انتقال قرارداد دهنده گیرنده مورد انتقال دهنده انتقال گیرنده مورد معامله انتقال سرقفلی اسناد رسمی انتقال دهنده انتقال بنام انتقال گیانتقال اسناد تجاری

انتقال اسناد تجارتی از حیث آثار انتقال به دو قسم انتقال براتی و انتقال غیر براتی یا مدنی یا عادی یا ساده تقسیم می شود انتقال براتی از طریق ظهرنویسی در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت صریح یا ضمنی منع نشده باشد در منع انتقال بطور صریح صادر کننده در متن سند به صراحت غیرقابل انتقال بودن ان را قید می کند در منع ضمنی ممنوعیت انتقال به صورت غیر صریح به عنوان مثال از طریق خط زدن عبارت به حواله کرد روی برگه چاپی سند تجارتی اعلام میشود اگر با وجود منع انتقال ؛دارنده سند را با ظهر نویسی به غیر انتقال دهد انتقال باطل نیست مالکیت سند به انتقال گیرنده منتقل میشود ولی انتقال گیرنده از برخی حقوقی که در انتقال براتی از ان برخوردار است محروم میشود یکی از این محرومیت ها ان است که انتقال گیرنده تحت حمایت اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده غیر مستقیم با حسن نیت قرار نمی گیرد قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری 09127045177 ... ادامه ...

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از کد ملی متولد ن تلفن با وک / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب ۱-۲ انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از کد ملی متولد ن تلفن با وک / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب ماده ۲ – موضوع و مشخصات مورد معامله موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق ب و پیشه . تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارتست از دانگ / یک باب دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش به مساحت متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال صفحه دفتر بنام دارای حق اشتراک آب/ برق / گاز اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه به متراژ متر مربع / انباری قطعه به متراژ متر مربع / تلفن دایر به شماره /غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره مورخ / / ۱۳ صادره از سوی شهرداری منطقه می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد . ماده ۳ – قیمت معامله ۱-۳ قیمت م ... ادامه ...

نحوه انتقال سرقفلی

✅کاربردی برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟ الف _اطلاع به مالک در صورت وجود حق انتقال به غیر . در مواردی که قصد دارید سرقفلی ملکی را یداری نموده اید یا حق ب و پیشه ای که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسما با اظهار نامه به اطلاع مالک ملک برساند تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید ب_اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت . در صورتی ک مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر)میتواند با مراجه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی ( حق ب پیشه )اقدام نماید. ج_در صورت وجو د حق انتقال . در صورتی ک مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه نماید آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر؟در صورت انقضاء مدت ،بهتر است بدوا از طریق مراجع قضایی علیه مالک دعوی ا ام به تنظیم اجاره نامه مطرح نموده سپس مبادرت به انتقال ملک نماید .لازم به توضیح است ک انتقال علارغم اتمام مدت نیز با توجه به عدک اهمیت مدت قرارداد در قانون روابط موجر و مستا ال 56صحیح است لیکن باتوجه به برخی از اختلاف نظریه های موجود انجام پیشنهاد اخیر شا ... ادامه ...

قانون انتقال مال غیرو آرای قضایی انتقال مال غیر

قانون انتقال مال غیر و آرای قضایی ماده 1 - ... یکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ... محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال ... رنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال ... رنده و مطلع ... او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر ... تی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.09127045177 ادامه مطلب ... ادامه ...

موضوعات تحقیق درس انتقال حرارت

موضوعات تحقیق درس انتقال حرارت: 1- انتقال حرارت به روش رسانایی 2- انتقال حرارت به روش جابه جایی 3- انتقال حرارت به روش تابشی 4- انتقال حرارت در توربین 5- کاربردهای نانوسیال در زمینه های انتقال حرارت 6- انتقال حرارت در نانو سیالات و ... ... ادامه ...

انتقال مال مشاع و خلع ید و احکام خلع ید

سؤال: آیا انتقال مال مشاع، انتقال مال غیر است یا خیر؟ مثال 1: پنج­نفر یک زمین ده­هزار متری را می­ ... ند که همه مشاعاً در جزءجزء ملک شریک هستند. مثال 2: منزلی متعلق به آقای (الف) است و فوت می­کند و منزل منتقل به ورثه می­شود، همه ورثه در جزءجزء این منزل شریک هستند. انتقال مال مشاع به چند صورت است: 1. مالک مشاعی به میزان سهم خود مشاعاً (با قید اشاعه) انتقال دهد. در این فرض اعم از اینکه کل سهم خود را به یک نفر بفروشد یا تقسیم کند و به چند نفر به طور مشاعی بفروشد، انتقال مال غیر نیست09127045177 ؛ ادامه مطلب ... ادامه ...

آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ی از ۲۵ آذر ماه

آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ی از ۲۵ آذر ماه آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ، مدیرکل دانشجویی آزاد گفت: ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان این برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ از ۲۵ آذرماه آغاز می شود. برای مشاهده ادامه مطلب روی آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد کلیک کنید. ... ادامه ...

جرایم در حکم کلاهبرداری وفروش مال غیر

جرایم در حکم کلاهبرداری قانون گذار، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با نگرش علمی و کاربردی، موضوع «انتقال مال غیر» و «معامله معارض» را که از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند، مورد بررسی قرار دهیم:09127045177 الف): انتقال مال غیر ادامه مطلب ... ادامه ...

حق انتقال سهام

هر سهامداری حق انتقال سهام خود را به دیگری دارد.انتقال سهام با نام از طریق امضای دفتر ثبت سهام شرکت از سوی سهامداران یا قانونی وی انجام میشود.انتقال سهام از یک سهامدار به فرد دیگر در شرکت های سهامی عام ، نیازی به موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی ندارد. ... ادامه ...

آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ی از امروز

آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ی از امروز آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ، مدیرکل دانشجویی آزاد ی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی نیمسال دوم این از امروز ۲۵ آذر ماه آغاز می شود.برای مشاهده ادامه مطلب روی آغاز ثبت نام نقل و انتقال آزاد ی از امروز کلیک کنید ... ادامه ...

سرقفلی و اقداماتی که باعث اسقاط سرقفلی میشود

✅ اقداماتی که باعث اسقاط حق ب و پیشه و سرقفلی میشوند چیست؟ انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا یدار محل را تخلیه نماید . ادامه مطلب ... ادامه ...

فردا آ ین مهلت ثبت نام میهمانی و انتقال آزاد ی

فردا آ ین مهلت ثبت نام میهمانی و انتقال آزاد ی فردا آ ین مهلت ثبت نام میهمانی و انتقال ، مدیرکل امور دانشجویی آزاد گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان این فردا، یکشنبه ۱۰ دی ماه به پایان می رسد.برای مشاهده ادامه مطلب روی فردا آ ین مهلت ثبت نام میهمانی و انتقال آزاد کلیک کنید. ... ادامه ...

مقایسه هورمون با انتقال دهنده عصبی

شباهت: هر دو پیک شیمیایی هستند. تفاوت ها: 1- هورمون ها پیک شیمیایی دستگاه درون ریز هستند ولی انتقال دهنده های عصبی پیک شیمیایی دستگاه عصبی هستند(البته بعضی سلول های عصبی هورمون می سازند). 2- انتقال دهنده های عصبی عمر کوتاه و عمل سریع دارند درحالی که هورمون ها اثرات کند تر و طولانی تر دارند. 3- انتقال دهنده های عصبی از نورون ها آزاد می شوند در حالیکه هورمون ها از سلول های درون ریز آزاد می شوند. 4- انتقال دهنده های عصبی به فضای سیناپسی ریخته می شوند در حالیکه هورمون ها به خون ریخته می شوند. 5- تاثیر هورمون ها بر روی سلول های هدف است در حالیکه انتقال دهنده های عصبی روی سلول پس سیناپسی اثر می گذارند. ... ادامه ...

تسمه انتقال نیرو

تسمه های انتقال نیرو یا انتقال قدرت به بخشی از مجموعه تسمه های صنعتی اطلاق می شود که اصلی ترین و کلیدی ترین کارایی آنها که در تمامی انواع آن مشترک می باشد ، انتقال دادن نیرو از فولی ، چرخ دنده و یا غلطک به سمت دیگر است فارغ از اینکه در طی این انتقال قدرت بسته به نوع و جنس تسمه کاردیگری هم انجام شود یا خیر. آدرس دفتر فروش: تهران، خیابان سعدی جنوبی، ساختمان تجاری تقی نیا، طبقه پنجم، واحد 507 تلفن: 2-33961020-021 ف ... : 33961023-021 موبایل: 09124364109 سایت: www.kianbelt.com ... ادامه ...

فایل پاو وینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس سازگاری های سلولی و مولکولی )

پاو وینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس سازگاری های سلولی و مولکولی )به صفحه فایل پاو وینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس سازگاری های سلولی و مولکولی ) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.توضیحات بیشتر ... ادامه ...

انتقال اطلاعات از طریق بدن انسان

در حال حاضر در عصر اطلاعات دیجیتال به سر می بریم و داده ها در یک چشم برهم زدن در تمام نقاط جهان انتقال می یابند و انتقال پیام از طریق دست ممکن است کمی قدیمی به نظر آید. اما این روش انتقال داده دقیقا همان روشی است که به تاز ... شرکت پاناسونیک برای کاربران ارائه کرده است. ادامه مطلب ... ادامه ...

انتقال چمبرلین به چلسی

انتقال چمبرلین به چلسی هر لحظه نزدیک تر می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تعمیر خط لوله انتقال آب 500 میلی متری در شهر خوی

... اصغرنژاد معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب خوی گفت: با رفع نشتی و تعمیردر خط انتقال 500 میلیمتری grp علاوه بر جلو ... ری از نشتی از هدر رفت آب جلو ... ری بعمل آمد . وی افزود در این عملیات دو عدد مانشون تعویض شد.معاون بهره برداری و توسعه شرکت گفت: این خط انتقال یکی از خطوط انتقال شهر خوی می باشد که از 4 حلقه چاه به ظرفیت 135 لیتر در ثانیه سود می برد. اصغرنژاد ادامه داد: با تمهیدات انجام گرفته شده و انتقال آب از زون های دیگر هیچ گونه قطعی و کمبودی در شبکه پیش نیامد. ... اصغرنژاد افزود با توجه به موانع موجود در کنار خط انتقال از جمله کابل نوری این عملیات بدون هیچ گونه خسارتی به اتمام رسید. ... ادامه ...

نگاهی به آ ین وضعیت انتقال وجه کارت به کارت توسط اپلیکیشن های پرداخت

حدود هفت ماهی می شود که شرکت های ارائه دهنده را ارهای پرداخت (psp) سرویس کارت به کارت شت (انتقال وجه شت ) را به اپلیکیشن های پرداخت خود اضافه کرده اند. در این مطلب قصد داریم نگاهی داشته باشیم به آ ین وضعیت سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن های پرداختی شرکت های psp و ببینیم که تا به امروز از مبدأ چند بانک می شود از طریق هر یک از این اپ ها انتقال وجه انجام داد. البته باید بگوییم که در بین اپ های شرکت های ارائه دهنده را ارهای پرداخت، اپلیکیشن «همراه کارت» شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به دلیل اینکه حدود ۳ سال است که با ارائه خدمات مشابه یکی از رقبای مطرح اپلیکیشن های پرداختی شرکت های psp محسوب می شود نیز به چشم می خورد. (ادامه مطلب را بخوانید...) ادامه مطلب ... ادامه ...

