آشفته تر از موی تو این حال دل ماستپاچه خواری

پاچه خواری با که گویم راز دل "چون" بردباری کار ماست ! شور شادی ، خنده با افسرده حالی کار ماست دلبرم دیدم کناری ، گفتمش آ ... چرا گفت فرهاد پیشه ای تو پاکبازی کار ماست تا که رفتم سوی زلفش دست آویزم چنان ... تیشه ای زد به سرم گفت راهداری کار ماست حال چون آشفته دید ب ... بدست آمد جلو با کرشمه گفت آرام ، رازداری کار ماست رنگ و رویم باز شد گل به دهن گفتم به او خاک پایت توتیا چون پاچه خواری کار ماست در کنار مادر پیر و هوای آرزو خنده ی مستانه با یار کذایی کار ماست گفت : بازی رفته ای ... رو بازی آلا کلنگ ور نه جانم ! گاه بی گاه سوگواری کار ماست سیخ و آتش و کباب و یاد دامادی به خیر می و ساغر دست ساقی باده خواری کار ماست چوب ارژن ، ... پا و ترکه بازی در میان ضرب شست خان طلا ، کاین بادبانی کار ماست آرزو ... که روزی چوب ارژن دست ما دل بگفتا بی خیالش سازگاری کار ماست با دلی آکنده از غم ، کنج دیوار پشت باغ ناز شستش گفت بنشین دلربایی کار ماست ! مصلحت دیدم نشستم گفتم آ ... آب و نان گفت ای نادان تو گفتی خامه خواری کار ماست ! روز برفی ، کوه سن ... ، غمزه ی ناز پری گفتمش آسوده باش کاین همقراری کار ماست پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و ... ادامه ...

بیا که تیر نگاهت هنوز در پر ماست

بیا که تیر نگاهت هنوز در پر ماست گواه ما پر خونین و دیده تر ماست دلی که رام محبت نمیشود دل توست سری که در ره مهر و وفا رود سر ماست به پادشاهی عالم نظر نیندازیم گدای درگه عشقیم و عشق افسر ماست میانه ما اتشی به نام دل است که یادگار گرانمایه ای ز دلبر ماست ز خاک پای تو شرمنده ام چه چاره کنم بیا ببین که همین نیمه جان مسیر ماست تو شمع بزم رقیبانی و نمیدانی که در فراق رخت خون دل به ساغر ماست فراق دوست کشیدیم و زنده ایم هنوز خدای را مگر از سنگ خاره پیکر ماست رسیده جان به لب ز درد فراق به چه جای شکایت که این مقدر ماست فریدون مشیری ... ادامه ...

ماست چکیده گااوش

ماست چکیده از آب ... ری ماست معمولی درست می شود. این کار را با گذراندن ماست معمولی از صافی های پارچه ای انجام می دهند. امکان دارد مواد دیگری مثل موسیر را هم به این نوع ماست اضافه کنند.ماست چکیده بینالود به علت داشتن اسید بالاتر، ماندگاری بیشتری نسبت به ماست معمولی دارد و می تواند در دمای یخچال حدود ۱۰روز باقی بماند. ماست چکیده بینالود از نظر میزان پروتئین و کلسیم تفاوت چندانی با ماست معمولی ندارد اما میزان ویتامین b2 آن چون محلول در آب است، به نسبت کمتر است. 100 گرم ماست چکیده در مقایسه با 100 گرم ماست معمولی، کالری و چربی بالاتری دارد. ... ادامه ...

عمر می آید به پایان ، بازگرد

زندگانیم و زمین زندان ماست زندگانی درد بی درمان ماست راندگانیم از بهشت جاودان وین زمین زندان جاویدان ماست گندم آدم چه با ما کرده است؟ کآسیای چرخ، سرگردان ماست در عشق می بازیم ازآنک کاسه کوزه دار ما، ماست عهد ما، انسان کاملتر شدن وآنکه ناقص تر، کنون انسان ماست هوشیاران آن جهانی، کین جهان پایه اش بر غفلت و نصیان ماست جسم قبر و جامه قبر و خانه قبر باز لفظ زندگان، عنوان ماست جمع آب و آتشیم و خاک و باد این بنای خانه ویران ماست کائنات از ما طلبکارانند سخت هر یکی را خشتی از ایوان ماست چون ادا خواهیم این قروض؟ باد هم باقی نه در دکان ماست مور را مانیم کاندر لانه ها روز باران، هر نمی طوفان ماست احتیاج، این کاسه دریوزگی کوزه آب و تغار نان ماست آبروی ما به صد در ریخته است لقمه نانی که در انبان ماست های خانگی چون حرص و کین روز و شب بنشسته پای خوان ماست اصل ما عقل است و باقی هر چه هست چون قفس زندان مرغ جان ماست عقل ما سلطان و بازش پیروی از هوای نفس نافرمان ماست عقل را مسلوب دار از سلطنت پس هوای نفس ما سلطان ماست وآنچه حض نفس حیوانی در او علت عقل، آفت ایمان ماست شهریار ... ادامه ...

داریوش جعفری

در دم بدونِ هوایت وَبال ماست رنگ خزان...بدون بهارت جمال ماست اشک غم تو شد سبب عفو آدمی این اشک روضه های تو اوج کمال ماست هر لحظه هر کجا بخدا با توام حسین نام تو رزق روز و شب و ماه و سال ماست گلدسته گنبدت نه فقط یک حرم بود درگاه جنت است و رهِ انتقال ماستحبل المتین تویی و خدا وصلِ مهرِ توست مهر تو راهِ قرب دل و اتصال ماست گر بی تو یک نفس بزنیم ای ره نجات آن دم دمِ هلاک و فنا و زوال ماست هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق یک نقطه از کتاب تو و شرح حال ماستدر انتهای مرز جنون خیمه بسته ایمسر دادن و به نیزه شدن اعتدال ماستبادا فدای تو پدر و مادرم...حسین ذکر شهادتینِ زبانهای لال ماست#داریوش_جعفری telegram.me/jafari_daruosh ... ادامه ...

