افراز اموال مشاعرسید ... دادگاه به دستور فروش ملک غیر قابل افراز

رسید ... دادگاه به دستور فروش ملک غیر قابل افراز زمانیکه یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.. جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید ... ادامه ...

نحوه فروش مال مشاع

فروش ملک مشاع چه مراحلی باید طی شود تا یک ملک مشاعی به فروش برسد 1-مرحله اول اینکه در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی­صلاح ، چه اداره ثبت و چه از .طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شود.09127045177 ادامه مطلب ... ادامه ...

عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع

صدور بخشنامه‎ای به ادارات کل امور مالیاتی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی» تاکید کردسیدکامل تقوی‎نژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: با توجه به مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عد ... اداری، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و ... وم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه ... فاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود.با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و ... وم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه ... فاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود. ... ادامه ...

تفاوت تفکیک و افراز

...:::تفاوت تفکیک و افراز:::... ⚖"تفکیک" و "افراز"؛ از نظر شکلی و ماهیّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند: ۱- در تفکیک، وجود ح ... اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی، در افراز، باید ح ... اشاعه؛ یعنی، مالکیّت بیش از یک نفر باشد.09127045177 ادامه مطلب ... ادامه ...

چگونه می توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟

مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می آید. هنگامی که موضوع تقسیم اموال مشاع مطرح می شود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود.در این میان با توجه به اینکه ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین یا مالی مثلی یا قیمی باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می خواهند، انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. مفهوم افرازافراز به معنای جدا ... چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می شود. افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است.شرکا می توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به ... ادامه ...

مشاع و مفروز

مشاوره حقوقی رایگان با ... خوب دادگستری اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی،قصد جدا ... یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد.یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند،باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود. منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می شود. منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد. ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف ... د، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند،سهم هر یک را مفروز می نامیم. صدای ... پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط ... دادگستری ... ادامه ...

اموال و مالکیت وتقسیم بندی اموال وانواع مالکیت

* اموال مال تقسیم بندی اموال: 1-مادی وغیرمادی: مادی :به مالی گفته می شود که قابل لمس باشدووجودخارجی داشته باشد.مثل:اتومبیل،میز غیرمادی 2-مثلی وقیمی: مثلی : به مالی گفته می شودکه مثل وشبیه آن وجودداشته باشد.مثل:گندم،خ ربیک ،تلف کننده مال مثلی بایددرمقام جبران ،مثل ومانندهمان رابه مالک برگرداند. قیمی 3-اعیان ومنافع: اعیان عین برسه نوع است(معین،کلی،کلی درمعین) الف-عین معین *عین معین خودبردونوع است:(مفروزومشاع) عین مفروز:مالی است که مالک آن یک فردخاص است. عین مشاع:مالی است که مالکیت آن به بیش ازیک فرد تعلق دارد. ب-عین کلی ج-عین کلی درمعین ادامه مطلب ... ادامه ...

بروزرسانی کدهای تخفیف نت افراز

کدهای تخفیف نت افراز بروزرسانی شد. کد های تخفیف دوره ایی نت افراز حذف و از این پس ارائه نمی شود.تمامی کدهای تخفیف موجود در سایت از نوع یک بار بوده و قابل استفاده در اولین صورتحساب می باشد. برای مشاهده کدهای تخفیف نت افراز میتوانید به آدرس زیر مراجعه نماییید : netafrazcode.ir ... ادامه ...

اخذ به شفعه در اموال غیرمنقول قابل تقسیم

چکیده: ✅حسب موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم قابل اعمال می باشد و باید گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز شود تاریخ راى نهایى:١٣٩٢/٦/٣٠ شماره راى نهایى:٩٢٠٩٩٧٠٢٧٠٤٠٠٦٣٨ مرجع صدور:شعبه ٥٩ ﺩﺍﺩﺎﻩ تجدید نظر استان تهران ادامه مطلب ... ادامه ...

ذینفع قبل از صدور سندرسمی

منظور از دستور فروش ملک مشاع مراجعه مالک به مرجع ذیصلاح و ارائه سند مالکیت و درخواست مبنی بر اعلام نظر دادگاه جهت صدور دستور فروش می باشد. مراحل اخذ دستور فروش ملک مشاع چگونه است؟ ابتدا ذینفع ( ی که سند مالکیت به نام ایشان است) باید به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مراجعه نماید و از آن اداره با توجه به میزان سهمی که از ملک دارد درخواست افراز و تقسیم ملک مشاع را نماید. سپس اداره ثبت بررسی می نماید که آیا این ملک قابل افراز می باشد یا خیر؟ چنانچه ملک از دید اداره ثبت قابل افراز بود نظر خود را مبنی بر قبول درخواست مالک اعلام می نماید . اما درصورتی که نظرش بر غیر قابل افراز بودن باشد، ذینفع باید به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه نماید. برای اطلاعات بیشتر به املاک مراجعه کنید. چند نکته: اگر ذینفع قبل از صدور سندرسمی نسبت به ملکی تقاضای افراز نماید رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد و چنانچه درخواست بعد از صدور سند رسمی باشد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه می باشد. در صورتی که ملک مورد نظر بصورت مشاعی تحت تملک دونفر باشد باتوجه به صراحت قانون در خصوص حق شفعه، ... ادامه ...

