربی ها امریکایی ها منافقین و تمام ضد انقلاب از سالها قبل می دانستند اگر هرم قدرت انقلاب و مقاوم اول ان رری به یک شکلی به دست غربگراهای نفوذی منافق بیفتد جهت حرکت نظام و سکان انقلاب به کلی خواهد چرخید و ماهیت نظام انقلاب هم 180 عوض خواهد شد ... ادامه ...