ما و یک شکلی ازدستگاه ماست ساز

... ید دستگاه ماست سازیکی از بهترین سرگرمی های منکار ... با دستگاه های ماست ساز استدستگاه هایی که با قیمت های پایینی.به فروش می رسندوقتی ماست تولید می شودهمه ی هم و غم ما می شود یک چیز و آن چیز بست ... شدیدی پیدا میکند بهتوانایی و اقدار ما.ماست ها انواع مختلف دارندپرچربکم چرب دارای اسیدوزهبازی شکل و غیرهدر هر صورت برای ... ید دستگاه ماست سازروی لینک ... ید پستی زیر کلیک نمایید.با تشکراز همراهی شما ... ید دستگاه ماست ساز ... ادامه ...

تفسیرعشق

یادشهیدان وطن آرامش برجان ماست/تفسیرعشق ومعرفت آوازه ایمان ماست/ایران سرافرازجهان برقله ایثارشد/این زمزم دلدادگی درراه حق احسان ماست/عشق حسین و زینبش گلواژه دین وشرف/هردم ولایت محوری آن باعث سامان ماست/راه ظهورمهدوی هموارخون عاشقان/اندر رکاب ی این ملت ایران ماست/ ... ادامه ...

پیام قرآن

پیام قرآن ماست مرگ بر /نشان ایمان ماست مرگ بر /اینکه تبری کنیم ز دشمنان خدا/کلام ایران ماست مرگ بر /زاحمدو اهل بیت جنگ کندباعدو/رضای جانان ماست مرگ بر /حرف شهیدان ماراه وولی/شعاروپیمان ماست مرگ بر /ملت مامتحدپشت سر است/دلیل وبرهان ماست مرگ بر /حضرت مهدی کند ریشه کنی ظلم را/ مژده رحمان ماست مرگ بر / ... ادامه ...

کلامی در مورد ماست سازی که برق دارد

ماست ساز برقیغم چند نقطه ای دار ی وقتی بیشتر میشود که امکاناتنداشته باشیمتا ماست بزنیم و بخوریمماست ساز برقیدر واقع وسیله ای لستکه سرعت عمل در تولید ماست را چندین برابر می کندو از این حیث کمک ویژه ای در تولید ماست به ما می کنشما. برای ... ید ماست ساز برقیتنها کافی است روی گزینه ی ... ید پستیکه گذاشته ایمکلیک کرده و این وسیله را ... یداری نمایید.با تشکرماست ساز برقی ... ادامه ...

روضه حسین علیه السلام(اولین زائرین قبرحضرت)

خون پاک تو اشک دیده ی ماست مکتب تو مرام و ایده ی ماست مرهم زخم های پیکر تو تا صف ، اشک دیده ماست نفس ما شراره غم توست ناله، جانِ به لب رسیده ماست دل ما در پی زیارت تو طایرِ از قفس پریده ماست ............. فطرس ملک نیز متقابلا - آن طور که در حدیث آمده - ادامه مطلب ... ادامه ...

دعــــــــــــــــای سحر

دعــــــــــــــــای سحــــــــــــــر .......بیا که عشق هنوز هم هوای خانه ای ماستگل سپید سحر عطر آشیانه ای ماستتو از دروغ و دغل از جفای من گفتیصداقتی که به لب بود در جوانه ای ماستمرا بهشت رخت درس مهربانی دادکلام عشق خدا واژه ای ترانه ای ماستبه سوی کوی دگر کی روم تو میدانیکه خاک پای تو در بام و سقف خانه ای ماستشهید عشق ترا نه مزار و نه سنگ استدو سه شقایق داغدار همان نشانه ای ماستسحر که دست دعا میکنم بلند هر روزبه لب همیشه تو هستی همین بهانه ای ماست ... ادامه ...

81 بهانه ی دیدار

سفر بهانه ی دیدار و آشنایی ماست از این به بعد «سفر» مقصد نهایی ماست در ابروان من و ... سوان تو گرهی ست گمان مبر که زمان گره گشایی ماست ... اب تر ز من و بهتر از تو بسیار است همین بهانۀ آغاز بی وفایی ماست زمانه غیر زبان قفس نمی داند بمان که «پرنزدن» حیلۀ رهایی ماست به روز وصل چه دلبسته ای ؟ که مثل دو خط به هم رسیدن ما نقطه ی ج ... ماست ... ادامه ...

ی می آید

‏ ی می آید‏ ی می آید‏ ی که در دلش با ماست‏در نفسش با ماست‏در صدایش با ماست‏⁧ فروغ ⁩ فرخزاد ... ادامه ...

آن که می شناختمش

من مطلقاً در همه روابطم از همه نوعشون ش ت خوردم. مطلقاً. چقدر آشفته شدم امشب. چقدر آشفته شدم. سراغ نداشتم تا این حد آشفتگی از خودم.. ... ادامه ...

ماست

گلشن کنید میکده را ای قلندران طیر بهشت می زده در گفتگوی ماست با مطربان بگو که طرب را فزون کنند دست گدای صومعه بالا به سوی ماست (ره). دیوان: 56 ... ادامه ...

وویس گوش دادن سختتر از جزوه خوندنه

تا برم بخش داخلی بیمارستان طالقانی یه شرح حال بگیرم ،یه وویس شصت دقیقه ای ناواضح گوش بدم،تا پنجشنبه شه،برم بروفه سوالاشو بپرسه و نمرمو بده ...آشفته م،تا آ این هفته آشفته م. تازه ممکنه کلاس غدد رو هم نرسم. بروفه پیش مریضاش تقریبا آسف مون کرد:| ... ادامه ...

ماست چکیده چه تفاوت های مهمی با ماست معمولی دارد؟!