نحوه تقسیم مال مشاع

تقسیم اموال مشاعی بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده ،در میان شرکاء ،صغیر، غایب یا محجور و جود دارد ، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و درنهایت به : ادامه مطلب ... ادامه ...

... مال مشاع و انواع اشاعه

مال مشاع و انواع اشاعه ابتدائاً سعی می شود تعریفی کامل، جامع و مانع از مال مشاع ارائه شود انواع اشاعه نیز باید تشریح شود اشاعه به دو نوعند قهری و اختیاری تقسیم می شود دسته بندی فقه و حقوق ... ی فرمت فایل doc حجم فایل 41 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 54 مال مشاع و انواع اشاعه چکیده ابتدائاً سعی می شود تعریفی کامل، جامع و مانع از مال مشاع ارائه شود. انواع اشاعه نیز باید تشریح شود اشاعه به دو نوعند قهری و اختیاری تقسیم می شود. تفاوت مفاهیم اشاعه و شرکت نیز مطرح می شود که باید گفت رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر اشاعه ای شرکت است اما هر شرکتی اشاعه نیست. سپس بیع مال مشاع مطرح می شود. بیع مال مشاع از لحاظ حقوقی با استناد به ماده 583 قانون مدنی صحیح می باشد. همچنین باید ذکر کرد که بیع مال مشاع حالات مختلفی دارد. بیع کل مال مشاع توسط تمام شرکا و بیع جزئی از مشاع به صورت معین، یا به صورت حصه یک شریک. مسئله مهمی که بسیار مبتلا به آن است، تسلیم مال مشاع است. که با اذن سایر شرکا امکان پذیر می شود. اذن شرکا در تسلیم آثار خاص به خود را دارد و عدم تحصیل آن نیز موجب آثار خاصی می شود. همچنین تسلیم آن که در مال قابل افراز و ... ادامه ...

حق شفعه وشفیع

حق شفعه: برای پیدایش حق شفعه 5شرط لازم است: 1. مال غیرمنقول :حق شفعه در مال منقول نیست 2. قابل تقسیم : حق شفعه در مال غیرمنقولی است که قابل تقسیم باشدکه قابل افراز بودن با ثبت است 3.مال مشاع باشد و مهم نیست به چه نسبتی و به چه مقدار که این شرط یک استثنا دارد و آن دو تا ملک هست که مشاع نیست ولی در ممر و مجرا مشترک هستند حال اگر یکی ملک خود را با ممر و مجرا بفروشد دیگری حق شفعه دارد 4.شرکا دو نفر باشند 5. فروش به ثالث باشد یعنی فقط بیع باشد قبول وک در کلیه دعاوی 09127045177 عباسیان www.vekalateonline.com ... ادامه ...

9203 - خلع ید رهن تملک اراضی افراز و فروش املاک مشاع

موجود - آرشیو - رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی شماره ۸ - تدوین : مجمدرضا زندی - نشر : جنگل - چاپ اول - تهران - 1390 ش - 384 ص - ی - شومیز - ... ادامه ...

انتقال مال مشاع و خلع ید و احکام خلع ید

سؤال: آیا انتقال مال مشاع، انتقال مال غیر است یا خیر؟ مثال 1: پنج­نفر یک زمین ده­هزار متری را می­ ... ند که همه مشاعاً در جزءجزء ملک شریک هستند. مثال 2: منزلی متعلق به آقای (الف) است و فوت می­کند و منزل منتقل به ورثه می­شود، همه ورثه در جزءجزء این منزل شریک هستند. انتقال مال مشاع به چند صورت است: 1. مالک مشاعی به میزان سهم خود مشاعاً (با قید اشاعه) انتقال دهد. در این فرض اعم از اینکه کل سهم خود را به یک نفر بفروشد یا تقسیم کند و به چند نفر به طور مشاعی بفروشد، انتقال مال غیر نیست09127045177 ؛ ادامه مطلب ... ادامه ...

نصب رایگان نرم افزارهای سایت ساز فارسی

نصب رایگان نرم افزارهای سایت ساز فارسی برای نصب رایگان انواع سیستم های مدیریت محتوا در سرویس های میزبانی وب نت افراز میتوانید از طریق تیکت درخواست خود را برای بخش پشتیبانی ارسال نمایید. برای مشاهده کدهای تخفیف نت افراز به آدرس زیر مراجعه فرمایید : netafrazcode.ir ... ادامه ...