اسکریپت انتقال دهنده لینک + آموزش

redirect persian یک اسکریپت انتقال دهنده لینک و اسکریپت فارسی می باشد که با استفاده از این اسکریپت می توانید لینک های وجی رو با یک صفحه ای دیگر از سایت خود انتقال دهید که این هم برای سئو مناسب هست به طوری که لینک های وجی شما نوفلو می شود و هم کلاس کاری سایت شما بالا میرود. این اسکریپت بعد از اینکه کاربر روی لینک مورد نظر کلیک میکند کاربر را به صحفه انتقال دهنده لینک هدایت می کند در این صفحه سایت مورد نظر بصورت آی فریم نمایش داده می شود که بعد از گذشتن 5 ثانیه کاربر میتواند آی فریم را نیز حذف کرده و سایت بصورت کلی مشاهده کند. با ما همراه باشید. راهنمای نصب و راه اندازی : اگر میخواهید کار شما شیک باشه ابتدا یک ساب دامین با نام go یا redirect یا هر اسمی که خودتان انتخاب کردید باز کرده و فایل اسکریپت را در پوشه مورد نظر آپلود کنید. خوب حالا اسکریپت شما آماده به کار است میتوانید بصورت زیر لینک های وجی سایت خود را زیبا سازید. http://redirect.vebeet.com/index.php?url=http://google.com خوب حالا به جای آدرس گوگل آدرس سایت مربوطه را بگذارید و لذت ببرید. موفق باشید. ادامه مطلب ... ادامه ...

مسئولیت کیفری انتقال دهنده ویروس ایدزword

مسئولیت کیفری انتقال دهنده ویروس ایدزwordچکیده از آن جا که تحقیقات پزشکی ثابت کرده است که شخص آلوده به ویروس ایدز خواهد مرد و تاکنون درمانی برای این بیمار شناخته نشده است، انتقال و سرایت و سرویس ایدز می تواند وسیله ای برای ارتکاب جنایت باشد. هدف از انجام این تحقیق با توجه به جنبه توصیفی و تحلیلی آن، بیان و کشف شرایطی ...دریافت فایل ... ادامه ...

۲۲ دی ۵۳ سالگرد انتقال آیت الله به تهران

۲۲ دی ۵۳ سالگرد انتقال آیت الله به تهران توسط ان ساواک و حبس در سلول انفرادی شماره ۲۰ کمیته مشترک ضد ابکاری به مدت ۸ ماه ... ادامه ...

زوله: انتقال به بایرن مونیخ بسیار جذاب تر از انتقال به لیگ برتر بود

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، نیکلاس زوله از رد چند پیشنهاد خبر می دهد و عنوان می کند بایرن مونیخ یکی از بهترین باشگاه های جهان است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

حق ب یا پیشه یا تجارت

در صورتی که مستاجر محل ب و پیشه یا تجارت به موجب اجارنامه حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد ادامه مطلب ... ادامه ...

چگونه شارژ همراه اول را انتقال دهیم

چگونه شارژ همراه اول را انتقال دهیم در ادامه این مطلب با عنوان چگونه شارژ همراه اول را انتقال دهیم در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . با ما همراه باشید . شاید خیلی از همراه اولی ها به این سوال برخورده باشند که چگونه شارژ را به خط همراه اول دیگری انتقال دهیم . پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا به صورت خلاصه این ترفند را یاد بگیرید . ادامه مطلب ... ادامه ...

رقم انتقال هامس رودریگز به بایرن مونیخ مشخص شد ؛ هیچ رکوردی ش ته نشده است!

بایرن مونیخ با قیمتی جالب ، هامس رودریگز را یداری کرده است. به گزارش فوتبال جهان ، بایرن مونیخ با آنچ به توافق رسید که برای انتقال هامس رودریگز وارد عمل شود. اتفاقی که با اصرار ستاره کلمبیایی به سرعت رخ داد و انتقال رسمی شد. به گزارش بیلد ، نکته جالب در مورد این انتقال ، رقم ید هامس رودریگز است که حتی باعث ش ته شدن رکورد نقل و انتقالات بایرنی ها هم نشده است. طبق توافق ، رودریگز با انتقال قرضی ۲ ساله راهی مونیخ می شود که بایرن مونیخ موظف است سالانه ۵ میلیون یورو برای این انتقال هزینه کند. در تابستان ۲۰۱۹ ، بایرنی ها با مبلغ ۳۵.۲ میلیون یورو رودریگز را باید یداری کنند. قرارداد هامس رودریگز با رئال مادرید ، تا سال ۲۰۱۹ اعتبار داشت. ستاره کلمبیایی در سال ۲۰۱۴ و با مبلغ ۷۵ میلیون یورو راهی رئال مادرید شده بود و حالا در ۲۵ سالگی ، با مبلغ ۳۵.۲ میلیون یورو ، فوتبالش را در آلمان دنبال خواهد کرد. مدیریت بایرن بدون ش ت رکورد نقل و انتقالات خود ، هامس رودریگز را به آلیانتس آرنا آورد. رودریگز در رئال کارلو آنچ ۴۶ بار به میدان رفت که حاصل آن ۱۷ گل و ۱۷ پاس گل بود. گران ترین ید تاریخ بایرن مونیخ ، انتقال کورنتی ... ادامه ...