ماست چکیدهماست یک فرآورده لبنی تخمیری است و در هرم غذایی در گروه لبنیات جای دارد. این ماده غذایی نیز مانند سایر هم گروه های خود منبع بسیار خوب کلسیم، فسفر، پروتیین، ریبوفلاوین و ویتامین های گروه b به خصوص b2 و b5 است.جالب است بدانید که ماست به هضم و جذب غذا نیز کمک می کند زیرا اسید لاکتیک موجود در آن باعث جذب بهتر کلسیم می شود و محیط مناسب بیولوژیکی را برای بهبود جذب کلسیم و سایر ویتامین ها فراهم می آورد.ماست چکیدهیکی از انواع ماست، ماست چکیده است که از آبگیری ماست معمولی به دست می آید.یادتان باشد که مهم ترین تفاوت ماست معمولی و چکیده در میزان آب موجود در بافت آنهاست.در حقیقت، ماست چکیده جزو مواد غذایی تغلیظ شده ای است که در اثر فرآیند، آب موجود دربافتش را از دست داده است. البته هر چقدر مقدار آب موجود در بافت ماست گرفته شود در واحد وزن،کالری و ارزش غذایی آن افزایش پیدا می کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

چرا گریه می کنی

اینجا از آن ماست چرا گریه می کنی؟ مشکل گشا خداست چرا گریه می کنی؟ قلبم شبیه خانه امنی برای توست این خانه پا به جاست چرا گریه می کنی؟ گیرم که قفل کرده ی درب خانه را رمزش که پیش ماست چرا گریه می کنی؟ اصلا تو آرزو کن و من هم دعای خیر دستم پر از دعاست چرا گریه می کنی؟ امشب که قلب تو رفت سوی آنژیو فردا از آن ماست چرا گریه می کنی؟ من خواهری کج و معوج خواهم به چه سکته در کمین ماست چرا گریه می کنی؟ آینده ای بساز که مثالش نیامده اینها برای ماست چرا گریه می کنی؟ ... ادامه ...

شهیدان روشنایی

وجدانم قبول نمی کرد که شهیدان کشورم را غزل نسازم ....هشتاد حوان تحصیل کرده و حق طلب که روز شنبه دوم اسد )مرداد( به خاک و خون کشیده شدند... حرف ما برق و روشنایی نیست، حرف ما حق عادلانه ی ماست اینکه توتاپ و هر چه می گفتیم، مطمئن شو فقط بهانه ی ماست حق آب و گلی که از این خاک، بعد تکرار سالها سختی می زدم با وجود خود فریاد، به خدا این وطن که خانه ی ماست ولی افسوس گوش تان کر بود، فکر کردی که ظلم پابرجاست خون ما را گمان کنم دیدی، به خدا خون ما نشانه ی ماست ظلم تان را به خاک می مالم، من سرم را س ... ام بر مرگ لرزشی در میان اندامم ، کل دنیا پر از ترانه ی ماست گریه بر خونشان نخواهم کرد، راهشان را ادامه خواهم داد من خودم جنس آتشم این مرگ، شعله ی آتش و زبانه ی ماست راهشان را فقط ادامه دهید ، حق مان را به زور می ... ریم بغض هایی که در گلو خون شد، هیبت شعر عاشقانه ی ماست من درختی ستبر خواهم شد، شاخه های مرا اگر چیدی بین راه تو ... خواهد شد، شاخه ها هم همان جوانه ی ماست علی رضا رحمانی ... ادامه ...

پرچم ایران

پرچم کشورنشان عزت ایران ماست/در جهان عشق ولایت گوهر ایمان ماست/گشته جاری به رچم خون پاک هرشهید/جاودان نام همره قرآن ماست/این سه رنگ پرچم ماگلفشان سروری/قلب آن نام خدا وحضرت یزدان ماست/رنگ سبزش شد نشانی ازبرای اهل بیت/دروسط رنگ سفیدش صلح وآن سامان ماست/رنگ سرخش برشهادت یادمانی گشته است/با ولایت تاشهادت برکتی برجان ماست/شدتجلی ولایت حضرت سیدعلی/تاظهور نورمهدی وجانان ماست/ ... ادامه ...

نوستالژى تنها پناه روزگار ماست انگار.

نوستالژى تنها پناه روزگار ماست انگارده پانزده سالى است که هر به هر قصدى مى خواهد آدم ها را خوشحال کند، از گذشته مى گوید...کافه هاى تازه با صندوقچه و گرامافون و گردسوز کهنه خودشان را بزک مى کنند. رستوران هاى اعیانى با صندلى هاى لهستانى و چینى هاى گل قرمزى از مشتریان شان دل مى برند.پرفروش ترین سینماهاى مملکت کمدى آشفته اى از روزگار کمیته و کاست و پشت مو و مانتوى اپل دار است...چندی پیش دیدم که بر دیوارهاى ایستگاهِ مدرن متروى ولى عصر، اِلمان هاى دهه ى شصت را با خوشحالى نقش کرده اند؛ قمه و استکان کمرباریک و پیت نفت!بهشت موعود مردم نه فردا، که دیروز است؛ آن هم چه دیروزى! روزهاى جنگ و قحطى و جنازه و شب هاى ترس و خاموشى و بمباران...اما عجبا که آن تیره روزِ دیروزى، آرزوى امروزى ماست! شاید به خاطر این باور - درست یا غلط - که در گذشته هرچه هم نداشتیم، اما ایمان داشتیم؛ به خدا، وطن، عشق، و خودمان!هرچند نان و برنج و پنیر و نفت کوپنى بود و دو شیشه شیر پاستوریزه گنجى که به قیمت ساعت ها ایستادن در صف به دست مى آمد، اما مردم خودشان را دوست تر مى داشتند...این نوستالژى بازىِ روزافزونِ افراطى، شاید حاصل معامله ى ماست ... ادامه ...

تفسیرعشق

یادشهیدان وطن آرامش برجان ماست/تفسیرعشق ومعرفت آوازه ایمان ماست/ایران سرافرازجهان برقله ایثارشد/این زمزم دلدادگی درراه حق احسان ماست/عشق حسین و زینبش گلواژه دین وشرف/هردم ولایت محوری آن باعث سامان ماست/راه ظهورمهدوی هموارخون عاشقان/اندر رکاب ی این ملت ایران ماست/ ... ادامه ...