سرویس میزبانی وب ایران

سرویس میزبانی وب ایران در پی تقاضای فراوان کاربران گرامی در خصوص ارایه سرویس های میزبانی داخل ایران، شرکت نت افراز در جهت جلب رضایت کاربران و ارایه خدمات مورد نیاز ایشان، اقدام به ارایه خدمات مذکور نموده است. در حال حاضر سرورهای ایران شرکت نت افراز از دیتاسنتر های بسیار معتبر ایران تهیه شده است و این شرکت حداکثر تلاش خود را جهت استفاده از حداکثر امکانات و ارایه خدمات با کیفیت انجام داده است. برای مشاهده پلن های سرویس میزبانی وب ایران به وب سایت نت افراز مراجعه فرمایید. و جهت ... ید سرویس های میزبانی وب ایران از کدهای تخفیف زیر استفاده نمایید : netafrazcode.ir ... ادامه ...

تحقیق کامل درمورد مشاع

تحقیق کامل درمورد مشاع لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 57 فهرست و توضیحات: چکیده کلیات طرح مسئله: تعاریف انواع اشاعه: اول: اشاعه قهری: دوم: اشاعه اختیاری (عقدی): سوم: فایده تقسیم: کلیات و تعاریف گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع گفتار دوّم: حالات بیع مشاع بند نخست: بیع کل مال مشاع الف) توسط جمیع شرکاء: ب) توسط احداز شرکاء بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع الف) بیع جزء معین ب) بیع حصه مشاع اذن در تسلیم مبیع مشاع گفتار نخست: حاکمی ... دریافت فایل ... ادامه ...

بررسی ماده101قانون شهرداری45واصلاحیه90

بررسی ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1345 و اصلاحیه آن مصوب 1390 قبل از ورود به بحث اصلی در رابطه با تعریف ، تفاوت و مرجع درخواست تفکیک و افراز توضیحاتی ارائه میشود. تعریف و ماهیت افراز و تفکیک تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر وافراز یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان . تفاوتهای افراز و تفکیک ۱ ) در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار برده نمی شود. ۲ ) اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود ح ... اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و ازح ... مشاع بودن و اشتراک خارج می گردد. ۳) در افراز، ملک بر مبنای سهام شرکاء تقسیم می شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد، معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی ... رد. ۴ )چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود، ممکن است بین شرکاء بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف ... ادامه ...

اموال گر( ) شرکت ملی نفت توقیف شد

نفت: با همکاری دستگاه قضا و نیروهای امنیتی میزان اموال کننده بخش اکتشاف شرکت ملی نفت بیش از میزان وی ارزی و توقیف شد.ای کاش گر اموال مدرسه هم بازداشت شود @bavarnews ... ادامه ...

مالکیت بر اموال

مالکیت به رابطه میان شخص و مال گفته مىشود که موجب مىشود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطهƭ از مال متعلق به خود به هر طریقئى که تمایل داشتƭ استفاده کند. مالکیت خصوصىƭ به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینى باشدƫ این شکل مالکیت خود دارای انواعئى است که یکى از انواع آنƭ مالکیت فردی یا مفروز استƫ منظور از مالکیت فردی این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکى نداشته باشدƭ مانند مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خودƫ نوع دیگر مالکیت خصوصىƭ مالکیت گروهئى یا مشاع استƫ به این معنا که مال به طور مشترکƭ متعلق به تعداد معینى از افراد بوده و همزمان به همƶ آنها تعلق داشته باشدƫ نوع دیگر مالکیتƭ مالکیت عمومى استƫ در همه کشورهاƭ اموال و ثروتهایى به نام اموال عمومى وجود دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم استƭ نه یک شخص یا اشخاصى معینƭ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچگونه تبعیضىاز این اموال استفاده کنندƫ در حقیقتƭ مالکیت بر اموال عمومىƭ همان مالکیت عمومى استƫ مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعئىƭ دریاƭ جنگلƭ معادن و ... ادامه ...

کاریکاتور - اعاده اموال نامشروع!!!

«اعاده اموال نامشروع» مسئولان؛ طرحی که ۴۰ سال کرکره آن پایین بود / طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، موضوع درستی بود که از فردای پس از انقلاب مطرح بود ولی همچون برخی موضوعات حیاتی انقلاب، کرکره به روی آن پایین کشیده شد. بررسی ها نشان می دهد با اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امکان بازگشت منابع قابل توجهی به خزانه کشور وجود دارد که می تواند صرف کاهش فقر و اشتغال جوانان شود. ... ادامه ...

نحوه توقیف اموال وصورت برداری از اموال منقول

**فصل دوم ـ توقیف اموال مبحث اول ـ مقرّرات عمومی ماده 49 ـ در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری بامحکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از اوتأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که ازاموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. ماده 50 ـ دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکوربخواهد.09127045177 ادامه مطلب ... ادامه ...