ظهرنویسی

سبرات مانند هر سند دیگری که مبین طلب شخصی از شخص دیگری است قابل انتقال است اما برای انکه حقوق منتقل الیه بهتر تامین شود انتقال برات از طریق ظهرنویسی به عمل می اید ودر صورتی که این امر مطابق مقررات قانون تجارت صورت گیرد مشمول مزایای است که این سند تجاری برای طلبکار دارد ظهر نویسی تنها وسیله انتقال برات نیست بلکه برات را از طریق دیگر نیز می توان منتقل کرد ولی ضمن اینکه این نوع انتقالها معمول نیست تابع مقررات قانون مدنی است ظهر نویسی برات فقط برای انتقال مالکیت ان به عمل نمی آید بلکه در عمل گاهی برای دادن وک به ی یا برای وصول وجه برات و گاه نیز برای وثیقه گذاشتن برات استفاده می شود انتقال برات از طریق ظهرنویسی منوط به عدم شرط مخالفت در برات است هرگاه برات متضمن شرط خلاف باشد فقط با رعایت مقررات قانون مدتی قابل انتقال خواهد بود در تعریف ظهر نویسی گفته شده : ظهرنویسی وسیله انتقال برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده میشود صورت می گیرد چون عبارتی که انتقال برات را می رساند در ظهر(پشت) ورقه برات قید می شود این عمل حقوقی ظهر نویسی نام گرفته است ... ادامه ...

عامل اصلی انتقال بیماری های ... ی خانم ها هستند یا آقایان؟

عامل اصلی انتقال بیماری های ... ی در جامعه خانم ها هستند، چون یک خانم اگر در مواجهه با یک بیماری ... ی قرار ... رد، احتمال این که مبتلا شود بیشتر از مردان است و می تواند بدون علامت نیز باشد. در نتیجه اگر درمان نشود باعث انتقال بیماری در جامعه می شود. ... ادامه ...

طرح منع انتقال هواپیمای اف-35 به ترکیه به سنای رفت

تهران – ایرنا – سه سناتور یی با ارائه طرحی خواستار منع انتقال جنگنده های اف-35 به ترکیه شدند. ... ادامه ...

جزئیات کامل آیین نامه انتقال کارکنان از تهران تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند

جزئیات کامل آیین نامه انتقال کارکنان از تهران تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند. بحث انتقال کارمندان ... ت از تهران در راستای سبک سازی جمعیت تهران این روزها در بین رسانه ها و همچنین افکار عمومی و محافل خانواد ... ، بحث داغی است... ... ادامه ...

ابطال وضع عوارض بر انتقال (معامله) سرقفلی توسط شورای شهر در دیوان عد اداری

ابطال وضع عوارض بر انتقال (معامله) سرقفلی توسط شورای شهر در دیوان عد اداری بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر تبریز ،هرگونه معامله در مورد سرقفلی اماکن تجاری صرفنظر از مالیاتی که توسط متعاملین پرداخت میگردد ،مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال بوده و میبایست همزمان با انتقال معامله پرداخت گردد.به هرحال به دلایلی که در ذیل نقل میگردد این مصوبه خلاف قانون بوده و به همین دلیل نیز در هیات عمومی دیوان عد اداری ابطال گردید.اما فراموش نکنیم که قبلا هم هیات عمومی دیوان عد اداری ،برقراری هرگونه عوارض بر معاملات املاک و مستحدثات و مستغلات را توسط شورای شهر ابطال نموده بود و رای ذیل الذکر نیز خود موید ابطال برقراری هرگونه عوارض بر معاملات املاک تجاری علی الخصوص سرقفلی میباشد. الف:دلایل ابطال مصوبه شورای شهر بر وضع عوارض بر معاملات سرقفل اولا:در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است ثانیا: در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است. ب:متن ... ادامه ...

انتقال اعتبار همراه اول

سرویس انتقال اعتبار مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. برای این منظور از دو روش کد های میان بر (ussd) و تلفن گویای ۴۴۴ (ivr) می توان استفاده نمود. در این بخش از سایت شارژ شو کد انتقال شارژ همراه اول را برای شما قرار داده ایم امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار ب ... رد. ادامه مطلب ... ادامه ...

رسمی : نیمار به پاری سن ژرمن پیوست

نیمار به پاریس آمد و رکورد گران ترین نقل و انتقال تاریخ فوتبال ش ته شد. به گزارش فوتبال جهان ، با انجام تمام پروسه های انتقال و انجام آزمایش پزشکی ، انتقال نیمار از بارسلونا به پاری سن ژرمن تکمیل شد و این مهاجم برزیلی ادامه فوتبال خود را در پاریس خواهد گذراند. با تایید وب سایت پاری سن ژرمن ، با پرداخت بند فسخ 222 میلیون یورویی به بارسلونا ، نیمار حالا رسما بازیکن پاری سن ژرمن است و این ستاره 25 ساله قراردادی 5 ساله با پی اس جی به امضا رساند. طبق این قرارداد، دستمزد هفتگی نیمار در پاری سن ژرمن 515 هزار پوند خواهد بود. با این انتقال، رکورد گران ترین نقل و انتقال تاریخ فوتبال که پیش از این متعلق به انتقال 105 میلیون یورویی پل پوگبا به منچستریونایتد بود ، ش ته شد. انتظار می رود تا نیمار پیراهن شماره 10 پاری سن ژرمن را بر تن کند. این پیراهن ، تاکنون متعلق به خاویر پاستوره آرژانتینی بود. ... ادامه ...

واکنش بن سلمان به انتقال سفارت به قدس

ولیعهد سعودی که در به سر می برد به انتقال سفارت این کشور به قدس واکنش نشان داد. ... ادامه ...