آشفته

من آشفته شدم آن شبی که رفتی همان شبی که شب بود .. خیلی شب بود شب برای من از همان شبی شروع شد که تو رفتی قبل تو همه ساعات روز بود و زندگی خوش و به کام خبری از روح ربات گونه نبود زندگی سرشار بود از حس و احساس و شادی و لذت شب برای من از همان ساعتی شروع شد که حس بیگانه شدم از همان ساعتی که بلاک شدم بی دلیل ناگهانی برای من آشفتگی از همان شبی شروع شد که چیزی نمیشنیدم چیزی نمیدیدم تا حالا شده اتفاقی خودت را بیاندازی داخل یک است و تا پایین فرو روی ؟ چشمانت را با فشار هرچه تمام تر میبندی گوش هایت نمیشنوند اذیت میشوی بد اخلاق میشوی حس میکنی از همه طرف به تو فشار می آورند آری .. شب برای من از همان ساعتی شروع شد که همه این احساس ها را داشتم و یک سال است که همه این احساس ها روی دوش من سنگینی میکنند من از همان شب شدم یک ربات آشفته زندگی برای من از همان ساعت شروع شد همان ساعتی که دوست داشتن هایت مرا به جنونی کشید که راس ساعت هفت هفت و سیزده دقیقه و سیزده ثانیه پشت همان نرده های قدیمی خانه متروکه خود انسان گونه ام را دار زدم. آقای ربات - آشفته ... ادامه ...

پایین امدن قند خون با مصرف روزانه سه لیوان دوغ کفیر

دوغ کفیر غذاهایی که دارای باکتری های مفید می باشند، مانند بسیاری از ماست ها به نام پروبیوتیک خوانده می شوند. این موادغذایی هضم غذا را بهبود می دهند و ممکن است قند خونتان را کنترل کنند. برخی از ماست ها حاوی قند و میوه هستند، بنابراین باید کربوهیدارت کل آن ماست را محاسبه کنید. ماست ساده و یا ماست کم چرب بدون قند، گزینه مناسبی برای افراد دیابتی می باشد. ... ادامه ...

آشفته کاشکی صحبتی میکردی تا آرام شوم

می گویند بزرگ میشوی ..درد هایت رنج هایت باخودت قد میکشند شاید اصلا درد تونباشند اما درک تو که بیشترشده است این رنج ها را حس میکنی حالم بداست دوواقعه ممکن الوقوع در ام پرسه میزنند هردو ذهنم را آشفته کرده حالم بداست احساس سنگینی میکنم خدایا هرچه صلاح است ختم بخیر شود ان شاالله (تماس های تلفنی پشت سرهم- درد وآه برای باردوم) ... ادامه ...

آشفته دل

آشفته دل نیم روزی نازنین گفتم که شَب باید چه کرد العجب آشفته دل بودم که تَب باید چه کرد شب بیامد تَب زتن آنی برید مهتاب ... ولیدر سه راهی ماندم و گفتم که رَبّ باید چه کرد وهی آمد که تو چون دیوانه ای یا مست می دُب اصغر یا به اکبر گو که صَبّ باید چه کرد کوی روشن میکند ماه نی که ره ... دانی چرا ؟ نجمه ی قطبی برآنست کاین سَبَب باید چه کرد با دلی مجنون ازین بیراهه ی پر پیچ و خم گفتمش راهی بده یا گو که ذَب باید چه کرد آسمان پس بود یارا بوف کوری در کمین گفتمش خانی بده یا گو که یَب باید چه کرد بلبل شوقم به سر ، کو با لفاظی یار من بینوا ما را بگفت ، جانت به لَب باید چه کرد عاقبت دیدم سماجت گر کنم بر دیده چون روشنی ... رد ز ماه ، جانا به آب باید چه کرد گفتمش حاجت تویی آمرزش و رحمت تویی اندکی آهسته تر کاین ترس حَب باید چه کرد گفت کاین فریاد ها گر نشنوی ... آهسته چون کور و کر نادیده را گویم که شَب باید چه کرد پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج محمد کرم نیا گودرزی ... یاسوج ... ادامه ...

کوکوی خیار با ماست و سیب زمینی؟؟؟؟!!!!

امان از این درس خواندن های متوالی که هوش و حواس برای ما نمی گذارد. امشب تصمیم داشتیم نان و ماست بخوریم، اما نمی دانم چرا یکدفعه دلمان خواست کوکو سیب زمینی بپزیم، با ماست و خیار بخوریم. سیب زمینی ها را رنده کردیم با کلی ادویه، زرد چوبه، فلفل و پودر کچاپ ریختیم توی ماست ها و خیار را هم خورد کردیم با پونه ریختیم توی تخم مرغ ها!!! بعد همه را با هم ریختیم توی سطل آ ش همان نان و ماست خودمان را خوردیم . مگر فکر آزمون جامع و این مقالات می گذارد فکرمان درست کار کند؟؟؟ ... ادامه ...

عزت ایران

یاداز شهیدان میکنم چون عزت ایران ماست/یک گوهری ازمعرفت سرمایه ایمان ماست/با عشق زهراو علی رزمنده اندرجبهه رفت/نام حسین و کربلا بر تارک جانان ماست/با پیروی ازولی رفته بجنگ دشمنان/ایثارشان سرمایه ای بردین و بر قرآن ماست/راه و اندر ولایت محوری است/سیدعلی هم و هم دلبرو هم جان ماست/خون شهیدان وطن بهرظهور مهدی است/اندر رکاب نائبش گلواژه احسان ماست/ ... ادامه ...

کاش مثل مختار عاقبت به خیر بشیم

مختار چه قشنگ گفت تو مختارنامهامروز می خواهم به جنگ تزویر برم. که بدترین افت دین است. تزویر با لباس دیانت می آید، یک رویش خداست و روی دیگرش . مردم خدا را میبینند و اهل دل را. مختار رو برای همین نکته هاش دوست دارم. سه سال یه عده ی زیادی از شیعیان دنبال مختار راه افتادن و یه عده بالا ه عاقبت به خیر شدن و یه عده کج رفتن. اینکه میگن پل صراط نازکه و فلان و بهمان، پل صراط اینجاست. انتخابای ماست. حرفای ماست. تهمتای ماست. بی انصافیای ماست. ... ادامه ...