کاریکاتور/طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم

توکلی: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم است / رئیس سازمان عد و شفافیت گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای مطالبه جدی مردم است. ... ادامه ...

تحقیق ت یب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

تحقیق ت یب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایرانتحقیق ت یب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران؛ بخشی از متن اصلی : ایران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. ... ادامه ...

ارسال طرح درس اموال

عرض سلام و احترام خدمت هنرآموزان استان ، طرح درس زیر مربوط به پودمان 3 اموال و انبار و مبحث وج دارایی می باشد. منتظر نظرات ارزشمند شما همکاران عزیز جهت برطرف اشکالات موجود در این طرح درس می باشم . صمیمانه از توجه شما بزرگواران سپاسگزارمربیعی - سرگروه استانطرح درس روزانه اموال ... ادامه ...

طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم

توکلی: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم است / رئیس سازمان عد و شفافیت گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای مطالبه جدی مردم است. ... ادامه ...

دقت

یا حی ی که با اموال مردم همانطور برخورد و عمل می کند که با اموال خود. خداوند به او برکت در مال عنایت می کند. و برع ی که در اموال خود صرفه جو است و در اموال دیگران اسراف کار ، خداوند چنین ی را خیر ندهد. پس با اموال دیگران همانطور باشید که با اموال خود هستید. در کلامی دیگر با دیگران همان باشید که با خود هستید ... ادامه ...

دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 مجلس شورای ی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال بازمی گرداند. ... ادامه ...

تحقیق و بررسی در مورد حراج

تحقیق و بررسی در مورد حراج تحقیق و بررسی در مورد حراج دسته بندی حقوق بازدید ها 40 فرمت فایل docx حجم فایل 58 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 29 فروشنده فایل کد کاربری 26456 تمام فایل ها تحقیق و بررسی در مورد حراج مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که یداران ( ید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می کنند. ثمن آ ین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است. ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح د. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گوی ... ادامه ...

دقت

یا حی ی که با اموال مردم همانطور برخورد و عمل می کند که با اموال خود. خداوند به او برکت در مال عنایت می کند. و برع ی که در اموال خود صرفه جو است و در اموال دیگران اسراف کار ، خداوند چنین ی را خیر ندهد. پس با اموال دیگران همانطور باشید که با اموال خود هستید. در کلامی دیگر با دیگران همان باشید که با خود هستید ... ادامه ...

کاریکاتور/ اعاده اموال نامشروع!!!

کاریکاتور/ اعاده اموال نامشروع!!!«اعاده اموال نامشروع» مسئولان؛ طرحی که ۴۰ سال کرکره آن پایین بود / طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، موضوع درستی بود که از فردای پس از انقلاب مطرح بود ولی همچون برخی موضوعات حیاتی انقلاب، کرکره به روی آن پایین کشیده شد. بررسی ها نشان می دهد با اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امکان بازگشت منابع قابل توجهی به خزانه کشور وجود دارد که می تواند صرف کاهش فقر و اشتغال جوانان شود.برچسب ها: بصیرت, اعاده اموال نامشروع» مسئولان؛ ... ادامه ...

بخشنامه اختصاص برچسب به اموال منقول غیر مصرفی

بخشنامه شماره 51/139574 مورخ 1395/08/01 معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور موضوع «اختصاص برچسب به اموال منقول غیر مصرفی که بهای تمام شده آنها در زمان تحصیل حداقل 5/1 درصد نصاب معاملات کوچک می باشد» [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

کاریکاتور/ اعاده اموال نامشروع موجب شفافیت می‎شود

مدیرعامل بنیاد تعاون : طرح "اعاده اموال نامشروع" موجب شفافیت می‎شود / مدیرعامل بنیاد تعاون پاسداران انقلاب ی گفت: اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" باعث شفافیت و دفاع از مسئولانی می شود که سالم زندگی کرده اند. ... ادامه ...

ملازمه تقاضای اجرت المثل شریک و منع او از تصرف در مال مشاع

برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است. رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) ... دادگستری به وک ... از 1- آقای (ح. ذ.) 2- آقای (م. ذ.) 3- آقای (م. ذ.) هردو با وک ... مع¬الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت¬المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان¬ها به انضمام خسارات دادرسی و حق¬الوکاله ... موقّتاً مقوّم به (000/000/51) ریال، نظر به اینکه میزان مالکیت خوانده نسبت[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ارسال نمونه سوال

با سلام و احترامنمونه سوالات پودمان 3 اموال برای استفاده شما عزیزان ارسال می شود . موفق و سربلند باشید - سرگروه استانپودمان 3 - اموال و انبار ... ادامه ...