انتقال رویایی جهانبخش در حال محقق شدن

یک رسانه هلندی از محقق شدن انتقال رویایی ملی پوش ایرانی تیم آلکمار خبر داد. ... ادامه ...

هیچ کاروانی قبل از انتقال مجروحان الفوعه و کفریا از حلب خارج نمی شود

... وزارت آشتی ملی ... گفت: در توافق انجام شده و برای اجتناب از خیانت دوباره تروریست ها و حامیان آنان ... وج کاروان حامل افراد مسلح تا قبل از انتقال مجروحان الفوعه و کفریا انجام نمی شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

چگونه اینترنت گوشی را به لپ تاپ انتقال دهیم؟

با انجام چند تنظیم ساده می توان اینترنت گوشی اندروید را به کامپیوتر یا لپ تاپ انتقال داد. ... ادامه ...

هیچ کاروانی قبل از انتقال مجروحان الفوعه و کفریا از حلب خارج نمی شود

... وزارت آشتی ملی ... گفت: در توافق انجام شده و برای اجتناب از خیانت دوباره تروریست ها و حامیان آنان ... وج کاروان حامل افراد مسلح تا قبل از انتقال مجروحان الفوعه و کفریا انجام نمی شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

انتقال راس بارکلی توسط شهردار لیو ول به پلیس ارجاع داده شد

شهردار لیو ول پای پلیس را به انتقال بارکلی به چلسی کشاند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

موج ... ر یا تله موج

موج ... ر یاتله موج چیست؟ برای انتقال سیگنال های مخابراتی و کنترلی بین پستهای فشار قوی، بجای اینکه از مدار دیگری استفاده شود می توان از خود خطوط انتقال فشار قوی استفاده کرد. برای اینکار، سیگنال مخابراتی را با ... بسیار بسیار بالاتر از ... شبکه قدرت ارسال می کنند. 40 تا 1000 کیلوهرتز در مقایسه با 50هرتز. در ورودی پستهای قدرت برای است ... اج این سیگنال های ... بالا باید از یک ... استفاده کرد که به آن موج ... ر گفته می شود. موج ... ر یا تله موج دارای ساختمان استوانه ای است و بصورت سری در خط انتقال قرار می ... رد. موج ... ر در حقیقت یک مدار رز ... است که در ... سیگنال مخابراتی، امپدانس خیلی بالا از خود نشان می دهد و مانع از ورود سیگنال مخابراتی به بقیه خطوط انتقال می شود و برع ... در ... 50 هرتز امپدانس بسیار بسیار کوچکی از خود نشان می دهد. چون تله موج، بصورت سری با خط انتقال است لذا باید قابلیت عبور جریان نامی شبکه قدرت را داشته باشد. ... ادامه ...

فوری؛ آرسنال و چلسی بر سر مبلغ انتقال ال او لید چمبرلین به توافق رسیدند

فعلاً توافقات اولیه بر سر مبلغ انتقال حاصل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ال یس سانچز: انتقال به بایرن مونیخ؟ نه!

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، ستاره شیلیایی آرسنال انتقال به بایرن مونیخ را تکذیب کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

رسمی : امره مور به سلتاویگو پیوست

باشگاه بروسیا دورتموند ، انتقال امره مور را به سلتاویگو تأیید کرد. به گزارش فوتبال جهان ، هافبک ترکیه ای بروسیا دورتموند ، امره مور 20 ساله با قراردادی 5 ساله ، به سلتاویگو اسپانیا پیوست. باشگاه بروسیا دورتموند با انتشار بیانیه ای در وبسایت رسمی اش این انتقال را تأیید کرد و میشائیل تسورک مدیر ورزشی باشگاه بروسیا دورتموند در این خصوص گفت: امره مور درخواست ج داده بود و ما به تصمیم او احترام گذاشتیم و برای آینده او آرزوی موفقیت داریم. در بیانیه دو باشگاه دورتموند و سلتاویگو رقم انتقال اعلام نشده است، امّا منابع مختلف ارزش این انتقال را چیزی در حدود 20 میلیون پوند اعلام می کنند. ... ادامه ...

فوری : پاری سن ژرمن و موناکو بر سر مبلغ نهایی انتقال ام باپه به توافق رسیدند

ستاره جوان فوتبال فرانسه ، می تواند آینده اش را در پاری سن ژرمن رقم بزند. به گزارش فوتبال جهان ، پس از دی مارتزیو ، حالا محمد بوحفصی تایید می کند که دو باشگاه موناکو و پاری سن ژرمن بر سر انتقال کیلیان ام باپه به توافق رسیده اند. به گفته بوحفصی ، در توافق نهایی، هیچ بازیکنی در معامله قرار نگرفته است و لوکاس مورا در پاریس می ماند. همچنین در این جلسه، توافقی بر سر ف نیو رخ نداده است. بر این اساس، کیلیان ام باپه ۱۸ ساله می تواند با مبلغ ۱۵۵ میلیون یورو به اضافه ۲۵ میلیون یورو پاداش که در مجموع رقم انتقال را به ۱۸۰ میلیون می رساند، به پاری سن ژرمن بپیوندد. پس از ید نیمار با ارزش ۲۲۲ میلیون یورو، پاری سن ژرمن، دومین انتقال بزرگ تاریخ را هم رقم خواهد زد. فابریتزیو رومانو ظهر دیروز گزارش داد که کمیته فی لی مالی یوفا سعی می کند مانع انتقال شود. بوحفصی در این باره چیزی نگفته و انتقال را نهایی می داند. این احتمال در رسانه های فرانسه مطرح است که ام باپه به طور قرضی راهی پاریس بشود و در نهایت در تابستان آینده با این مبلغ یداری شود. ... ادامه ...