رازی که میانِ ماست

رازی که میانِ ماستشعرهایی ستکه هیچ گاه به ذهنمان خطور نکرداماسرودیمشانکودکی ستکه نطفه اش بسته نشدامابه دنیا آمدحرف هایی ستکه همه از ما می دانندجز رازی که میانِ ماستقلبی ستکه از ابتدای عشقایستاده تپید افشین یداللهی ... ادامه ...

اهمیت و چرایی ... ید ماست ساز الکتریکی در چیست؟

دستگاه ماست ساز الکتریکیمن به نوبه ی خودم وقتی میخواهمماست تولید ک دستگاه های صنعتی استفاده میکنم؟به نظر شما چراچون کار ... با یک دستگاه صنعتی ماست ساز الکتریکیبه مراتب آسان تر است از کار ... با وسایلی مانند چمتربگذریم شما هم اگر میخواهید ماست بسازید و برای ماست سازی به وسیله ی خوبی نیاز دارید دستگاه ماست سازالکتریکی را امتحان کنیدبا تشکردستگاه ماست ساز الکتریکی ... ادامه ...

آیا خشم در همه وجود دارد؟

جواب بله است: چون هر انسان نقطه ضعفی دارد برای مقال اگر ... ی از ماست خوشش نیاید و جلوی او در ناهار ماست بگزاریم خشم ... ن می شود و شاید ماست را در سفره بریزد پس خشم در هر انسانی وجود دارد و راه های کنترل آن در پست های قبلی گذاشته شده است پس با مطالعه ان خشم خود را به طور کامل کنترل کنید. ... ادامه ...

از ماست که برماست...

کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد؛ آری، از ماست که بر ماست ... ... ادامه ...

چه خبر؟! _ مرکّب حرکت_ مسمّط

وضع آشفته ی تو را دیدندجای گریه، برات خندیدندبعدِ آن ابلهانه پرسیدند،روی زخمت نمک نپاشیدند؟! به طعنه می زند: عَر عَرخواستم جایِ تو گلایه کنماستنادی به چند [آیه] کنم[شعر] را حربه ی کنایه کنمیک عدد سنگ پا کرایه کنم...دیدم افسوس، می رود به هَدر⇧پدرم گفت: لال شو دخترمادرم هُول کرد و زد بر سرسرخ و زرد و سفید شد خواهراز برادر نگو، که او بد تر...عشقِ من هم که می زند پَر پَر⇩⇧به خودم قول داده ام امشبکه سلامی دهم به رسم ادببر ان از جلویِ شان نه عقبتا نگویند بعد از این چه عجب...وضع آشفته ی تو را، چه خبر؟!!زن بمان و بِایست روی دو پاتمرد باش و بلند شو از جاتبه الاغی که خنده کرد برات نه... هی نگو: [کجاش و کجات]حقّ خود را بگیر از او و بِبَر#زهرا_موسی_پور_فومن ... ادامه ...

کاریکاتور/ سوء استفاده از آشفته بازار!!!

سوء استفاده از آشفته بازار خودروهای وارداتی؛کولئوس ۵۳میلیون تومان گران شد / در شرایط رکود ید و فروش خودرو، شرکت ها از آشفته بازار خودروهای وارداتی سوءاستفاده کرده و قیمت ها را افزایش داده اند. ... ادامه ...

۲۲۴-عجب آشفته بازاریست دنیا (فعلا برای خودم، بعدها رمز میدم)

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید] ... ادامه ...

راه و شهرسازی مطرح کرد وضعیت شهرسازی در ایران آشفته و به هم ریخته است

راه و شهرسازی ب ان اینکه وضعیت شهرسازی در ایران آشفته و به هم ریخته است، گفت: متأسفانه سوداگران مسکن تصمیم می گرفتند که کجا و چگونه ساخت وساز انجام شود،باید شهرسازی به مفهوم تمدن ایران بازگردد. ... ادامه ...

آل سعود با سوء استفاده از اوضاع آشفته منطقه اقدام به ویرانی و کشتار مردم العوامیه می کند

یک کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اوضاع اسفناک مردم در شرق عربستان گفت که آل سعود با سوء استفاده از اوضاع آشفته منطقه اقدام به ویرانی و کشتار مردم العوامیه می کند. ... ادامه ...

ماه خدا

آمد رمضان و عید با ماست قفل آمد و آن کلید با ماست بربست دهان و دیده بگشاد وان نور که دیده دید با ماست ادامه مطلب ... ادامه ...

فقری که نخ نما شده اش آستین ماست

فقری که نخ نما شده اش آستین ماست گویای عشق بی طمع و راستین ماست ما شیعیانِ خانه به دوش محبتیم دنیا فقیر عزت و خانه نشین ماست از طول سجده نیست اگر قیمتی شدیم از گرد تربتی است که روی جبین ماست دار و ندار ما همه اش اشک روضه هاست گریه، سزای عشق و نشان از یقین ماست مانند حب احمد و زهرا و مرتضی حب خدیجه پایه ی اصلی دین ماست تنها نه نام او به روی دختران ماست نام خدیجه نقش به روی نگین ماست چادر مادرمان، بانوی حجاز هر دو جهان تجلی حِصن حصین ماست بانوی بی قرینه ی احمد خدیجه است او اولین مرید رسولِ امین ماست ما سائلان مادر زهرای اطهریم بر دست رحمتش نظر خوشه چین ماست کوثر به او رسیده و ابتر به دیگران لعنت به دیگران سخن دلنشین ماست بر شعله می کشیم زمانی سقیفه را فعلا تقیه بندِ دل آتشین ماست مولای ما می آید و حق می شود عیان درک ظهور حاجت قلب حزین ماست محمد جواد http://tlgrm.me/abdorroghaye ... ادامه ...