۱۹ بهمن روز نیروی هوایی

19 بهمن روز نیروی هوایی سر افراز دلیر ایران برهمه عقابان و پرسنل زحمت کش و فداکار این نیرو همایون و فرخنده باد ❤️❤️ ... ادامه ...

مال حلال و حرام در قرآن

نخستین ارزش منفی، در زمینه امور مالی، به اموال دیگران است که به صورت های مختلف، مثل سرقت و غصب، انجام می گیرد و زیر عناوینی چون: ظلم، منکر، فساد و دیگر مفاهیم عامه اخلاق اجتماعی قرار خواهد گرفت. به اموال مردم، گاهی آشکار و با زور، عنف و ارعاب و احیاناً، تهدید با سلاح انجام می گیرد و نمونه روشنش غارتگران و راه نی بودند که در سر گردنه ها با تهدید و ارعاب و ضرب و جرح و قتل، اموال مردم را از آنان می گرفتند. ادامه مطلب ... ادامه ...

۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 مجلس شورای ی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال بازمی گرداند. http://javaninews.ir/ ... ادامه ...

بیش از 17 هزار ... تار از اموال موقوفه در اختیار دستگاه های حاکمیتی است

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در سخنرانی پیش از خطبه ... ... تهران:بیش از 17 هزار ... تار از اموال موقوفه در اختیار دستگاه های حاکمیتی است رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بیش از 17 هزار ... تار از اموال موقوفه در اختیار دستگاه های حاکمیتی است، گفت: هر ... به اندازه ای که از وقف بهره برده است باید فرهنگ وقف را تبلیغ کند. ... ادامه ...

نمونه سوال

عرض سلام و احترام خدمت همکاران محترم نمونه سوالات پودمان های اموال و انبار و حقوق و دستمزد که توسط هنرآموزان پرتلاش و توانمند استان تهیه شده است جهت استفاده شما عزیزان قرار داده می شود . موفق و پیروز باشید1- پودمان 2دستمزد - سرکارخانم آقایی - ناحیه 12- پودمان 2 اموال - جناب آقای جابری- ناحیه 13- پودمان 2 اموال- سرکار خانم زارع دار - ناحیه 34- پودمان 1 اموال - سرکارخانم شعبانی - ناحیه 45- پودمان 2 اموال - ربیعی - سرگروه استان ... ادامه ...

مده آ - نویسنده : اوریپید - مترجم : حسن ن

۶۱۲۷ - م . - نمایشنامه اوریپید - تراژدی - ترجمه و تحلیل - چاپ دوم - تهران - ۱۳۹۰ ش - نشر افراز - ۳۸۰۰ ت قیمت پشت جلد - ۱۴۸ ص - رقعی - شومیز - ... ادامه ...

آیا در طول سالهای پس از انقلاب اموال ... انقلاب رسید ... شده است؟

آیا در طول سالهای پس از انقلاب اموال ... انقلاب رسید ... شده است؟ ... انقلاب: البته این که اموال مسؤولان کشور را به طور دقیق رسید ... کنند، چنین چیزی در قانون اساسی نیست. فقط در مورد تعدادی از مقامات -مثل ... ی، ریاست جمهوری و بعضیهای دیگر- هست که اینها اولِ مسؤولیتشان باید گزارش موجودی مال خودشان را بدهند؛ از مسؤولیت هم که کنار رفتند، باز بایستی صورت موجو ... ان را بدهند، تا معلوم شود که در این مدت چه چیزی ... رشان آمده و چه چیزی اضافه کرده اند. البته این اصل هم اجرا میشود. ... ادامه ...

جنگ پوتین و ترامپ بالا گرفت /احتمال توقیف اموال روسیه در

جنگ پوتین و ترامپ بالا گرفت /احتمال توقیف اموال روسیه در مهر : سفیر در مسکو از احتمال توقیف اموال روسیه در ایالات متحده خبر داد. «جان هانتسمن» سفیر در مسکو از احتمال توقیف اموال روسیه در خاک خبر داد.در ادامه تنش های دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن، ساعتی پیش وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرکنسولگری در سن پترزبورگ باید ظرف دو روز آینده فعالیت های خود را متوقف کند.همچنین «سرگئی لاوروف» خارجه روسیه گفت مسکو ۶۰ دیپلمات یی را از روسیه ا اج می کند.گزارش ها حاکی است وزارت خارجه روسیه سفیر در مسکو را برای ادای توضیحات در خصوص اقدامات اخیر واشنگتن فراخوانده است. ... ادامه ...

آموزش تی حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) *

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

اصول و طراحی سیستم انبارداری

اصول و طراحی سیستم انبارداریتعریف و اصطلاحات:1-تعریف مالچیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال تی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه تی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به عنوان اموال تی محسوب می شود.)2-اموال غیر منقولاموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن موجب آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.3-اموال منقولاموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد. به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود: الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و... ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد. اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با ام ... ادامه ...