امکان انتقال وجه از مبدأ ۱۴ بانک در همراه کارت

امکان انتقال وجه از مبدأ کارت بانک تجارت نیز به همراه کارت افزوده شد. کاربران همراه کارت می توانند انتقال وجه کارت به کارت از مبدأ ۱۴ بانک آینده، ملی، کشاورزی، انصار، سرمایه، شهر، ایران زمین، پاسارگاد، سامان، دی، حکمت، پارسیان، ملت و تجارت به کلیه کارت های بانکی عضو شتاب را انجام دهند. ادامه مطلب ... ادامه ...

پروژه انتقال گرما 1

پروژه پایانی درس انتقال گرما زمان تحویل پروژه متعاقبا اعلام می شود. ... ادامه ...

سفر هیئت یی برای پیشبرد روند انتقال سفارت به قدس

سفر هیئت یی برای پیشبرد روند انتقال سفارت به قدس به گزارش شبکه تلویزیونی هاداشات ، یک هیئت یی که مسئولیت هماهنگی امور انتقال سفارتخانه ایالات متحده از تل آویو به قدس را بر عهده دارد، هفته آینده به سر خواهد کرد. انتظار می رود این هیئت شامل حقوقدانان، کادر پشتیبانی، دیپلمات ها و انی باشد که زمینه را برای انتقال سفارتخانه به ساختمان فعلی کنسولگری ایالات متحده در قدس، آماده کنند. این گزارش هنوز از سوی مقامات یی تأیید نشده است. ... ادامه ...

زبان

زبان وسیله ی بیان تفکر است و غالباً برای انتقال فکر ... ی به دیگری به کار میرود. این انتقال ممکن است به وسیله ی گفتن، نوشتن، اشاره و یا لمس انجام شود. پس هر چه وسیله ی انتقال فکر، یعنی زبان، از طرفی ساده و از طرف دیگر دقیق تر باشد، عمل انتقال فکر دقیق تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. َ ... ادامه ...

خطر انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت

خطر انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت خطر انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت ، مدیرگروه روانشناسی بالینی ... شهید چمران اهواز گفت: روانشناسی بالینی باید در وزارت علوم به فعالیت خود ادامه دهد زیرا با انتقال این رشته به وزارت بهداشت این خطر... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. خطر انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت ... ادامه ...

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن؛ در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم ... ادامه ...

رئیس اتلتیکو مادرید: تا زمانی که چلسی با انتقال تا موافقت نکند، او بازیکن این باشگاه خواهد ماند

رئیس روخی بلان قرارداد تا با آبی های لندن را مسئله دارای اهمیت در راه انتقال این بازیکن به اسپانیا می داند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پروژه کاربرد plc در خطوط انتقال

پروژه کاربرد plc در خطوط انتقال چکیده: فن آوری انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق به مصرف کننده نهایی یکی از فن آوری های رو به رشد در دنیاست!بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز برای استفاده و بکار ... ری این فن آوری در سطح شبکه برق مطالعاتی انجام داده وبرخی از آنها اقدام به نصب آن نیز کرده اند. ازاین رو در این پروژه ابتدا اقدام به معرفی و کلیات فنی این فن آوری شده سپس مزایا ،کاربردها ومشکلات آن ذکر می شود! با توجه به اینکه شناخت تولید کنندگان وعرضه کنندگان این فن آوری برای کشور اهمیت فراوانی دارد ،مشخصات کلیه عرضه کنندگان وتجهیزات آن بیان می شود!در ادامه هزینه ... ید وانتقال این فن آوری به کشور بررسی شده سپس منابع مورد نیاز برای انتقال وانطباق آن در کشور بیان می شود .در نهایت طول عمر این فن آوری و زمان استفاده موثر آن بررسی شده است! این پروژه 152 صفحه می باشد وبا فرمت pdf ... ادامه ...

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان جامع علمی کاربردی

آغاز مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان جامع علمی کاربردی معاون فرهنگی و دانشجویی جامع علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از اول آذر ماه 95 آغاز شده است.به گزارش گروه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشجویان برای نیم سال دوم سال تحصیلی جاری در جامع علمی کاربردی از اول آذرماه آغاز و تا 15 آذرماه ادامه دارد.وی افزود: دانشجویان متقاضی می توانند با توجه به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان جامع علمی کاربردی نسبت به ثبت درخواست صرفاً انتقال در سامانه آموزشی (سجاد) به نشانی https://edu.uast.ac.ir اقدام کنند.معاون فرهنگی و دانشجویی جامع علمی کاربردی تأکید کرد: تاریخ مذکور قابل تمدید نیست و متقاضیان موظف هستند در مهلت تعیین شده درخواست خود را در سامانه ثبت کنند. ... ادامه ...

قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری قراردادهای انتقال فناوری لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 قراردادهای انتقال فناوریمهدی هداوند[email protected] چکیده در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین قراردادهایی را در پی داشته باشد یعنی « عمق فناوری» مورد معامله و همچنین «دامنه فناوری» که قرارداد مورد ... دریافت فایل قراردادهای انتقال فناوری[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

غیر رسمی : گابریل پائولیستا به والنسیا پیوست

پس از دو سال ، پائولیستا آرسنال را ترک می کند. به گزارش فوتبال جهان ، انتقال م ع برزیلی به والنسیا به زودی قطعی خواهد شد. به گزارش کادنا سر ، والنسیا به زودی انتقال گابریل پائولیستا از آرسنال به این تیم را اعلام خواهد کرد. پائولیستا که پیش تر مورد توجه سرمربی والنسیا نیز قرار گرفته بود، در تابستان سال 2015 به جمع توپچی ها پیوست و تاکنون نیز 64 بار برای آرسنال در تمامی رقابت ها به میدان رفته است. گفته می شود یکی از علل این انتقال، عدم وفق پائولیستا با شرایط انگلستان است. پائولیستا پیش از پیوستن به آرسنال، در ویارئال توپ می زد و سابقه بازی در لالیگا را دارد. ... ادامه ...