اضافه ... عسل به ماست باعث چاقی تان می شود

اضافه ... عسل به ماست باعث چاقی تان می شود اضافه ... برخی از مواد غذایی و خوراکی به ماست علاوه بر خوش طعم ... آن، باعث چاقی و اضافه وزن تان و از بین رفتن فوایدش می شوند. این مواد غذایی عبارتند از :برخی از مواد غذایی هستند که ترکیب آن ها با ماست سبب تغییراتی می شود که خوشایند نیست و باید از اضافه ... چنین موادی که ترکیب ماست را به هم می زنند، جلو ... ری کرد. برخی افراد ماست های طعم دار و ترکیب ماست و میوه را می پسندند و مصرف می کنند. اما گاهی اوقات اضافه ... برخی مواد به ماست علاوه بر اینکه طعم مطلوب ماست را تغییر می دهد، فواید آن را کاهش می دهد و کالری آن را زیاد می کند. برخی از موادی که بسیاری از افراد برای خوش طعم ... ماست به آن اضافه می کنند حاوی قند است و با آنکه حجم کمی دارد اما پرکالری و انرژی زا است. در اینجا به مواد غذایی اشاره می کنیم که نباید هرگز آن ها را با ماست ترکیب کرد: اضافه ... عسل به ماست باعث چاقی تان می شودعسل شیرین است و اضافه ... آن به ماست علاوه بر آنکه ماست را شیرین می کند و کالری آن را بالا می برد، باعث می شود که شما بیشتر ماست بخورید و پرخوری کنید. اضافه ... میوه های خشک به ماست باعث اضافه وزن ت ... ادامه ...

کاریکاتور/ سوء استفاده از آشفته بازار!!!

سوء استفاده از آشفته بازار خودروهای وارداتی؛کولئوس ۵۳میلیون تومان گران شد / در شرایط رکود ید و فروش خودرو، شرکت ها از آشفته بازار خودروهای وارداتی سوءاستفاده کرده و قیمت ها را افزایش داده اند. ... ادامه ...

سفر ...

in d name of d 1h, who's d best friend of mine یه شعر قشنگ از فاضل و صدای مخملی محمد معتمدی چه کرده با آهنگ "سفر" سفر بهانه ی دیدار و آشنایی ماستاز این به بعد «سفر» مقصد نهایی ماستدر ابروان من و گیسوان تو گرهی ستگمان مبر که زمانِ گره گشایی ماست اب تر ز من و بهتر از تو بسیار استهمین بهانه ی آغازِ بی وفایی ماستزمانه غیر زبان قفس نمی داندبمان که «پر نزدن» حیله ی رهایی ماستبه روز وصل چه دلبسته ای؟ که مثل دو خطبه هم رسیدن ما نقطه ی ج ماست ... ادامه ...

...

آزادم زند ... شیرین است،در گذر ابرهایی که آلود ... ها را زیبا جلوه می دهند باید زیست،هر چه آرامتر ولی بهتر گاهی باید ... شید،به زیبایی ها،به ... آزادم مانند قناری که از قفس به باغ بسته ای رود دیروز دیدم سربازی را،سربازی که دل پر غم داشت و دیدم بچه ای را که آرزوی سقفی داشت نا گه دیدم پیرمردی را،گِله داشت،گِله از زحمت بی مزد آزادم و خوشبخت دیدم راننده ای را که از اجاره گفت،آشفته بود از بد ... اری دیدم زنی را که همچو من آزاد است، ... که قیمتش تن است پسرک را دیدم، ... ماس در چشم داشت،آدامس...آدامس... آزادم و شاد و دگر با نظر ... به او،او که دستی بهر ... من داده است دیدم بچه غم زده شادی را،بچه ای که پدرش را بهر کشور داده ناگهان چشمم به اخبار افتاد،وای خدا چه ... ی است این روزها حال فهمیدیم چرا بچه غم زده بود،او پدر را بهر ... داده دیدن ها به پایان میرسد،وای که چه خواب آشفته ای گویی جایی بود از دنیا گم است،کشوری بی مهر و یار خواب آشفته ای بود،به کجا بود این سرزمین خوب که کشور من نبود،بهتر اینکه خواب بود من هنوز آزادم mojtaba zarei ... ادامه ...

راجرز: بایرن مونیخ را آشفته و افت کرده نمی بینم

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، برندان راجرز باید تیمش را برای مصاف با بایرن مونیخ آماده کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

سردبیر دیزباد وطن ماست

«دیزباد وطن ماست»- سردبیر دیزباد وطن ماست کیست؟او خادم مردم دیزباد است. ... ادامه ...

غزل 023 - خیال روی تو

دکلمه غزل خیال روی تو با صدای نسرین محمدی خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست به رغم مدعیانی که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ماست ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوته ماست به حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است همیشه در نظر خاطر مرفه ماست اگر به سالی حافظ دری زند بگشای که سالهاست که مشتاق روی چون مه ماست ... ادامه ...

(زنگ سلامت) ماست کلا با هر ی وارد رابطه شده موفق بوده؛

ماست کلا با هر ی وارد رابطه شده موفق بوده؛ ماست و خیار، ماست و نعنا، ماست موسیر، ماست و چیپس، ماست و میوه خلاصه برای رسیدن به موفقیت، همیشه ماست باشین zendegisalam ... ادامه ...

از محبت چه بلاها به سرت می آید

هر که را دور کنی ، دورو برت می آید!از محبت چه بلاها به سرت می آید بنشینی دم در ، کوچه قرق خواهد شدبروی جمعیتی پشت سرت می آید تا که در دسترسی ازتو همه بی خبرند..تا کمی دور شوی هی خبرت می آید! دل به مجنون شدن خویش در آیینه نبندصبر کن ، عاشق دیوانه ترت می آید!! من آشفته به پای تو می افتم وی آشفته فقط تا کمرت می آید خون من ریخت نیفتاد ولی گردن توگردن من به مصاف تبرت می آید روز م هم اگر سوی جهنم بروییک نفر ضجه ن پشت سرت می آید! #کاظم_بهمنی#پیشآمد ادامه مطلب ... ادامه ...