همه دستگاه ها برای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پای کار بیایند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به دنبال ایجاد شفاف سازی است و دستگاه های مختلفی که در این زمینه مسئولیت دارند باید برای اجرایی این موضوع اهتمام جدی داشته و پای کار بیایند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ترجمه مقاله کشفیات جدید در ارگ بم (افراز)

عنوان انگلیسی مقاله: (new discoveries in afraz (bam fault عنوان فارسی مقاله: کشفیات جدید در افراز (ارگ بم). دسته: باستان شناسی فرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4 جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی ید می باشد. _______________________________________ چکیده ترجمه: در نهمین سالگرد ز له بم، شهریار عدل، کارشناس میراث جهانی، از کشف جدید پرستش گاه های ناشناخته در افراز (گسل بم) و شناسائی نخستین پوسته های کهن باروی ارگ بم خبر داد. او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: در طول این چند سال و پس از ثبت ارگ بم و منظر فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی در خطر، اقدامات زیادی برای نجات بخشی این مجموعه ی تاریخی انجام شد. امسال هم هیأت های باستان شناسی با همکاری نزدیک پایگاه میراث جهانی ارگ بم فعالیت ها و پژوهش های مختلفی را انجام داده اند. همزمان باستانشناسان پایگاه نیز به بررسی های خویش ادامه داده و به نتایج خوبی رسیده اند. یک باستان شناس تازه کار در بم، توانست برای اولین بار در این ناحیه به کشف چندین سنگ نگاره دست کم متعلق به سه دوره هستند که نشان دهنده ... ادامه ...

طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم

توکلی: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم است / رئیس سازمان عد و شفافیت گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای مطالبه جدی مردم است. ... ادامه ...

۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 مجلس شورای ی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال بازمی گرداند. ... ادامه ...

رأی وکلای ملت برای طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» علنی می شود؟

رأی وکلای ملت برای طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» علنی می شود؟امضاکنندگان طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» و مردم خواهان علنی شدن آرای نمایندگان برای این طرح هستند. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان چندی قبل از سوی محمد دهقان مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای ی ارائه شد و با گذشت زمانی اندک مورد استقبال وکلای ملت قرار گرفت.۱۸۲ مجلس این طرح را امضا د و در نهایت با قید دو فوریت به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، براساس اظهارات دهقان قرار است، فردا در صحن علنی مجلس، دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به رای گذاشته شود.http://javaninews.ir/ برچسب ها: بصیرت, اعاده اموال نامشروع مسئولان, مجلس ... ادامه ...

بخشیدن تمام اموال در راه خدا

بسم الله الرحمن الرحیم بخشیدن تمام اموال در راه خدا ابن شهر آشوب می نویسد: رضا (ع) در روز عرفه در اسان، تمام اموال خود را در راه خدا بخشید «فضل بن سهل» گفت: این گونه بخشش زیان آور است. فرمود: نه، بلکه سودآور است. هرگز آنچه را که موجب اجر و پاداش ا وی است غرامت مشمار. منبع: مناقب، ج 4، ص 360. ... ادامه ...

تحقیق کامل در مورد قوانین تفکیک اراضی

تحقیق کامل در مورد قوانین تفکیک اراضیتفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعا تحقیق کامل در مورد قوانین تفکیک اراضی لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 16 فهرست و توضیحات:تعریف تفکیک:آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده : تفکیک عرصه براساس تملک اعیانیتعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :تفکیک اعیانها :نحوه تفکیک املاک : وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی اوضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده ا تفکیک اراضی در رابطه با منطقه بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی ا مراحل تفکیک املاک:قواعد افراز :افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :اجرای حک ... ادامه ...

آ ین جزئیات خسارات آشوبگران به اموال عمومی و مردم

معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران در رابطه با آ ین جزئیات خسارات آشوبگران به اموال عمومی و مردم گفت:تعداد اندکی از افرادی که دیروز در آسایش مردم اختلال ایجاد کرده بودند به سرعت بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 مجلس شورای ی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال بازمی گرداند. ... ادامه ...

افزایش و با برکت شدن اموال حضرت خدیجه به سبب تجارت ... صلی الله علیه وآله وسلم

بر اساس گزارش های تاریخی، ... اکرم (ص) در جوانی با اموال حضرت خدیجه، سفر تجاری به شام کرد که در این سفر به برکت حضور و وجود رسول خدا (ص)، سود تجارت، بسیار بود و امور سفر به سهولت انجام می گرفت. (1) این نیز می تواند به گونه ای حادثه عجیبی تلقی شود. منبع تاریخی:1-بلاذری، کتاب جمل من انساب الاشراف، ج 1، ص 107/ و نیز ر.ک: ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 1، ص 124. ... ادامه ...

حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)

فایل کامل و دارای مطالب ذیل است: فهرست مطالب مقدمه: 7 تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات... 9 بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 9 مخارج جاری و سرمایه ای.. 11 زمین.. 11 تاسیسات و مستحدثات زمین.. 12 ماشین آلات و تجهیزات... 13 تاسیسات در مورد اجاره 15 ظروف... 15 ابزار آلات... 16 بخش دوم. 16 طرق تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 16 تحصیل دارایی بطور نقد. 17 تحصیل دارایی بطور نسیه. 17 معادل قیمت نقدی (قیمت بازار) 17 ارزش فعلی اسناد واگذار شده 17 تحصیل دارایی از طریق صدور سهام. 19 تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث... 22 ب: به حساب دارایی بردن بهره 26 تحصیل دارایی بطور رایگان.. 30 محاسبه سود یا زیان معاوضه: 34 مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 36 تعویض و نوسازی.. 37 گسترش و الحاق.. 39 مخارج جابجایی و نصب مجدد. 40 تعمیر و نگهداری.. 41 بخش چهارم. 45 واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 45 فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 46 کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 46 عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 47 معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 48 کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشی ... ادامه ...

کدام ک داها لیست اموال خود را اعلام نمی کنند؟

علی رغم واکنش مثبت میرسلیم و رئیسی به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی ها، و جهانگیری و هاشمی طبا به این پیشنهاد واکنش منفی نشان دادند.لینک خبر ... ادامه ...

۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 مجلس شورای ی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال بازمی گرداند.http://javaninews.ir/ ... ادامه ...

نحوه تقسیم مال مشترک

چگونه می توان ملک مشترک را تقسیم کرد؟ ✅اشخاص می توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود. ادامه مطلب ... ادامه ...

برنامه کلاسی ترم دوم 97-96

شنبه - ی نرم افراز - آموزشکده شهید چمران رشت 14:20 الی 15دوشنبه - سیستم عامل شبکه و آزمایشگاه سیستم عامل شبکه - کوشیار رشت 14:30 الی 19 - سخت افزار -کوشیار رشت 15 الی 20چهارشنبه - مباحث ویژه - دانشکده صومعه سرا 16:10 الی 18:50پنج شنبه - ی نرم افزار - کوشیار رشت 11 الی 14 ... ادامه ...

نرم افزار

نرم افزار تشخیص دوربین پلیس برای اندروید,دوربین مخفی پلیس نامحسوس نرم افزار تشخیص دوربین پلیس برای اندروید نرم افزار شناسایی دوربین پلیس برای اندروید نرم افزار هشدار دوربین پلیس برای اندروید برنامه تشخیص دوربین پلیس برای اندروید,نرم افزار دوربین پلیس برای اندروید شناسایی دوربین پلیس برای اندروید,شناسایی دوربین پلیس اندروید نرم افزار تشخیص دوربین پلیس اندروید,تشخیص دوربین پلیس برای اندروید هشدار دوربین پلیس اندروید,نرم افزار دوربین پلیس اندروید برنامه دوربین پلیس اندروید, دوربین پلیس اندروید دوربین پلیس راهنمایی و رانندگی,دوربین پلیس راه هراز دوربین پلیس راهنمایی,دوربین پلیس راه اصفهان دوربین پلیس راه,دوربین پلیس راهور,دوربین پلیس راه فرار دوربین پلیس اندروید,دوربین پلیس برای اندروید,دوربین پلیس نامحسوس دوربین پلیس راه زنده,دوربین پلیس جاده چالوس دوربین پلیسی,دوربین پلیس راه جاده چالوس دوربین پلیس,دوربین پلیس راه,دوربین پلیس دوربین پلیس راهور فروش دستگاه هشدار دوربین پلیس نرم افزار تشخیص دوربین پلیس ios ید دستگاه تشخیص دوربین پلیس فروش دستگاه تشخیص دوربین پلیس دستگاه هش ... ادامه ...

کاریکاتور/ اعاده اموال نامشروع موجب شفافیت می‎شود

مدیرعامل بنیاد تعاون : طرح "اعاده اموال نامشروع" موجب شفافیت می‎شود / مدیرعامل بنیاد تعاون پاسداران انقلاب ی گفت: اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" باعث شفافیت و دفاع از مسئولانی می شود که سالم زندگی کرده اند. ... ادامه ...

قرار تامین خواسته از درخواست تا اجرا

تأمین خواسته : (از درخواست تا اجرا) تأمین خواسته یکی از تد ... ر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلو ... ری می کند تا طلب خود را وصول نماید. بلحاظ اینکه از زمان شروع دعوی، طولانی شدن جریان رسید ... ، صدور حکم و اجرای آن، زمان زیادی سپری می گردد، ممکن است طرف مقابل (خوانده) سعی در انتقال یا اخفا اموال خود و نهایتاً اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و در نتیجه محکوم له در نیل به محکوم به با تعذر مواجه گردد ، لذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی در این فروضات، قرار تامین فوق را پیش بینی تا خواهان قبل از صدور حکم، به منظور فراهم شدن زمینه اجرای حکم قطعی احتمالی در آینده، با مشکل عدم شناسایی مال از محکوم علیه مواجه نگشته و بتواند عین طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید. ... ادامه ...