ورود فیفا به پرونده انتقال پوگبا

فیفا قصد دارد تحقیقات خود را در مورد پرونده انتقال پل پوگبا، هافبک فرانسوی از یووه به منچستریونایتد آغاز کند. به گزارش فوتبال جهان ، طبق شواهد ، پوگبا در تابستان با 89 میلیون پوند از یووه جدا شد و به منچستریونایتد پیوست. طبق مدارکی که در این زمینه فاش شده ، باشگاه منچستریونایتد 41 میلیون پوند به مینو رایولا ایجنت پوگبا پرداخت کرده تا این انتقال سربگیرد و از همین رو فیفا قصد ورود به این پرونده را دارد. یک سخنگوی فیفا گفت:" تایید می کنیم که سیستم tms فیفا در رابطه با این انتقال اطلاعاتی می خواهد. نیازی نمی بینیم فعلا صحبتی در این زمینه داشته باشیم." تا پیش از این انتقال ، پیوستن گرت بیل از تاتنهام به رئال مادرید با 86 میلیون پوند، گرانترین انتقال فوتبال بود. ... ادامه ...

تحلیل روز: انتقال از لالیگا به بایرن مونیخ، تضمینی برای موفقیت

به بهانه انتقال هامس رودریگز به جمع باواریایی ها نگاهی به 7 ید موفق این تیم از تیم های لالی ی خواهیم داشت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

کوئیز دوم انتقال گرما و ترمودینامیک 2

دانشجویان گرامی بدلیل عدم حضور برخی دوستان بخاطر اربعین کوئیزهای این هفته انتقال و ترمو به هفته بعد موکول می شود. کوئیز ترمو 2- فصل 9: یکشنبه: 21 آبان کوئیز انتقال- قسمت اول فصل 3: 23 آبان ... ادامه ...

اسکای : توافق یونایتد و اینتر برای انتقال پریشیچ

اسکای اسپوتس مدعی شد که باشگاه منچستریونایتد توانسته با اینتر برای انتقال پریشیچ به توافق برسد. به گزارش فوتبال جهان ، اینتری ها که در نقل و انتقالات چندان فعال ظاهر نشدند، حال ستاره خود را نیز از دست خواهند داد. پریشیچ مدتی است که مد نظر یونایتد قرار دارد و ستاره کروات با درخششی که در فصل گذشته داشت، فصل آینده در لیگ برتر بازی خواهدکرد. پریشیچ نیز تمایل زیادی به این انتقال دارد ولی هنوز این انتقال قطعی نشده است. طبق ادعای اسکای اسپورتس، دو طرف به توافق نهایی رسیده اند و به زودی این انتقال سر خواهد گرفت. ... ادامه ...

هافبک بایرن مونیخ در یک قدمی انتقال به سوانزی

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، رناتو سانچز در آستانه انتقال به سوانزی قرار دارد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

زمان نقل و انتقال دانشجویی ... آزاد ... ی اعلام شد

زمان نقل و انتقال دانشجویی ... آزاد ... ی اعلام شد زمان نقل و انتقال دانشجویی ... آزاد ... ی اعلام شد ، نشست خبری ... طه هاشمی با موضوع رونمایی از سامانه جدید مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی ... آزاد ... ی برگزار شد. .... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. زمان نقل و انتقال دانشجویی ... آزاد ... ی اعلام شد ... ادامه ...

هدف از انتقال به افغانستان توجیه حضور خود درمنطقه است

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز ( ) در ابتدای جلسه درس خارج فقه با ابراز تأسف عمیق از کشتار مردم بی گناه در حوادث تروریستی اخیر افغانستان، گفتند: هدف امریکا از انتقال تروریست های به افغانستان، موجه ادامه حضور خود در منطقه و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

رد شایعه انتقال سرورهای تلگرام به ایران

خبرگزاری ایسنا: معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعه پذیرفتن تلگرام مبنی بر پذیرفتن انتقال سرورهایش به تلگرام را رد کرد. ... ... ادامه ...

غیر رسمی : گابریل پائولیستا به والنسیا پیوست

پس از دو سال ، پائولیستا آرسنال را ترک می کند. به گزارش فوتبال جهان ، انتقال م ع برزیلی به والنسیا به زودی قطعی خواهد شد. به گزارش کادنا سر ، والنسیا به زودی انتقال گابریل پائولیستا از آرسنال به این تیم را اعلام خواهد کرد. پائولیستا که پیش تر مورد توجه سرمربی والنسیا نیز قرار گرفته بود، در تابستان سال 2015 به جمع توپچی ها پیوست و تاکنون نیز 64 بار برای آرسنال در تمامی رقابت ها به میدان رفته است. گفته می شود یکی از علل این انتقال، عدم وفق پائولیستا با شرایط انگلستان است. پائولیستا پیش از پیوستن به آرسنال، در ویارئال توپ می زد و سابقه بازی در لالیگا را دارد. ... ادامه ...

واکنش وزارت بهداشت نسبت به خبر انتقال رشته روانشناسی بالینی به این وزارتخانه

واکنش وزارت بهداشت نسبت به خبر انتقال رشته روانشناسی بالینی به این وزارتخانه واکنش وزارت بهداشت نسبت به خبر انتقال رشته روانشناسی بالینی به این وزارتخانه ، قائم مقام معاونت آموزشی گفت: هنوز هیچ ابلاغیه رسمی در این خصوص به وزارت بهداشت اعلام نشده است اما در صورت انتقال برنامه ریزی های مناسبی در این راستا صورت خواهیم داد.... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. واکنش وزارت بهداشت نسبت به خبر انتقال رشته روانشناسی بالینی به این وزارتخانه ... ادامه ...