ته چین ۲ بدون تخم مرغ

گوشت مرغ رو آب پز کنید باکمی نمک و یک پیاز خام (درسته که اگه خواستین از وسط قاچ کنید )حدود یک ساعت یا کمتر آبش کم بشه گوشت مرغ را از استخوان جدا و تکه تکه کنید و بزارین سرد شه تو کاسه ماست سفت و زعفران رو هم بزنید و گوشت رو توی ماست مخلوط کنین و کنار بزارینبرنج رو آبکش کنینمقداری برنج با گوشت و ماست مخلوط کنینکمی روغن ته قابلمه بریزین و مخلوط ماست و گوشت و برنج را ته دیگ ریخته کمی فشار دهید بقیه برنج رو بریزین کمی از آب گوشت اگر مانده روی برنج بریزین دم کنین ... ادامه ...

از ماست که بر ماست!

احساس می کرد پنج شش تا آدم توی سرش بلندبلند حرف می زنند. سرسام گرفته بود. مشکل اینجا بود که آدم های توی سرش هم مثل خودش ناراحت و دل ... ر بودند. یکی بلند فریاد می کشید: اشتباه کردی بهش مرخصی دادی؟ ببین کاسبی ات داره ... اب می شه! ... ادامه ...

روز به روز 9 آذر

9 آذرافسوس خوردن درباره ی زندگی از دست رفته و گذشته و موقعیت های از دست رفته و مشکلات موجود که حاصل آن زندگی آشفته و لجام گسیخته بوده است، می تواند به راحتی احساس کینه و نفرت از خود را در ما بپروراند. این بدترین اشکالی از بیماری وابستگی در ماست، که گاهی یقه ی ما را می گیرد. امروز می دانم که تأسف خوردن به حال خود و موقعیت های از دست رفته در گذشته، موجب قطع ارتباط من با خالق می شود. خصوصاً در امروز برای که نیاز به توجه خودم دارم، وجودی که از کینه و نفرت آکنده است، نمی تواند با خود و اطرافیان و خداوند ارتباط درست و سالمی داشته باشد. امروز نقش و وجود م ب این احساس را می شناسم. چون سال ها با آم به جای زندگی درد کشیدم. تنها با به کارگیری اصول خودیاری قدمها می توانم از این ح غمبار و دردناک رها شوم. امروز می دانم که از کجا و به چه حال و اوضاع ای به ایجا آمده ام و هدف من چیست و دیگر اعمال من جهت انتقام گرفتن از انی نیست که به هر عنوان به من صدمه زده بودند نیست. آرامش و صلح با خود و دیگران و جهان اطراف، ارمغان اصول خودیاری در برنامه معنوی ماست. خدایا کمک کن خودم را دوست داشته باشم!کمی با خود مدارا کن! ... ادامه ...

همیشه با خدا دوست باشیم

قایقتان ش ... ت ؟؟پارویتان را آب برد؟؟تورتان ... شد؟؟صیدتان دوباره به دریا برگشت؟؟ غمت نباشد چون خدا با ماست.هیچ وقت نگو از ماست که برماست بگو خدا با ماست. اگر قایقت ش ... ت، باشد، دلت نشکند، دلی نشکنی.اگر پارویت را آب برد، باشد،آبرویت را آب نبرد، آبرویی نبری.اگر صیدت از دستت رفت، باشد، امیدت از دست نرود و امید ... ی را نا امید نکنی. امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری. پس خدایت را شکر کن. دوباره شکر کن. بیا شکر کنیم که اگر کفشی به پا نداریم، پا که داریم... ... ادامه ...

ابراهیم شدن میطلبد

بسم الله الرحمن الرحیم این روزها...ابراهیم باید شوم... ای ابراهیم من نیز در کشاکش یک انتخابم... ای خدا ای تو همیشه در میان... گهی سهراب میخوانم گهی زند ... ... (ص)را ورق میزنم و همچون همیشه چیزی مرا به چمران میخواند ساده بگویمت آشفته ام ...سخت آشفته ام هوس ... عقل ... ایمان اصولم را از دست داده ام چه ها که نمیکشم ای ابراهیم ، ای ابراهیم ای ابراهیم شورشی به پاست ای خدا از من میخواهی... چشم خدای عزیزم ، چشم ! 8/5/1395 ساعت 15:41 ... ادامه ...

سردبیر دیزباد وطن ماست کیست؟

«دیزباد وطن ماست»- سردبیر دیزباد وطن ماست کیست؟او خادم مردم دیزباد است. ... ادامه ...

نتانیاهو: سازمان ملل متحد خانه دروغ است / اورشلیم پایتخت ماست

وی افزود: شهراورشلیم (قدس) پایتخت ماست و ساخت و ساز در این شهر را ادامه می دهیم. ... ادامه ...

ای تو به من از خود من خویشتر ...

نوشته های موبایلم را پا ازی می ..بیشتر از هر جایی ذهنم را آنجا تخلیه میکنم !هیچ وقت هم برنمیگردم مرورشان کنم !میخواهم چه کنم احساس های در رفت و آمد را ... !!خوردم به یک نوشته ی غریب ! خوابم را نوشته بودم ....تا قبل از این که فراموشش کنم سریع به ثبت رسانده بودمش ! قطعا خواب بد را برای خودم ثبت نمیکنم ....حرم را خواب دیده بودم ....توی خواب ، لمس کرده بودم هر چه را که باید !چند تا نوشته ی بعدی ، خوردم به یک خواب خوب دیگر ....به ازای هر صد خواب بد ،یک خواب خوب میبینم که شاید تمام کابوس های قبلی را محو کند از بس آرام است ....چند وقت پیش ی پیام داد ... میگفت خوابم را دیده ... می گفت خوابش خیلی آشفته بوده ....بهش گفتم خواب ها همیشه آشفته اند ! اشتباه گفتم ... بی انصافی !خواب ها همیشه آشفته نیستند ....من بعد از این همه خواب دیدن چه صادقه و چه کاذبه ،فهمیده ام که حال و هوای خواب را ،روح من است که رقم می زند ....روح بیچاره در خواب ،می دود پی ِ همان حالی که وقتی بیدارم بهش تحمیل میکتم!من نادم و پشیمانم از این همه تحمیل حال بد به روحم !!!اما ؛می شود که گاهی هم حال روحت را حسین است که دست میگیرد ....شاید میخواهد این گنگ ِ درمانده ،یک نفسی این ... ادامه ...