معامله معارض

هر به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان می دهد. ادامه مطلب ... ادامه ...

مشاوره حقوقی تلفنی

خیلی پیش می آید که برای مشاوره حقوقی تماس می گیرند و می گویند پدر یا مادر ما می خواهد فلان ملک را بفروشد و ما به عنوان وارث اجازه نمی دهیم و آنها به حرف ما گوش نمی دهند یا می گویند که پدر ما یا مادر ما به خواهر یا برادر ما فلان ملک را دادند و به ما کمتر یا ندادند و یا عنوان می دارند که پدرم حق مرا نمی دهد و سرمایه ای به من نمی دهد : به تمامی این دوستان باید گفت همان طور که شما در مقابل وراث خود تعهدی ندارید و اختیار کامل اموال خود را دارید مورثین شما هم در مقابل شما تعهدی ندارند و اختیار کامل اموال خود را دارند. ... ادامه ...

وظایف نائبان خاص زمان علیه السلام

3- دریافت وجوهات شرعی: یکی از وظایف نواب خاص گرفتن وجوهات شرعی بود که شامل زکات و هدایا و صدقات و نذورات و موقوفات یا خمس می شد. آنها اموال شیعیان را به دست می رساندند و گاهی هم از طرف زمان علیه السلام وظیفه داشتند آن اموال را تقسیم کنند. یکی از چیزهایی که هنگام گرفتن مال اهمیت داشت آن بود که مقدار و نشانی آن مال را به صاحبش می گفتند و تحویل می گرفتند مثلاً وقتی احمد بن محمد الدینوری مقدار شانزده هزار دینار می خواست به بدهد بعد از شنیدن نشانی آن به تحویل داد.(33) گاهی هم شیعیان هنگام دادن اموال به نائبان زمان علیه السلام کرامتهایی از آنها می دیدند که اطمینان آنها زیادتر می شد مثلاً محمد بن حسن صیرفی که از بلخ بود می گوید: اراده سفر حج و مقداری اموال به من داده شد که آنها را به حسین بن روح بدهم. مقداری از این اموال طلا و مقداری نقره بود که انها را تبدیل به شمش . وقتی به سرخس رسیدم خیمه خود را در ریگزاری نصب و آن اموال را بررسی می که یکی از آنها از دستم افتاد و در میان ریگها گم شد در عوض آن از مال خود شمشی به همان وزن ساخته و میان آنها گذاشتم و چون به بغداد رفتم به نزد حسین بن روح رفتم و اموال را به او داد ... ادامه ...

اعلام اموال وزرا به قوه ی قضاییه،خواب یا بیداری؟!!

متاسفانه دروغگویی پدیده ای شده که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری علیرغم وجود فایل صوتی و تصویری باز هم برای گفته های خود تکذیبیه می دهند !!در این حال و روز که دروغگویی مثل اب خوردن انجام می شود و آمار و ارقام بطور سلیقه ای بیان می شود و مردم توان قضاوت را ندارند بهترین روش برای شناخت نامزد سالم و طرفدار محرمین داشت زندگی ساده و اعلام موجودی های خود بر اساس قانون می باشد! پیشنهاد قالیباف در خصوص اعلام اموال خود به مردم ، می تواند معیار خوبی برای تشخیص فرد راستگو با کذاب باشد!! آیا اعلام اموال خود به قوه ی قضاییه، کار سختی هست؟!! بنده معتقدم این کار ساده اما مهم هرگز اتفاق نمی افتد!! براستی چقدر ما در انتخاب اصلح و فرد مورد نظرمان در ساختن کشور ،نقش داریم؟! ... ادامه ...

زلف

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادمناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم..می مخور با همه تا نخورم خون جگرسرمکش تا نکشد سر به فلک فریادم..زلف را حلقه نکن تا نکنی در بندمطره را تاب مده تا نکدهی بر بادم..یار بیگانه مشو تا نبری از خویشمغم اغیار مخور تا نکنی ناشادم..رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلمقد بر افراز که از سرو کنی آزادم..شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما رایاد هر قوم مکن تا نروی از یادم.. شهر مشو تا ننهم سر در کوهشور شیرین منما تا نکنی فرهادم..رحم کن بر من مسکین و به فریادم رستا به خاک در آصف نرسد فریادم..حافظ از جور تو حاشا که بگرداند رویمن از آن روز که در بند توام آزادم ... ادامه ...

روز

29فروردین روز ایران بر یان غیور و سر افراز ایران عزیز پیشاپیش مبارک باد ... ادامه ...