تعهد به انتقال

تعهد به انتقال1-طرفین قرارداد : این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی بین ............................. که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک سو و ................. که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردیده و طرفین متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آن می باشند.2-موضوع قرارداد : .......... دانگ یک (قطعه زمین ، آپارتمان ، باغ ، خانه و ... ) به مساحت ............ متر مربع دارای پلاک فرعی ..... از اصلی ..... واقع در بخش ...... مورد ثبت شماره ....... صفحه ....... دفتر ...... به شماره چاپی ........ که بموجب سند ............... شماره ............... مورخ ........ دفترخانه .................. به طرف اول منتقل گردیده است بانضمام انباری شماره ........ پارکینگ شماره ...... و جریان آب .............. و برق ................ گاز ................... تلفن ............................ با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه که به رویت طرف دوم رسیده و از کم و کیفیت آن کاملاً آگاه و مطلع می باشد.3-مبلغ قرارداد : کل مبلغ قرارداد ......... ریال می باشد که طرف دوم متعهد است در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. ... ادامه ...

چلسی در آستانه جذب 2 ستاره از لسترسیتی

ریاض محرز و درینک واتر، 2 ستاره لسترسیتی هستند که به شدت مورد توجه چلسی قرار دارند. به گزارش فوتبال جهان ، رسانه های انگلیسی در هفته های اخیر خبر از تمایل چلسی به انجام 3 ید تا پایان بازار تابستانی امسال دادند و حالا به نظر می رسد این وعده در حال نهایی شدن است. طبق ادعای کالچومرکاتو ، انتقال چمبرلین به این تیم نهایی شده و ستاره 23 ساله آرسنال طی روزهای آتی قرارداد خود را با چلسی امضا خواهد کرد. اما بعد از نهایی شدن انتقال چمبرلین ، حالا ریاض محرز وینگر الجزایری و درینک واتر هافبک انگلیسی لستر هر دو به شدت مورد توجه ته قرار دارند و ممکن است طی 3 روز آتی، این 2 بازیکن که نقش مهمی در قهرمانی لسترسیتی داشتد راهی استمفوردبریج شوند. چلسی با پیشنهادی 46 میلیون یورویی برای ید ریاض محرز وارد عمل شده و با توجه به رضایت مدیران این تیم به فروش محرز، ممکن است به زودی این انتقال نهایی شود. همچنین با توجه به پیشنهاد آبی های لندن، مشکلی برای انتقال درینک واتر نیز به این تیم وجود ندارد. ... ادامه ...

منو چه به کدخدا شدن!

برای انتقال یه حرفی به دوستم مأمور شدم. حرفی که نصیحته و شاید حتی دخ . شاید نه، قطعا دخ ه و قطعا نصیحت هم باهاش مخلوط خواهد شد. می تونم انتقال ندم، ولی دوستم ضرر می کنه. اگه انتقال بدم هم احتمال داره دوستیمون رو از دست بدم، چون یه موضوع شخصیه و من هم ی نیستم که تو این مورد ی رو نصیحت کنم. دوستم رو دوست دارم ولی تو این دو سال بعد از فارغ حصیلی عوض شده، خیلی زیاد؛ با این وجود هنوز دوستمه. از شنیدن چیزی که باید انتقال بدم هم شوکه شدم، هم خیلی ناراحت. از اینکه منو انتخاب برای این کار هم خیلی ناراحت شدم. اما مثل مادری که حاضره خودش بچه شو دعوا کنه، اما غریبه بهش اخم نکنه، حاضر نیستم دیگه ای این حرفا رو بهش بزنه. دوستم قبلا آدم منطقی ای بود، اما با وجود این تغییرات گسترده، الان اصلا مطمئن نیستم فردا چه واکنشی میخواد به حرفام نشون بده. ... ادامه ...

زمان و مبلغ انتقال نیمار به پاری سن ژرمن فاش شد

مدیر برنامه های ستاره ج طلب تیم فوتبال بارسلونا، زمان و مبلغ انتقال او را به تیم پاری سن ژرمن ، فاش کرد. ... ادامه ...

یوونتوس تصمیمش را گرفت : داگلاس تا دوباره به تورین نزدیک شد

به نظر می رسد که آ ین سهمیه غیر اروپایی یوونتوس به داگلاس تا اختصاص می یابد. به گزارش فوتبال جهان ، یوونتوس برای تقویت خط حمله خود در فصل پیش رو ، داگلاس تا را می خواهد. به گزارش جانلوکا دی مارتزیو ، در ساعات گذشته بیان ری در صحبت هایش با بایرن مونیخ برای انتقال داگلاس تا گام های مهمی برداشته است. جووانی برانکینی که واسطه این انتقال است ، در صحبت هایش با طرف آلمانی سخت در تلاش است تا آن ها را به این انتقال راضی کند. پس از علاقه اولیه یوونتوس به ید تا ، اتفاق دیگری نیفتاد اما حالا یوونتوس مشتاق است تا با بایرن مونیخ بر سر این انتقال به توافق دست یابد. این خوش بینی در اردوگاه یوونتوس وجود دارد که این انتقال به صورت قرضی و با حق ید انجام شود. معامله هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تضمینی در نهایی شدن آن وجود ندارد اما امیدواری در خصوص انجام شدن این انتقال در حال افزایش است. ... ادامه ...