100 روز بعد همینه که هست

همه چیز توی ذهن ماست یه روان شناسی میگفت مشکل از ذهن ماست اگه 100 میلیون دلار همین الان بهتون بدن حداکثر می تونه تا 100 روز شما رو از پکری نجات بده. دنبال داشتن نباشیم دنبال بودن باشیم ... ادامه ...

حالا که جان ما شده ای احتیاط کن...

موهای تو مایی و شهر دل من "بم" آشفته نکن موی که بم ز له خیز است.... ... ادامه ...

(زنگ سلامت) ماست کلا با هر ی وارد رابطه شده موفق بوده؛

ماست کلا با هر ی وارد رابطه شده موفق بوده؛ ماست و خیار، ماست و نعنا، ماست موسیر، ماست و چیپس، ماست و میوه خلاصه برای رسیدن به موفقیت، همیشه ماست باشین zendegisalam ... ادامه ...

کاریکاتور/ سوء استفاده از آشفته بازار!!!

کاریکاتور/ سوء استفاده از آشفته بازار!!!سوء استفاده از آشفته بازار خودروهای وارداتی؛کولئوس ۵۳میلیون تومان گران شد / در شرایط رکود ید و فروش خودرو، شرکت ها از آشفته بازار خودروهای وارداتی سوءاستفاده کرده و قیمت ها را افزایش داده اند.برچسب ها: جوان -، آشفته بازار ... ادامه ...

در این کولاک دل آشفته ی دم سرد..

به نظرم می تونم با دستور زبان ازدواج کنم. ... ادامه ...

از محبت چه بلاها به سرت می آید

هر که را دور کنی ، دورو برت می آید!از محبت چه بلاها به سرت می آید بنشینی دم در ، کوچه قرق خواهد شدبروی جمعیتی پشت سرت می آید تا که در دسترسی ازتو همه بی خبرند..تا کمی دور شوی هی خبرت می آید! دل به مجنون شدن خویش در آیینه نبندصبر کن ، عاشق دیوانه ترت می آید!! من آشفته به پای تو می افتم وی آشفته فقط تا کمرت می آید خون من ریخت نیفتاد ولی گردن توگردن من به مصاف تبرت می آید روز م هم اگر سوی جهنم بروییک نفر ضجه ن پشت سرت می آید! #کاظم_بهمنی#پیشآمد پی نوشت 1: و من تازگیها کشف کرده امروی این کره ی خاکیموجوداتی زندگی میکنند؛ناشناخته!به نام "سخت جانان"همانهایی کهعاشقند وامیدوار و زنده ...!! #هستی_دارایی ... ادامه ...

322- زوج عجیب

این سه عدد رو داشته باش: 33 ، 55 ، 88 الهام: امسال سال ماست. ببین اعداد شانسمون رو همه جفت شدن من: آره، قطعا تغییرات بزر ... خواهیم داشت. الهام: جفت هم هستن. به نیت جفت شدن ما هم. من: آره. 5 ماه بعد: 24 مرداد: من و مهاجرت و تنهایی و دلخوری و بزرگ شدن. الانم این دو تا عدد رو داشته باش: 95 95 یعنی امسالم سال ماست؟ ... ادامه ...

غزل 026 - زلف آشفته

دکلمه غزل زلف آشفته با صدای نسرین محمدی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست سر فرا گوش من آورد به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست عاشقی را که چنین باده شب ... ر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست برو ای زاهد و بر درد کشان ... ده م ... ر که ندادند جز این تحفه به ما روز الست آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است وگر باده مست خنده جام می و زلف گره ... ر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بش ... ت ... ادامه ...

اولین ماست دنیا

خیلی دوست دارم بدونم اولین ی که ماست درست کرد، مایه ماست از کجا آورد؟ اصن چه جوری فهمید از شیر میشه ماست گرفت؟ باز داستان اولین دوغ دنیا خیلی قابل تصورتر از اولین ماسته. یارو مهمون داشته دیده ماست کمه آب ریخته روش دیده انگار زیادم بد نشد، اسمشو گذاشت دوغ، گذاشت سر سفرش...کلاً داستان خوراکیا واسم جالبه. مثلاً از کجا فهمیدن باید برن تخم گل آفتاب گردون رو از توش درارند، بعد بشکنن و توشو بخورن؟ اولین بار کی فهمید هویجو باید ریششو خورد نه برگشو؟ سیب زمینی هم همینطور. تازه اونو خامم نمی شه خورد. یا اولین ی که تخم مرغ رو از زیر پای مرغ بیرون کشید و خورد دقیقاً چقدر گشنش بوده؟ یاد بچگیام افتادم که میوه کاجو باز می کردیم اون تخمش که یه بال سوسک هم بهش آویزونه رو در میاوردیم نَشُسته نَشُسته می ش تیم، توش یه مغز سفید رنگی بود ، اونو می خوردیم... ... ادامه ...

دلگیرم از موهای آشفته

هوای اینجا گرفته است... نکند باز موهایت را بسته ای?!? ... ادامه ...

از کتاب هایی که می خوانم

درخت بید مثل زنی که از غصه گیس د آشفته بود و کلافه. چراغ ها را من خاموش می کنمزویا پیرزاد ... ادامه ...

خوابهای آشفته

پ ن:به مناسبت خواب اخیر بهزاد! ... ادامه ...

سیاسى نیستم!

پس دقیقا چى هستید؟! یه مقداراز دنیاى کوچک امنى که واسه خودتون ساختین خارج شین! اینجورى شاید جهان جاى بهترى بشه ... مرسى . آه پاورقى :"دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست" شهید آیت الله مدرس ... ادامه ...