آژ یر بیمحلآژِیر بیمحلّ

چند روز پیش خواهر یکی از همسایه ای دلبندمون تو برج دوازده طبقه کذایی مون، اومده به خواهر دلبندش سر بزنه، پراید عزیزتر از جانشو به همراه یک فروند آژیر آنتی ، پارک کرده جلوی برج کذایی مون، بعد دو تا خواهرا بعلاوه همسر خواهر برج نشین مون، با ماشین شاستی بلند همسر اون خواهر، بالاتفاق رفتند بیمارستان به یکی سر بزنن...(من خودم گم الان کدوم خواهر با کی و با چی رفتن بیمارستان؟ خدا به داد شما برسه:)) خلاصه آژیرِ پرایدِ این خواهر برج ننشینمون، در فراغ یار پریچهره عنان از کف ربوده و دقیقا از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت هشت بعد از ظهر با صدای بلند برای نین برج، آژیر درخواستی پخش کرده به گونه ای که همه برج نشینان ضلعِ مشرف به اون پراید، جملگی با چماق و چوب و مگس کش و دسته بیل به جانِ پیکر نحیف پراید اون خانم افتادن که از ساعت جهار تا هشت بعد از ظره فقط با یک سبک آِژیر پخش نکن و از سبک های دیگه نظیر هاپ هاپ(همون هیپ هاپ)، راک و متال و قهوه خونه مش قمبر هم آژیر پخش کن! در واقع خواب رو از چشمان برج نشینان ربوده بود! خوشبختم که در اون بازی زمانی اصلا نبودم و خبرش یکی دو روز بعد از طریق یکی از همسایه بدستم رسید..ولی اونط ... ادامه ...